Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Projektu realizācija

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Projektu realizācija


Amatas novada atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija

Projekta nosaukums,

 

programma

Amatas novada atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā  Nacionālā programma „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

Projekta mērķi

Latvijas Nacionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2003.-2012.g. nosaka, ka veco izgāztuvju rekultivācija ir viens prioritārajiem uzdevumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Attiecīgi, ES direktīvas 1999/31/EC Ieviešanas plānā 5. sadaļā noteikts, ka Ziemeļvidzemes reģiona izgāztuves jārekultivē laika posmā no 2005.-2009.gadam. Rekultivējot izgāztuvi „Konrādi”, kas atrodas Amatas novada Drabešu pagastā, tiks pārtraukts apkārtējās vides piesārņojums, ko rada patreizējā, bez vides aizsardzības pasākumiem, ierīkotā izgāztuve.

Galvenās aktivitātes

1.        Projekta vadīšanas un administrēšanas pasākumi;

2.        Būvprojekta izstrāde;

3.        Rekultivācijas būvdarbu izpilde un uzraudzība  izgāztuvē „Konrādi”, 5,2 ha platībā .

Sadarbības partneri

 Amatas novada dome un Cēsu pilsētas dome

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

27`835.00 LVL

Mājas lapas adrese projektam

-

Projekta realizācijas laiks

Jūnijs 2006- jūlijs 2007

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Projekta vadītājs:
 Elita Eglīte

Amatas novada dome

41 27936

amatasdome@and.lv

Projekta koordinators:
Inta Ādamsone
T.4124702
inta.adamsone@dome.cesis.lv

 


Hanseatica

Projekta nosaukums,

 

 

programma

 „Development of Baltic Tourist Network in Via Hanseatica Development Zone” ( „Baltijas tūrisma tīkla attīstība Via Hanseatica attīstības zonā”)

INTERREG III B projekts

Projekta mērķi

Ar projekta palīdzību tiks izveidots starptautisks un ilgtspējīgs sadarbības tīkls, lai veicinātu reģionālo attīstību, uzlabotu labklājību un stiprinātu sadarbību starp reģionu pārvaldēm Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā.

Specifiskie mērķi:

  • Reklamēt Via Hanseatica (VH) reģionu kā stratēģisku attīstības zonu
  • Attīstīt VH kā transnacionālu transporta posmu.

Galvenās aktivitātes

1.      Kultūrvēsturiskie pētījumi, tirgus izpēte;

2.      Partneru tikšanās un konferences;

3.      Tehnisko projektu izstrāde;

4.      Projekta popularizēšanas pasākumi pilsētu svētkos;

5.      Tūrisma objektu datu bāzes izstrāde;

6.      Uzņēmēju apmācības.

Sadarbības partneri

Dienvidigaunijas tūrisma biedrība (vadošais partneris), Cēsu rajona padome, Cēsu pilsētas dome, Jelgavas rajona padome, Jelgavas pilsētas dome, Sedas pilsētas dome, Siguldas rajona padome, Valkas rajona padome, Valkas pilsētas dome, Valmieras rajona padome, Vidzemes attīstības aģentūra, Zemgales attīstības aģentūra, Usimaa rajona padome (Somija), Taurage apgabala pārvalde, Šauļu apgabala pārvalde

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

21`254.83 EUR

Mājas lapas adrese projektam

-

Projekta realizācijas laiks

08.2004.-07.2007.

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Projekta vadītājs:
Sille Talvet
T.+3727442271

Projekta koordinatore Latvijā:
Ineta Gaigule
T.4281711
ineta.gaigule@vaa.lv

Kontaktpersona Cēsu pilsētā:
Liene Kiršteine
T.
4121815
liene.kirsteine@cesis.lv

 


Inovāciju aplis

Projekta nosaukums,

programma:

 „Inovāciju aplis”

INTERREG III B projekts

Projekta mērķi:

Veicināt dažādu sabiedrības grupu sadarbību, meklējot inovatīvus risinājumus perifērijas pašvaldību attīstībai

Galvenās aktivitātes:

1.      Apmācību programma pieaugušajiem un jauniešiem;

2.      Starptautisks zināšanu tīkls, jaunu pārrobežu sadarbības modeļu izstrādē;

3.      Projekti partnerreģionu konkurētspējas veicināšanai.

Sadarbības partneri:

Alitus un Druskininku pilsētas pašvaldības, Lietuva
Robertsforsas un Tranemo pašvaldības, Zviedrija
Pleskavas un Murmanskas pilsētu pašvaldības, Krievija
Suvalku pilsētas pašvaldība, Polija
Notodenas, Ostfoldas un Finmarkas pašvaldības, Norvēģija
Turi pašvaldība, Igaunija
Dzērbenes, Inešu, Liepas, Taurenes, Straupes pagastu pašvaldības un Cēsu pilsētas dome

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

7`500.00 EUR

Mājas lapas adrese projektam:

www.innovationcircle.net

Projekta realizācijas laiks:

01.02.2005 – 01.11.2007.

Projekta koordinators, kontaktinformācija:

Projekta vadītājs:
Rita Merca
T.4127902
rita.merca@cesurajons.lv

 


Veloprojekts „Baltic Sea Cycle”

Projekta nosaukums,

programma:

„Baltic Sea Cycle”

INTERREG III B projekts

Projekta mērķi:

·         Velotransporta integrēšana kopējā pilsētas transporta sistēmā;

·         Labākos pieejamo risinājumu meklēšana velo attīstībai pilsētā.

·         Pieredzes apmaiņa un apmācība.

Galvenās aktivitātes:

1.        Pašreizējās situācijas analīze velotransporta  jomā;

2.        Vadlīniju izstrāde velostratēģijai pašvaldībā;

3.        Pieredzes pārņemšana no sadarbības partneriem   veloinfrastruktūras plānošanai;

4.        Veloinfrastruktūras izbūve- pilotprojekta realizācija

Sadarbības partneri:

24 pašvaldības un profesionālās biedrības no Baltijas jūras valstīm- Lietuvas, Polijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Latvijas 

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

10`000 EUR

Mājas lapas adrese projektam:

www.balticseacycling.com

Projekta realizācijas laiks:

Janvāris 2005- augusts 2007

Projekta koordinators, kontaktinformācija:

 Projekta koordinators no Cēsu pilsētas domē

 Inta Ādamsone

 tel. 4124702;

 inta.adamsone@dome.cesis.lv

 


Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai

Projekta nosaukums,

 

programma

Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.5. aktivitāte „Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā”

Projekta mērķi

Vispārējs mērķis - izmantojot inovatīvas idejas, izveidot uz kultūras mantojuma bāzes balstītu unikālu, ekonomiski efektīvu, kultūras tūrisma objektu Vidzemē, kas nodrošina labvēlīgus nosacījumus kultūras tūrisma, kā vienas no galvenajiem Vidzemes reģiona ekonomiskās un sociālās izaugsmes avotiem, ilgtspējīgais attīstībai.

Konkrētais mērķis - Īstenojot Cēsu pils kompleksa revitalizācijas projektu pirmo posmu, uzlabot tūrisma infrastruktūru, palielināt pieminekļa ekonomisko, informatīvo un estētisko vērtību, stiprināt Cēsu pils kompleksa kā reģionāla tūrisma objekta identitāti un izveidot pamatu tālākai projektu ieviešanai kultūras mantojuma un tūrisma jomā.

Galvenās aktivitātes

1.      Projekta vadīšanas un administrēšanas pasākumi;

2.      Cēsu jaunās pils (muzeja) rekonstrukcija;

3.      Viduslaiku pils pagalma labiekārtošana un vēsturiskā ieejas mezgla atjaunošana;

4.      Cēsu viduslaiku pils revitalizācijas skiču un tehniskā projekta izstrāde;

5.      Cēsu pils parka rekonstrukcija;

6.      Projekta īstenošanas kontrole, rezultātu periodiska izvērtēšana un projekta rezultātu publiskošana.

Sadarbības partneri

  1. Cēsu pilsētas pašvaldības aģentūra “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”
  2. Cēsu rajona padome

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

140`355.65 LVL (plus 100`000.00 sadārdzinājums)

Mājas lapas adrese

-

Projekta realizācijas laiks

01.11.2006. - 31.08.2008.

Projekta koordinators, kontaktinfomācija:

Projekta vadītājs:

Anda Vilka

T. 6425112

anda.vilka@cesis.lv

 


 Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta nosaukums,

 

programma

Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.4.2. apakšaktivitāte „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitāte paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētaja pusē”

Projekta mērķi

Vispārējais mērķis - siltumapgādes sistēmas elementu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu pilsētas izglītības iestādēs.

Konkrētais mērķis - izglītības resursu kvalitātes uzlabošana četrās Cēsu pilsētas izglītības iestādēs, paaugstinot ēku norobežojošo konstrukciju termisko pretestību.

Galvenās aktivitātes

1.      Projekta vadības un administrēšanas pasākumi;

2.      Iepirkumu konkursa organizēšana būvfirmas izvēlei;

3.      Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu veikšana;

4.      Cēsu 1.pamatskolas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu veikšana;

5.      Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu veikšana;

6.      Cēsu pilsētas 4.pirmsskoals izglītības iestādes energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu veikšana;

7.      Projekta īstenošanas kontrole, rezultātu periodiska izvērtēšana un projekta rezultātu publiskošana.

Sadarbības partneri

-

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

175`492.55 LVL

Mājas lapas adrese

-

Projekta realizācijas laiks

29.01.2007. – 29.09.2007.

Projekta koordinators, kontaktinformācija:

Projekta vadītājs:

Andris Mihaļovs

Tel. 4122272

adris.mihalovs@dome.cesis.lv

Projekta koordinators:

Antra Jurševska

Tel. 4124571

antra.jursevska@dome.cesis.lv

 


Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā

Projekta nosaukums,

 

programma

Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.2.1. apakšaktivitāte „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”

Projekta mērķi

Vispārīgais mērķis - uzlabot transporta sistēmas efektivitāti Cēsu pilsētā, paaugstinot satiksmes dalībnieku drošības līmeni, optimizējot satiksmes kustības organizāciju un samazinot transporta līdzekļu radīto vides piesārņojumu.

Specifiskais mērķis - uzlabot mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību Cēsu pilsētā, nodrošinot atbilstošu ceļu infrastruktūru un satiksmes organizēšanu.

Galvenās aktivitātes

1.      Projekta vadīšanas un administrēšanas pasākumi;

2.      Iepirkuma procedūras organizēšana;

3.      Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kr.Valdemāra ielā;

4.      Vienlīmeņa gājēju pārejas pār dzelzceļu - Apšu iela - dzelzceļa stacija PK -930+70 izbūve;

5.      Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana;

6.      Projekta īstenošanas kontrole, rezultātu izvērtēšana un publiskošana.

Sadarbības partneri

-

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

50`015.19

Mājas lapas adrese

-

Projekta realizācijas laiks

14.06.2007. – 14.12.2007. 

Projekta koordinators,

kontaktinfomrācija:

Projekta koordinators:
Sandra Capare
T.4124702
sandra.capare@dome.cesis.lv

 


“Pirtsupītes rehabilitācija, ūdens kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzlabošana Cēsīs”

Projekta nosaukums,

 

programma

Pirtsupītes rehabilitācija, ūdens kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzlabošana Cēsīs

Latvijas vides aizsardzības fonds, Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti”

Projekta mērķi

Vispārīgais mērķis - uzlabot Gaujas pietekas- Pirtupītes ūdens kvalitāti un novērst piesārņojuma ieplūšanu Gaujā.

Projekta tiešie mērķis:

  • Samazināt Pirtsupītes un tās apkārtnes piesārņojumu; 
  • Uzlabot bioloģisko daudzveidību Pirtsupītes apkārtnē;
  • Veicināt sabiedrības vides apziņas paaugstināšanos.

Galvenās aktivitātes

1.      Pirtsupītes piesārņojuma avotu apzināšana (vizuāla un izmantojot TV inspekciju);

2.      Upītes gultnes attīrīšana no atkritumiem un aizauguma likvidēšana;

3.      Upītes sateces baseinā ietilpstošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija.

Sadarbības partneri

-

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

1`700.00 LVL

Mājas lapas adrese

-

Projekta realizācijas laiks

01.03.2007 – 15.12.2007.

Projekta koordinators,

kontaktinfomrācija:

Kontaktpersona:

Inta Ādamsone (Attīstības nodaļas vadītāja, Cēsu pilsētas domes vides speciāliste)

Tel. 4124702

inta.adamsone@dome.cesis.lv

 


Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti, inventarizāciju un datu digitalizāciju

Projekta nosaukums,

 

 

programma

Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti, inventarizāciju un datu digitalizāciju.

Latvijas vides aizsardzības fonds, projektu vadlīnija

„Dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana”

Projekta mērķi

Vispārīgais mērķis - veicināt dabas pamatnes ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ieviešot alternatīvu modeli slēgtajai lietusūdens kanalizācijas sistēmai - lietusūdens akumulāciju grāvjos un dīķos

Projekta tiešais mērķis - veikt lietus kanalizācijas sistēmas elementu izpēti visai Cēsu pilsētas teritorijai

Galvenās aktivitātes

1.      Lietus kanalizācijas sistēmas elementu inventarizācija (grāvju, ūdens teču, caurteku koordinātes, izmēri, līmeņi, fiziskais stāvoklis u.c.);

2.      Sistēmas tehniskās pases izveide (datorizēts modelis).

Sadarbības partneri

-

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

13`250 LVL

Mājas lapas adrese

-

Projekta realizācijas laiks

01.02.2007. – 15.12.2007.

Projekta koordinators,

kontaktinfomrācija:

Kontatpersona:

Inta Ādamsone (Attīstības nodaļas vadītāja, Cēsu pilsētas domes vides speciāliste)

Tel. 4124702; 9478660

inta.adamsone@dome.cesis.lv

 


Saules iela

Projekta nosaukums,

programma

Saules iela

Programma “JAUNATNE” 3.akcija auniešu iniciatīvas Grupu iniciatīvu un Sadarbības tīkla veidošanas projektiem

Projekta mērķi

§         Projekta dalībnieki mācīsies izprast sevi, atpazīt savas jūtas un tās paust sabiedrībai pieņemamā veidā, apzināties iespējas un savu lomu to izmantošanā, mācījušies toleranci un vardarbības atpazīšanu;

§         Veicināt labvēlīgas attiecības starp sabiedrības locekļiem;

§         Veicināt izpratni par komandas darbu, dažādu sabiedrības grupu vajadzību un interešu daudzveidību;

§         Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedrībā un iedrošināt uzņemties iniciatīvu, sekmēt iegūto zināšanu un prasmju vērtību un apziņu par tām;

§         Sekmēt jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju vienaudžu vidū.

Galvenās aktivitātes

1.      Veidot apmācību ciklu „Jauniešu līdera ABC” aktīvajiem jauniešiem un jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm;

2.      Veicināt abu šo grupu sadarbību jauniešiem draudzīgu pasākumu organizēšanā;

3.      Kopīgi izplānot pagalma sakārtošanas plānu un realizēt to pašu spēkiem;

4.      Nodrošināt publicitāti pozitīvajām jauniešu iniciatīvām;

5.      Izstrādāt sadarbības plānu jauniešiem ar vietējām pašvaldībām.

Sadarbības partneri

-

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

733.00 EUR

Mājas lapas adrese

-

Projekta realizācijas laiks

01.01.007. - 31.07.2007.  

Projekta koordinators,

kontaktinfomrācija:

Līga Maksimina

Grupas „Saules iela” līdere

Tel. 29780188

lima_2005@inbpx.lv

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv