Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 27.APRĪLĪ

SĒDES PROTOKOLS Nr. 8
PIEŅEMTIE LĒMUMI


1. Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12 un Annas ielā 21, Cēsīs, robežu maiņu.
2. Par zemes gabalu Vaives ielā 5, Cēsīs.
3. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs, lietošanas mērķi.
4. Par zemes gabala Raunas ielā 15, Cēsīs, lietošanas mērķiem.
5. Par zemes gabala Vilku ielā 1, Cēsīs, lietošanas mērķi.
6. Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
7. Par nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
8. Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
9. Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
10. Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
11. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
12. Par atteikšanu iekļaut pilsētas dzīvokļa pieprasītāju reģistrā
13. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
14. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Caunas ielā 8, Cēsīs
16. Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu

Ziņo: J.Gruntmanis, domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs
17. Par dzīvokļa privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
18. Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 50, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
19. Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 12, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
20. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
21. Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr. 6 izstrādes uzsākšanu.
22. Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr. 6 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu.
23. Par ražošanas ēkas nojaukšanu Palasta ielā 24a, Cēsīs
24. Par termiņa pagarināšanu dzīvojamās ēkas nojaukšanas darbiem Torņa ielā 1a, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
25. Par atbrīvošanu no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas saņemšanu.
26. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu Vēstis” dibināšanu.
27. Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam.
28. Par projekta pieteikuma „Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam.
29. Par biļešu tirdzniecību Cēsu 800 gades jubilejas pasākumos.
30. Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunās pamatskolas būvniecības pabeigšanai nepieciešamā valsts budžeta pirmsfinansējuma nodrošināšanai.
31. Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu (Aizdevuma līgums Nr. P-90/2004)
32. Par Saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.Saistošajos noteikumos Nr.20 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” apstiprināšanu
33. Par amatalgu noteikšanu Cēsu pilsētas kapu saimniecībā
34. Par grozījumiem 2003.gada 12.jūnija Cēsu pilsētas domes Nolikumā “Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” (prot.Nr.12, 28.p.)
35. Par individuālā darba reģistrāciju

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
36. Par adrešu maiņu jaunbūvēm Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs
37. Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un par saistošo noteikumu Nr.10 ”Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” apstiprināšanu.
38. Par bezmaksas tirdzniecības atļaujas piešķiršanu Cēsu rajona padomei izstādē „Cēsu uzņēmējs 2006”.
39. Par pirmpirkuma tiesībām.
40. Par Cēsu 800-gades jubilejas programmas un svētku teritorijas apstiprināšanu.
41. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmumā „Par komisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai”.
42. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa dzēšanu
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto darba kārtību. Balsošanas rezultāts: par – 9 ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav. Līdz ar to ir apstiprināta iesniegtā darba kārtība.

1.Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12 un Annas ielā 21, Cēsīs, robežu maiņu
______________________________
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Izsakās: G.Šķenders
Izskatot zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12, īpašnieka Imanta Gunāra Priedīša, un zemes gabala Annas ielā 21, Cēsīs, īpašnieces Ilgas Šķenderes, iesniegumus (reģ.Nr.752/F-1-23 un Nr.753/F-1-23; 18.04.2006.) par zemes gabala Cīrulīšu iela 12 sadalīšanu un atdalītās daļas pievienošanu zemes gabalam Annas ielā 21, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.40 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders), nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 264 (lēmums pievienots)

2.Par zemes gabalu Vaives ielā 5, Cēsīs
______________________________
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Izsakās: G.Šķenders
Ievērojot to, ka Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze nav veikusi ar šiem lēmumiem noteikto zemes gabala Vaives ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu un 2005.gada 1.jūlijā zemes gabalu nesadalītā veidā uzdāvinājusi Rūtai Rudzītei, izskatot Rūtas Rudzītes, iesniegumu (reģ.Nr.762/F-1-23; 19.04.2006.) par Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. lēmuma Nr.381 daļas atzīšanu par spēku zaudējušu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.44 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 265 (lēmums pievienots)

3.Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs,
lietošanas mērķi
______________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
Izskatot nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs, īpašnieka SIA “LINDE N” iesniegumu (reģ.Nr.911/1-23; 13.04.2006.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs, uz kura īpašnieks vēlas realizēt komercdarbību (celtniecības, apdares materiālu un mājsaimniecības preču veikala būvniecība), ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes lietošanas veidu zonā “ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.41 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 266 (lēmums pievienots)

4.Par zemes gabala Raunas ielā 15, Cēsīs,
lietošanas mērķiem
______________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
Lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai, saskaņā ar īpašnieka un līdzīpašnieku Jāņa Ivara Bones un Andrew Arnold Spekke pilnvarotās personas Jura Bones iesniegtajiem datiem par ēku daļu izmantošanas veidiem (15.03.2006.), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’ (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.42 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 267 (lēmums pievienots)
 
Plkst. 14.10 ierodas deputāte G.Bērziņa un piedalās turpmākajā sēdes gaitā

 

5.Par zemes gabala Vilku ielā 1, Cēsīs, lietošanas mērķi
_________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
Ievērojot to, ka uz zemes gabala esošajā ēkā pašreiz notiek komercdarbība (autoserviss un kafejnīca), lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.43 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
( G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 268 (lēmums pievienots)

6.Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
______________________
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
 
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Lenču ielā 38A, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.02.2006.gada atzinumu Nr.27 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 269 (lēmums pievienots)

7. Par nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_________________________
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
 
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.02.2006.gada atzinumu Nr.26 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 270 (lēmums pievienots)

8.Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders, R.Sijāts
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.15(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 271 (lēmums pievienots)

9.Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
______________________________
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
 
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.16(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 272 (lēmums pievienots)

10.Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
__________________________
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
 
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.17(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 273 (lēmums pievienots)

11.Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
____________________________
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izsakās: G.Šķenders
 
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Pils ielā 1, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.18(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 274 (lēmums pievienots

18.Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 50, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
____________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, DzĪKS “BĒRZI 50” 2006. gada 18. aprīļa iesniegumu un 2006.gada 20. aprīļa Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 281 (lēmums pievienots)

19.Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 12, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
 
Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Viestura ielā 12, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Jāņa Ķibera 2006. gada 19. aprīļa iesniegumu un 2006.gada 20. aprīļa Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 282 (lēmums pievienots)

20.Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu
________________________________
 
Ziņo: A.Mihaļovs, pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Izsakās: G.Šķenders, R.Sijāts, A.Mihaļovs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’BEĀTUS’’, reģ. Nr. 49502002230, 22.03.2006. iesniegumu (reģ. Nr. 672/1-23, 22.03.2006.) un 11.04.2006. iesniegumu Nr. 06-9/12 (reģ. Nr. 891/1-23, 12.04.2006.), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 18.-20. pantam, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas trešo punktu un 37. panta pirmās daļas ceturto punktu, Ministru kabineta 10.05.2005. noteikumiem nr. 313 ‘’Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma piemērošanas noteikumi’’ un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.04.2006. (protokols nr. 7) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 283 (lēmums pievienots)

21.Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādes uzsākšanu
________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 284 (lēmums pievienots)


22.Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādāšanaiun sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 285 (lēmums pievienots)
Plkst. 14.25 iziet deputāts M.Šķēle


23.Par iespēju nojaukt ražošanas ēku Palasta ielā 24A, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: J.Rozenbergs, G.Šķenders

Pamatojoties uz SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ 20.03.2006. būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti , Cēsu pilsētas Būvvaldes 18.04.2006.sēdes atzinumu, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.04. 2006.sēdes atzinumu (prot. Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās M.Šķēle, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 286 (lēmums pievienots)


24.Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmuma ‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’ grozīšanu
___________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Atsaucoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu ‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’ (sēdes protokols Nr. 29, & 29), pamatojoties uz SIA ‘’DZIRNE’’ ( reģ. nr. 40003731028, adrese Dome laukums 6, Rīga, LV 1143) 2006.gada 28.marta iesniegumu Nr. 740/1-23 ar lūgumu pagarināt dzīvojamās ēkas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžas termiņu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.04.2006.atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās M.Šķēle, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 287 (lēmums pievienots)
Plkst. 14.30 atgriežas deputāts M.Šķēle un piedalās turpmākajā sēdes gaitā


25.Par atbrīvošanu no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas saņemšanu
_________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz Dainas Skaidrītes STAUVERES 2006.gada 10.aprīļa iesniegumu Nr. 715/F-1-23 (reģistrēts Cēsu pilsētas domē), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2006.gada 20.aprīļa atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 288 (lēmums pievienots)


26.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibināšanu
_______

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: A.Vanadziņš, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs

Lai nodrošinātu Informācijas atklātības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu ievērošanu, kā arī Cēsu pilsētas domes ārējo normatīvo aktu un citu dokumentu un informācijas publicēšanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likumu ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām'’, Komerclikumu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 12.,13., 94.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.04.2006. atzinumu (prot. Nr. 6) un Finanšu komitejas 20.04.2006. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ kopā ar sabiedrību ar ierobežotu ‘’M3.LV’’, reģ. Nr. 40003618122, ar kopējo pamatkapitālu Ls trīsdesmit Ls 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši lati) un kopējo daļu skaitu 30 000 (trīsdesmit tūkstoši), no kurām Cēsu pilsētas domei ir 10 000 (desmit tūkstoši) kapitāla daļas, bet sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’M3.LV’’ - 20 000 (divdesmit tūkstoši) kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas nominālvērtība - Ls 1,00 (viens lats).
 2. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ pamatkapitālā Ls 10 000,00 (desmit tūkstošus latus).
 3. Cēsu pilsētas dome apmaksā 30% no dibināšanas izdevumiem, bet ne vairāk kā Ls 100,00 (simts lati).
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt visus nepieciešamos sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibināšanas dokumentus (dibināšanas līgums, statūti u.c.).
 5. Iecelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nosakot atlīdzību Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati) mēnesī, mēnesī, ko 2006.gadā apmaksā no Cēsu pilsētas domes budžeta, bet no 2007.gada – no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ līdzekļiem.
 6. Apstiprināt sadarbības līgumu, saskaņā ar pielikumu.
 7. Nodot nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ telpas ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs, 2.stāvā ar kopējo platību 57 kv.m., uz 3 gadiem.
 8. Noteikt nomas maksu Ls 2,00 (divi lati) bez PVN 18% par 1 kv.m. mēnesī.

27.Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Finanšu komitejas 20.04.2006.(prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 290 (lēmums pievienots


28.Par projekta pieteikuma „Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Finanšu komitejas 20.04.2006. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 291 (lēmums pievienots)


29.Par biļešu tirdzniecību Cēsis 800gades jubilejas pasākumos
____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders, A.Mihaļovs

Pamatojoties uz Cēsu 800 gades pasākumu programmu un Finanšu komitejas (20.04.2006,prot.Nr.6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 292 (lēmums pievienots)
Plkst. 15.05 iziet deputāti R.Sijāts un G.Bērziņa


30.Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunās pamatskolas būvniecības pabeigšanai nepieciešamā valsts budžeta pirmsfinansējuma nodrošināšanai
_____

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 20.04.2006.prot.Nr.6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Bērziņa un R.Sijāts, jo ir izgājuši), nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 293 (lēmums pievienots)
31. Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu ( Aizdevuma līgums Nr.P – 90 / 2004 )
________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem „ 22.,221.,24.pantiem’un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 20.04.2006.prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Bērziņa un R.Sijāts, jo ir izgājuši), nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 294 (lēmums pievienots)
Plkst. 15.10 atgriežas deputāts R.Sijāts un piedalās turpmākajā sēdes gaitā


32.Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu
___________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders, A.Zerne

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 20.04.2006. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Bērziņa, jo ir izgājusi), nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 295 (lēmums pievienots)
 
 

33. Par amatalgu noteikšanu Cēsu pilsētas kapu saimniecībā
________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

 
Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas galvenās speciālistes kapu apsaimniekošanas jautājumos Daces Jansones ziņojumu un Finanšu komitejas atzinumu (20.04.2006. protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās G.Bērziņa, jo ir izgājusi), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 296 (lēmums pievienots)


34.Par grozījumiem 2003.gada 12.jūnija Cēsu pilsētas domes Nolikumā „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” (prot.Nr.12, p.28)
________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

 
Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu (20.04.2006. protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās G.Bērziņa, jo ir izgājusi), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 297 (lēmums pievienots)
Plkst. 15.12 atgriežas deputāte G.Bērziņa un piedalās turpmākajā sēdes gaitā


36.Par adrešu maiņu jaunbūvēm Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs

___________________________
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Izsakās: G.Šķenders

Izskatot SIA „Vidzemes īpašumi” iesniegumu par ēku adrešu maiņu (reģ.Nr.745/1-23; 28.03.2006.), ievērojot iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par
( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 299 (lēmums pievienots)


37. Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un par saistošo noteikumu Nr.10 ”Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” apstiprināšanu
___________________________
Ziņo: S.Bumbiere, projekta autore
Izsakās: G.Šķenders
Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 300 (lēmums pievienots)


38. Par bezmaksas tirdzniecības atļaujas piešķiršanu Cēsu rajona padomei izstādē „Cēsu uzņēmējs 2006”
_______________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 19.04.2006. iesniegumu (Nr.2.1-11/270), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Nikalss, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Šķenders), pret – nav, atturas nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 301 (lēmums pievienots)


40.Par Cēsu 800-gades jubilejas programmas un svētku teritorijas apstiprināšanu
___

Ziņo: J.Borīte, Cēsu 800 gades organizatore
Izsakās: A.Mihaļovs, G.Šķenders
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (09.03.2006.,prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Nikalss, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Šķenders), pret – nav, atturas nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 303 (lēmums pievienots)


41.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmumā „Parkomisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai”
_____________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: G.Šķenders

Pamatojoties uz apstiprinātajām izmaiņām domes struktūrā un domes amatu vienību sarakstā, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Nikalss, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Šķenders), pret – nav, atturas nav, nolemj: pieņemt lēmumu Nr. 304 (lēmums pievienots)
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs pasludina sēdi par slēgtu.
Sēdi slēdz plkst. 16.05
Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS
Sēdi protokolēja I.ĶIEĢELE
2006.gada 09.maijā, Cēsīs


27.04.2006. domes sēdēpieņemto lēmumu saraksts

Nr. p.k. Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums
1. 264 Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12 un Annas ielā 21, Cēsīs, robežu maiņu
2. 265 Par zemes gabalu Vaives ielā 5, Cēsīs
3. 266 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs,
lietošanas mērķi
4. 267 Par zemes gabala Raunas ielā 15, Cēsīs,
lietošanas mērķiem
5. 268 Par zemes gabala Vilku ielā 1, Cēsīs,
lietošanas mērķi
6. 269 Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7. 270 Par nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 9, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
8. 271 Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
9. 272 Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
10. 273 Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
11. 274 Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
12. 275 Par atteikšanu iekļaut pilsētas dzīvokļa pieprasītāju reģistrā
13. 276 Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, īres līguma
termiņa pagarināšanu
14. 277 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma
termiņa pagarināšanu
15. 278 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Caunas ielā 8, Cēsīs
16. 279 Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu
17. 280 Par dzīvokļa privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
18. 281 Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 50, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
19. 282 Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 12, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
20. 283 Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu
21. 284 Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādes uzsākšanu
22. 285 Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu
23. 286 Par iespēju nojaukt ražošanas ēku Palasta ielā 24A, Cēsīs
24. 287 Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmuma
‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’ grozīšanu
25. 288 Par atbrīvošanu no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas saņemšanu
26. 289 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibināšanu
27. 290 Par projekta pieteikuma “Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam
28. 291 Par projekta pieteikuma “Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam
29. 292 Par biļešu tirdzniecību Cēsis 800gades jubilejas pasākumos
30. 293 Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunās pamatskolas būvniecības pabeigšanai nepieciešamā valsts budžeta pirmsfinansējuma nodrošināšanai
31. 294 Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu ( Aizdevuma līgums Nr.P – 90 / 2004 )
32. 295 Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu
33. 296 Par amatalgu noteikšanu Cēsu pilsētas kapu saimniecībā
34. 297 Par grozījumiem 2003.gada 12.jūnija Cēsu pilsētas domes Nolikumā „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” (prot.Nr.12, p.28)
35. 298 Par individuālā darba reģistrāciju
36. 299 Par adrešu maiņu jaunbūvēm Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs
37. 300 Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un par saistošo noteikumu Nr.10 ”Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” apstiprināšanu
38. 301 Par bezmaksas tirdzniecības atļaujas piešķiršanu Cēsu
rajona padomei izstādē „Cēsu uzņēmējs 2006”
39. 302 Par pirmpirkuma tiesībām
40. 303 Par Cēsu 800-gades jubilejas programmas un svētku teritorijas apstiprināšanu
41. 304 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmumā „Par komisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai”
42. 305 Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda dzēšanu
Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 264
(prot.Nr. 8)
Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12 un Annas ielā 21, Cēsīs, robežu maiņu
______________________________
Izskatot zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12, īpašnieka Imanta Gunāra Priedīša, un zemes gabala Annas ielā 21, Cēsīs, īpašnieces Ilgas Šķenderes, iesniegumus (reģ.Nr.752/F-1-23 un Nr.753/F-1-23; 18.04.2006.) par zemes gabala Cīrulīšu iela 12 sadalīšanu un atdalītās daļas pievienošanu zemes gabalam Annas ielā 21, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.40 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Mainīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 12, Cēsīs, kad. nr. 4201 007 0724, un Annas ielā 21, Cēsīs, kad. nr. 4201 007 0725, savstarpējo robežu, saskaņā ar robežu maiņas skici (pielikums );
 2. Robežu maiņas veikšanai atdalīt no zemes gabala Cīrulīšu ielā 12, Cēsīs, kad.nr. 4201 007 0724, daļu 240 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, un piešķirt tai pagaidu adresi Annas iela 23, Cēsis;
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cīrulīšu iela 12, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1233 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalīto zemes gabalu ar pagaidu adresi Annas iela 23, Cēsis, reģistrējot zemesgrāmatā pievienot zemes gabalam Annas ielā 21, Cēsīs, un izveidot nekustamo īpašumu, sastāvošu no vienas zemes vienības un namīpašuma ar adresi Annas ielā 21, Cēsīs (kad.nr. 4201 007 0725);
  1. Apvienotā zemes gabala platība 1461 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 265
(prot.Nr. 8)
Par zemes gabalu Vaives ielā 5, Cēsīs
______________________________
Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmumu Nr.381 (prot.Nr.10) „Par zemes gabala Cēsīs, Vaives ielā 5, sadalīšanu un adreses maiņu ēkai Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 40” zemes gabals Vaives ielā 5, Cēsīs, pēc zemes gabala īpašnieces Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes lūguma sadalīts divās daļās, un, izskatot uz tā esošās dzīvojamās mājas īpašnieces Māras Kļaviņas iesniegumu, dzīvojamai mājai noteikta adrese Vaives ielā 5, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.723 (prot.Nr.18) „Par adreses piešķiršanu zemes gabalam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 40a” atzīts par spēku zaudējušu iepriekš minētā lēmuma 3.punkts un aizstāts ar citu redakciju.
Ievērojot to, ka Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze nav veikusi ar šiem lēmumiem noteikto zemes gabala Vaives ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu un 2005.gada 1.jūlijā zemes gabalu nesadalītā veidā uzdāvinājusi Rūtai Rudzītei, izskatot Rūtas Rudzītes, iesniegumu (reģ.Nr.762/F-1-23; 19.04.2006.) par Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. lēmuma Nr.381 daļas atzīšanu par spēku zaudējušu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.44 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmuma Nr.381 „Par zemes gabala Cēsīs, Vaives ielā 5, sadalīšanu un adreses maiņu ēkai Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 40” 1. un 2. punktu;
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr. 723 (prot.Nr.18) „Par adreses piešķiršanu zemes gabalam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 40a”.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 266
(prot.Nr. 8)
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs,
lietošanas mērķi
______________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0011 1690) uz SIA “LINDE N”, reģistrācijas Nr.46103004880, juridiskā adrese Graudu iela 10, Kuldīga, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
Izskatot nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs, īpašnieka SIA “LINDE N” iesniegumu (reģ.Nr.911/1-23; 13.04.2006.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs, uz kura īpašnieks vēlas realizēt komercdarbību (celtniecības, apdares materiālu un mājsaimniecības preču veikala būvniecība), ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes lietošanas veidu zonā “ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.41 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
Zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0418), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 267
(prot.Nr. 8)
Par zemes gabala Raunas ielā 15, Cēsīs,
lietošanas mērķiem
______________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.23) uz Jura Bones, Jāņa Ivara Bones, un Andrew Arnold Spekke, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Raunas ielā 15, Cēsīs. Zemes gabala pašreizējie lietošanas mērķi ir darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 3296 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0901) - 1648 m2, daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) – 550 m2.
Lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai, saskaņā ar īpašnieka un līdzīpašnieku Jāņa Ivara Bones un Andrew Arnold Spekke pilnvarotās personas Jura Bones iesniegtajiem datiem par ēku daļu izmantošanas veidiem (15.03.2006.), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’ (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.42 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:
Zemes gabalam Raunas ielā 15, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2309), noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 4418 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0901) - 410 m2, daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) – 666 m2.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
 
 
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 268
(prot.Nr. 8)
 
Par zemes gabala Vilku ielā 1, Cēsīs,
lietošanas mērķi
______________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1255) uz Jāņa Apsīša, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Vilku ielā 1, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.janvāra lēmumu Nr.8 (prot.Nr.1) zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskā apbūve.
Ievērojot to, ka uz zemes gabala esošajā ēkā pašreiz notiek komercdarbība (autoserviss un kafejnīca), lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.43 (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
Zemes gabalam Vilku ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0805), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 269
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 38A, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Lenču ielā 38A, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.02.2006.gada atzinumu Nr.27 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lenču ielā 38A, Cēsīs, (kad. Nr.4201 002 0108), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.3637ha (3637m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 1819m2, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 1818m2;
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla - 0.0200ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0220ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0020ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV – 0.0189ha, aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju - 0.0143ha, aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.0481ha, aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.0151ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Lenču ielā 38A, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija uzņēmējdarbības atbalstam, kura nodrošināma ar infrastruktūru un piedāvājama pilsētas ekonomiskās attīstības veicināšanai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 270
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 9, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.02.2006.gada atzinumu Nr.26 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, (kad. Nr.4201 004 0408), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.1150ha (11150m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 5575m2, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 5575m2;
 3. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija uzņēmējdarbības atbalstam, kura nodrošināma ar infrastruktūru un piedāvājama pilsētas ekonomiskās attīstības veicināšanai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 271
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.15(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, (kad. Nr.4201 005 2704), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0561ha (561m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0045ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija, kurš nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamās apbūves attīstībai.

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 272
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.16(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, (kad. Nr.4201 005 2703), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0504ha (504m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0039ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija, kurš nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamās apbūves attīstībai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 273
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.17(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, (kad. Nr.4201 005 2702), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0429ha (429m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0065ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija, kurš nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamās apbūves attīstībai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 274
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
 
Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Pils ielā 1, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 27.01.2006.gada atzinumu Nr.18(prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Cēsīs, (kad. Nr.4201 005 2003), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0933ha (933m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju – 0.0054ha, aizsargjosla gar gaisvadu telekomunikāciju līniju – 0.0040ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0034ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Pils ielā 1, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija, kurš nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamās apbūves attīstībai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.aprīlī Nr. 281
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 50, Cēsīs,
nodošanu tā īpašniekiem
____________________________
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, DzĪKS “BĒRZI 50” 2006. gada 18. aprīļa iesniegumu un 2006.gada 20. aprīļa Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1.Ar 2006.gada 1. maiju nodot īpašniekiem nekustamo īpašumu Lenču ielā 50, Cēsīs, kas sastāv no 5558,0 m2 liela apbūvēta zemes gabala.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Lenču ielā 50, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.
3. Līdz š.g. 28. aprīlim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Lenču ielā 50, 02.05.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1538, uz pilsētas pašvaldības vārda, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai “BĒRZI 50”, reģ. nr. 410301729.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 282
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 12, Cēsīs,
nodošanu tā īpašniekiem
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Viestura ielā 12, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Jāņa Ķibera 2006. gada 19. aprīļa iesniegumu un 2006.gada 20. aprīļa Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
1. Ar 2006. gada 1. maiju nekustamo īpašumu Viestura ielā 12, Cēsīs, kas sastāv no 33 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010060844 - 001) un 4452,0 m2 liela zemes gabala, nodot dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Viestura ielā 12, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.
3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Viestura ielā 12, Cēsīs, 20.07.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1082, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ) un nodot to īpašnieku pilnvarotai personai Jānim Ķiberim.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 283
(prot.Nr. 8)
Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu
________________________________
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’BEĀTUS’’, reģ. Nr. 49502002230, 22.03.2006. iesniegumu (reģ. Nr. 672/1-23, 22.03.2006.) un 11.04.2006. iesniegumu Nr. 06-9/12 (reģ. Nr. 891/1-23, 12.04.2006.), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 18.-20. pantam, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas trešo punktu un 37. panta pirmās daļas ceturto punktu, Ministru kabineta 10.05.2005. noteikumiem nr. 313 ‘’Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma piemērošanas noteikumi’’ un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.04.2006. (protokols nr. 7) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Andreja Pumpura ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala, kadastra Nr. 4201-003-1109, 1335 kv.m. platībā, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’BEĀTUS’’, reģ. Nr. 49502002230, kā ēkas, kas atrodas uz nekustamā īpašuma, īpašniekam.
 2. Noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
 3. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 7700,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’BEĀTUS’’ Nekustamā īpašuma nosacītā cena jāsamaksā līdz 2006. gada 12. maijam.
 6. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma pirkuma līgums slēdzams pēc lēmuma 5. punkta izpildes.
 7. Apstiprināt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu .
 8. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs Andris MIHAĻOVS) organizēt lēmuma izpildi.
 9. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 284
(prot.Nr. 8)
Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādes uzsākšanu
________________________
Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumā 2005.-2017., kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabali kvartālā starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas zemes lietošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Šim zemes izmantošanas veidam noteikts pieļaujamais apbūves blīvums līdz 50% no zemes gabala kopējās platības. Dažos kvartālā esošajos zemes gabalos jau līdz Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai izveidojies apbūves blīvums, kas stipri pārsniedz pašreiz atļauto, kā arī šajā kvartālā ir neapbūvētas teritorijas, uz kurām, nodrošinot automašīnu stāvvietu skaitu un izvietojumu saskaņā ar pilsētas apbūves noteikumos norādītajām normām, iespējama blīvāka apbūve, veidojot šo kvartālu kopumā kā intensīvu tirdzniecības kvartālu.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi teritorijas daļai - kvartālam starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu , saskaņā ar klāt pievienoto skici (pielikums );
 2. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 285
(prot.Nr. 8)
Par darba uzdevuma apstiprināšanu
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādāšanai
un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums );
 2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2006.gada 8.maiju.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 286
(prot.Nr. 8)
Par iespēju nojaukt ražošanas ēku Palasta ielā 24A, Cēsīs

Pamatojoties uz SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ 20.03.2006. būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti , Cēsu pilsētas Būvvaldes 18.04.2006.sēdes atzinumu, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.04. 2006.sēdes atzinumu (prot. Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Piekrist, ka SIA ‘’ ’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ ( reģ. nr. 44103022799, reģ. adrese Zemitānu iela 2B, Rīga, LV 1012) nojauc tai piederošu ražošanas ēku Palasta ielā 24A, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1601 005, pie nosacījuma, ja:

 2. 1.1. SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ pieprasa un saņem LR KM Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikumus un konceptuālo saskaņojumu minētās ēkas nojaukšanai;
  1.2. Pēc punkta 1.1. nosacījumu izpildes un dokumentu iesniegšanas Cēsu pilsētas Būvvaldē, atbilstoši būves nojaukšanas uzdevumam, izstrādā ēkas Palasta ielā 24A, Cēsīs, nojaukšanas projektu.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis) pēc 1.1. punktā minēto nosacījumu izpildes izstrādāt un izsniegt SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ būves nojaukšanas uzdevumu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 2.1 pielikumu, ražošanas ēkas Palasta ielā 24A, Cēsīs nojaukšanai.
 4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai SIA ’’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkai un teritorijai, izvietot brīdinājuma zīmes.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 287
(prot.Nr. 8)
Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmuma
‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’ grozīšanu
___________________________

Atsaucoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu ‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’ (sēdes protokols Nr. 29, & 29), pamatojoties uz SIA ‘’DZIRNE’’ ( reģ. nr. 40003731028, adrese Dome laukums 6, Rīga, LV 1143) 2006.gada 28.marta iesniegumu Nr. 740/1-23 ar lūgumu pagarināt dzīvojamās ēkas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžas termiņu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.04.2006.atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmuma ‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’(sēdes protokols Nr. 29, & 29), 1.1. punktu sekojošā redakcijā:
‘’ demontēt īpašumā esošo dzīvojamo ēku Torņa ielā 1A, Cēsīs, ( kad. Nr. 4201 005 1607 002) līdz 2006.gada 15. jūnijam.
2. Noteikt, ka 1.1.punktā noteiktais termiņš netiks pagarināts.
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas būvinspektoram L.Urbanovičam.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 288
(prot.Nr. 8)
Par atbrīvošanu no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas saņemšanu
_________________________________
Pamatojoties uz Dainas Skaidrītes STAUVERES 2006.gada 10.aprīļa iesniegumu Nr. 715/F-1-23 (reģistrēts Cēsu pilsētas domē), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2006.gada 20.aprīļa atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
Atbrīvot Dainu Skaidrīti STAUVERI no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas Nr. 198-99p ‘’Dzīvojamās mājas piebūve Noras ielā 10, Cēsīs’’ saņemšanu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 289
(prot.Nr. 8)
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibināšanu
_______

Lai nodrošinātu Informācijas atklātības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu ievērošanu, kā arī Cēsu pilsētas domes ārējo normatīvo aktu un citu dokumentu un informācijas publicēšanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likumu ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām'’, Komerclikumu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 12.,13., 94.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.04.2006. atzinumu (prot. Nr. 6) un Finanšu komitejas 20.04.2006. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ kopā ar sabiedrību ar ierobežotu ‘’M3.LV’’, reģ. Nr. 40003618122, ar kopējo pamatkapitālu Ls trīsdesmit Ls 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši lati) un kopējo daļu skaitu 30 000 (trīsdesmit tūkstoši), no kurām Cēsu pilsētas domei ir 10 000 (desmit tūkstoši) kapitāla daļas, bet sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’M3.LV’’ - 20 000 (divdesmit tūkstoši) kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas nominālvērtība - Ls 1,00 (viens lats).
 2. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ pamatkapitālā Ls 10 000,00 (desmit tūkstošus latus).
 3. Cēsu pilsētas dome sedz 30% no dibināšanas izdevumiem, bet ne vairāk kā Ls 100,00 (simts lati).
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt visus nepieciešamos sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibināšanas dokumentus (dibināšanas līgums, statūti u.c.).
 5. Iecelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nosakot atlīdzību Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati) mēnesī, ko 2006.gadā apmaksā no Cēsu pilsētas domes budžeta, bet no 2007.gada – no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ līdzekļiem.
 6. Apstiprināt sadarbības līgumu, saskaņā ar pielikumu.
 7. Nodot nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ telpas ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs, 2.stāvā ar kopējo platību 57 kv.m., uz 3 gadiem.
 8. Noteikt nomas maksu Ls 2,00 (divi lati) bez PVN 18% par 1 kv.m. mēnesī.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 290
(prot.Nr. 8)
Par projekta pieteikuma
„Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija”
iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Finanšu komitejas 20.04.2006.(prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Zaķu ielas pārvada rekonstrukcija” atklātajam konkursam „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”;
  2. Cēsu pilsētas domei paredzēt finansējumu 339564,57 LVL apmērā projekta priekšfinansēšanai, t.sk. līdzfinansējumu 59423,80 LVL apmērā;
  3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 291
(prot.Nr. 8)
Par projekta pieteikuma
„Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā”
iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Finanšu komitejas 20.04.2006. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošana Cēsu pilsētā” atklātajam konkursam „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”;
  2. Cēsu pilsētas domei paredzēt finansējumu 66686,92 LVL apmērā projekta priekšfinansēšanai, t.sk. līdzfinansējumu 11670,21 LVL apmērā;
  3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 292
(prot.Nr. 8)
Par biļešu tirdzniecību Cēsis 800gades jubilejas pasākumos
____________

Pamatojoties uz Cēsu 800 gades pasākumu programmu un Finanšu komitejas (20.04.2006,prot.Nr.6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt š.g. 13.jūlija pasākuma „Jūlija nakts pēc 800gadiem Pilī” vienas biļetes cenu Ls 2.00 un ģimenes biļetes cenu Ls 4.00
 2. Apstiprināt š.g. 14.jūlija pasākuma „ Operas solistu koncerts” vienas biļetes cenu:

 3. * stāvvieta Ls 2.00
  * sēdvieta Ls 5.00; Ls 7.00; Ls 12.00; Ls 15.00.
 4. Apstiprināt š.g. 15.jūlija pasākuma „ Lākturu gaismā” vienas biļetes cenu Ls 2.00.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes revidentei B. KUPLAI.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 293
(prot.Nr. 8)
Par ilgtermiņa aizņēmumu
jaunās pamatskolas būvniecības pabeigšanai nepieciešamā valsts budžeta pirmsfinansējuma nodrošināšanai
_____

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 20.04.2006.prot.Nr.6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 579 300,00 ( pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi , lai nodrošinātu jaunās pamatskolas būvniecības pabeigšanu 2006.gadā.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2023.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2009.gada janvārī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 294
(prot.Nr. 8)
Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
( Aizdevuma līgums Nr.P – 90 / 2004 )
________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem „ 22.,221.,24.pantiem’un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 20.04.2006.prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Lūgt Valsts kasei izskatīt jautājumu par procentu likmes samazināšanu aizdevumam starp Valsts kasi un Cēsu pilsētas domi ( Aizdevuma līgums Nr. P – 90 / 2004 no 2004.gada 09.jūnija ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 295
(prot.Nr. 8)
Par Saistošo noteikumu Nr.9
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu
___________________________
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 20.04.2006. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20“Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Adminstratīvai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas pa pastu nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
 
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 299 (prot.Nr. 8)
Par adrešu maiņu jaunbūvēm Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs
___________________________
Uz SIA „Vidzemes īpašumi” vārda zemesgrāmatā reģistrētas divas jaunbūves Atpūtas ielā 17, Cēsīs, kad.apz 4201 007 1656 001 un 4201 007 1656 002 (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0016 3336; 17.01.2005.), un divas jaunbūves Atpūtas ielā 19, Cēsīs, kad.apz 4201 007 1657 001 un 4201 007 1657 002 (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0016 3350; 17.01.2005.).
Zemes gabali Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs (īpašnieks Ģirts Letiņš), saistībā ar kuriem izstrādāti un akceptēti iepriekš minēto jaunbūvju projekti, ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 25.novembra lēmuma 1.punktu „Par zemes gabalu Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu”, sadalīti, lēmumā norādot, ka uz zemes gabaliem paredzētās apbūves būvprojekti koriģējami un pārakceptējami Cēsu pilsētas būvvaldē saskaņā ar situāciju pēc sadalīšanas un izņemamas jaunas būvatļaujas.
Zemes gabalu dalījums ir reģistrēts zemesgrāmatā (03.10.2005.) un ēkām izstrādāti un akceptēti atbilstoši būvprojekti (27.04.2006.).
Izskatot SIA „Vidzemes īpašumi” iesniegumu par ēku adrešu maiņu (reģ.Nr.745/1-23; 28.03.2006.), ievērojot iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Mainīt adresi jaunbūvei Atpūtas ielā 17, Cēsīs, ar kad.apz. 4201 007 1656 001, un piešķirt tai zemes gabalam, uz kura tā atrodas, atbilstošu adresi Atpūtas iela 17A, Cēsis;
 2. Mainīt adresi jaunbūvei Atpūtas ielā 19, Cēsīs, ar kad.apz. 4201 007 1657 001, un piešķirt tai zemes gabalam, uz kura tā atrodas, atbilstošu adresi Atpūtas iela 19A, Cēsis.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 300 (prot.Nr. 8)
Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un par saistošo noteikumu Nr.10 ”Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” apstiprināšanu
___________________________
No 2006.gada 3.aprīļa līdz 18.aprīlim notika detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ir saņemti atzinumi par izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju no darba uzdevumā minētajām institūcijām, kuros nav izteikti būtiski iebildumi, no citām fiziskām vai juridiskām personām vērtējumi nav saņemti.
Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.punktu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 

 1. Apstiprināt detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44, pirmo redakciju par galīgo redakciju;
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” (pielikums ).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.04.2006.,prot.Nr.8, punkts Nr. 37
Lēmums Nr. 300
Saistošie noteikumi Nr.10
„Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44”.

 1. Apbūve teritorijā, kas ietver zemes gabalus Ata Kronvalda ielā 44 un Lapsu ielā 38, Cēsīs, veicama saskaņā ar detālplānojumu tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 (galvenā karte pielikumā Nr.1);
 2. Īpašie apbūves noteikumi detālplānojuma teritorijai:
  1. Fasāžu apdarē izmantojami mūsdienīgi fasāžu apdares materiāli: krāsots monolītais betons, stiklojums, gludo metāla lokšņu apdare, akmens plātņu apdare, krāsots apmetums;
  2. Jumta risinājumos pieļaujami plakanie jumti ar jumta terasēm, kombinēti ar slīpiem jumtiem;
  3. Teritorijā aizliegts izvietot tehniskās apkalpes punktus un objektus, kas apdraud apkārtējo iedzīvotāju drošību un pasliktina vides kvalitāti.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 301 (prot.Nr. 8)
Par bezmaksas tirdzniecības atļaujas piešķiršanu Cēsu
rajona padomei izstādē „Cēsu uzņēmējs 2006”

_______________________
Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 19.04.2006. iesniegumu (Nr.2.1-11/270), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Izsniegt Cēsu rajona padomei bezmaksas tirdzniecības atļauju tirdzniecībai pie firmas CATA telpām no 2006. gada 27. līdz 30. aprīlim.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 304 (prot.Nr. 8)
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmumā „Par
komisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai”

_____________________
Pamatojoties uz apstiprinātajām izmaiņām domes struktūrā un domes amatu vienību sarakstā, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Grozīt Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmuma „Par komisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai” 1. punktu, aizstājot vārdus – Viesturs KRASTIŅŠ ar vārdiem – Leopolds URBANOVIČS.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 27.aprīlī Nr. 303 (prot.Nr. 8)
Par Cēsu 800 gades jubilejas programmas un svētku teritorijas apstiprināšanu
_
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (09.03.2006.,prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome nolemj:
Apstiprināt Cēsu 800 gades jubilejas programmu un svētku teritoriju , saskaņā ar pielikumu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.04.2006.,prot.Nr. 8, punkts Nr. 22
Lēmums Nr. 285
DARBA UZDEVUMS
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.
1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums: Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa sēdes atzinums (protokols Nr.6) un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa lēmums Nr. …. (prot.Nr.8, .punkts) “Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādes uzsākšanu”.
2. Teritorijas plānojuma grozījumu robežas: teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kas ietver kvartālu starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu.
3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
3.1 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā izskatīt iespēju izveidot kvartālā starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu zemes izmantošanas veidu zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve „ apakšzonu ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, kuros Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.-2017.” 3.2.8. punktā noteiktais apbūves blīvums tiktu aizstāts maksimālo apbūves blīvumu līdz 70% no zemes gabala kopējās platības, izskatot arī nepieciešamību pēc konkretizētiem apbūves nosacījumiem vienota stila augstas kvalitātes arhitektūras veidošanai un labiekārtojumam;

  1. Pieprasīt un ievērot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
  • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
  • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
  • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
  • VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
  • Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
  • VAS “Latvenergo” filiāle Ziemeļu elektriskie tīkli;
  • AS “Latvijas gāze”.
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
  • Cēsu rajona padome;
  • Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome;
  • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
  • Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecība;
  • VAS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība;
  • Gaujas Nacionālais parks;
  • Telekomunikāciju turētāji;
  • Cēsu pilsētas SIA “Vinda”.
 1. Izejas materiāli:
 • no 2005.gada 14.jūnija spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
 • Cēsu pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:2000;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām.
 1. Izstrādāšanas nosacījumi - teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
 2. Izstrādes laika grafiks:
  • paziņojuma par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, kvartālā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana – līdz 2006.gada 8.maijam;
  • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2006.gada 8.maija līdz 2006.gada 5.jūnijam;
  • sabiedriskās apspriešanas otrā posma (ilgums sešas nedēļas) uzsākšanas laiku, vietu un apspriešanas pasākumus noteikt domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.04.2006.,prot.Nr. 8, punkts Nr. 26
Lēmums Nr. 289
SADARBĪBAS LĪGUMS
par laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ izdošanu

Cēsīs 2006.gada ‘’__’’_________
Cēsu pilsētas dome, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese – Raunas ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā – DOME, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ un Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’, juridiskā adrese – ____________, turpmāk tekstā – IZDEVĒJS, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem un sabiedrības dalībnieku sapulces ____.____.2006. lēmumu (prot. Nr. __) darbojas ______________,
Pamatojoties uz likuma ‘’Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem’’ 8.panta 2.daļu un Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmumu Nr. 289 ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibināšanu’’ (prot. Nr. 8, 26. punkts),
Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas dome ir viena no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ dibinātājām,
Lai sasniegtu mērķi, ar kādu sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’ ir dibināta, t.i.,:

  1. nodrošināt Informācijas atklātības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu ievērošanu Cēsu pilsētas pašvaldības darbībā;
  2. nodrošināt Cēsu pilsētas domes normatīvo aktu un citu dokumentu publicēšanu;
  3. objektīvi atspoguļot informāciju par Cēsu pilsētas pašvaldības institūciju darbību un notiekošo Cēsu pilsētā;
  4. nodrošināt informācijas un ideju apmaiņu starp Cēsu pilsētas pašvaldību un sabiedrību,

Noslēdz šo sadarbības līgumu par laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ izdošanu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
   1. Līgums noslēgts, lai noregulētu DOMES un IZDEVĒJA tiesiskās attiecības par laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ izdošanu un izplatīšanu.
   2. DOME uzdod un IZDEVĒJS apņemas izdot laikrakstu ‘’Cēsu Vēstis’’, atbilstoši Līguma pielikumā esošajam Darba uzdevumam, turpmāk tekstā – Darbs, bet DOME apņemas piešķirt finansējumu, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai.
   3. IZDEVĒJS laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ izstrādes ietvaros izpilda visas tās darbības un sniedz visus tos papildus pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumā un Darba uzdevumā, vai kuri, kaut arī nav minēti Līgumā, paši par sevi ir nepieciešami Darba izpildē un Līguma mērķa sasniegšanā. Šādu papildus pakalpojumu vai darbību izmaksas ir iekļautas Līgumā noteiktajā finansējumā, un Pasūtītājam to atsevišķa apmaksa nav jāveic.
  2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu gadu, t.i, līdz 2007.gada ‘’__’’______________.
   2. Ja IZDEVĒJS Līguma darbības laikā ir pienācīgi pildījis Līgumā noteiktās saistības, Līguma darbības termiņu Līdzēji pagarina, atsevišķi vienojoties par termiņu un citiem Līguma noteikumiem.
   3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa atbilstoši Līguma 8.2., 8.3.punktiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
  3. FINANSĒJUMS
   1. DOME par Līgumā un Līguma pielikumā esošajā Darba uzdevumā noteikto Darbu izpildi piešķir IZDEVĒJAM finansējumu, sākot ar 2007.gadu.
   2. Finansējums tiek piešķirts katru gadu, slēdzot atsevišķu pakalpojuma līgumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
  4. LAIKRAKSTA IZPLATĪŠANA
   1. Līdzēji vienojas, ka laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ 1.numurs, ko izdod IZDEVĒJS, ir bezmaksas laikraksts.
   2. Līdzēji vienojas, ka viena laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ eksemplāra cena un laikraksta izplatīšanas nosacījumi ir tādi, lai nodrošinātu, ka laikraksts ir pieejams pēc iespējas plašākam lasītāju lokam, it īpaši Cēsu iedzīvotajiem.
  5. DOMES SAISTĪBAS
   1. Dome apņemas:
    1. nodrošināt grozījumu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, nosakot, ka laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ izdevējs ir IZDEVĒJS;
    2. nodrošināt IZDEVĒJAM visu nepieciešamo informāciju, kas tam ir nepieciešama Līguma un Līguma pielikumā esošā Darba uzdevuma pienācīgai izpildei, ja šāda informācija ir DOMES rīcībā un ir publicējama;
    3. atļaut IZDEVĒJA norīkotiem darbiniekiem (žurnālistiem) piedalīties DOMES sēdēs, kā arī komiteju, komisiju, darba grupu u.c. sēdēs, ja tas ir nepieciešams Darba izpildei;
    4. IZDEVĒJA darbības nodrošināšanai iznomāt telpas DOMES īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 23, Cēsīs, slēdzot nomas līgumu;
    5. ar savām darbībām, normatīvo aktu ietvaros un savu iespēju robežās, sekmēt IZDEVĒJA veiksmīgu darbību un Līguma izpildi;
    6. citi pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. DOMES tiesības:
    1. kontrolēt Līguma izpildi, pārbaudot IZDEVĒJA finanšu un juridiskos dokumentus;
    2. pieprasīt novērst kļūdas vai nepilnības laikrakstā atspoguļotajā informācijā;
    3. veikt visas nepieciešamās darbības, lai panāktu IZDEVĒJA Līgumā noteikto saistību izpildi un aizstāvētu DOMES intereses, kas izriet no Līguma;
    4. citas tiesības, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  6. IZDEVĒJA SAISTĪBAS
   1. IZDEVĒJS apņemas:
    1. nodrošināt savlaicīgu un pienācīgu Darba izpildi, atbilstoši Līguma noteikumiem un Līguma pielikumā esošajam Darba uzdevumam;
    2. nodrošināt kvalitatīvu Darba izpildi un veikt visu nepieciešamo, lai panāktu šajā Līgumā noteikto mērķu sasniegšanai;
    3. ievērot vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izpildei, kā arī vadīties no DOMES norādījumiem un DOMES akceptētās Darba izpildes kārtības. IZDEVĒJS, izpildot Darbu, ievēro Latvijas Republikā spēkā esošās procedūras un regulējošos normatīvos aktus;
    4. uz sava rēķina saņemt visus Darba izpildei nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas, ja tādus paredz normatīvie akti;
    5. neizpaust informāciju, kura ir iegūta veicot Līgumā noteiktos pienākumus, bet kuru aizliegts izpaust trešām personām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
    6. nodrošināt IZDEVĒJA darbību, atbilstoši DOMES pamatnostādnēm un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
    7. nodrošināt IZDEVĒJA juridisko un finanšu (grāmatvedības) dokumentu pieejamību DOMES iekšējam revidentam vai kādai citai DOMES pilnvarotajai personai;
    8. nodrošināt, ka IZDEVĒJA darbinieks piedalās DOMES iknedēļas plānošanas sanāksmēs katru pirmdienu no plkst. 8.30 vai kādā citā DOMES noteiktā laikā, kā arī DOMES, komiteju, komisiju, darba grupu u.c. sēdēs pēc savas iniciatīvas vai DOMES pieprasījuma;
    9. novērst kļūdas vai nepilnības laikrakstā atspoguļotajā informācijā, kā arī atsaukt nepatiesu informāciju;
    10. pēc DOMES pieprasījuma un to norādītajā termiņā sniegt rakstisku atskaiti par savu darbību un finansiālām saistībām;
    11. citi pienākumi, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī līguma, kas noslēgts starp IZDEVĒJA dibinātājiem un IZDEVĒJU.
   2. IZDEVĒJAM ir tiesības:
    1. Darba izpildei saņemt visu nepieciešamo informāciju Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
    2. iekasēt samaksu par laikrakstu ‘’Cēsu Vēstis’’ Līgumā noteiktajā kārtībā;
    3. citas tiesības, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
   1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
   2. IZDEVĒJS ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba izpildi vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu.
   3. Ja IZDEVĒJA vainas dēļ netiek publicēta DOMES norādītā informācija, it īpaši informācija, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, DOMEI obligāti jāpublicē, DOMEI ir tiesības samazināt Līguma 3.1. un 3.2.punktā noteikto DOMES finansējumu par 10% no gada finansējuma par katru konstatēto incidentu, kā arī IZDEVĒJAM jāsedz DOMEI izdevumi, kas tai radušies, ja DOME ir bijusi spiesta šajā punktā minēto informāciju publicēt citā laikrakstā.
   4. DOME ir atbildīga par IZDEVĒJAM sniegtās informācijas un dokumentu atbilstību patiesībai.
  8. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA
   1. Līgumu var papildināt un grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Līdzēji to parakstījuši.
   2. IZDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot DOMEI rakstisku paziņojumu, ja DOME nepiešķir Līgumā noteikto finansējumu un kavējums ir ilgāks par 30 dienām.
   3. DOME ir tiesīga vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot IZDEVĒJAM rakstisku paziņojumu, kurā minēts Līguma izbeigšanas termiņš, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
    1. ja IZDEVĒJS nepilda kādu vai visas Līgumā un tā pielikumā esošajā Darba uzdevumā noteiktās saistības, un ja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 dienas; vai
    2. ja IZDEVĒJS nepilda kādu vai visas Līgumā un tā pielikumā esošajā Darba uzdevumā noteiktās saistības, un ja IZDEVĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 dienu laikā pēc DOMES rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;
    3. DOME pārdod savas kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu Vēstis’’.
  9. Nepārvarama vara
   1. Neviens no Līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otram Līdzējam ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.
   2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma saistību pilnīgu izpildi (ugunsgrēks, dabas katastrofas u.tml.) un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts uz attiecīgu termiņu, kurā darbosies šie apstākļi.
   3. Ja nepārvaramās varas apstākļu rezultātā kādam no Līdzējiem Līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk kā 60 (sešdesmit) dienas, otram Līdzējam, kuram nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu izdarīšanu.
   4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, šī Līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.
  10. CITI NOTEIKUMI
   1. Visus strīdus, kas Līdzējiem rodas saistībā ar Līguma saistību izpilde, tie centīsies risināt sarunu ceļā. Ja Līdzēji nevar atrisināt radušos strīdu sarunu ceļā, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu institūcijās.
   2. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis, ja Līgumā nav noteikts citādi.
   3. Līgums ir saistošs DOMEI un IZDEVĒJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
   4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   5. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi vai citādā viedā, ja Līdzēji vēlāk vienojas savādāk.
  11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
   1. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz _____ lapām, ieskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas DOMĒ, viens pie IZDEVĒJA.
   2. DOMES atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē ar atsevišķu rīkojumu, ko iesniedz IZDEVĒJAM.
   3. Līgumam ir pievienots Darba uzdevums uz 2 lapām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

DOME
Cēsu pilsētas dome
Raunas iela 4, Cēsis
Reģ. Nr. 90000031048
a/s SEB Unibanka
kods UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
____________________________
/G.ŠĶENDERS/
IZDEVĒJS
SIA ‘’Cēsu Vēstis’’
Adrese _____________________
Reģ. Nr. _____________________
a/s __________________________
kods ________________________
konta Nr. _____________________
___________________________
/_________________/
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
PIELIKUMS
Sadarbības līgumam
par laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ izdošanu
DARBA UZDEVUMS

 1. Laikraksta ‘’Cēsu Vēstis’’ pamatuzdevums un mērķis - nodrošināt Informācijas atklātības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu ievērošanu Cēsu pilsētas pašvaldības darbībā, Cēsu pilsētas domes normatīvo aktu un citu dokumentu publicēšanu, objektīvi atspoguļot informāciju par Cēsu pilsētas pašvaldības institūciju darbību un notiekošo Cēsu pilsētā, kā arī nodrošināt informācijas un ideju apmaiņu starp Cēsu pilsētas pašvaldību un sabiedrību;
 2. Darba izpildē iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
  1. veikt visas nepieciešamās informācijas savākšanu, apkopošanu un apstrādi;
  2. nodrošināt laikraksta „Cēsu vēstis” sagatavošanu, drukāšanu un piegādi lasītājiem;
  3. izstrādāt laikraksta maketu un slēgt līgumus ar personā, kuras sniedz tipogrāfijas un preses izplatīšanas pakalpojumus, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu;
  4. nodrošināt laikraksta izdošana ne retāk kā reizi nedēļā uz astoņām lappusēm.
  5. nodrošināt, ka laikraksts ir atpazīstams, prestižs, respektabls un autoritatīvs medijs, kā arī politiski neitrāls, sabiedrībai būtisks Cēsu pilsētas pašvaldības pārvaldes un sociāli nozīmīgas informācijas avots;
  6. rūpēties par finansiāli veiksmīgu laikraksta darbību, nepārtraukti uzlabojot tā kvalitāti;
  7. organizēt reklāmas piesaisti laikrakstam, nodrošinot, ka reklāmas apjoms ir samērīgs ar laikraksta pamatuzdevumu un mērķi.
  8. nodrošināt, ka darba uzdevumā noteiktos darbus veic kvalificēti darbinieki;
  9. organizē laikraksta pašreklāmas kampaņas un akcijas, kas vairo laikraksta popularitāti un paaugstina tirāžu;
  10. rūpēties, lai laikrakstā publicētie materiāli būtu objektīvi, kvalitatīvi un nepārkāptu žurnālistikas ētikas normas;
  11. nodrošina honorāra izmaksas laikraksta ārštata autoriem;
  12. nodrošina redakcijas darbam nepieciešamo inventāru un aprīkojumu;
  13. nodrošināt laikraksta redakcijas darbu saskaņā ar likumu ‘’Par presi un masu informācijas līdzekļiem’’;
  14. pastāvīgās rubrikās publicēt aktuālākos materiālus par domes un komiteju sēdēs apspriežamajiem jautājumiem;
  15. publicēt Cēsu pilsētas domes oficiālo informāciju (t.sk., normatīvie akti) tās noteiktajā termiņās, kā arī paziņojumus iedzīvotājiem un Cēsu pilsētas domes vadības un deputātu viedokli par aktuāliem pilsētas attīstības jautājumiem;
  16. informēt iedzīvotājus par projektiem un konkursiem kādos piedalās vai kādus organizē Cēsu pilsētas pašvaldības institūcijas;
  17. atspoguļo valsts amatpersonu un ārvalstu viesu vizītes Cēsu pilsētas domē un pašvaldības amatpersonu un speciālistu ārvalstu vizītes un to rezultātus;
  18. organizē diskusijas par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem;
  19. sniegt pārskatus iedzīvotājiem par domes budžeta sadalījumu un izlietojumu;
  20. piedalīties un atspoguļot aktuālākos Cēsu pilsētas domes darba grupās un komisijās izskatāmos jautājumus;
  21. informēt par sabiedrisko apspriešanu norisi un rezultātus;
  22. nodrošināt Cēsu pilsētas domi ar _30__ bezmaksas eksemplāriem par katru laikraksta numuru.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.04.2006.,prot.Nr.8, 32.punkts,
lēmums Nr. 295
Apstiprinu
ar Cēsu pilsētas domes
2006.gada 27.aprīļa lēmumu
(prot.Nr.8, p.32, lēmums Nr. 295 )
 
Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.20
„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam””.

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” 1.,2.,3.,5.,6.punktus šādā redakcijā :
„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam ieņēmumos 7 604 654 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam izdevumos 9 002 660 latu
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz
pārskata perioda beigām 42 020 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 034 935 latu apmērā un izdevumos 1 195 385 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
6. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3”.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
27.04.2006.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv