Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 13.APRĪLĪ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 7

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, sadalīšanu

______________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot Dāvida Voldemāra Mežciema, iesniegumus (reģ.Nr.528/F-1-23 un Nr.623/F-1-23; 14.03.2006., 29.03.2006.) par viņam piederoša zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem 2005.-2017. (saistošie noteikumi Nr.9, 09.06.2005.) un Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.30 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jurģu ielā 20, Cēsīs, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Jurģu ielas piešķirt adresi Jurģu iela 26, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 3000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – daļa zemes gabala atrodas aizsargjoslā ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, zemes gabala robežās atrodas valsts ģeodēziskais atbalsta punkts Nr.2037;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Jurģu iela 20, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 46649 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Zemes gabala tālāka sadalīšana veicama tikai uz detālplānojuma, kura izstrādāšanu ierosina un finansē zemes īpašnieks, pamata.

Par zemes gabala Vaives ielā 23, Cēsīs, sadalīšanu

______________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot Jāņa Cimbuļa, un Hildas Blūmas, iesniegumu (reģ.Nr.600/F-1-23; 23.03.2006.) par viņiem piederoša zemes gabala Vaives ielā 23, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.31 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Vaives ielā 23, Cēsīs, četrās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.2);
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Vaives ielas, kura robežojas ar iebraucamo ceļu uz namīpašumu Vaives ielā 23, piešķirt adresi Vaives iela 23A, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 1250 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – zemes gabala robežās atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līnija;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Vaives ielas, kura robežojas ar zemes gabalu Vaives ielā 25, piešķirt adresi Vaives iela 23B, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 3389 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – zemes gabala robežās atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līnijas;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Lilijas ielas, piešķirt adresi Lilijas iela 24, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 2140 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Atlikušajai zemes gabala daļai ar 5 m platu piekļūšanas joslu gar zemes gabala Vaives ielā 21 robežu un namīpašumam saglabāt adresi Vaives iela 23, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – zemes gabala robežās atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līnija;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabala Lāču ielā 15, Cēsīs, sadalīšanu

______________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot Rasas Zigrīdas Kļaviņas, iesniegumu (reģ.Nr.633/F-1-23; 30.03.2006.) par viņai piederoša zemes gabala Lāču ielā 15, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.32 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Lāču ielā 15, Cēsīs, divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.3);
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Saules ielas, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saules ielā 2A, Cēsīs, piešķirt ēkai atbilstošu adresi Saules iela 2A, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 3778 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso siltumtrase, sakaru kabelis, gāzes vads, ūdensvads; piekļūšana uz zemes gabala Lāču ielā 13, Cēsīs, esošajai autostāvvietai caur zemes gabalu Saules ielā 2A, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Lāču iela 15, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 6775 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnijas un elektrisko tīklu kabeļu līnijas;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabalu Bebru ielā 13 un Bebru ielā 15, Cēsīs, pārdalīšanu

______________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot Alda Grīnberga, iesniegumu (reģ.Nr.644/F-1-23; 30.03.2006.) par viņam piederošu zemes gabalu Bebru ielā 13 un Bebru ielā 15, Cēsīs, pārdalīšanu, izveidojot trīs zemes gabalus, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.33 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pārdalīt zemes gabalus Bebru ielā 13 un Bebru ielā 15, Cēsīs, izveidojot no tiem trīs zemes gabalus, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.4);
 2. Atdalīt no zemes gabala Bebru ielā 13, Cēsīs (kad.nr.4201 009 0524), zemes gabala daļu 693 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, un pievienot to zemes gabalam Bebru ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201 009 0525);
  1. Zemes gabala Bebru ielā 13, Cēsīs, platība pēc sadalīšanas 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes gabala Bebru ielā 13, Cēsīs, lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalīt no zemes gabala Bebru ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201 009 0525), zemes gabala daļu, izveidojot jaunu zemes gabalu un piešķirot tam adresi Bebru iela 17, Cēsis;
  1. Zemes gabala Bebru ielā 17, Cēsīs, platība 1808 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā,
  2. Zemes gabala Bebru ielā 17, Cēsīs, lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Zemes gabala Bebru ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201 009 0525) platība pēc zemes gabala Bebru ielā 13, Cēsīs, daļas pievienošanas un zemes gabala Bebru ielā 17, Cēsīs, atdalīšanas, ir 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Pieņemt zināšanai, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 25.6. punktu, jaunas teritorijas apbūvē tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves attiecīgajā teritorijā. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības, pirms to paredz plānveida maģistrālo tīklu izbūve, par saviem līdzekļiem izbūvēt nepieciešamos maģistrālos tīklus un nodot tos bez kompensācijas tīklu apsaimniekotājam.

Par nekustamo īpašumu Vilku ielā 14 un Vilku ielā 14A, Cēsīs, apvienošanu

______________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

SIA „DEIVE” pieder zemes gabali Vilku ielā 14, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.71; 21.03.2006.) un Vilku ielā 14A, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.694; 21.03.2006.), kā arī uz tiem esoša ēka ar adresi Vilku ielā 14, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.334; 21.03.2006.).

Izskatot SIA „DEIVE”, reģ.Nr.40003744906, jurid. adrese Doma laukumā 6, Rīgā, pilnvarotās personas Mareka Meļņika iesniegumu (reģ.Nr.755/1-23; 29.03.2006.) par minēto nekustamo īpašumu apvienošanu vienā īpašumā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.34 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apvienot zemes gabalus Vilku ielā 14, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0705) un Vilku ielā 14A, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0712), un uz tiem esošo namīpašumu Vilku ielā 14, Cēsīs (kad.nr. 4201 504 0705), vienā nekustamajā īpašumā, sastāvošā no vienas zemes vienības un ēkas ar adresi Vilku iela 14, Cēsis, kad.nr.4201 004 0705;
 2. Apvienotā zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par zemes gabala Zvirbuļu ielā 11, Cēsīs,

lietošanas mērķiem

_____________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.992 uz Anda Barisa, vārda reģistrēts zemes gabals Zvirbuļu ielā 11, Cēsīs. Zemes gabala pašreizējie lietošanas mērķi ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 1703 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 300 m2.

Ievērojot to, ka zemes gabala daļu aizņem Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas teritorija, kā arī to, ka ēkā Zvirbuļu ielā 11 atrodas veikalu telpas, saskaņā ar A.Barisa iesniegtajiem datiem par ēkas Zvirbuļu ielā 11 daļu izmantošanas veidiem, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’ (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 31.marta atzinumu Nr.35 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Zemes gabalam Zvirbuļu ielā 11, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-0424), noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības: vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 1171 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 502 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0901 - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve) - 330 m2.

Par zemes gabala Pļavas ielā 3, Cēsīs, lietošanas mērķi

_____________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.207 uz Jura Bones, Jāņa Ivara Bones, un Andrew Arnold Spekke, vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Pļavas ielā 3, Cēsīs. Uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas un būves. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 12.augusta lēmumu Nr.64 (prot.Nr.10) zemes gabalam noteikti šādi zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās apbūves uzturēšana un komercdarbība.

Ievērojot to, ka uz zemes gabala esošajās ēkās un teritorijā pašreiz notiek komercdarbība vai tās paredzētas rekonstruēt komercdarbības vajadzībām, lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 31.marta atzinumu Nr.36 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Pļavas ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2305), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par zemes gabala Pārgaujas ielā 5, Cēsīs,

lietošanas mērķi

_____________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0018 5511 uz Aigara Eglīša, vārda reģistrēts zemes gabals Pārgaujas ielā 5, Cēsīs. Pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto robežu plānu, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 20.maija lēmumu Nr.19 (prot.Nr.9) zemes gabalam Pārgaujas ielā 5, Cēsīs, noteikti šādi zemes lietošanas mērķi - mežsaimniecība (0201) – 37860 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa - 0908) – 29430 m².

2006.gada 29.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Aigara Eglīša iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabala daļai (29430 m2), kurai saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatoru noteikts zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908)- īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir atļauta, uz zemes lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objekti (0907) - īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta.

Izskatot Aigara Eglīša iesniegumu (reģ.Nr.625/F-1-23; 29.03.2006.), ievērojot to, ka zemes gabals Pārgaujas ielā 5, Cēsīs, atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā, kurā saimnieciskā darbība nav atļauta, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 31.marta atzinumu Nr.37 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Pārgaujas ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-001-0156), noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības: mežsaimniecība (0201) – 37860 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0907) - 29430 m2.

Par zemes gabala Zaļā ielā 14, Cēsīs,

lietošanas mērķi

_________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0012 7368 (19.02.2004.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Zaļā ielā 14, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 11.decembra lēmumu (prot.Nr.23, §5) zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

Ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals Zaļā ielā 14, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve”, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas ierosinājumu (30.03.2006.; prot.Nr.5) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 31.marta atzinumu Nr.38 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Zaļā ielā 14, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0208), noteikt zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabala Annas ielā 15, Cēsīs,

lietošanas mērķi

_________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7 (17.03.2004.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Annas ielā 15, Cēsīs. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals Annas ielā 15, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā “sabiedriskā apbūve” un paredzēts iekļaušanai Cēsu pilsētas pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs, teritorijā, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 31.marta atzinumu Nr.39 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Annas ielā 15, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0609), noteikt zemes lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objekti - 0901 (izglītības un zinātnes iestāžu apbūve).

Par Saistošo noteikumu Nr. 5

„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. saistošajos noteikumos nr. 2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu

_______

Ziņo: J.Gruntmanis, dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2001. gada 22. decembra LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 pantu pirmo daļu, 1997. gada 12. jūnija LR likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu un 12. pantu, 2006. gada 17. marta LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumu nr. 2-13/2901/2891 (reģistrēti RAPLM ar kārtas nr. 2-340/06), Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2006. gada 4. aprīļa atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus nr. 5 ”Grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos nr. 2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” , saskaņā ar pielikumu Nr. 5

Par pabalstu Dāvja Siņicas uzturam audžuģimenē

_______________________________

Ziņo: Dz.Strauta, Sociālās nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumiem Nr.174 „Audžuģimeņu noteikumi” 35.pantu „Pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība nosaka:

35.1. pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas nedrīkst būt mazāks par
27 latiem mēnesī”; Cēsu pilsētas bāriņtiesas 30.03.2006. iesniegumu (Pielikums Nr.1) un Sociālo lietu komitejas 30.03.2006. sēdes (protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Piešķirt pabalstu apmēru Dāvja Siņicas, uzturam audžuģimenē, sākot ar otro mēnesi, kad bērns dzīvo audžuģimenē, līdz laikam, kad izbeidzas bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, atsavināšanu

__________________________________

Ziņo: S.Zvirbule, Juridiskās nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2006.gada 30.marta priekšlikumu (protokols Nr.5),

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu Palejas ielā 1B, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 1120 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 0733, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 7
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Vilku ielā 12A, Cēsīs, atsavināšanu

__

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2006.gada 30.martā priekšlikumu (protokols Nr.5),

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu Vilku ielā 12A, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 1803 kv.m., kadastra Nr. 4201 004 0744, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 8
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

„Par gadatirgu grafika apstiprināšanu 2006. gada 2. cetuksnim”

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 no 06. 10. 1998. „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” , SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (sēdes prot. Nr. 5, 03.04.2006.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū 2006. gada 2. ceturksnī:

7. un 8. aprīlī no 8 – 16
12. un 13. maijā no 7 – 16
9. un 10. jūnijā no 7 – 16

Par saistošo noteikumu Nr.6

‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija Saistošos noteikumos Nr.7 ‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’ apstiprināšanu

____

Ziņo: A.ZERNE, Finansu nodaļas vadītāja

Izsakās:

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’14.pantu, 21.panta 1.daļu 15.punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 03.aprīļa (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.6 ‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumos Nr.7 ‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’, saskaņā ar pielikumu Nr. 9

Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Kaļķu ielā 16, Cēsīs

___________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Zemes gabalu Kaļķu ielā 16, Cēsīs, Cēsu pilsētas pašvaldība iznomājusi SIA „MEGARONS” – 6594 m2, un SIA „AILE” – 2078 m2. Nomas līgums noslēgts uz vairāku savstarpēji saistītu domes lēmumu pamata.

Zemes gabals Kaļķu ielā 16, Cēsīs, 2005.gada 15.jūlijā ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums, līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar SIA „MEGARONS„ un SIA „AILE”.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 30.marta atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušiem sekojošus Cēsu pilsētas domes lēmumus:

 1. 2001.gada 19.jūlija lēmuma 14§ (prot Nr.9) „Par zemes gabala nomu Cēsīs, Kaļķu ielā 16”;
 2. 2002.gada 28.februāra lēmuma §7 (prot.Nr.5) „Par zemes nomu Cēsīs, Kaļķu ielā 16”;
 3. 2004.gada 9.decembra lēmuma 19.punktu (prot.Nr.26) „Par zemes gabala Kaļķu ielā 16, Cēsīs lietošanas kārtību”.

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu

______________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, kad.Nr.4201 007 0205 (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0008 5788; 08.08.2005.).

Cēsu pilsētas dome ar 2005.gada 30.jūnija lēmuma 8.punktu (prot.Nr.15) „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” piekritusi ilgtermiņa nomas līguma noslēgšanai ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu aptuveni 208000 m2 platībā, nosakot, ka pirms galīgā nomas lēmuma pieņemšanas iznomājamais zemes gabals uzmērāms un iedalāms zonās aktīvajām sporta nodarbībām un atpūtas parka teritorijai, kā arī panākama vienošanās ar SIA „Vinda” par kanalizācijas sūknētavas būvniecībai nepieciešamo teritoriju.

Izskatot SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A,Cēsīs, daļu, saskaņā ar SIA „Vinda” rakstu Nr.1-5/87 (20.03.2006.), iesniegtajiem iznomājamo zemes gabalu uzmērījumiem un LR Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.645 „Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 3.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iznomājamai daļai saskaņā ar plānu pielikumā Nr.10, noteikt nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsis, kuru izmanto tikai šī nomas līguma darbības ietvaros, kā arī ar to saistītajos pasākumos. Šajā iznomājamā zemes gabalā ietilpst divas daļas ar atšķirīgu izmantošanas režīmu. Nomas zemes gabala Dzidravota iela 2, Cēsīs, kopējā platība ir 169998 m2, zonas A, kas paredzēta aktīvajām sporta nodarbībām, platība 105759 m2, zonas B, kas paredzēta atpūtas parka teritorijai, platība ir 64239 m2.
 2. Zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iznomājamai daļai saskaņā ar plānu pielikumā Nr.11, noteikt nomas adresi Kovārņu iela 2 Cēsis, kuru izmanto tikai šī nomas līguma darbības ietvaros, kā arī ar to saistītajos pasākumos. Nomas zemes gabala Kovārņu iela 2, Cēsīs, platība ir 22196 m2, un tas paredzēts slēpošanas trašu apkalpojošo objektu būvniecībai.
 3. Noslēgt zemes nomas līgumus ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2, un Kovārņu iela 2, Cēsīs, uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 10.aprīli, ar apbūves tiesībām.
 4. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas (0908).
 5. Zemes nomu noteikt 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai zemes gabala kadastrālās vērtības.
 6. Zemes gabalu apgūšana uzsākama tikai pēc detālplānojuma šai teritorijai spēkā stāšanās.
 7. Ja kādā no nomas zemes gabaliem tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.
 8. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par visu iznomāto teritoriju.
 9. SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” nodrošina teritorijas sabiedrisko pieejamību.
 10. Neiebilst, ka SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” īpašuma tiesības uz tās uzbūvētajām ēkām un būvēm nostiprina zemesgrāmatā.
 11. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošus nomas līgumus.
 12. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. Nomas zemes gabali atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā;
  2. Nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālā vērtība.

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu

________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums – zemes gabals ar platību 977 m2 un viena būve (kanalizācijas sūkņu stacija) - Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, kad.Nr.4201 007 0227 (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0015 8473; 08.12.2004.). Ēkas apbūves laukums ir 13 m2, pārējā teritorija tiek izmantota blakus esošo slēpošanas trašu apkalpošanai.

Izskatot SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, saskaņā ar SIA „Vinda” rakstu Nr.1-5/87 (20.03.2006.) ar plāna skici, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 3.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 10.aprīli, ar apbūves tiesībām.
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas (0910).
 3. Zemes nomu noteikt 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai zemes gabala kadastrālās vērtības.
 4. Zemes gabalu apgūšana uzsākama tikai pēc detālplānojuma šai teritorijai spēkā stāšanās.
 5. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu.
 7. SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” jānodrošina iespēju Cēsu pilsētas SIA „Vinda” apkalpot esošo kanalizācijas sūknētavu un ar to saistītās komunikācijas, kā arī jāatļauj jaunas kanalizācijas sūknētavas un ar to saistīto komunikāciju būvniecību un uzturēšanu zemes gabalā Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, ar tehnisko projektu konkretizētā vietā.
 8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
 9. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. Zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā;
  2. Nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālā vērtība.

Par meža zemes transformāciju zemes gabalā Dzidravota ielā 5, Cēsīs

___________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Dzidravota ielā 5, Cēsīs, kad.Nr.4201 007 0228, zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0018 2897; 08.08.2005. (agrāk daļa no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, kad.Nr.4201 007 0205, zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0008 5788). Nomas zemes gabals ar nomas adresi Cīrulīšu iela 68A/1, Cēsīs, kurš pēc zemes gabala sadalīšanas atrodas uz zemes gabala Dzidravota ielā 5, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumu §3 (prot.Nr.4) iznomāts SIA „Cīruļkalns –atpūtas bāze” uz 50 gadiem ar apbūves tiesībām.

Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegums (reģ.Nr. 735/1-23; 28.03.2006.) ar lūgumu atļaut meža zemju transformāciju slēpošanas trases paplašināšanai. Pēc pilsētas teritorijas plānojuma transformējamā zemes platība atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve”, šajā teritorijā jau ir izbūvētas vairākas Žagarkalna slēpošanas bāzes trases, ilgtermiņa nomas līgumā ir paredzēts zemes lietošanas mērķis - slēpošanas trases būvniecība.

Ievērojot iepriekš minēto un to ka meža zemes transformācijas nepieciešamība ir pamatota, saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.09.2004. noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , (deputāts J.Žagars nepiedalās balsošanā), nolemj:

 1. Neiebilst pret meža zemes transformāciju zemes gabalā Dzidravota ielā 5, Cēsīs, ar sekojošiem nosacījumiem:
  1. Pirms meža zemes transformācijas SIA „Cīruļkalns-atpūtas bāze” jāsaskaņo ar GNP transformācijas apjoms un Reģionālajā Vides pārvaldē jāizņem tehniskie noteikumi meža zemes transformācijai;
  2. Jāiesniedz saskaņošanai būvvaldēaskass lar dabiskvu arhitektu, lai izc skiču projekts paredzētajai jaunbūvei –slēpošanas trasei;
  3. Pirms koku un krūmu izciršanas kopā ar domes ainavu arhitektu jāizstrādā detalizēts plāns, paredzot atstāt transformējamā zemē atsevišķi augošus, ainaviski vērtīgus kokus un koku pudurus;
  4. Projektu realizējot, regulāri konsultēties ar domes ainavu arhitektu, lai izcērtamajā zonā veidotu atbilstošu ainavu ar dabiskām meža malas līnijām;
 2. Līdzfinansēt meža zemes transformācijas projektu, kā investīcijas līdzfinansējumam atzīstot Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekta līdzdalību projekta izstrādāšanā un realizācijas gaitā.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs, kas ietver  zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72  un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām

__________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Zemes gabali Cīrulīšu ielā 68A un Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nostiprināti zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un pilnībā vai daļēji iznomāti SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” slēpošanas trašu un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma izveidošanai, kā arī laivu bāzes un kempinga izveidošanai.

Izskatot SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.Nr.44103024323, jurid.adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov. Cēsu raj., 2006.gada 30.marta un 11.aprīļa iesniegumus (reģ.Nr.765/1-23 un Nr.875/1-23) ar lūgumu ierosināt detālplānojuma izstrādi SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iznomātajām teritorijām – zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas teritorijām, izņemot parka teritorijai paredzēto platību, un Jura Žagara, 2006.gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.724/F-1-23) ar lūgumu ierosināt detālplānojuma izstrādi viņam piederošam zemes gabalam Kovārņu ielā 10, Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58.punktu un LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 3.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , (deputāts J.Žagars nepiedalās balsošanā), nolemj:

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām;
 2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
 3. Detālplānojums izstrādājams zemes gabaliem Kovārņu ielā10, Cīrulīšu ielā 72, un nomas platībām ar nomas adresēm Cīrulīšu iela 68A/2, Kovārņu iela 2 un aktīvās izmantošanas daļai no nomas platības Dzidravota ielā 2 zemes gabalā Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (plāns pielikumā Nr.1);
 4. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.nr.44103024323, jurid. adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., un Juri Žagaru, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.2).

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Jāņa Poruka ielā 56, Cēsīs

____________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.nodaļas 20.1.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes sēdes 31.03.2006. atzinumu nr.111 (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – 1 (J.Žagars), atturas - nav , nolemj:

 1. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu par apbūvi Jāņa Poruka ielā 56 , Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (Būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):
 3. 2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’LINDE N‘’, (reģ. nr. 46103004880 juridiskā adrese Graudu iela 10, Kuldīga, LV 3301) LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 4. Noteikt, ka SIA ‘’LINDE N‘’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

Par iespēju nojaukt četras ražošanas ēkas Lenču ielā 11, Cēsīs

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ 20.03.2006. būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti , Cēsu pilsētas Būvvaldes 24.03.2006.sēdes atzinumu, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 30.03. 2006.sēdes atzinumu (prot. Nr.5) , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās J.Žagars, jo ir izgājis), nolemj:

 1. piekrist, ka SIA ‘’ ’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ ( reģ. nr. 44103022799, reģ. adrese Zemitānu iela 2B, Rīga, LV 1012) nojauc tai piederošās četras ražošanas ēkas Lenču ielā 11, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1601 002, 4201 005 1601 003, 4201 005 1601 004 un 4201 005 1601 006, pie nosacījuma, ja:
 2. 1.1. SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ pieprasa un saņem LR KM Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikumus un konceptuālo saskaņojumu minēto ēku nojaukšanai;

  1.2. pēc punkta 1.1. nosacījumu izpildes un dokumentu iesniegšanas Cēsu pilsētas Būvvaldē, atbilstoši būves nojaukšanas uzdevumam, izstrādā ēku Lenču ielā 11, Cēsīs, nojaukšanas projektu.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis) pēc 1.1. punktā minēto nosacījumu izpildes izstrādāt un izsniegt SIA ‘’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ būves nojaukšanas uzdevumu ēku Lenču ielā 11, Cēsīs, nojaukšanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 2.1 pielikumu.
 4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai SIA ’Remarks Nekustamie Īpašumi’’ veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkām un teritorijai, izvietojot brīdinājuma zīmes.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas, Dzīvokļu un komunālās nodaļas un Sociālās nodaļas amata vienību sarakstos, nodaļu nosaukumos un nodaļu nolikumu apstiprināšanu

__________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 30.marta (prot. Nr.5) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 03.aprīļa (prot. Nr. 5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, J.Žagars, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas - nav , nolemj:

  1. Likvidēt Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā šādas amata vienības :
   1. konsultants dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos – 2 amata vienības;
   2. speciālists dzīvokļu un privatizācijas jautājumos – 1 amata vienība.
  2. Mainīt Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas nosaukumu uz „Komunālā nodaļa”.
  3. Izveidot Cēsu pilsētas domes Administratīvajā nodaļā šādas amata vienības :
   1. konsultants dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos – 1 amata vienība;
   2. apmeklētāju konsultants – 1 amata vienība.
  4. Izveidot Cēsu pilsētas domes Sociālajā nodaļā šādu amata vienību :
   1. speciālists dzīvokļu un privatizācijas jautājumos – 1 amata vienība.
  5. Apstiprināt Administratīvās nodaļas, Komunālās un Sociālās nodaļas nolikumus, saskaņā ar pielikumiem
  6. Uzdot domes Administratīvai nodaļai (vadītāja I.ĶIEĢELE) informēt darbiniekus par būtiskām izmaiņām darba līguma nosacījumos un veikt attiecīgas izmaiņas domes amata vienību sarakstā.

Par Cēsu pilsētas Transporta kustības  organizācijas komisijas nolikumu

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas darba grupas 2006. gada 7. marta (protokols Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006. gada 30. marta (protokols Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, J.Žagars, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 17
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja 2006.gada 3.janvāra rīkojumu Nr. 9-r “Par Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas darba grupu”.

Par saistošo noteikumu Nr. 7 ‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. saistošajos noteikumos Nr. 3 ‘’Par Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumiem’’’’ apstiprināšanu

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu, kā arī Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2006. sēdes atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, J.Žagars, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 ‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. saistošajos noteikumos Nr. 3 ‘’Par Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumiem’’’’, saskaņā ar pielikumu Nr. 18

Par telpu nomu

_______

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz IK “Melteks” (Reģ. Nr. 44102019132, adrese Valmieras raj., Valmieras pag., Ozolu iela 2-19) 24.03.2006. iesniegumu (reģ. Nr. 712/1-23), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2006. sēdes atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, J.Žagars, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar IK “Melteks” par telpām 5 kv.m. platībā ēkā Cēsīs, Lenču ielā 39 .
 2. Nomas līguma termiņš- no 2006.gada 01.aprīļa līdz 2009.gada 01.aprīlim.
 3. Nomas maksa- Ls 15,00 (piecpadsmit lati) mēnesī un nodokļi.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vad. S.Zvirbule) sagatavot telpu nomas līgumu.
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt nomas līgumu.

Par saistošo noteikumu Nr.8

‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija Saistošos noteikumos Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’ apstiprināšanu

_______

Ziņo: M.Šķēle, Finanšu komitejas loceklis

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, 21.pantu un likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu, LR MK 31.10.1995.noteikumiem Nr.322 ‘’Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas’’ un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 30.marta sēdes (protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par

( J.Žagars, M.Niklass, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, D.Vasmanis, jo ir izgājuši), nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 ‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumos Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’, saskaņā ar pielikumu Nr. 19

Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada pārskata apstiprināšanu

_____________________________

Ziņo: A.Bičuka, domes Grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (30.03.2006., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2005.gada pārskatu

 

1. Bilances aktīvi - LVL 19 856 015
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 3 368 129
2.2. speciālais budžets - LVL 539 394
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 84 331
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 2 872 935
3.2. speciālais budžets - LVL 298 208
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 50 466
4. Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi (veiktie ieguldījumi pamatlīdzekļos; ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmaiņas pēc pašu kapitāla metodes; NĪ vērtību maiņa; NĪ pārcelšana no bilances uz bilanci):
4.1. pamatbudžets - LVL 179 882
4.2. speciālais budžets - LVL -199 389
4.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL -12 876

Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada pārskata apstiprināšanu

_____________________________

Ziņo: A.Bičuka, domes Grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (30.03.2006., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada pārskatu:

1.1. Bilances aktīvi - LVL 21 757 711
1.2. Faktiskie ieņēmumi:
1.2.1. pamatbudžets - LVL 7 361 256
1.2.2. speciālais budžets - LVL 648 765
1.2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 128 841
1.3. Faktiskie izdevumi:
1.3.1. pamatbudžets - LVL 7 024 942
1.3.2. speciālais budžets - LVL 394 127
1.3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 80 281
1.4. Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi (veiktie ieguldījumi pamatlīdzekļos; ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmaiņas pēc pašu kapitāla metodes; NĪ vērtību maiņa; NĪ pārcelšana no bilances uz bilanci):
1.4.1. pamatbudžets - LVL 205 718
1.4.2. speciālais budžets - LVL -199 389
1.4.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL -38 712
2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu „Par pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” budžeta iekļaušanu pašvaldības budžetā un finanšu pārskatos” (sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.54), Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada pārskatā iekļauti sekojoši aģentūras finanšu dati:

2.1. Bilances aktīvi - LVL 1 802
2.2. Faktiskie ieņēmumi:
2.2.1. pamatbudžets - LVL 15 950
2.3. Faktiskie izdevumi:
2.3.1. pamatbudžets - LVL 14 749

 

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas valdījumā esošās automašīnas Renault Trafic pārdošanu

Ziņo: M.Šķēle, Finanšu komitejas loceklis

 

Pamatojoties uz „Valsts Pašvaldības mantas atsavināšanas” likuma 4.panta 2.daļa, 6.panta 2.daļas un 37.panta 1.daļas 1.p.noteikumiem, Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (17.03.2006., Nr.1-12/107), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.03.2006., prot.Nr.5 un Finanšu komitejas (30.03.2006., prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Atļaut pārdot Cēsu pilsētas ģimnāzijai piederošu automašīnu Renault Trafic (izlaiduma gads 1988, šasijas Nr.VF1T7W2000071165, reģistrācijas Nr.BG 2288, reģistrācijas apliecības Nr.AB0647987).
 2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdot Cēsu pilsētas ģimnāzijai piederošo automašīnu par brīvu cenu.
 3. Par automašīnas atsavināšanu ievietot sludinājumu vietējā rajona laikrakstā „Druva”.
 4. Ja 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas nepiesakās vairāk par vienu pretendentu, tad atļaut pārdot automašīnu, nerīkojot izsoli.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam veikt kontroli par lēmuma izpildi.

 

Par finansējumu Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu projekta Līgumam Nr.05-LVA01-S2C01-00094-1

Ziņo: M.Šķēle, Finanšu komitejas loceklis

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (13.03.2006., Nr.1-12/98), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.03.2006., prot.Nr.5) un Finanšu komitejas (30.03.2006., prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Atļaut Cēsu pilsētas ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu projekta Līguma Nr.05-LVA01-S2C01-00094 r pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 678,85 (seši simti septiņdesmit astoņi lati 85 santīmi).
 2. Noteikt, ka Cēsu pilsētas ģimnāzijai finansējums atgriežams iestādes pamatbudžetā ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ziņo: M.Šķēle, Finanšu komitejas loceklis

Pamatojoties uz 2005.gada 12.septembra apakšnomas līgumu starp SIA „Vinnis” un Cēsu pilsētas sporta skolu, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.03.2006., prot.Nr.5 un Finanšu komitejas (30.03.2006., prot.Nr.5) atzinumiem, , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Cēsu pilsētas sporta skolā likvidēt :
  • Ar 2006.gada 19.maiju 1,5 likmes dežuranta amata vienības.
  • Ar 2006.gada 05.jūniju likvidēt 2,0 (divas) likmes apkopējas amata vienības.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par neapdzīvojamo telpu nomu Pūces ielā 2a,Cēsīs

__________________________________

Ziņo: M.Šķēle, Finanšu komitejas loceklis

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (30.03.2006.,prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

  1. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors M. Niklass) sagatavot un noslēgt Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu (par telpām Cēsīs, Pūces ielā 2a) ar Z/S „Meža Rūkumi”, reģ. Nr. 59501002061, sākot ar 2006. gada 3. aprīli.
  2. Apstiprināt nomas maksu par neapdzīvojamām telpām (Cēsu Sporta namā Pūces ielā 2a, Cēsīs, 2. stāvā) kafejnīcas darbības nodrošināšanai Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11 un Nr. 12 ar kopējo platību 128,0 m2 Ls 1,00 ( viens lats, 00 santīmi ) gadā (bez PVN 18%) par 1 m2.
  3. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem aprēķināt pēc kontrolskaitītāja rādītājiem.
  4. Maksu par patērēto siltumenerģiju aprēķināt proporcionāli telpu kubatūrai no sporta nama kopējā siltumenerģijas patēriņa.

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām

_____

Ziņo: A.Mihaļovs, konkursa komisijas par tirgus kompleksa labākā biznesa piedāvājuma izvērtēšanai priekšsēdētājs

Izsakās: G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts, M.Niklass, A.Mihaļovs, D.Vasmanis

Pamatojoties uz konkursa komisijas par tirgus kompleksa labākā biznesa piedāvājuma izvērtēšanai gala ziņojumu (pielikumā), pretendenta SIA “Marno J” (Reģ. Nr. 40003529233) konkursam iesniegto piedāvājumu (pielikumā), atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (pielikumā) un konkursa piedāvājuma prezentāciju 13.04.2006. Cēsu pilsētas domes sēdē, Cēsu pilsētas SIA “Cēsu tirgus” (Reģ. Nr. 44103027052) izteiktajiem viedokļiem par konkursu un pretendenta piedāvājumu (pielikumā), ar 23.03.2006. Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumu Nr. 158 (protokols Nr.6, punkts Nr.21) apstiprinātajiem būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem, SIA „Marno J” 13.04.2006. iesniegumu par konkursam iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – 2 (R.Sijāts, M.Niklass), atturas - nav , nolemj:

1. Noslēgt konkursu “Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai”.

 1. Apstiprināt SIA “Marno J” (Reģ. Nr. 40003529233) kā konkursa uzvarētāju konkursam “Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai” iesniegtā piedāvājuma realizācijai.
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu noslēgt ar SIA „Marno J” priekšlīgumu par zemes gabala daļas Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu tirgus”:
  1. organizēt zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 sadalīšanu atbilstoši SIA “Marno J” konkursam iesniegtajam piedāvājumam, uzmērīšanu un atdalītās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;
  2. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Cēsu pilsētas SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus, no Cēsu pilsētas SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla izņemot no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 atdalīto zemes gabalu, atbilstoši SIA “Marno J” konkursam iesniegtajam piedāvājumam.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītāja p.i. J.Zlaugotnis) sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, pamatojoties uz SIA “Marno J” konkursam iesniegto piedāvājumu.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja I.Adamsone) organizēt teritorijas plānojuma grozījumus atbilstoši SIA “Marno J” konkursam iesniegtajam piedāvājumam.
 6. Līgumus par zemes gabalu nomu, atbilstoši SIA “Marno J” konkursam iesniegtajam piedāvājumam un noslēgtajam priekšlīgumam, sagatavo un slēdz zemesgabala īpašnieks pēc zemes gabalu sadalīšanas.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Par iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam ‘’ Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana  un būvniecība Cēsīs, Caunas ielā 7’’

___________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ‘’Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām’’ 3.panta sesto daļu un 23.pantu, MK 01.06.2004. noteikumiem Nr. 522 ‘’Noteikumi par apvienotajiem projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursiem’’, Cēsu pilsētas Būvvaldē 2006.gada 27.martā saskaņoto skiču projektu ‘’Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsīs, Caunas ielā 7’’, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

1.Apstiprināt iepirkuma komisiju atklāta konkursa ‘’ Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana un būvniecība Cēsīs, Caunas ielā 7’’ organizēšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Gints ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas locekļi:
Māris NIKLASS, Cēsu pilsētas domes deputāts;
Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes būvinspektors;
Dzintra STRAUTA, Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas vadītāja;
Aija RIEKSTIŅA, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste;

Iepirkuma komisijas sekretāre Daiga BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
2. Komisija darbā, bez balss tiesībām, pieaicina divus sertificētus dažādu specialitāšu būvinženierus no Ekonomikas ministrijas apstiprinātā saraksta. Ja nepieciešams komisija darbā var pieaicināt arī citus ekspertus.
3. Konkurss organizējams pēc 01.06.2004. MK noteikumu Nr.522 ‘’Noteikumi par apvienotajiem projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursiem’’ 2.punkta izpildes.

Par kapitālieguldījumu un ieskaita līguma starp Cēsu Kultūras centru un SIA „AS TIGRA” apstiprināšanu

Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra direktore

Pamatojoties uz kapitālieguldījumu vērtēšanas komisijas atzinumu 04.04.2006. „Par SIA „AS TIGRA” kapitālieguldījumu ēkā Raunas ielā 12” ( Pielikums nr 1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt SIA „AS TIGRA” kapitālieguldījumu ēkā Cēsīs Raunas ielā 12 kā attiecināmos izdevumus par kopējo summu Ls 3450,27 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit lati 27 sant.) .
 2. Apstiprināt un parakstīt ieskaita līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „AS TIGRA” ( Pielikums nr. 2).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai .

Iesnieguma izskatīšana par ģimeņu atpūtas vakara „Ceļš dzīves garumā „ organizēšanu Cēsīs

____________________________

Ziņo: I.Millere, projekta vadītāja

Izsakās: G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass

Noklausoties ģimeņu atpūtas vakara „Ceļš dzīves garumā” projekta vadītājas I.Milleres ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret -nav , atturas - nav , nolemj:

Atļaut organizēt ģimeņu atpūtas vakaru „Ceļš dzīves garumā” Cēsu pilsētā.

Cēsu pilsētas dome

2006.gada 13.aprīlī

APSTIPRINĀTI

ar Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. sēdes lēmumu

nr. 219, protokols nr. 7 punkts Nr. 11

Saistošie noteikumi Nr. 5
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. saistošajos noteikumos nr. 2

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sesto daļu,

14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu,

14. panta septīto daļu, 1. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu,

26. pantu, 26.1 panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu,

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu,

9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. saistošajos noteikumos nr. 2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumu nr. 33 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu nr. 2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu”, protokols nr. 3 punkts 7) šādus grozījumus:

  1. Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 10.3. punktiem šādā redakcijā:
  2. “8.1 Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. pantā noteiktās personas reģistrējamas sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzības reģistrā pirmās kārtas grupā, šo noteikumu 8. punktā un tā apakšpunktos noteiktās personas - vispārējā grupā.

   “8.2 Noteikt sociālā dzīvokļa īres maksu Ls 0,05 par vienu dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru mēnesī jeb 1/3 no īres maksas, kas noteikta pašvaldības dzīvojamā fondā.”

   “10.1 Dome 3 (trīs) nedēļu laikā pēc Sociālās nodaļas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu Dzīvokļu un komunālai nodaļai iekļaut personu sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzības reģistrā.

   10.2 Dome neizīrētos sociālos dzīvokļus izīrē palīdzības reģistrā iekļautām personām (ģimenēm) to reģistrēšanas secībā, pirmām kārtām sniedzot palīdzību personām, kurām tiesas ceļā izbeigts īres līgums, kā arī denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā dzīvojošai personai (ģimenei), kura lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, un kura nespēj samaksāt īri un pakalpojumu izdevumus, personām, kuras ir bāreņi un nav nodrošinātas ar dzīvojamo telpu.

   10.3 Persona pēc palīdzības saņemšanas, pamatojoties uz Domes lēmumu, no reģistra tiek izslēgta. Ja persona, atrodoties kādā no palīdzības reģistriem, zaudē tiesības uz sociālā dzīvokļa īrēšanu, tad pirms tās izslēgšanas no reģistra Dome rakstiski to informē.”

  3. Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
  4. “10. Domes Sociālā nodaļa 7 (septiņu) dienu laikā sēdē izskata personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, un iesniedz Domē atzinumu par to, ka persona ir vai nav tiesīga īrēt sociālo dzīvokli”.

  5. Izteikt noteikumu 25. punktu un to apakšpunktus šādā redakcijā:
“25. Dome piešķir vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts) likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmajā daļā noteiktajām personām Ls 1000,00 apmērā”.

Nekustamā īpašuma
VILKU IELĀ 12A, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Vilku ielā 12A, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 9.jūnijā, plkst. 11.00.
  4. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  5. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.4.punktā noteiktajā kārtībā.
  6. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  7. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Vilku ielā 12A, Cēsīs, un sastāv no zemes gabala 1803 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 004 0744, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2006.gada 3.martā, nodalījuma Nr. 1000 0020 6466, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla (0,0120 ha), projektētā iebrauktuve zemes gabalā Vilku ielā 12, Cēsīs un ar to saistītie inženiertīkli caur zemes gabalu Vilku ielā 12A, saskaņā ar 29.09.2005. akceptētu projektu S-111.
  4. Labiekārtojums – iespējami pieslēgumi pie elektrības, ūdensvada, kanalizācijas, un citām pilsētas komunikācijām.
  5. Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas austrumu rajonā, zemes gabals robežojas ar Vilku ielu ziemeļu daļā. Apkārtējā apbūve ir daudzstāvu un vienģimenes ēkas.
  6. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam nekustamais īpašums paredzēts autostāvvietas būvniecībai.
  7. Nekustamais īpašums nodots atsavināšanai bezmaksas autostāvvietu izbūvei, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
   1. autostāvvietu nekustamajā īpašumā projektēšana jāveic saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes izsniegtu arhitektūras un plānošanas uzdevumu, un attiecīgs būvprojekts jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas.
   2. Nekustamā īpašuma pircējam autostāvvietu izbūve jāveic atbilstoši Cēsu pilsētas būvvaldes akceptētam būvprojektam, uzsākot būvniecību ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta akceptēšanas un pabeidzot (jānodod ekspluatācijā) līdz 2007.gada 1.jūnijam.
  8. Ja nekustamā īpašuma pircējs nepilda nekustamā īpašuma apbūves noteikumus (2.7.p.) noteiktajos termiņos, Cēsu pilsētas domei ir tiesības iekasēt līgumsodu Ls 50,00 (piecdesmit lati) par katru nokavēto dienu.
  9. Ja nekustamā īpašuma pircējs nepilda nekustamā īpašuma apbūves noteikumus (2.7.p.) noteiktajos termiņos un saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, Cēsu pilsētas domei ir tiesības izmantot nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma tiesības par pirkuma cenu par kādu pircējs nekustamo īpašumu ir nopircis no Cēsu pilsētas domes, neņemot vērā ieguldījumu. Atpakaļpirkuma tiesības tiek reģistrētas zemesgrāmatā.
  10. Zemes lietošanās mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1107).
  11. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu - darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.00 pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).
 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 8.jūnija plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 102. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai.
 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2006.gada 26.jūnijam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006.gada 26.jūnijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

___, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Vilku ielā 12A, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Vilku ielā 12A, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Vilku ielā 12A, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 1803 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 004 0744, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2006.gada 3.martā, nodalījuma Nr. 1000 0020 6466, žurnāla Nr. 300001355460.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – elektrisko tīklu kabeļu aizsargjosla, projektētā iebrauktuve zemes gabalā Vilku ielā 12, Cēsīs un ar to saistītie inženiertīkli caur zemes gabalu Vilku ielā 12A, saskaņā ar 29.09.2005. akceptētu projektu S-111.
  4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tās, kas noteiktas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
  5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.
  7. Zemes gabala lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1107).

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Vilku ielā 12A, Cēsīs izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.
 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi.
  2. PIRCĒJAM nekustamajā īpašumā jāveic bezmaksas autostāvvietu izbūve šādā kārtībā:
   1. autostāvvietu nekustamajā īpašumā projektēšana jāveic, atbilstoši Cēsu pilsētas būvvaldes izsniegtam arhitektūras un plānošanas uzdevumam, un attiecīgs būvprojekts jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas.
   2. Nekustamā īpašuma pircējam autostāvvietu izbūve jāveic, atbilstoši Cēsu pilsētas būvvaldes akceptētam būvprojektam, uzsākot būvniecību ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta akceptēšanas un pabeidzot (jānodod ekspluatācijā) līdz 2007.gada 1.jūnijam.
  3. Ja PIRCĒJS nepilda nekustamā īpašuma apbūves noteikumus (3.2.p.) noteiktajos termiņos, PĀRDEVĒJAM ir tiesības iekasēt līgumsodu Ls 50,00 (piecdesmit lati) par katru nokavēto dienu;
  4. Ja PIRCĒJS nepilda nekustamā īpašuma apbūves noteikumus (3.2.p.) noteiktajos termiņos un saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, PĀRDEVĒJAM ir tiesības izmantot nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma tiesības par pirkuma cenu par kādu pircējs nekustamo īpašumu ir nopircis no PĀRDEVĒJA (2.1.p.), neņemot vērā PIRCĒJA ieguldījumu nekustamajā īpašumā.
  5. Līdzēji vienojas, ka Līguma 3.4.punktā minētās nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma tiesības tiek reģistrētas zemesgrāmatā.
  6. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  7. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlā kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS)

 

Latvijas Republika
Cēsu pilsētas BŪVVALDE
Cēsis, Raunas iela 4, tel. 4123642, fax.4124571

Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.

Vieglo automašīnu stāvlaukuma Vilku ielā 12A, Cēsīs, jaunbūve

(būves nosaukums un rekvizīti – adrese, tālruņa un faksa numurs)

1.Zemes gabala raksturojums.

Izsniegts 2006. gada _____._________ _Cēsu pilsētas pašvaldība_

 

(kam izsniegts)

1.1 Zemes gabala kadastra numurs, grupas numurs / grunts numurs 4201-004-0748
1.2 Zemes gabala īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000031048, Cēsis, Raunas iela 4, t. 4124571

(fiziskās personas vārds, uzvārds

personas kods, adrese un tālr. numurs

vai juridiskās personas rekvizīti)

1.3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti

 
Zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000206466

Lēmuma datums 03.03.2006.

(nosaukums un numurs)

1.4. Zemes gabala platība (m2) 1803 m2
1.5. Zemes gabala novietne un situācija, tā teritorijā esošās ēkas un būves Zemes gabals pieguļ Vilku ielai.
1.6. Īpašie apstākļi (piemēram, zemes gabals atrodas dabas liegumā, mikroliegumā, , zaļajā zonā, parka zonā, kultūras pieminekļa aizsardzības zonā) -
1.7. Zemes gabala apbūves veids Satiksmes infrastruktūras objekti (1107)
1.8. Ierobežojumi (piemēram, servitūti)

 
Apgrūtinājumi- elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla, projektētā iebrauktuve zemes gabalā Vilku ielā 12, Cēsīs un ar to saistītie inženiertīkli caur zemes gabalu Vilku ielā 12A, saskaņā ar akceptētu projektu S-111; 29.09.2005.

2.Būvprojektēšanas nosacījumi.

2.1. Būvniecības veids (piemēram jaunbūve, rekonstrukcija, restaurācija) Jaunbūve
2.2. Būvprojektēšanas stadijas Skiču un tehniskā projekta stadija
2.3. Apbūves pamatnosacījumi:  
2.3.1. Autostāvvietu skaits Zemes gabalā izvietot maksimāli iespējamo stāvvietu skaitu.
2.4. Apbūves kompozīcijas pamatnosacījumi  
2.4.1. Iebrauktuves un ieejas (piemēram no kuras ielas) No Vilku ielas un zemes gabala Vilku ielā 12
2.5. Teritorijas iekārtošanas nosacījumi  
2.5.1. Apgaismošana Paredzēt teritorijas ārējo apgaismojumu.
2.5.2. Vertikālā plānošana Projektēt zemes gabala vertikālo plānojumu saistībā ar lietus ūdens novadīšanu
2.5.3. Brauktuvju un ietvju segums Asfaltbetona segums.
2.5.3. Būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas norādījumiem, Cēsīs, Raunas ielā 4, 101.kab., t. 4122377
2.6 Vides pieejamības prasības Projektā risināt vides pieejamības jautājumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
2.7. Krāsu pase -
2.8. Citi noteikumi Pie objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt zemes gabala topogrāfiju digitālā DGN formātā

3.Tehniskie noteikumi

(pieslēgšanās inženierkomunikācijām vai to šķērsošana)
(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numurus)

3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija Skaņot projektu ar SIA ‘’VINDA’’ Cēsīs, Valmieras ielā 10, t. 4124463
3.2. Lietus ūdens novadīšana Pieprasīt tehniskos noteikumus un skaņot projektu ar SIA ‘’VINDA’’ Cēsīs, Valmieras ielā 10, t. 4124463

Skaņot projektu ar Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālo nodaļu , Cēsīs, Raunas ielā 4, 101.kab., t. 4122377

3.3. Ielas un ceļi Pieprasīt tehniskos noteikumus un skaņot projektu ar VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu, Cēsīs, Valmieras ielā 17, t. 41 22708
3.4. Elektroapgāde Pieprasīt tehniskos noteikumus un skaņot projektu ZET Cēsu iecirknī, Cēsīs, Saules ielā 2, t. 4107601, 4120584
3.5. Gāzes apgāde Skaņot projektu a/s ‘’Latvijas gāze’’ Cēsu iecirknī , Krišjāņa Valdemāra ielā 16, t. 4107793
3.6. Siltumapgāde Skaņot projektu SIA ‘’CĒSU BŪVNIEKS’’ siltumapgādes iecirknī, Cēsīs, Dzintara ielā 7, t. 4124537
3.7. Telekomunikācijas Skaņot projektu SIA ‘’LATTELEKOM’’, Cēsīs, Raunas ielā 13, t. 4122499
3.8. Citas komunikācijas -

Piezīme: projektēšanas gaitā būvvaldē iesniedzams viens inženierkomunikāciju piesaistes materiālu komplekts.

4. Īpašie noteikumi
(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numuru)

4.1.

Vides un dabas aizsardzības prasības (Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde) -

4.2.

Higiēnas prasības (pilsētas vai rajona vides veselības centrs) -

4.3.

Ugunsdrošības prasības (Ugunsdzēsības un glābšanas dienests) Pieprasīt tehniskos noteikumus VUGD Cēsu brigādē, Cēsīs, Valmieras ielā 1, t. 4107705

4.4.

Konstrukciju drošības prasības (piemēram, esošās ēkas tehniskās apsekošanas dati)  

4.5.

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) [3] -

4.6.

Citas prasības -

4.7.

Koku ciršanas atļauja -

4.8.

Citi skaņojumi Projektu skaņot ar vides pieejamības sabiedrisko ekspertu Cēsu pilsētā A.Miklāvu,

Projektu skaņot ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu , Cēsīs, Raunas ielā 4, 106.kab., t. 4122377

 

 

5. Papildu materiāli publiskai būvniecības apspriešanai

 

 

5.5 Būvprojekta galīgā saskaņošana Pilsētas būvvaldē, Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab., t. 4123642

 

6. Būvatļauju jaunbūves, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanai saņemt pie pilsētas būvinspektora, Cēsīs, Raunas ielā 4, t. 4123642.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs ______________/vienu gadu/________________

(termiņš)

Galvenais arhitekts _______________J.ZLAUGOTNIS
(paraksts un tā atšifrējums)

Par inženiertīkliem
atbildīgā persona _________________________________

 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvvaldes vadītāja p.i._______________J.ZLAUGOTNIS

 

(paraksts un tā atšifrējums)

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Nekustamā īpašuma

PALEJAS IELĀ 1B, CēsĪs,
IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 9. jūnijā, plkst. 10.00.
  4. Nodrošinājuma nauda – 10 % no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1600,00 (viens tūkstotis seši simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  5. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.4. punktā noteiktajā kārtībā.
  6. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  7. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Palejas ielā 1B, Cēsīs, un sastāv no zemes gabala 1120 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 0733, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2006. gada 13. martā, nodalījuma Nr. 1000 0020 7276, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Novietojums – nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, individuālās apbūves rajonā, tuvumā Vācu kapi, par Rīgas ielu kursē sabiedriskais transports. Apkārtnē individuālās dzīvojamās ēkas, klusais rajons.
  4. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 0,4 kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla 0,0044 ha, apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla 0,0005 ha.
  5. Zemes lietošanās mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  6. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu - darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.00 pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).
 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006. gada 8. jūnija plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 102. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai.
 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 26. jūnijam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 26. jūnijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

 

 

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

___, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1b, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Palejas ielā 1B, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 1120 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 0733, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2006.gada 13.martā, nodalījuma Nr. 1000 0020 7276, žurnāla Nr. 300001363174.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla (0,0044 ha); apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla (0,0005 ha).
  4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, un par to nav tiesas strīdu.
  5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.
  7. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.
 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlā kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

Saistošie noteikumi Nr.6

Grozījumi 2003.gada 15.maija saistošos noteikumos Nr.7

‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’

 

Izdoti saskaņā ar likumu

‘’Par pašvaldībām’’14.pantu, 21.panta

1.daļu 15.punktu

 

1.Izteikt saistošo noteikumu 2.7.12.punktu šādā redakcijā:

‘’
2.7.12.bezalkoholisko dzērienu un alu, sidru kompleksā ar dažādām uzkodām ’’.

2.Papildināt saistošo noteikumu 7.2.punktu ar 7.2.6.ar apakšpunktu šādā redakcijā:

‘’7.2.6. Cēsu pilsētā papildus noteiktās tirdzniecības vietas un realizējamais preču sortiments Cēsu 800gades jubilejas pasākumā 2006.gada 13.-16.jūlijam’’.

3.Papildināt saistošos noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

6.pielikums

Cēsu pilsētā papildus noteiktās tirdzniecības vietas un realizējamais preču sortiments Cēsu 800gades jubilejas pasākumā 2006.gada 13.-16.jūlijam

 

Nr.p.k. Tirdzniecības vieta Cēsīs Tirdzniecības vietas veids Realizējamās preces sortiments, saskaņā ar šo noteikumu
1. Vienības laukums Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.
2. Uzvaras bulvāris Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.
3. Piebalgas iela Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.
4. Raiņa iela Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.
5. Cēsu tirgus teritorija Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.
6. Cēsu pilsētas stadions Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.
7. Piebalgas iela 18 (stadions) Pasākuma laikā 2.7.6.,2.7.7.,2.7.9.-2.7.12.

Cēsu pilsētas būvvaldes

NOLIKUMS

1.Vispārīgie jautājumi.

  1. Cēsu pilsētas Būvvalde (turpmāk tekstā Būvvalde) izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 238 (prot.Nr.7) ir Cēsu pilsētas domes institūcija un ir pakļauta Cēsu pilsētas domei.
  2. Būvvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus, Cēsu pilsētas domes nolikumu, Saistošos noteikumus, noteikumus, lēmumus, instrukcijas, šo nolikumu un citus Saistošos dokumetus. Savus uzdevumus Būvvalde veic, sadarbojoties ar Valsts un pilsētas pašvaldības institūcijām, savas kompetences ietvaros.
  3. Būvvaldes darbības pārziņā ir līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības un teritorijas plānojumu procesu plānošana, izstrādāšana, realizācija, administrēšana un attīstība Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, atbilstoši tās Attīstības plānam, Teritorijas plānojumam un Apbūves noteikumiem.
  4. Būvvaldei ir savs apaļais zīmogs ar Būvvaldes pilnu nosaukumu. Būvvalde nav juridiska persona.
  5. Būvvaldei ir sava dokumentu uzskaites un būvniecības lietu arhīvs.
  6. Būvvaldes juridiskā adrese ir Cēsis, Raunas iela 4.

2.Galvenie uzdevumi.

  1. Administrēt un pārzināt būvniecību, zemes ierīcību un pilsētas vizuālo kvalitāti.
  2. Piedalīties pilsētas attīstības plāna izstrādāšanā un grozīšanā.
  3. Piedalīties pilsētas teritorijas plānojuma izstrādāšanā un grozīšanā.
  4. Vadīt detālo plānojumu izstrādāšanu.
  5. Vadīt pilsētas Apbūves noteikumu izstrādāšanu un grozīšanu.
  6. Vadīt pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekta aktualizēšanu.
  7. Vadīt darbus, kas saistīti ar pilsētas digitālās kartes izstrādāšanu un pielietošanu.
  8. Izstrādāt zemes ierīcības projektus.
  9. Sniegt Būvvaldes rīcībā esošos datus investīciju piesaistīšanas projektu izstrādāšanai.
  10. Organizēt detālo plānojumu un būvniecības ieceru publisko apspriešanu.
  11. Piedalīties Cēsu pilsētas domes apstiprināto komisiju darbā.
  12. Izskatīt visus ar Būvvaldi saistītos iesniegumus, rakstus, informatīvos materiālus un taml. – sagatavot atbildes.
  13. Veikt administratīvu darbu, sniegt būvniecības dalībniekiem nepieciešamo informāciju par likumīgu būvniecības procesa norisi (publiskā apspriešana, saskaņots un akceptēts būvprojekts, būvatļauja, darbu pieņemšana ekspluatācijā, u.tml.).
  14. Gatavot būvniecības pieteikumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus un citus jautājumus izskatīšanai būvvaldē.
  15. Saskaņot un akceptēt būvprojektus un noteikt objekta būvniecības termiņus.
  16. Izsniegt būvatļaujas, pirms tam pārliecinoties, ka būvniecības pieteicēja rīcībā ir visi normatīvajos aktos noteiktie un noteiktajā kārtībā noformēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.
  17. Pārbaudīt uzbūvētās ēkas un būves, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus.
2.18. Pieprasīt pārtraukt būvdarbus, ja pieļautas patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta, netiek ievēroti Latvijas būvnormatīvi, darba drošības un ugunsdrošības noteikumi u.c. būtiskas prasības, kas saistītas ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem.

2.19. Ziņot Valsts būvinspekcijai par atkārtotiem un/vai būtiskiem Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

2.20. Ziņot Valsts būvinspekcijai, ja būvobjekta ekspluatācija uzsākta patvaļīgi vai pilsētā konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes.

2.21.Pieņemt ekspluatācijā tikai atbilstoši akceptētam būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām veiktos būvdarbus.

2.22. Ja, atbilstoši būvniecības likumdošanai, Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā konstatēta nelikumīga būvniecība, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un nosūtīt to izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Administratīvajai komisijai, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

2.23. Pieņemt lēmumu par objekta konservācijas nepieciešamību, noteikt tās termiņu un izsniegt objekta konservācijas atļauju.

2.24. Saskaņot reklāmas un sagatavot reklāmas eksponēšanas līgumus.

2.25. Izstrādāt ēku krāsu pases.

2.26. Saskaņot pilsētas nozīmes kultūras, sporta un tūrisma pasākumu norises vietas novietni, vizuālo noformējumu un reklāmas izvietošanu.

2.27.Saskaņot ielu un brīvdabas tirdzniecības punktu novietnes un to vizuālo noformējumu.

2.28. Saskaņot satiksmes drošības zīmju uzstādīšanu novietnes un to balstu vizuālo izskatu.

2.29. Saskaņot individuālā darba veikšanas vietas atbilstoši veicamajai darbībai.

2.30. Piedalīties pilsētas saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu un instrukciju izstrādāšanā atbilstoši Būvvaldes kompetencei.

2.31. Gatavot priekšlikumus nākošā gada domes budžeta sastādīšanai.

2.32. Piedalīties pilsētas pašvaldībai un valstij piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un izstrādāt priekšlikumus rīcībai ar tiem.

2.33. Pārstāvēt domi tiesās un citās strīdus izšķiršanas institūcijās jautājumos, kuri saistīti ar būvniecības procesu.

2.34. Apkopot un uzturēt datu bāzi par zemes lietošanas mērķu reģistrāciju un kontrolēt VZD datu bāzes atbilstību domes pieņemtajiem lēmumiem.

2.35 .Ievadīt un uzturēt informāciju domes datu bāzē par ēku un būvju īpašniekiem, ēku un būvju sastāvu, to likumīgo esamību, nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinam.

2.36. Gatavot domes lēmumu projektus par zemes lietošanas mērķiem.

2.37. Reģistrēt un uzturēt informācijas datu bāzi par nekustamo īpašumu īpašniekiem, lietotājiem, zemes gabalu platībām un apgrūtinājumiem.

2.38. Sniegt Būvvaldes rīcībā esošo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu fiziskām un juridiskām personām, sagatavošanai.

2.39. Datorizēt būvniecības un nekustamo īpašumu datu bāzi, uzturēt, aktualizēt un papildināt to.

2.40. Saskaņot rakšanas darbu veikšanas, sastatņu uzstādīšanas un celtniecības nožogojuma uzstādīšanas atļaujas.

3.Tiesības.

3.1.Patstāvīgi pieņemt lēmumus Būvvaldes kompetences ietvaros.

3.2.Pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, paskaidrojumus un dokumentus (bez maksas vai saskaņā ar līgumu) no fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī domes amatpersonām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kas ir nodaļas kompetencē.

3.3.Motivēti noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, kā arī pieprasīt to publisku apspriešanu vai ekspertīzi atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

3.4.Anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, kā arī būvju nojaukšanu saskaņā ar būvniecības likuma 31.pantu un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

3.5.Būvvaldes amatpersonām sastādīt administratīvos pārkāpumu protokolus atbilstoši normatīvo dokumentu nosacījumiem.

3.6.Ierosināt jautājumu izskatīšanu domes komisiju, komiteju un domes sēdēs, kuri saistīti ar būvniecības un teritoriālās plānošanas procesu.

3.7.Iesaistīt Būvvaldes darbā nepieciešamās nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām, to darbu apmaksājot no pilsētas budžeta līdzekļiem.

3.8.Izmantot domes transportu, pildot dienesta pienākumus.

3.9.Būvvaldes vadītāja vietniekam aizvietot Būvvaldes vadītāju tā prombūtnes laikā.

3.10.Izmantot domes telpas sapulču un diskusiju organizēšanai.

4.Atbildība.

4.1.Par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto vai neveikto darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

4.2.Par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu.

4.3.Par pienākumu veikšanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

4.4.Par Cēsu pilsētas domes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

4.5.Par darbam nodotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.

5.Struktūra.

5.1.Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts.

5.2.Būvvaldes vadītāja vietnieks, pilsētas galvenais teritorijas plānotājs.

5.3.Būvinspektors.

5.4.Teritorijas plānotājs,(zemes ierīkotājs).

5.5.Zemes ierīkotājs, (datorspeciālists).

5.6.Būvvaldes sekretāre.

6.Darbības kārtība.

6.1.Ar būvniecības procesu saistītie jautājumi tiek izskatīti atklātās būvvaldes sēdēs.

6.2.Būvvaldes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6.3.Būvvaldes sēdes vada Būvvaldes vadītājs (viņa prombūtnes laikā Būvvaldes vadītāja vietnieks).

6.4.Būvvaldes sēdēs lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar balsu vairākumu.

6.5.Ja balsis sadalās līdzīgi – izšķirošais ir Būvvaldes vadītāja balsojums.

6.6. Būvvaldes sēdēs ar balsojuma tiesībām piedalās:

6.6.1. Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts;

6.6.2. Būvvaldes vadītāja vietnieks, pilsētas galvenais teritorijas plānotājs;

6.6.3.Izpilddirektors;

6.6.4.Būvinspektors;

6.6.5.Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;

6.6.6.Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

6.6.7.Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs;

6.7.Būvvaldes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties:

6.7.1. SIA ‘’Vinda’’ nozīmēts pārstāvis;

6.7.2. Latvijas Būvinženieru Savienības Cēsu un Limbažu apvienotās kopas nozīmēts pārstāvis;

6.7.3.Cēsu pilsētas Uzņēmēju padomes nozīmēts pārstāvis;

6.7.4.Būvvaldes pieaicināti eksperti;

6.8.Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4(četri) sēdes locekļi ar balsojuma tiesībām.

6.9. Būvvaldes sēdes tiek protokolētas.

6.10.Būvvaldes sēdes protokolē Būvvaldes sekretāre.

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻAS

NOLIKUMS

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Nekustamā īpašuma nodaļa (turpmāk tekstā NĪN) ir Cēsu pilsētas domes izpildstruktūras sastāvdaļa un savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus, Cēsu pilsētas domes nolikumu, saistošos noteikumus, lēmumus, instrukcijas , šo nolikumu un citus saistošos dokumentus, tā realizē likumā „Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus Cēsu pilsētas teritorijā.
  2. NĪN organizē un veic šādas funkcijas : pašvaldības (valstij piekrītošā) NĪ uzskaite (datu bāzes izveidošana un uzturēšana), reģistrācija zemesgrāmatā, konversija (nedzīvojamo telpu un zemes noma, privatizācija, atsavināšana), būvniecības procesa koordinācija.
  3. NĪN veic kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu nodaļā, organizē nodaļas darbinieku izglītošanu kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas jomā.
  4. NĪN pilda funkcijas, sadarbojoties ar Valsts un pilsētas pašvaldības institūcijām, savas kompetences ietvaros.
  5. NĪN ir sava uzskaite un nekustamo īpašumu dokumentu arhīvi .
  6. NĪN juridiskā adrese ir Raunas iela 4, Cēsīs.
 2. Galvenie uzdevumi

2.1 Pašvaldības NĪ uzskaite, reģistrācija zemesgrāmatā

2.1.1 Pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ uzskaite (zemes un nedzīvojamo telpu

reģistru veidošana un uzturēšana);

   1. Pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ (zeme, ēkas un būves , zemes un telpu nomas līgumi) reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
   2. Datu bāzes par zemesgrāmatā reģistrētiem pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ uzturēšana;
   3. Datu bāzes par pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ, lietotājiem, zemes gabalu platībām un to apgrūtinājumiem uzturēšana;
   4. Mazdārziņu reģistrācija (ikgadēja pārreģistrācija) , ierādīšana dabā un iemērīšana, plānu izgatavošana.

 

2.2 Pašvaldības NĪ konversija, būvniecības procesa koordinācija

2.2.1 Pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ izmantošanas stratēģijas izstrāde,

priekšlikumu sagatavošana attiecīgām domes komisijām un komitejām;

   1. Pašvaldības (valstij piekrītošas) zemes un nedzīvojamo telpu nomas
organizēšana, līgumu sagatavošana, izpildes kontrole;

   1. Pašvaldības (valstij piekrītošu) NĪ nomas līgumu reģistra
   2. veidošana un uzturēšana;

   3. Pašvaldības iestāžu (izņemot aģentūru lietošanā nodotās) ēku un būvju sakārtošanas stratēģijas izstrāde un būvniecības procesa koordinācija (organizēšana /tajā skaitā iepirkumu procedūra/, vadīšana, kontrole);
   4. Pašvaldības ēku, būvju un to daļu /nedzīvojamas telpas/ (izņemot aģentūru lietošanā nodotās, citām pašvaldības iestādēm lietošanā nodotās un ēkas Raunas ielā 1 un Raunas ielā 4) apsaimniekošanas procesa koordinēšana (nolikums - apsaimniekošanas līguma projekts - iepirkuma procedūra - apsaimniekošanas līgums – izpildes kontrole);
   5. Pašvaldības ēku un būvju Raunas ielā 1 un Raunas ielā 4 , Cēsīs apsaimniekošanas organizēšana un uzturēšana;
   6. Iedzīvotāju pieņemšana ar pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ saistītajos jautājumos;

 

2.3 Līdzdalība:

2.3.1 investīciju piesaistīšanas projektu izstrādāšanā;

2.3.2 pilsētas attīstības plāna izstrādāšanā;

2.3.3 detālo plānojumu izstrādāšanā pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ;

2.3.4 pašvaldības aģentūrām lietošanā nodoto ēku un būvju būvniecības procesa

norisē;

2.3.5 komisiju darbā, kuras saistītas par pašvaldības (valstij piekrītošu) NĪ;

2.3.6 pilsētas saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu un instrukciju

izstrādāšanā atbilstoši nodaļas kompetencei;

2.3.7 zemes kadastrālās vērtības pārskatīšanas procesa darbā.

 

3. Tiesības

3.1. Patstāvīgi pieņemt lēmumus NĪN kompetences ietvaros.

3.2. Pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, paskaidrojumus un dokumentus (bez maksas vai saskaņā ar līgumu) no fiziskajām un juridiskajām personām , domes amatpersonām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kas ir NĪN kompetencē.

3.3. Ierosināt un motivēt darbības ar pašvaldībai piederošo NĪ (pēc NĪ tirgus datu izpētes).

3.4. Iesaistīt nodaļas darbā nepieciešamos nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām, to darbu apmaksājot no pilsētas budžeta līdzekļiem.

3.5. Izmantot domes transportu, pildot dienesta pienākumus.

3.6. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietniekam aizvietot NĪN vadītāju tā prombūtnes laikā.

3.7. Izmantot domes telpas sapulču un diskusiju organizēšanai.

 1. Atbildība
 2. 4.1. Par darba pienākumos noteikto jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un citiem normatīvajiem aktiem.

  4.2. Par ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu.

  4.3. Par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto vai neveikto darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  4.4. Par Cēsu pilsētas domes darba kārtības noteikumu ievērošanu.

  4.5. Par darbam nodotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.

  4.6. NĪN lēmumus var atcelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs, Cēsu pilsētas dome vai pārsūdzēt LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 3. Struktūra
5.1. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

5.2. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks (finansu un stratēģijas analīze)

5.3 Būvinženieris - pašvaldības iestāžu ēku un būvju būvniecības procesa koordinators

5.4. Zemes ierīcības inženieris (speciālists zemes ierīkošanas un zemes nomas jautājumos)

5.5. Zemes ierīcības inženieris pašvaldības (valstij piekrītoša) NĪ reģistrēšanas

zemesgrāmatā un nedzīvojamo telpu nomas jautājumos

5.6. Nekustamā īpašuma Raunas ielā 1 un Raunas ielā 4, Cēsīs pārvaldnieks;

5.7. Iepirkumu speciālists – lietvedis.

CĒSU PILSĒTAS DOMES

ADMINISTRATĪVĀS NODAĻAS NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi.

  1. Cēsu pilsētas domes Administratīvā nodaļa ir ar Cēsu pilsētas domes lēmumu izveidota nodaļa, kura savā darbā tieši pakļauta pilsētas domes administrācijai.
  2. Administratīvajai nodaļai ir savs zīmogs ar nodaļas pilnu nosaukumu.
  3. Administratīvā nodaļa veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes Nolikumu, lēmumiem, rīkojumiem un noteikumiem un šo Nolikumu .
  4. Administratīvās nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs.
  5. Administratīvās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.
  6. Administratīvajā nodaļā ietilpst Iedzīvotāju apkalpošanas centrs un tam ir sava zīmogs ar pilnu tā nosaukumu.

1.7. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

  1. Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai nav juridiskas personas statusa.

II. Galvenie uzdevumi

2.1. Organizēt un pilnveidot lietvedību Cēsu pilsētas domes nodaļās un

struktūrvienībās.

  1. Pieņemt un reģistrēt domes lēmumu projektus, kurus iesniedz Cēsu pilsētas
  2. domes Nolikumā minētās pastāvīgās komitejas un komisijas.

  3. Pieņemt no atbildīgajām komitejām sagatavotos lēmumu projektus kā arī lēmuma projektiem pievienotos materiālus, kas izskatāmi domes sēdē.
  4. Sagatavot domes sēžu darba kārtības projektus un iesniegt tos priekšsēdētājam apstiprināšanai.
  5. Nodrošināt domes lēmumu projektu pārrakstīšanu, kopēšanu, komplektēšanu un izsniegšanu izskatīšanai domes deputātiem.
  6. Protokolēt domes sēžu gaitu un likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā termiņā noformēt sēžu protokolus un iesniegt tos domes priekšsēdētājam parakstīšanai. Kontrolēt lēmumu izpildes gaitu un termiņus.
  7. Sagatavot nepieciešamos domes sēžu protokolu izrakstus, nosūtīt tos izpildītājiem un ieinteresētajām personām.
  8. Izstrādāt Cēsu pilētas domes lietu nomenklatūru un iesniegt to saskaņošanai Cēsu zonālajam valsts arhīvam.
  9. Organizēt Cēsu pilsētas domes lietu nomenklatūrā iekļauto pastāvīgi, ilgtermiņa un īslaicīgi glabājamo dokumentu (tai skaitā arī personālsastāva) uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu apstrādei Cēsu zonālajā valsts arhīvā.
  10. Koordinēt un kontrolēt lietu iekārtošanu un glabāšanu domes nodaļu lietvedībā.
  11. Nodrošināt pilsētas domes arhīvā esošo dokumentu uzglabāšanu un praktisku izmantošanu.
  12. Sniegt konsultācijas un metodisko palīdzību domes deputātiem un nodaļu darbiniekiem lietvedības un arhīva jautājumos.
  13. Izstrādāt domes lietvedības instrukciju un dokumentu aprites shēmu. Iepazīstināt ar to visas domes nodaļas un strādāt saskaņā ar to.
  14. Kārtot pilsētas domes darbinieku personāllietas:
   1. sagatavot rīkojumus par darbinieku pieņemšanu darbā, atlaišanu no darba , atbilstoši Latvijas Darba likumam un koplīgumam,
   2. sagatavot parakstīšanai darba līgumus , grozījumus noslēgtajos darba līgumos atbilstoši Latvijas Darba likumam,
   3. izveidot un kārtot darbinieku personāllietas,
   1. glabāt un izsniegt darba grāmatiņas beidzoties darba attiecībām domē,
   2. sagatavot rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem, komandējumiem, mācībām, par papildus pienākumu uzdošanu, par darba samaksas noteikšanu un iepazīstināt ar tiem darbiniekus, attiecīgos dokumentus iesniegt domes grāmatvedības nodaļā,
   3. veikt domes darbinieku, deputātu, pieaicināto speciālistu darba laika uzskaiti saskaņā ar atbildīgo darbinieku iesniegtajiem dokumentiem un iesniegt tos domes grāmatvedības nodaļā.

2.16. Piedalīties domes personāla politikas veidošanā.

2.17. Koordinēt darbinieku kvalifikācijas celšanas motivāciju.

  1. Veikt domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un domes

izpilddirektora izdoto rīkojumu noformēšanu un reģistrēšanu.

2.19. Saņemt un reģistrēt visu domei iesniegto juridisko un fizisko personu

korespondenci. Atbilstoši rezolūcijām, visu korespondenci nodot atbildīgajiem

izpildītājiem un kontrolē izpildes termiņus.

2.20. Apkalpot iedzīvotājus, sniedzot nepieciešamo informāciju.

2.21. Apkopot informāciju domes informatīvajos materiālos. Gatavot informāciju par

domi, tās nodaļām, uzņēmumiem un iestādēm.

  1. Sadarboties ar visām pilsētas domes nodaļām un struktūrvienībām nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai.
  2. Organizēt personu deklarēšanu dzīvesvietā, datu uzskaiti un informācijas

saglabāšanu neatkarīgi no nekustamā īpašuma piederības.

2.24.Veikt suvenīru iegādi pēc cenu aptaujas.

2.25. Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu, organizēt valsts amatpersonu vizītes Cēsīs (kafija, minerālūdens, ziedi, ja nepieciešams).

2.26. Atbildēt par 4125000 datu bāzi

2.27. Sadarbībā ar Kultūras centru un Izglītības nodaļu, organizēt valsts svētku – 18.novembra un 4.maija pasākumus.

Iedzīvotāju apkalpošanas centra galvenie uzdevumi

 

1.Iedzīvotāju apkalpošanas centrs (turpmāk tekstā IAC) veic šādus uzdevumus:

1.1. sniedz informatīvus pakalpojumus :

1.1.1. par domes struktūru, nodaļām un darbinieku kompetenci un pilnvarām;

1.1.2. par pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem;

1.1.3. par valsts iestādēm (atrašanās vieta, funkcijas, tālruņu numuri);

1.1.4. par nevalstiskajām organizācijām (veidi, atrašanās vieta, tālruņu numuri;

1.2.veic starpniecības pakalpojumus:

1.2.1. izstrādā un sagatavo tipveida iesniegumu formas;

1.2.2. izstrādā un sagatavo iedzīvotājiem rakstveida informāciju par tipveida jautājumu risināšanas kārtību, to secību un procedūru veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem;

1.2.3. reģistrē domes saņemto un nosūtāmo pastu domes lietvedības sistēmā un veic tā sākotnējo sadali, nosūta domes pastu katru dienu,

1.2.4. sakārto dokumentos nodošanai domes arhīvā.

1.3.veic kontroles pakalpojumus;

1.3.1. kontrolē IAC saņemto rakstisko un mutisko fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedības virzību;

1.3.2. kontrolē iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas terminu izpildi, par to informējot administrāciju;

1.3.3. kontrolē domes administrācijas rezolūciju izpildi;

1.4. sniedz specializētos pakalpojumus:

1.4.1. veic dzīvesvietas deklarēšanu un anulēšanu;

1.4.2. izsniedz izziņas par deklarēto dzīvesvietu;

1.4.3. veic domes autotransporta pieprasījumu reģistrāciju;

1.4.4.sadarbībā ar citiem domes dienestiem, iestādēm un uzņēmumiem organizē un veic domes informatīvo materiālu (bukletu, brošūru, informācijas lapiņu, plakātu, u.c.) sagatavošanu un izdošanu;

1.4.5. veic informācijas atjaunošanu Cēsu pilsētas mājas lapā;

III. Tiesības

3.1.Administratīvā nodaļa ir tiesīga:

3.1.1. Izstrādāt instrukcijas, ieteikumus un citus rekomendējošus dokumentus

Administratīvā nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

3.1.2. Pārstāvēt domi Administratīvās nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

   1. Pieprasīt no domes nodaļām, ievērot lietvedības noteikumus, kas nosaka pastāvīgi, ilgtermiņa un īslaicīgi glabājamo dokumentu lietu iekārtošanu atbilstoši apstiprinātajai domes lietu nomenklatūrai un sakārtot tās nodošanai domes arhīvā.
   2. Izdarīt attiecīgus ierakstus darba grāmatiņā, beidzoties darba attiecībām domē un to parakstīt.
   3. Pieprasīt nepieciešamo informāciju no domes darbiniekiem personas uzskaites dokumentu kārtošanai.
   4. Pieprasīt dokumentus par piedalīšanos kvalifikācijas celšanā ( apliecības, sertifikāti) .
   5. Pieprasīt no domes darbiniekiem atskaiti rakstiskā veidā par ārzemju komandējuma braucieniem.
   6. Pieprasīt izglītību apliecinošus dokumentus darbiniekiem, kuriem dome daļēji apmaksā mācību izdevumus .
   7. Ir tiesības pieprasīt darba devējam darba likumdošanas un koplīguma noteikumu ievērošanu.
   8. Pieprasīt un saņemt no darba devēja darba tehnisko nodrošinājumu ( datorus, datorprogrammas u.c.) tai uzticēto pienākumu pildīšanai.

3.1.11. Izmantot domes transportu, pildot dienesta pienākumus.

IAC darbiniekiem ir tiesības:

1.pieprasīt un saņemt no domes nodaļām IAC darbības nodrošināšanai nepieciešamo rakstisko un mutisko informāciju;

2.kontrolēt lietvedības prasību un izpildes termiņu ievērošanu domē, domes nodaļās, un norādīt domes darbiniekiem par lietvedības normu, kā arī izpildes termiņu neievērošanu;

3.nepieņemt domes nodaļu sagatavotos un domes amatpersonu parakstīšanai nodotos dokumentus, ja tie nav noformēti atbilstoši lietvedības prasībām;

4.kontrolēt vienotas (standartizētas) veidlapu formas ievērošanu un lietošanu domes nodaļās;

5.lūgt IAC apmeklētājam uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, ja tas nepieciešams domē saņemtā vai nosūtāmā dokumenta precīzai virzībai;

6.sniegt apmeklētājiem domes noteiktos maksas pakalpojumus.

7.izteikt domes administrācijai priekšlikumus un ierosinājumus jautājumos, kas skar informācijas un pakalpojumu sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem un IAC darba organizācijas attīstību;

8.pārtraukt apkalpot apmeklētājus gadījumos, ja viņi ir uzbrūkoši agresīvi, klaigā, draud un lieto necenzētus vārdus.

IAC darbiniekiem nav tiesības:

1.atteikt klientiem izziņas informācijas sniegšanu par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;

2.nepieņemt un nereģistrēt domē saņemtos vai nosūtīšanai paredzētos dokumentus, ja tie ir noformēti atbilstoši lietvedības prasībām;

3.subjektīvi vērtēt, interpretēt vai jebkādā citā aizskarošā veidā komentēt klienta iesniegumus, jautājumus vai priekšlikumus;

4.izpaust viņu pārziņā esošo informāciju par domē saņemtajos un nosūtamajos dokumentos ietverto saturu jebkādām trešajām personām;

5.izturēties pret klientiem nepieklājīgi un agresīvi.

IV. Atbildība

4.Nodaļas darbinieki ir atbildīgi par :

4.1. Par domes Nolikumā, šajā nolikumā un konkrētā darbinieka amata pienākumu apraksta noteikto darba uzdevumu un pienākumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi;

4.2.Par iedzīvotāju priekšlikumu, ierosinājumu un sūdzību savlaicīgu un uzmanīgu izskatīšanu, attiecīgu lēmumu pieņemšanu nodaļas kompetencē esošajos

jautājumos.

4.3.Par uzticēto darba līdzekļu un priekšmetu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to lietošanas un darba drošības noteikumiem.

4.4.Par, veicot darba pienākumus, iegūtās informācijas konfidencialitāti

4.5. Par Cēsu pilsētas domes darba kārtības noteikumu ievērošanu.

 

 

V. Organizatoriskā struktūra

5.1. Administratīvās nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs un nosaka nodaļas darbinieku darba pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes nodaļās , nodrošina

darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi.

5.2. Administratīvās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.

  1. Administratīvās nodaļas sastāvā ietilpst Iedzīvotāju apkalpošanas centrs.

5.4. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

5.5. Nodaļā ir šādas amatu vienības:

- nodaļas vadītājs - 1 vienība

- apmeklētāju konsultants - 3 vienības

 • personāla inspektore - 1 vienība
 • konsultants dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos - 1 vienība

- sekretāre - 1 vienība

- tehniskā sekretāre - 1 vienība

 

Cēsu pilsētas domes

komunālās nodaļas

Nolikums

I . Vispārīgie noteikumi

  1. Cēsu pilsētas domes komunālā nodaļa (turpmāk nodaļa) ir Cēsu pilsētas domes struktūras sastāvdaļa, kuras darbība pamatojas uz likumu “Par pašvaldībām” un Cēsu pilsētas domes Nolikumu. Nodaļa ir tieši pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.
  2. Nodaļas pārraudzībā ir jautājumi, kas saistīti ar pilsētas infrastruktūras saglabāšanu un attīstību, komunālo pakalpojumu organizēšanu un kontroli.
  3. Nodaļa savus uzdevumus pilda saistībā ar citām Cēsu pilsētas domes nodaļām.
  4. Nodaļa sadarbojas ar SIA „CDzP”, SIA „Cēsu būvnieks”, SIA “Vinda”.
  5. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Cēsu pilsētas domes Nolikumu, lēmumus, rīkojumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus un nodrošina to izpildi.
  6. Nodaļas uzdevumu izpildes nodrošināšanai, Cēsu pilsētas pamatbudžetā un speciālajos budžetā, tiek paredzēti atbilstoši finanšu resursi.
  7. Nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs.
  8. Nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.
  9. Nodaļas pakļautībā atrodas kapsētu saimniecība un sīkdzīvnieku kapsēta un suņu un kaķu patversme.
1.10.Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

II. Galvenie uzdevumi

2.1. Īstenot Cēsu domes politiku investīciju nodrošināšanā komunālajiem pakalpojumiem.

2.2. Nodrošināt kapsētu saimniecības uzturēšanu.

2.3. Analizēt un kontrolēt Cēsu pilsētas budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu ar pakalpojumu sniedzēju organizācijām.

2.4.Izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai pašvaldības komunālās, kapsētu saimniecības, sīkdzīvnieku kapsētas un suņu un kaķu patversmes finansēšanai nepieciešamo naudas līdzekļu pamatojumu;

2.5. Sagatavot lēmumu un rīkojumu projektus par nodaļas pārziņā esošajiem jautājumiem un iesniegt izskatīšanai Finanšu un Tautsaimniecības komitejās.

2.6. Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par komunālās un kapsētu saimniecības jautājumiem.

2.7. Nodaļas noteiktās kompetences ietvaros koordinēt un pārzināt pašvaldības uzņēmumu darbību, organizējot komunālos pakalpojumus.

 1. Komunālo pakalpojumu jomā
3.1.organizēt:

3.1.1. komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem (lietus ūdens kanalizācijas problēmu risināšana);

3.1.2.pilsētas pašvaldības un valstij piekrītošas teritorijas labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbus;

3.1.3.piedalīties vienotas Cēsu pilsētas komunālās saimniecības, kapsētu apsaimniekošanas, sīkdzīvnieku kapsētas un suņu un kaķu patversmes politikas izstrādē, nodrošināt tās realizāciju un pastāvīgi to pilnveidot;

3.1.4.ielu, ietvju , ceļu, laukumu, veloceliņu inženierkomunikāciju uzturēšanu, būvniecību, rekonstruēšanu, luksoforu elektrisko ietaišu remontu, apkopi un izveidi ielu sarkano līniju robežās;

3.1.5.pašvaldības pārraudzībā esošo teritoriju un ielu apgaismošanu;

3.1.6.kapsētu ierīkošanu un uzturēšanu;

3.1.7.koku izciršanas atļauju izsniegšanas komisiju un piedalīties tās darbā;

3.1.8.piespiedu sabiedriskā darba veicēju un bezdarbnieku nodarbināšanu;

3.1.9.pilsētas dabas pamatnes , parku, skvēru un ainavu projektu īstenošanu un to apsaimniekošanas organizēšanu;

3.1.10.atkritumu apsaimniekošanas (t.sk. bīstamo atkritumu) programmas

realizēšanu.

3.1.11.sīkdzīvnieku kapsētas un suņu un kaķu patversmes uzturēšanu.

3.1.12.Lēmumu projektu sagatavošanu un izpildes kontroles veikšanu.

3.2. nodrošināt:

3.2.1.Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros sadarbībā ar Cēsu pilsētas pašvaldības policiju;

3.3.izstrādāt:

3.3.1. darbuzņēmēju līgumus pilsētas komunālās saimniecības uzturēšanai atbilstoši likumam “Par iepirkumiem valsts un pašvaldību vajadzībām” un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;

3.3.2.darbības programmu piespiedu sabiedriskā darba organizēšanai;

3.3.3.Cēsu pilsētas pamatbudžeta sadaļas “Komunālā saimniecība” līdzekļu izlietojumu ;

3.3.4. speciālā budžeta (vides aizsardzība un autoceļu (ielu) fonds) līdzekļu izlietojumu;

3.3.5. pilsētas dabas pamatnes, parku, skvēru un ainavu projektus;

3.3.6. instrukcijas, ieteikumus, saistošos noteikumus un citus rekomendējošus dokumentus Komunālās nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

3.3.7. amatu aprakstus, līgumus, rekomendējošus dokumentus, kas nepieciešami nodaļas darbam.

3.4. piedalīties:

3.4.1.ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu jautājumu risināšanā un kontrolē.

3.4.2.bezdarbnieku nodarbinātības programmas izstrādē kopā ar Cēsu pilsētas domes Sociālo nodaļu un Nodarbinātības valsts aģentūru;

3.4.3. finansējuma piesaistes projektu izstrādē;

3.4.4. ārkārtējās situācijas novēršanas un likvidācijas darbā;

3.4.5. skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā projekta izstrādē un realizācijā kopā ar Izglītības nodaļu;

3.4.6. pilsētas transporta kustības shēmas izstrādē un realizēšanā;

3.4.7. vides aizsardzības jautājumu risināšanā;

3.4.8.nepieciešamības gadījumā Cēsu pašvaldības policijas organizētajos reidos un informēt Cēsu pilsētas pašvaldības policiju par Cēsu pilsētas Saistošo noteikumu pārkāpējiem.

IV. Kapu saimniecības jomā

  1. Organizēt, vadīt un kontrolēt Cēsu kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu.
  2. 4.2.Nodrošināt pilnīgu, pieejamu un drošu apbedījumu uzskaiti.

  3. Koordinēt un kontrolēt pakalpojumu sniegšanu atbilstoši kapsētu uzturēšanas noteikumiem.
4.3.Sniegt iedzīvotājiem ar apbedīšanu un kapsētu uzturēšanu saistītus maksas pakalpojumus;

4.4.Organizēt un piedalīties kapu saimniecības pasākumos (kapu svētki, svecīšu vakari).

V. Tiesības

5.1.Pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no citām domes nodaļām, pašvaldībai pakļautajām iestādēm.

5.2.Saņemt dienesta pienākumu veikšanai atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, transportu.

5.3.Pieprasīt domes budžetā paredzēt nesadalītos līdzekļus 5% apmērā no komunālās un dzīvokļu saimniecības budžeta neparedzēto darbu veikšanai.

5.4.Pilsētas domes lēmumos un noteikumos noteiktā kārtībā pārstāvēt domes intereses.

5.5.Darboties domē izveidotu komisiju sastāvā;

5.6.Savas kompetences ietvaros piedalīties domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

VI. Atbildība

6.1. Par godprātīgu savu amata pienākumu pildīšanu.

  1. Par savas darba vietas un darba līdzekļu saglabāšanu.
  2. Par, veicot darba pienākumus, iegūtās informācijas konfidencialitāti.
  3. Par Latvijas Republikas likumu, normatīvo dokumentu, Cēsu pilsētas domes
  4. lēmumu un rīkojumu ievērošanu.

  5. Par iedzīvotāju priekšlikumu, ierosinājumu un sūdzību savlaicīgu un uzmanīgu izskatīšanu, attiecīgu lēmumu pieņemšanu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

VII. Organizatoriskā struktūra

7.1.Komunālās nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs un nosaka nodaļas darbinieku darba pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes struktūrvienībās, nodrošina darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi.

7.2.Nodaļā ir šādas amata vienības:

  • nodaļas vadītājs,
  • komunālinženieris- 2 amata vienības,
  • tāmju inženieris,
  • ainavu arhitekts,
  • galvenais speciālists kapu apsaimniekošanas jautājumos,
  • tehniskā sekretāre
  • kapsētu uzraugs
  • kapracis – kapsētu strādnieks – 6 amata vienības
  • dzīvnieku patversmes uzraugs
  • strādnieks dzīvnieku patversmē
 

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES

SOCIĀLĀS NODAĻAS

NOLIKUMS

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

  1. Cēsu pilsētas domes sociālā nodaļa ir ar Cēsu pilsētas domes lēmumu izveidota nodaļa, kura savā darbā tieši pakļauta pilsētas domes administrācijai.
  2. Sociālā nodaļa darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem Latvijas Republikā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu un šo nolikumu.
  3. Sociālo nodaļu vada un tās darbu organizē nodaļas vadītājs/a.
  4. Sociālās nodaļas darbību finansē no pašvaldības budžeta.
  5. Sociālā nodaļa var piesaistīt speciālus līdzekļus, kas iegūti no maksas pakalpojumiem, dāvinājumiem vai ziedojumiem.
  6. Sociālās nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu, pēc nodaļas vadītāja/as priekšlikuma, apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 

II GALVENIE UZDEVUMI

2.1. Sociālā nodaļa veic šādus uzdevumus:

2.1.1. informē iedzīvotājus par Cēsu pilsētas domes sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par sociālās nodaļas darba organizāciju, kā arī citiem sociālās palīdzības jautājumiem;

2.1.2. nodrošina un sniedz pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālās palīdzības pakalpojumus;

2.1.3.izvērtē katras personas – palīdzības pieprasītāja materiālo un citu resursu iespējas un nepieciešamības gadījumā uzlabo šīs personas ekonomisko un sociālo stāvokli;

2.1.4. nodrošina saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti;

2.1.5. izveido informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju loku, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā klientam, finansu līdzekļu izlietojumu;

2.1.6. plāno un koordinē sociālās palīdzības darbu pašvaldības teritorijā;

2.1.7. plāno nepieciešamos līdzekļus sociālajai palīdzībai;

2.1.8. pēta un analizē sociāli ekonomisko situāciju pašvaldības teritorijā un prognozē sociāli ekonomiskās situācijas attīstību;

2.1.9. sadarbībā ar citām institūcijām sekmē labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

2.1.10. sniedz palīdzību bērniem ar sociālās uzvedības problēmām, kopā ar policiju, veidojot sociālās korekcijas plānus, iekārtojot bērnus speciālās izglītības vai aprūpes iestādēs. Strādā ar bērniem un jauniešiem, kuri ir Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē, atgriezušies no Mācību un pārraudzības iestādēm, apcietinājuma;

2.1.11. sniedz palīdzību un nodrošina sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem u.c. sociāli neaizsargātām personām;

2.1.12. piedalās sociālās palīdzības pakalpojumu attīstības koncepciju un mērķprogrammas izstrādē;

2.1.13. sagatavo un iesniedz izskatīšanai domē priekšlikumus par jaunu sociālās palīdzības pakalpojumu veidu ieviešanu, pastāvošo pilnveidošanu, veicot sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla izveidi un attīstību;

2.1.14. pārrauga sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu, to kvalitātes novērtēšanu atbilstoši Labklājības ministrijas noteiktajiem sociālās palīdzības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kritērijiem;

2.1.15. koordinē un uzrauga pašvaldības izveidoto sociālās palīdzības institūciju darbību (DAC);

2.1.16. sastāda un sniedz pārskatus un atskaites atbilstoši Labklājības ministrijas noteiktajām prasībām;

2.1.17. sadarbojas sociālās palīdzības jautājumu risināšanā ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām, reliģiskām konfesijām, fiziskām un juridiskām personām.

2.1.18. sniedz palīdzību pilsētas maznodrošinātiem iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā;

2.1.19. organizē iedzīvotāju, kuriem nepieciešama Cēsu domes palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, uzskaiti atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem,

2.1.20.veic precīzu avārijas un sanitāri tehniskām normām neatbilstoša dzīvojamā fonda, sociālo dzīvokļu un istabu, pārvietojamā dzīvojamā fonda uzskaiti;

2.1.21. Organizē personu reģistrācijas un dzīvesvietas deklarēšanas komisijas darbu,

izstrādājot lēmumu projektus, plānojot iedzīvotāju apsekošanu dzīves vietās saskaņā komisijas apstiprināto nolikumu.

2.1.22.Organizē pilsētas iedzīvotāju uzņemšanu rindā dzīvojamās platības saņemšanai ( apsekošana, brīvo dzīvokļu apzināšana, rindu pārreģistrācija). Jautājumu gatavošana izskatīšanai personu reģistrācijas un dzīvesvietas deklarēšanas komisijai.

2.1.23.Īres līgumu noslēgšanas kontrole.

2.1.24. Sadarboties ar pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, domes nodaļām , PMLP Cēsu rajona un Vidzemes valsts militārā dienesta pārvaldi savstarpēji nepieciešamo personu datu informācijas apmaiņā saskaņā ar iekšējiem normatīviem aktiem.

2.1.25. Veikt dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizāciju un nodošanu apsaimniekošanā.

2.1.26. Risināt jautājumus par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un pagarināšanu, vai tā izbeigšanu.

2.1.27. Veikt sabiedriskās pirts un nekustamā īpašuma Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 apsaimniekošanu.

 

III TIESĪBAS

3.1. Sociālā nodaļa ir tiesīga:

3.1.1. pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju un dokumentus no Cēsu pilsētas domes nodaļām un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kā arī iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem, kuri nepieciešami nodaļas uzdevumu izpildei.

3.1.2. sociālās nodaļas uzdevumu veikšanai pieprasīt un saņemt atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu;

3.1.3. pieprasīt un saņemt finansējumu kvalifikācijas celšanas kursu un semināru apmeklēšanai;

3.1.4. izstrādāt instrukcijas, ieteikumus u.c. rekomendējošus dokumentus sociālās palīdzības jautājumos;

3.1.5. pārstāvēt domi jautājumos, kuri ir sociālās nodaļas kompetencē;

   1. iesniegt priekšlikumus par sociālās palīdzības jautājumiem domei, rajona padomei, Labklājības ministrijai un citām institūcijām;
   2. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju, kas nepieciešama dienesta pienākumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu;
   3. citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes nolikumu, koplīgumu u.c.

 

IV ATBILDĪBA

 1. Sociālās nodaļas darbinieki atbild par:
4.1.1. šajā nolikumā noteikto un citu Cēsu pilsētas domes vadības uzdevumu savlaicīgu izpildi;

4.1.2.savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar likumu;

4.1.3. par konfidencialitātes ievērošanu;

4.1.4. citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

V ORGANIZĀTORISKĀ STRUKTŪRA

5.1. Sociālās nodaļas darbu vada nodaļas vadītāja, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba domes izpilddirektors.

  1. Atkarībā no pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaita un no sniedzamās sociālās palīdzības apjoma, dome nosaka nodaļas darbinieku skaitu.
  2. Nodaļas darbinieku darbība, specializācija un pienākumi tiek noteikti viņu amata aprakstos.
  3. Sociālās nodaļas sastāvā ietilpst Dienas aprūpes centrs, Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm.
  4. Nodaļā ir šādas amata vienības :
 • nodaļas vadītājs – 1 amata vienība;
 • sociālās palīdzības organizētājs – 2 amata vienības;
 • sociālais darbinieks darbam ar bērniem un ģimeni – 3 amata vienības
 • speciālists dzīvokļu un privatizācijas jautājumos – 1 amata vienība
 • lietvede – 1 amata vienība;
 • strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība;
 • apkopēja – 1 amata vienība
Dienas aprūpes centrā ir šādas amata vienības :

 • vadītājs – 1 amata vienība;
 • medmāsa-sociālais aprūpētājs – 3 amata vienības;
 • Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm - speciālists – 1 amata vienība
5.6. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

CĒSU PILSĒTAS TRANSPORTA

KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS KOMISIJAS

NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1. l. Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisija (turpmāk – Komisija) izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 13.aprīļa sēdes protokola Nr.7, punkts Nr. 34, lēmums Nr. 240 pamata, vispārējo ceļu satiksmes drošības paaugstināšanai un ir pakļauta Cēsu pilsētas domei.

1.2. Komisija savā darbībā ievēro LR likumus, LR Ministru kabineta noteikumus, Cēsu pilsētas saistošos noteikumus, un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.

1.3. Komisijas pārziņā ir transporta kustības organizācija Cēsu pilsētā.

1.4. Komisija savus uzdevumus veic pastāvīgi un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām.

2. GALVENIE UZDEVUMI

2.1. Komisija izskata jautājumus:

2.1.1.par ceļa zīmju izvietojumu un atbilstību ceļu satiksmes noteikumiem un valsts

standartiem,

2.1.2.izskata fizisku un juridisku personu iesniegumus, kas saistīti ar transporta

kustības organizāciju,

2.1.3.sniedz priekšlikumus drošai transporta un gājēju kustībai pilsētā (gājēju

pārejas, dzelzceļu pārejas),

2.1.4.izskata sarežģītākos būvniecības projektus saistībā ar transporta kustības

organizāciju, sniedz priekšlikumus un atzinumus par to atbilstību,

2.1.5.nepieciešamības gadījumā sagatavo un iesniedz lēmumu projektus par

transporta kustības organizāciju izskatīšanai Tautsaimniecības, Finanšu komitejās

vai domes sēdē,

2.1.6.izvērtē un saskaņo atkritumu izvešanas firmu u.c. organizāciju transporta

kustības darba grafikus, ja nepieciešams arī maršrutus,

2.1.7.sniedz un izvērtē priekšlikumus ar ceļa satiksmes drošību saistītu likumu, citu

normatīvo aktu un projektu izstrādi,

2.1.8.analizē „melno punktu” (avāriju vietu) iemeslus un risina jautājumu par to

novēršanu,

2.1.9.izskata sagatavotos darba uzdevumus, kas saistīti ar ielas stāvokļa uzlabošanu,

uzturēšanu, rekonstrukcijas darbiem,

2.1.10.izskata sagatavotos priekšlikumus vides (piesārņotības, trokšņu, vibrācijas,

stresa u.c.) problēmu novēršanā,

2.1.11.piedalās semināros vai kursos, saistītos ar transporta un gājēju kustības

organizēšanu pilsētā,

2.1.12.sniedz priekšlikumus Cēsu pilsētas attīstības stratēģijas un teritorijas

plānojuma aktualizācijai,

2.1.13.izskata un iesniedz priekšlikumus sabiedriskā transporta kustības shēmu

apstiprināšanai,

2.1.14.izskata un sniedz atzinumus sabiedrisko transportu apkalpojošo punktu

(autobusu pieturu) aprīkošanā,

2.1.15.sniedz priekšlikumus par naudas līdzekļu piesaistīšanu ceļa satiksmes

drošības stāvokļa uzlabošanai Cēsu pilsētā,

2.1.16.sniedz informāciju izglītības iestādēm par transporta kustības

organizācijas jautājumiem, veic izglītojošu darbu iesaistot šo jautājumu

risināšanā jauniešus,

2.1.17.informē sabiedrību un masu mēdijus par ceļa satiksmes drošības

programmu īstenošanas gaitu un efektivitāti Cēsu pilsētā.

2.2. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar citām valsts, pašvaldības institūcijām.

2.3. Komisijas veic sēžu protokolēšanu un informācijas dokumentu arhivēšanu.

III. KOMISIJAS TIESĪBAS

3.1. Komisijai savu uzdevumu ietvaros ir tiesības izdot administratīvos aktus, kurus var apstrīdēt Cēsu pilsētas dome.

3.2. Komisija ir tiesīga:

3.2.1.mainīt transporta kustības organizāciju Cēsu pilsētā,

3.2.2.pieņemt lēmumus par ceļa zīmju izvietošanu, gājēju pāreju ierīkošanu vai rekonstrukciju,

3.2.3.pārtraukt „rakšanas darbu atļauju” darbību to argumentēti pamatojot,

3.2.4.izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, kas saistīti ar transporta kustības organizāciju Cēsu pilsētā,

3.2.5.piedalīties starptautiskos projektos, kas saistīti ar transporta kustību, ceļa būvi,

3.2.6.ieteikt veikt ceļu un tiltu auditu,

3.2.7.pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju Komisijas darbam, pārstāvēt Komisijas jautājumus valsts iestādēs, citās organizācijās vai fondos,

3.2.8.rīkot kursus vai seminārus, lai sekmētu iedzīvotāju izglītības līmeni ceļu satiksmes noteikumu ievērošanā un izskaidrotu transporta kustības organizāciju Cēsu pilsētā,

3.2.9.uzaicināt ekspertus un amatpersonas piedalīties komisijas sēdēs un atzinumu izstrādē.

3.2.10.pieprasīt un saņemt no Cēsu pilsētas pašvaldības informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu transporta kustības organizācijas uzturēšanā,

3.2.11.sniegt ieteikumus Cēsu pilsētas domes vadībai, Reģionālās Vides pārvaldei, VAS „Latvijas valsts ceļi”, Cēsu rajona autoceļu fondam, Cēsu rajona policijas pārvaldei un citām valsts institūcijām,

3.2.12.izvērtēt un ieteikt priekšlikumus publisko iepirkumu materiālu sagatavošanā, kas saistīti ar ceļu infrastruktūru un satiksmes drošību,

3.2.13.izvērtēt jauno tehnoloģiju ieviešanas iespēju un lietderību,

3.2.14.sadarboties ar masu mēdijiem,

3.2.15.izmantot Cēsu pilsētas domes telpas sapulču un diskusiju organizēšanai.

IV. KOMISIJAS STRUKTŪRA UN DARBĪBA

4.1. Komisija tiek izveidota 13 cilvēku sastāvā un protokolētājs:

-Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs,

-Cēsu domes pilsētas priekšsēdētāja vietnieks,

-Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

-Cēsu pilsētas Dzīvokļu un komunālas nodaļas vadītājs,

-Cēsu pilsētas Dzīvokļu un komunālas nodaļas komunālinženieris,

-Cēsu pilsētas domes Būvvaldes vadītājs,

- Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas speciāliste

stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos.

-Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks,

-Cēsu rajona policijas pārvaldes ceļu policijas priekšnieks,

-VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs,

-Cēsu pilsētas domes deputāts,

- Vidzemes vēstures un tūrisma centra vadītājs,

-2 pieaicinātie konsultanti transporta kustības jautājumos, kuri tiek apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu,

4.2. Protokolistu nozīmē ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

4.3. Komisijas darbu vada Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs un viņa prombūtnes laikā Komisiju vada Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks.

4.4. Komisiju sasauc vienu reizi mēnesī.
4.5. Komisijas vadītājs ārkārtas sēdi sasauc pēc nepieciešamības, izziņojot to ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes.
4.6.Cēsu pilsētas Dzīvokļu un komunālās nodaļas darbinieki saņem un sagatavo dokumentu projektus izskatīšanai Komisijas sēdēm un, ja nepieciešams pieprasa papildmateriālus no dokumentu projektu iesniedzējiem.
4.7.Piecas dienas pirms sēdes Komisijas locekļi saņem Transporta kustības organizācijas Komisijas vadītāja apstiprinātu darba kārtību ar paskaidrojošiem materiāliem un iepriekšējās sanāksmes lēmumiem.
4.8.Komisijas sēdes tiek protokolētas un noformētas ar uzdevumu ietvaros paredzētiem lēmumiem.
4.9.Komisijas sēžu protokolus un lēmumus paraksta Komisijas sēdes vadītājs un protokolists.
4.10.Protokolists nosūta vai izsniedz Komisijas lēmumus izpildītājiem vai jautājumu iesniedzējiem piecu darba dienu laikā pēc iepriekšējās sēdes.
4.11.Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgajā jautājumā Komisijas locekļa atsevišķo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta protokolā.
4.12. Lēmumus pieņem atklāti balsojot ar balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir vadītāja balss.
4.13. Komisijas sēdes ir atklātas.
4.14. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Komisijas sastāva.
4.15. Komisijas darbību, pārraudzību vada Cēsu pilsētas dome, kurai ir tiesības
4.15.1.atcelt vai grozīt Komisijas sēdes lēmumus,
4.15.2.apturēt to izpildi,
4.15.3.apturēt Komisijas darbu,
4.15.4.atcelt Komisiju, ja netiek pildīti vai tiek pārkāpti Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
4.16. Komisijas darbību var pārtraukt vai apturēt ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

Saistošie noteikumi Nr.7
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. sēdes
lēmumu Nr. 241, prot. Nr.7, 35.punkts 

‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. saistošajos noteikumos Nr. 3 ‘’Par Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumiem’’’’

Izdoti saskaņā ar
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu
un 43.panta pirmās daļas 11.punktu

 

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. saistošajos noteikumos Nr. 3 ‘’Par Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumiem’’’’ (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumu, prot. Nr. 3, punkts 11) šādus grozījumus:

 1. Papildināt noteikumu 5.3.punktu ar jaunu 5.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
 2. ‘’5.3.8. uz jau esoša ūdens pievada ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanas termiņus nosaka Pakalpojumu sniedzējs, par ko tiek izsūtīts paziņojums. Termiņu neievērošanas gadījumā par patērēto ūdeni Pakalpojumu lietotājs norēķinās pēc esošajām ūdens patēriņa normām (pielikumā Nr.2), piemērojot koeficientu 2 sešus mēnešus pēc dotā termiņa beigām, turpmākā periodā tiek piemērots koeficients 3.’’

 3. Izteikt noteikumu 5.6.1.apakšpunktu šādā reakcijā:
 4. ‘’5.6.1. ja ūdens tiek lietots bez līguma (t.sk. no ugunsdzēšanas hidranta), patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no caurules caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma (1,5 m sekundē) par visu izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka ūdens bez atļaujas lietots vienu mēnesi;’’

 5. Papildināt noteikumu 5.6.punktu ar 5.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
 6. ‘’5.6.4. ja bez atļaujas tiek iepludināti sadzīves notekūdeņi pilsētas kanalizācijas tīklā, iepludināto notekūdeņu apjomu aprēķina pēc punktā 5.6.1. aprēķināmā ūdens daudzuma.’’

 7. Papildināt noteikumu 6.3.punktu ar 6.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
 8. ‘’6.3.6.1 Klientam jāinformē Pakalpojumu sniedzējs, ja Klients izmanto bīstamās un īpaši bīstamās vielas – pielikums Nr. 3. un 4. pirms līguma slēgšanas. Ja šīs vielas tiek konstatētas iepludinātajos notekūdeņos pilsētas kanalizācijas tīklā un par to nav atrunāts savstarpējā līgumā, tad bez brīdināšanas tiek pārtraukta notekūdeņu iepludināšana pilsētas kanalizācijas tīklā;’’

 9. Izteikt noteikumu 7.6.punktu šādā redakcijā:
 10. ‘’7.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Pakalpojumu lietotājs nenoslēdz līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju. Samaksa par patērēto ūdeni un novadīto kanalizāciju kā 5.5.1., 5.6.1., 5.6.4. punktā.’’

 11. Izteikt noteikumu 9.2.punktu šādā redakcijā:
 12. ‘’9.2. Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un/vai apkalpē esošajiem tīkliem ir ekspluatācijas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.’’

 13. Papildināt noteikumus ar 9.2.1 , 9.2.2 , 9.2.3punktiem šādā redakcijā:
 14. ‘’9.2.1 Ja Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un/ vai apkalpē esošie tīkli šķērso svešus zemes gabalus, tad šiem zemes gabaliem ir jānosaka apgrūtinājums ekspluatācijas aizsargjoslas platumā. Apgrūtinājumu iezīmēšana Zemes grāmatā notiek saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 33. pantu.

  9.2.2 Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. pantu ekspluatācijas aizsargjoslās ir spēkā vispārīgie aprobežojumi, kuri ir jāievēro zemes īpašniekam un Pakalpojumu sniedzējam.

  9.2.3 Zemes īpašniekam nav tiesības aizliegt pievienoties pie Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un/vai apkalpē esošajiem tīkliem, kas šķērso šo zemes gabalu, ja tas tiek veikts saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.punktu un Aizsargjoslu likuma 35. pantu.’’

 15. Papildināt noteikumus ar 9.8.1 punktu šādā redakcijā:
 16. ‘’9.8.1 Klientam ir jāziņo par ūdensvada pievada avāriju. Ja Klients 24 stundu laikā, kopš avārijas konstatēšanas, neveic pasākumus tās novēršanai, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdens padevi.’’

 17. Izteikt noteikumu 9.9.punktu šādā redakcijā:
 18. ‘’9.9.Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas tīklā izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, novadīt atkušņa ūdeņus.’’

 19. Izteikt noteikumu 10.1.punktu šādā redakcijā:
 20. ‘’10.1. Par noteikumu 9.4., 9.9. punktā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu līdz 50,00 LVL.’’

 21. Izteikt noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
 22. 1.pielikums

  PIEĻAUJAMĀ PIESĀRŅOJOŠO VIELU KONCENTRĀCIJA JURIDISKAJĀM PERSONĀM PILSĒTAS KANALIZĀCIJAS TĪKLĀ NOVADĀMAJOS NOTEKŪDEŅOS

  N.p.

  k.

  Viela Mērvienība Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
  1. Suspendētās vielas (SV) mg/l 300 **
  2. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) mg/l 300 **
  3. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) mg/l 600 **
  4. Kopējais slāpekļa saturs mg/l 40 **
  5. Kopējais fosfora saturs mg/l 8 **
  6. Tauki* mg/l 30 **
  7. Naftas produkti mg/l 0.5 **
  8. pH   6.5 līdz 8.5 **
  9. Temperatūra ?C mazāka par 40 **
  11. Cinks mg/l 0.30 **
  9. Kopējais hroma saturs mg/l 0.50 **
  10. Niķelis mg/l 0.50 **
  12. Varš mg/l 0.30 **
  13. Svins mg/l 0.20 **
  14. Kadmijs mg/l 0.01 **
  14. Dzīvsudrabs mg/l 0.01 **
  * Ja tiek konstatētas tauku veidotas nogulsnes no Klienta novadītajiem kanalizācijas notekūdeņiem ieplūdes vietā(akā) pilsētas kanalizācijas tīklā, tad tiek sastādīts akts un Klients maksā Pakalpojumu sniedzējam par pilsētas kanalizācijas tīkla tīrīšanu pielietojot koeficientu 2 dotajā brīdī spēkā esošajiem pakalpojumu tarifiem.

  ** Ja līgumā nav atrunāts savādāk

 23. Papildināt noteikumus ar 3. un 4.pielikumu šādā redakcijā:

3.pielikums

Ūdens videi bīstamās vielas

N.

p.

k.

Vielas nosaukums
1 2
1. Ārsēns un tā savienojumi
2. Hroms un tā savienojuma
3. Varš un tā savienojumi
4. Svins un tā savienojumi
5. Niķelis un tā savienojumi
6. Cinks un tā savienojumi
7. 2,4 - dihlorfenoksietiķskābe
8. Akrilonitrils
9. Alvas organiskie savienojumi

(izteukti kā alva)

10. Dihlormetāns
11. Dietilamīns
12. Dimetoāts jeb rogors
13. Epihlorhidrīns
14. Fenoli (fenolu indekss)
15. Formaldehīds
16. 2-,3-,4- hloranilīni
17. Hlorbenzols
18. Naftalīns
19. Polihlorinētie bifenili (PHB)
20. Simazīns
21. Tributilfosfāts
22. Trifluralīns
23. Monoaromātiskie ogļūdeņraži (benzols, toluols, etilbenzols, ksiloli) ar summāro rādītāju BTEX
24. Poliaromātiekie ogļūdeņraži (PAO)
25. Naftas necikliskie ogļūdeņraži

4.pielikums

Ūdens videi īpaši bīstamas vielas

N.

p.

k.

Vielas nosaukums
1 2
1. 1, 2 - dihloretāns
2. 1, 2, 4 - trihlorbenzols
3. Aldrīns
4. Dihlordifeniltrihloretāns (DDT)

(dihlordifenildihloretāns(DDD) un dihlordifenildihloretilēns (DDE))

5. Dieldrīns
6. Dzīvsudrabs un tā savienojumi
7. Endrīns
8. Heksahlorbutadiēns jeb perhlorbutadiēns
9. Heksahlorbenzols
10. Heksahlorcikloheksāns (visi izomēri)
11. Hloraforms
12. Izodrīns
13. Kadmijs un tā savienojumi
14. Perhloretilēns jeb tetrahloretilēns
15. Pentahlorfenols
16. Tetrahlorogleklis jeb tetrahlormetāns
17. Trihloretilēns
18. Trihlorbenzols, tehniskais maisījums

Saistošie noteikumi Nr.8
‘’Grozījumi 2003.gada 15.maija saistošos noteikumos Nr.8
‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā ‘’’’

Izdoti saskaņā ar likumu

‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, 21.pantu,

likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu,
LR MK 31.10.1995.noteikumi Nr.322
‘’Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt saistošo noteikumu 11.2. un 12.punktus šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts

Likme Ls par 1 tirdzniecības vietu diennaktī

Likme Ls par 1 tirdzniecības vietu mēnesī

11.2. alus, sidra tirdzniecība (uz 2 rolbāriem aizņemamā vietas platība līdz 17m2)

10.00

50.00

12. Tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem (t.sk.alus,sidrs ) un dažādām karstajām uzkodām kompleksā (uz 3 rolbāriem aizņemamā vietas platība no 18 līdz 35m2)

30.00

 
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv