Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.5> Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.5


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.5


» Paskaidrojuma raksts
» Apbūves noteikumi
» Kartogrāfiskais materiāls

Paskaidrojuma raksts
 

  1. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Atpūtas ielā 4, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem”. Zemes gabals ietver Svētavota veidoto upīti un tās gravu un robežojas ar privātpersonām piederošiem īpašumiem un Atpūtas ielu. Zemes gabals ir valstij piekrītošs un nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Zemes gabals Atpūtas ielā 4 atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka zonā, kam raksturīga bioloģisko daudzveidība un ainaviskās vērtības. Laika posmā no 1.06.2004. līdz 30.11.2004. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts izstrādāja Cēsu Dabas un Kultūrvēsturiskā parka teritorijas ekoloģisko novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu Atpūtas ielā 4, Cēsīs nav novēroti īpaši aizsargājamie biotopi. Daļa no teritorijas Atpūtas ielā 4 atrodas Svētavota ķīmiskajā aizsargjoslā.

Zemes gabals Atpūtas ielā 4, Cēsīs ir nozīmīga rekreācijas teritorija apkārt esošajām privātmājām un tuvumā esošajiem dzīvojamiem rajoniem.

Lai šobrīd neapsaimniekoto teritoriju pašvaldība varētu sakopt un radīt tajā rekreācijas zonu, nepieciešams zemes gabalu Atpūtas ielā 4 noteikt kā nepieciešamu pašvaldības funkciju veikšanai.
 

  1. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana, ainavisko vērtību saglabāšana un atpūtas vietu veidošana Cēsu pilsētas iedzīvotājiem, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni. Teritoriju ieteicams attīstīt kā rekreācijas zonu iedzīvotāju atpūtai un veselības uzlabošanai. Lai pašvaldība varētu zemes gabalu sakārtot un labiekārtot, nepieciešams to reģistrēt Zemesgrāmatā un Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 

  1. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi un pamatojums

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pilsētas pašvaldībai jānodrošina virkne funkciju, tai skaitā, teritorijas labiekārtošana (ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana, apgaismošana, parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana). Lai pašvaldība šo ar likumu noteikto funkciju varētu realizēt un sakārtot un labiekārtot zemes gabalu Atpūtas ielā 4, Cēsīs nepieciešams šo zemes gabalu pieprasīt pašvaldības funkciju veikšanai.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33. kartē „Teritorijas pašvaldību funkciju veikšanai”, nosakot zemes gabalu Atpūtas ielā 4, Cēsīs kā rekreācijas teritorijām un skvēriem nepieciešamu zemes gabalu.

Teritorijas plānojuma grozījumi nosaka Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 14.3 sadaļu „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” punktu „Rekreācijas teritorijas un skvēri” papildināt šādā redakcijā „upītes grava – zemes gabals Atpūtas ielā 4”.

Teritorijas plānojuma grozījumi neparedz zemes gabala teritorijas izmantošanas mērķa un lietošanas mērķa maiņu.

Turpmāk veicot zemes gabala labiekārtošanas darbus, jāievēro Aizsargjoslu likuma prasības. Plānojot būvniecību zemes gabalā Atpūtas ielā 4, Cēsīs, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. Veicot teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus jāņem vērā teritorijas ainaviskās, ģeoloģiskās un hidroloģiskās vērtības, nepieciešamie pasākumi to aizsardzībai, kokaugu novērtējums. Labiekārtošanas darbus teritorijā nepieciešams saskaņot ar Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padomi.


 


Apbūves noteikumi

Pielikums Nr.1
Cēsu pilsētas domes sēde
02.08.2007., prot. Nr. 14, punkts 30
 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Grozījumi (Nr, 5) 2005. gada 9. jūnijā saistošajos noteikumos Nr. 9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. -2017.”


 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu

  1. Izteikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 14.3 sadaļu „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” punktu „Rekreācijas teritorijas un skvēri” papildināt šādā redakcijā „upītes grava – zemes gabals Atpūtas ielā 4”.

  2. Papildināt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 33.shēmu „Teritorijas pašvaldību funkciju veikšanai” saskaņā ar shēmu pielikumā.

 

 

Kartogrāfiskais materiāls


Cēsu pilsētas teriotrijas plānojums 2005.-2017.

Zemes gabala Atpūtas ielā 4, Cēsīs, situācijas plāns
 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv