Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 6.JŪLIJĀ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 12
PIEŅEMTIE LĒMUMI

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 405

(prot.Nr.12)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Mazā Bērzaines ielā 6, Cēsīs

_____
Pamatojoties uz likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 26.aprīļa atzinumu Nr.66 (prot.Nr.6) uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Beverīnas ielā 3, īpašuma tiesības atjaunotas Dainim Ķipēnam. Ņemot vērā to, ka uz šī zemes gabala pēc 1940.gada iedalīti individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabali, ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumu Nr.888 (prot.Nr.24), noteikts, ka vēsturiskais zemes gabals Beverīnas ielā 3, Cēsīs, sastāv no astoņiem jaunizveidotiem zemes gabaliem.
Apbūves zemes gabala Mazā Bērzaines ielā 6, Cēsīs, lietotājs likumā ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ noteiktajā termiņā (līdz 20.06.1992.) nav iesniedzis zemes pieprasījumu un, līdz ar to, zemes gabals Mazā Bērzaines ielā 6, Cēsīs, reģistrējams Zemesgrāmatā uz Daiņa Ķipēna vārda (2006.gada 10.maijā īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā).
Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 16.jūnija atzinumu Nr.62 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Mazā Bērzaines ielā 6, Cēsīs, lietotājam Ādolfam Plāmšam.

 1. Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Mazā Bērzaines ielā 6, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 412

(prot.Nr.12)

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

_
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādes uzsākšanu” un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, ir beidzies sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, kas notika no 08.05.2006. līdz 05.06.2006., un ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju (pielikums )

  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 17.07.2006. līdz 25.08.2006.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 413

(prot.Nr.12)

Par zemes gabala Viršu ielā 11 un Viršu ielā 5, Cēsīs, robežu maiņu
________
Izskatot zemes gabalu Viršu ielā 11 un Viršu ielā 5, Cēsīs, īpašnieka Ginta Ezeriņa, iesniegumu (reģ.Nr.1068/F-1-23; 05.06.2006.) par zemes gabalu Viršu ielā 11 un Viršu ielā 5, Cēsīs, savstarpējo robežu maiņu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas attīstības komisijas 2006.gada 3.jūlija atzinumu Nr. (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. Mainīt zemes gabalu Viršu ielā 11, Cēsīs, kad. Nr. 4201 009 0822, un Viršu ielā 5, Cēsīs, kad. Nr. 4201 009 0821, savstarpējo robežu, saskaņā ar robežu maiņas skici (pielikums )

 2. Robežu maiņas veikšanai atdalīt no zemes gabala Viršu ielā 11, Cēsīs, kad. Nr. 4201 009 0822, daļu 67 m2 platībām, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, un piešķirt tai pagaidu adresi Viršu ielā 11A, Cēsis;

 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Viršu iela 11, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 1148 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
4. Atdalīto zemes gabalu ar pagaidu adresi Viršu iela 11A, Cēsis, reģistrējot zemesgrāmatā pievienot zemes gabalam Viršu ielā 5, Cēsis (kad. Nr. 4201 009 0821);
4.1. Apvienotā zemes gabala platība 1377 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 414

(prot.Nr.12)

Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 21C, Cēsīs, sadalīšanu _____
Izskatot Valda Vladimira Nīmaņa, iesniegumu (reģ.Nr.1113/F-1-23; 13.06.2006.) par viņam piederoša zemes gabala Ausekļa ielā 21B, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ausekļa ielā 21B, Cēsīs (kad.Nr.4201 003 0923), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );

 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai piešķirt jaunu adresi Ausekļa iela 21B, Cēsis;

  1. Zemes gabala platība 1300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;

  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Ausekļa iela 21C, Cēsis;

  1. Zemes gabala platība 2125 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;

  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 415

(prot.Nr.12)

Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

___________
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumu Nr. 227 ‘’Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs atsavināšanu’’ (prot. Nr. 7, 21.punkts), un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 09.06.2006. protokolu Nr. 13, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1120 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 0733, 09.06.2006. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis Arturs KRAUKLIS.

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS
 

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 417

(prot.Nr.12)

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 32, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Gaujas ielā 32, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2003. gada 6. novembra kopsapulces lēmumu, 2003. gada 10. novembra dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotāja SIA “CDzP” 2006. gada 14. jūnija iesniegumu nr. 1-2/782 un 2006. gada 30. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
1. Ar 2006.gada 1. jūliju nekustamo īpašumu Gaujas ielā 32, Cēsīs, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42015060002-001) ar 24 dzīvokļu īpašumiem un trim palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi nr. 42015060002-002, 42015060002-003, 42015060002-004) uz citai personai piederoša 3147,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42015060002) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem.
2. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Gaujas ielā 32 Cēsīs, 29.03.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 923, uz pilsētas pašvaldības vārda, īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
3. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar dzīvojamās mājas Gaujas ielā 32, Cēsīs, tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas tīklu piederības robežu plānu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 418

(prot.Nr.12)

Par nekustamā īpašuma Jurģu ielā 1, Cēsīs,  nodošanu tā īpašniekiem
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Jurģu ielā 1, Cēsīs, apsaimniekotāja SIA “CDzP” 2006. gada 29. jūnija iesniegumu un 2006. gada 30. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
1. Ar 2006. gada 1. jūliju nekustamo īpašumu Jurģu ielā 1, Cēsīs, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42015080018-001) ar 3 dzīvokļu īpašumiem un vienas palīgceltnes (kadastra apzīmējumi nr. 42015080018-002) uz citai personai piederoša 5574,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42015080018) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances..
2. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Jurģu ielā 1 Cēsīs, 05.10.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1707, uz pilsētas pašvaldības vārda, īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
3. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar dzīvojamās mājas Jurģu ielā 1, Cēsīs, tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas tīklu piederības robežu plānu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 419

(prot.Nr.12)

Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 6, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Raunas ielā 6, Cēsīs, apsaimniekotāja SIA “CDzP” 2006. gada 14. jūnija iesniegumu nr. 1-2/782 un 2006. gada 30. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 4), ), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
1. Ar 2006.gada 1. jūliju nekustamo īpašumu Raunas ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010051406-001) ar 12 dzīvokļu īpašumiem, vienas palīgceltnes (kadastra apzīmējums nr. 42010051406-003) un 1191,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010051406) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem (03.06.1999. uz pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1024, nekustamais īpašums, kas sastāv no divām dzīvojamām ēkām ar 12 dzīvokļu īpašumiem, divām palīgceltnēm un 1191,0 m2 liela zemes gabala).
2. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Raunas ielā 6 Cēsīs, īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
3. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar dzīvojamās mājas Raunas ielā 6, Cēsīs, tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas tīklu piederības robežu plānu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 420

(prot.Nr.12)

Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 18, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Ziedu ielā 18, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2001. gada 3. aprīļa kopsapulces lēmumu, 2003. gada 10. novembra dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotāja SIA “CDzP” 2006. gada 14. jūnija iesniegumu nr. 1-2/782 un 2006. gada 30. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
1. Ar 2006.gada 1. jūliju nekustamo īpašumu Ziedu ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42015040136-001) ar 24 dzīvokļu īpašumiem uz citai personai piederoša 1545,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42015040136) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem.
2. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Ziedus ielā 18 Cēsīs, 19.11.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 800, uz pilsētas pašvaldības vārda, īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
3. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar dzīvojamās mājas Ziedu ielā 18, Cēsīs, tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas tīklu piederības robežu plānu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 421

(prot.Nr.12)

Par zemes gabala Zirņu ielā 11, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, DzĪKS “Zirņukalns” 2006. gada 30. jūlija iesniegumu un 2006. gada 30. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 4), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:
1.Ar 2006.gada 1. jūliju nodot īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 12.04.2000. Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1513 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrētu nekustamo īpašumu Zirņu ielā 11, Cēsīs, kas sastāv no 1862,0 m2 liela zemesgabala (kadastra nr. 42010080204), uz kura atrodas citām personām piederoša 36 dzīvokļu īpašumu dzīvojamā māja.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Zirņu ielā 11, Cēsīs, no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances.
3. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Zirņu ielā 11 Cēsīs, īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
4. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar dzīvojamās mājas Zirņu ielā 11, Cēsīs, tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas tīklu piederības robežu plānu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 422

(prot.Nr.12)

Par Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālas ievirzes sporta izglītības programmu distanču slēpošanā un futbolā saskaņošana
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.01.2006. noteikumiem Nr.9 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība", Cēsu pilsētas sporta skolas direktora iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (29.06.2006 prot. Nr. 9 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas izstrādāto profesionālās ievirzes izglītības programmu distanču slēpošanā saskaņā ar pielikumu.

  2. Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas izstrādāto profesionālās ievirzes izglītības programmu futbolā saskaņā ar pielikumu.

  3. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram Mārtiņam Niklasam licencēt minētās izglītības programmas atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 423

(prot.Nr.12)

Par Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

_________
Pamatojoties uz Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.p.1.d.8.punktu, Izglītības likuma 22.p.1.daļu, Cēsu pilsētas domes nolikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(29.06.2006., prot.Nr.9) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Apstiprināt Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktorei Dacei Eglītei atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 424

(prot.Nr.12)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemesgabala 11381m2 kopplatībā un septiņām ēkām /zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001./.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Iras Žīgures ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 - 75415 priekšlīgumu /noslēgts 2006.gada 11. maijā/ par nedzīvojamu telpu nomu ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu /§24, prot.Nr.9/ „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:
1.Iznomāt Iras Žīgures ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75415, kuras vārdā rīkojas Ira Žīgure ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001) telpas 1. stāvā ar kopējo platību 43,5m2 ( 31.78m2 darba kabinets, procedūru telpas) un 11,72m2 (koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, gaiteņi) uz 10 gadiem, sākot ar 2006.gada 1. jūliju, nosakot:
1.1.Nomas maksu noteikt Ls1(viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%), saskaņā ar pielikumu;
1.2.Maksa par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%);
1.3.Atsevišķi jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem maksājumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, telefonu, apsardzi u.c.).
2. Akceptēt Iras Žīgures ģimenes ārsta prakse veiktos ieguldījumus telpu renovācijai ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā par summu Ls 3000,00(trīs tūkstoši lati), līdz 2009.gada 1.septembrim pakāpeniski, t.i., katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par telpu uzkopšanu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule ) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 425

(prot.Nr.12)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemesgabala 11381m2 kopplatībā un septiņām ēkām /zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001./.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Intas Blūmas pediatra prakse, prakses kods 4201 – 77405 priekšlīgumu /noslēgts 2006.gada 10. maijā/ par nedzīvojamu telpu nomu ēkas Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu /§24, prot.Nr.9/ „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
1. Iznomāt Intas Blūmas pediatra prakse, prakses kods 4201 – 77405, kuras vārdā rīkojas Inta Blūma ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001) telpas 1. stāvā ar kopējo platību 43,5m2 ( 31.78m2 darba kabinets, procedūru telpas) un 11,72m2 (koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, gaiteņi) uz 10 gadiem, sākot ar 2006.gada 1. jūliju, nosakot:
1.1. Nomas maksu noteikt Ls 1(viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%), saskaņā ar pielikumu;
1.2. Maksa par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%);
1.3.Atsevišķi jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem maksājumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, telefonu, apsardzi u.c.).
2. Akceptēt Intas Blūmas pediatra prakse veiktos ieguldījumus telpu renovācijai ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā par summu Ls 3000,00(trīs tūkstoši lati), līdz 2009.gada 1. septembrim pakāpeniski, t.i., katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par telpu uzkopšanu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule ) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 426

(prot.Nr.12)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemesgabala 11381m2 kopplatībā un septiņām ēkām /zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001./.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Maijas Liepiņas ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75405 priekšlīgumu /noslēgts 2006.gada 10. maijā/ par nedzīvojamu telpu nomu ēkas Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu /§24, prot.Nr.9/ „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Iznomāt Maijas Liepiņas ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75405, kuras vārdā rīkojas Maija Liepiņa ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001) telpas 1. stāvā ar kopējo platību 43,5m2 ( 31.78m2 darba kabinets, procedūru telpas) un 11,72m2 (koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, gaiteņi) uz 10 gadiem, sākot ar 2006.gada 1. jūliju, nosakot:
1.1. Nomas maksu noteikt Ls 1(viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%), saskaņā ar pielikumu;
1.2. Maksa par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%);
1.3.Atsevišķi jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem maksājumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, telefonu, apsardzi u.c.).
2. Akceptēt Maijas Liepiņas ģimenes ārsta prakse veiktos ieguldījumus telpu renovācijai ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā par summu Ls 3000,00(trīs tūkstoši lati), līdz 2009.gada 1.septembrim pakāpeniski, t.i., katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par telpu uzkopšanu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule ) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 427

(prot.Nr.12)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemesgabala 11381m2 kopplatībā un septiņām ēkām /zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001./.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Brigitas Jaunzemas ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75406 priekšlīgumu /noslēgts 2006.gada 10. maijā/ par nedzīvojamu telpu nomu ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu /§24, prot.Nr.9/ „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Iznomāt Brigitas Jaunzemas ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75406, kuras vārdā rīkojas Brigita Jaunzema ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001) telpas 1. stāvā ar kopējo platību 43,5m2 ( 31.78m2 darba kabinets, procedūru telpas) un 11,72m2 (koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, gaiteņi) uz 10 gadiem, sākot ar 2006.gada 1. jūliju, nosakot:
1.1. Nomas maksu noteikt Ls 1(viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%), saskaņā ar pielikumu;
1.2. Maksa par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%);
1.3.Atsevišķi jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem maksājumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, telefonu, apsardzi u.c.).
2. Akceptēt Brigitas Jaunzemas ģimenes ārsta prakse veiktos ieguldījumus telpu renovācijai ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā par summu Ls 3000,00(trīs tūkstoši lati), līdz 2009.gada 1.septembrim pakāpeniski, t.i., katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par telpu uzkopšanu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule ) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 428

(prot.Nr.12)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemesgabala 11381m2 kopplatībā un septiņām ēkām /zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001./.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Dzintras Gailītes ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75414 priekšlīgumu /noslēgts 2006.gada 11. maijā/ par nedzīvojamu telpu nomu ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu /§24, prot.Nr.9/ „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Iznomāt Dzintras Gailītes ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 75414, kuras vārdā rīkojas Dzintra Gailīte ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001) telpas 1. stāvā ar kopējo platību 43,5m2 ( 31.78m2 darba kabinets, procedūru telpas) un 11,72m2 (koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, gaiteņi) uz 10 gadiem, sākot ar 2006.gada 1. jūliju, nosakot:
1.1. Nomas maksu noteikt Ls 1(viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%), saskaņā ar pielikumu;
1.2. Maksa par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%);
1.3.Atsevišķi jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem maksājumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, telefonu, apsardzi u.c.).
2. Akceptēt Dzintras Gailītes ģimenes ārsta prakse veiktos ieguldījumus telpu renovācijai ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā par summu Ls 3000,00(trīs tūkstoši lati), līdz 2009.gada 1.septembrim pakāpeniski, t.i., katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par telpu uzkopšanu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule ) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 429

(prot.Nr.12)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemesgabala 11381m2 kopplatībā un septiņām ēkām /zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001./.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Teikas Bērziņas ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 77404 priekšlīgumu /noslēgts 2006.gada 11. maijā/ par nedzīvojamu telpu nomu ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu /§24, prot.Nr.9/ „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
1.Iznomāt Teikas Bērziņas ģimenes ārsta prakse, prakses kods 4201 – 77404, kuras vārdā rīkojas Teika Bērziņa ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001) telpas 1. stāvā ar kopējo platību 43,5m2 ( 31.78m2 darba kabinets, procedūru telpas) un 11,72m2 (koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, gaiteņi) uz 10 gadiem, sākot ar 2006.gada 1. jūliju, nosakot:
1.1. Nomas maksu noteikt Ls 1(viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%), saskaņā ar pielikumu;
1.2. Maksa par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī, un PVN (18%);
1.3.Atsevišķi jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem maksājumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, telefonu, apsardzi u.c.).
2. Akceptēt Teikas Bērziņas ģimenes ārsta prakse veiktos ieguldījumus telpu renovācijai ēkas Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18 1. stāvā par summu Ls 3000,00(trīs tūkstoši lati), līdz 2009.gada 1.septembrim pakāpeniski, t.i., katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par telpu uzkopšanu.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule ) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš ).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 432

(prot.Nr.12)

Par saistošo noteikumu Nr.15
‘’Papildinājumi Cēsu pilsētas domes
2003.gada 15.maija Saistošos noteikumos Nr.8 ‘’
Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’ apstiprināšanu

____________
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.un 21.pantu un likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu, LR MK 31.10.1995.noteikumiem Nr.322 ‘’Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas’’ un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 29.jūnija sēdes (protokols Nr.9) atzinumu, , Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.15 ‘’Papildinājumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumos Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’, saskaņā ar pielikumu.

 1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 2. Adminstratīvai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas pa pastu nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 433

(prot.Nr.12)

Par zvērinātu revidentu pašvaldības 2006.gada pārskata revīzijai

______
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu nr. 446 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība” 35.1.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (29.06.2006. protokols Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada pārskata revīzijas veikšanai un zvērināta revidenta atzinuma (ziņojuma) sniegšanai uzaicināt zvērinātu revidenti Elgu BERNĀNI (sertifikāts Nr.33).
 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS


 

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 443

(prot.Nr.12)

Par domes pārstāvja pilnvarošanu darbam konkursa komisijā
Vidzemes regulatora priekšsēdētāja un locekļu amata pretendentu atlasei

_____________
Pamatojoties uz Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 30.06.2006. vēstuli (Nr. 01-11/38), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Pilnvarot Jāni ROZENBERGU, Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru, piedalīties konkursa komisijā regulatora priekšsēdētāja un locekļu amata pretendentu atlasei.
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 442

(prot.Nr.12)

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumā Nr.404

„Par kartes tirdzniecību”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, Cēsu 800- gades pasākumu programmu un Identifikācijas un atpazīstamības plānu, Cēsu pilsētas dome,
n o l e m j:
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr. 404
„Par kartes tirdzniecību” (Cēsu pilsētas domes sēdes prot.Nr.11, 45 p.) šādu grozījumu:
1.1.Papildināt lēmumu ar 1¹ punktu šādā redakcijā:
„ 1¹.Noteikt Cēsu 800 gades svinību atbalstītājam SIA „Plus punkts” atlaidi vienas kartes cenai 35% apmērā.”
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 438

(prot.Nr.12)

Par finansējumu Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu attīstības projekta līgumam Nr.05-LVA01-S2C03-00027-1

_____ 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas S.Lejietes iesniegumu (04.07.2006., Nr.1-6/14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Atļaut Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem apmaksāt Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu attīstības projekta Līguma Nr.05-LVA01-S2C03-00027-1 pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 713,45 (septiņi simti trīspadsmit lati 45 santīmi).

  2. Noteikt, ka Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei finansējums atgriežams iestādes pamatbudžetā ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 439

(prot.Nr.12)

Par finansējuma piešķiršanu Cēsis-800 pasākumam


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21., 46 pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Palielināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 140 503 (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti trīs lati) šādi:

 2. Klasifikācijas kods

  Rādītājs

  Summa, Ls

  1.1.0.0.

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

  65 000

  9.4.1.0.

  Valsts un pašvaldību nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldību budžetā

  1 167

  9.5.0.0.

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

  54503

  18.2.4.9.

  Pārējie maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām

  19 833

   

  Ieņēmumi kopā

  140 503

 3. Palielināt Cēsis-800 pasākumam (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250/180) plānotos izdevumus par Ls 140 503 (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti trīs lati), t.sk. mākslinieciskos izdevumus - Ls 49570 , tehniskā aprīkojuma izdevuma un drošības - Ls 82756, informācijas un publicitātes - Ls 8177.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut 2006.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 440

(prot.Nr.12)

Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību Cēsu 800 gades svinību laikā

_______
Pamatojoties uz Cēsu 800gades Rīcības komitejas priekšlikumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.06.2006. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 38.punkta 3.8.1. apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Noteikt Cēsu 800gadu jubilejas svinību pasākumus, to norises laikus un vietas, kuros alkoholiskos dzērienus, t.sk. alu drīkst pārdot un lietot uz vietas

Svētku ieskaņas diena 13.jūlijs, ceturtdiena

Pasākums

Vieta , laiks

Sortiments

Jūlija nakts pilī pēc 800 gadiem

Viduslaiku pils kompleksā,

Pils dārzā

23.00-03.00

Alus, sidrs

Viesu diena un svētku atklāšana 14.jūlijs ,piektdiena

Svētku atklāšanas pasākumsun nakts balle

Vienības laukumā 17.00- 04.00

Alus, sidrs

LNO solistu koncerts

Pils parkā

20.00-00.00

Alus, sidrs, alkoholiskie dzērieni

Krietnās mūzikas festivāls „Dziesma manai paaudzei”

Stadionā

19.00-04.00

Alus, sidrs, alkoholiskie dzērieni

Galveno notikumu un svētku aktīvākā diena 15.jūlijs, sestdiena

Deju maratons 800dejas

Stadionā 10.00- 17.30

Alus, sidrs, alkoholiskie dzērieni

Bērnu radošo kolektīvu koncerti, Vidzemes stīgu orķestru festivāls , un Dziedāšanas svētki kopā ar R.Paulu

Vienības laukumā 9.00-00.04

Alus, sidrs

Muzikāla izrāde “Lāktura gaismā”

Pils parkā 21.00-01.00

Alus, sidrs, alkoholiskie dzērieni

Hansa disko nakts 800

Stadions 20.00-04.00

Alus, sidrs, alkoholiskie dzērieni

Speciāli iekārtotās izbraukuma tirdzniecības vietās 15.jūlijā alus un sidrs
Uzvaras bulvārī no 9.00-04.00
Rožu laukumā , Mazā Katrīnas ielā 1 no 9.00-23.00


Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs
2006.gada 06.jūlijā Nr. 441

(prot.Nr.12)

Par atļauju tirgot Cēsu 800 gades vīnu

_____
Pamatojoties uz SIA „Beātus” 04.07.2006. iesniegumu Nr. 06-09/36, un Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 38.punkta 3.8.1. apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Papildināt SIA „Beātus” izsniegto tirdzniecības atļauju ar punktu:
„Atļauts tirgot Cēsu 800 gades vīnu neatvērtās pudelēs 2006. gada 14. un 15. jūlijā kafejnīcai „Beātus” Cēsīs, Uzvaras bulvārī ( pie Nord LB bankas).
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes 2006.gada 6.jūlija
prot.Nr. 12, 8.punkts, lēmums Nr. 412

Paskaidrojuma raksts. 1. Ievads Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi kvartālam starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu, Cēsīs, izstrādāti pēc Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa sēdes atzinuma (protokols Nr.6), saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

  3. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

  4. Cēsu pilsētas attīstības programmu.

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi
Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.02017.” 3.2.8. punktā noteikts minētā teritorijas izmantošanas veida apbūves blīvums ir 50% un apbūves intensitāte ir 175% no zemes gabala kopējās platības.
Teritorijā ietilpst 6 atsevišķi apbūvēti vai daļēji apbūvēti zemes gabali. Teritorijai ir labs nodrošinājums ar inženierkomunikācijām – ir pieejama elektrolīnija, ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, lietus kanalizācija, sakaru kanalizācija, centralizēta siltumapgāde, vidēja spiediena gāzes vads.
Teritorijai ir aprobežojumi – uz tās atrodas elektrosadales skapis, sakaru sadales skapis, ZET transformatora punkts, to šķērso sakaru kabelis, elektropārvades pazemes un gaisa vadu kabeļi, siltumtrase un ielas apgaismojumu līnijas ar kabeļiem. Teritorijas daļas atrodas valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu ‘Cēsu vecpilsēta” un „Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi” (valsts aizsardzības Nr.394 un Nr.390) un pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7426) aizsargjoslā.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar četrām maģistrālajām ielām – radiālajām maģistrālēm Valmieras ielu un Vienība laukumu, lokveida maģistrāli Dzintara ielu un sekundāro maģistrāli Uzvaras bulvāri. Saskaņā ar plānojuma apraksta daļā sniegtajiem datiem, Valmieras iela ir otra noslogotākā un Dzintara iela trešā noslogotākā iela pēc transporta intensitātes Cēsu pilsētā. Dzintara un Valmieras ielas krustojums, kas pieguļ teritorijai ir krustojums ar vienu no intensīvākajām transporta plūsmām Cēsu pilsētā un tiek uzskatīts par paaugstināta riska krustojumu.
Teritorijā galvenokārt ir darījuma iestāžu un komercdarbības rakstura apbūve, kur vienīgie zaļās zonas elementi ir koku aleja gar Valmieras ielu un Vienības laukumu un atsevišķi koki gar Uzvaras bulvāri.
Teritorija atrodas zonā, kur ir augsts dzīvojošo un strādājošo skaits ar tendenci šim skaitam palielināties. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumā 2005.-2017. apskatāmā teritorija ir iekļauta tūrisma, rekreācijas objektu un to attīstības teritorijā.
Lai teritorija attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tai jānosaka atbilstošs apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.
3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni
Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.
Teritoriju ieteicams attīstīt kā darījumu un komerciāla rakstura teritoriju ar sabiedrisku nozīmi.
4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi
Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas teritorijā, kur atļauta sabiedriskā un komercapbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas veidojas kā starpposms starp vecpilsētu un pilsētas jauno rajonu.
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver kvartālu starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G) apakšzonā (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G2) ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, nosakot apakšzonas apbūves blīvumu līdz 70% no zemes gabala kopējās platības.
Tās galvenais izmantošanas veids – sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī autoostas un dzelzceļa stacijas, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.
Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēra ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo komercdarbības un darījumu iestāžu apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kvartālam starp Valmieras ielu, Dzintara ielu, Uzvaras bulvāri un Vienības laukumu tiek paredzēta no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves intensitātes rādītāji.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai, kas ietver kvartālu starp Valmieras ielu, Dzintara ielu, Uzvaras bulvāri un Vienības laukumu;

 2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši galvenajai izmantošanai, zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G2, kurā atšķiras prasības apbūvei;

 3. Prasības apbūvei:

Apbūves princips – perimetrālā apbūve, kura veido ielu frontes;
Arhitektūras kvalitāte – augstvērtīga arhitektūra, pielietojot mūsdienīgus materiālus (stiklotas virsmas, metāla un koka elementus, dekoratīvā apdares ķieģeļa un/vai apmetuma virsmas). Visi apjomi risināmi kompleksi un ar vienotas stilistikas iezīmēm (nepielietot metāla kastes, plastikāta apdari).
Apbūves blīvums ne vairāk kā 70% no zemes gabala kopējās platības
Apbūves intensitāte ne vairāk kā 245% no zemes gabala kopējās platības.

 1. Objektu stāvu skaits un dzegas augstums – līdz trīs stāvi un izmantojams mansarda stāvs, bet dzegas augstums ne augstāk kā 11,0 m.

 2. Būvlaide – 6m no zemes gabala robežas ar Dzintara ielu; zemes gabala robežas (ielas sarkanās līnijas) gar Valmieras ielu, Uzvaras bulvāri, Vienības laukumu.

 3. Autostāvvietas risināt kā virszemes vai pazemes stāvvietas atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes 2006.gada 6.jūlija
prot.Nr. 12, 28.punkts, lēmums Nr. 432

Saistošie noteikumi Nr.15
‘’Papildinājumi 2003.gada 15.maija saistošos noteikumos Nr.8
‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’

Izdoti saskaņā ar likumu
‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, 21.pantu,
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu
LR MK 31.10.1995.noteikumi Nr.322
‘’Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas’’ 
Papildināt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’ 8.punktu ar 8.4.punktu šādā redakcijā:
„8.4. kultūras biedrības, invalīdu biedrības.”
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv