Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
  » Iesniegumi/Veidlapas
  » Sasniegumi un apbalvojumi
  » Aktuāli
  » Sociālie pakalpojumi
  » Sociālā palīdzība
  » Sociālo lietu komitejas sēdes
  » Sadarbības partneri un atbalstītāji
  » Projekti
  » Kontakti
  » Dzīvokļu komisija
  » Darbības un attīstības stratēģija 2011-2013 gadam
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Sociālā palīdzība> Sociālie pakalpojumi> Sociālie pakalpojumi


Sociālie pakalpojumi


 
Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sociālos pakalpojumus Cēsu novadā sniedz pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.
 


Aģentūrā sniegto pakalpojumu veidi:        
-          Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās;
-          ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
-          naktspatversmes pakalpojums;
-          speciālā transporta pakalpojums personām ar kustību ierobežojumiem;
-          Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs;
-          ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos, ģimenes tipa bērnu namos u.c.);
-          Dienas centrs  bērniem "Saules taka";
-          Invalīdu - habilitācijas dienas centrs personām ar fukcionālās attīstības traucējumiem;
-          veļas mazgāšanas pakalpojums;
-          psihologa pakalpojums;
-          atbalsta un pašpalīdzības grupa;
-          īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā;
-          zupas virtuves pakalpojums;
-          sabiedriskās pirts pakalpojums.
 
 
Pakalpojumu apraksts
 
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās , pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.
 
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.
 
Nakts patversmes pakalpojums, tiek nodrošināts personām bez noteiktas dzīvesvietasvai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošinot nakts patversmes pakalpojumus līdz 3 mēnešiem viena gada laikā. Nakts patversme darbojās no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.
 
Speciālā transporta pakalpojums,  pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Speciālā transporta pakalpojums ietver personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī.
Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs, tiek sniegts sociālās atstumtības riska skartajām mērķa grupas personām, kam līdz šīm pakalpojums nav bijis pieejams vai bijis pieejams nepietiekošā apjomā vai kvalitātē.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka”,
sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Invalīdu -habilitācijas dienas centrs personām ar funkcionālās attīstības traucējumiem, sniedz pakalpojumus personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, vecumā līdz 35 gadiem, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā, un skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā.
Veļas mazgāšanas pakalpojums, tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem.
Psihologa pakalpojumi,pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.
Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām
Zupas virtuves pakalpojums tiek sniegts GMI pabalstu saņēmējiem un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, kurām Cēsu sociālais dienests ir izsniedzis nosūtījumu zupas saņemšanai. Zupas tiek dalīta otrdienās, trešdienās no plkst. 13.00 līdz 13.30 un piektdienās no plkst.11.00 līdz 12.00  Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novdā, kafejnīcā "Rajona padome".
Sabiedriskās pirts pakalpojums, tiek piedāvāts ikvienam Cēsu novada iedzīvotājam. Sabiedriskās pirts pakalpojums trešdienās un piektdienās ir pieejams sievietēm, bet ceturtdienās un  sestdienās – vīriešiem.
 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv