Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17


 • Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
 • Par pirmpirkuma tiesībām
  uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs

 • Par ilgtermiņa aizņēmumu
  nekustamā īpašuma pirkumam Raunas ielā 8, Cēsīs
  Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

  Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
   
  Pamatojotiesuz G.Šķendera 23.10.2007. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par(V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, J.Beikmanis,A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis), (G.Šķendersnepiedalās balsošanā), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
   
  1.      Piekrist 23.10.2007. pārtraukt Cēsu pilsētas domespriekšsēdētājam G.Šķenderam piešķirto atvaļinājumu,neizmantoto atvaļinājuma dienu (23.10.2007.) pievienot nākamajam atvaļinājumam.
  2.      Uzdot Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) veikt pārrēķinu par apmaksāto pārtrauktoatvaļinājuma dienu.
   
   


  Par pirmpirkuma tiesībām
  uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs


  Ziņo:A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
   
  Cēsu pilsētas dome 2007.gada 5.oktobrī saņēmusi (Nr.2441/1-22) Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Zanes Ernštreitespaziņojumu par zv.advokātes Leldes Laviņas 2007.gada19.septembra iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesībuizmantošanu uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastraNr.4201-005-1409), saskaņā ar klāt pievienoto pārdošanas un pirkšanas līgumupar nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs (iesniegums Cēsupilsētas domē reģistrēts 05.10.2007., reģ.Nr.2441/1-22).

  Izvērtējot Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā esošo informāciju un arlietu saistītos apstākļus konstatēts:
  -         nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1409)iereģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 1996.gada 1.oktobrī, zemesgrāmatasnodalījums Nr.205, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas AS ‘’Latvijas Unibanka’’(tagad AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’, Reģ. Nr. 40003151743);
  -         nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs, sastāv no zemes gabala 2995 m2 platībā un uz tā esošām divām ēkām: divstāvu biroja(bankas) ēkas ar pagrabu un garāžas. Bankas ēkas kopējā platība ir 813 m2, garāžas ēkas kopējā platība 70,7m2;
  -         nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs, atrodas blakus nekustamajamīpašumam Raunas ielā 6 un Raunas ielā 4, Cēsīs, kuru sastāvā ietilpst Cēsupilsētas domes administratīvā ēka ar tajā izvietotiem domes deputātu unlielākās daļas Cēsu pašvaldības administrācijas darbinieku kabinetiem, kuri,savukārt nodrošina likumā ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta, kā arī citosnormatīvajos aktos noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas un deleģētās valstsfunkcijas;
  -         sakarā ar darba apjoma palielināšanos un normatīvajos aktos noteiktodarba apstākļu nodrošināšanu jau šobrīd Cēsu pilsētas domei ir telpu trūkums darbiniekudarba vietu izvietošanai (piem. Attīstības nodaļa), bet ar novadu izveidošanosparedzams vēl lielāks darba apjoms, kas radīs jaunas darba vietas un līdz ar todarbinieku skaita palielināšanos, kā rezultātā nepieciešamas papildus telpasdarbinieku izvietošanai. Lai to nodrošinātu, Cēsu pilsētas domei būtujāiegādājas cits nekustamais īpašums vai jābūvē jauna administratīvā ēka. Cēsupilsētas centrā un tā tuvumā šobrīd neatrodas Cēsu pilsētas domei piemērotsnekustamais īpašums, savukārt, jaunas ēkas būvniecība šobrīd lielo būvniecībasizmaksu dēļ nav iespējama;
  -         ēka Raunas ielā 8, Cēsīs, atrodas ļoti tuvu ēkai Raunas ielā 4, Cēsīs,līdz ar to, izvietojot abās ēkās Cēsu pilsētas domes nodaļas un to darbiniekus,visas pašvaldības administrācijas nodaļas atrodas vienkopus, kas ir ērti unlietderīgi (labākas komunikācijas iespējas, samazinās transporta izmaksas u.c.)ne tikai darbiniekiem, bet arī iedzīvotājiem;
  -         nekustamā īpašuma Raunas ielā 8, Cēsīs, iegāde rada ne tikai papildustelpas darbvietām, bet arī papildus autostāvvietas, kas arī šobrīd trūkst;
  -         AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’ kā pārdevējs piedāvā izmantot pirmpirkumatiesības uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs, par pirkuma cenu EUR 711 000, kas saskaņā ar Latvijas Bankasnoteikto valūtas maiņas kursu (EUR 1= LVL 0,702804) atbilst LVL499 694,00;
  -         Cēsu pilsētas dome nekustamā īpašuma Raunas ielā 8, Cēsīs, pirkuma cenuuzskata par pieņemamu un atbilstošu vidējai nekustamo īpašumu tirgus cenai Cēsupilsētā un konkrētā nekustamā īpašuma izvietojuma stāvoklim un sastāvam, līdzar to, izmantojot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8,Cēsīs, Cēsu pilsētas dome nepārkāpj likuma ‘’Par valsts un pašvaldību finansulīdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu’’ 8.pantu;
  -         likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka ‘’Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumānoteiktajā kārtībā ir tiesības: (..) 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamomantu ...’’, savukārt, tā paša likuma 78.pantā noteikts, ka ‘’Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkumatiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavinātsnekustamais īpašums un tas nepiecienāms, lai pildītu likumā noteiktāspašvaldību funkcijas’’.
   
  Cēsu pilsētas dome 2007.gada 18.oktobrī nosūtījauzaicinājumu (Nr.1-22/1942) zvērinātai advokātei Leldei Laviņai un 2007.gada19.oktobrī uzaicinājumu (Nr.1-25/1948) AS ‘’SEBLatvijas Unibanka’’pārstāvim ierasties uz Cēsu pilsētas domes sēdi 2007.gada 23.oktobrī plkst.16.00. Uz minēto domes sēdi ir ieradušies Pārdevēja pārstāvji a/s „SEB Latvijas Unibanka”Vidzemes reģiona pārvaldnieks Aleksandrs Bimbirulis un pilnvarotā persona Lelde Laviņa .
  Lietas izskatīšanas gaitā pārdevēja pārstāvji paskaidroja, kapapildus ēkai Raunas ielā 8, Cēsīs, kurā ir izvietotas bankas klientuapkalpošanas un administratīvās telpas, tiek izmantotas arī garāžas. Ēka Raunasielā 8, Cēsīs ir labā tehniskā stāvoklī un pašlaik notiek remonts ēkaspagrabstāvā. Bankas darbība tuvākajā laikā iespējams samazināsies ēkā Raunasielā 8, Cēsīs, jo ļoti progresē elektronisko maksājumu izmantošana un krītaskredītu izsniegšana un tādējādi arī apkalpošana. Vēl Cēsīs tiek nomātas telpasēkā Bērzaines ielā, kurā atrodas klientu apkalpošana centrs. Pircējs, pēctirgus un normatīvo aktu izstudēšanas, iespējams dibinās sabiedrību Latvijā unuz cesijas līguma pamata nodos tam ar šo iegūtās saistības. Jautājuma izlemšanapar samaksas termiņa izmaiņām ir bankas kompetencē.
  Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā arlikuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmāsdaļas 18.punktu, 78.panta pirmo daļu un 1994.gada 7.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.110‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašumapirmpirkuma tiesības’’, Cēsu pilsētas domeatklāti balsojot ar 8 balsīm par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, J.Beikmanis, G.Šķenders,A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
   
  1.           Izmantot pirmpirkuma tiesības uz AS ‘’SEBLatvijas Unibanka’’(vienotais reģistrācijas numurs 40003151743, adrese ‘’Unicentrs’’,Ķekavas pagasts, Rīgas rajons) nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastraNr.4201-005-1409), kas kopumā sastāv no zemes gabala 2995 m2 platībāun divām ēkām - biroja (bankas) ēkas un garāžas, par pirkuma cenu EUR 711 000 (septiņi simti vienpadsmit tūkstošieiro) jeb Ls 499 694,00(četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri lati), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtasmaiņas kursu (EUR 1= LVL 0,702804).
  2.           Atbilstoši Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 ‘’Parkārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašumapirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam, nosūtīt šī lēmuma norakstu AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’, Rīgas apgabaltiesas zvērinātainotārei Zanei Ernštreitei un Cēsu pilsētaszemesgrāmatu nodaļai.
  3.           Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt pirkšanasakta sastādīšanu un parakstīšanu, kā arī nekustamā īpašuma pārņemšanu unreģistrēšanu zemesgrāmatā.
  4.           Uzdot Grāmatvedības nodaļai (Galvenā grāmatvede A.Bičuka)veikt lēmuma 1.punktā noteikto samaksu par nekustamo īpašumu Raunas ielā 8,Cēsīs, desmit dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas (ja puses nevienojaspar citu samaksas termiņu), ieskaitot pirkuma maksu AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’ kontā Nr.LV58 UNLA 0021 00290410 0.
  5.           Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne)veikt 2007.gada Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta grozījumus, iekļaujotizdevumus nekustamā īpašuma Raunas ielā 8, Cēsīs, pirkumam.
  6.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājavietniekam Andrim MIHAĻOVAM.
   
  Šo lēmumuvar pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010)viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  Par ilgtermiņa aizņēmumu
  nekustamā īpašuma pirkumam Raunas ielā 8, Cēsīs


  Ziņo:A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
   
  Pamatojotiesuz likuma “Par pašvaldību budžetu” 22., 221. un 24.pantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par(V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis), pret- nav,atturas- nav, nolemj:
   
  1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 400 000,00(četri simti tūkstoši lati) ar Valstskases noteikto procentu likmi nekustamā īpašuma pirkumam Raunas ielā 8, Cēsīs.
  2. Kredītaatmaksas laiku noteikt līdz 2019.gadam.
  3.     Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gadaseptembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
  4.     Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 •  
  © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv