Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 30.marts   Vārda dienu svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Marts 2020

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 15. martā protokols nr. 5

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 15. martā protokols nr. 5


ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 15.MARTĀ

PROTOKOLS NR. 5

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 15.martā Nr. 158

(prot.Nr. 5)

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nosacītās (sākuma) cenas apstiprināšanu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 36.pantu un likumu ‘’Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību’’, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr. 729 ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20., 16.punkts), kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nosacīto (sākuma) cenu Ls 1 400 000,00 (viens miljons četri simti tūkstoši lati).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs

Gints ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 15.martā Nr. 157

(prot.Nr. 5)

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs

privatizācijas projektā

_________________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, īpašnieces Vizmas SARNOFAS pilnvarotās personas E.DEIČA 2007.gada 1.marta iesniegumu (reģ. Cēsu pilsētas domē 2007.gada 5.martā, Nr. 280/F-1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rīgas ielā 24, privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ (protokols Nr. 4, paragrāfs 20), 2004.gada 13.maija lēmumu ‘’Par grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs privatizācijas projektā’’ (protokols Nr. 11, punkts 12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs privatizācijas projekta (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmumu, protokols Nr. 4, paragrāfs Nr. 20) 9.punktu, nosakot, ka ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, fasādes un jumta sakārtošana, kā arī 1. un 2.stāva rekonstrukcija un nodošana ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabinets 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 299 ‘’Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā’’, jāveic līdz 2007.gada 30.novembrim.
  2. Apstiprināt papildus vienošanās pie 2002.gada 19.marta nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, pirkuma līguma projektu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs

G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv