Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 25.JANVĀRĪ

PROTOKOLS NR. 2

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 29, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”, un Cēsu pilsētas zemes komisijas 13.10.2006. gada atzinumu Nr.79 (prot.nr.16) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 29, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 1309), kas sastāv no zemes gabala ar platību 2.0958 ha (20958m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis –sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Bērzaines iela 29, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – skvēru teritorija;
 4. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0103ha, aizsargjoslu teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un anodu zemējumiem – 0.0651ha, aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0232ha;
 5. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Bērzaines ielā 29, Cēsīs atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Nr. 552Fb.

 

 

Par apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs, platību un apgrūtinājumiem

___________________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Pamatojoties uz 2002.gada 2.decembra pieņemšanas nodošanas aktu, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10 reģistrēts zemes īpašums Lenču ielā 4A, Cēsīs. Zemes gabala reģistrētā platība 884 m2, ar norādi, ka, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.

Izskatot uz zemes gabala esošās ēkas īpašnieka Jāņa Lasmaņa zemes privatizācijas ierosinājumu (reģ. Nr. 1556/F-1-23; 30,08.2006.), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 602 (prot.Nr.17,16.punkts) „Par apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs nodošanu privatizācijai”. Pēc privatizācijas ierosinātāja rakstiska lūguma (reģ.Nr.2118/F-1-23; 09.11.2006.) izsniedzama izziņa par minētā zemes gabala apgrūtinājumiem. Lai varētu sagatavot izziņu par apgrūtinājumiem, mērniecības birojs SIA „Mērnieks MMR”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas inženiertīklu turētāju un apsaimniekotāju sniegto informāciju, ir veicis zemes gabala un uz tā esošo inženiertīklu apgrūtinājumu kadastrālo uzmērīšanu, vienlaicīgi precizējot zemes gabala platību. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.01.2007.gada atzinumu Nr.1 (prot.nr.1) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10 par zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 1008) platību. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 880 m2;
 2. Zemes gabalam Lenču ielā 4A, Cēsīs, noteikti un kadastrāli uzmērīti sekojoši apgrūtinājumi:

  • aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0174ha;
  • aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu līdz 2m dziļumam – 0.0185ha;
  • aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0257ha;
  • aizsargjosls teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0078ha;
  • aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0020ha;
  • aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0111ha;
  • zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā – 0.0880ha;
  • zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr.394 „Cēsu senpilsēta” teritorijā” – 0.0880ha;
  • uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša palīgēka – mūra pagrabs.

 

 

Par apbūvēta zemes gabala Vienības laukums 1, Cēsīs,

platību un apgrūtinājumiem

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Pamatojoties uz 2002.gada 2.decembra pieņemšanas nodošanas aktu, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 11reģistrēts zemes īpašums Vienības laukums1, Cēsīs. Zemes gabala reģistrētā platība 3721m2, ar norādi, ka, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.

Izskatot uz zemes gabala esošās ēkas īpašnieka Jāņa Lasmaņa zemes atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 1555/F-1-23; 30,08.2006.), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 28.dečembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 730 (prot.Nr.20,17.punkts) „Par apbūvēta zemes gabala Vienības laukums 1, Cēsīs nodošanu atsavināšanai”. Pēc atsavināšanas ierosinātāja rakstiska lūguma (reģ.Nr.2118/F-1-23; 09.11.2006.) izsniedzama izziņa par minētā zemes gabala apgrūtinājumiem. Lai varētu sagatavot izziņu par apgrūtinājumiem, mērniecības birojs SIA „Mērnieks MMR”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas inženiertīklu turētāju un apsaimniekotāju sniegto informāciju, ir veicis zemes gabala un uz tā esošo inženiertīklu apgrūtinājumu kadastrālo uzmērīšanu, vienlaicīgi precizējot zemes gabala platību. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.2 (prot.nr.1) Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11 par zemes gabala Vienības laukums1, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 1005) platību. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 3721m2 ;

2. Zemes gabalam Vienības laukums 1, Cēsīs, noteikti un kadastrāli uzmērīti sekojoši apgrūtinājumi:

  • aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0552ha;
  • aizsargjosls teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0051ha;
  • aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu līdz 2m dziļumam – 0.0284ha;
  • aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0274 ha;
  • aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0199ha;
  • zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā – 0.3721ha;
  • zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr.394 „Cēsu senpilsēta” teritorijā”– 0.2660ha;
  • aizsargjoslas teritorija „Cēsu senpilsēta”- 01061ha
  • uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša viena pamatceltne – viesnīcas ēka;

 

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs,

privatizācijas noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.01.2007.gada (prot. Nr.3) priekšlikumu Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas noteikumus saskaņā ar pielikumu
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai ( priekšsēdētājs A.Mihaļovs);
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr. 243 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām’’

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumu Nr. 729 ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20., 16.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 12.janvāra priekšlikumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr. 243 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā daļas nomu ar apbūves tiesībām’’ (prot. Nr. 7, 37.punkts) šādus grozījumus:

 1. izslēgt 4.punkta 4.1.apakšpunktā vārdus ‘’un atdalītās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda’’;
 2. izslēgt 4.punkta 4.2.apakšpunktu.

 

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, atsavināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu., Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr.1, 05.01.2007.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Rīgas ielā 91, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1649 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 1212, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs izsoles rezultātu apstiprināšanu

______________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 603 ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 17, 17.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 22.decembra protokolu Nr. 34, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 561 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2704, 2006.gada 22.decembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’IT VISUS’’, vienotais reģ. Nr. 44103040510, par Ls 50 000,00 (piecdesmit tūkstošs latiem).
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs izsoles rezultātu apstiprināšanu

___________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 604 ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 17, 18.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 22.decembra protokolu Nr. 35, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 504 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2703, 2006.gada 22.decembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Salacas Grīva’’, vienotais reģ. Nr. 40003817171, par Ls 46 000,00 (četrdesmit sešiem tūkstošiem latu).

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6,

Cēsīs izsoles rezultātu apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 605 ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 17, 19.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 22.decembra protokolu Nr. 33, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 429 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2702, 2006.gada 22.decembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Salacas Grīva’’, vienotais reģ. Nr. 40003817171, par Ls 42 000,00 (četrdesmit diviem tūkstošiem latu).

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu

_________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

2007.gada 11.janvārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’Celtnieks -21’’, reģ. Nr.44103032104, juridiskā adrese Leona Paegles iela 4-8, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Ilmāra Grigora iesniegums (reģ.Nr.3134/1-23) ar lūgumu iznomāt Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai ‘’Celtnieks -21’’ zemes gabalu Vāveres ielā 18, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas garāžu ēkas (reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 2521; 10.01.2005.).

Zemes gabals Vāveres ielā 18, Cēsīs, 1254 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (25.08.2004.; nodalījuma Nr.1000 0014 6830).

Izskatot Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’Celtnieks -21’’ iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Vāveres ielā 18, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.2; 15.01.2007.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību ‘’Celtnieks -21’’, reģ. Nr.44103032104, juridiskā adrese Leona Paegles iela 4-8, Cēsis, par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs (kad.Nr.4201 009 0312), daļu, 945 m2 platībā, saskaņā ar plānu (pielikums ), uz 1 gadu, sākot ar 2007.gada 1.februāri.

2. Visa zemes gabala kopplatība 1254 m2.

 1. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve -1106).
 2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 4. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

 

Par zemes gabala Glūdas ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Izskatot Ata Ozoliņa, iesniegumu (reģ.Nr.2392/F-1-23; 27.12.2006.) par viņam piederoša zemes gabala Glūdas ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.01.2007. atzinumu (prot.Nr.2, 2.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Glūdas ielā 7, Cēsīs (kad.nr. 4201 006 0702), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums);
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai bez apbūves piešķirt jaunu adresi Glūdas iela 5, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 1300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas Pirtsupītes aizsargjosla (01020105) un aizsargjosla ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju (02050601); zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā (030702);
  3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Glūdas iela 7, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs namīpašums Glūdas ielā 7, Cēsīs; zemes gabala robežās atrodas Pirtsupītes aizsargjosla (01020105) un aizsargjoslas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām (02050601); zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā (030702);
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.585 (prot.Nr.16, p.Nr.33) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.01.2007. (prot. Nr.1, p.6) atzinumu un pamatojoties uz nepieciešamību veikt papildus sabiedrības informēšanas pasākumus par plānotajām izmaiņām Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izteikt lēmuma pielikuma 2.1. punktu šādā redakcijā:

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami divās daļās:

2.1.1. Teritorijas plānojuma grozījumi Nr.7.1. izstrādājami : teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs; teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs; kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu; kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs; teritorijai Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs; teritorijas plānojuma sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

2.1.2. Teritorijas plānojuma grozījumi Nr.7.2. izstrādājami teritorijas plānojuma daļā „Apbūves noteikumi”

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.584 (prot.Nr.16, p.Nr.32) „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.01.2007. (prot. Nr.1, p.6) atzinumu un pamatojoties uz nepieciešamību veikt detalizētu analīzi un papildus sabiedrības informēšanas pasākumus par plānotajām izmaiņām Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes 05.10.2006. lēmuma „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” 1.punktu paredzot apakšpunktus šādā redakcijā:

1.1. Teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs,

1.2. teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs,

1.3. kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, Cēsīs,

1.4. kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs,

1.5. teritorijai Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs,

1.6. teritorijas plānojuma sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”,

izstrādi kā teritorijas plānojuma grozījumus Nr.7.1. un apakšpunkta 1.7. teritorijas plānojuma daļa „Apbūves noteikumi” izstrādi kā teritorijas plānojuma grozījumus Nr.7.2.”

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.1 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

__________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.32, lēmums Nr.584) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.33, lēmums Nr.585), ir beidzies sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, kas notika no 16.10.2006. līdz 10.11.2006., un ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju (pielikums )
  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 05.02.2007. līdz 16.03.2007.

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

__________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.32, lēmums Nr.584) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.33, lēmums Nr.585), ir beidzies sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, kas notika no 16.10.2006. līdz 10.11.2006., un ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju (pielikums )

 1. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 05.02.2007. līdz 16.03.2007.

 

 

Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (11.01.2006.,prot.Nr.1) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs 2007./2008.m.g. mācību gadā šādu skaitu 1.klašu komplektus:

  • Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
  • Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
  • Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
  • Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, – ne vairāk kā divi klašu komplekti.

2. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā, Cēsu pilsētas pamatskolā un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, komplektējot pirmo klašu komplektus 2007./2008. mācību gadam, skolēnu skaits vienā komplektā nepārsniedz 22 skolēnus.

  1. Noteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijās 2007./2008.m.g. mācību gadā šādu skaitu 7. klašu komplektu:
  2. Cēsu pilsētas ģimnāzija – divi klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā klašu komplektā .

   Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā klašu komplektā .

  3. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs 2007./2008.m.g. mācību gadā šādu skaitu 10.klašu komplektu:
  4. - Cēsu pilsētas ģimnāzija – ne vairāk kā četri klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 30 skolēniem katrā klašu komplektā .;

   - Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā klašu komplektā .;

   - Cēsu pilsētas 2.vidusskolā - ne vairāk kā četri klašu komplekti ar skolēnu skaitu līdz 28 skolēniem katrā klašu komplektā ..

  5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumu „Par „Kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs””(protokols Nr.3,34.p.).
  6. Noteikt, ka bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2007./2008. mācību gadam Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs uzsākama ar 2007.gada 29.janvāri, ievērojot Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumu Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības.

 

 

Par jauniešu domes sastāva apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumu “Par “Cēsu pilsētas domes jauniešu domes “nolikuma apstiprināšanu”(prot.Nr.22 &47) un Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (11.01.2007. prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

Apstiprināt jauniešu domi šādā sastāvā :

 

Alise Freimane Cēsu pilsētas ģimnāzija

Beāte Ligere Cēsu pilsētas ģimnāzija

Krista Nītiņa DACVĢ

Agris Rencis DACVĢ

Mikus Pundurs Cēsu 2. vidusskola

Raimonds Bleiferts Cēsu 4. arodvidusskola

Ilze Kociņa Cēsu pilsētas vakara vidusskola

Mētra Auškāpa Cēsu 1.pamatskola

Deins Sniķers Cēsu 2. pamatskola

Sendija – Tija Ungure Cēsu pilsētas pamatskola

Linda Miezīte Cēsu pilsētas pamatskola

 

 

Par līgumcenas izmaiņām ielu kopšanas darbiem

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Ceļu būves firmas „Virāža”, vienotais reģ. Nr. 49503000275, 17.08.2006. (reģ. Cēsu pilsētas domē 17.08.2006., Nr. 1933/1-24), 22.11.2006. (reģ. Cēsu pilsētas domē 22.11.2006., Nr. 2741/1-24), 19.12.2006. (reģ. Cēsu pilsētas domē 2974/1-24) iesniegumus un SIA „KOM – AUTO” 17.08.2006. Nr. 52 (reģ. Cēsu pilsētas domē 17.08.2006., Nr. 1932/1-24) un 21.11.2006. Nr. 77 (reģ. Cēsu pilsēta domē 23.11.2006., Nr. 2760/1-24) iesniegumus, ar kuriem ierosināts palielināt līgumcenas 2004.gada 1.decembra uzņēmuma līgumā par ielu kopšanas un uzturēšanas darbiem Cēsu pilsētā, objekts Nr. 1 (reģ. Nr. 2-13J-71.2004), turpmāk tekstā – Uzņēmuma līgums Nr. 2-13J-71/2004, un 2004.gada 1.decembra uzņēmuma līgumā par ielu kopšanas un uzturēšanas darbiem Cēsu pilsētā, objekts Nr. 2 (reģ. Nr. 2-13J-75/2004), turpmāk tekstā – Uzņēmuma līgums Nr. 2-13J-75/2004.

Ņemot vērā straujo cenu kāpumu energoresursu, pakalpojumu un būvniecības jomā (Latvijas Republikas centrālās statistikas pārvaldes 17.10.2006. izziņa Nr. 71-12-558; 16.11.2006. izziņa Nr. 71-12-625) un ielu kopšanas darbu cenu sadārdzinājuma aprēķinu (1. un 2.pielikums), izvērtējot ekonomisko lietderību līgumcenas paaugstināšanai salīdzinājumā ar esošo līgumu izbeigšanu un jaunas iepirkuma procedūras organizēšanu, kā arī, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas nepārtrauktu izpildi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2007.gada 11.janvāra atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Piekrist palielināt Uzņēmuma līguma Nr. 2-13J-71/2004 3.1.punktā minēto līguma kopējo summu Ls 382 727,00, t.sk. PVN 18%, par Ls 77 602.69, tādejādi nosakot līguma kopējo summu Ls 460 329.69, t.sk. PVN 18%, sākot ar 2007.gada 1.februāri.
 2. Piekrist palielināt Uzņēmuma līguma Nr. 2-13J-75/2004 3.1.punktā minēto līguma kopējo summu Ls 364 247,89 t.sk. PVN 18%, par Ls 76 888.60, tādejādi nosakot līguma kopējo summu Ls 441 136.49, t.sk. PVN 18%, sākot ar 2007.gada 1.februāri.
 3. Noteikt, ka līdz Uzņēmuma līguma Nr. 2-13J-71/2004 un Uzņēmuma līguma Nr. 2-13J-75/2004 darbības termiņa beigām, kas ir 2009. gada 31.oktobris, minēto līgumu kopējās summas netiks palielinātas.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS).

 

Par Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras kapitālieguldījumu nomas telpās Valmieras ielā 1, Cēsīs uzņemšanu Cēsu pilsētas domes bilancē

______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

 1. Nekustamais īpašums: zemes gabals un ēka Valmiera ielā 1, Cēsīs (kadastra numurs 4201-005-1003) reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0015 4823 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (lēmuma datums 20.10.2004);
 2. 2004. gada 29. novembrī noslēgts „Nomas līgums” starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un LR Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Nomnieks) par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Valmieras ielā 1, Cēsīs. Nomas līgumam 2004. gada 30. novembrī pievienots „Nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 1, Cēsīs pieņemšanas – nodošanas akts”;
 3. Laika periodā no 2006. gada 31. jūlija līdz 30. oktobrim Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra, reģ. Nr. 90000077857 (būves Pasūtītājs – LR Iekšlietu ministrijas struktūra, kuras pārziņa ir nekustamais īpašums), pamatojoties uz izstrādāto un 2006. gada 20. jūnijā ar Nr. S-59 Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēto būvprojektu, veica ēkas Valmieras ielā 1, Cēsīs cokola stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšanu;
 4. 2006. gada 30. oktobrī būve „Ugunsdzēsības depo cokola stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšana Valmieras ielā 1, Cēsīs” pieņemta ekspluatācijā Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” (ar grozījumiem) paredzētajā kārtībā (akts Nr. 06-00096-4100). Aktā fiksētās būves kopējās izmaksas (pēc Pasūtītāja apliecinājuma) sastāda Ls 16175,43 (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati 43 santīmi);
 5. 2006. gada 21. decembrī Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras direktora parakstīts Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums Nr. 17/9-2699 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 28. decembrī ar Nr. 3028/1-23) „Par Cēsu ugunsdzēsības depo Valmieras ielā 1, renovācijas izmaksu nodošanu”, iesniegumam pievienojot „Grāmatvedības izziņu”.
 6. Pamatojoties uz Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras 2006. gada 21. decembra iesniegumu Nr. 17/9-2699 un tam pievienoto „Grāmatvedības izziņu” (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 28. decembrī ar Nr. 3028/1-23), veikto ieguldījumu kapitālo raksturu, aktu par būves „Ugunsdzēsības depo cokola stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšana Valmieras ielā 1, Cēsīs” pieņemšanu ekspluatācijā, likumu „Par grāmatvedību” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2007. gada 11. janvāra atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

   

  1. Uzņemt Cēsu pilsētas domes bilancē Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras, reģistrācijas numurs 90000077857 veikto kapitālieguldījumu apjomu ēkas Valmieras ielā 1, Cēsīs cokola stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšanā par kopējo summu Ls 16175,43 (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati 43 santīmi);
  2. Noteikt, ka Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras veiktie kapitālieguldījumi par kopējo summu Ls 16175,43 (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati 43 santīmi) pāriet Iznomātāja īpašumā un ēkas Valmieras ielā 1 uzskaites vērtība palielināma par Ls 16175, 43 no lēmuma pieņemšanas brīža;
  3. Uzdot Cēsu piesētas domes Grāmatvedības nodaļai (vadītāja A. Bičuka) veikt darbības, saistītas ar Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras veikto kapitālieguldījumu par kopējo summu Ls 16175,43 (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati 43 santīmi) uzņemšanu Cēsu pilsētas domes bilancē;
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Par grozījumiem 2006.gada 28.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.758 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2007.gadam”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz LR Bibliotēku likuma 15.panta otrās daļas 4.punktu, 17.panta otrās daļas 10.punktu un 23.panta trešās daļas, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (04.01.2007., Nr.01-12/2), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (11.01.2007., prot.Nr.1) un Finanšu komitejas (11.01.2007., prot.Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus 2006.gada 28.decembra lēmuma Nr.758 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2007.gadam” pielikuma 6.punktā- svītrot vārdus „internets 1 stunda –Ls 0,40”
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par izmaiņām Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2005.gada 24.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (11.01.2007., prot.Nr.1) un Finanšu komitejas (11.01.2007., prot.Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Ar 2007.gada 01.februāri likvidēt Cēsu 1.pamatskolā 0,5 amata vienības –kurinātājs.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 

 

Par nekustamo īpašumu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VINDA” pamatkapitālā

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz 2004.gada 30.septembra Ministru kabineta rīkojuma Nr.717, 2004.gada 30.septembra nodošanas pieņemšanas akta Nr.4, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēti šādi ēku (būvju) nekustamie īpašumi:

 • Gravas iela 7, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Cēsu raj., kadastra numurs: 4272 502 0048, sastāv no divām būvēm ( kadastra apzīmējums 4272 002 0165 001; 4272 002 0165 051), reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 8173. Būves saistītas ar zemes gabalu Gravas iela 7, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Cēsu raj. Kadastra numurs 4272 002 0165, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000130953. Zemes īpašnieks Priekuļu pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000057511;
 • Meža prospekts 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Cēsu raj., LV – 4154, kadastra numurs: 4272 502 0029, sastāv no septiņām ēkām (būvēm), palīgēka (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 028), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063051), ēka (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 025), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 052), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 053), inženierbūve ( kadastra apzīmējums 4272 002 0063 054), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 055), reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0012 6377. Ēkas saistītas ar zemes gabalu „Vairogi”, Priekuļu pag., Cēsu raj., kadastra numurs 4272 002 0063, Priekuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 267. Ņemot vērā, ka minētās ēkas un inženierbūves nepieciešamas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VINDA”, reģ.Nr.49503000754 pamatdarbības veikšanai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 40.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.01.2007.(prot.Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 11.01.2007.(prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Ieguldīt nekustamos īpašumus Gravas iela 7, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Cēsu raj., kadastra numurs: 4272 502 0048, sastāv no divām būvēm ( kadastra apzīmējums 4272 002 0165 001; 4272 002 0165 051) un Meža prospekts 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Cēsu raj., LV – 4154, kadastra numurs: 4272 502 0029, sastāv no septiņām ēkām (būvēm), palīgēka (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 028), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063051), ēka (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 025), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 052), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 053), inženierbūve ( kadastra apzīmējums 4272 002 0063 054), inženierbūve (kadastra apzīmējums 4272 002 0063 055), Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VINDA” pamatkapitālā;
  2. Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VINDA” valdei veikt visas darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu;
  3. Uzdot Cēsu pilsētas Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V. Krastiņš) veikt dokumentu sagatavošanu minēto nekustamo īpašumu pārreģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” vārda;
  4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” vārda, tiek segti no sabiedrības līdzekļiem;
  5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

Par sadarbības līgumu ar Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrību „Aizstāvis”

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Izskatot Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrības „Aizstāvis” iesniegumu( reģ. Cēsu pilsētas domē 20.12.2006 nr. 2986/1-25) un patērētāju interešu aizstāvības biedrības 2006. gada darba pārskata ziņojumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 11.01.2007. atzinumu (protokols nr. 1.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.01.2007. atzinumu (protokols Nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Pagarināt 2005. gada 17. oktobrī starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrību „Aizstāvis”, reģ. nr. 5008050961, sadarbības līguma nr. 2-20-1-28/2005, darbības termiņu līdz 2007. gada 31. decembrim , sākot ar 2007. gada 1. janvāri.

 

 

 

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.1

„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam” apstiprināšanu

_____________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.01.2007. atzinumu (protokols Nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders, M.Šķēle, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods), pret – nav, atturas - nav, n o l e m j:

 

 

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam” , saskaņā ar pielikumu
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Administratīvajai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu

Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanai Cēsīs, Caunas ielā 7

_______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas domes 11.01.2007. (prot.Nr.1) Finanšu komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 224 000,00 ( viens miljons divi simti divdesmit četri lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi , lai nodrošinātu sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanu 2007.gadā.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2025.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2010.gada janvārī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmuma § 30 ‘’Par apmaksas

noteikšanu pieaicinātam speciālistam vides pieejamības sabiedriskam

ekspertam Cēsu rajonā Aigaram MIKLĀVAM’’ atzīšanu par spēku zaudējušu

___________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz 2007.gada 9.janvārī noslēgto Līgumu par pakalpojumu sniegšanu (reģ. nr. 2-13F-01/2007) starp Cēsu pilsētas domi un Aigaru MIKLĀVU Cēsu pilsētas vides pieejamības sabiedrisko ekspertu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumu § 30 (prot.nr.29) ‘’Par apmaksas noteikšanu pieaicinātam speciālistam vides pieejamības sabiedriskam ekspertam Cēsu rajonā Aigaram MIKLĀVAM’’.

 

 

Par Cēsu pilsētas Bāriņtiesas

Priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

_____________________________________________________

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9. panta 1. daļu, , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Ievēlēt par Cēsu pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Sandru KĻAVIŅU līdz 2009. gada 31. oktobrim.

2. Cēsu pilsētas domei pieņemt Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces svinīgo solījumu.

 

 

 

 

 

 

 

Par Cēsu rajona padomes projekta

„Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”

līdzfinansēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Piedalīties Cēsu rajona padomes projektā „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”.
  2. Cēsu pilsētas domei projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 45 000 EUR apmērā no 2008. – 2010. gadam.
  3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

 

 

Saistošo noteikumi Nr. 2

Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. saistošajos noteikumos Nr.14 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un

sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

____________________________________________________________

Ziņo : V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu, 43. panta 13.punktu, „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likumu „Par sociālo drošību”, ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma ” 9.panta 1.daļu, 3.panta 2.daļu, 3.daļu, 5.nodaļu un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra (protokols Nr. 18, 13. p) lēmumu Nr.637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra ” darbības uzsākšanu ” un pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2007.gada 11.janvāra sēdes (protokols Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā”, saskaņā ar pielikumu

 

 

 

 

 

 

Par finansu līdzekļu noguldījumu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

1. Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem “, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.1. Noguldīt no Jaunās pamatskolas pabeigšanai pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem Ls 200 000,00( divi simti tūkstoši lati ) AS „ SEB Latvijas Unibanka“ depozītā ar noguldījuma termiņu 3 ( trīs ) mēneši.

1.2.Lēmuma izpildi organizēt Grāmatvedības nodaļai (Galvenā grāmatvede A.Bičuka).

  1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1.1.punkta nosacījumiem.

2. Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem “ un starp Cēsu pilsētas domi un Aizsardzības ministriju 2006.gada 28.decembrī noslēgto Līgumu par līdzdalību dzīvojamās mājas Cēsīs, Caunas ielā 7 būvniecības finansēšanā un īpašumtiesībām uz 10 dzīvokļiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

  1. Noguldīt no sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Caunas ielā 7 būvniecības pabeigšanai pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem Ls 161 330,00( viens simts sešdesmit viens tūkstoši trīs simti trīsdesmit lati ) AS „ SEB Latvijas Unibanka“ depozītā ar noguldījuma termiņu 3 ( trīs ) mēneši.
  2. Lēmuma izpildi organizēt Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka).
  3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 2.1.punkta nosacījumiem.

 

 

Grozījumi 2006.gada 19.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu”(Prot.Nr.2; punkts Nr.2)

_____________________________________________________________________

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

Izskatot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores Guntas Bērziņas 2007.gada 23.janvāra iesniegumu NR.57/1-24 un atbilstoši Izglītības likuma 22.panta 1.punktam, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus 2006.gada 19.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu”(Prot.Nr.2; punkts Nr.2):

1.1. Izteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma 11.punktu izteikt šādā redakcijā:

“11. Izglītības iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

11.1.

pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā (valodu) izglītības programma – kods 23012111;

11.2.

pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programma – kods 23013111;

11.3.

vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programma – kods 31012011;

11.4.

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31011011;

11.5.

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma – kods 31013011;

11.6.

vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (ekonomikas un politikas) izglītības programma – kods 31012011;

11.7.

vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma – kods 31014011.”

1.2. Izteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma 28.1.punktu šādā redakcijā:

„ 28.1. 7.-8.klasē neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem un atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “nav vērtējuma;”

1.3. Izteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma 28.2.punktu šādā redakcijā:

„28.2. 10.-11.klasē atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “nav vērtējuma”.

1.4. Izteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma 41.1. punktu šādā redakcijā:

“41.1. 7.-9.klasēs izglītojamo mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā”.

1.5. Izteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma 41.2. punktu šādā redakcijā :

“41.2. 10.-12.klašu izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā”.

1.6. Izteikt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma 42. punktu šādā redakcijā :

“42. 7.- 8. un 10.-11. klašu izglītojamie katra semestra beigās saņem normatīvajos aktos apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts direktora rīkojums par izglītojamā pārcelšanu nākošajā klasē, pēc pārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu“.

2. Uzdot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

 

„Par tirgus statusa noteikšanu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs””

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa iesniegumu, LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 388 no 06. 10. 1998. „Par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu (sēdes protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Uzdot organizēt zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, sagatavošanu tirgus funkciju veikšanai, teritorijas Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijas laikā, SIA „Cēsu tirgus” valdei (valdes priekšsēdētājs M. Bērziņš).

  1. Noteikt jaukta tipa tirgus statusu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Par projekta pieteikuma „Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijas apstādījumu un dabas teritoriju attīstības koncepcija ” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Multisektoriālie projekti” 2007.gadam

Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas informāciju un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam nolikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, V.Vaivods), pret – nav, atturas - nav, n o l e m j:

 1. Iesniegt projekta pieteikumu „Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijas apstādījumu un dabas teritoriju attīstības koncepcija ” Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai, Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam.
 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 6 203 LVL apmērā projekta realizācijai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra

lēmumā „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4,§ 43 )

Ziņo: A.Zerne, Finansu nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”, Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumiem Nr.934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” , , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, V.Vaivods), pret – nav, atturas - nav, n o l e m j:

 1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumā „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 1.punkta pielikumā Nr.1 šādu grozījumu:
  1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 1.punkta pielikuma Nr.1 instrukcijas Nr.1 „Par Cēsu pilsētas budžeta, tā grozījumu izstrādāšanu un apstiprināšanu” 3.6.punktu šādā redakcijā:

„3.6. Pēc budžeta apstiprināšanas domes sēdē, nedēļas laikā Finansu nodaļa sagatavo pašvaldības struktūrvienību precizētās tāmes ( izņemot gadījumus, kad termiņu nav iespējams ievērot tehnisku vai citu iemeslu dēļ ).”

2. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumā „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 2.punkta pielikumā Nr.2 šādus grozījumus:

2.1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 2.punkta pielikuma Nr.2 instrukcijas Nr.2 „Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu ( struktūrvienību, programmu ) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu” 7.1.punktu šādā redakcijā:

‘pamatbudžeta programmas ( apakšprogrammas / pasākuma ) resursu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāme – izpilda visas budžeta institūcijas, kuras izpilda pamatbudžeta programmas ( 1.pielikums t.sk. izglītības iestāžu pamatbudžeta programmas izdevumu tāmi ( ekonomiskās klasifikācijas kodiem : 2100, 21123, 22192, 22311, 231101, 2312, 2341, 2392, 235101, 235102, 2370, 2410 0) aprēķina , pamatojoties uz Finansu nodaļas izstrādātajiem normatīviem ( pielikums 1.1. )) ”.

2.2. Izteikt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 2.punkta pielikuma Nr.2 instrukcijas Nr.2 „Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu ( struktūrvienību, programmu ) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu” 7.2.punktu šādā redakcijā:

‘speciālā budžeta programmas (apakšprogrammas / pasākuma ) ieņēmumu un plānoto izdevumu tāme – izpilda visas budžeta institūcijas, kuras izpilda speciālā budžeta programmas ( 2.pielikums )”.

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

25.01.2007.,prot.Nr. 2, 19.p.

lēmums nr. 25

Nekustamā īpašuma

Rīgas ielā 91, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2007.gada 12.aprīlī, plkst. 10.00.
  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši lati).
  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1600,00 (viens tūkstotis seši simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Rīgas ielā 91, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1649 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 1212, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0019 4695, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – ūdensvada aizsargjosla (0,0331 ha), pazemes kabeļu telekomunikāciju līnijas aizsargjosla (0,0412 ha), aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV (0,0373 ha); elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla (0,0083 ha).
  4. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas dienvidu daļā ‘’Kalnmuižas’’ mikrorajonā, zemes gabals robežojas ar Kalnmuižas ielu ziemeļu daļā un Rīgas ielu rietumu daļā, un individuālo viendzīvokļu māju zemi austrumu un dienvidu daļā.
  5. Zemes gabala lietošanas mērķis vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601). Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu B zonā ‘’mazstāvu dzīvojamā apbūve’’.
  6. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Aija Malnača).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2007.gada 11.aprīļa plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 26.aprīlim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 26.aprīlim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā komisija lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

25.01.2007.,prot.Nr. 2, 19.p.

lēmums nr. 25

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2007. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsis, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2007.gada _________ lēmumu Nr. _____ ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2007.gada ‘’___’’_____________ lēmumu Nr. ______‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 91, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1649 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 1212, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0019 4695.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - ūdensvada aizsargjosla (0,0331 ha), pazemes kabeļu telekomunikāciju līnijas aizsargjosla (0,0412 ha), aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV (0,0373 ha); elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla (0,0083 ha).
  4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
  5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2007.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

25.01.2007.,prot.nr.2

lēmums nr. 33

Paskaidrojuma raksts.

 

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.32, lēmums Nr.584) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.33, lēmums Nr.585) un saskaņā ar:

  • Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
  • LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
  • Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;
  • Cēsu pilsētas attīstības programmu

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās teritorijās:

  1. teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs
  2. teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs
  3. kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu
  4. kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs
  5. teritorijai Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs
  6. teritorijas plānojuma sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

2.1. teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.-2017.” 3.2.9. punktā noteikts minētās teritorijas izmantošanas veida apbūves blīvums ir 40% un apbūves intensitāte ir 180% no zemes gabala kopējās platības.

Teritorija ir privātīpašums un šobrīd ir neapbūvēta. 2006.gada 17. maijā Cēsu pilsētas būvvaldē tika iesniegts būvniecības pieteikums par multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa ar viesnīcu un daudzstāvu autostāvvietas būvniecību. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem, tika veikta objekta publiskā apspriešana, kuras mērķis bija informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokļi par būvniecības ieceri. Publiskās apspriešanas rezultāti rāda, ka Cēsu pilsētas iedzīvotāji principā atbalsta objekta būvniecību. Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par būvniecības ieceres Piebalgas ielā 81, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem” (14.09.2006. prot. Nr.15, p.19. lēmums Nr.527), kurā tika nolemts apstiprināt būvniecības ieceri objektam Piebalgas ielā 81, Cēsīs, pirms tam veicot teritorijas plānojuma grozījumus.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – radiālo maģistrāli Piebalgas ielu un vietējās nozīmes ielām – Jauno ielu un Lāču ielu. Teritorijai ir iespējam piekļūt arī no Saulrītu ielas puses. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” robežojas ar zemes gabaliem, kas galvenokārt nodarbojas ar komercdarbību.

Teritorijai ir aprobežojumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas, ūdensvads un sakaru kabeļu kanalizācija.

Zemes gabals Piebalgas ielā 81 atrodas pilsētas daļā ar ražošanas un komercdarbības nozarei raksturīgu apbūvi un apkārtējo vidi un veido pāreju starp rūpniecisko un komerciāla rakstura teritoriju un mazstāvu dzīvojamās apbūves zonu.

2.2. teritorijas daļa Gaujas ielā 88, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Gaujas ielā 88 austrumu daļai apmēram 30300m2 platībā (atbilstoši pievienotajai shēmai).

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Gaujas ielā 88, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija. Teritorija robežojas ar pilsētas apvedceļu Gaujas ielu, vietējās nozīmes ielu Klints ielu. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija ir raksturīga ar dabas pamatni, kurai ir augstvērtīgas ainavas nozīme. Teritorija ir piemērota četru līdz sešu atsevišķu zemes gabalu izdalīšanai veidojot vienģimenes dzīvojamo māju apbūvi.

2.3. kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā kvartālā starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu ietilpst pieci atsevišķi apbūvēti vai neapbūvēti zemes gabali - Lāču ielā 7, Lāču ielā 9, Vilku ielā 14, Saules ielā 13 un Saules ielā 13A.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve”, „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercapbūve un sabiedriskā darbība” un „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „daudzstāvu dzīvojamā apbūve” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – rajona maģistrāli Saules ielu un vietējās nozīmes ielām - Lāču ielu un Vilku ielu.

Apskatāmais kvartāls iekļaujas pilsētas daļā, kas raksturīga ar daudzstāvu dzīvojamo māju apbūvi un augstu apdzīvotību.

 

2.4. kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā kvartālā starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 ietilpst trīs neapbūvēti zemes gabali - Ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 un Vaives ielā 45.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve” un „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – rajona maģistrāli Vaives ielu un vietējās nozīmes ielu – Ābolu ielu.

Kvartālā ietilpstošie zemes gabali atrodas dzīvojamā rajona zonā, kas veidojas abās pusēs Vaives ielai.

2.5. zemes gabals Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar vietējās nozīmes ielu – Zvaigžņu ielu.

2.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā 14.3. sadaļā Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas, ir iekļauti zemes gabali un teritorijas, kas piekrīt vai pieder valstij vai atrodas fizisku vai juridisku personu īpašumā vai valdījumā, un kas ir nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums,, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.

Teritorijas plānojuma sadaļas „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” grozījumu mērķis ir paredzēt jaunas teritorijas, kas papildus nepieciešamas un svītrot teritorijas, kas ir reģistrētas zemesgrāmatā un jau šobrīd nodrošina pašvaldības funkciju realizēšanu.

 

 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

4.1. teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Piebalgas ielā 81 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G) apakšzonā (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G3) ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, nosakot apakšzonas apbūves intensitāti līdz 275% un apbūves blīvums līdz 50% no zemes gabala kopējās platības.

Tās galvenais izmantošanas veids – sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, autostāvvietas.

Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēra ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo teritoriju atļauto apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos zemes gabalam Piebalgas ielā 81 tiek paredzēta no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves intensitātes rādītāji.

4.2. teritorijas daļa Gaujas ielā 88, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver daļu zemes gabala Gaujas ielā 88 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” (zaļš svītrojums ar gaiši brūnu šķērssvītrojumu, apzīmējums M)

Tās galvenais izmantošanas veids – parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamās teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, vasarnīcu apbūve, viesu namu, pansijuapbūve, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Lai veidotu vidi, kura būtu līdzsvarota ar Cēsu kultūrvēstures un dabas parka teritoriju un zemes gabala Gaujas ielā 88 rietumu daļas kultūrvēsturisko apbūvi un dabas pamatnes vērtībām, austrumu daļai tiek paredzēti no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” gadījuma papildus apsaimniekošanas nosacījumi.

4.3. kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

 

 

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu atrodas teritorijā, kur atļauta mazstāvu dzīvojamā apbūve, sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas raksturīga ar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi un mazstāvu dzīvojamo apbūvi.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver kvartālu starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „daudzstāvu dzīvojamā apbūve” (brūns rūtojums, apzīmējums D).

Tās galvenais izmantošanas veids – trīs līdz četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vietējas nozīmes katlumāju apbūve, esošo vienģimenes un divģimeņu māju uzturēšana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, vietējas nozīmes autostāvvietas un garāžas, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

4.4. kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 atrodas teritorijā, kur atļauta ražošanas un komerciāla rakstura apbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas veidojas kā mazstāvu ģimeņu māju rajons abās pusēs Vaives ielai.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas ietver zemes gabalus Ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 un Vaives ielā 45, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve” (gaisi brūns svītrojums, apzīmējums B).

Tās galvenais izmantošanas veids – vienģimenes māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķā zemes gabalā, ja to nosaka ar detālplānojumu, vietējās nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpojumu centri, un sporta un atpūtas būves un teritorijas, privātas mājas pirmsskolas izglītības iestādes kā palīgizmantošana, viesu nami kā palīgizmantošana, individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus kā palīgizmantošana, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

4.5. teritorija Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Zvaigžņu ielā 5 atrodas pilsētas daļā, kur atsevišķi zemes gabali ir neapbūvēti, daļēji un pilnībā apbūvēti. Esošā apbūve galvenokārt ir mazstāvu dzīvojamo māju un ar to saistīta apbūve.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Zvaigžņu ielā 5 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība (gaiši brūns svītrojums ar sarkanu šķērssvītrojumu, apzīmējums C).

Tās galvenais izmantošanas veids – vienģimenes māju apbūve. Šajā teritorijā atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķu veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroja ēku apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, kultūras objektu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vietējās nozīmes autostāvvietas.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

4.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. sadaļu 14.3. grozīt šādā redakcijā:

4.6.1. svītrot no pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju saraksta šādus zemes gabalus:

  • ielu trasēm nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Jurģu ielā 1, Kovārņu ielā 31, Saulrītu ielā 13;
  • autostāvvietām nepieciešamās teritorijas – zemes gabals Vilku ielā 12A;
  • skolu vai pirmsskolas iestāžu būvniecība un rekonstrukcijai nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Zvirbuļu ielā 7;
  • teritorija augstskolas filiāles celtniecībai un ar informāciju tehnoloģijām saistītai apbūvei – zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44;
  • dzīvojamai apbūvei nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Caunas ielā 7, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Palejas ielā 1B, Lielā Katrīnas ielā 5, Lielā Katrīnas ielā 7, Lielā Līvu ielā 6, Magoņu ielā 6, Magoņu ielā 14, Rīgas ielā 85, Rīgas ielā 89, Rīgas ielā 91
  • rekreācijas teritorijas un skvēri – Priedes ielā 12, Egļu ielā 12, Lenču ielā 31, Kvēpenes ielā 1, Kvēpenes ielā 4, Rūpniecības ielā 18, Priekuļu ielā 21;
  • teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam – Jāņa Poruka ielā 34, Jāņa Poruka ielā 40, Zeltkalna ielā 8, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Valmieras ielā 24, Rūpniecības ielā 8

4.6.2. papildināt pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju sarakstu ar šādiem zemes gabaliem:

  • dzīvojamai apbūve nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Saules ielā 20, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 2, Dzeguzes ielā 4, Dzeguzes ielā 6, Cepļa ielā 4, Cepļa ielā 5, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8, Gaujas ielā 67A
  • rekreācijas teritorijas un skvēri – zemes gabali Dzirnavu ielā 67, Dzirnavu ielā 70, Lauku ielā 3, Priedes iela 3, Ruckas parks
  • teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam – zemes gabals Krasta ielā 1.

 

 

 

 

 

Veikt atbilstošas izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33.lapā

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs

 

 1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai Piebalgas ielā 81;
 2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši galvenajai izmantošanai, zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G3, kurā atšķiras prasības apbūvei;
 3. Prasības apbūvei:

Apbūves princips – brīvstāvošu vai bloķētu apjomu kompozīcija;

Arhitektūras kvalitāte – augstvērtīga arhitektūra, pielietojot mūsdienīgus materiālus (stiklotas virsmas, metāla un koka elementus, dekoratīvā apdares ķieģeļa un/vai apmetuma virsmas). Visi apjomi risināmi kompleksi un ar vienotas stilistikas iezīmēm (nepielietot metāla kastes, plastikāta apdari).

Apbūves blīvums ne vairāk kā 50% no zemes gabala kopējās platības

Apbūves intensitāte ne vairāk kā 275% no zemes gabala kopējās platības.

 1. Objektu stāvu skaits un dzegas augstums – līdz pieciem stāviem un izmantojams mansarda stāvs.
 2. Būvlaide – 10 m no zemes gabala robežas ar Piebalgas ielu; 6 m no zemes gabala robežas ar Jauno ielu un Lāču ielu.
 3. Autostāvvietas risināt atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām.
 4.  

   

   

   

  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs

   

  1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai Gaujas ielā 88;

  2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veidā (zonējumā) „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”;

  3. Zemes gabala apsaimniekošana veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzības plānam;

   

   

   

   

   

   

  Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

  domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

   

   

   

   

  Pielikums

  Cēsu pilsētas domes sēdes

  25.01.2007.,prot.nr.2

  lēmums nr. 34

  Paskaidrojuma raksts.

   

  1. Ievads

  Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi sadaļā „Apbūve noteikumi” izstrādāti pēc Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 11.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1), saskaņā ar:

 5. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
 6. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
 7. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;
 8. Cēsu pilsētas attīstības programmu.

2. Teritorijas plānojuma daļas „Apbūves noteikumi” patreizējais apraksts un grozījumu priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļā „Apbūves noteikumi” ir Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemes gabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai.

Apbūves noteikumu uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju un īpašnieku interešu ievērošanu, lai būvniecība neradītu traucējumus, ierobežojumus vai bīstamību, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju.

Apbūves noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR Ministru Kabineta : Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, „Teritorijas plānošanas likumu”, „Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, „Būvniecības likumu”, „Civillikumu” u.c. ar attīstību, teritoriālplānošanu un būvniecību saistītiem likumdošanas aktiem. Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi drīkst pastiprināt, taču nedrīkst atcelt vai mīkstināt augstākas kompetences noteiktās prasības.

Ņemot vērā, ka valsts noteiktajos normatīvajos aktos ir veikti grozījumi un Cēsu pilsētas domes ikdienas darbā nākas saskarties ar jautājumu risināšanu, kas nav definētas Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus vairākos Apbūves noteikumu punktos.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

 

Izdarīt Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos šādus grozījumus:

1. Izslēgt punktu 15.37.

2. Izteikt punktu 15.76. šādā redakcijā:

‘’ Jumta izbūve – telpas zem jumta, virs ēkas augšējā stāva pārseguma, kuru platība ir mazāka par augšējā stāva platību, vai kuru sienas veido jumta slīpnes. Jumta izbūvei pielīdzināms arī papildus stāvs ar platību līdz 50% no augšējā stāva platības, bez jumta izbūves virs tā.’’

3. Papildināt ar jaunu punktu 15.148. šādā redakcijā:

‘’Galvenais izmantošanas veids – teritorijā (ne mazāk kā kvartālā) dominējošais (ne mazāk kā 70%) esošais vai plānotais izmantošanas veids.’’

4. Izteikt punktu 3.1.1. šādā redakcijā:

‘’Būvēt ēkas un būves atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai funkcionālajai nozīmei un teritorijas plānojuma zonējuma prasībām.’’

5. Izteikt punktu 3.1.4. šādā redakcijā:

‘’ Izbūvēt ielas atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam ielu tīklam, veidot jaunas ielas, nosakot to trasējumu ar detālplānojumu, izņemot gadījumus, kuri minēti AN 7.1.3.punktā.’’

6. Punktā 3.1.5. :

aizstāt vārdu ‘’ izvietota’’ ar vārdiem ‘’tiek realizēta.’’

aizstāt vārdu ‘’neizmantojama’’ ar vārdiem ‘’nav izmantojama.’’

7. Papildināt ar jaunu punktu 3.1.6. šādā redakcijā:

‘’Cēsu pilsētas teritorijā drīkst būvēt īpašus – unikālus objektus, kuru funkcionālā izmantošana atbilst teritorijas plānojuma zonējumā noteiktajam un kuru realizēšanai un uzturēšanai nepieciešams lielāks stāvu skaits, apbūves blīvums (ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības), apbūves intensitāte un kurus raksturo to īpašie parametri:

3.1.6.1.funkcionālais pielietojums, kas nosaka, ka šo objektu skaits pilsētā ir viens vai neliels skaits (piemēram – baznīca, peldbaseins, hokeja halle, ūdens atrakciju parks un taml.);

3.1.6.2.tehnoloģiskais risinājums;

3.1.6.3. īpaši augstvērtīgs, inovatīvs arhitektoniskais risinājums.

Šos gadījumus nosaka ar Būvvaldes atzinumu, Attīstības un plānošanas komisijas atzinumu, pozitīviem publiskās apspriešanas rezultātiem, Tautsaimniecības komitejas atzinumu un Cēsu pilsētas domes lēmumu.’’

8. Izteikt punktu 3.2.6. šādā redakcijā:

‘’Apbūves blīvums: līdz 80% no zemes gabala kopējās platības, ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības. Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa ‘’Cēsu vecpilsēta’’ teritorijā un aizsardzības zonā, apbūves blīvums drīkst pārsniegt 80%, ja to nosaka vēsturiskā zemes gabala un vēsturisko (arī atjaunojamo) būvapjomu laukumu attiecība.’’

9. Papildināt punktu 3.2.7.ar teikumu:

‘’Apbūves intensitāte: līdz 175% no zemes gabala kopējās platības.’’

10. Izteikt punkta 3.2.9. teksta daļu šādā redakcijā:

‘’Apbūves intensitāte: līdz 120% no zemes gabala kopējās platības.’’

11. Izteikt punktu 3.2.10. šādā redakcijā:

‘’ Dabas pamatne (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Galvenais izmantošanas veids: parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids.

Atļautā izmantošana:

 • īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;
 • parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas;
 • mežu teritorijas;
 • teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistīta īslaicīga apbūve;
 • vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Apbūves blīvums: ne lielāks kā 1% no zemes gabala kopējās platības.

Maksimālais stāvu skaits: viens pilns stāvs un izmantojams jumta stāvs.

12.Izteikt punktu 4.2.šādā redakcijā:

‘’Veikt būvniecību aizsargjoslu teritorijās, ja to nosaka Aizsargjoslu likums un tam pakārtotie LR Ministru kabineta noteikumi.’’

13.Izteikt punktu 4.3.šādā redakcijā:

‘’Veikt būvniecību paaugstinātas bīstamības vai riska objektos bez reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas, bet potenciāli piesārņotās vietās aizliegts veikt celtniecību bez papildus piesārņotās vietas izpētes un monitoringa.’’

14. Papildināt ar jaunu punktu 4.9.šādā redakcijā:

‘’Aizliegts apbūvēt jaunas teritorijas, kurās teritorijas plānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts paredz nodrošināt piekļūšanu zemes gabaliem, veidojot jaunas ielas vai to posmus, pirms šo ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves. Būvniecību atļauts veikt vienlaikus.’’

15. Papildināt ar jaunu punktu 4.10.šādā redakcijā:

‘’Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās uz viena zemes gabala, bez tā tālākas sadalīšanas, aizliegts būvēt vairāk kā vienu dzīvojamo ēku.’’

16. Punktā 5.4.

aizstāt ‘’12 m’’ ar ‘’10 m’’

aizstāt ‘’10 m’’ ar ‘’8 m’’

aizstāt ‘’8 m’’ ar ‘’6 m ’’

17. Papildināt ar jaunu punktu 5.6.šādā redakcijā:

‘’Jaunus ielu posmus veido saskaņā ar teritorijas plānojumu, neapbūvētās teritorijās ielu trasējumu nosaka ar detālplānojumu. Ja zemes gabalu dalīšanai nav nepieciešams detālplānojums, ielu posmus – piebraucamos ceļus – veido AN 7.1.3. punktā noteiktajā kārtībā.’’

18. Izteikt punktu 5.7.šādā redakcijā:

‘’Plānotajām ielām, kurām trases veidojamas no jauna, ielas platumu (attālumu starp sarkanajām līnijām) nosaka detālplānojumā, saskaņā ar plānoto ielas kategoriju, tajā brīdī spēkā esošajām projektēšanas normām un ievērojot satiksmes intensitātes pieauguma dinamiku, ielu šķērsprofilus un inženierkomunikāciju izvietojumu tajos projektēt saskaņā ar 15.06.2006. apstiprinātajiem ‘’Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā’’ (skat. pielikumā Nr.1).’’

19. Izteikt punktu 5.15.šādā redakcijā:

‘’Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemesgabalu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus sava zemesgabala robežās saskaņojot to trasējumus un parametrus ar Cēsu pilsētas Komunālo nodaļu un Būvvaldi.’’

20. Izteikt punktu 5.16.šādā redakcijā:

‘’Pilsētas pašvaldībai ir tiesības pārbūvēt un ierīkot pilsētas nozīmes grāvjus privātos zemesgabalos saskaņā ar detālplānojumu vai Cēsu pilsētas vai tās daļas virsūdeņu novadīšanas projektu, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemesgabala īpašnieku.’’

21. Izteikt punktu 6.1. šādā redakcijā:

‘’Jebkura saimnieciskā darbība atļauta vienīgi tādos zemes gabalos, kuriem nodrošināta tieša piekļūšana no ielas (izņemot gadījumus, kad līdz šo noteikumu apstiprināšanai ir nodibināts ceļa servitūts).’’

22. Izteikt punktu 7.1. šādā redakcijā:.

‘’Zemes gabalus sadala vai apvieno ar kādu citu zemes gabalu ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz:

   1. apstiprinātu detālplānojumu, ja tāds šai teritorijai ir izstrādāts vai obligāti izstrādājams (skat. 40. un 41.nodaļu);

7.1.2.vienkāršas konfigurācijas zemes gabalus ar platību līdz 15000 m2 un iespēju jaunizveidotajiem zemes gabaliem piekļūt no esošas ielas vai jaunizveidojamas ielas ar garumu ne vairāk kā 100 m – apstiprinot zemes īpašnieka iesniegtu zemes ierīcības projektu.’’

23. Izteikt punktu 7.3. šādā redakcijā:

‘’ Zemes gabala sadalīšana nav atļauta:’’

24. Papildināt ar jaunu punktu 7.3.5.šādā redakcijā:

‘’Rindu ēku gadījumā, ja tās atrodas zemes gabala iekšienē un nav iespējams izveidot zemes gabalus, kuri robežojas ar ielu.’’

25. Izteikt punktu 7.4.1.šādā redakcijā:

‘’Jaunizveidota zemes gabala platībai jābūt ne mazākai par 1000 m2, rindu vai grupu ēku apbūvei ne mazākai par 400 m2 uz reāli nenodalāmu ēkas vienību, ja zemes gabalu nevar sadalīt atbilstoši AN, un ne mazākai par 250m2 uz reāli nodalāmu ēkas vienību:’’

26. Izteikt punktu 7.4.2.šādā redakcijā:

‘’Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa ‘’Cēsu vecpilsēta’’ teritorijā un aizsardzības zonā (aizsargjoslā), zemes gabalu sadalīšana un apvienošana veicama ar LR VKPAI un ar Cēsu pilsētas būvvaldes rakstisku piekrišanu. Šajā pilsētas daļā (iegūstot iepriekš minēto institūciju piekrišanu) zemes gabalu platība pieļaujama arī mazāka kā 1000 m2, ja iespējams nodrošināt tiešu piekļūšanu no ielas;

27.Grozīt numerāciju punktiem ‘’4.7.3.’’ un ‘’4.7.5.’’ nosakot attiecīgi ‘’7.4.4.’’ un ‘’7.4.5.’’

28. Papildināt ar jaunu punktu 7.4.6.šādā redakcijā:

‘’Atļauts veidot jaunus zemes gabalus mazākus kā 1000 m2, daļā, kurā vēsturiski iedibināts cits zemes gabalu lielums.’’

29. Papildināt ar jaunu punktu 7.6.šādā redakcijā:

‘’Ja zemes gabals tiek dalīts bez detālplānojuma izstrādes, Cēsu pilsētas domei ir tiesības pieprasīt no dalīšanas ierosinātāja apzināt inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabalam, ja tas var būtiski ietekmēt zemes gabalu robežu noteikšanu.’’

30. Papildināt ar jaunu punktu 7.7.šādā redakcijā:

‘’Rindu ēku zemes gabalu sadalīšanas gadījumos jāparedz saimnieciskais ceļš vai apgrūtinājums koplietošanas saimnieciskās piebrauktuves nodrošināšanai, ja nav iespējama iekšpagalma apsaimniekošana caur apbūves vienību.’’

31. Izteikt punktu 9.2.5. šādā redakcijā:

‘’Redzamības trīsstūru robežās nedrīkst atrasties nekādas ēkas un būves, kā arī mobilie objekti ( kioski, furgoni, reklāmas stendi, mazās arhitektūras formas un taml.), koki un krūmi augstāki par 0,5 m; Šis noteikums neattiecas uz izbūves teritorijām valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa ‘’Cēsu vecpilsēta’’ teritorijā un aizsardzības zonā (aizsargjoslā).

32. Izslēgt punktu 9.2.6.

33.Izteikt punktu 10.2. šādā redakcijā:

‘’Attālumi no tuvākajām inženierkomunikācijām līdz ēkām un citām būvēm, kā arī attālumus starp blakus izvietotām komunikācijām ir jāpieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un 15.06.2006. apstiprinātajiem ‘’Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā’’ (skat. pielikumā Nr.1). Neuzbūvētas (nodomātas vai plānotas) būves gadījumā jāpieņem attālums līdz būvlaidei.’’

34.Izteikt punktu 11.1. šādā redakcijā:

‘’Visas būves zemesgabalā ir jāizvieto ne tuvāk 4m (ar logiem) un 3m (bez logiem) no kaimiņu zemes gabala robežas ( izņemot gadījumus, ja kaimiņi notariāli vienojas par šī attāluma samazināšanu). Neviena būves daļa nedrīkst projicēties ārpus tā zemesgabala robežas, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus.’’

35.Papildināt ar jaunu punktu 13.12.šādā redakcijā:

‘’ Mazstāvu dzīvojamai apbūvei (esošajai un jaunbūvējamai) aizliegts pielietot jebkāda plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē.’’

36.Papildināt ar jaunu punktu 13.13.šādā redakcijā:

‘’Daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) aizliegts pielietot jebkāda plastikāta un (esošajai) metāla apšuvumu fasāžu apdarē.

Jaunbūvējamai daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei atļauts pielietot augstvērtīgu metāla lokšņu un kasešu apdari ne vairāk kā 60% no objekta kopējā fasāžu laukuma.’’

37.Papildināt ar jaunu punktu 13.14.šādā redakcijā:

‘’Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un sabiedriskas nozīmes apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) Cēsu pilsētā aizliegts pielietot jebkāda veida plastikāta un (esošajai) metāla apšuvumu fasāžu apdarē Cēsu pilsētas centrālajā daļā un gar maģistrālajām ielām;

Jaunbūvējamām darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un sabiedriskas nozīmes apbūvei atļauts pielietot augstvērtīgu metāla lokšņu un kasešu apdari ne vairāk kā 50% no objekta kopējā fasāžu laukuma.’’

38.Papildināt ar jaunu punktu 14.11.šādā redakcijā:

‘’Cēsu pilsētā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvē aizliegts izveidot jaunas atsevišķas ieejas uz dzīvokļiem ēkas ārsienā 1.stāva līmenī, izņemot, ja dzīvoklis tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.’’

39.Papildināt ar jaunu punktu 16.1.1.šādā redakcijā:

‘’Pietiekošas vēsturiskās informācijas (fotogrāfijas, projekts u.tt.) gadījumā iespējams veidot vēsturisko žogu un vārtu kopijas.’’

40.Izteikt punktu 17.1. šādā redakcijā:

‘’Ielu, laukumu, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai izmantojamiem apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma, skvēra vai koplietošanas pagalma robežās. Apgaismojuma izbūve vai rekonstrukcija jānoformē ar būvprojektu.’’

41.Izteikt punktu 22.1. šādā redakcijā:

‘’Šo noteikumu prasības automašīnu novietošanai neattiecas uz ekspluatācijā pieņemtām un būvniecības procesā esošām būvēm. Ja ēkas platība tiek palielināta, vai grozīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu, vai mainās īpašnieks, vai nomnieks, kuri veic uzņēmējdarbību minētajā objektā, tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam.’’

42.Papildināt ar jaunu punktu 22.2.1 šādā redakcijā:

‘’Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks apzināti samazina esošo automašīnu stāvvietu skaitu (piem. izbūvējot papildus apjomus, vai vasaras terases, vai labiekārtojumu un

taml.) vai tajā dažādu apstākļu dēļ nav iespējams ierīkot nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu un Būvvalde un Cēsu pilsētas dome tam piekrīt, tad tas iespējams pie AN 22.2.punkta nosacījumu izpildes.’’

43.Izteikt punktu 22.1. šādā redakcijā:

‘’Nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka atbilstoši LVS vai:

  • tirdzniecības objektos katriem 10m2 tirdzniecības zāles vai izstāžu platības ( ar intensīvu izmantošanu) - 1;
  • restorānos, kafejnīcās katrām 100 vietām – 15;
  • sporta būvēs līdz 1000 sēdvietām katrām 10 skatītāju vietām - 1

virs 1000 sēdvietām , katrām 20 - 1;

  • kultūras iestādēm katrām 100 skatītāju vietām vai katriem 100 apmeklētājiem vienlaikus -15;

- viesnīcās, viesu namos, moteļos- 1 stāvvieta uz 1numuru līdz 30% stāvvietu strādājošo vajadzībām,

- sporta namos, sporta zālēs, sporta laukumos (ar sēdvietām) – 1 stāvvieta uz katrām 6 sēdvietām;

- sporta zālēs, sporta laukumos (bez sēdvietām) – ne mazāk kā 20 stāvvietas uz objektu;

- privātās publiskās pirtīs, atpūtas namos – ne mazāk kā 10 stāvvietas uz objektu;

- finanšu darījumu iestādēs (bankās, to klientu apkalpošanas centros, apdrošināšanas kompānijās, kredītiestādēs un taml.), katriem 20m2 apkalpošanas zāles vai biroja platības – 1 stāvvieta (bet ne mazāk kā trīs uz objektu);

  • objektiem atklāto telpu izbūves teritorijās katriem 100 apmeklētājiem vienlaikus:

  1. pludmalēs un atpūtas zonās – 20;
  2. mežaparkos – 10;
  3. īslaicīgas atpūtas objektos- 15;
  4. tirgos katrām 2 tirdzniecības vietām – 1.’’

 

44.Izteikt punktu 25.13. šādā redakcijā:

‘’Esošo elektropārvades līniju rekonstrukcija vai jauna būvniecība ( tai skaitā apgaismojuma) veicama kabeļus ieguldot gruntī saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saņemtu būvatļauju. Būve nododama ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.’’

45.Izteikt punktu 25.14. šādā redakcijā:

‘’Lai novērstu gruntsūdens un virsūdens līmeņa svārstības, jāsaglabā esošie novadgrāvji un dabīgās ūdensteces un jāatjauno likvidētie novadgrāvji un ūdensteces, ja ar detālplānojumu vai PAU un akceptētu būvprojektu nav noteikts citādi, jāievēro to aizsargjoslas,.’’

 

46.Papildināt ar jaunu punktu 25.19. šādā redakcijā:

‘’Lietus ūdeņu un virsūdeņu novadīšana no apbūves teritorijas, pielietojot iesūcināšanas metodi, atļaujama tikai pēc ģeotehniskās izpētes un atbilstoša slēdziena saņemšanas.’’

47.Papildināt ar jaunu punktu 27.1.11. šādā redakcijā:

‘’Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.5 ‘’ Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā’’ (10.02.2005., sēdes prot. Nr.3, 14.punkts) un to papildinājumiem un grozījumiem perspektīvā.’’

48.Izteikt punktu 27.2. šādā redakcijā:

‘’Ēkas vai nepabeigtas jaunbūves, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis un logi norobežoti) un to teritorijas nožogojamas, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās.

Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem un apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku dzīvību. Šādām ēkām jāsaņem noteikta parauga objektu konservācijas atļauja Būvvaldē (paraugs pielikumā Nr.2).’’

49. Papildināt ar jaunu punktu 27.4. šādā redakcijā:

‘’Cēsu pilsētas pašvaldība bez kompensācijas pārņem īpašumā no fiziskajām un juridiskajām personām to privātīpašumā esošās nodalītās, jaunizbūvētās ielas tikai pēc maģistrālo inženiertīklu un ielas šķērsprofilu, garenprofilu un ieseguma pilnīgas izbūves pabeigšanas, ja puses nav vienojušās savādāk.’’

50.Izteikt punktu 31.3. šādā redakcijā:

‘’Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128) iekļauto Cēsu pilsētas objektu uzskaitījums ievietots teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 8.2. Kultūrvēsturiskais mantojums. ‘’

51.Izteikt punktu 38.2. šādā redakcijā:

‘’Cēsu pilsētā ir atļauta pazemes ūdeņu ieguve (tai skaitā artēzisko urbumu ierīkošana) ūdensapgādes un ražošanas procesu nodrošināšanai, fizisko un juridisko personu, vajadzībām atbilstoši:

52.Izteikt punktu 40.1.4. šādā redakcijā:

’’ Citi ar pilsētas domes lēmumu apstiprināti gadījumi pēc Būvvaldes vai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas ierosinājuma;

53.Izteikt II daļas punktu 1.2. šādā redakcijā:

‘’Būvprojektus izstrādā jaunbūvēm un esošo būvju renovācijai, rekonstrukcijai un restaurācijai, arī būves plānojuma – funkcijas un ēkas fasāžu risinājuma maiņai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem, tiltiem un to kapitālajam remontam un rekonstrukcijai, teritoriju nožogojumiem, labiekārtošanai ( ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanai, rekultivācijai, meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, izņemot ciktāl to nosaka vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas procedūras nosacījumi.’’

54. Papildināt II daļu ar jaunu punktu 1.3.1 šādā redakcijā:

‘’1.3.1.Mazstāvu dzīvojamās ēkas būvprojekts izstrādājams vienā (tehniskā projekta stadija) vai divās (skiču un tehniskā) projekta stadijās un būvprojekta sastāvs tiek noteikts:

1.3.1.1. paskaidrojuma raksts, kurā raksturoti projektējamo ēku un būvju kompozīcijas, ģenplāna un labiekārtojuma (tai sk. apstādījumu) nosacījumi, to plānojuma un apdares risinājumi, to konstruktīvais un ārējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes, fekālās kanalizācijas, ūdensvada, virsūdeņu novadīšanas, sakaru un taml.) risinājumi un iekšējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes vai apkures, kanalizācijas, ūdensvada, ventilācijas un taml.) risinājumu raksturojums;

1.3.1.2.grafiskā daļa(saīsinājumi pieņemti atbilstoši LBN 202-01 ‘’Būvprojekta saturs un noformēšana’’):

1.3.1.2.1. teritorijas sadaļa TS;

1.3.1.2.2.būvprojekta ģenplāns ĢP (M1:500) (teritorijas organizācija, ārējo inženiertīklu savietotais plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojums);

1.3.1.2.3. arhitektūras risinājumi (tai sk. detalizēti) AR, ARD (M:100, M1:50, M1:25) (būves stāvu plāni, jumta ieseguma plāns, būves fasādes, raksturīgie griezumi, ja nepieciešams detaļas un taml.)

1.3.1.2.4.būvkonstrukcijas BK (tai sk. MK,KK, DzK) (M1:100, M1:50, M1:25) (pamatu plāns, starpstāvu pārsegumu plāni, jumta konstrukciju plāni, raksturīgie griezumi, raksturīgie mezgli, ja nepieciešams atsevišķu detaļu rasējumi un taml.)

1.3.1.2.5. iekšējo inženiertīklu principiālās shēmas – apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana AVK, ūdensvads un kanalizācija ŪK, gāzes apgāde GA;

1.3.1.2.6.ārējie pieslēgumi pie inženiertīkliem- ūdensapgāde un kanalizācija ŪKT, lietus ūdens kanalizācija LKT, drenāžas tīkli DT, gāzes apgādes tīkli GAT, siltumapgāde SAT, elektroapgāde ELT, vājstrāvas VST.

Ja nepieciešams, Būvvalde var noteikt arī citas būvprojekta sastāva prasības.’’

55. Izslēgt II daļas punktu 5.18..

56. Papildināt II daļu ar jaunu punktu 6.5.8.šādā redakcijā:

‘’Apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.’’

57.Izteikt II daļas punktu 6.12. šādā redakcijā:

‘’Pārtraucot būvdarbus uz laiku, ilgāku par vienu gadu, vai ja būvdarbu pārtraukšana ir bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi, vai tā var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, pārtraucot būvdarbus arī uz īsāku laiku, vai šo noteikumu 27.2.punktā noteiktajos gadījumos, rakstiski jāinformē, rakstiski jāinformē Būvvalde, jāsaņem konservācijas atļauja ar konservācijas nosacījumiem un jāveic būves konservācija, izpildot VB 165 – 171.p. prasības un saistošo noteikumu Nr. 5 ‘’Nodeva par būvatļaujas saņemšanu’’ Instrukciju Nr. 3.’’

58.Izteikt II daļas 12.nodaļu šādā redakcijā:

‘’ATBILDĪBA PAR AN NEIEVĒROŠANU

12.1.Par AN pārkāpšanu vainīgā persona (fiziskā vai juridiskā) tiek saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši šiem noteikumiem.

Par citu būvniecības normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie atbildības pārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.2.Par AN pārkāpšanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 250,- , bet juridiskām personām līdz Ls 1000,-.

12.3.Par AN neievērošanu administratīvo protokolu tiesīgi sastādīt:

12.3.1.būvvaldes vadītājs;

12.3.2.būvvaldes vadītāja vietnieks;

12.3.3.būvinspektors;

12.3.4.pašvaldības policija;

12.4.Soda maksāšana neatbrīvo vainīgo personu no pārkāpuma seku novēršanas.

12.5.AN pārkāpuma sekas vainīgajai fiziskai vai juridiskai personai ir jānovērš Būvvaldes atzinumā un/vai Cēsu pilsētas pašvaldības lēmumā noteiktajā termiņā.

12.6. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā noteiktā kārtībā.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

25.01.2007.,prot.nr. 2

lēmums nr. 50

Saistošie noteikumi Nr. 2

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.06.2006.

Saistošajos noteikumos Nr.14

„Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

„Par pašvaldībām ”15.panta 8.punktu, 21.panta

16.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu;

Likumu „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā”;

Likumu „Par sociālo drošību”;

Likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības

likums” 9.panta 1.daļu, 5.nodaļu; 3.panta 2.daļu, 3.daļu;

 

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. Saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā ” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu Nr. 389, prot. Nr. 11, 30.p. „Par Saistošo noteikumu Nr. 14 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 1. Izslēgt no Saistošo noteikumu pamatojuma vārdus:
 2. „Likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām

  mājām” 3.panta 2.daļu; 4.panta 1.daļu,12.pantu;

  Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr. 693 „Noteikumi par

  garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru

  garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”;

  Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 96 „Kārtība,

  kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājums pabalsts

  garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”;

  Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 97 „Kārtība,

  kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu ”;

  Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumi Nr. 502 „Kārtībā, kādā

  novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis”;

  Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumi Nr. 373 „Sociālo

  pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība ”;

  Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 32

  „Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”;

  Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumi Nr. 174

  „Audžuģimeņu noteikumi” 35. pantu;

  Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857 „Noteikumi

  par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības

  palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī

  pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ”

   

   

 3. Izteikt 1.1.1. punktu šādā redakcijā:
 4. „1.1.1. Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (Aģentūra) – Cēsu pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem”;

 5. 4.1. punktā vārdus „Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa” aizstāt ar vārdiem „Aģentūra”;
 6. Punktos 1.3., 4.9., 4.11., 4.12., 4.14., 5.4., 5.11.,5.12., 5.13., 6.6., 8.8., 9.2.2., 9.5.9., 10.1., 10.2., 10.4., 11.1., 12.1., 13.1. vārdus „SN” aizstāt ar vārdiem „Aģentūra” attiecīgajā locījumā;
 7. 13.3. punktu izteikt šādā redakcijā:

„13.3. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana:

13.3.1. Aģentūras speciālista lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Cēsu pilsētas domē;

13.3.2. Cēsu pilsētas domes lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ” .

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums __

Cēsu pilsētas domes sēdes

25.01.2007.,prot.Nr.2, 38.punkts

Apstiprinu

ar Cēsu pilsētas domes

2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.44

(prot.Nr.2 p.38)

 

Cēsu pilsētas domes

saistošie noteikumi Nr.1

Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (prot.Nr.__ § __ ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2007.gadam ieņēmumos 9 509 060 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2007.gadam izdevumos 13 448 389 latu

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 146 610 latu apmērā un izdevumos 1 358 807 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

 1. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 2. Apstiprināt paskaidrojumu par 2007.gada budžetu.
 3. Noteikt, ka Vispārējo valdības dienestu apakšprogrammā 01.890 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” paredzēto finansējumu 110 000 latu apmērā sadalījumu nosaka ar domes lēmumu.
 4. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 5. Noteikt, ka programmas 08.100 “Sporta pasākumi “ sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliem izdevumiem.
 6. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu ar rīkojumu piešķirt līdzekļus sporta klubu rīkotajiem pasākumiem budžetā sporta klubu atbalstam paredzēto līdzekļu ietvaros par pieprasījumiem līdz LVL 200,00.
 7. Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes nodaļu un pašvaldību iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Publisko iepirkumu likums”.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

Domes priekšsēdētājs / paraksts / G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv