Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 30.marts   Vārda dienu svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Marts 2020

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007.gada 2.augustā protokols Nr.13


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 2.AUGUSTĀ

SĒDES PROTOKOLS Nr. 13

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 454

 

Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktora apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Publisko aģentūru likuma” 28.panta pirmās daļas 2.punktu , Cēsu pilsētas domes   2007.gada 8.marta lēmumu Nr.137 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes „Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs” un Cēsu pilsētas domes Personāla atlases komisijas 22.05.2007. atzinumu, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

 

 1. Apstiprināt Diānu BRIEDI Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktora amatā ar 2007.gada 6.augustu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 455

 

Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību

mākslas festivāla „Cēsis 2007” pasākumos

 

___________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Administratīvo pārkāpumu  kodeksa 171.panta 1.daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

Cēsu Mākslas festivāla „Cēsis 2007” pasākumos – 2007.gada 4.augustā Dailes teātra izrādes „Tobago” laikā un 2007.gada 18.augustā Latvijas Nacionālās operas izrādes „Aīda” laikā- Pils parka teritorijā no plkst. 20.00 līdz 24.00 atļaut pārdot un lietot uz vietas izlejamos alkoholiskos dzērienus.

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 456

                                                         

Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 31, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_____________________________________________________________________

 

          Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta 2.daļu un SIA „MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 24.11.2006. atzinumu Nr. 84 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vaives ielā 31, Cēsīs, (kad.Nr.4201 004 0411), kas sastāv no zemes gabala ar platību 3,1322ha (31322kv.m.), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – pēc komunikāciju turētāju sniegtajiem datiem, zemes gabalam nav inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi;
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Vaives ielā 31, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 457

                                                         

Par nekustamā īpašuma Glūdas ielā 14, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_____________________________________________________________________

 

          Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta 2.daļu un SIA „MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Glūdas ielā 14, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 08.12.2006. atzinumu Nr. 85 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Glūdas ielā 14, Cēsīs, (kad.Nr.4201 006 0838), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,2136ha (2136kv.m.), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide, (Viestura ielai -12m, Glūdas un Slimnīcas ielām 6m); ielu sarkanā līnija sakrīt ar zemes gabala kadastra robežu; 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju; 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanu vietu (visa teritorija); 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka zonas teritorija (viss īpašums ietilpst Cēsu pilsētas kultūrvēsturiskā parka teritorijā).
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Glūdas ielā 14, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – autostāvvietām nepieciešamā teritorija.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 458

                                               

Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 9A, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_____________________________________________________________________

 

          Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta 2.daļu un SIA „MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Lauku ielā 9A, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 21.04.2006. atzinumu Nr. 47 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lauku ielā 9A, Cēsīs, (kad. Nr.4201 007 0937), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,1658ha (1658kv.m.), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – pēc komunikāciju turētāju sniegtajiem datiem, zemes gabalam nav inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi;
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 459

                                               

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes

12.07.2007. lēmumā Nr.429 (prot.nr.11, 27.p.)

„Par telpu grupu (dzīvokļu) adrešu piešķiršanu Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs”

_________________________________________________________________

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs, būvētāja SIA „Cel Tik” iesniegumu par atsevišķu telpu grupu izveidošanu jaunbūves pagrabstāvā un telpu grupu numerācijas papildināšanu (reģ.Nr.1649/1-23; 27.07.2007.), saskaņā ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu (06.07.2007.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas Būvvaldes 27.07.2007. priekšlikumu (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome,  n o l e m j:

 

Izteikt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmuma Nr.429 (prot.Nr.11, 27.punkts) lemjošās daļas tekstu sekojoši:

„Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs, telpu grupām adrešu numerāciju no 1 līdz 55

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 460

 

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 5, Cēsīs daļas pirkšanu

___________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, uz Cēsu pilsētas domes 2007. gada 10. maija lēmumu Nr. 325 „Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves būvniecību Pils ielā 1, Cēsīs” (prot. Nr. 8, 43.p.), ar kuru tā ir pilnvarojusi Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”(turpmāk tekstā – Aģentūra) uzsākt būvniecības procesu Pils ielā 1, Cēsīs, kā arī risināt jautājumus par tai valdījumā nodotās teritorijas Baznīcas laukumā 1, Cēsīs turpmāko attīstību, uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007. gada 17. jūlija atzinumu (prot. Nr. 25, 4.p.) un ņemot vērā Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskās draudzes (nekustamā īpašuma Pils iela 5, Cēsis īpašnieks, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0005 9310) 2007. gada 26. jūnija vēstulē Nr. 31 (1479/1-23) izteikto draudzes padomes konceptuālo piekrišanu pārdot nekustamā īpašuma - zemes gabala Pils ielā 5, Cēsīs daļu Cēsu pilsētas pašvaldībai, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

1.            Konceptuāli piekrist pirkt nekustamā īpašuma Pils ielā 5, Cēsīs (kadastra numurs 4201-005-2002) daļu – zemes gabalu 171 kv.m (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) platībā (saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu) no tā īpašnieka – Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskās draudzes par sertificēta neatkarīga vērtētāja noteiktu cenu, ja tā  nepārsniedz 30 LVL par vienu kv.m Aģentūras darbības attīstībai, nākotnē pievienojot to nekustamajam īpašumam Baznīcas laukums 1, Cēsīs;

2.            Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot nodomu protokolu minētā darījuma veikšanai, nosakot, ka tam nepieciešamos izdevumus apmaksā Cēsu pilsētas dome;

3.            Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) ietvert nosacīto summu Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos;

4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 461

         

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „MARNO J”

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes un SIA „MARNO J” reģ.nr. 40003529233 2006. gada 9. maijā noslēgto Nomas priekšlīgumu, 2007. gada 15. februārī starp Cēsu pilsētas domi, SIA „MARNO J” un SIA „Cēsu tirgus” reģ.nr. 44103027052 noslēgtajiem „Grozījumiem 2006. gada 9. maija Nomas priekšlīgumā”, Cēsu pilsētas pašvaldībai, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

 1. Uzskatīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 398 no 21. 06. 2007. „Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „ MARNO J”.
 2. Apstiprināt Līgumu par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu (pielikums       nr.1) un Līgumu par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs nomu (pielikums nr.2).

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 462

                                     

Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta– nedzīvojamas ēkas – garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

 

          Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu „Par valsts un pašvaldību  īpašuma objektu privatizāciju” un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.23 (prot.Nr.2,17.p.), Cēsu pilsētas pašvaldības objekts - nedzīvojama ēka – garāža Egļu ielā 4, Cēsīs nodota privatizācijai.

          Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 40.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles  komisijas 2007.gada 27.jūlija priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

 1. Apstiprināt privatizācijas projektu uz Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamo ēku – garāžu Egļu ielā 4, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 006 1206 002, saskaņā ar pielikumu ;
 2. Apstiprināt nedzīvojamas ēkas – garāžas cenu Ls 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti lati);
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Piedāvāt Inesei Ciekurei privatizēt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamu ēku – garāžu Egļu ielā 4, Cēsīs, kā zemes gabala uz kura atrodas privatizējamais objekts zemes īpašniecei, saskaņā ar privatizācijas projekta pielikumu;
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs;
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam         G. Šķenderam.

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 463

 

Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 76., 79, un 80.pantu un Cēsu pilsētas domes  2007.gada  10.maija lēmumu Nr. 301 (prot. Nr.8, 19.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas izsoles komisijas 19.07.2007.gada (prot.Nr.24) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr.4201 002 0402, platība 52322 kv.m., 2007.gada 19.jūlija izsoli.
 2. Atkārtoti atsavināt atklātā izsolē neapbūvētu zemes gabalu Festivāla ielā 45, Cēsīs.
 3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, sākumcenu     Ls 980 000,00 (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100%lati.
 4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam         G. Šķenderam.

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 464

 

Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 76., 79, un 80.pantu un Cēsu pilsētas domes  2007.gada  10.maija lēmumu Nr. 302 (prot. Nr.8, 20.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas izsoles komisijas 19.07.2007.gada (prot.Nr.24) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 1. Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr.4201 006 1107 platība 18237 kv.m., 2007.gada 19.jūlija izsoli.
 2. Atkārtoti atsavināt atklātā izsolē neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Cēsīs.
 3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sākumcenu Ls 130 000,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100%lati.
 4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu, .
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam         G. Šķenderam.

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 465

 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā

_____________________________________________________________________

 

Cēsu pilsētas domē 2007.gada 19.jūlijā (reģ.1594/1-23) ir saņemts SIA „Vidzemes investīciju projekts” reģ. 44103029335, iesniegums, kurā lūgts pagarināt  darbu izpildes termiņu un mainīt nekustamā īpašuma attīstības koncepciju.

2005.gada 7.jūlijā starp Cēsu pilsētas domi kā pārdevēju un SIA „Vidzemes investīciju projekts” kā pircēju noslēgts nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, pirkuma līgums, kura 1.5.punktā noteikts, ka „Pircējam ir saistoši ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu” (prot. Nr.3 10.p.) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6,Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu noteikumi, ko Pircējs ir apliecinājis 2005.gada 20.maijā parakstot minētos izsoles noteikumus” savukārt ar tā paša līguma 3.3.punktu SIA ”Vidzemes investīciju projekts” ir apņēmusies izpildīt šos izsoles noteikumus.

Pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.07.200. (prot.Nr.26) priekšlikumu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 27.07.2007.(prot.Nr.26) priekšlikumu Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1. Grozīt ar Cēsu Pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu (protokolsNr.3, 10.punkts) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu 2.10.punktu, izsakot sekojošā redakcijā: Nekustamā īpašuma pircējam jāveic nekustamā īpašuma rekonstrukcija, t.i., vēsturiskā perimetra ēkas jāatjauno (jumts iepriekšējā slīpumā, jumta iesegums māla kārniņi, attīrīt mūrētās sienas), 2.stāvā izbūvēt mansarda telpas, izveidojot komerciāli sabiedriskas nozīmes darījumu un atpūtas kompleksu, pirts bloku ar atpūtas telpu, kafejnīcu līdz 500kv.m., veikalu telpas un biroja telpas ne mazāk 1500kv.m., autostāvvietu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Veicot nekustamā rekonstrukciju jāveic divu gadu laikā no attiecīgā tehniskā projekta akceptēšanas Cēsu pilsētas būvvaldē. Rekonstrukcijas tehniskais projekts iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai līdz 2007.gada 25.oktobrim.

2. Lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS).

3. Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus pie parakstītā pirkuma līguma.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam  G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 466

 

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu privatizācijas projekta apstiprināšanu

_______________________________________________________________

 

  Pamatojoties uz likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 40. un 41.pantu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20, 16.punkts), 2007.gada 15.marta lēmumu Nr. 158 ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nosacītās (sākuma) cenas apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 5, 2.punkts), 2007.gada 31.maija lēmumu7 Nr. 346 ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu privatizācijas projekta izstrādi’’ (prot. Nr. 9., 14.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 17.jūlija (prot.nr.23) un 2007.gada 27.jūlija (prot. Nr.26) priekšlikumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Apstiprināt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu privatizācijas projektu, saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 467

 

Par Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi (Nr.5) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumu 2005.-2017. un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un Cēsu pilsētas Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 17.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi (Nr.5) 2005.gada 9.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, saskaņā ar pielikumu;

2.      Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. A.Alksnītei ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 468

Par apvienošanās projekta izstrādi

______________________________________________________

 

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālā reformas likuma 8.pantu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

1.      Sagatavot pašvaldību apvienošanās projektu Cēsu novada izveidošanai saskaņā ar  Cēsu rajona pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem.

 

 1. Uzdot Cēsu novada apvienošanās projekta izstrādi organizēt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam

 

 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 469

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā „Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu””

_______________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas

( 19.07.2007.prot.Nr.10) un Sociālo lietu komitejas (19.07.2007.prot.Nr.8 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

1. Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā „Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”” ( prot.nr. 9 &26 ) veikt sekojošas izmaiņas:

 

1.1.  papildināt 13.punktu ar jaunu apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: „13.6 . kuri ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē) un ja attiecīgajā ģimenē ir bērni, kuri jau apmeklē kādu no Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja attiecīgajā ģimenē ir vēl bērni, kuri neapmeklē Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi, tad audžubērnu vai aizbildniecībā esošo bērnu Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas uzņem laikā, kad Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē rindas kārtībā uzņem kādu no ģimenē jau esošajiem bērniem.”  

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 470

 

Par nekustamā īpašuma nomu

______________________________________________________________

 

Pamatojoties uz SIA “Biznesa augstskola Turība” (vienotais reģistrācijas Nr.40003135880) iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.07.2007. sēdes atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 19.07.2007. sēdes atzinumu (protokols Nr. 10) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.07.2007. sēdes atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

1.            Noslēgt ar SIA “Biznesa augstskola Turība” (vienotais reģistrācijas Nr.40003135880) telpu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 nomas līgumu uz 10 gadiem ar mērķi: Bibliotēkas lietošana mācību procesa nodrošināšanai (vietu 5000 grāmatu vienībām), nosakot nomas maksu LVL 90 (deviņdesmit lati), t.sk., PVN 18% un izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem / mēnesī.

2.            Ņemot vērā, ka SIA “Biznesa augstskola Turība” par saviem līdzekļiem apņemas veikt Bibliotēkas izbūves / rekonstrukcijas projektēšanas darbus, turpmāk būvprojekts, un ar inženiertīklu turētājiem saskaņotu un Cēsu pilsētas būvvaldē akceptētu būvprojektu nodot Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, izdevumi par būvprojekta sagatavošanu tiek ieskaitīti avansā iemaksātā nomas maksā par visu nomas periodu, SIA “Biznesa augstskola Turība” veikto ieguldījumu apjomu un avansā samaksātās nomas maksas ieskaita periodu fiksējot būvprojekta Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanas brīdī.

3.            Apstiprināt bibliotēkas Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu.

4.            Pilnvarot Cēsu Valsts ģimnāziju (direktore G.Bērziņa) parakstīt nomas līgumu.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 471

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.15

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” apstiprināšanu

_____________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 19.07.2007.(prot.nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
 3. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai ( vadītājas p.i. A.Alksnītei ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 472

 

Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra lēmuma Nr.101 „Par finansējuma piešķiršanu Jāņa Eglīša grāmatai”( prot.Nr.3, 44.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________________________________

 

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 19.07.2007. prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra lēmumu Nr.101 „Par finansējuma piešķiršanu Jāņa Eglīša grāmatai”( prot.Nr.3, 44.p.).

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 473

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta

„Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana”

sadārdzinājuma segšanai

____________________________________________________________

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (19.07.2007.prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

 

 

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgākiem nosacījumiem LVL 340 000.00 (Trīs simti četrdesmit tūkstoši lati) ar noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai (sadārdzinājuma segšanai ).
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2019.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 5. Atzīt par spēku zaudējušu 2007.gada 31.maija lēmumu Nr.361” Par ilgtermiņa

aizņēmumu ERAF projekta „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” sadārdzinājuma segšanai.

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 474

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu

projektam “ Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai “

______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 

1.      Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 505 000,00 (Pieci simti pieci tūkstoši lati) ar noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai“ realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).

 

2.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2023.gadam.

 

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

 

4.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 477

 

Par 2006.gada 27.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.467

„Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta

„Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”

realizēšanai” precizēšanu

______________________________________________________________

 

Pamatojoties uz pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzību padomes 2007.gada 7.februāra lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes aizņēmumu”, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.467 „Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”

realizēšanai” grozījumu un aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus iekavās šādā redakcijā:

 

„901 506.00 (deviņi simti viens tūkstotis pieci simti seši lati).”

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 478

 

Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver

zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas,  pirmās redakcijas atkārtotu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

_____________________________________________________________

 

Detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā  46, Līgatnes ielā 52, Griezes un  Svīres ielas, izstrādātās pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 2007.gada 21.marta līdz 4.aprīlim. Ir pieprasīti un saņemti atzinumi no institūcijām, 04.04.2007. ir noticis sabiedriskās apspriešanas pasākums.

Ievērojot to, ka paziņojums par minētā detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu ir publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tikai 04.04.2007., pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 66.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.07.2007. priekšlikumu (prot.Nr.27, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Nodot atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 , Līgatnes ielā 46 , Griezes iela un Svīres iela, pirmo redakciju;

 

 1. Sabiedriskās apspriešanas atkārtotā otrā posma laiku noteikt no 2007.gada 20.augusta līdz 2007.gada 3.septembrim.

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS Nr. 479

 

Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka

Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu

_________________________________________________________

 

          Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA iesniegumu un LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

1.      Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM no 2007.gada 20.augusta līdz 2007.gada 26.augustam ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu – 1 kalendāro nedēļu .

2.      Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS.

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv