Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12


ĀRKĀRTAS CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 19.JŪLIJĀ

PROTOKOLS NR. 12

PIEŅEMTAIS LĒMUMS

 

Par sarunu procedūras piemērošanu, nepublicējot paziņojumu par līgumu, iepirkuma „Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai Nr. 17, Cēsīs” veikšanai

 

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes  priekšsēdētāja vietnieks

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas ekonomikas ministra 2007.gada 12.jūlijā rīkojumu Nr. 325 Cēsu pilsētas domei ir piešķirts finansējums 250 000,00 Ls apmērā projekta „Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai Nr. 17, Cēsīs’’ īstenošanai. Cēsu pilsētas dome, izvērtējot Cēsu pilsētas siltumtīklu stāvokli un esošo situāciju, kā arī iespējas realizēt piešķirto finansējumu līdz 2007./2008.gada apkures sezonas uzsākšanai, konstatēja:

1.      Maģistrālā bezkanāla siltumtrase no katlu mājas Rūpniecības ielas 13, līdz Valmieras ielai 17, Cēsīs ar perlīta-bitumena siltumizolāciju ir izbūvēta 1978.-1979.gadā jaunās tehniskas ieviešanas eksperimenta veidā, lai kā pagaidu trase nodrošinātu ar siltumenerģiju Valmieras ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu. Šāda tipa cauruļvadu kalpošanas ilgums bija paredzēts 15 gadi. Cēsu pilsētai attīstoties, šī trase ir kļuvusi par Cēsu pilsētas maģistrālo siltumtrasi un ir nokalpojusi jau 27-28 gadus. Pirmie maģistrālās siltumtrases plīsumi sākās jau no 1999.gada Valmieras – Akmens ielu krustojuma rajonā. Apsekojot siltumtrasi ir konstatēts, ka perlīta – bitumena siltumizolācija ir sabrukusi un atdalījusies no tērauda cauruļvada, jo siltumizolācijas brizola aizsargapvalks, kam jānodrošina mitruma neiekļūšana siltumizolācijā, ir sairis. Līdz ar to, mitrumam nokļūstot siltumizolācijā un tālāk uz tērauda cauruļu virsmām, ilgtermiņā ir veicinājis  korozijas veidošanās vidi, kā rezultātā tērauda siltumtrases cauruļvadi ir kļuvuši ļoti plāni, vietām pat cauri, jo ir neatgriezeniski sarūsējuši;

2.      Līdz ar neefektīvo siltumizolāciju, siltuma zudumi maģistrālajos siltumtīklos sasniedz no 28-30%, bet vasaras periodā zudumu pārsniedz 50%. Sarūsējošos cauruļvados bieži notiek plīsumi, kā rezultātā rodas siltumnesēja noplūdes, it sevišķi apkures sezonas mēnešos, t.i., laikā, kad siltumtrasēs jānodrošina nepieciešamie siltumnesēja parametri. Šobrīd esošajā situācijā siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs nevar nodrošināt nepieciešamo siltumnesēja temperatūru un spiedienu, jo maģistrālā siltumtrase ir uzskatāma par avārijas stāvoklī esošu, par ko liecina notiekošās biežās avārijas, remontdarbu laikā fiksētais reālais siltumtrases stāvoklis, kā arī 2005.gadā SIA ‘’TEX’’ izstrādātais Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniski ekonomiskais pamatojums; 

3.      2006.gada jūlija-septembra mēnešos tika rekonstruēta daļa no siltumtrases posmā no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai 17, taču darbus ir nepieciešams turpināt, lai sagatavotu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos siltumtīklus nākošajai apkures sezonai, pretējā gadījumā to izmantošana var radīt apgrūtinātu vai par neiespējamu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Cēsu pilsētas iedzīvotājiem;

4.      Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk., siltumapgādi;

5.      Saskaņā ar SIA ‘’Bek – Konsult’’ 30.05.2006. ‘’Atzinumu par maģistrālās siltumtrases izbūvi Dn 300 Cēsu pilsētā’’ atzinumu projektu izpildei un darbu veikšanai nepieciešamais laiks ir 3,5 - 4 mēneši no siltumtrašu rekonstrukcijas līguma noslēgšanas dienas, līdz ar to nav iespējams rīkot atklātu konkursu kā to paredz Publisko iepirkumu likums. Atbilstoši minētā likuma 29.pantam, šajā konkrētajā iepirkumā, rīkojot atklātu konkursu, pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām, bet līgumu var slēgt 11.dienā pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts internetā. Tas nozīmē, ka iepirkuma līgumu var slēgt ne ātrāk kā 50 dienas konkursa izsludināšanas. Taču zināms laiks ir jāvelta arī konkursa nolikuma izstrādāšanai un apspriešanai iepirkuma komisijas sēdē. Publisko iepirkumu likuma 29.panta trīspadsmitā daļa paredz, ka var rīkot slēgtu konkursu, ja galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot minētā likuma 29.pantā noteiktos termiņus, taču arī šajā gadījumā laiks, kad iespējams noslēgt iepirkuma līgumu ir ne mazāks kā 40 dienas no konkursa izsludināšanas. Līdz ar to Cēsu pilsētas dome līdz apkures sezonas uzsākšanai (parasti tā sākas septembra beigās) nevar pabeigt projekta realizāciju, kas būtiski var apdraudēt siltumenerģijas piegādi tās patērētājiem 2007./2008.gada apkures sezonā. Tādējādi var rasties situācija, ka Cēsu pilsētas dome nepilda savas likumā ‘’Par pašvaldībām’’ noteiktās funkcijas, savukārt, Cēsu pilsētas iedzīvotāji un juridiskās personas cieš zaudējumus;

6.      Publisko iepirkumu likuma 8.panta piektajā daļā paredzēts, ka sarunu procedūru piemēro šā likuma 62. un 63.pantā minētajos gadījumos, ja publisko piegādes līgumu vai šā likuma 2.pielikumā A daļā minēto pakalpojumu vai būvdarbu līgumu līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka;

7.      Likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, var piemērot, ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai cenu aptauju, vai sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu;

8.      Lai novērstu ārkārtas situāciju Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmā, savlaicīgi uzsāktu 2007./2008.gada apkures sezonu un realizētu projektu „Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai Nr. 17, Cēsīs”, iepirkumam par minēto maģistrālo siltumtrašu rekonstrukciju nepieciešams piemērot Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktā minēto iepirkuma procedūru – sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publisko iepirkumu likuma 8.panta piekto daļu un 63.panta pirmās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, A.Rasmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 

1.       Projekta „Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai Nr. 17, Cēsīs” īstenošanas iepirkumam rīkot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu;

2.       Izveidot iepirkuma komisiju lēmuma 1.punktā minētā iepirkuma veikšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs –  G.ŠĶENDERS, domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks –  J.ROZENBERGS, domes izpilddirektors

Komisijas locekļi – A.ZERNE, domes Finansu nodaļas vadītāja

                            I.MERCS – domes Komunālās nodaļas vadītājs

                            L.URBANOVIČS – Cēsu pilsētas būvinspektors

 

3. Komisijas sekretārs – L.PRIKULE, domes Juridiskās nodaļas juriste

  1. Par lēmuma izpildi atbild lēmuma 2.punktā minēta iepirkuma komisija;

5.      Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv