Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.aprīlis   Vārda dienu svin: Imgarde, Irmgarde
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.9


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005. -2017. Grozījumi Nr. 9


» Paskaidrojuma raksts
» Apbūves noteikumi
» Kartogrāfiskais materiāls


Paskaidrojuma raksts

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija sēdes lēmumu „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.9, p.Nr. 3, lēmums Nr.335) un saskaņā ar:

 • Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

 • LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

 • Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

 • Cēsu pilsētas attīstības programmu

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu, Cēsīs

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Teritorijas plānojuma grozījumi attiecas uz šādiem zemes gabaliem:

 • Piebalgas ielā 8A, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3405) ar platību 3787 m2, privātīpašums;

 • Piebalgas ielā 10, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3406) ar platību 952 m2, privātīpašums;

 • Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3421) ar platību 5549 m2, privātīpašums;

 • Piebalgas ielā 12, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3407) ar platību 2260 m2, privātīpašums;

 • Piebalgas ielā 14, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3408) ar platību 13108 m2, privātīpašums;

 • Piebalgas ielā 16, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3409) ar platību 2611 m2, privātīpašums;

 • Raiņa ielā 15, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3415) ar platību 4418 m2, privātīpašums;

 • Raiņa ielā 13, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3416) ar platību 5506 m2, privātīpašums;

 • Raiņa ielā 11A, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3417) ar platību 2885 m2, privātīpašums;

 • Raiņa ielā 9, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3414) ar platību 1347 m2, privātīpašums;

 • Raiņa ielā 7, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3305) ar platību 6230 m2, privātīpašums;

 • Raiņa ielā 5, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3306) ar platību 1771 m2, privātīpašums;

 • Dārzniecības ielā 15, Cēsīs, (kad.Nr. 4201 005 3413) ar platību 1349 m2, privātīpašums;

 • Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3410) ar aptuveno platību 13006 m2;

 • Dārzniecības ielā 9, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3401) ar platību 3487 m2, privātīpašums;

 • Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3402) ar platību 2466 m2, privātīpašums;

 • Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, (kad.Nr. 4201005 3420) ar platību 4214 m2, privātīpašums;

 • Dārzniecības ielā 5, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3403) ar platību 1296 m2, privātīpašums;

 • Dārzniecības ielā 3, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3404) ar platību 948 m2, privātīpašums;


 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, Perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu ir iekļauts teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība” un to šķērso perspektīvais Raiņa ielas posms, kas plānots kā pilsētas maģistrāles Raiņa ielas savienojums ar Rīgas un Gaujas ielām, veidojot pilsētas otro loku.

Teritorija ir daļēji apbūvēta - apbūvēti ir zemes gabali gar Piebalgas ielu, daļēji gar Dārzniecības un Raiņa ielu. Teritorija, kas iekļauj perspektīvo Raiņa ielu un zemes gabalus gar to, ir neapbūvēta. Nelielu daļu neapbūvētās teritorijas aizņem mazdārziņi, savukārt pārējā neapbūvētās teritorijas daļā atrodas mazdārziņiem raksturīgi apstādījumi un citi elementi.

Kvartāls starp Piebalgas, Raiņa, perspektīvo Raiņa un Dārzniecības ielu robežojas ar valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs un daļa zemes gabalu Dārzniecības ielā 7, Dārzniecības ielā 5, Dārzniecības ielā 3 un Piebalgas ielā 8A, Cēsīs atrodas tā aizsargjoslā. Kvartāls atrodas starp Zvirbuļkalnu un Cēsu vecpilsētu un daļai šīs teritorijas noteikts kā vietējās nozīmes ainavu apgabals - Pirtsupītes ainavu apgabals. Teritorija, kas ietilpst Pirtsupītes ainavu apgabalā ir viens no galvenajiem skatu punktiem un zonām vecpilsētas panorāmas uztveršanai.

Kvartālu iekļauj pilsētas radiālā maģistrāle Piebalgas iela, lokveida maģistrāle Raiņa iela un rajona maģistrāle Dārzniecības iela. Kvartāla atrašanās pilsētas centra daļā ir priekšnosacījums tā turpmākai attīstībai ar komerciāla rakstura apbūvi.

Ņemot vērā kvartāla atrašanos Cēsu pilsētas centra daļā blakus Cēsu vecpilsētai un vienā no vērtīgākajām vecpilsētas panorāmas uztveršanas zonām, kvartālam starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, Perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu nepieciešams noteikt tādu teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumus, kas atbalstītu vecpilsētai pieguļošo teritoriju attīstību vienlaicīgi saglabājot Cēsu vēsturiskā centra vērtības.


3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.
 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalus Piebalgas ielā 8A, Cēsīs, Piebalgas ielā 10, Cēsīs, Piebalgas 10A, Cēsīs, Piebalgas ielā 12, Cēsīs, Piebalgas ielā 14, Cēsīs, Piebalgas ielā 16, Cēsīs, Raiņa ielā 15, Cēsīs, Raiņa ielā 13, Cēsīs, Raiņa ielā 11, Cēsīs, Raiņa ielā 9, Cēsīs, Raiņa ielā 7, Cēsīs, daļu Raiņa ielā 5, Cēsīs, Dārzniecības ielā 15, Cēsīs, Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, Dārzniecības ielā 9, Cēsīs, Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, Dārzniecībs ielā 5, Cēsīs, Dārzniecības ielā 3, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „jauktas apbūves teritorija”.

Tās galvenais izmantošanas veids daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti. Šajā teritorijā atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, dzīvojamo ēku palīgēku apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, darījumu iestāžu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, drošības un policijas iestāžu apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, nelielu vieglās ražošanas uzņēmumu, kas nelabvēlīgi neietekmē vidi, apbūve, vietējas nozīmes garāžu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, vietējas nozīmes katlumāju apbūve, autostāvvietas.

Kvartālam starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, perspektīvo Raiņa ielu un Dārzneicības ielu izstrādājams detālplānojums, izvērtējot katra zemes gabala nozīmi un ietekmi un detalizēti nosakot atļauto apbūves intensitāti un apbūves blīvumu, kas var būt atšķirīgi no atļautās izmantošanas vispārīgajām normām. Detālplānojumu izstrādā Cēsu pilsētas dome.


 

Apbūves noteikumi

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēde
08.05.2008., prot. Nr.8., punkts 6


 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

„Grozījumi (Nr. 9) 2005. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. -2017.””


 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu


 

 1. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 34.karti „teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” saskaņā ar shēmu Nr.1 pielikumā

 2. Papildināt Cēsu pilsētas apbūves noteikumu I daļu ar 40.2. punktu šādā redakcijā: „detālplānojums izstrādājams teritorijai starp Piebalgas, Raiņa, perspektīvo Raiņa un Dārzniecības ielu, Cēsīs” saskaņā ar shēmu Nr.2 pielikumā


 

 

Kartogrāfiskais materiāls


Kvartāla starp Piebalgas, Raiņa, perspektīvo Raiņa un Dārzniecības ielām situācijas plāns
 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv