Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 31. maijā protokols nr. 9


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 31.MAIJĀ

PROTOKOLS NR. 9

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 333

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs”

(prot. Nr. 7, 79.p.)

___________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu rajona invalīdu biedrības Valdes priekšsēdētāja I. Baloža 18.05.2007. parakstītu iesniegumu Nr. 13 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 18. maijā ar Nr. 1015/1-25) ar lūgumu mainīt Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmuma Nr. 280 redakciju un, lai atbalstītu sociāli mazaizsargātas personas (invalīdus), ņemot vērā LR Ministru kabineta „Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību” sadaļas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” 3. punktā minēto: Attīstīsim vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai, veicinot daudzveidīgu finansējuma avotu un veidu pieejamību..., Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” (prot. Nr. 7, 79.p.), izslēdzot no tā 3. punktu.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 334

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs

_________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumu Nr. 91 „Par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6, Cēsīs” (prot. Nr. 3, 34.p.), 19.04.2007. lēmumu Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs”(prot. Nr. 7, 79.p.), 10.05.2007. lēmumu Nr. 330 „Par adreses maiņu ēkai Raunas ielā 6, Cēsīs” (prot. Nr. 8, 48.p.) un 31.05.2007. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Cēsu rajona invalīdu biedrību (Nomnieks) par telpu ēkā Raunas ielā 6A, Cēsīs nomu (līguma projekts pielikumā ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 335

(prot.nr.9)

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 33.punkts, lēmums nr.315) un pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 15.panta 10.punktu un LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi:

   1. daļai zemes gabala Meža ielā 15, Cēsīs (saskaņā ar shēmu);

   2. zemes gabaliem, kas ietilpst kvartālā starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu (saskaņā ar shēmu)

  2. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, saskaņā ar pielikumu.

  3. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 342

(prot.nr.9)

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

__________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.32, lēmums Nr.584) un 2007.gada 19. aprīļa sēdes lēmumu „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu un gala redakcijas izstrādāšanu” (prot.Nr.7, p.Nr.83, lēmums Nr.284), ir izstrādāta grozījumu gala redakcija. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2. punktu un 43. punktu Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju (pielikums )

  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 11.06.2007. līdz 29.06.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 343

(prot.nr.9)

 

Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu

_______________________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma12.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 80.pantu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr. 728 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20, 15.punkts), 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 6, 18.punkts), kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 18.maija priekšlikumu (prot. Nr. 18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

 2. Noteikt neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, sākumcenu – Ls 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši lati) un maksāšanas līdzekļus – lati.

 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētāja A.MIHAĻOVS).

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 346

(prot.nr.9)

 

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu privatizācijas projekta izstrādi

______________________________________________________________

Ņemot vērā, ka izsludinātājos termiņos neviena persona nav iesniegusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu privatizācijas projektu, pamatojoties uz likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 41.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.05.2007. priekšlikumu (prot. Nr. 18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS) izstrādāt savu sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu privatizācijas projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 347

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas domes 08.03.2007. lēmuma nr. 156 „Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, rekonstrukciju” atzīšanu par spēkā neesošu

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 7. pantu pašvaldībām paredzēto autonomo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības apstiprinātā budžeta, saskaņā ar 14. panta otrās daļas 6. punktu, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 17.05.2007. atzinumu (protokols nr. 5) par nepietiekamiem finanšu līdzekļiem apstiprinātajā pilsētas budžetā, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Nepietiekošā finansējuma dēļ atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 08.03.2007. lēmuma nr. 156 (protokols nr. 4, punkts 45) „Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, rekonstrukciju” no 2. līdz 7. punktam par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, rekonstrukciju divās kārtās energoefektivitātes paaugstināšanai un labiekārtotu dzīvokļu izbūvi.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 348

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu

______________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1. pantu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta “c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu, 14. panta septīto daļu, 17. panta pirmo daļu 24. panta pirmo daļu, 26. pantu, 26.1 panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu, 2007. gada 15. marta, 5. aprīļa un 17. maija Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (protokoli nr. 3, 4 un 5), 2007. gada 6. februāra un 6. marta Cēsu pilsētas Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas (protokoli nr. 2 un 3) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.7 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” saskaņā ar pielikumu .

2. Saistošo noteikumu Nr.7 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. Saistošie noteikumi nr. 2 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Grantiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu nr.7 publicēšanu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 349

(prot.nr.9)

 

Par Saistošo noteikumu Nr.8

„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. (prot. Nr. 11 p. 30) saistošajos noteikumos nr. 14 “Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā””

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu, 5. pantu, “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu un 12. pantu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro un trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 2007. gada 31. maija lēmumu nr. .... „Par Cēsu pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu nr. ... „Par palīdzību dzīvokļa jautājumā” apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2007. gada 5. aprīļa atzinumu (protokols nr. 4), Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2007. gada 6. marta atzinumu (protokols nr. 4), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.8 ”Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. saistošajos noteikumos nr. 14 “ Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Grantiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.8 publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 350

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu

_____________________________________________________

Lai nodrošinātu efektīvāku Cēsu pilsētas pašvaldības funkciju veikšanu ekonomiskās un telpiskās attīstības, kā arī būvniecības procesu plānošanu un administrēšanu Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2007.gada 17.maija atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reorganizēt Cēsu pilsētas Būvvaldes struktūru ar 2007.gada 2.jūliju likvidējot Cēsu pilsētas Būvvaldē šādas amata vienības :

  1. Būvvaldes vadītāja vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs - 1 amata vienība;

  2. Teritorijas plānotājs – 1 amata vienība;

  3. Zemes ierīkotājs (datorspeciālists) – 1 amata vienība.

 2. Cēsu pilsētas Būvvaldē likvidētās amata vienības ar 2007.gada 2.jūliju iekļaut Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas struktūrā.

 3. Apstiprināt Cēsu pilsētas Būvvaldē šādas amata vienības :

  1. Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts – 1 amata vienība;

  2. Būvinspektors – 1 amata vienība;

  3. Būvvaldes sekretārs – 1 amata vienība

 4. Apstiprināt Cēsu pilsētas Būvvaldes reglamentu (reglaments pielikumā ). Noteikt, ka Cēsu pilsētas Būvvaldes reglaments stājas spēkā ar 2007.gada 2.jūliju.

 5. Reorganizēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļu ar 2007.gada 2.jūliju apstiprinot nodaļas struktūrā šādas amata vienības :

  1. Nodaļas vadītājs - 1 amata vienība;

  2. Projektu vadītājs – 2 amata vienības;

  3. Speciālists stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos – 1 amata vienība;

  4. Speciālists uzņēmējdarbības jautājumos – 1 amata vienība;

  5. Pilsētas galvenais teritorijas plānotājs – 1 amata vienība;

  6. Teritorijas plānotājs (zemes ierīkotājs) – 1 amata vienība;

  7. Zemes ierīkotājs (datorspeciālists) – 1 amata vienība;

  8. Speciālists vides politikas jautājumos, nodaļas vadītāja vietnieks – 1 amata vienība;

  9. Tehniskā sekretāre – 1 amata vienība.

 6. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas reglamentu (reglaments pielikumā ).Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas reglaments stājas spēkā ar 2007.gada 2.jūliju.

 7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Grantiņa) organizēt darbinieku brīdināšanu par būtiskām izmaiņām darba līgumā un to noformēšanu atbilstoši LR Darba likuma prasībām. Nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu Cēsu pilsētas domes struktūrā un amata vienību sarakstā.

 8. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 351

(prot.nr.9)

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.237 „Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2007.gada vasaras periodā no 01.jūnija līdz 31.augustam”(prot.nr.7, 36.p.)

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (17.05.2007. prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

”, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.237 „Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2007.gada vasaras periodā no 01.jūnija līdz 31.augustam”(prot.nr.7, 36.p.) izsakot punktu 2.6 sekojošā redakcijā : „uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi (Palasta ielā 14, Cēsīs) laikā no 2007. gada 30. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) norīkot piecus pirmsskolas izglītības skolotājus un vienu pirmsskolas skolotāja palīgu, saglabājot iepriekšējo amatalgu.”

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 352

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas pamatskolas izstrādāto „Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē”

________________________________________________________________

Izskatot Cēsu pilsētas pamatskolas direktora Māra Šķēles iesniegto programmas projektu , atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.04.2007.,prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas pamatskolas izstrādāto „Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē) (kods 21015711 - izglītojamiem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām ), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram Mārim Šķēlem :

   2.1. līdz 2007.gada 15.jūnijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijai „Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē) (kods 21015711 - izglītojamiem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām ).

   2.2. līdz 2007.gada 1.septembrim veikt izmaiņas Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā.

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 353

(prot.nr.9)

Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 7, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 7, Cēsīs, nodalījuma (folijas ) Nr. 343, lēmuma datums 08.05.1997., kurš sastāv no zemes gabala, kadastra Nr.4201 005 2201 ar kopplatību 1311kv.m. un uz zemes gabala atrodas namīpašums, kas sastāv no divām pamatceltnēm un vienas palīgceltnes.

Pamatojoties uz 2005.gada 01.aprīlī noslēgto „Nomas līgumu par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7”, Anda Kalniņa, personas kods 010350-11282, iesniegumu (reģ. Nr.555/F-1-23; 08.05.2007.) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 17.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome,nolemj:

1. Pagarināt nomas līgumu ar Andi Kalniņu, (turpmāk tekstā Nomnieks), par nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 7, Cēsīs (pamatceltnes pagraba stāvā ) ar kopējo platību 40,3m2. Līguma termiņš - 2007.gada 1.septembris uz nosacījumiem, ka:

  1. Nomnieks Cēsu pilsētas būvvaldē saņem būvprojekta akceptu nomas telpu pārbūvei;

  2. Nomnieks pabeidz nomas telpu pārbūves būvdarbus un telpas tiek nodotas ekspluatācijā.

2. Pilnvarot SIA „CDzP” (reģistrācijas numurs 49503000909, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis) sagatavot un Cēsu pilsētas domes vārdā parakstīt nomas līguma. Lēmuma 1.1 un 1.2 punktā dotie nosacījumi iekļaujami nomas līguma sastāvā.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 354

(prot.nr.9)

 

Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu

_________________________________________________________

2007.gada 14.maijā Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ‘’AGRO CĒSIS’’, reģ. Nr.44102012717, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis, direktora Jura Artimoviča iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 2/21 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 2/21 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ vārda.

Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 3919 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (14.01.2000.; nodalījuma Nr.1366).

Izskatot SIA ”AGRO CĒSIS’’ iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.953/1-23, 14.05.2007.), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 17.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA ”AGRO CĒSIS’’, reģ. Nr.44102012717 juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135), 2/21 domājamām daļām uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2007.gada 11.maiju.

 1. Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.

 2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

 3. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības) gadā.

   

 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

   

 5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

   

 6. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

   

 7. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 355

(prot.nr.9)

Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

2007.gada 10.maijā Cēsu pilsētas domē saņemts Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’GAUJASLĪČI - 1’’, reģ.Nr.44103024179, jurid. adrese Lenču iela 44B-2, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Alda Berozas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību ‘’GAUJASLĪČI - 1’’ par zemes gabalu Birzes ielā 37, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas garāžu ēkas.

Zemes gabals Birzes ielā 37, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lenču ielā 8, Cēsīs (133F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas valstij Kara ministrijas personā. Zemes gabals ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatot Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’GAUJASLĪČI - 1’’ iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.931/1-23, 10.05.2007.), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 17.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību ‘’GAUJASLĪČI - 1’’, reģ.Nr.44103024179, jurid. adrese Lenču iela 44B-2, Cēsis, par zemes gabalu Birzes ielā 37, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-0107), uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2007.gada 25.maiju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 5077 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1104 - transportlīdzekļu garāžu apbūve).

 1. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības) gadā.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

 3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

 4. Pieņemt zināšanai, ka

  7.1. nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam;

  7.2. nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 356

(prot.nr.9)

 

Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu

_________________________________________________________

2007.gada 9.maijā Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ‘’Otra Puse’’, reģ. Nr.40003742638, juridiskā adrese Avotu iela 1, Rīga, direktores Ilzes Bērzkalnes iesniegums ar lūgumu iznomāt SIA ‘’Otra Puse’’ zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļu vasaras terases ierīkošanai no 15.05.2007. līdz 30.10.2007. Nekustamais īpašums Raunas ielā 12, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0013 2773; 06.04.2004.).

Izskatot SIA ‘’Otra Puse’’ iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.927/1-23; 09.05.2007.), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 17.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’Otra Puse’’ Nr.40003742638, juridiskā adrese Avotu iela 1, Rīga, par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1502) daļu, sākot ar 2007.gada 15.maiju līdz 2007.gada 30.oktobrim.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 100 m2.

3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

 1. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības) gadā.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

 3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

 4. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 358

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju

nodaļas reglamenta apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas 17.05.2007 (protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Informāciju tehnoloģijas nodaļas reglamentu, reglaments pielikumā.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 359

(prot.nr.9)

Par pašvaldību Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju

kompetences centra reglamenta apstiprināšanu

____________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas 17.05.2007 (protokols Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt pašvaldību Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra reglamentu, reglaments pielikumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 361

(prot.nr.9)

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta

„Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana”

sadārdzinājuma segšanai

_______________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 17.05.2007.prot.Nr.7 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 219 220 (divi simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda apstiprinātajam projektam „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai ( sadārdzinājuma segšanai ).

 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2018.gada 30.jūnijam.

 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 362

(prot.nr.9)

Par Saistošo noteikumu Nr.9

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” apstiprināšanu

_____________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.05.2007. atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.

 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Administratīvai nodaļai ( vadītājas p.i. S.Grantiņai ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 364

(prot.nr.9)

 

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un atrašanās vietu

noteikšanu tautas nobalsošanai

___________________________________________________________

 

Lai sarīkotu 2007.gada 7.jūlijā Latvijas tautas nobalsošanu par 2007.gada 1.marta likumu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā”” un „Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” atcelšanu, un saskaņā ar likumu „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām”, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 

 

 1. Izveidot Cēsu pilsētā 4 vēlēšanu iecirkņus .

 2. Noteikt velēšanu iecirkņu atrašanās vietas šādi :

362. vēlēšanu iecirknis – Kultūras centrs, Raunas iela 12, Cēsīs;

363.vēlešanu iecirknis – Firma „CATA”, Jāņa Poruka iela 8, Cēsīs;

364.vēlēšanu iecirknis - 1.pamatskola, Gaujas iela 17, Cēsīs;

365.vēlēšanu iecirknis – Cēsu Valsts ģimnāzija, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 365

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7)

atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala

Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu

________________________________________________________________

2007.gada 10.aprīlī Cēsu pilsētas domē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegums ar lūgumu iznomāt tirgus funkciju veikšanai zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs. Zemes gabals reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 8224 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

2007.gada 19.aprīlī Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.283 (prot.Nr.7) ‘’Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’, ar kuru sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ tika nodots nomā zemes gabals Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, 3932 m2 platībā, Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai, uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku. 2007.gada 11.maijā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ iesniegums, kurā tā norāda, ka tirgus vajadzībām tiks izmantota tikai daļa no zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, kā arī to, ka zemes nomas maksa noteikta nesamērīgi augsta zemes gabala izmantošanai.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ 2007.gada 10.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.701/1-23.).par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, un 2007.gada 11.maija iesniegumu (reģ.Nr.948/1-23) par nomas zemes platību un nomas maksu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.52 (prot.Nr.2) ‘’Par tirgus statusa noteikšanu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs’’, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.283 (prot.Nr.7) ‘’Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’.

 2. Nodot nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Cēsu tirgus”, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1324) daļu, Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai, uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku, sākot ar 2007.gada 1.jūniju (pielikums ).

   

 3. Iznomājamā zemes gabala platība 3080 m2.

   

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

   

 5. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības) gadā.

   

 6. Nomas līgums slēdzams vienas nedēļas laikā pēc būvniecības, saistītas ar SIA ‘’Cēsu tirgus’’ darbības pagaidu izvietošanu zemes gabalā Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, pabeigšanas, bet ne vēlāk kā ar 01.01.2008.

   

 7. Nomas maksa u.c. maksājumi tiek aprēķināti no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts nomas līgums.

   

 8. Līdz nomas līguma noslēgšanai noslēgt nomas priekšlīgumu.

   

 9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas priekšlīgumu un nomas līgumu.

   

 10. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

   

 11. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

   

 12. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

   

 13. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 366

(prot.nr.9)

Par atklāta konkursa ‘’Telpu noma un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2. pamatskolā” rezultātu apstiprināšanu

________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G. Šķendera 14.03.2007. rīkojumu Nr. 162-r “Par konkursa komisijas izveidi telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Cēsu 2. pamatskolā” un atklāta konkursa „Telpu noma un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2. pamatskolā” komisijas 2007.gada 8. maija lēmumu (prot. Nr. 4), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt atklāta konkursa „Telpu noma un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2. pamatskolā” rezultātus, saskaņā ar ko piešķirtas tiesības slēgt nomas un ēdināšanas pakalpojumu līgumu Cēsu 2. pamatskolā SIA “Merits”, reģ. Nr. 40003345096.

 2. Nomas un ēdināšanas pakalpojumu līgums noslēdzams 10 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas domes sēdē.

 3. Apstiprināt Nomas un ēdināšanas pakalpojumu līgumu saskaņā ar pielikumu.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.MIHAĻOVAM.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 367

(prot.nr.9)

 

 

Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību

Hansa disko nakts pasākuma laikā

____________________________________________

Pamatojoties uz LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa (07.12.1984.) 171.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 38.punkta 3.8.1. apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Noteikt, ka Hansa disko nakts pasākumā Vienības laukumā, Cēsīs, laikā no 2007.gada 16.jūnija plkst. 20.00 līdz 2007.gada 17.jūnija plkst. 4.00 ir atļauta alkoholisko dzērienu (alus, sidrs, alkoholiskie dzērieni) pārdošana un lietošana uz vietas.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 368

(prot.nr.9)

 

 

Par atklāta konkursa ‘’Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 07.decembra sēdes lēmumu Nr. 686 ‘’Par konkursa izsludināšanu zemes gabalu Valmieras ielā 24, Cēsīs nomai ar apbūves tiesībām’’ (prot. Nr. 19, 12.punkts) un konkursa ‘’Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ komisijas 2007.gada 28.maija lēmumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt atklāta konkursa ‘’Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātus, saskaņā ar kuriem zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0102, 5919 kv.m. platībā), ilgtermiņa nomas priekšlīgumu ar tiesībām slēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „peinbols.lv”, vienotais reģ. Nr. 44103039390.

 2. Noteikt, ka nomas līgumu par zemes gabalu Valmieras ielā 24, Cēsīs nomu uz nomas termiņu 12 gadi no nomas līguma noslēgšanas un nomas maksu 3% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību, slēgs ar nosacījumu, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „peinbols.lv”, vienotais reģ. Nr. 44103039390 līdz 2007.gada 01.septembrim iesniegs bankas apliecinājumu par finansējuma piešķiršanu apbūvei un projekta „Galdniecība” realizācijai.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot zemes gabala nomas priekšlīgumu un nomas līgumu.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 369

(prot.nr.9)

 

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas statusa maiņu

________________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 29.maija rīkojumu Nr. 31 ‘’Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu’’, ar kuru Cēsu pilsētas ģimnāzijai ir piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijai piešķirto Valsts ģimnāzijas statusu.

 2. Noteikt, ka Cēsu Valsts ģimnāzija ir Cēsu pilsētas ģimnāzijas saistību pārņēmēja.

 3. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei G.Bērziņai nodrošināt visas nepieciešamās darbības un dokumentu sakārtošanu saistībā ar ģimnāzijas statusa maiņu.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.MIHAĻOVAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 370

(prot.nr.9)

 

Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes rīkoto

iepirkumu konkursu nolikuma sagatavošanai

_________________________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt maksu par Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu konkursu nolikuma sagatavošanu (t.sk. PVN):

  1. preču un pakalpojumu iepirkumiem:

- ar paredzamo līgumcenu līdz Ls 100`000 (bez PVN) 20.00 Ls/eks.;

- ar paredzamo līgumcenu virs Ls 100`000 (bez PVN) 50.00 Ls/eks.;

1.2. būvdarbu iepirkumiem:

- ar paredzamo līgumcenu līdz Ls 2`000`000 (bez PVN) 30.00 Ls/eks.;

- ar paredzamo līgumcenu virs Ls 2`000`000 (bez PVN) 50.00 Ls/eks..

2. Maksa iekasējama no personām, kas saņem konkursa nolikumu.

3. Noteikt, ka maksa par Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu konkursu nolikuma sagatavošanu netiek iekasēta iepirkumiem ar ārvalstu līdzfinansējumu.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 371

(prot.nr.9)

 

Par nekustamā īpašuma Pils iela 1, Cēsīs nodošanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” valdījumā

___________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 10.05.2007. lēmumu Nr. 325 „Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves būvniecību Pils ielā 1, Cēsīs” (prot. Nr.8, 43. p.), Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” 30.05.2007. iesniegumu Nr. 2-10/121 (1121/1-23), likuma „Publisko aģentūru likums” 35. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Nodot Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”(turpmāk – Aģentūra) valdījumā ar 2007. gada 01. jūniju Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2003 933 m² platībā (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0023 6109; 24.07.2006.).

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Aģentūras valdījumā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

 3. Noteikt, ka Aģentūra ir visu saistību, kas attiecas uz tās valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, pārņēmēja.

 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 372

(prot.nr.9)

 

Par nekustamā īpašuma Pils laukums 5, Cēsīs nodošanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” valdījumā

___________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” 30.05.2007. iesniegumu Nr. 2-10/121 (1121/1-23), likuma „Publisko aģentūru likums” 35. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Nodot Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”(turpmāk – Aģentūra) valdījumā ar 2007. gada 01. jūniju Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pils laukumā 5, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 005-1710 124 m² platībā un vienas ēkas: administratīva ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1710 001 (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0011 7156; 15.11.2003.).

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Aģentūras valdījumā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

 3. Noteikt, ka Aģentūra ir visu saistību, kas attiecas uz tās valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, pārņēmēja.

 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 373

(prot.nr.9)

 

Par zemes gabalu Kalna ielā 4A un Kalna ielā 6, Cēsīs,

savstarpējās robežas maiņu

_________________________________________________________________

Izskatot zemes gabala Kalna ielā 4A, Cēsīs, 4/5 domājamo daļu īpašnieces Evas Maksimovas, un zemes gabala Kalna ielā 4A, Cēsīs, 1/5 domājamās daļas un zemes gabala Kalna ielā 6, Cēsīs, īpašnieka Eduarda Zirdziņa, iesniegumu (reģ.Nr.596/F-1-23; 17.05.2007.) par zemes gabalu Kalna ielā 4A un Kalna ielā 6, Cēsīs, savstarpējās robežas maiņu, atdalot no zemes gabala Kalna ielā 4A, Cēsīs, zemes gabala daļu, saskaņā ar pievienoto plāna skici, un pievienojot to pie zemes gabala Kalna ielā 6, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.05.2007. priekšlikumu (prot.Nr.19, 9.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atdalīt no zemes gabala Kalna ielā 4A, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 0805), plānā norādīto zemes gabala daļu (pielikums ) 271 m2 platībā, kura, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Kalna ielā 6, Cēsīs (kad.Nr.4201 008 0807), veidojot vienu zemes vienību;

 2. Zemes gabalu platības pēc robežu maiņas:

  1. Kalna ielai 4A, Cēsīs – 1083 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Kalna ielai 6, Cēsīs – 2631 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

 3. Pieņemt zināšanai, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi minētajiem nekustamajiem īpašumiem pēc robežu un platību maiņas saglabājas esošie:

  1. Kalna ielai 4A, Cēsīs - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

  2. Kalna ielai 6, Cēsīs – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 374

(prot.nr.9)

 

Par telpu grupu (dzīvokļu) adrešu piešķiršanu Kovārņu ielā 33, Cēsīs

_________________________________________________________________

 

Izskatot ēkas Kovārņu ielā 33, Cēsīs, īpašnieka SIA „BLP Projekts”, reģ.Nr.40003743188, jurid. adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, iesniegumu (reģ.Nr.1039/1-23; 21.05.2007.) par telpu grupu numerācijas piešķiršanu dzīvojamā mājā Kovārņu ielā 33, Cēsīs, saskaņā ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu (06.03.2007.), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 29.05.2007. priekšlikumu (prot.Nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kovārņu ielā 33, Cēsīs, telpu grupām adrešu numerāciju no 1 līdz 50.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 375

(prot.nr.9)

 

 

Par telpu grupu (dzīvokļu) adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 16, Cēsīs

_________________________________________________________________

Ziņo: Būvvaldes vadītāja vietniece Z.Jēkabsone

 

Izskatot ēkas Ainavu ielā 16, Cēsīs, īpašnieka SIA „AIMOS”, reģ.Nr.44103008846, jurid. adrese Ainavu ielā 25, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.1062/1-23; 23.05.2007.) par telpu grupu numerācijas piešķiršanu dzīvojamā mājā Ainavu ielā 16, Cēsīs, saskaņā ar ēkas rekonstrukcijas būvprojektu (akceptēts 18.05.2007., reģ.Nr.S-46), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 29.05.2007. priekšlikumu (prot.Nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ainavu ielā 16, Cēsīs, telpu grupām adrešu numerāciju no 1 līdz 4.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 376

(prot.nr.9)

 

 

Par adrešu apstiprināšanu Rīta ielā, Cēsīs

_________________________________________________________________

Izskatot jaunbūves Rīta ielā 15, Cēsīs, daļas īpašnieces Ingas Kaļķes, p.k. 150771-11289, dzīv. „Bērzkalnos”, Raiskuma pag., Cēsu raj., iesniegumu (reģ.Nr.630/F-1-23; 30.05.2007.) par adreses Rīta ielā 15, Cēsīs, apstiprināšanu reģistrācijai Adrešu reģistrā, ievērojot to, ka Rīta ielai līdz šim Cēsu pilsētas pašvaldība nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt Rīta ielā, Cēsīs, līdz Adrešu reģistra darbības uzsākšanai izveidotās adreses:

  1. Rīta iela 1;

  2. Rīta iela 2;

  3. Rīta iela 3;

  4. Rīta iela 4;

  5. Rīta iela 5;

  6. Rīta iela 6;

  7. Rīta iela 7;

  8. Rīta iela 8;

  9. Rīta iela 9;

  10. Rīta iela 10;

  11. Rīta iela 11;

  12. Rīta iela 12;

  13. Rīta iela 13;

  14. Rīta iela 14;

  15. Rīta iela 15;

  16. Rīta iela 16;

  17. Rīta iela 17;

 2. Pieņemt zināšanai, ka ēkās ar šādām adresēm, nav reģistrētas atsevišķas telpu grupu adreses.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 377

(prot.nr.9)

 

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs

_____________________________________________________________

 

Zemes gabals Mēderu ielā 2, Cēsīs (kad.nr. 4201 009 0532) pieder Jānim Ozolam (zemesgrāmatas nod. Nr. 1000 0010 5539; lēmuma datums 15.07.2003.).

Izskatot Jāņa Ozola iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (reģ.Nr.599/F-1-23; 18.05.2007.), kurā kā detālplānojuma izstrādātāju norāda arhitekti Ritu Dālbergu, sert. Nr.10-0934, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu , Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 29.maija priekšlikumu (prot.Nr.19, 7.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs (plāns pielikumā Nr.1);

 2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieci, pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;

 3. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Jāni Ozolu, p.k.140472-11284, dzīv. Mēderu ielā 2, Cēsīs, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.2).

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 378

(prot.nr.9)

 

Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam

zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs

_____________________________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 29.maija priekšlikumu (prot.Nr.19, 7.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs (pielikums Nr.1);

 2. Organizēt detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2007.gada 18.jūniju, līdz 2007.gada 4.jūlijam (ieskaitot).

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 379

(prot.nr.9)

 

 

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs

_____________________________________________________________

 

Zemes gabals Egļu ielā 20, Cēsīs (kad.nr. 4201 006 1105) pieder Santai Spalei, (zemesgrāmatas nod.Nr.245; 24.08.2006.).

Izskatot Santas Spales iesniegumu par detālplānojuma izstrādāšanu (reģ.Nr.557/F-1-23; 09.05.2007.), kurā viņa izsaka vēlēšanos uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, par saviem līdzekļiem un kā detālplānojuma izstrādātāju norāda SIA „BŪVPROJEKTS”, reģ.Nr.44102006392, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.2. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 29.maija priekšlikumu (prot.Nr.19, 8.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs (plāns pielikumā Nr.1);

 2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieci, pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;

 3. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Santu Spali, p.k.080182-10652, dzīv. Egļu ielā 20, Cēsīs, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.2).

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 380

(prot.nr.9)

 

 

 

Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam

zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs

_____________________________________________________________

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 29.maija priekšlikumu (prot.Nr.19, 9.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs (pielikums Nr.1);

 2. Organizēt detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2007.gada 18.jūniju, līdz 2007.gada 4.jūlijam (ieskaitot).

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 31.maijā nr. 381

(prot.nr.9)

 

 

Par zemes gabalu maiņu

_______________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder neapbūvēts zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, kad.Nr.4201 009 0611, platība 27784 m2 (zemesgrāmatas nod. Nr.1901).

Jānim Kažam, pieder neapbūvēts zemes gabals Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, kad.Nr.4201 009 0604, platība 8486 m2 (zemesgrāmatas nod. Nr.736).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, daļa no zemes gabala Briežu ielā 22 atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves zonā, daļa mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā. Zemes gabals Leona Paegles ielā 21 atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves zonā. Ievērojot to, ka minētie zemes gabali atrodas pārsvarā neapbūvētā kvartālā starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, lai sagatavotu kvartālu kompleksai apbūvei, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde kvartāla daļai un patlaban notiek atzinumu saņemšana par izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju. Uz zemes gabala Briežu ielā 22 paredzēta divu ielu izbūve un ir nodalītas teritorijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei un mazstāvu rindu māju apbūvei. Uz zemes gabala Leona Paegles ielā 21 paredzēta ielas posma izbūve un daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu ... (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana ...), un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, Cēsu pilsētas pašvaldībai nav nepieciešama zeme mazstāvu rindu (individuālo) māju apbūvei, bet ir nepieciešama zeme ielu izbūvei un daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 3.punktu un 38.pantu, ņemot vērā zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Kažas iesniegumu (1418/F-1-23; 15.08.2006.) par viņam piederošā zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, maiņu pret pašvaldībai piederošā zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, daļu, kuru iespējams izmantot mazstāvu dzīvojamo māju apbūvei, saskaņā ar kvartāla detālplānojuma pirmajā redakcijā noteikto ielu trasējumu un zemes gabalu platībām, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.05.2007. priekšlikumu (prot.nr.18, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piekrist Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, daļas ar perspektīvajām adresēm Briežu iela 28 un Ūdru iela 2, Cēsis, kopējā platība 8982 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalus iemērot dabā, maiņai pret pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamu Jāņa Kažas īpašumā esošu zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, platība 8486 m2.

 2. Līdz zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, atdalīto daļu iemērīšanai dabā, reģistrēšanai zemesgrāmatā un zemju maiņas veikšanai noslēgt zemes gabalu maiņas priekšlīgumu, kurš atļautu veikt rindu māju projektēšanas procesa uzsākšanu.

 3. Uzdot sagatavot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) atbilstošu maiņas priekšlīgumu.

 4. Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, atdalīto daļu uzmērīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā, nosakāmas maināmo īpašumu tirgus vērtības un izvērtējama maiņas atbilstība Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 38.panta prasībām. Gadījumā, ja privātīpašumā esošā zemes gabala tirgus vērtība ir lielāka kā maināmo pašvaldības zemes gabalu kopējā vērtība, saskaņā ar Jāņa Kažas 30.05.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1109/1-23), netiks celtas pretenzijas par vērtību starpības atlīdzināšanu.

 5. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

Lēmuma Nr. punktam Nr. (prot.Nr.)

Paskaidrojuma raksts.

 

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi sadaļā „Apbūve noteikumi” izstrādāti pēc Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 11.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1), saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

  3. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

  4. Cēsu pilsētas attīstības programmu.

2. Teritorijas plānojuma daļas „Apbūves noteikumi” patreizējais apraksts un grozījumu priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļā „Apbūves noteikumi” ir Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemes gabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai.

Apbūves noteikumu uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju un īpašnieku interešu ievērošanu, lai būvniecība neradītu traucējumus, ierobežojumus vai bīstamību, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju.

Apbūves noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR Ministru Kabineta : Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, „Teritorijas plānošanas likumu”, „Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, „Būvniecības likumu”, „Civillikumu” u.c. ar attīstību, teritoriālplānošanu un būvniecību saistītiem likumdošanas aktiem. Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi drīkst pastiprināt, taču nedrīkst atcelt vai mīkstināt augstākas kompetences noteiktās prasības.

Ņemot vērā, ka valsts noteiktajos normatīvajos aktos ir veikti grozījumi un Cēsu pilsētas domes ikdienas darbā nākas saskarties ar jautājumu risināšanu, kas nav definētas Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus vairākos Apbūves noteikumu punktos.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Veikt Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos šādus grozījumus:

I daļa

 1. Svītrot 15.37.

 2. Jauns punkts 15.42.1 Cokola stāvs – ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma

 3. Izteikt jaunā redakcijā 15.76. Jumta stāvs - plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgteltas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu

 4. Jauns punkts 15.87.1 Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis.

 5. Izteikt jaunā redakcijā: 15.102. Pagrabstāvs- ēkas stāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma

 6. Izteikt jaunā redakcijā: 15.107. Piebraucamais ceļš – būve, kas paredzēta piekļūšanai pie atsevišķiem objektiem vai teritorijām zemes gabala robežās, arī servitūtu ceļš.

 7. Izteikt jaunā redakcijā: 15.108. Pilns stāvu skaits - stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, kā arī cokola, mansarda un tehnisko stāvu. Neizbūvētu pagrabstāvu un bēniņus stāvu skaitā neieskaita. Stāvu skaitā ieskaita jumta stāvu, ja tajā ir iebūvētas dzīvojamās vai publiskās telpas.

 8. Jauns punkts 15.148. Galvenais izmantošanas veids – teritorijā (ne mazāk kā kvartālā) dominējošais (ne mazāk kā 70%) esošais vai plānotais izmantošanas veids.

 9. Papildināt 3.1.1 redakciju „ ... atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai funkcionālai ...”

 10. Izteikt jaunā redakcijā 3.1.4. izbūvēt ielas atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam ielu tīklam, veidot jaunas ielas, nosakot to trasējumu ar detālplānojumu, izņemot gadījumus, kuri minēti AN 7.1.2.punktā

 11. Aizstāt vārdus punktā 3.1.5.
  • „ izvietota” ar vārdiem „tiek realizēta”
  • „neizmantojamam” ar vārdiem „nav izmantojamas”

 1. Jauns punkts 3.1.6. Cēsu pilsētas teritorijā drīkst būvēt īpašus – unikālus objektus, kuru funkcionālā izmantošana atbilst teritorijas plānojuma zonējumā noteiktajam un kuru realizēšanai un uzturēšanai nepieciešams lielāks stāvu skaits, apbūves blīvums (ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības), apbūves intensitāte un kurus raksturo to īpašie parametri:

  3.1.6.1.funkcionālais pielietojums, kas nosaka, ka šo objektu skaits pilsētā ir viens vai neliels skaits (piemēram – baznīca, peldbaseins, hokeja halle, ūdens atrakciju parks un taml.);

  3.1.6.2.tehnoloģiskais risinājums;

  3.1.6.3. īpaši augstvērtīgs, inovatīvs arhitektoniskais risinājums.

  Šos gadījumus nosaka ar Būvvaldes atzinumu, Attīstības un plānošanas komisijas atzinumu, pozitīvas publiskās apspriešanas rezultātiem, Tautsaimniecības komitejas atzinumu un Cēsu pilsētas domes lēmumu

 2. Izteikt jaunā redakcijā 3.2.6.

  Apbūves blīvums: līdz 80% no zemes gabala kopējās platības, ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības. Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, apbūves blīvums drīkst pārsniegt 80%, ja to nosaka vēsturiskā zemes gabala un vēsturisko (arī atjaunojamo) būvapjomu laukumu attiecība.

  Apbūves intensitāte: līdz 280% no zemes gabala kopējās platības

 3. Jauns punkts 3.2.7. Apbūves intensitāte: līdz 175% no zemes gabala kopējās platības.
 4. Izteikt jaunā redakcijā 3.2.9. Apbūves intensitāte: līdz 120% no zemes gabala kopējās platības.
 5. Izteikt jaunā redakcijā 3.2.10. (l 4.) Teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistīta īslaicīgā apbūve

  Apbūves blīvums: ne lielāks kā 1% no zemes gabala kopējās platības. Maksimālais stāvu skaits: viens pilns stāvs ar pieļaujamu jumta izbūvi.

  Svītrot redakciju: ’’Apbūves intensitāte: līdz no zemes gabala kopējās platības.’’

 6. Papildināt 4.2. redakciju . ......teritorijās, ja to nosaka Aizsargjoslu likums un tam pakārtotie LR Ministru kabineta noteikumi.

 7. Izteikt šādā redakcijā 4.3. Veikt būvniecību paaugstinātas bīstamības vai riska objektos bez reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas, bet potenciāli piesārņotās vietās aizliegts veikt celtniecību bez papildus piesārņotās vietas izpētes un monitoringa.

 8. Jauns punkts 4.9. Aizliegts apbūvēt jaunas teritorijas, kurās teritorijas plānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts paredz nodrošināt piekļūšanu zemes gabaliem, veidojot jaunas ielas vai to posmus, pirms šo ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves. Būvniecību atļauts veikt vienlaikus.

 9. Jauns punkts 4.10. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās uz viena zemes gabala, bez tā tālākas sadalīšanas, aizliegts būvēt vairāk kā divas atsevišķas dzīvojamās ēkas. Divu dzīvojamo ēku būvniecība, uz viena zemes gabala atļauta pie nosacījuma, ja, izstrādājot ēkas (ēku) būvprojektu, teritorijas ģenplānā tiek iestrādāta iespēja izveidot divus atsevišķus nekustamos īpašumus veidojot zemes gabalus atbilstoši AN 7.nodaļas prasībām (nodrošinot minimālās zemes gabalu platības un robežas ar ielu).

 10. Papildināt 5.2. redakciju Ielu posmus (atzarus), kuri veidojas dalot zemes gabalus AN 71.2. punktā noteiktajā kārtībā, platums sarkanajās līnijās ne mazāks kā 6m, vai lielāks, ja tas nepieciešams maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošanai

 11. Izteikt jaunā redakcijā 5.4. būvlaides 10m – 8m – 6m; Ielām, kuras paredzētas tikai gājēju un/vai velosipēdistu kustībai, būvlaidei 4 m.

 12. Izteikt jaunā redakcijā 5.6. Jaunus ielu posmus veido saskaņā ar teritorijas plānojumu, neapbūvētās teritorijās ielu trasējumu nosaka ar detālplānojumu. Ja zemes gabalu dalīšanai nav nepieciešams detālplānojums, ielu posmus veido AN 7.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.

 13. Papildināt 5.7 redakciju. „... dinamiku, ielu šķērsprofilus un inženierkomunikāciju izvietojumu tajos projektēt saskaņā ar 15.06.2006. apstiprinātajiem „Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā” (skat. pielikumā Nr.1)”;

 14. Papildināt 5.15. redakciju „ ...robežās saskaņojot to trasējumus un parametrus ar Cēsu pilsētas Komunālo nodaļu un Būvvaldi”;

 15. Papildināt 5.16 redakciju. „.... ar detālplānojumu vai Cēsu pilsētas vai tās daļas virsūdeņu novadīšanas projektu, ...”

 16. Papildināt 6.1 redakciju. „... kuriem nodrošināta tieša piekļūšana no ielas vai ir nodibināts ceļa servitūts, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 4.10.punktā.Jaunu ceļa servitūtu nodibināšana pieļaujama gadījumos, kad citādāk nav iespējams”

 17. Aizstāt vārdus punktā 7.1.1. „saskaņā ar” ar vārdiem: „ ...pamatojoties uz ...”

 18. Izteikt jaunā redakcijā: 7.1.2. vienkāršas konfigurācijas zemes gabalus ar platību līdz 15000 m2 un iespēju jaunizveidotajiem zemes gabaliem piekļūt no esošas vai jaunizveidojamas ielas ar garumu ne vairāk kā 100m – apstiprinot zemes īpašnieka iesniegtu zemes ierīcības projektu;

 19. Svītrot punktu 7.1.3.vienkāršos gadījumos (zemes gabaliem ar platību līdz 4000 m2), ja tam piekrīt Būvvalde, pamatojoties uz zemes īpašnieku iesniegtu dalījuma priekšlikumu;

 20. Izteikt jaunā redakcijā punktu 7.2.1. kuriem ir tieša piekļūšana pie ielas;

 21. Izteikt jaunā redakcijā 7.3. Zemes gabala sadalīšana nav atļauta:

 22. Jauns punkts 7.3.5. Rindu ēku gadījumā, ja tās atrodas zemes gabala iekšienē un nav iespējams izveidot zemes gabalus, kuri robežojas ar ielu;

 23. Izteikt jaunā redakcijā 7.4.1. jaunizveidota zemes gabala platībai jābūt ne mazākai par 1000 m2, rindu vai grupu ēku apbūvei ne mazākai par 400 m2 uz reāli nenodalāmu ēkas vienību, ja zemes gabalu nevar sadalīt atbilstoši AN un ne mazākai par 250m2 uz reāli nodalāmu ēkas vienību:

 24. Papildināt 7.4.2 redakciju: Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, un tā aizsargjoslā (saņemot LR VKPAI un Cēsu pilsētas būvvaldes piekrišanu), zemes gabalu platība pieļaujama arī mazāka kā 1000 m2, ja iespējams nodrošināt tiešu piekļūšanu no ielas;

 25. Aizstāt vārdu punktā 7.4.3. „austrumu” ar „rietumu”

 26. Jauns punkts 7.4.6. atļauts veidot jaunus zemes gabalus mazākus kā 1000 m2, kvartālos, kuros vēsturiski iedibināts cits zemes gabalu lielums.

 27. Jauns punkts 7.6. Ja zemes gabals tiek dalīts, izstrādājot zemes ierīcības projektu, Cēsu pilsētas domei ir tiesības pieprasīt no dalīšanas ierosinātāja apzināt inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabalam, ja tas var būtiski ietekmēt zemes gabalu robežu noteikšanu.

 28. Jauns punkts 7.7. Rindu ēku zemes gabalu sadalīšanas gadījumos jāparedz apgrūtinājums koplietošanas saimnieciskās piebrauktuves nodrošināšanai, ja nav iespējama iekšpagalma apsaimniekošana caur apbūves vienību.

 29. Apvienot 9.2.5. un 9.2.6. punktus un redakciju „pilsētbūvniecības pieminekļa Cēsu vecpilsētas robežās” aizstāt ar „valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā”.

 30. Papildināt 10.2 redakciju: „ ... prasībām un 15.06.2006. apstiprinātajiem ‘’Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā’’ (skat. pielikumā Nr.1). Neuzbūvētas ...’’

 31. Papildināt 11.1. redakciju „... jāizvieto ne tuvāk...”

 32. Jauns punkts 13.12. Mazstāvu dzīvojamai apbūvei (esošajai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 33. Jauns punkts 13.13. Daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 60% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 34. Jauns punkts 13.14. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un sabiedriskas nozīmes apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) Cēsu pilsētā atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 50% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 35. Jauns punkts 14.11. Cēsu pilsētā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvē aizliegts izveidot jaunas atsevišķas ieejas uz dzīvokļiem ēkas ārsienā 1.stāva līmenī, izņemot, ja dzīvoklis tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

 36. Jauns punkts 16.1.1. Pietiekošas vēsturiskās informācijas (fotogrāfijas, projekts u.tt.) gadījumā iespējams veidot vēsturisko žogu un vārtu kopijas.

 37. Izteikt jaunā redakcijā 17.1: „Ielu, laukumu, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai izmantojamiem apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai koplietošanas pagalma robežās. Apgaismojuma izbūve vai rekonstrukcija jānoformē ar būvprojektu „

 38. Papildināt 22.1 redakciju.: „... esošajām būvēm, izņemot, ja ēkas raksturojošs lielums (tai skaitā satiksmes organizācijas nosacījumi vairs nepieļauj automašīnu stāvēšanu), kas prasītu ...’’,

 39. Papildināt redakciju

 40. No šīs normas izpildes minētajā teritorijā atbrīvoti:

 41. esošo ēku īpašnieki un nomnieki, kuru nekustamajos īpašumos esošās apbūves blīvums nepieļauj jaunu stāvvietu ierīkošanu;

 42. atsevišķi uzņēmējdarbības veicēji, kuru telpu platība esošajā apbūvē nepārsniedz 40m2;

 43. Pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā noteikt, ka LVS un šo noteikumu 22.4.punkta prasībām par stāvvietu skaitu pielietot koeficientu 0,5.

   

 44. Grozīt punktu 22.2. „... atbilstoši LVS un šo noteikumu prasībām, tad objekta īpašnieks vai pusēm vienojoties objekta nomnieks vai būvētājs par ...’’

 45. Jauns punkts 22.2.1 Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks apzināti samazina esošo automašīnu stāvvietu skaitu (piem. izbūvējot papildus apjomus, vai vasaras terases, vai labiekārtojumu un taml.) vai tajā dažādu apstākļu dēļ nav iespējams ierīkot nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu un Būvvalde un Cēsu pilsētas dome tam piekrīt, tad tas iespējams pie AN 22.2.punkta nosacījumu izpildes;

 46. Papildināt 22.4. redakciju:

  • viesnīcas, viesu nami, moteļi- 1 st. uz 1numuru līdz 30% stāvvietu strādājošo vajadzībām,

  • sporta nami, sporta zāles, sporta laukumi (ar sēdvietām) – 1st. uz katrām 6 sēdvietām;

  • sporta zāles, sporta laukumi (bez sēdvietām) – ne mazāk kā 20 st. uz objektu;

  • privātās publiskās pirtis, atpūtas nami – ne mazāk kā 10 st. uz objektu;

  • finanšu darījumu iestādes (bankas, to klientu apkalpošanas centri, apdrošināšanas kompānijas, kredītiestādes un taml.), katriem 20m2 apkalpošanas zāles vai biroja platības – 1 st. (bet ne mazāk kā trīs uz objektu);

  • dzīvojamā platība – vienistabu dzīvoklis - 1 stāvvieta, divistabu un vairākistabu dzīvoklim ne mazāk kā 1,5 stāvvietas.

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 25.13 „Esošo elektropārvades līniju rekonstrukcija vai jauna būvniecība (tai skaitā apgaismojuma) veicama kabeļus ieguldot gruntī saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saņemtu būvatļauju. Būve nododama ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”

 2. Papildināt 25.14 redakciju. „... PAU un akceptētu būvprojektu...”

 3. Jauns punkts 25.19. Lietus ūdeņu un virsūdeņu novadīšana no apbūves teritorijas, pielietojot iesūcināšanas metodi, atļaujama tikai pēc ģeotehniskās izpētes un atbilstoša slēdziena saņemšanas.

 4. Jauns punkts 27.1.11. atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.5 „Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā” (10.02.2005., sēdes prot. Nr.3, 14.punkts) un to papildinājumiem un grozījumiem perspektīvā.

 5. Papildināt 27.2 redakciju: „Ēkas vai nepabeigtas jaunbūves ...dzīvību. Šādām ēkām jāsaņem noteikta parauga objektu konservācijas atļauja Būvvaldē (paraugs pielikumā Nr.2)’’;

  svītrot vārdu „...un...”

  vārdu „...aizslēgtas...” aizstāt ar vārdu „..un...”

  vārdus „.. aizvērti vai aizsisti” aizstāt ar vārdu „... norobežoti...”

  vārdu „...aizžogojamas...” aizstāt ar vārdu „..nožogojamas...”

 6. Jauns punkts 27.4. Cēsu pilsētas pašvaldība bez kompensācijas pārņem īpašumā no fiziskajām un juridiskajām personām to privātīpašumā esošas nodalītās, jaunizbūvētās ielas tikai pēc maģistrālo inženiertīklu un ielas šķērsprofilu, garenprofilu un ieseguma pilnīgas izbūves pabeigšanas, ja puses nav vienojušās savādāk

 7. Jauna redakcija 28.1.2. Prasībām par ēku un būvju apsekošanas kārtību:

  1. Lai saņemtu ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu par ēkas vai būves tehnisko stāvokli pašvaldības, valsts, juridisko personu un fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar situācijas izklāstu un lūgumu nozīmēt ēku un būvju apsekošanas komisiju objekta apsekošanai;

  2. ēkas inventarizācijas plāni (ja nepieciešams);

  3. raksturīgo vietu fotofiksācija (ja nepieciešams);

  4. atbilstoši sertificētas personas vai licencētas firmas izstrādātu ēkas inženiertehniskās apsekošanas slēdzienu gadījumā , ja komisijas ierosinātājs vēlās ēkai vai būvei noteikt avārijas vai kapitāli remontējamas ēkas vai būves statusu.

 1. Dzīvojamās platības norakstīšanas no apdzīvojamās platības uzskaites kritēriji:

  2.1.dzīvojamās ēkas atrodas rūpniecības, noliktavu vai ārējā transporta zonā, kurā pēc teritorijas plānojuma vai detālplānojuma dzīvojamā funkcija nav atļauta;

  2.2.dzīvojamās ēkas vai telpas konstrukcijas atrodas avārijas stāvoklī;

  2.3.dzīvojamās telpas platība mazāka par 8 m2;

  2.4.platums taisnstūrveida vai trapecveida dzīvojamai telpai mazāks par 2m (nišu un izvirzījumu platums vai dziļums netiek ņemts vērā)

  2.5.telpas augstums ar horizontāliem griestiem līdz 2.2.m vai arkveida griestiem līdz 2.2 m no grīdas līdz arkas izliekuma sākumam;

  2.6.telpas grīdas līmenis atrodas zemāk par ārējās zemes (trotuāra apmales) līmeni vairāk par pusi no telpas augstuma;

  2.7.telpai nav tiešā dabīgā izgaismojuma vai tā tiek izgaismota ar otro gaismu;

  2.8.telpas logi (logs) atrodas iepretī arkai, slēgtai galerijai vai citas ēkas sienai;

  2.9.telpas logi (logs) iziet uz slēgtu pagalmu;

  2.10.attālums no loga līdz šķērssienai vai starpsienai lielāks par 1.4m (nišu un izvirzījumu platums un dziļums netiek ņemts vērā);

  2.11.dzīvoklī telpa virtuvei nav dabīgi izgaismota;

  2.12.troksnis un vibrācija no stacionāro mehānismu un inženieriekārtu darbības pārsniedz pieļaujamās sanitārās normas;

  2.13.dzīvojamā telpā nav stacionāras apkures ierīces vai iekārtas;

  2.14.tieši virs dzīvojamās telpas atrodas vannas un tualetes telpas;

  2.15.caur dzīvojamo telpu vai starpstāvu pārsegumu vai virs telpas novietoti kanalizācijas vadi;

  2.16.dzīvoklī nav tualetes;

  2.17.dzīvojamās telpas durvju aile kapitālā sienā vai starpsienā mazāka par 70 cm;

  2.18.dzīvojamā telpā atrodas lūka ieejai tehniskā pagrabā;

  2.19.ieeja tualetē vai savienotajā sanitārajā mezglā notiek no istabas vai virtuves;

  2.20.ieeja dzīvojamā telpā vai virtuvē notiek tieši no ielas vai kāpņu telpas bez priekštelpas;

  2.21.dzīvojamā telpā pastāvīgs sienu , griestu , grīdas mitrums;

  2.22.dzīvojamās telpas atrodas virs telpām , kas izdala paaugstinātu siltumu un temperatūra tajās pārsniedz normās noteiktās prasības.

 2. Lai apdzīvojamo platību norakstītu no apdzīvojamās platības uzskaites komisijai ir jākonstatē trīs 2.punkta nosacījumi.

 1. Jauna redakcija 28.1.3. Prasībām par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas kārtību:

1.Lai reģistrētu juridisko un fizisko darbības vietu un funkciju valsts, juridisko un fizisko personu īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1.Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar lūgumu reģistrēt konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

1.2.juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

1.3.nomas līguma, ar ēkas, telpu un zemes gabala īpašnieku (lietotāju), kopija;

1.4.juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

1.5.specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

1.6.nekustamā īpašuma piederības apliecinošu dokumentu kopijas;

1.7.telpu vai objekta inventarizācijas plāns vai zemes gabala plāns ar norādēm, kuras precīzi telpas vai kura zemes gabala daļa (norādot robežas) tiek nomāta vai izmantota.

2. Lai reģistrētu juridisko un fizisko personu darbības vietu un funkciju Cēsu pilsētas
pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1. Cēsu pilsētas domei un apsaimniekotājam (t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) adresēts iesniegums ar lūgumu atļaut ierīkot konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

2.2. juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

  1. juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa , ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

  2. specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

2.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts;

2.6. Gadījumos, ja zeme nav Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā - zemes nomas līguma ar zemes īpašnieku (lietotāju) kopija.

3. Lai reģistrētu individuālā darba veicējus un to darbības veikšanas vietu fiziskām personām Cēsu pilsētas domē jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. noteikta parauga iesniegums (paraugs pielikumā Nr.2);

  2. ēkas īpašnieka vai tās pārvaldītāja rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja patstāvīgā dzīves vieta;

  3. ēkas īpašnieku apvienības valdes vai tās pilnvarotās personas rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja pastāvīgā dzīves vieta, dzīvoklis ir privatizēts un ēka ir dalīts īpašums;

  4. nomas līguma kopija, ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas valsts, juridisko vai fizisko personu īpašumā;

3.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā;

 1. Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai valsts, juridisko vai fizisko personu nekustamajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas būvvalde; atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu.

 1. Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai Cēsu pilsētas pašvaldības nekustāmajos īpašumos un pārvaldījumā esošajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskā komiteja, atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

 2. Atzinuma pieņemšanai, Cēsu pilsētas būvvalde vai Cēsu pilsētas Tautsaimnieciskā komiteja ir tiesīga pieprasīt:

6.1. vienģimenes dzīvojamai ēkai piegulošo vai nepieciešamības gadījumā apkārtējo gruntsgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai,

6.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā vai tās daļā dzīvojošo īrnieku vai dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai.

7. Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu vienģimenes dzīvojamajās mājās nepieciešams

 1. pārplānot ēkas telpu plānojumu atbilstošu normatīvajām prasībām;

 2. atbilstoši mainīt zemes lietošanas mērķi.

8. Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās nepieciešams:

 1. saņemt, ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātu, Cēsu pilsētas ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu, par to, ka dzīvoklis ir noņemts no apdzīvojamās platības uzskaites;

 2. pārplānot telpu plānojumu atbilstoši normatīvajām prasībām;

 3. mainīt zemes lietošanas mērķi.

9. Lai saņemtu telpu vai objektu reģistrācijas apliecību Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

  1. iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai;

  2. Cēsu pilsētas domes rīkojums vai domes lēmums par reģistrēto darbības vietu un funkciju;

  3. Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja tehniskā pase;

9.4.Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes atzinumu;

9.5.pilsētas SIA „Vinda” atzinumu par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves atbilstību tehniskajiem normatīviem (noteikumiem);

9.6.licencētas juridiskas personas atzinumu par izbūvēto elektroierīču atbilstību normatīvajām prasībām;

9.7.Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiāles atzinumu;

9.8. VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas slēdziens, ja tas ir nepieciešams;

9.9.līgums ar juridisku personu, kurai ir Cēsu pilsētas domes atļauja atkritumu izvešanai Cēsu pilsētā ;

9.10.Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums, kur tas ir nepieciešams;

10. Punkta 11. izpildi kontrolē Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisija.

 1. Pilsētas domes izsniegtās reģistrācijas apliecības var tikt anulētas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokolu un Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijas rakstiska ierosinājuma pamata.

 2. Pilsētas domes izsniegto telpu un objektu reģistrācijas apliecību drīkst anulēt ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

 3. Reģistrācijas apliecības var tikt atjaunotas tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

 4. Ja juridiskas vai fiziskas personas pārtrauc darbību reģistrētajās telpās vai objektā, tad par to rakstiski jāinformē Cēsu pilsētas dome.

 5. Reģistrēto darbības vietu uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros veic:

  1. pašvaldības pilnvarotas amatpersonas;

  2. pilsētas būvvaldes vadītājs, viņa vietnieks un būvinspektors;

  3. pašvaldības policijas darbinieki.

16. Juridiskās un fiziskās personas šajos noteikumos ietverto darbību realizēšanā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus.

 1. Jauns punkts 29.1.3. Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

 2. Izteikt jaunā redakcijā: 31.3. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128) iekļauto Cēsu pilsētas objektu uzskaitījums ievietots teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 8.2. Kultūrvēsturiskais mantojums.

 3. Jauns punkts 32.1.4: Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

 4. Jauns punkts 34.4. Cēsu pilsētā  Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37. panta 1. punkta 4. apakšpunktam noteikta teritorija  gar Gauju   ar appludinājuma varbūtību  vienu reizi simts gados (skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

 5. Jauns punkts 34.5.  zemes gabalam Valmieras ielā 8, Cēsis, kadastra Nr. 4201 002 0614  noteikta  25 metru aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem, kā to paredz  2006. gada MK noteikumi Nr.508. „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

 6. Papildināt 38.2. redakciju : Cēsu pilsētā ir atļauta pazemes ūdeņu ieguve (tai skaitā artēzisko urbumu ierīkošana) ūdensapgādes un ražošanas procesu nodrošināšanai, fizisko un juridisko personu, vajadzībām atbilstoši:

 7. Izteikt jaunā redakcijā 40.1.4. „citi ar pilsētas domes lēmumu apstiprināti gadījumi pēc Būvvaldes vai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas ierosinājuma;

  II daļa

 8. Papildināt 1.2. redakciju „... kas ir arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, izņemot ciktāl to nosaka vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas procedūras nosacījumi’’;

 9. Jauns punkts 1.3.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas būvprojekts izstrādājams vienā (tehniskā projekta stadija) vai divās (skiču un tehniskā) projekta stadijās un būvprojekta sastāvs tiek noteikts:

  1.3.1.1. paskaidrojuma raksts, kurā raksturoti projektējamo ēku un būvju kompozīcijas, ģenplāna un labiekārtojuma (tai sk. apstādījumu) nosacījumi, to plānojuma un apdares risinājumi, to konstruktīvais un ārējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes, fekālās kanalizācijas, ūdensvada, virsūdeņu novadīšanas, sakaru un taml.) risinājumi un iekšējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes vai apkures, kanalizācijas, ūdensvada, ventilācijas un taml.) risinājumu raksturojums;

  1.3.1.2.grafiskā daļa(saīsinājumi pieņemti atbilstoši LBN 202-01 ‘’Būvprojekta saturs un noformēšana’’):

  1.3.1.2.1. teritorijas sadaļa TS;

  1.3.1.2.2.būvprojekta ģenplāns ĢP (M1:500) (teritorijas organizācija, ārējo inženiertīklu savietotais plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojums);

  1.3.1.2.3. arhitektūras risinājumi (tai sk. detalizēti) AR, ARD (M:100, M1:50, M1:25) (būves stāvu plāni, jumta ieseguma plāns, būves fasādes, raksturīgie griezumi, ja nepieciešams detaļas un taml.)

  1.3.1.2.4.būvkonstrukcijas BK (tai sk. MK,KK, DzK) (M1:100, M1:50, M1:25) (pamatu plāns, starpstāvu pārsegumu plāni, jumta konstrukciju plāni, raksturīgie griezumi, raksturīgie mezgli, ja nepieciešams atsevišķu detaļu rasējumi un taml.)

  1.3.1.2.5. iekšējo inženiertīklu principiālās shēmas – apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana AVK, ūdensvads un kanalizācija ŪK, gāzes apgāde GA;

  1.3.1.2.6.ārējie pieslēgumi pie inženiertīkliem- ūdensapgāde un kanalizācija ŪKT, lietus ūdens kanalizācija LKT, drenāžas tīkli DT, gāzes apgādes tīkli GAT, siltumapgāde SAT, elektroapgāde ELT, vājstrāvas VST.

  Ja nepieciešams Būvvalde var noteikt arī citas būvprojekta sastāva prasības.

 10. Svītrot 5.18.

 11. Jauns punkts 6.5.8. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

 12. Papildināt 6.12 redakciju.: „... uz īsāku laiku, vai šo noteikumu 27.2.punktā noteiktajos gadījumos, rakstiski jāinformē ...”;

 13. Izteikt jaunā redakcijā

12.1.Par AN pārkāpšanu vainīgā persona (fiziskā vai juridiskā) tiek saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši šiem noteikumiem.

Par citu būvniecības normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie atbildības pārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

12.2.Par AN pārkāpšanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 250,-, bet juridiskām personām līdz Ls 1000,-.

12.3.Par AN neievērošanu administratīvo protokolu tiesīgi sastādīt:

12.3.1.būvvaldes vadītājs;

12.3.2.būvvaldes vadītāja vietnieks;

12.3.3.būvinspektors;

12.3.4.pašvaldības policija;

12.4.Soda maksāšana neatbrīvo vainīgo personu no pārkāpuma seku novēršanas.

12.5.AN pārkāpuma sekas vainīgajai fiziskai vai juridiskai personai ir jānovērš Būvvaldes atzinumā un/vai Cēsu pilsētas pašvaldības lēmumā noteiktajā termiņā.

12.6. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā noteiktā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.343

neapbūvēta zemes gabala

PRIEKUĻU IELĀ 21, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.

  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2007.gada 2.augustā, plkst. 10.00.

  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši lati).

  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

  6. Reģistrācijas nauda – Ls 200,00 (divi simti lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.

  7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).

  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.

  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums

  1. Nekustamais īpašums atrodas Priekuļu ielā 21, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 126 800 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0221, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0029 7256, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

  3. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas austrumu daļā Lauciņu rajonā. Daļa zemes gabala 86 798 kv.m. vai 68% ir bijusī dolomīta karjera, kur izveidojies dīķis. Zemes gabals robežojas ar Priekuļu ielu dienvidu daļā un privātiem zemes īpašumiem.

  4. Zemes gabala lietošanas mērķis – saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174, prot. Nr. 6, 18.punkts).

  5. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Aija Malnača).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2007.gada 1.augusta plkst.14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:

   3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;

    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;

    10. zvērināta revidenta pozitīvs atzinums par personas maksātspēju;

    11. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

    12. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:

    1. pases kopija;

    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);

    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

    5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

    6. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

  4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai tas neatbilst minētā punkta prasībām;

   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;

   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process

  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

  2. Ja uz Nekustamā īpašuma izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai tikai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad viņa tiek piešķirtas tiesības slēgt pirkuma līgumu, saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles komisija pieņem lēmumu slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar privatizācijas noteikumiem, ar izsoles dalībnieku, kurš ieradies uz izsoli.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

  6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

  7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

  8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

  9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  4.10.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

  4.11.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

  4.12.Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

  4.13.Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  4.14.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

  4.15.Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

  4.16.Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

  4.17.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

  4.18.Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.

  4.19.Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

  4.20.Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

  4.21.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

  4.22.Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un viņš zaudē nodrošinājuma naudu. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.

  4.23.Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

  4.24.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atdod atpakaļ iesniegto nodrošinājuma naudas bankas garantiju 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

   

   

 4. Samaksas kārtība

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 17.augustam.

  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 17.augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajs zaudē nodrošinājuma naudu.

  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

   

 5. Nenotikusi izsole

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

   2. sākumcena nav pārsolīta;

   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

 

 

 

Cēsīs 2007. gada ‘’__’’___________

 

 

 

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr. 728 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20, 15.punkts), 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 6, 18.punkts), 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. ____ ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoli’’ (prot. Nr. ___, ___.punkts), kā arī 2007.gada ___________ lēmumu Nr. ____ ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, ___.punkts),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

1.1PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Priekuļu ielā 21, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 126 800 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0221, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

1.2.Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0029 7256.

1.3.PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, kā arī par to nav tiesas strīdu.

1.4.Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.

1.5.Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

1.6.Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis – saskaņā ar nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 6, 18.punkts).

 

 

2.Pirkuma maksa

2.1.Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2007.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________).

2.2.Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.

2.3.Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 

3.Pušu tiesības un pienākumi

3.1.PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 6, 18.punkts), kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.

3.2.No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.

3.3.PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

 

4.Pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības

4.1.PĀRDEVĒJAM ir pirmpirkuma tiesības attiecībā nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to pārdod tālāk.

4.2.Gadījumā, ja PIRCĒJS, nekustamo īpašumu lietojot, neievēro tā izmantošanas noteikumus, neizmanot nekustamo īpašumu Līguma 1.6.punktā noteiktajam mērķim un/vai nepilda Līguma 3.1.punktā noteiktos pienākumus, PĀRDEVĒJAM attiecībā nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā. Atpakaļpirkuma cena ir tāda pati, kāda tā ir noteikta šī Līguma 2.1.punktā.

 1. Nobeiguma noteikumi

5.1.PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.

5.2.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.3.Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.4.Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.

 

5.5.Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

 

 

 

 

 

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.344

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

 

Cēsīs 2007. gada ‘’__’’___________

 

 

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese – Raunas iela 4, Cēsis, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA personā, un

Jānis LASMANIS, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2007.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 602 ‘’Par apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 17, 16.punkts) un 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. ___ ‘’Par pirmpirkuma tiesību apstiprināšanu uz apbūvētu zemes gabalu Lenču ielā 4A, Cēsīs’’ (prot. Nr. ___, ___.punkts),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1.Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Lenču ielā 4A, kas sastāv no zemes gabala 880 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 1008, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 10, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

  3. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts citām personām, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tās, kas reģistrētas zemesgrāmatā, un par to nav tiesas strīdu.

  4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.

  5. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. _______ ‘’Par pirmpirkuma tiesību apstiprināšanu uz apbūvētu zemes gabalu Lenču ielā 4A, Cēsīs’’ (prot. Nr. ___, ___.punkts) un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls 23 642 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit divi lati).

  2. PIRCĒJS Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu ir samaksājis pirms šī Līguma parakstīšanas un PĀRDEVĒJS, parakstot šo Līgumu, to apliecina.

  3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.

 

 

 1. Pušu tiesības un pienākumi

  1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, pilsētas attīstības plāni, ģenerālplāns, zemes ierīcības projekti, apbūves un vides aizsardzības noteikumi.

  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.

  3. PĀRDEVĒJS apņemas 2 (divu) nedēļu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas dienas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

 2. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.

  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.

  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (J.LASMANIS)

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.348

 

Saistošie noteikumi Nr.7

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likumu

„Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas trīspadsmito punktu, 14. panta trešo daļu,

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sesto daļu,

14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu,

14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu,

26. pantu, 26.1 panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu,

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu,

9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu un

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”

35. panta trešo un ceturto daļu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

  1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka tās Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā savu dzīves vietu deklarējušas personas un viņas īrētajā dzīvojamā telpā iemitinājušos ģimenes locekļus (turpmāk – Persona), kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumā, kārtību, kādā Personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – Palīdzība).

2. Palīdzība dzīvokļa jautājumā tiek sniegta reģistrā iekļautai maznodrošinātai Personai, izņemot šo Noteikumu 9.2. punktā noteiktajā otrajā grupā reģistrētās Personas, un trūcīgai Personai - Palīdzība sociālā dzīvokļa izīrēšanā.

3. Cēsu pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) sniedz Palīdzību šādos Palīdzības veidos:

3.1. dzīvojamās telpas izīrēšana;

3.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;

3.3.nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;

3.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

3.5. pabalsts dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu maksas daļējai segšanai;

3.6. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;

3.7. vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts.

4. Personas, kurām nepieciešama Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, un kuras ir tiesīgas to saņemt, reģistrē Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) un iekārto reģistra lietu katrai Personai attiecīgā Palīdzības veidā.

5. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri Cēsu pilsētas dome (turpmāk – Dome), pamatojoties uz Aģentūras, kā arī Domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas (turpmāk – Komisija) atzinumiem, pieņem lēmumu par Palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu un Personu Palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.

 

 

 

 

 

 

 

6. Attiecīgā Palīdzības veida saņemšanai Persona iesniedz Aģentūrā iesniegumu, kuram pievienoti nepieciešamie dokumenti. Palīdzības reģistrā iekļautās Personas pienākums ir savlaicīgi iesniegt Aģentūrā dokumentus, ja notikušas izmaiņas personas datos (izdarīti grozījumi īres līgumā, pagarināts vai izbeidzies invaliditātes termiņš, notikušas izmaiņas ģimenes sastāvā, deklarēta dzīves vieta citā adresē u.c.).

7. Pašvaldība Palīdzību dzīvokļa jautājumā sniedz tai piederošā dzīvojamā fonda ietvaros, ja Personas īpašumā nav nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja tās viņiem piederošos nekustamos īpašumus, tai skaitā, dzīvokļa īpašumu, bez maksas atsavina Pašvaldībai.

8. Šo Noteikumu kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, netiek citādi atsavinātas.

II. PERSONU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PALĪDZĪBAS

SAŅEMŠANAI DZĪVOKĻA JAUTĀJUMĀ

9. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas Palīdzības reģistrā Aģentūra reģistrē un Dome ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām nodrošina:

9.1. pirmajā grupā maznodrošinātu Personu, kura, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu, tiek izlikta no dzīvojamās telpas Cēsīs, ja tā Aģentūrā iesniegusi rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā:

9.1.1. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā vai 28.3 panta pirmajā daļā, vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja tās lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas un ja tā ir:

9.1.1.1. pensionārs vai invalīds;

9.1.1.2. persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai pilngadīgs bērns, kurš turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, vai aizgādnībā esoša persona, vai maznodrošināts pensionārs, vai maznodrošināta persona - invalīds;

9.1.2. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja tās lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas un ja tā ir politiski represēta persona;

9.1.3. kura tiek izlikta no tai piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tā ir:

9.1.3.1. pensionārs vai invalīds;

9.1.3.2. Persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai pilngadīgs bērns, kurš turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, vai aizgādnībā esoša persona, vai maznodrošināts pensionārs, vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;

9.1.3.3. politiski represēta persona, ja tās lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

9.1.4. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990. gada 4. maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai maznodrošināta politiski represēta persona;

 

 

 

 

 

 

 

9.2. otrajā grupā pēc Cēsu pilsētas attiecīgas iestādes vadītāja rakstiska ierosinājuma Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamie konkursa kārtībā nenokomplektētie speciālisti, slēdzot ar viņiem dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku ne ilgāk kā līdz 5 (pieciem) gadiem;

9.3. trešajā grupā bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

9.4. ceturtajā grupā maznodrošināta persona, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas, ja tā pirms notiesāšanas dzīvoja Pašvaldības administratīvajā teritorijā un tai nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

9.5. piektajā grupā:

9.5.1. papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmajā daļā noteiktajām Personām maznodrošināts vientuļš pensionārs vai 1. (pirmās) vai 2. (otrās) grupas nestrādājošs invalīds, vai Cēsīs denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā dzīvojoša un dzīves vietu deklarējusi maznodrošināta Persona, kura audzina vismaz vienu nepilngadīgu bērnu vai pilngadīgu bērnu, kurš turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja tā nav izmantojusi palīdzību vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta veidā;

9.5.2. Persona, kuras apgādībā ir invalīds ar kustību traucējumiem, ja tā dzīvo:

9.5.2.1. īrētā dzīvojamā platībā mājas 2. (otrajā) vai augstākā stāvā bez vides pieejamības vai;

9.5.2.2. savā īpašumā bez vides pieejamības un piekrīt to bez maksas atsavināt Pašvaldībai;

9.5.3. Personas, kuras līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai bija reģistrētas Palīdzības reģistrā un neatbilst nevienam no šajos Noteikumos iepriekš iekļautajiem nosacījumiem.

10. Pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanai sestajā grupā vispārējā kārtībā Aģentūra reģistrē:

10.1. Personu, kura dzīvo Pašvaldības dzīvojamā fondā un saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu ar tām tiesas ceļā ir izbeigts īres līgums, bet pēc parāda samaksāšanas faktiski turpina dzīvot iepriekš aizņemtajā dzīvojamā telpā;

10.2. maznodrošinātu Personu, kura dažādu iemeslu dēļ ir palikusi bez dzīvojamās telpas un mitinās vasaras mītnēs;

10.3. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta otrās daļas trešajā punktā minētajos gadījumos, ja tā ir denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā dzīvojoša Persona un ievietojusies tajā pirms īpašuma tiesību atjaunošanas;

10.3.1. vientuļš pensionārs vai ir darba nespējīga Persona invaliditātes dēļ, vai politiski represēta persona;

10.3.2. Persona, ja ar viņu kopā dzīvo un viņas apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai pilngadīgs bērns, kurš turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, vai aizgādnībā esoša persona vai maznodrošināts pensionārs, vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Persona Palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumā Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, un tam pievienotos nepieciešamos dokumentus:

11.1. dokumenta kopija, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību (tiesas sprieduma, dzīvojamās telpas īres līguma, politiski represētās personas apliecības, pensionāra apliecības, vienošanās, dzīvojamās mājas denacionalizācijas lēmuma u.c. dokumentu kopijas);

11.2. Aģentūras izziņa, kas apliecina maznodrošinātās personas statusu, un iesniedz atkārtoti katru gadu pirms pārreģistrācijas;

11.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopija;

11.4. ja kādam no ģimenes locekļiem ir citur deklarēta dzīves vieta - viņu deklarētās dzīves vietas izziņa, kas izdota ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

12. Domei ir pamats atteikt Personas iekļaušanu Palīdzības dzīvokļa jautājumā reģistrā, ja:

12.1. tā piekritusi īrētā dzīvokļa privatizācijai citai personai un noslēgusi vai arī nav noslēgusi (bet nav arī parakstījusi vienošanos par dzīvojamās telpas atbrīvošanu) ar to vienošanos par turpmāku dzīvošanu tai pašā dzīvojamā telpā vai arī;

12.2. tā labprātīgi izbeigusi īres līgumu un atbrīvojusi īrēto dzīvojamo telpu;

12.3. tā atsavinājusi vai kāds no tās ģimenes locekļiem ir atsavinājis tiem piederošu dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas īpašumu un tā rezultātā Persona zaudējusi dzīvojamās telpas lietošanas tiesības;

12.4. tā nav izmantojusi vai atteikusies izmantot nekustamā īpašuma vai tā daļas mantošanu vai citāda veida iegūšanu īpašumā;

12.5. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, 6 (sešu) mēnešu laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai pēc tam, kad beiguši mācības izglītības iestādē, rakstiski nav lūguši palīdzību dzīvokļa jautājumā;

12.6. tā atbrīvota no ieslodzījuma vietas un pēc soda izciešanas 6 (sešu) mēnešu laikā rakstiski nav lūgusi Palīdzību dzīvokļa jautājumā.

III. DOMEI PIEDEROŠAS VAI UZ LIKUMĪGA PAMATA TĀS LIETOJUMĀ

ESOŠAS DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA

13. Pēc dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas un dzīvojamās telpas pieņemšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājs organizē lietu un sadzīves priekšmetu izvākšanu no dzīvokļa, nodrošina tā nozīmogošanu un ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā Aģentūrā iesniedz rakstisku paziņojumu par atbrīvoto dzīvojamo telpu un bijušā īrnieka un viņa pilngadīgo ģimenes locekļu parakstītu dokumentu, kas apliecina īres līguma izbeigšanu.

Ja dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts sakarā ar atbildīgā īrnieka nāvi, kuram nav piederīgo, izdevumus par sadzīves priekšmetu izvākšanu no dzīvokļa sedz dzīvokļa īpašnieks.

14. Ja dzīvojamās mājas apsaimniekotājs nokavē termiņu, kurā viņam jāpaziņo par dzīvokļa atbrīvošanu, tad īres un pakalpojumu maksas izdevumus par nokavējuma periodu sedz apsaimniekotājs.

 

 

 

 

 

 

 

15. Domes Ēku un būvju apsekošanas komisija pirms dzīvojamās telpas izīrēšanas par telpu tehnisko stāvokli sastāda dzīvojamās telpas apsekošanas aktu, kuru apstiprina Domes izpilddirektors.

16. Ja dzīvojamā telpa ir dzīvošanai nederīga, dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sastāda dzīvojamās telpas remonta darbu tāmi un Aģentūra organizē iepirkuma procedūru, remonta darbu kontroli un darbu pieņemšanu. Remonta darbu izdevumus apstiprinātā budžeta ietvaros sedz Aģentūra no saviem līdzekļiem.

17. Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā Personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un Persona ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā ir iesniegusi Aģentūrā iesniegumu Palīdzības saņemšanai, tai neatliekami sniedzama palīdzība, izīrējot Pašvaldības rīcībā esošu neizīrētu dzīvojamo telpu. Šai gadījumā lēmumu par Palīdzības sniegšanu Aģentūra ir tiesīga pieņemt 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas bez Personas iekļaušanas Palīdzības reģistrā.

18. Ja visas Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, ir nodrošinātas ar dzīvojamo telpu vai tās rakstiski atteikušās īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, Dome tās piedāvā īrēt pirmās kārtas grupā reģistrētai Personai, pēc tam - vispārējā kārtībā reģistrētajai Personai, ievērojot šādus kritērijus:

18.1. malkas apkures dzīvokli vai uz laiku istabu ar koplietošanas telpām, kurā ir centrālā apkure 1. grupā 9.1.1. punktā, 4. grupā, un 6. grupā 10.2. un 10.3. punktos iekļautajām Personām;

18.2. labiekārtotu vai malkas apkures dzīvokli, izvērtējot konkrēto situāciju, 1. grupā 9.1.2., 9.1.3. un 9.1.4. punktos, 2. grupā, 3. grupā un 5. grupā 9.5.1. un 9.5.3. punktos iekļautajām Personām;

18.3. labiekārtotu dzīvokli dzīvojamās mājas 1. (pirmajā) stāvā, kur nodrošināta vides pieejamība, 5. grupā 9.5.2. punktā iekļautajām Personām;

18.4. to dzīvojamo telpu, kuru apdzīvo, 6. grupā 10.1. punktā iekļautajām Personām.

19. Nododot ekspluatācijā jaunu dzīvojamo māju:

19.1. Pašvaldībai piederošas neizīrētas dzīvojamās telpas piedāvā īrēt Palīdzības reģistrā iekļautām Personām, ievērojot šo Noteikumu 18. punktā noteiktos kritērijus un grupās 1. (9.1.2., 9.1.3. un 9.1.5. punkti), 2., 3., 5. procentuāli 20 % : 20 % : 30 % : 30 %;

19.2. ja kādā no grupām nav reģistrēta neviena Persona, tai izīrēšanai piedāvājamās dzīvojamās telpas izīrē proporcionāli grupām ar lielāku reģistrēto Personu skaitu.

20. Citos gadījumos dzīvojamās telpas Dome piedāvā izīrēt, ņemot vērā Personas Palīdzības reģistrā iekļaušanas datumu.

21. Pirms dzīvojamās telpas izīrēšanas Palīdzības reģistrā iekļautā Persona iesniedz maznodrošinātās personas statusu apliecinošu izziņu, kura izdota ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

22. Domei, pamatojoties uz Komisijas atzinumu, ir tiesības:

22.1. atlikt dzīvojamās telpas izīrēšanu Personai, kura nav parakstījusi vienošanos ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par iepriekš īrētās dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu maksas parāda samaksāšanas summām un termiņiem;

22.2. īpašos gadījumos, ņemot vērā Personas konkrētos sadzīves apstākļus un apdzīvoto telpu tehnisko stāvokli, grozīt šo Noteikumu 20. punktā noteikto dzīvojamo telpu izīrēšanas secību;

 

 

 

 

 

 

 

22.3. atlikt dzīvojamās telpas izīrēšanu Personai, kura Aģentūrā ir iesniegusi maznodrošinātās personas statusu apliecinošu izziņu, kura izdota agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas un maznodrošinātās personas statusu nav atjaunojusi.

23. Dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 1 (vienam) gadam var noslēgt ar Personu:

23.1. pēc soda izciešanas;

23.2. kura no iepriekš īrētās dzīvojamās telpas ir izlikta, pamatojoties uz spēkā esošu tiesas spriedumu par īres un pakalpojumu maksas parādu;

23.3. Caunas ielā 8, Lenču ielā 40 un Saules ielā 23 par istabām ar koplietošanas telpām līdz šo dzīvojamo telpu pārbūvei par dzīvokļiem;

23.4. citos gadījumos, kad Dome to atzīst par lietderīgu.

24. Personai nav tiesību saņemt Palīdzību dzīvokļa jautājumā, ja tā:

24.1. bez izīrētāja piekrišanas iemitinājusi īrētajā dzīvojamā telpā personu un šādas iemitināšanas rezultātā Personai radusies iespēja prasīt Palīdzību dzīvokļa jautājumā;

24.2. atkārtoti nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Palīdzību dzīvokļa jautājumā.

25. Ja Persona ir nepamatoti atteikusies no 3 (trim) dažādu labiekārtojuma kritēriju dzīvojamām telpām vai arī nav sniegusi atbildi uz paziņojumu par dzīvojamās telpas izīrēšanas iespēju, Domei ir tiesības to pārreģistrēt Palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru, par to iepriekš rakstiski informējot Personu.

26. Persona ir izslēdzama no Palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumā:

26.1. pēc Personas rakstiska iesnieguma;

26.2. ja tā ir saņēmusi iesniegumā pieprasīto Palīdzību;

26.3. ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatojumu tās iekļaušanai Palīdzības reģistrā;

26.4. ja tā sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bija par pamatu tās iekļaušanai Palīdzības reģistrā;

26.5. ja tā 1 (viena) mēneša laikā pēc Domes lēmuma pieņemšanas bez pamatota iemesla nav noslēgusi izīrētās dzīvojamās telpas īres līgumu;

26.6. ja tā ieguvusi nekustamo īpašumu.

27. Lēmumu par Personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem tā pati Domes institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par tās iekļaušanu reģistrā.

 

IV. SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA IZĪRĒŠANA

28. Iepriekšējā sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanas, atbrīvošanas no lietām un sadzīves priekšmetiem un paziņošanas Domei kārtība ir tāda pati kā šo Noteikumu 13. - 16. punktos noteiktā kārtība attiecībā uz dzīvojamām telpām.

29. Papildus likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem Persona atzīstama par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ja Persona atzīta par trūcīgu un uz to ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:

29.1. tā dažādu iemeslu dēļ ir palikusi bez dzīvojamās telpas un mitinās vasaras mītnē;

29.2. tā dzīvo Domes dzīvojamā fondā un saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu ar to tiesas ceļā ir izbeigts īres līgums vai tā dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nespēj samaksāt īpašnieka noteikto īres maksu, un, ja tā ir:

 

 

 

29.2.1. bez apgādniekiem atsevišķi dzīvojošs pensionārs;

29.2.2. ģimene, kura audzina trīs vai vairāk līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīgus bērnus, kuri turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, vai bērnu invalīdu;

29.2.3. ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai pensionāri un invalīdi, vai invalīdi;

29.2.4. politiski represēta persona;

29.2.5. vienatnē dzīvojoši invalīdi, kuriem nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku;

30. Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. pantā noteiktās personas reģistrējamas sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzības reģistrā pirmās kārtas grupā, šo noteikumu 29. punktā un tā apakšpunktos noteiktās personas - vispārējā grupā.

31. Persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, Aģentūrā iesniedz spēkā esošos normatīvos aktos norādītos dokumentus.

32. Personai, kura īrē sociālo dzīvokli, Aģentūra apmaksā 2/3 (divas trešdaļas) no īres (apsaimniekošanas izdevumi) un pakalpojumu izdevumiem.

33. Personai, kura īrē sociālo dzīvokli, Aģentūra apmaksā izdevumus par ūdens skaitītāja pārbaudi saskaņā ar rēķinu.

34. Dome 3 (trīs) nedēļu laikā pēc Komisijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par Personas iekļaušanu sociālā dzīvokļa izīrēšanas Palīdzības reģistrā.

35. Dome neizīrētos sociālos dzīvokļus izīrē Palīdzības reģistrā iekļautām Personām to reģistrēšanas secībā pirmās kārtas reģistrā. Palīdzības vispārējā reģistrā iekļautām personām sociālie dzīvokļi tiek izīrēti pēc tam, kad visām pirmās kārtas reģistrā Personām Palīdzība ir sniegta.

36. Pamatojoties uz Komisijas atzinumu un ņemot vērā konkrētos apstākļus, Domei ar sociālās dzīvojamās telpas īrnieka piekrišanu ir tiesības viņu pārvietot no sociālās dzīvojamās telpas ar koplietošanas telpām uz sociālo dzīvokli, neiekļaujot viņu Palīdzības reģistrā.

37. Saskaņā ar Komisijas atzinumu Domei ir tiesības grozīt sociālā dzīvokļa izīrēšanas secību, ja:

37.1. Persona bez atlīdzības nodod Domei tās īpašumā esošu dzīvojamo telpu Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā;

37.2. likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par Personas izlikšanu un sprieduma izpilde atlikta līdz brīdim, kad Dome ierādīs tai citu dzīvojamo telpu.

38. Palīdzības reģistrā iekļautās Personas pienākums ir rakstveidā informēt Aģentūru par izmaiņām tās materiālajos un sociālajos apstākļos, kuru dēļ tā iekļauta reģistrā. Ja pēc rakstiska atgādinājuma Persona informāciju nav sniegusi, tā pārreģistrējama reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.

39. Pamatojoties uz Domes lēmumu, Persona no reģistra tiek izslēgta, ja :

39.1. tā saņēmusi šo Noteikumu IV. nodaļā noteikto Palīdzību;

39.2. Persona 1 (viena) mēneša laikā pēc Domes lēmuma pieņemšanas par sociālā dzīvokļa izīrēšanu bez pamatota iemesla nav noslēgusi sociālā dzīvokļa īres līgumu;

39.3. zudis pamats, kas bija par iemeslu Personas iekļaušanai sociālā dzīvokļa palīdzības reģistrā.

40. Ja Persona, atrodoties kādā no Palīdzības reģistriem, zaudē tiesības uz sociālā dzīvokļa īrēšanu, Aģentūra pirms izslēgšanas no reģistra rakstiski par to informē Personu.

 

 

 

 

 

 

41. Sociālie dzīvokļi tiek apsaimniekoti un pārvaldīti, pamatojoties uz Domes pieņemto lēmumu un saskaņā ar noslēgto dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu.

V. ĪRĒTĀS DZĪVOJAMĀS TELPAS APMAIŅA PRET CITU

ĪRĒJAMU DZĪVOJAMO TELPU

42. Dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamās telpas apmaiņa) palīdzības reģistra pirmās kārtas grupā Aģentūra reģistrē:

42.1. Personu, kura dzīvo Pašvaldības dzīvojamā fondā un vēlas pārcelties no lielākas uz mazāku dzīvojamo telpu;

42.2. Pašvaldības dzīvojamā fondā dzīvojošu Personu, ja pretēja dzimuma ģimenes locekļiem, kuri nav laulātie, nākas dzīvot vienā istabā vai viens no ģimenes locekļiem ir invalīds, kuram nepieciešama atsevišķa izolēta dzīvojamā platība, un Persona vismaz 1 (vienu) gadu katru mēnesi ir pilnā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksas, un vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu.

43. Dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā Aģentūra reģistrē Personu, kura vēlas īrētās dzīvojamās telpas ar koplietošanas telpām apmainīt pret citām īrējamām dzīvojamām telpām ar koplietošanas telpām (Caunas ielā 8, Lenču ielā 40 un Saules ielā 23).

44. Persona, kura vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu, Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:

44.1. dzīvojamās mājas apsaimniekotāja izziņa par to, ka Persona vismaz 1 (vienu) gadu katru mēnesi ir pilnā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksu;

44.2. ja Persona vēlas pārcelties no mazākas dzīvojamās telpas uz lielāku - dokumenta kopija, kas apliecina nepieciešamību mainīt dzīvojamo platību uz lielāku (invalīda apliecības, īres līguma u.c. kopijas);

44.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopija.

45. Komisija 14 (četrpadsmit) dienu laikā izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un iesniedz Domē atzinumu par tās iekļaušanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas reģistrā.

 

VI. PABALSTA PIEŠĶIRŠANA DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES

UN PAKALPOJUMU MAKSAS DAĻĒJAI SEGŠANAI

 

46. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām un pamata dzīves vietu deklarējušām Personām, ja tās ir izpildījušas līdzdarbības pienākumu, Aģentūra piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu maksas daļējai segšanai (turpmāk – dzīvokļa pabalsts):

46.1. pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ar centralizēto apkuri;

46.2. pabalstu kurināmā iegādei dzīvokļos ar lokālo apkuri;

46.3. pabalstu īres daļējai apmaksai denacionalizētās dzīvojamās mājās.

47. Līdzdarbības pienākumi:

47.1. ja Personas ģimenē ir nestrādājošs darbspējīgā vecumā esošs ģimenes loceklis, pabalstu piešķir pēc piedalīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos [dienu skaits ir atkarīgs no piešķirtā pabalsta lieluma, bet ne vairāk kā 21 (divdesmit viena) darba dienu];

47.2. ja Personas ģimenē ir nepilnu laiku strādājošs ģimenes loceklis, tas nevar būt par iemeslu, lai atteiktos no piedalīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos;

 

 

 

 

47.3. ja Personas ģimenē esošais bezdarbnieks (vai vairāki) regulāri [vismaz pēdējos 3 (trīs) mēnešus] piedalās nodarbinātību veicinošos pasākumos, dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts bez piedalīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos.

48. Pamats dzīvokļa pabalsta piešķiršanai ir Personas vai tās pilnvarotas personas iesniegums, iztikas līdzekļu deklarācija, kurai pievienoti šādi dokumenti:

48.1. strādājošajiem izziņa no darba vietas par pēdējo 3 (trīs) mēnešu ienākumiem pēc nodokļu atskaitījumiem;

48.2. bezdarbniekiem Nodarbinātības Valsts aģentūras apmeklējuma reģistrācijas kartes kopija un izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par bezdarbnieka pabalsta apmēru;

48.3. dokuments, kurš apliecina dzīvokļa lietošanas (īpašuma vai īres) tiesības;

48.4. laulības šķiršanas vai laulātā miršanas apliecība;

48.5. nepilnām ģimenēm izziņa par uzturlīdzekļu apmēru vai to piedziņas neiespējamību;

48.6. nepilnām ģimenēm izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu apmēru;

48.7. izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem (par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru; piemaksas apmēru pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu) un pensijas apmēru;

48.8. studentiem izziņa no mācību iestādes par stipendijas lielumu un apmācības laiku;

48.9. 1 (viena) mēneša īres un pakalpojumu maksājumu aprēķins.

49. Iztikas līdzekļu deklarācijas un izziņu iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

50. Iztikas līdzekļu deklarācijas un izziņu pieņēmējs nepieciešamības gadījumā norāda uz nepilnībām iesniegtajos dokumentos. Aģentūrai ir tiesības valsts un pašvaldību institūcijās pārbaudīt izziņās sniegto datu pareizību.

51. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Aģentūra pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

52. Aģentūrai ir tiesības atteikt dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai samazināt pabalsta lielumu, pamatojoties uz dzīves apstākļu pārbaudes aktu vai citiem dokumentiem, kā arī nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

53. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Domē 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. apres) pabalsts tiek pieis un karstais � ir tiesības atteikt dzīvokļa (apkures) aktuaktu

54. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izņemot īres maksas daļējai apmaksai denacionalizētās dzīvojamās mājās pabalsta izmaksāšanas gadījumus, ģimenes rīcībā esošajos ienākumos ieskaita Pašvaldības piešķirto dzīvokļa pabalstu.

55. Dzīvokļa pabalsts Personai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ar centralizēto siltumapgādi:

55.1. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, palīdzības pieprasītājs Aģentūrā iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju un pierāda tiesības (izziņas, īres līguma kopija u.c.) saņemt dzīvokļa pabalstu, deklarējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli par šādu periodu:

55.1.1. par 3 (trijiem) mēnešiem, ja Personas ģimenē kaut viens no palīdzības pieprasītājiem strādā vai ir darbspējīgs;

55.1.2. par 6 (sešiem) mēnešiem, ja Personas ģimenē neviens no palīdzības pieprasītājiem nav darbspējīgs vai palīdzības pieprasītājs ir nestrādājošs vecuma pensionārs.

 

 

 

 

55.2. Dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:

S = [(P+K)-I ] x 6 mēneši, kur

S – piešķiramā pabalsta summa;

P – nepieciešamais garantētais ienākums (skatīt šo Noteikumu 55.3. punktu);

K – Domes katru gadu apstiprinātie pakalpojumu maksājumu normatīvi;

I - kopējie mājsaimniecības ienākumi.

55.3. Nepieciešamais garantētais ienākums ir:

55.3.1. pirmajam Personas ģimenes loceklim 50 % no viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības pēc Latvijas Republikas Centrālās Statistikas pārvaldes publicētajiem datiem deklarācijas iesniegšanas dienā;

55.3.2. otrajam Personas ģimenes loceklim 50 % no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas valstī;

55.3.3. katram nākamajam Personas ģimenes loceklim Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis (turpmāk - GMI).

55.4. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs pabalsts apkures sezonas laikā, un tas tiek aprēķināts par 6 (sešiem) apkures mēnešiem.

55.5. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā nedrīkst pārsniegt 6 (sešu) apkures mēnešu reālos īres un pakalpojumu maksājumu aprēķinus, bet ne vairāk kā Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit) apkures sezonā.

55.6 Personas ģimenē, kurā ir 1. (pirmās) grupas invalīds, dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts pēc normatīviem aprēķinātiem pakalpojumu maksājumiem vienam cilvēkam, neņemot vērā ģimenes kopējos ienākumus. Ja Persona atbilst trūcīgas ģimenes statusam, tai piešķir lielāko pabalstu.

55.7. Iesniegtie dokumenti ir derīgi visas apkures sezonas laikā. To iesniedzēja pienākums ir nekavējoties informēt Aģentūru par izmaiņām deklarācijā uzrādītajās ziņās.

55.8. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir netiešs, un tas 1 (viena) mēneša laikā tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas, kurā atrodas dzīvoklis, apsaimniekotājam.

55.9. Iztikas līdzekļu deklarāciju pieņemšanu Aģentūra organizē katru gadu no novembra mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz marta mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

56. Dzīvokļa pabalsts Personai kurināmā iegādei dzīvoklī ar lokālo apkuri:

56.1. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus dzīves vietu deklarējušai Personai:

56.1.1. kura atzīta par trūcīgu;

56.1.2. kuras ģimenē ir 1. (pirmās) grupas invalīds;

56.1.3. kura ir vienatnē (nedzīvo kopā ar saviem likumīgajiem apgādniekiem) dzīvojošs, nestrādājošs pensionārs vai invalīds, un kuras ienākumi nav lielāki par 75 % no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem par viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības pabalsta pieprasīšanas dienā;

56.1.4. kura ir vienatnē dzīvojoša 80 (astoņdesmit) gadu vecumu sasniegusi persona, kuras pensija nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktā viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtību iesnieguma saņemšanas dienā;

56.1.5. kuras visi ģimenes locekļi ir pensionāri, un kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicēto sociālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošo pensionāru ikmēneša pensiju vidējo lielumu.

56.2. Dzīvokļa pabalstu piešķir šo Noteikumu 56.1. punktā minētajām Personām, ja to ģimenes locekļiem nav nekustamā īpašuma, citu ienākumu avotu vai naudas līdzekļu, kurus izmantojot varētu nodrošināt Personas iztiku.

56.3. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs apkures sezonā un tā apmērs ir 50 % no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas.

 

 

 

 

56.4. Ja Personas ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs nestrādājošs ģimenes loceklis, pabalstu piešķir pēc piedalīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos.

56.5. Personai, kurai ir īres un pakalpojumu maksas parāds, dzīvokļa pabalstu Aģentūra var pārskaitīt dzīvojamās mājas apsaimniekotājam, starpību izmaksājot pabalsta pieprasītājam.

56.6. Vienam namīpašumam tiek piešķirts 1 (viens) dzīvokļa pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām. Privatizētajās vai denacionalizētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās katram dzīvoklim tiek piešķirts 1 (viens) dzīvokļa pabalsts.

56.7. Iztikas līdzekļu deklarāciju pieņemšanu Aģentūra organizē katru gadu no  maija mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

57. Dzīvokļa pabalsts īres daļējai apmaksai denacionalizētās dzīvojamās mājās:

57.1. Dzīvokļa pabalstu piešķir Personai denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, ja tā lietojusi dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, un:

57.1.1. ja tā atzīta par trūcīgu;

57.1.2. ja tā ir vienatnē dzīvojošs, nestrādājošs pensionārs vai invalīds ar ienākumiem, kuri nav lielāki par 75 % no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem par 1 (viena) iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtību pabalsta pieprasīšanas dienā.

57.2. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir starpība starp dzīvojamās mājas īpašnieka noteikto īres maksu par īrētā dzīvokļa kopējās platības 1 (vienu) m², bet ne vairāk kā Ls 1,00 (viens) par 1 (vienu) m² un Domes noteikto vidējo īres maksu par 1 (vienu) m², ievērojot ne vairāk kā 35,0 m² dzīvokļa kopējās platības normatīvu Personai.

VII. VIENREIZĒJA PABALSTA PIEŠĶIRŠANA DZĪVOJAMĀS TELPAS

VAI DZĪVOJAMĀS MĀJAS REMONTAM

58. Vienreizēju pabalstu līdz Ls 250,00 (divi simti piecdesmit) Personas īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju remontam (turpmāk – pabalsts remontam) Dome piešķir trūcīgai Personai, pamatojoties uz Personas iesniegumu, Domes Ēku un būvju apsekošanas komisijas atzinumu, veicamo remontdarbu izmaksu tāmi un izdevumus apliecinošiem dokumentiem par attiecīgo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju.

59. Aģentūra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par pabalsta remontam piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

60. Ja Aģentūras finansiālās iespējas nav adekvātas palīdzības pieprasījumu skaitam, tad pabalsts remontam pirmām kārtām tiek izmaksāts trūcīgiem pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku, nestrādājošiem 1. (pirmās) un 2. (otrās) grupas invalīdiem.

VIII. VIENREIZĒJA DZĪVOJAMĀS TELPAS ATBRĪVOŠANAS

PABALSTA PIEŠĶIRŠANA

61. Aģentūra izmaksā vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts) likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmajā daļā noteiktajām un Palīdzības reģistrā iekļautajām Personām Ls 2000,00 (divi tūkstoši) apmērā apstiprinātā budžeta ietvaros tādā gadījumā, ja:

 

 

 

61.1. tā kopā ar visiem ģimenes locekļiem atbrīvo īrēto dzīvojamo telpu, izbeidzot noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu;

61.2. personas un ģimenes locekļu īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

61.3. ja ģimenes locekļi pēc šo Noteikumu stāšanās spēkā nav atsavinājuši viņiem piederošo dzīvojamo telpu.

62. Persona, kura vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu, Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:

62.1. īres līguma, kurš bija spēkā namīpašuma denacionalizācijas vai likumīgajam īpašniekam atdošanas brīdī, kopija;

62.2. vienošanās ar izīrētāju par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu atbrīvošanas pabalsta saņemšanas gadījumā;

62.3. pilngadīgo ģimenes locekļu vienošanās, kurā noteikts atbrīvošanas pabalsta saņēmējs;

62.4. Zemesgrāmatas izziņa par to, ka Personas īpašumā nav citas dzīvojamās telpas, un no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas neviens no ģimenes locekļiem nav atsavinājis viņiem piederošu nekustamo īpašumu;

62.5. nepieciešamības gadījumā dokuments vai tā kopija, kas apliecina Personas ievietošanos dzīvojamā mājā pirms tās denacionalizācijas vai atdošanas likumīgajam īpašniekam.

63. Komisija 14 (četrpadsmit) dienu laikā izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un iesniedz atzinumu Domei par tās iekļaušanu atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas reģistrā un pabalsta izmaksāšanu.

64. Persona izslēdzama no Palīdzības reģistra atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas (pārskaitīšanas) un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanas dienā.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

65. Personas, kuras līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai bija reģistrētas Palīdzības reģistrā un neatbilst nevienam no šajos Noteikumos iekļautajiem nosacījumiem, ir pārreģistrējamas reģistrā iesniegumu iesniegšanas secībā, izņemot šo Noteikumu 26. punktā minētos gadījumus.

66. Ja Persona tiek pārreģistrēta no viena Palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumā uz citu, tad pārreģistrācija tiek veikta ar to dienu, ar kuru tā sākotnēji bija reģistrēta iepriekšējā Palīdzības reģistrā.

67. Persona uzskatāma par rakstveidā informētu arī tad, ja tai nosūtīts paziņojums uz tās pēdējo norādīto dzīves vietu, kuru Persona ir mainījusi, nepaziņojot Aģentūrai un nedeklarējot savu dzīves vietu jaunajā adresē.

68. Šo Noteikumu spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. Saistošie noteikumi nr. 2 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

69. Šo noteikumu 56. punkts spēkā stājas ar 2008. gada 1. aprīli.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.349

 

 

 

Cēsu pilsētas dome

31.05.2007. Saistošie noteikumi Nr.8

 

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. (prot. nr. 11 p. 30)

saistošajos noteikumos nr. 14 “Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā””

Izdoti saskaņā ar likumu

“Par pašvaldībām” 21. panta sešpadsmito punktu, 43. panta trīspadsmito punktu,

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu, 5. pantu,

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu un 12. pantu,

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otro un trešo daļu

 

 

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. saistošajos noteikumos nr. 14 “Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu nr. 389, protokols nr. 11, punkts 30) šādus grozījumus:

  1. Svītrot noteikumu 2.1. punkta apakšpunktu 2.1.3.

  2. Svītrot noteikumu 2.2. punkta apakšpunktu 2.2.1.

  3. Svītrot noteikumu 7. nodaļu “Pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai”.

  4. Svītrot noteikumu 8. nodaļu “Dzīvokļa pabalsts” un 1. pielikumu.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.358

 

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES
Informācijas tehnoloģiju

NODAĻAS reglaments


1. Vispārīgie noteikumi

  1. Informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļa ir izveidota ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, kā viena no pašvaldības struktūrvienībām un ir tieši pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.

  2. IT nodaļa veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes Nolikumu, lēmumiem, rīkojumiem un noteikumiem, šo Reglamentu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. IT nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs.

  4. IT nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.

  5. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

 

2. Galvenie uzdevumi

2.1.Uzturēt darba kārtībā Cēsu pilsētas domes datortehniku un rūpēties par programmatūras normālu funkcionēšanu.

2.2.Nodrošināt programmu un aparatūras apkalpošanu.

2.3.Rūpēties par regulāru datu kopiju veidošanu un to saglabāšanu.

2.4.Regulāri atjaunot antivīrusu programmatūru un novērst “spiegošanas” programmu parādīšanos domes datortīklā.

2.5.Kontrolēt Interneta pieslēgumu un nepieļaut nesankcionētu piekļūšanu domes datortīklam.

2.6.Uzraudzīt domes serveru saimniecību.

2.7.Piedalīties dažādos IT projektos, piesaistīt finansējumu domes IT infrastruktūras attīstībai.

2.8.Veikt stratēģisko plānošanu IT attīstībā ne tikai domes, bet arī novada griezumā.

2.9.Kontaktēties ar IT firmām, apgūt jaunās tehnoloģijas un izvērtēt to pielietojamību domes darbībā.

2.10.Iegādāties tehnisko literatūru, lai veicinātu domes IT infrastruktūras uzlabošanos.

2.11.Palīdzēt Cēsu pilsētas domes darbiniekiem apgūt lietotājprogrammu spējas un sniegt konsultācijas ikdienas darba procesā.

2.12.Nodaļas darbinieki pilnveido savas zināšanas un iemaņas, lai celtu sava darba kvalifikāciju, piedaloties dažādos semināros un kursos.

 

3.IT nodaļa ir tiesīga:

3.1.Izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar IKT sfēru un ierosināt to izskatīšanu domes komisiju un komiteju sēdēs.

3.2.Pārstāvēt domi IT nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

3.3.Izteikt viedokli par nodaļas kompetencē ietilpstošajām sfērām.

3.4.Pieprasīt un saņemt finansējumu, lai varētu veikt savu funkciju (2.punkts) izpildi.

3.5.Izmantot domes transportu darba jautājumu risināšanā, domē noteiktās kārtības ietvaros.

3.6.Nodaļas darbiniekiem ir tiesības pieprasīt darba devējam darba likumdošanas un koplīguma noteikumu ievērošanu.

 

4.IT nodaļas atbildības:

4.1.IT nodaļa nes pilnu atbildību par punktā 2.minētajām aktivitātēm.

4.2. Par nodaļai noteikto uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas likumu, normatīvo dokumentu un Cēsu pilsētas domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu.

4.3.Par savas darba vietas un darba līdzekļu saglabāšanu.

4.4.Par, veicot darba pienākumus, iegūtās informācijas konfidencialitāti.

 

 

 1. Organizatoriskā struktūra

  1. IT nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs un nosaka nodaļas darbinieku darba pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes struktūrvienībās, nodrošina darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi.
  2. Pašvaldību Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs ir Cēsu pilsētas domes Informāciju tehnoloģiju nodaļas sastāvdaļa.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.359

 

 

 

Pašvaldību IKT kompetences centra

REGLAMENTS

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra (turpmāk tekstā - „Pašvaldību IKT kompetences centrs”) reglaments nosaka Pašvaldību IKT kompetences centra darbību, tā pienākumus, tiesības un atbildību.

1.2. Pašvaldību IKT kompetences centra pilns nosaukums ir: „Pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”.

1.3. Pašvaldību IKT kompetences centrs ir Cēsu pilsētas domes informācijas tehnoloģiju nodaļas sastāvdaļa (turpmāk tekstā IT nodaļa).

1.4. Pašvaldību IKT kompetences centra adrese ir Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 1, Cēsis, LV4100

1.5. Pašvaldību IKT kompetences centra darbu organizē un vada IT nodaļas vadītājs, kas savā darbībā ievēro normatīvos aktus, Cēsu pilsētas domes lēmumus un rīkojumus, IT nodaļas reglamentu un šo reglamentu.

1.6. Pašvaldību IKT kompetences centrs veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Cēsu rajona pašvaldībām un to struktūrvienībām, ar valsts vai citu pašvaldību institūcijām.

 

2. Pašvaldību IKT kompetences centra

darbības mērķis, funkcijas un uzdevumi

 

2.1.Pašvaldību IKT kompetences centra mērķis ir e-pārvaldes risinājumu ieviešana, uzturēšana un attīstība un šo procesu tehnoloģiskās kontroles nodrošināšana vietējā un reģionālā līmenī, sekmējot valsts un pašvaldību institūciju, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā.

2.2.Pašvaldību IKT kompetences centra apkalpes teritorija ir Cēsu rajona administratīvajā teritorijā ietilpstošās pašvaldības un citas pašvaldības, ar kurām Cēsu dome ir noslēgusi sadarbības līgumu par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu.

2.3.Pašvaldību IKT kompetences centra funkcijas:

2.3.1.Atbalsts pašvaldībām ar informācijas sabiedrības attīstību saistītos jautājumos;

2.3.2.Informācijas sabiedrības tehnoloģiju attīstības sekmēšana apkalpes teritorijā;

2.3.3.e-pārvaldes risinājumu ieviešanas, uzturēšanas un attīstības procesu vadības un tehnoloģiskās kontroles nodrošināšana pašvaldībās apkalpes teritorijā.

2.4.Pašvaldību IKT kompetences centra uzdevumi:

2.4.1. Atbalsts pašvaldībām:

2.4.1.1. pašvaldību un to institūciju darbinieku atbalsts palīdzības dienesta veidā (telefoniskas konsultācijas, attālināts atbalsts, izbraukumi uz vietas);

2.4.1.2. pašvaldību un to institūciju darbinieku apmācība jautājumos, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām izmantošanu darba pienākumu izpildei;

2.4.1.3. informācijas sabiedrības attīstības (tajā skaitā e-pārvaldes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras) stratēģijas un tās realizācijas plānu un projektu izstrādē un ieviešanā;

2.4.1.4. ar informācijas sabiedrības attīstību (tajā skaitā e-pārvaldi un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām) saistītos jautājumos attiecībā uz normatīvajiem dokumentiem, programmām, projektiem, direktīvām, u.tml.;

2.4.1.5. e-pakalpojumu ieviešanā, valsts nozīmes informatīvo sistēmu izmantošanā, pieslēgumu izveidošanā valsts reģistriem, e-pakalpojumu sniegšanas kanālu izvēlē;

2.4.1.6. esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras sakārtošanā (apzināšanā, novērtēšanā, dokumentēšanā);

2.4.1.7. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstībā – datortehnikas un programmatūras specifikāciju sastādīšana, konsultācijas konkursu piedāvājumu izvērtēšanā, konfigurācijas plānu izstrādē;

2.4.1.8. ar informācijas sabiedrības tehnoloģijām saistītu iepirkumu konsultēšanā un iepirkumu koordinēšanā starp pašvaldībām, kas veido kopēju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru;

2.4.1.9. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras ieviešanā – datortehnikas un programmatūras uzstādīšanā, konfigurēšanā;

2.4.1.10. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras lietotāju apmācību plānu izstrādē un realizācijā;

2.4.1.11. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā – tehnikas apkope, programmnodrošinājuma labojumu uzstādīšana, datoru pār-instalācija, lietotāju datoru un programmnodrošinājuma, serveru datoru un programmnodrošinājuma, datortīkla resursu konfigurācijas plānu realizācija, datoru, programmnodrošinājuma, datortīkla resursu administrēšana un ārpakalpojumu piegāde un ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitorings atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

2.4.2. Informācijas sabiedrības attīstības sekmēšana pašvaldībās, kurās Pašvaldību IKT kompetences centrs sniedz pakalpojumus:

2.4.2.1. pašvaldību interešu (ar informācijas sabiedrības tehnoloģiju izmantošanu saistītos jautājumos) aizstāvēšana un virzīšana reģionālā un valsts līmenī;

2.4.2.2. aptauju veikšana pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai ar informācijas sabiedrību saistītos jautājumos;

2.4.2.3. pašvaldību problēmu un incidentu noskaidrošana, apkopošana un pārvaldība ar informācijas sabiedrības tehnoloģijām saistītos jautājumos;

2.4.2.4. kopējās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras plānošana, attīstība, izveide un administratīvā un tehniskā uzturēšana;

2.4.2.5. ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un to pielietojumu saistīto zināšanu akumulācija, apkopošana un izplatīšana;

2.4.2.6. sadarbība ar pašvaldībām par informācijas sabiedrības attīstību (tajā skaitā e-pārvaldi un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru) saistītu projektu veidošanā.

2.4.3. Finansiālās, tehniskās, zināšanu, administratīvās kapacitātes nodrošināšana uzdevumu un funkciju izpildei:

2.4.3.1. Pašvaldību IKT kompetences centra budžeta plānošana un izpildes kontrole;

2.4.3.2. Pašvaldību IKT kompetences centra personāla apmācība, kvalifikācijas celšana.

 

3. Pašvaldību IKT kompetences centra

struktūra, tiesības un pienākumi

 

3.1. Pašvaldību Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs ir Cēsu pilsētas domes Informāciju tehnoloģiju nodaļas sastāvdaļa.

Pašvaldību IKT kompetences centra darbības uzraudzību veic atbilstoši Cēsu pilsētas domes nolikumam un citiem normatīviem aktiem.

Pašvaldību IKT kompetences centra tiesības:

3.3.1. Plānot informācijas sabiedrības tehnoloģiju attīstību Pašvaldību IKT kompetences centra apkalpes teritorijā;

3.3.2. Pārstāvēt Pašvaldību IKT kompetences centra apkalpes teritorijas pašvaldību intereses (ar informācijas sabiedrības tehnoloģijas izmantošanu saistītos jautājumos) valsts līmenī atbilstoši noslēgtiem līgumiem;

3.3.3 Sadarboties ar citiem Pašvaldību IKT kompetences centriem, pašvaldībām, citām valsts pārvaldes institūcijām Pašvaldību IKT kompetences centra uzdevumu, funkciju un pienākumu izpildē;

3.3.4. Pieprasīt un saņemt Pašvaldību IKT kompetences centra uzdevumu un funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no pašvaldībām, valsts institūcijām un citiem sadarbības partneriem.

 

4.Pašvaldību IKT kompetences centra pienākumi:

 

4.1.Sekmēt informācijas sabiedrības attīstību reģionā;

4.2.Sniegt atbalstu pašvaldībām ar informācijas sabiedrības attīstību saistītos jautājumos;

4.3.Sniegt atbalstu valsts pārvaldes institūcijām ar informācijas sabiedrības attīstību saistītos jautājumos gan reģiona līmenī, gan konkrētās pašvaldībās;

4.4.Aizstāvēt Pašvaldību IKT kompetences centra apkalpes teritorijas pašvaldību intereses (ar informācijas sabiedrības tehnoloģijas izmantošanu saistītos jautājumos) valsts līmenī;

4.5.Sadarboties ar citiem Pašvaldību IKT kompetences centriem uzdevumu, funkciju un pienākumu izpildē;

4.6.Ievērot vienoto pakalpojumu pārvaldības procesu sistēmu, vienoto kvalitātes sistēmu un vienoto drošības politiku.

 

5. Pašvaldību IKT kompetences centra finanšu resursi

 

5.1.Pašvaldību IKT kompetences centra finanšu līdzekļus veido:

5.1.1. RAPLM dotācijas;

5.1.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citas saimnieciskās darbības;

5.1.3. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums;

5.1.4. no ārvalstīm piesaistītie finanšu līdzekļi;

5.1.5. ziedojumi un dāvinājumi.

5.2.Pašvaldību IKT kompetences centrs var saņemt līdzekļus ar tā darbību, attīstību un pētniecību

saistītu projektu un programmu īstenošanai.

5.3.Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības noteiktajā kārtībā.

5.4.Par Pašvaldību IKT kompetences centra saimnieciski finansiālo darbību atbild vadītājs un Cēsu pilsētas domes grāmatvedība.

5.5.Pašvaldību IKT kompetences centra tāmi apstiprina Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Cēsu pilsētas domes budžeta ietvaros.

6. Citi noteikumi

6.1. Pašvaldību IKT kompetences centrs kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu atbilstoši Cēsu pilsētas domes lietu nomenklatūrai.

6.2. Grozījumus Pašvaldību IKT kompetences centra reglamentā var veikt pēc Pašvaldību IKT kompetences centra vadītāja, Cēsu pilsētas domes izpilddirektora vai Cēsu pilsētas domes priekšlikuma.

6.3. Šajā Reglamentā neparedzētus jautājumus Pašvaldību IKT kompetences centrs risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā vai saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumiem un Cēsu pilsētas domes izpilddirektora rīkojumiem.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 1

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.367

 

 

Nomas un ēdināšanas pakalpojumu līgums

 

 

Cēsīs 2007.gada ________________

 

 

 

Cēsu pilsētas dome, Reģ. Nr 90000031048, Cēsis, Raunas iela 4, turpmāk tekstā – Dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs,

Cēsu 2. pamatskola, Reģ. Nr. 90001609425, Cēsis, Gaujas 45, turpmāk tekstā – Skola, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās direktors Ojārs Bicāns,

SIA “Merits”, Reģ. Nr. 40003345096, Alūksne, Zemgales iela 16-,1 turpmāk tekstā– Sabiedrība, kuras vārdā saskaņā statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Meirāns,

saskaņā ar Cēsu pilsētas domes ____________ lēmumu “Par atklāta konkursa “Telpu noma un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Cēsu 2. pamatskolā” konkursa rezultātu apstiprināšanu” (lēmums Nr. _____, protokols Nr. __________, punkts Nr.____)

visi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par sekojošo:

 

 

 1. Līguma priekšmets

  1. Dome un Skola uzdod un Sabiedrība apņemas sniegt ēdināšanas pakalpojumus Skolas telpās Cēsīs, Gaujas ielā 45.

  2. Līguma 1.1. punktā noteikto ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skola iznomā Sabiedrībai Skolas telpas ar kopējo platību 524.8 kvm, turpmāk tekstā - Telpas, saskaņā ar Telpu plānu (pielikumā). Telpas tiek nodotas lietošanā saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  3. Sabiedrībai ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekāda rakstura pretenziju pret Skolu.

  4. Sabiedrība, parakstot šo Līgumu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skolā saņem no Domes lietošanā virtuves Pamatlīdzekļi un inventārs saskaņā ar pielikumu (kas pievienots konkursa nolikumam), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Sabiedrība uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodotajiem Pamatlīdzekļiem un inventāru un izbeidzot šo Līgumu nodot tos Domei ne sliktākā stāvoklī.

   

 2. Līguma termiņš

  2.1. Līdzēji vienojas, par šādu Līguma darbības termiņu:

   1. no 2007. gada 12. jūnija līdz 29. jūnijam, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

   2. no 2007. gada 3. septembra līdz 2010. gada 31. augustam, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus izglītojamajiem, izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu un Skolas darbiniekiem atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

   

   

 3. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem

  1. Maksa par Līguma 4.1. punktā minētajiem ēdināšanas pakalpojumiem tiek noteikta dienā (vērtējot vidējo dienas produktu cenu mēnesī):

   1. Ls 0.55 (55 santīmi), bez PVN 18%, vienam izglītojamajam;

   2. Ls 1.02 (viens lats un 02 santīmi), bez PVN 18% vienam izglītojamam, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

  2. Dome apņemas 2 (divas) reizes mēnesī nodrošināt samaksu par Izglītojamajiem, kuriem šī Līguma darbības termiņā tiktu piešķirtas brīvpusdienas un, kuri apmeklē Skolu. Dome apņemas veikt samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā no Sabiedrības rēķina saņemšanas dienas. Dome maksā līgumsodu 0.5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas dienu.

  3. Sabiedrība ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mācību gadā (līdz 1. augustam) var lūgt pārskatīt ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, iesniedzot Cēsu pilsētas domei lūgumu un izmaiņu pamatojumu (ar aprēķiniem). Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas var tikt izmainītas, ievērojot šādus nosacījumus:

   1. cenas pieaugums pārtikas produktiem LVL (bez PVN), pamatojoties uz Centrālās Statistikas pārvaldes izziņu;

   2. netiek izmainīts procentuālais sadalījums vienas porcijas ielikuma cenai LVL (bez PVN).

  4. Ja Cēsu pilsētas dome ar lēmumu akceptē izmaiņas par ēdināšanas pakalpojumu cenām, par to tiek slēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma, pārskatot arī šī Līguma 5.2.punktu.

   

 4. Samaksa par Telpu nomu

  1. Sabiedrība maksā Skolai nomas maksu par Telpu nomu Ls 0.05 (pieci santīmi), bez PVN 18% par vienu kvadrātmetru mēnesī, t.i., Ls 26.24 (divdesmit seši lati un 24 santīmi) + PVN 18% Ls 4.72 (četri lati un 72 santīmi), kas pavisam kopā ir Ls 30.96 (trīsdesmit lati un 96 santīmi) mēnesī.

  2. Nomas maksā tik iekļauta samaksa par apsardzes un telekomunikāciju pakalpojumiem.

  3. Sabiedrība maksā Skolai nomas maksu par laika periodu, kad Skolā tiek sniegti ēdināšanas pakalpojumi.

  4. Sabiedrība papildus nomas maksai veic samaksu Skolai par patērēto elektroenerģiju, ūdenspadevi un kanalizāciju atbilstoši kontrolskaitītāju rādītājiem saskaņā ar Skolas piestādīto rēķinu.

  5. Sabiedrība maksā Domei nomas maksu par Pamatlīdzekļu un inventāra nomu Ls 1.00 (viens lats), + PVN 18% Ls 0.18. (astoņpadsmit santīmi), kas pavisam kopā ir Ls 1.18 (viens lats un astoņpadsmit santīmi) mēnesī.

  6. Skola un Dome attiecīgi par iepriekšējo mēnesi izsniedz Sabiedrībai rēķinu līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam un Sabiedrība saskaņā ar rēķinu veic samaksu līdz katra mēneša 15 (piecpadsmitajam) datumam. Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem, kad tie pilnā apmērā ieskaitīti Skolas un Domes bankas kontā.

  7. Par nomas maksas termiņa nokavējumu, Sabiedrība maksā līgumsodu 0.5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

   

   

   

 5. Līdzēju tiesības un pienākumi

  1. Sabiedrība no savas puses apņemas:

   1. nodrošināt Skolas izglītojamos ar pusdienām un izglītojamos, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu, ar brokastīm, pusdienām un launagu (turpmāk tekstā kopā - Izglītojamie);

   2. nodrošināt ēdnīcu ar kvalitatīviem produktiem un izejvielām, par ko ir apstiprinoši dokumenti;

   3. visā Līguma darbības termiņā nodrošināt Izglītojamajiem pilnvērtīgu, kvalitatīvu ēdināšanu estētiski sakārtotā vidē mācību gada laikā, saskaņojot ar Skolu mācību brīvlaikus,

   4. izmantot Iznomātās telpas tikai Līguma 1.1. punktā noteiktajam mērķim;

   5. lietot Pamatlīdzekļus un inventāru atbilstoši šī Līguma un to ekspluatācijas noteikumiem un uzņemties materiālo atbildību;

   6. 2 (divu) darba dienu laikā paziņot Domei un Skolai par Pamatlīdzekļu un inventāra bojāeju vai zudumu. Sabiedrība patstāvīgi sedz izdevumus, ka saistīti ar Pamatlīdzekļu un inventāra remontu vai to bojāeja vai bojājuma gadījumu, kas radies Sabiedrības vainas dēļ;

   7. Līdzēji atsevišķi rakstiski vienojas par Pamatlīdzekļu un inventāra remontu;

   8. ievērot visus Domes un Skolas iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Domes norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti;

   9. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādēs patstāvīgi veikt Skolas ēdnīcas uzkopšanu un remontēšanu;

   5.1.10.veikt remontu Telpās tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar Skolu;

   5.1.11.nodrošināt programmas “Skolas piens” realizēšanu Skolā.

  2. Sabiedrībai ir tiesības uz papildus izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp Līdzējiem saskaņots rakstiskā veidā.

  3. Sabiedrība maksā Domei līgumsodu Ls 1000.00 (viens tūkstotis latu) apmērā par šī Līguma laušanu Skolas mācību gada laikā.

  4. Dome un Skola apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem veikt Sabiedrībai samaksu par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.

   

 6. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtība

  1. Skola un Sabiedrība vienojas par Izglītojamo ēdināšanas laikiem.

  2. Ēdienkarti nākamajai nedēļai Sabiedrība saskaņo ar Skolas pilnvaroto personu to parakstot, līdz katras nedēļas piektdienai plkst.12.00.

  3. Ēdienkarte tiek sastādīta divos eksemplāros no kuriem viens paliek Skolai, bet otrs Sabiedrībai.

  4. Ēdienkartē tiek atspoguļots katras ēdienreizes ēdiena nosaukums, produktu ielikums un to svars (gramos uz vienu porciju) un ēdiena porcijas kopējais svars (gramos).

  5. Sabiedrība izstrādā un nodrošina Skolā katra ēdiena veida tehnoloģiskās kartes, kurās norādīts produktu ielikums un to svars gramos uz vienu porciju.

  6. Skolas pilnvarotā persona ar Sabiedrību vienojas par izmaiņām ēdienkartē ne vēlāk kā vienu ēdienreizi iepriekš.

  7. Līdzēji vai to pilnvarotās personas apņemas saskaņoto nākamās dienas ēdienkarti novietot Skolas telpās iepriekšējā dienā publiski pieejamā vietā.

  8. Sabiedrība iekārto ēdiena pārbaudes žurnālu, kurā Skolas pilnvarotās personas pēc katras ēdienkartes ieraksta atzīmi par Sabiedrības izgatavotā un piegādātā ēdiena kvalitāti un atbilstību ēdienkartei.

  9. Ja ēdienreizē saņemtais ēdiens neatbilst nosaukumam un ielikumam, un ēdiena izgatavošanas procesā nav ievērota tā gatavošanas tehnoloģija, par to tiek izdarīts ieraksts ēdiena pārbaudes žurnālā, kuru paraksta arī Sabiedrības pārstāvis. Ja Sabiedrības pārstāvis atsakās parakstīt šādu ierakstu ēdiena pārbaudes žurnālā, to paraksta divas pieaicinātas personas, kuras var apliecināt ieraksta patiesumu un pamatotību.

  10. Sabiedrības pienākums ir veikt izmaiņas cenu kalkulācijā, ņemot vērā reālo produktu ielikumu un veikt pārrēķinu par reālajām ēdiena izmaksām.

  11. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā sabiedrība ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas regulē šādu darbu veikšanu, un Domes un Skolas norādījumus.

  12. Skolas pilnvarotās personas:

   6.12.1.paziņo Sabiedrībai nākamās dienas porciju skaitu (norādot atsevišķi

   Izglītojamos un pieaugušos) līdz tekošās dienas plkst.9.00;

   6.12.2.organizē samaksas veikšanu par Izglītojamo saņemtajiem ēdināšanas

   pakalpojumiem -standartpusdienām Skolā;

   6.12.3.veic samaksu par izglītojamo, kas apgūst pirmsskolas izglītības

   programmu saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar

   Sabiedrības sastādīto rēķinu.

  13. Dome saskaņā ar Sabiedrības iesniegto rēķinu veic samaksu par ēdināšanu - brīvpusdienām atbilstoši pusdienotāju skaitam.

   

   

 7. Nepārvarama vara

  Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērts. Šeit pieskaitāmas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi.

   

 8. Līdzēju atbildība

  1. Līdzēju domstarpības, kas varētu rasties par pakalpojuma, materiālu, pārtikas produktu un iekārtu kvalitāti un to atbilstību sanitārajām normām un šī Līguma noteikumiem, izšķir kontroles iestāde vai Līdzēju pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.

  2. Sabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāatlīdzina zaudējumi, kurus tā ar savu sniegto pakalpojumu nodarījusi trešajām personām.

  3. Sabiedrība ir personīgi atbildīga par piegādāto un darba izpildē izmantoto preču kvalitāti un ēdnīcas telpu atbilstību sanitārajām normām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

   

   

 9. Nobeiguma noteikumi

  1. Līdzēji var savstarpēji vienoties par Līguma izbeigšanu pirms termiņa beigām. Domei un Skolai ir tiesības lauzt Līgumu pirms termiņa beigām, ja Sabiedrība pārkāpj šos Līguma noteikumus.

  2. Strīdus, kas Līdzējiem rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums jānodod izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Līgums ir spēkā visu Līguma darbības termiņu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  4. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc Līdzēju vienošanās rakstiskā formā, kas stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  5. Līgums sastādīts un parakstīts četros eksemplāros, no kuriem divi atrodas pie Domes, viens pie – Skolas, viens - pie Sabiedrības. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Dome

Skola

Sabiedrība

Cēsu pilsētas dome

Cēsu 2.pamatskola

SIA “Merits”

Reģ. Nr. 90000031048

Reģ. Nr. 90001609425

Reģ. Nr. 40003345096

Cēsis, Raunas iela 4

Cēsis, Gaujas 45

Alūksne, Zemgales

iela 16-1

A/s SEB Latvijas Unibanka

A/s SEB Latvijas Unibanka

A/s SEB Latvijas Unibanka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

Konta Nr. LV21 UNLA 0004 0141 3086 3

Konta Nr. LV34 UNLA 0025 0004 6795 0

__________________

/ A. Mihaļovs/

___________________

/O. Bicāns/

________________

/A. Meirāns/

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu pilsētas domes Administratīvās

nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA

01.06.2007.,Cēsīs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.350

 

Cēsu pilsētas būvvaldes

REGLAMENTS

 

1.Vispārīgie jautājumi.

  1. Cēsu pilsētas Būvvalde (turpmāk tekstā Būvvalde) izveidota saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 238 (prot.Nr.7) ir Cēsu pilsētas domes institūcija un ir pakļauta Cēsu pilsētas domei.

  2. Būvvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus, Cēsu pilsētas domes nolikumu, Saistošos noteikumus, noteikumus, lēmumus, instrukcijas, šo reglamentu un citus Saistošos dokumetus. Savus uzdevumus Būvvalde veic, sadarbojoties ar Valsts un pilsētas pašvaldības institūcijām, savas kompetences ietvaros.

  3. Būvvaldes darbības pārziņā ir līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības procesu plānošana, izstrādāšana, realizācija, administrēšana un attīstība Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, atbilstoši tās Attīstības plānam, Teritorijas plānojumam un Apbūves noteikumiem.

  4. Būvvaldei ir savs apaļais zīmogs ar Būvvaldes pilnu nosaukumu. Būvvalde nav juridiska persona.

  5. Būvvaldei ir sava dokumentu uzskaites un būvniecības lietu arhīvs.

  6. Būvvaldes juridiskā adrese ir Cēsis, Raunas iela 4.

2.Galvenie uzdevumi.

  1. Administrēt un pārzināt būvniecību, un pilsētas vizuālo kvalitāti.

  2. Piedalīties pilsētas attīstības plāna izstrādāšanā un grozīšanā.

  3. Piedalīties pilsētas teritorijas plānojuma izstrādāšanā un grozīšanā.

  4. Piedalīties detālo plānojumu izstrādāšanā.

  5. Vadīt pilsētas Apbūves noteikumu izstrādāšanu un grozīšanu.

  6. Vadīt pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekta aktualizēšanu.

  7. Sniegt Būvvaldes rīcībā esošos datus investīciju piesaistīšanas projektu izstrādāšanai.

  8. Organizēt būvniecības ieceru publisko apspriešanu.

  9. Piedalīties Cēsu pilsētas domes apstiprināto komisiju darbā.

  10. Izskatīt visus ar Būvvaldi saistītos iesniegumus, rakstus, informatīvos materiālus un taml. – sagatavot atbildes.

  11. Veikt administratīvu darbu, sniegt būvniecības dalībniekiem nepieciešamo informāciju par likumīgu būvniecības procesa norisi (publiskā apspriešana, saskaņots un akceptēts būvprojekts, būvatļauja, darbu pieņemšana ekspluatācijā, u.tml.).

  12. Gatavot būvniecības pieteikumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus un citus jautājumus izskatīšanai būvvaldē.

  13. Saskaņot un akceptēt būvprojektus un noteikt objekta būvniecības termiņus.

  14. Izsniegt būvatļaujas, pirms tam pārliecinoties, ka būvniecības pieteicēja rīcībā ir visi normatīvajos aktos noteiktie un noteiktajā kārtībā noformēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

  15. Pārbaudīt uzbūvētās ēkas un būves, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus.

2.18. Pieprasīt pārtraukt būvdarbus, ja pieļautas patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta, netiek ievēroti Latvijas būvnormatīvi, darba drošības un ugunsdrošības noteikumi u.c. būtiskas prasības, kas saistītas ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem.

2.19. Ziņot Valsts būvinspekcijai par atkārtotiem un/vai būtiskiem Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

2.20. Ziņot Valsts būvinspekcijai, ja būvobjekta ekspluatācija uzsākta patvaļīgi vai pilsētā konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes.

2.21.Pieņemt ekspluatācijā tikai atbilstoši akceptētam būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām veiktos būvdarbus.

2.22. Ja, atbilstoši būvniecības likumdošanai, Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā konstatēta nelikumīga būvniecība, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un nosūtīt to izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Administratīvajai komisijai, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

2.23. Pieņemt lēmumu par objekta konservācijas nepieciešamību, noteikt tās termiņu un izsniegt objekta konservācijas atļauju.

2.24. Saskaņot reklāmas un sagatavot reklāmas eksponēšanas līgumus.

2.25. Izstrādāt ēku krāsu pases.

2.26. Saskaņot pilsētas nozīmes kultūras, sporta un tūrisma pasākumu norises vietas novietni, vizuālo noformējumu un reklāmas izvietošanu.

2.27.Saskaņot ielu un brīvdabas tirdzniecības punktu novietnes un to vizuālo noformējumu.

2.28. Saskaņot satiksmes drošības zīmju uzstādīšanu novietnes un to balstu vizuālo izskatu.

2.29. Saskaņot individuālā darba veikšanas vietas atbilstoši veicamajai darbībai.

2.30. Piedalīties pilsētas saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu un instrukciju izstrādāšanā atbilstoši Būvvaldes kompetencei.

2.31. Gatavot priekšlikumus nākošā gada domes budžeta sastādīšanai.

2.32. Pārstāvēt domi tiesās un citās strīdus izšķiršanas institūcijās jautājumos, kuri saistīti ar būvniecības procesu.

2.34. Sniegt informāciju domes datu bāzei par ēku un būvju sastāvu un to likumīgo esamību.

2.35. Sniegt Būvvaldes rīcībā esošo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu fiziskām un juridiskām personām, sagatavošanai.

2.36. Datorizēt būvniecības datu bāzi, uzturēt, aktualizēt un papildināt to.

2.37. Saskaņot rakšanas darbu veikšanas, sastatņu uzstādīšanas un celtniecības nožogojuma uzstādīšanas atļaujas.

 

 

 

 

 

3.Tiesības.

3.1.Patstāvīgi pieņemt lēmumus Būvvaldes kompetences ietvaros.

3.2.Pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, paskaidrojumus un dokumentus (bez maksas vai saskaņā ar līgumu) no fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī domes amatpersonām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kas ir nodaļas kompetencē.

3.3.Motivēti noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, kā arī pieprasīt to publisku apspriešanu vai ekspertīzi atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

3.4.Anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, kā arī būvju nojaukšanu saskaņā ar būvniecības likuma 31.pantu un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

3.5.Būvvaldes amatpersonām sastādīt administratīvos pārkāpumu protokolus, atbilstoši normatīvo dokumentu nosacījumiem.

3.6.Ierosināt jautājumu izskatīšanu domes komisiju, komiteju un domes sēdēs, kuri saistīti ar būvniecības un teritoriālās plānošanas procesu.

3.7.Iesaistīt Būvvaldes darbā nepieciešamās nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām, to darbu apmaksājot no pilsētas budžeta līdzekļiem.

3.8.Izmantot domes transportu, pildot dienesta pienākumus.

3.9.Izmantot domes telpas sapulču un diskusiju organizēšanai.

4.Atbildība.

4.1.Par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto vai neveikto darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

4.2.Par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu.

4.3.Par pienākumu veikšanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

4.4.Par Cēsu pilsētas domes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

4.5.Par darbam nodotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.

5.Struktūra.

5.1.Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts.

5.2.Būvinspektors.

5.3.Būvvaldes sekretāre.

 

6.Darbības kārtība.

6.1.Ar būvniecības procesu saistītie jautājumi tiek izskatīti atklātās būvvaldes sēdēs.

6.2.Būvvaldes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6.3.Būvvaldes sēdes vada Būvvaldes vadītājs (viņa prombūtnes laikā Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs vai domes izpilddirektora nozīmēts Būvvaldes loceklis).

6.4.Būvvaldes sēdēs lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar balsu vairākumu.

6.5.Ja balsis sadalās līdzīgi – izšķirošais ir Būvvaldes vadītāja balsojums.

6.6. Būvvaldes sēdēs ar balsojuma tiesībām piedalās:

6.6.1. Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts;

6.6.2. pilsētas galvenais teritorijas plānotājs;

6.6.3.Izpilddirektors;

6.6.4.Būvinspektors;

6.6.5.Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;

6.6.6.Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

6.6.7.Komunālās nodaļas vadītājs;

6.7.Būvvaldes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties:

6.7.1. SIA ‘’Vinda’’ nozīmēts pārstāvis;

6.7.2. Latvijas Būvinženieru Savienības Cēsu un Limbažu apvienotās kopas nozīmēts pārstāvis;

6.7.3.Cēsu pilsētas Uzņēmēju padomes nozīmēts pārstāvis;

6.7.4.Būvvaldes pieaicināti eksperti;

6.8.Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4(četri) sēdes locekļi ar balsojuma tiesībām.

6.9. Būvvaldes sēdes tiek protokolētas.

6.10.Būvvaldes sēdes protokolē Būvvaldes sekretāre.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

Cēsu pilsētas domes 31.05.2007.

lēmumam Nr.350

 

Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas

REGLAMENTS

 

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1.Cēsu pilsētas Attīstības plānošanas nodaļa ir izveidota ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, kā viena no pašvaldības struktūrvienībām, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas ekonomiskās un telpiskās attīstības jomā un ir tieši pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.

  1.2.Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki jautājumus par pienākumu izpildi saskaņo ar nodaļas vadītāju.

 2. Attīstības plānošanas nodaļas organizatoriskā struktūra

2.1.Attīstības plānošanas nodaļas darbu organizē nodaļas vadītājs , bet viņa prombūtnes laikā ar atsevišķu izpilddirektora rīkojumu nozīmēts nodaļas darbinieks.

2.2.Nodaļas darbinieku darba pienākumi ir noteikti viņu Amata aprakstos. Amatu aprakstus apstiprina Domes izpilddirektors.

2.3. Nodaļas darbs tiek organizēts atbilstoši nodaļas struktūrai:

Nodaļas vadītājs

Projektu vadītājs (2 vienības)

Speciālists stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos

Speciālists uzņēmējdarbības jautājumos

Pilsētas galvenais teritorijas plānotājs

Teritorijas plānotājs,(zemes ierīkotājs)

Zemes ierīkotājs, (datorspeciālists)

Speciālists vides politikas jautājumos

Sekretāre

 

3.Attīstības plānošanas nodaļa veic sekojošas funkcijas un uzdevumus:

Ekonomiskā attīstība;

Teritorijas plānojums un tā grozījumi;

Detālplānojumi, to izstrāde;

Zemes ierīcība un zemes lietošana, īpašumu apgrūtinājumi;

GIS datu bāzes izveide un uzturēšana;

Uzņēmējdarbības  veicināšana; 

Vides  politikas ieviešana;

Projektu izstādes un ieviešanas koordinēšana . 

Vispārīgās nodaļas funkcijas

 • Piedalās Cēsu pilsētas domes apstiprināto komisiju darbā;

 • Izskata visus ar Attīstības plānošanas nodaļu saistītos iesniegumus, rakstus, informatīvos materiālus un taml. – sagatavot atbildes;

 • Piedalās pilsētas saistošo noteikumu, nolikumu un instrukciju izstrādāšanā atbilstoši kompetencei;

 • Gatavo domes lēmumu projektus par Attīstības plānošanas nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • Gatavo priekšlikumus nākošā gada domes budžeta sastādīšanai;

 • Pārstāv domi tiesās un citās strīdus izšķiršanas institūcijās jautājumos, kuri saistīti ar attīstības plānošanas procesu.

 • Sniedz Attīstības plānošanas nodaļas rīcībā esošo informāciju citām domes struktūrvienībām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

 

3.1. Ekonomiskā attīstība:

3.1.1.Organizē pilsētas attīstības stratēģijas izstrādi, koordinē tās ieviešanu un aktualizāciju; sekmē tās saistību ar nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa pašvaldību sociāli ekonomiskajām attīstības programmām;

3.1.2.Līdzdarbojas Cēsu rajona padomes, Vidzemes plānošanas Reģiona padomes un citu valsts un pašvaldību institūciju organizētajās aktivitātēs, pārstāvot Cēsu pilsētas un pašvaldības intereses;

3.1.3.Koordinē pašvaldības nozaru attīstības plānu un rīcības programmu sagatavošanu vai līdzdarbojas tajos (pēc nepieciešamības);

3.1.4.Līdzdarbojas valsts un pašvaldību institūciju organizētajos ekonomiskās attīstības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumos, pārstāvot Cēsu pilsētas un pašvaldības intereses;

3.1.5.Sistemātiski apkopo statistikas un monitoringa datus par ekonomisko attīstību (pašvaldībām, NVO, biznesa struktūrām Latvijas Republikā, rajonā, pilsētā );

3.1.6. Piedalās pašvaldībai un valstij piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un izstrādā priekšlikumus rīcībai ar tiem.

 

3.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana:

3.2.1.Veicina uzņēmēju iesaisti pašvaldības attīstības procesos un sadarbojas ar uzņēmējiem ES struktūrfondu apguvē.

3.2.2.Organizē nodarbinātības politikas ieviešanu pašvaldībā, sadarbojas ar valsts institūcijām uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā,

3.2.3.Veicina investīciju piesaisti pašvaldības attīstībai;

3.2.4.Veido un aktualizē datu bāzi par uzņēmējdarbības attīstību pašvaldībā.

3.3..Teritorijas plānojums:

3.3.1.Organizē pilsētās teritorijas plānojuma izstrādi, koordinē tā ieviešanu un nodrošina aktualizāciju;

3.3.2.Piedalās pilsētas Apbūves noteikumu izstrādāšanā un aktualizācijā.

3.3.3.Organizē pilsētas detālo plānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādāšanu.

3.3.4.Piedalās pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekta aktualizēšanā.

3.3.5.Organizē pilsētas digitālās kartes izstrādāšanu un aktualizāciju.

3.3.6.Organizē zemes gabalu sadalīšanu un apvienošanu, zemes gabalu lietošanas mērķu noteikšanu, jaunu ielu izveidošanas procesu.

3.3.7.Piedalās zemes nomas līgumu nosacījumu sagatavošanā.

3.3.8.Apkopo un uztur datu bāzi par zemes lietošanas mērķu reģistrāciju un kontrolēt VZD datu bāzes atbilstību domes pieņemtajiem lēmumiem.

 

 

 

3.3.9. Reģistrē un uztur informācijas datu bāzi par nekustamo īpašumu īpašniekiem, lietotājiem, zemes gabalu platībām un apgrūtinājumiem.

 

3.4.Vides politika:

3.4.1.Izstrādā un ievieš pašvaldības vides politiku un rīcības programmu;

3.4.2.Piedalās vides aizsardzības perspektīvās attīstības plānošanā;

3.4.3. Koordinē  pašvaldības vides jautājumu risināšanu sadarbībā ar domes struktūrvienībām un pakļautībā esošajām iestādēm;

3.4.4.Organizē vides un dabas aizsardzības projektu izstrādi,

3.4.5.Koordinē pilsētas dabas pamatnes, t.sk. pilsētas mežu, Gaujas krastu attīstības stratēģiju izstrādi un ieviešanu;

3.4.6.Apkopo pašvaldības vides monitoringa datus ;

3.4.7.Informē iedzīvotājus par vides stāvokli, veicina vides izglītošanu pašvaldībā, iesaista iedzīvotājus, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas vides kvalitātes uzlabošanā.

 

3.5. Projektu pieteikumu sagatavošana un investīciju piesaiste

3.5.1.Organizē un vada pašvaldības attīstības projektu izstrādes procesus sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām un uzņēmumiem;

3.5.2. Veicina sadarbību ar sadraudzības pilsētu pašvaldībām un starptautiskajām organizācijām dažādu kopīgu projektu ietvaros;

3.5.3.Izstrādā pašvaldības investīciju piesaistes plānus;

3.5.4.Uztur un aktualizē datu bāzi, kas apkopo informāciju par starptautiskajiem un pašmāju fondiem, palīdzības programmām, kā arī investīciju kompānijām. Sniedz šo informāciju potenciāli ieinteresētajām pusēm;

3.5.5.Uztur un aktualizē datu bāzi, kas apkopo informāciju par Cēsu pilsētas domes un tās pakļautībā esošo iestāžu kapitālinvestīciju programmu, dalību vietējos un starptautiskos projektos;

3.5.6.Konsultē Cēsu pilsētas domes struktūrvienības, NVO un biznesa struktūras par iespējām iesaistīties Latvijas Republikas un starptautiskajās finansu piesaistes programmās;

 

4.Attīstības plānošanas nodaļa ir tiesīga

4.1.Pastāvīgi pieņemt lēmumus attiecībā uz jautājumiem, kas ir Attīstības plānošanas nodaļas kompetencē;

4.2.Izstrādāt domes administrācijai priekšlikumus un viedokļus par jautājumiem, kuri saistīti ar pilsētas attīstību, teritorijas plānošanu, nodarbinātības veicināšanu, projektu vadību un ierosināt to izskatīšanu domes komisiju un komiteju sēdēs;

4.3.Pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, paskaidrojumus un dokumentus (bez maksas vai saskaņā ar līgumu) no fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī domes amatpersonām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kas ir nodaļas kompetencē.

4.4.Iesaistīt Attīstības plānošanas nodaļas darbā nepieciešamās nozares ekspertus ar padomdevēja tiesībām, to darbu apmaksājot no pilsētas budžeta līdzekļiem.

4.5.Izmantot domes transportu, pildot dienesta pienākumus.

4.6.Izmantot domes telpas sapulču un diskusiju organizēšanai.

 

 

5.Attīstības plānošanas nodaļas atbildība

5.1.Par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto vai neveikto darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

5.2.Par konfidenciālas informācijas neizplatīšanu.

5.3.Par pienākumu veikšanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

5.4.Par Cēsu pilsētas domes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

5.5.Par darbam nodotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

31.05.2007.,prot.Nr.9, 30.punkts

lēmums nr. 362

Apstiprinu

ar Cēsu pilsētas domes

2007.gada 31.maija lēmumu nr. 362

(prot.nr.9, p.30)

 

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1

„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam””.

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu 17.05.2007.prot.Nr. 7), grozīt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.1„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam” , izsakot tos sekojošā redakcijā:

„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2007.gadam ieņēmumos 10 858 386 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2007.gadam izdevumos 15 608 426 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 225 202 latu apmērā un izdevumos 1 432 503 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3”.

5. Apstiprināt paskaidrojumus par 2007.gada budžeta grozījumiem.

6. Noteikt, ka Vispārējo valdības dienestu apakšprogrammā 01.890 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” paredzēto finansējumu 25 000 latu apmērā sadalījumu nosaka ar domes lēmumu.

 1. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.

 2. Noteikt, ka programmas 08.100 “Sporta pasākumi “ sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliem izdevumiem.

 3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu ar rīkojumu piešķirt līdzekļus sporta klubu rīkotajiem pasākumiem budžetā sporta klubu atbalstam paredzēto līdzekļu ietvaros par pieprasījumiem līdz LVL 200,00.

 4. Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes nodaļu un pašvaldību iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Publisko iepirkumu likums”.

 5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMAM

zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs

 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. punktu – kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi, un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. .... (prot.Nr.9, .... p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs”.

.

 

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver zemes gabalu Mēderu ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201 009 0532), un tam pieguļošo Mēderu ielas posmu, platība 1,99 ha;

Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus kompleksai mazstāvu dzīvojamās apbūves grupas veidošanai, nosakot optimālu, pilsētas struktūrā iederīgu ielas, inženiertehniskās infrastruktūras, būvju un labiekārtojuma elementu izvietojumu un apjomu, apbūves gabalu platības un robežas;

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

  1. Detālplānojumā risināt:

  • teritorijas zonējumu;

  • ielu tīkla struktūru, paredzot iespēju veidot ielas turpinājumu pilsētas centra virzienā;

  • zemes gabalu parcelāciju un adresāciju;

  • objektu iespējamo izvietojumu;

  • inženierkomunikāciju shēmu;

  • virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju;

  • detalizētus apbūves noteikumus (ēku augstuma, apjoma un tipa, labiekārtojuma nosacījumus u.c.);

  1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

  • VAS “Latvijas valsts ceļi”;

  • VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;

  • AS “Latvijas gāze”;

  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

  • SIA “Lattelekom”;

  • SIA “Vinda”;

  • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;

3. Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:

  • paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, informēšana par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu un tā sabiedrisko pasākumu laikrakstos “Druva“ un “Latvijas Vēstnesis” – laikā no 04.06.2007. līdz 16.06.2007.;

  • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu saņemšana - no 18.06.2007. līdz 04.07.2007.;

  • institūciju nosacījumu pieprasīšana un saņemšana – 04.06.2007. līdz 04.07.2007.;

  • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana – sākot ar 2007.gada jūliju;

  • tālākie izstrādes termiņi nosakāmi domes lēmumā par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

  • sabiedriskās apspriešanas posmi realizējami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. un 66. punktu - katrs ne mazāk par divām nedēļām.

 

 

 

 

 

 

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMAM

zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs

 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.2. punktu – ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju un precizitāti, un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. .... (prot.Nr.9, .... p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs”.

.

 

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver zemes gabalu Egļu ielā 20, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 1105), un tam pieguļošos ielu posmus, platība 1,48 ha.

Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus zemes gabala sadalīšanai vairākos apbūves gabalos, ievērojot Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka izveidošanas principus, nosakot optimālu būvju, infrastruktūras, un labiekārtojuma elementu izvietojumu un apjomu, apbūves gabalu platības un robežas, saglabājot esošās dabas vērtības.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

  1. Detālplānojumā risināt:

  • zemes gabala dalījumu, ievērojot reljefa īpatnības un neplānojot tā izmaiņas;

  • būvju optimālo izvietojumu, izvērtējot ainaviskās vērtības un skatu punktus, neplānojot apbūvi Vinterupītes krasta nogāzēs;

  • inženierkomunikāciju shēmu;

  • zemes gabalu adresāciju;

  • virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju;

  • detalizētus apbūves noteikumus (ēku augstuma, apjoma u.c. nosacījumus);

  1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

  • VAS “Latvijas valsts ceļi”;

  • VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;

  • AS “Latvijas gāze”;

  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

  • SIA “Lattelekom”;

  • SIA “Vinda”;

  • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;

  • Valmieras reģionālā vides pārvalde;

3. Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:

  • paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, informēšana par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu un tā sabiedrisko pasākumu laikrakstos “Druva“ un “Latvijas Vēstnesis” – laikā no 04.06.2007. līdz 16.06.2007.;

  • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu saņemšana - no 18.06.2007. līdz 04.07.2007.;

  • institūciju nosacījumu pieprasīšana un saņemšana – 04.06.2007. līdz 04.07.2007.;

  • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana - 2007.gada jūlijā;

  • tālākie izstrādes termiņi nosakāmi domes lēmumā par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

  • sabiedriskās apspriešanas posmi realizējami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. un 66. punktu - katrs ne mazāk par divām nedēļām.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv