Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde


Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdē

2007.gada 23.oktobrī (prot.Nr. 17)

pieņemtie lēmumi

 

 

Lēmums Nr. 663

Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Pamatojoties uz G.Šķendera 23.10.2007. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis), (G.Šķenders nepiedalās balsošanā), pret- nav, atturas- nav, nolemj:

 

1.      Piekrist 23.10.2007. pārtraukt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam piešķirto atvaļinājumu, neizmantoto atvaļinājuma dienu (23.10.2007.) pievienot nākamajam atvaļinājumam.

2.      Uzdot Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) veikt pārrēķinu par apmaksāto pārtraukto atvaļinājuma dienu.

3.       

 

 

Lēmums Nr. 664

Par pirmpirkuma tiesībām

uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs

                 ___________________________________________________

   Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

 

      Cēsu pilsētas dome 2007.gada 5.oktobrī saņēmusi (Nr. 2441/1-22) Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Zanes Ernštreites paziņojumu par zv.advokātes Leldes Laviņas 2007.gada 19.septembra iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1409), saskaņā ar klāt pievienoto pārdošanas un pirkšanas līgumu par nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs (iesniegums Cēsu pilsētas domē reģistrēts 05.10.2007., reģ.Nr.2441/1-22). 

           

      Izvērtējot Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus konstatēts: 

-          nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1409) iereģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 1996.gada 1.oktobrī, zemesgrāmatas nodalījums Nr.205, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas AS ‘’Latvijas Unibanka’’ (tagad AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’, Reģ. Nr. 40003151743);

-          nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs, sastāv no zemes gabala 2995 m2 platībā un uz tā esošām divām ēkām: divstāvu biroja (bankas) ēkas ar pagrabu un garāžas. Bankas ēkas kopējā platība ir 813 m2, garāžas ēkas kopējā platība 70,7m2;

-          nekustamais īpašums Raunas ielā 8, Cēsīs, atrodas blakus nekustamajam īpašumam Raunas ielā 6 un Raunas ielā 4, Cēsīs, kuru sastāvā ietilpst Cēsu pilsētas domes administratīvā ēka ar tajā izvietotiem domes deputātu un lielākās daļas Cēsu pašvaldības administrācijas darbinieku kabinetiem, kuri, savukārt nodrošina likumā ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas un deleģētās valsts funkcijas;

-          sakarā ar darba apjoma palielināšanos un normatīvajos aktos noteikto darba apstākļu nodrošināšanu jau šobrīd Cēsu pilsētas domei ir telpu trūkums darbinieku darba vietu izvietošanai (piem. Attīstības nodaļa), bet ar novadu izveidošanos paredzams vēl lielāks darba apjoms, kas radīs jaunas darba vietas un līdz ar to darbinieku skaita palielināšanos, kā rezultātā nepieciešamas papildus telpas darbinieku izvietošanai. Lai to nodrošinātu, Cēsu pilsētas domei būtu jāiegādājas cits nekustamais īpašums vai jābūvē jauna administratīvā ēka. Cēsu pilsētas centrā un tā tuvumā šobrīd neatrodas Cēsu pilsētas domei piemērots nekustamais īpašums, savukārt, jaunas ēkas būvniecība šobrīd lielo būvniecības izmaksu dēļ nav iespējama;

-          ēka Raunas ielā 8, Cēsīs, atrodas ļoti tuvu ēkai Raunas ielā 4, Cēsīs, līdz ar to, izvietojot abās ēkās Cēsu pilsētas domes nodaļas un to darbiniekus, visas pašvaldības administrācijas nodaļas atrodas vienkopus, kas ir ērti un lietderīgi (labākas komunikācijas iespējas, samazinās transporta izmaksas u.c.) ne tikai darbiniekiem, bet arī iedzīvotājiem; 

-          nekustamā īpašuma Raunas ielā 8, Cēsīs, iegāde rada ne tikai papildus telpas darbvietām, bet arī papildus autostāvvietas, kas arī šobrīd trūkst;

-          AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’ kā pārdevējs piedāvā izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs, par pirkuma cenu EUR 711 000, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu (EUR 1= LVL 0,702804) atbilst LVL 499 694,00;

-          Cēsu pilsētas dome nekustamā īpašuma Raunas ielā 8, Cēsīs, pirkuma cenu uzskata par pieņemamu un atbilstošu vidējai nekustamo īpašumu tirgus cenai Cēsu pilsētā un konkrētā nekustamā īpašuma izvietojuma stāvoklim un sastāvam, līdz ar to, izmantojot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu pilsētas dome nepārkāpj likuma ‘’Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu’’ 8.pantu;

-          likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka ‘’Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: (..) 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu ...’’, savukārt, tā paša likuma 78.pantā noteikts, ka ‘’Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepiecienāms, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas’’.

 

     Cēsu pilsētas dome 2007.gada 18.oktobrī nosūtīja uzaicinājumu (Nr.1-22/1942) zvērinātai advokātei Leldei Laviņai un 2007.gada 19.oktobrī uzaicinājumu (Nr.1-25/1948) AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’ pārstāvim ierasties uz Cēsu pilsētas domes sēdi 2007.gada 23.oktobrī plkst. 16.00. Uz minēto domes sēdi ir ieradušies Pārdevēja pārstāvji a/s „SEB Latvijas Unibanka”Vidzemes reģiona pārvaldnieks Aleksandrs Bimbirulis un pilnvarotā persona Lelde Laviņa .

     Lietas izskatīšanas gaitā pārdevēja pārstāvji paskaidroja, ka papildus ēkai Raunas ielā 8, Cēsīs, kurā ir izvietotas bankas klientu apkalpošanas un administratīvās telpas, tiek izmantotas arī garāžas. Ēka Raunas ielā 8, Cēsīs ir labā tehniskā stāvoklī un pašlaik notiek remonts ēkas pagrabstāvā. Bankas darbība tuvākajā laikā iespējams samazināsies ēkā Raunas ielā 8, Cēsīs, jo ļoti progresē elektronisko maksājumu izmantošana un krītas kredītu izsniegšana un tādējādi arī apkalpošana. Vēl Cēsīs tiek nomātas telpas ēkā Bērzaines ielā, kurā atrodas klientu apkalpošana centrs. Pircējs, pēc tirgus un normatīvo aktu izstudēšanas, iespējams dibinās sabiedrību Latvijā un uz cesijas līguma pamata nodos tam ar šo iegūtās saistības. Jautājuma izlemšana par samaksas termiņa izmaiņām ir bankas kompetencē.

      Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 18.punktu, 78.panta pirmo daļu un 1994.gada 7.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:

 

1.            Izmantot pirmpirkuma tiesības uz AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40003151743, adrese ‘’Unicentrs’’, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons) nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1409), kas kopumā sastāv no zemes gabala 2995 m2 platībā un divām ēkām - biroja (bankas) ēkas un garāžas, par pirkuma cenu EUR 711 000 (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši eiro) jeb Ls 499 694,00 (četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri lati), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu (EUR 1= LVL 0,702804).

2.            Atbilstoši Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam, nosūtīt šī lēmuma norakstu AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’, Rīgas apgabaltiesas zvērinātai notārei Zanei Ernštreitei un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3.            Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt pirkšanas akta sastādīšanu un parakstīšanu, kā arī nekustamā īpašuma pārņemšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

4.            Uzdot Grāmatvedības nodaļai (Galvenā grāmatvede A.Bičuka) veikt lēmuma 1.punktā noteikto samaksu par nekustamo īpašumu Raunas ielā 8, Cēsīs, desmit dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas (ja puses nevienojas par citu samaksas termiņu), ieskaitot pirkuma maksu AS ‘’SEB Latvijas Unibanka’’ kontā Nr.LV58 UNLA 0021 0029 0410 0.

5.            Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt 2007.gada Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta grozījumus, iekļaujot izdevumus nekustamā īpašuma Raunas ielā 8, Cēsīs, pirkumam.

6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM.

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

Lēmums Nr. 665

Par ilgtermiņa aizņēmumu

nekustamā īpašuma pirkumam Raunas ielā 8, Cēsīs

_____________________________________________________________________

   Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetu” 22., 221. un 24.pantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav, nolemj:

 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 400 000,00 (četri simti tūkstoši lati) ar Valsts kases noteikto procentu likmi nekustamā īpašuma pirkumam Raunas ielā 8, Cēsīs.

2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2019.gadam.

4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv