Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2007. GADA 25.OKTOBRĪ (PROT.NR.18)
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Lēmuma Nr.

Nr.p.k.

Lēmums

666

1

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu.

667

2

Par kļūdas labojumu Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumā Nr. 553 „Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu”.

668

3

Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 23, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

669

4

Par Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmuma „Par zemes gabala Tipogrāfijas ielā 2, Cēsīs un Gaujas ielā 8/10, Cēsīs sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

670

5

Par Cēsu pilsētas domes 11.04.2002. lēmuma „Par zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

671

6

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 21B, Cēsīs, sadalīšanu.

672

7

Par adreses Niedru ielā 5, Cēsīs, apstiprināšanu.

 

8

Par ēku un būvju Festivāla ielā 43, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā.

673

9

Par 1/5 domājamās daļas no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu.

674

10

Par 2/5 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu.

675

11

Par 2/5 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu.

676

12

Par 35/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu.

677

13

Par 24/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu.

678

14

Par 41/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu.

679

15

Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu.

680

16

Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu.

681

17

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Palejas ielā 20A, Cēsīs.

682

18

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu.

683

19

Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju

684

20

Par pusdienu apmaksu 2007./2008. māc.g. Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādes speciālajā programmā.

685

21

Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā.

686

22

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra attīstības plāna 2007. – 2010. gadam apstiprināšanu.

687

23

Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu.

688

24

Par līgumcenas izmaiņām teritorijas kopšanas darbiem.

689

25

Par Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgu un ikmēneša piemaksu.

690

26

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores amatalgu un piemaksu pie amatalgas.

691

27

Par Cēsu pilsētas sporta skolas direktora amatalgu un piemaksu pie amatalgas.

692

28

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora amatalgu un piemaksu pie amatalgas.

693

29

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatalgu un piemaksu pie amatalgas.

694

30

Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores amatalgu un piemaksu pie amatalgas.

695

31

Par papildinājumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”.

696

32

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu.

697

33

Par grozījumiem 15.06.2006.Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”.

698

34

Par aizdevuma pamatsummas atmaksu.

699

35

Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” apstiprināšanu.

700

36

Par Cēsu pilsētas pagaidu naktspatversmes izveidi Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs.

701

37

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā Nr. 637 „ Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” darbības uzsākšanu.

702

38

Par specializētā autotransporta iegādi.

703

39

Par zemes gabalu Dārzniecības ielā 11, Cēsīs un Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

704

40

Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu.

705

41

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu.

706

42

Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu.

707

43

Par nedzīvojamo telpu apakšnomu Raunas ielā 6A, Cēsīs.

708

44

Par nedzīvojamo telpu apakšnomu Raunas ielā 6A, Cēsīs.

709

45

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu.

710

46

Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai.

711

47

Par individuālā darba reģistrāciju.

712

48

Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs apvienošanu

713

49

Par Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmuma „par zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

714

50

Par pirmpirkuma tiesībāmLĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 668
(prot.nr. 18)

Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 23, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
_______________________________________________________

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017”, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.10.2007. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.35), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, Lenču ielā 23, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0111).
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Lenču ielā 23, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0111), saskaņā ar pielikumu.
 3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, Lenču ielā 23, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0111), izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 669
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmuma „Par zemes gabalu Cēsīs, Tipogrāfijas ielā 2 un Gaujas ielā 8/10, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
_______________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmumu „Par zemes gabalu Cēsīs, Tipogrāfijas ielā 2 un Gaujas ielā 8/10, sadalīšanu” (prot.Nr.18, §4) no zemes gabaliem Tipogrāfijas ielā 2, Cēsīs, un Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, tika atdalīti zemes gabali ar pagaidu adresēm Tipogrāfijas iela 2A, Cēsīs, un Tipogrāfijas iela 4, Cēsīs, kuri bija paredzēti apmaiņai zemes gabalu savstarpējās robežas optimizēšanai. Zemes gabalu robežas maiņa līdz šim brīdim nav notikusi.

Izskatot zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Bērziņa 29.03.2007. iesniegumu (reģ.Nr.398/F-1-23)  par iepriekš minētā Cēsu pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, ar zemes gabala Tipogrāfijas ielā 2, Cēsīs, īpašnieka Vilmāra Tomsona 08.10.2007. piekrišanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.36), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmumu „Par zemes gabalu Cēsīs, Tipogrāfijas ielā 2 un Gaujas ielā 8/10, sadalīšanu” (prot.Nr.18, §4).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 670
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas domes 11.04.2002. lēmuma „Par zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 24, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
_______________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 11.04.2002. lēmumu „Par zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 24, sadalīšanu” (prot.Nr.10, 16§) no zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs (īpašnieks Māris Upmanis), tika atdalīts zemes gabals Niedru ielā 5, Cēsīs. Zemes gabala reāla sadalīšana, izgatavojot zemes gabalu plānus un reģistrējot zemesgrāmatā, līdz šim brīdim nav notikusi. Zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, 1/17 domājamā daļa 16.08.2007. atsavināta.

Izskatot zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, īpašnieku Māra Upmaņa un Artūra Rubika 05.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1099/F-1-23) par iepriekš minētā Cēsu pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.36), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 11.aprīļa lēmumu „Par zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 24, sadalīšanu” (prot.Nr.10, 16§).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 671
(prot.nr. 18)

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 21B, Cēsīs, sadalīšanu
_______________________________________________________

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vinnis” (Reģ.Nr. 44103012729, juridiskā adrese Cēsis, Gaujas iela 21b) pieder nekustamais īpašums Gaujas ielā 21B, Cēsīs, sastāvošs no diviem zemes gabaliem, divām ēkām un inženierbūves.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinnis” 08.10.2007. iesniegumu (Nr. 2473/1-23) par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 21B, Cēsīs sadalīšanu pa kādreizējām robežām (atdalot zemes vienības kā atsevišķus īpašumus), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.37), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Gaujas ielā 21B, Cēsīs (kad.nr.4201 007 1007), divos atsevišķos nekustamajos īpašumos (saskaņā ar plāna skici pielikumā ).
 2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1005 (platība 980 m2), nedzīvojamai ēkai ar kadastra apz. 4201 007 1005 001 un inženierbūvei ar kadastra apz. 4201 007 1005 051 piešķirt adresi Gaujas iela 21A, Cēsis.
 3. Atlikušajam zemes gabalam ar kadastra numuru 4201 007 1007 (platība 1307 m2) un pamatceltnei ar kadastra apz. 4201 007 1007 001 saglabāt adresi Gaujas iela 21B, Cēsis.
 4. Zemes gabalam Gaujas ielā 21A, Cēsīs, noteikt apgrūtinājumu – zemes gabalu šķērso iebrauktuve zemes gabalā Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6), Cēsīs, un elektropārvades kabeļi, un servitūtu piekļūšana ēkas ar kad apz. 4201 007 1005 001 ieejai caur zemes gabalu Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6), Cēsīs.
 5. Zemes gabalam Gaujas ielā 21B, Cēsīs, ir inženierkomunikāciju radīti apgrūtinājumi, kuri precizējami pirms zemes gabala plāna izgatavošanas, un noteikt servitūtu – piekļūšana pagalma vārtiem caur zemes gabalu Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6), Cēsīs.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 672
(prot.nr. 18)

Par adreses Niedru ielā 5, Cēsīs, apstiprināšanu
_______________________________________________________

Zemes gabals Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, pieder domājamās daļās Mārim Upmanim un Artūram Rubikam . Zemes gabala domājamo daļu pirkuma līgumā (16.08.2007.) noteikts, ka Artūrs Rubiks uz zemes gabala drīkst būvēt ēkas un būves kā patstāvīgu īpašuma objektu un nostiprināt tās zemesgrāmatā kā atsevišķu īpašumu, pievienotajā plāna skicē norādot valdījumā un lietojumā nododamās zemes gabala daļas robežas.

Izskatot Artūra Rubika Cēsu pilsētas būvvaldei iesniegto būvniecības pieteikumu, ievērojot to, ka namīpašums būs atsevišķs īpašuma objekts, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 5.punktu un Cēsu pilsētas Būvvaldes 28.09.2007. priekšlikumu (prot.Nr.39), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Piešķirt Artūra Rubika iecerētajai jaunbūvei uz zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, atsevišķu adresi Niedru iela 5, Cēsis (jaunbūves novietojumu skat. plāna skicē pielikumā);
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) sagatavot plānošanas – arhitektūras uzdevumu jaunas individuālās dzīvojamās ēkas būvniecībai ar jaunpiešķirto adresi.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 673
(prot.nr. 18)

Par 1/5 domājamās daļas no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs privatizācijas pabeigšanu
___________________________________________________________

Saskaņā ar 28.05.2007. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU AGROĶĪMIJA (reģ. Nr. 44103005835, juridiskā adrese - Tirgoņu ielā 5, Cēsīs) ir nopirkusi 1/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 2, Cēsīs un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt 1/5 domājamās daļas no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kura kopējā platība ir 1284kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0139, privatizāciju par pabeigtu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 674
(prot.nr. 18)

Par 2/5 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs privatizācijas pabeigšanu
_________________________________________________________

Saskaņā ar 29.05.2007. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Anna Artimoviča ir nopirkusi 2/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 2, Cēsīs un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt 2/5 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kura kopējā platība ir 1284kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0139, privatizāciju par pabeigtu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 675
(prot.nr. 18)

Par 2/5 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs privatizācijas pabeigšanu
_________________________________________________________

Saskaņā ar 01.06.2007. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „J.D.BĒRZIŅI” (reģ. Nr. 44103016114, juridiskā adrese - Tirgoņu ielā 2, Cēsīs) ir nopirkusi 2/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 2, Cēsīs un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt 2/5 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kura kopējā platība ir 1284kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0139, privatizāciju par pabeigtu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 676
(prot.nr. 18)

Par 35/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs privatizācijas pabeigšanu
___________________________________________________________

Saskaņā ar 28.05.2007. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU AGROĶĪMIJA” (reģ. Nr. 44103005835, juridiskā adrese - Tirgoņu ielā 5, Cēsīs) ir nopirkusi 35/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 5, Cēsīs un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt 35/100 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kura kopējā platība ir 13 995kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0136, privatizāciju par pabeigtu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 677
(prot.nr. 18)

Par 24/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs privatizācijas pabeigšanu
___________________________________________________________

Saskaņā ar 29.05.2007. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Anna ARTIMOVIČA ir nopirkusi 24/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 5, Cēsīs un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt 24/100 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kura kopējā platība ir 13 995 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0136, privatizāciju par pabeigtu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 678
(prot.nr. 18)

Par 41/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs privatizācijas pabeigšanu
___________________________________________________________

Saskaņā ar 01.06.2007. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „J.D.BĒRZIŅI” (reģ. Nr. 44103016114, juridiskā adrese Tirgoņu ielā 2, Cēsīs) ir nopirkusi 41/100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 5, Cēsīs un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt 41/100 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kura kopējā platība ir 13 995kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0136, privatizāciju par pabeigtu.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 679
(prot.nr. 18)

Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs privatizācijas izbeigšanu
___________________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otrās daļas 2.punktu (lēmums par privatizācijas izbeigšanu), Cēsu pilsētas domes 10.05.2007. lēmumu Nr.301 „Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 19.punkts) un Cēsu pilsētas domes 02.08.2007. lēmumu Nr.463 „Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 11.punkts), un, ņemot vērā, ka neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsole ir izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo zemes gabalu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 04.10.2007. (prot.Nr.33) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par izbeigtu neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 002 0402, platība 52322 kv.m., privatizāciju.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 680
(prot.nr. 18)

Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs privatizācijas izbeigšanu
___________________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otrās daļas 2.punktu (lēmums par privatizācijas izbeigšanu), Cēsu pilsētas domes 10.05.2007. lēmumu Nr.302 „Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 20.punkts) un Cēsu pilsētas domes 02.08.2007. lēmumu Nr.464 „Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 12.punkts), kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 04.10.2007.gada (prot.Nr.33) priekšlikumu, un ņemot vērā, ka neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsole ir izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo zemes gabalu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par izbeigtu neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 1107, platība 18237 kv.m., privatizāciju.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 681
(prot.nr. 18)

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Palejas ielā 20A, Cēsīs
___________________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 28.08.2006. saņemts iesniegums (reģ.Nr. 1526/F-1-23), no Dzintara Avena kurā lūgts atļaut privatizēt daļu no zemes gabala Palejas ielā 20A,Cēsīs, kas robežojas ar Mednieku ielu 17, Mednieku ielu, Līgatnes ielu, Jurģu ielu un Vinterupīti, kuru aizņem mazdārziņš ar Nr.5008. Aptuvenā kopējā platība, ko vēlas privatizēt Dzintars Avens, varētu būt 1200kv.m. 25.09.2007. saņemts iesniegums (reģ.Nr.1066/F-1-23), kurā viņš atsakās no minētā zemes gabala privatizācijas.

Izskatot Dzintara Avena iesniegumus un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošus dokumentus, konstatēts:

 1. Dzintara Avena iesniegums (reģ. Nr.1526/F-1-23) skatīts Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2006. sēdē (prot.Nr.28).
 2. 08.12.2006. nosūtīta Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas atbilde (Nr.F-1-23/1762) par zemes privatizāciju, norādot, ka dabā reāli šāda zemes gabala nav, kurš būtu reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un kuru varētu nodot privatizācijai.
 3. 1997.gada sagatavotajā pilsētas zemes ierīcības projektā teritorija, ko vēlas privatizēt Dzintars Avens, iekļauta zemes gabalā ar nosacīto adresi Palejas ielā 15, Cēsīs, kura aptuvenā kopējā platība 6224kv.m.;
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Palejas ielā 15, Cēsīs, atrodas E zonā – mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem un ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. pieņemto lēmumu ”Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju” (prot. Nr.21, 3.punkts) minētais zemes gabals rezervēts, kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.
 5. Ar Cēsu pilsētas domes 12.03.1998. lēmumu Nr.145 (prot.Nr.6) apstiprināts zemes ierīcības – robežu sakārtošanas projekts, zemes gabaliem starp Mednieku, Palejas ielām un Vinterupīti, ar kuru izveidots zemes gabals Palejas ielā 20A, Cēsīs ar aptuvenu platību 5003kv.m., kurā atrodas teritorija, kuru vēlējās privatizēt Dzintars Avens.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 70.panta pirmo daļu (Privatizēt var tikai to zemesgabalu, uz kuru īpašuma tiesības valstij vai pašvaldībai ir nostiprinātas zemesgrāmatā), kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2006. atzinumu (prot. Nr.28) un 04.10.2007. atzinumu (prot.33), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Noraidīt Dzintara Avena privatizācijas ierosinājumu un atteikt nodot privatizācijai zemes gabalu Palejas ielā 20A, Cēsīs, jo dabā nav tāda zemes gabala, kurš būtu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekts, kuru varētu nodot privatizācijai.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 682
(prot.nr. 18)

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" kapitāla daļu privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu
___________________________________________________________

Ņemot vērā, ka privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" (reģ. Nr. 44103027052) kapitāla daļu izsoles noteikumos (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 02.08.2007. lēmumu Nr. 466 (prot. Nr. 13., 14.punkts) noteiktajā termiņā neviena persona nav iesniegusi noteikumos noteiktos dokumentus, līdz ar to neviens pretendents nav pieteicies privatizēt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” kapitāla daļas.

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 40. un 41.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr. 34), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atkārtoti apstiprināt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projektu, saskaņā ar pielikumu .
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 683
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju
___________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu (atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai no Cēsu pilsētas domes deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem veidot valdes komisijas vai darba grupas) un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu 11.10.2007. komitejas atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas 16.10.2007. komisijas atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas sastāvu” (prot.Nr. 13, 46.punkts).
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: Jānis Gruntmanis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cel tik” valdes priekšsēdētājs;

komisijas locekļi: Gunta Bērziņa, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore;

Valdis Verners, akciju sabiedrības „Komunālprojekts” Cēsu nodaļas vadītājs;

Iveta Sietiņsone, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore;

Māris Priede, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CDzP” jurists;

komisijas protokolists Dzintra Strauta, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumu nodaļas vadītāja.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 684
(prot.nr. 18)

Par pusdienu apmaksu 2007./2008.māc.g. Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādes speciālajā programmā
_______________________________________________________

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 11.10.2007. sēdes atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

2007.2008.māc.g. apmaksāt pusdienas, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 23.08.2007. lēmumu Nr. 518 „Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādes 2007./2008.mācību gadā.” (prot.Nr.14), Cēsu pilsētā pamata dzīves vietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādes speciālajā programmā „speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (programmas kods-21015811).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 685
(prot.nr. 18)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
____________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu (Izglītības iestāžu darbības tiesiskais pamats), Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu (Vispārējās izglītības iestādes nolikums), LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, LR Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumiem Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” 9.punktu (grozījumi izglītības iestādes nolikumā), LR Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumiem Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte):

2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;

2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 686
(prot.nr. 18)

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra attīstības plāna 2007. – 2010. gadam apstiprināšanu
___________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu (iedzīvotāju izglītība), Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra attīstības plāna 2007. – 2010. gadam, saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matuseviča) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 687
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
____________________________________________________

Pamatojoties uz ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu (saistošie noteikumi) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (iedzīvotāju izglītība), Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu (Katrai pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību) un 17.panta ceturtās daļas 2.punktu (nodrošina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos izglītības vecumu sasniegušos bērnus ar vietām izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai) Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.09.2007. atzinumu (prot.Nr13.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, saskaņā ar pielikumu.
 2. Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” stājas spēkā ar 2008.gada 01.janvāri.
 3. Ar Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 28.11.2002. lēmums „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējas pirmsskolas izglītības iestādēs” (prot.Nr. 29, 26.punkts) un tajā veiktie grozījumi.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) un Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 688
(prot.nr. 18)

Par līgumcenas izmaiņām teritorijas kopšanas darbiem
_________________________________________________________

Cēsu pilsētas dome kā pasūtītājs un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOM – AUTO” (reģ.Nr.44103012409) kā izpildītājs, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem (iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2005/40) 07.09.2005. noslēdza līgumu par teritorijas kopšanu (reģ. Nr. 2-13J-84/2005), turpmāk – Līgums, par kopējo līgumcenu LVL314 527,35 un paredzot līguma izpildes termiņu – līdz 31.12.2008.

23.08.2007. Cēsu pilsētas domē ir saņemts (reģ. Nr. 1863/1-25) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOM – AUTO” iesniegums par finansējuma palielināšanu, ar kuru ierosināts palielināt Līgumā noteikto līgumcenu.

Līguma 2.3.punktā noteikts, ka ‘’cena par vienu vienību līguma darbības laikā var mainīties tikai ņemot vērā inflācijas koeficientu, t.i., ja inflācija ir kāpusi par 10% (desmit procenti), un līdzējiem abpusēji vienojoties, bet ne ātrāk kā 2 (divus) gadus no līguma noslēgšanas“.

Ņemot vērā:

 1. straujo cenu kāpumu energoresursu, pakalpojumu un būvniecības jomā, ko apliecina iesniegtās Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izziņas Nr.1007-10/2068 (06.09.2007.) un Nr. 1007-10/2075 (14.09.2007.);
 2. ka Līgums ir spēkā vairāk kā divus gadus;
 3. teritorijas kopšanas darbu cenu sadārdzinājuma aprēķinu, saskaņā ar pielikumu Nr. 9.

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību) noteikto pašvaldību autonomo funkciju, Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Piekrist ar 01.12.2007. palielināt 07.09.2005. līguma par teritorijas kopšanu (reģ. Nr. 2-13J-84/2005) 3.1.punktā minēto līguma kopējo summu LVL 371 142,27, t.sk. PVN 18%, par LVL 41 505,13, t.sk.PVN 18% LVL 6 331,29, tādējādi nosakot līguma kopējo summu LVL 412 647,40, t.sk.PVN 18% LVL 62 946,21.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot attiecīgus līguma grozījumus.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 695
(prot.nr. 18)

Par papildinājumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”
___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes 02.10.2007. iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes 13.09.2007.gada lēmuma Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (prot.Nr.15, 43.punkts.) 1.punktu ar šādu apakšpunktu šādā redakcijā:

„ – praktiskās nodarbības „Lai efekts nav defekts” - LVL 1,00 (bez PVN).”

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 696
(prot.nr. 18)

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
___________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu (ilgtermiņa saistības), Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres 01.10.2007. iesniegumu (Nr.1-27/209) un 20.09.2007. Datortehnikas nomas līgumu Nr.LTT-0631 starp Cēsu 1.pamatskolu un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology” (Reģ. Nr. 40003016728), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu 1.pamatskolai datortehnikas nomai uz 3 gadiem par summu LVL 8 415,29 (astoņi tūkstoši četri simti piecpadsmit lati 29 santīmi), t.sk., PVN .
 2. Par saistību izpildi atbildīga Cēsu 1.pamatskola (direktore A.Būre).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 698
(prot.nr. 18)

Par aizdevuma pamatsummas atmaksu
___________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 15.03.2007. rīkojuma Nr.148 „Par valsts budžeta programmā 03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007.gadā” pielikumu ”Pašvaldību investīciju projektu saraksts” un 16.03.2006. starp Cēsu pilsētas domi un Latvijas Republikas Valsts kasi noslēgto AIZDEVUMA LĪGUMU Nr.A2/1/06/101 (trančes Nr.P-56/2006), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atmaksāt no 2007.gada mērķdotācijas investīcijām „Jaunas pamatskolas (500 skolēniem) Cēsīs, Gaujas ielā 45 - būvniecības darbu un aprīkojuma izmaksu saistību segšana” 16.03.2006. AIZDEVUMA LĪGUMA Nr.A2/1/06/101 (trančes Nr.P-56/2006), kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi un Latvijas Republikas Valsts kasi, pamatsummu LVL 385 000 (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši lati).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut šajā lēmumā 1.punktā minēto summu 2007.gada budžeta grozījumos.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 699
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 20„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” apstiprināšanu
___________________________________________________________

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 46.pantu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
 2. Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam””stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nodrošināt Saistošo noteikumu izziņošanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 700
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas pagaidu nakts patversmes izveidi Cēsīs, Bērzaines ielā 16/ 18
___________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 9.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, lai nodrošinātu naktsmītni personām bez noteiktas dzīvesvietas, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Izveidot Cēsu pilsētas pagaidu nakts patversmi Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18.
 2. Nakts patversmes telpu iekārtošanas darbu izmaksas LVL 17 001,24 (1. pielikums) un uzturēšanas izdevumus LVL 1 063,34 mēnesī (2. pielikums) segt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2007.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
 3. Apstiprināt uzturēšanās maksu nakts patversmē, saskaņā ar 3. pielikumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 702
(prot.nr. 18)

Par specializētā autotransporta iegādi
___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā iepirkuma „Ar pacēlāju aprīkota specializētā automašīna cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanai” rezultātiem (paziņojums par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” iepirkumu Cēsu pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv ievietots 25.09.2007.), ņemot vērā, ka Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” saņēmusi ziedojumus bērniem ar īpašām vajadzībām un sociālā centra ierīkošanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Pārskaitīt par specializētā autotransporta iegādi līguma izpildītājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VRJ” (reģ. Nr. 44103025653) Ls 6 608,00 (seši tūkstoši seši simti astoņus latus), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 18%, no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” speciālā budžeta konta līdzekļiem (budžeta kods i234031), t.sk.: LVL 4808,00 (četri tūkstoši astoņi simti astoņi lati) no sociālā centra ierīkošanai paredzētajiem ziedojuma līdzekļiem un LVL 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti latu) – no bērniem ar īpašām vajadzībām paredzētajiem ziedojuma līdzekļiem.
 2. Par saistību izpildi atbildīga Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 703
(prot.nr. 18)

Par zemes gabalu Dārzniecības ielā 11, Cēsīs un Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā
___________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”, kur sadaļā „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”, Raiņa ielas, Cēsīs rekonstrukcijai un savienošanai ar Gaujas ielu, Cēsīs nepieciešami zemes gabali Dārzniecības ielā 11, Cēsīs un Dārzniecības ielā 12, Cēsīs.

Cēsu pilsētas dome 20.02.2007. nosūtīja LR Finanšu ministrijai un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegumu (Nr.1-20/277) par zemes gabalu rezervēšanu pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai un infrastruktūras sakārtošanai, ar kuru lūdza akceptēt zemes gabalu Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3410 un Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3323 rezervēšanu pilsētas pašvaldības funkciju realizācijai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

09.03.2007. Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi (Nr. 429/1-20) no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, ar kuru tā saskaņo minēto zemes gabalu nepieciešamības pamatojumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, savukārt 24.09.2007. Cēsu pilsētas dome saņēma atbildi (Nr. 2367/1-20) no LR Finanšu ministrijas, ar kuru tā nesaskaņo minēto zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt Latvijas Republikas valstij nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldībai īpašumā zemes gabalu Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3410, platība 12900kv.m. un zemes gabalu Dārzniecības ielā 12 Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3323, platība 6000kv.m., kā ielu trasēm nepieciešamās teritorijas.
 2. Aicināt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sagatavot un virzīt izskatīšanai attiecīgu Ministru kabineta lēmuma projektu par zemes gabala Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3410 un zemes gabala Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 3323, nodošanu bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.
 3. Pieņemt zināšanai, ka kadastrāli uzmērot, tiks noteikta precīza zemes gabalu kopplatība.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 704
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu
___________________________________________________________

Saistībā ar grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu (dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.02.2002. lēmumu „Par nolikuma dāvinājumu saņemšanai un izlietošanai apstiprināšanu” (prot.Nr.4; 63.punkts), Cēsu pilsētas domes 28.02.2002. lēmumu „Nolikuma dāvinājumu un ziedojumu saņemšanai un izlietošanai Cēsu pilsētas domes budžeta iestādēs apstiprināšanu” (prot.Nr.5; 50.punkts), Cēsu pilsētas domes 13.06.2002.lēmumu „Par „Nolikuma Par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu” apstiprināšanu” (prot.Nr.15; 51.punkts).
 2. Cēsu pilsētas pašvaldības iestādēm (turpmāk tekstā – Iestāde), pieņemot ziedojumus vai citāda veida mantisko palīdzību, ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citu normatīvo aktu prasības, kas regulē ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanu, uzskaiti un izlietošanu.
 3. Noteikt, ka pirms ziedojuma vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama Cēsu pilsētas domes (Cēsu pašvaldības aģentūrai ”Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” – Aģentūras Padomes) atļauja. Gadījumā, ja ziedojums ir saņemts neplānoti (t.i., ka kāda persona bez Iestādes iepriekšējas piekrišanas ieskaita Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojuma kontā naudas līdzekļus), Cēsu pilsētas domes (Cēsu pašvaldības aģentūrai ”Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” – Aģentūras Padomes) atļauja jāsaņem mēneša laikā pēc ziedojuma saņemšanas.
 4. Ja atļauja neplānoti saņemta ziedojuma pieņemšanai no Cēsu pilsētas domes (Cēsu pašvaldības aģentūrai ”Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” – Aģentūras Padomes) netiek saņemta, ziedojums 3 darba dienu laikā jāatgriež ziedotājam.
 5. Noteikt, ka pirms ziedoto finanšu līdzekļu izlietošanas Iestādei jāveic grozījumi speciālajā budžetā Cēsu pilsētas domes noteiktajā kārtībā.
 6. Iestādes grāmatvedis nodrošina ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības reģistru.
 7. Iestādes vadītājs nodrošina ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības rakstveidā noformētu līgumu reģistru.
 8. Kontroli par ziedojuma vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību veic Domes iekšējais revidents.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 705
(prot.nr. 18)

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu
_________________________________________________________

03.10.2007. Cēsu pilsētas domē reģistrēts Ainas Puķītes iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 16/100 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 16/100 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Ainas Puķītes vārda.

19.08.1999. zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 3845 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1131). 2007.gadā pēc 53/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ir 47/100 domājamās daļas no zemes gabala, kurās ietilpst arī Ainai Puķītei iznomājamās 16/100 domājamās daļas.

Izskatot Ainas Puķītes 03.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1091/F-1-23) par zemes nomu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu (Apbūvēta zemesgabala nomas maksu aprēķināšana) un 23.punktu (Zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumi), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ainu Puķīti par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0313) 16/100 domājamām daļām, sākot ar 01.11.2007. līdz 30.12.2009.
 2. Visa zemes gabala kopplatība 3845 m2.
 3. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 7. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 706
(prot.nr. 18)

Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu
_________________________________________________________

26.09.2007. Cēsu pilsētas domē reģistrēts Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “CĒSU AUTO” (reģ.Nr.44103031626, juridiskā adrese Vilku iela 5-14, Cēsis) valdes priekšsēdētāja Andreja Rjabkova iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “CĒSU AUTO” par zemes gabalu Vaives ielā 6, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas garāžu ēkas.

Zemes gabals Vaives ielā 6, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala 446F, atdalīta no Ruckas saimniecības, Cēsīs, Vaives iela 6 un Kronvalda ielā 37, kurš līdz 21.07.1940. piederēja Latvijas Valstij Tieslietu ministrijas personā. Zemes gabals ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda. Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.panta otro daļu (zemes reformas pamatprincipi - līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā).

Izskatot Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “CĒSU AUTO” 26.09.2007. iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.2384/1-23), saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu (Apbūvēta zemesgabala nomas maksu aprēķināšana) un 23.punktu (Zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumi), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “CĒSU AUTO” (reģ.Nr.44103031626, juridiskā adrese Vilku iela 5-14, Cēsis) par zemes gabalu Vaives ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0714), sākot ar 01.11.2007. līdz 30.12.2009.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 3527 m2.
 3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1104).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 7. Pieņemt zināšanai, ka

7.1. nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam;

7.2. nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 707
(prot.nr. 18)

Par nedzīvojamo telpu apakšnomu Raunas ielā 6A, Cēsīs
___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu rajona invalīdu biedrības (Reģ. Nr. 40008039591) 04.09.2007. iesniegumu ar lūgumu saskaņot divu telpu Raunas ielā 6A, Cēsīs nodošanu apakšnomā IK „MARC” (Reģ. Nr. 44102028582) 08.06.2007. Nomas līguma (reģ. Nr. 2-7-21-2007) 6.8. punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atļaut Cēsu rajona invalīdu biedrībai (reģ.nr. 40008039591) nodot apakšnomā telpas Nr. 1 un 1a administratīvās ēkas Raunas ielā 6A, Cēsīs 1. stāvā ar kopējo platību 18,2 m2 (saskaņā ar pielikumu ) apakšnomniekam IK „MARC” (reģ.nr. 44102028582) friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumu sniegšanai, ar noteikumu, ka apakšnomas līguma nosacījumi nav pretrunā ar 08.06.2007. Nomas līguma (reģ.Nr. 2-7-21-2007) nosacījumiem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldniekam G.Grundmanim.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 708
(prot.nr. 18)

Par nedzīvojamo telpu apakšnomu Raunas ielā 6A, Cēsīs
___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu rajona invalīdu biedrības (Reģ. Nr. 40008039591) 04.09.2007. iesniegumu ar lūgumu saskaņot vienas telpas Raunas ielā 6A, Cēsīs nodošanu apakšnomā individuālā darba veicējam Edgaram Šķēlem (personas kods 170846-11280), 08.06.2007. Nomas līguma (reģ.Nr. 2-7-21-2007) 6.8. punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atļaut Cēsu rajona invalīdu biedrībai (reģ. Nr. 40008039591) nodot apakšnomā telpu Nr.2 administratīvās ēkas Raunas ielā 6A, Cēsīs 1. stāvā ar kopējo platību 14,0 m2 (saskaņā ar pielikumu ) apakšnomniekam – individuālā darba veicējam Edgaram Šķēlem (personas kods 170846-11280, individuālā darba veicēja apliecība CO Nr. 0001652) sadzīves tehnikas remonta pakalpojumu sniegšanai, ar noteikumu, ka apakšnomas līguma nosacījumi nav pretrunā ar 08.06.2007. Nomas līguma (reģ.Nr. 2-7-21-2007) nosacījumiem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldniekam G.Grundmanim.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 709
(prot.nr. 18)

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
_______________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu (ilgtermiņa saistības), Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles 17.10.2007. iesniegumu (Nr.1-17/282) un 16.10.2007. Datortehnikas nomas līgumu ar izpirkuma tiesībām starp Cēsu pilsētas pamatskolu un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salons Vidzeme” (Reģ.Nr. 40003159978) Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 11.10.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu pilsētas pamatskolai datortehnikas nomai uz 3 gadiem par summu LVL 10 499,00 (desmit tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi lati), t.sk., PVN.
 2. Par saistību izpildi atbildīga Cēsu pilsētas pamatskola (direktors M.Šķēle).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 712
(prot.nr. 18)

Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs, un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, apvienošanu
______________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Uz zemes gabala Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, atrodas zemes gabala īpašniecei piederoša individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve, bet uz zemes gabala Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs, minētās dzīvojamās mājas labiekārtojums (piebraucamais ceļš un žogs ar vārtiem). Izskatot zemes gabalu Cīrulīšu iela 40, Cēsīs, un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, īpašnieces Jutas Ažiņas 17.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1133/F-1-23) par zemes gabalu apvienošanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorija plānošanas noteikumi” 56.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.38), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apvienot zemes gabalus Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 0454) un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 0455), vienā zemes gabalā, sastāvošā no vienas zemes vienības, apvienotajam nekustamajam īpašumam nosakot adresi Cīrulīšu iela 42, Cēsis.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

LĒMUMS
Cēsīs

2007.gada 25.oktobrī
Nr. 713
(prot.nr. 18)

Par Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmuma „Par zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
_______________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmumu „Par zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.2, 4.punkts) no zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs (īpašniece Maija Silaraupa), tika atdalīts zemes gabals Jurģu ielā 2A, Cēsīs. Zemes gabala reāla sadalīšana, izgatavojot zemes gabalu plānus un reģistrējot zemesgrāmatā, līdz šim brīdim nav notikusi.

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, īpašnieces Maijas Silaraupas, 18.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1138/F-1-23) par iepriekš minētā Cēsu pilsētas domes lēmuma atcelšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.38), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmumu „Par zemes gabala Līgatnes ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.2, 4.punkts).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

 

Pielikums

DARBA UZDEVUMS

1. Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei , Lenču ielā 23 (kad. Nr. 4201 006 0111), Cēsīs.

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017”, un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.10.2007. sēdes priekšlikums (prot. Nr.35).

3. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

3.1. Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam, Lenču ielā 23, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0111):

 • zemesgabala sadalīšanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3.2. Izejas materiāli:

 • spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

3.3. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju, par projektā aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesnieguma ,dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas, būves kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • atļauts veidot tikai tādus zemes gabalus, kuriem ir tieša piebrauktuve no ielas vai piebraucamā ceļa(ar ielas statusu, kā atsevišķs zemes gabals), un tā platums nav mazāks par 6 m, kā arī piebraucamā ceļa(ielas) galā paredzēt paplašinājumu, apgriešanās laukumu.
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projektu saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu

3.4. Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums 4. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

 

 

 

APSTIPRINĀTS
ar Cēsu pilsētas domes
25.10.2007. lēmumu Nr. 682
prot. Nr. 18, 18.punkts

PRIVATIZĒJAMĀS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"CĒSU TIRGUS"
KAPITĀLA DAĻU PRIVATIZĀCIJAS PROJEKTS

1. Pamatinformācija par pašvaldības īpašuma objektu

1.1. Pašvaldības nosaukums – Cēsu pilsētas dome.

1.2. Kapitālsabiedrības pilns nosaukums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus’’, turpmāk tekstā – Sabiedrība.

1.3. Privatizācijas objekts – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus’’ 167 970 (simtu sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit) kapitāla daļas, kas ir 100% no sabiedrības pamatkapitāla.

1.4. Kapitālsabiedrības reģistrācija Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā: Nr. 44103027052, reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā 04.10.2002., Komercreģistrā – 04.11.2004.

1.5. Kapitālsabiedrības juridiskā adrese (norādīt arī telefonu un faksu): Valmieras iela 2, Cēsīs, LV – 4101, tālrunis - 4122981.

1.6. Privatizējamā objekta aizņemtās zemes platības – zemes gabals Valmieras ielā 2, Cēsīs, 5780 kv.m. platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā, kadastra Nr. 4201 005 1101; zemes gabals Dzintara ielā 3, Cēsīs, 6170 kv.m. platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā, kadastra Nr. 4201 005 1110, zemes gabals Valmieras ielā 2B, Cēsīs, 22 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 1109; zemes gabals Uzvaras bulvārī 1B, Cēsīs, 83 k.v. platībā, kadastra Nr. 4201 005 1108 (1.pielikums).

1.7. Ziņas par privatizējamā objekta īpašniekiem – Cēsu pilsētas dome, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese – Raunas ielā 4, Cēsīs.

1.8. Ziņas par fiziskajām un juridiskajām personām, kuras nomā privatizējamo objektu vai tā daļu, un nomas līgumiem – saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Objekta privatizācija

2.1. Privatizācijas metode – pārdošanas metode.

2.2. Privatizācijas paņēmiens – pārdodot izsolē.

2.3. Objekta privatizējamās mantas uzskaitījums – saskaņā ar 3.pielikumu.

2.4. Objekta saistību uzskaitījums, saskaņā ar Sabiedrības 2005. un 2006.gada bilanci, kā arī 2007.gada operatīvo bilanci pēc stāvokļa uz 01.07.2007.– saskaņā ar 4., 5., 6.pielikumu.

2.5. Objekta sākumcena – LVL 1 400 000,00 (viens miljons četri simti tūkstoši lati).

2.6. Objekta privatizācijas nosacījumi:

2.6.1. mantas izmantošanas nosacījumi (garantijas) –

2.6.1.1. piecus gadus no Sabiedrības kapitāla daļu privatizācijas līguma (pirkuma līguma) parakstīšanas datuma personām, kas Sabiedrības kapitāla daļas ieguvušas īpašumā privatizācijas rezultātā, turpmāk tekstā - Pircējs:

1) aizliegts jebkādā veidā atsavināt Sabiedrības kapitāla daļas, ieķīlāt vai jebkādā citādā veidā apgrūtināt, kā arī nodot savu izšķirošo ietekmi Sabiedrībā citai personai bez Cēsu pilsētas domes iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2) aizliegts pieņemt jebkādus lēmumus par Sabiedrības reorganizāciju, darbības izbeigšanu vai likvidāciju bez Cēsu pilsētas domes iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.6.1.2. divpadsmit gadus no Sabiedrības kapitāla daļu privatizācijas līguma (pirkuma līguma) parakstīšanas datuma Pircējam aizliegts jebkādā veidā atsavināt nekustamo īpašumu Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1110, citām personām, izņemot gadījumu, kas noteikts Līgumā par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs, nomu, kas 17.07.2007. noslēgts starp Sabiedrību un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARNO J’’, reģ. Nr. 40003529233, (10.pielikums), kā arī Nomas priekšlīgumā, kas 09.05.2006. noslēgts starp Cēsu pilsētas domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARNO J’’ (7.pielikums), un grozījumiem 09.05.2006. nomas priekšlīgumā, kas 15.02.2007. noslēgts starp Cēsu pilsētas domi, Sabiedrību un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARNO J" (8.pielikums). Šis noteikums attiecas arī uz ēkām un būvēm, kuras nākotnē varētu tikt uzbūvētas uz zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, un kuras Sabiedrība iegūst īpašumā;

2.6.1.3. Pircējam jānodrošina lauksaimniecības un amatniecības tirgus funkcija nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, nodrošinot tirdzniecības vietas, kā tas noteikts 11.pielikumā;

2.6.1.4. Pircējam jānodrošina Sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1110, apbūve un attīstība, atbilstoši atklāta konkursa “Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai" rezultātiem (Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmums Nr. 243, prot. Nr. 7, 37.punkts) (12.pielikums), kā arī no tā izrietošajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem (7., 8., 9., 10.pielikums), tajos noteiktajos termiņos un apmērā. Grozījumus iepriekš minētajos dokumentos drīkst izdarīt tikai ar Cēsu pilsētas domes iepriekšēju rakstisku piekrišanu;

2.6.1.5. Pircējam jānodrošina, ka jebkura būvniecība Sabiedrībai uz privatizācijas brīdi piederošajā nekustamajā īpašumā, pirms būvniecības procesa uzsākšanas, saskaņojama ar Cēsu pilsētas domi.

2.6.2. pakalpojuma sniegšanas nosacījumi (garantijas) – nodrošināt lauksaimniecības un amatniecības tirgus funkciju sabiedrībai piederošajā nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, piemērojot uz Sabiedrības privatizācijas brīdi noteiktās un ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātās pakalpojuma cenas (13.pielikums) vismaz 5 (piecus) gadus no Sabiedrības kapitāla daļu privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanas datuma. Pakalpojuma cenas var mainīt, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu, ko nosaka Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Grozījumi minētajās pakalpojumu cenās stājas spēkā pēc rakstiskas saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi;

2.6.3. darbaspēka izmantošanas garantijas – netiek paredzētas;

2.6.4. investīciju garantijas – pieņemt visus nepieciešamos lēmumus un nelikt šķēršļus, lai nodrošinātu finansu līdzekļus: 1) ne mazāk kā LVL 75 000,00 apmērā dalībai pagaidu ēkas būvniecībā Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, kas nepieciešama tirgus darbības nodrošināšanai nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1110, apbūves un rekonstrukcija laikā; 2) ne mazāk kā LVL 560 000,00, kas nepieciešami izpērkot nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARNO J" uzbūvētos tirgus paviljonus un kas atrunāts 17.07.2007. starp Sabiedrību un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARNO J" noslēgtajā Līgumā par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu (9.pielikums).

2.6.5. vides aizsardzības pasākumu nepieciešamība - veicot nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1110., rekonstrukciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās vides aizsardzības un vides pieejamības prasības;

2.6.6. zemes lietošanas (īpašuma) tiesību nosacījumi – atbilstoši likumam “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam 2005-2017 un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Cēsu pilsētas domes lēmumiem, kas attiecas uz Sabiedrību un tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu.

2.7. Ziņas par potenciālajiem pircējiem – atbilstoši izsoles noteikumiem.

2.8. Maksāšanas līdzekļi - lati.

2.9. Samaksas kārtība un noteikumi – visa pirkuma maksa jāveic viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijā.

2.10. Privatizācijas posmi (to apraksts):

1) privatizācijas projekta apstiprināšana Cēsu pilsētas domes sēdē;

2) privatizācijas projekta nosūtīšana Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai;

3) publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā “Druva" par privatizācijas projekta apstiprināšanu un izsoli;

4) izsoles pretendentu pieteikšanās uz izsoli un izsoles noteikumos noteikto dokumentu iesniegšana – līdz 04.01.2008.;

5) izsoles pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana un to reģistrēšana par izsoles dalībniekiem – no 04.01.2008. līdz 08.02.2008.;

6) izsole – 08.02.2008. plkst. 10.00;

7) izsoles rezultātu apstiprināšana Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisijā;

8) nosolītās pirkuma maksas par Sabiedrības kapitāla daļām samaksa – līdz 07.03.2008.;

9) izsoles rezultātu apstiprināšana tuvākajā Cēsu pilsētas domes sēdē pēc pirkuma maksas par Sabiedrības kapitāla daļām samaksas;

10) pirkuma līguma noslēgšana – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas domes sēdē;

11) Līguma saistību izpildes nodrošinājuma LVL 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši) apmērā kredītiestādes garantijas raksta formā iesniegšana Cēsu pilsētas domei – 10 (desmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas;

12) izsoles rezultātu apstiprināšana Cēsu pilsētas domes sēdē;

13) Sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšana, atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem;

14) Sabiedrības jauno statūtu izstrāde, ko veic Pircējs, ietverot privatizācijas projekta 2.6.1.punkta 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3. apakšpunktos un 2.6.2.punktā noteiktos nosacījumus, kā arī paredzot, ka šos nosacījumus var grozīt vai izslēgt tikai pēc Cēsu pilsētas domes rakstiska saskaņojuma saņemšanas un tie stājas spēkā pēc minētā saskaņojuma saņemšanas;

15) Sabiedrības dalībnieku maiņas un jauno statūtu reģistrēšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

16) Privatizācijas projekta un pirkuma līguma saistību izpilde un kontrole.

3. Turpmākās saimnieciskās darbības (biznesa) plāns, arī paredzamās pārmaiņas darbinieku skaitā un investīciju programma - saskaņā ar 14.pielikumu. Sabiedrības kapitāla daļu ieguvējam ir tiesības grozīt pievienoto saimnieciskās darbības (biznesa) plānu vai izstrādāt jaunu, kas (grozījumi vai jaunais plāns) stājas spēkā pēc rakstiskas saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi.

4. Privatizācijas projekta sagatavošanas datums – 17.07.2007., atkārtoti izskatīts un bez grozījumiem apstiprināts Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijā 18.10.2007.

Pielikumā:

1.pielikums – sabiedrības nekustamā īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti:

- nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, zemesgrāmatas nodalījuma noraksta kopija uz 3 lapām un robežu plāna kopija uz 1lapas (dokumenti pirms nekustamā īpašuma sadalīšanas);

- Cēsu pilsētas domes 10.05.2007. lēmuma Nr. 331 “Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu" (prot. Nr. 8, 49.punkts) kopija uz 1lapas;

- nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, provizoriskā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1 lapas;

- nekustamā īpašuma Dzintara ielā 3, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1110, provizoriskā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1 lapas;

- zemes gabala Valmieras ielā 2B, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1109, zemesgrāmatas nodalījuma noraksta kopija uz 1 lapas un robežu plāna kopija uz 1lapas;

- zemes gabala Uzvaras bulvārī 1B, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1108 zemesgrāmatas nodalījuma noraksta kopija uz 1 lapas un zemes robežu plāna kopija uz 1 lapas.

2.pielikums - Ziņas par fiziskajām un juridiskajām personām, kuras nomā privatizējamo objektu vai tā daļu, un nomas līgumiem uz 6 lapām;

3.pielikums - Objekta privatizējamās mantas uzskaitījums uz 1 lapas;

4.pielikums – Sabiedrība 2005.gada bilances kopija uz 9 lapām;

5.pielikums – Sabiedrības 2006.gada bilances kopija uz 4 lapām;

6.pielikums – Sabiedrības 2007.gada operatīvās bilances pēc stāvokļa uz 30.06.2007. un aktualizētā objekta saistību uzskaitījuma (uz 30.06.2007.) kopija uz 7 lapām;

7.pielikums – 09.05.2006. starp Cēsu pilsētas domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marno J", reģ. Nr. 40003529233, noslēgtā nomas priekšlīguma (Cēsu pilsētas domes reģ. Nr. 2-7-28/2006) kopija uz 3 lapām;

8.pielikums – 15.02.2007. starp Cēsu pilsētas domi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marno J", reģ. Nr. 40003529233, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus", reģ. Nr. 44103027052, noslēgto grozījumu 09.05.2006. nomas priekšlīgumā kopija uz 2 lapām;

9.pielikums – 17.07.2007. starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus", reģ. Nr. 44103027052, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marno J", reģ. Nr. 40003529233, noslēgtā līguma par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu kopija uz 12 lapām;

10.pielikums – 17.07.2007. starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus", reģ. Nr. 44103027052, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marno J", reģ. Nr. 40003529233, noslēgtā līguma par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs, nomu kopija uz 13 lapām;

11.pielikums – nodrošināmo lauksaimniecības un amatniecības tirdzniecības vietu

Skaits un platībā nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 2, Cēsīs, uz 1 lapas;

12.pielikums – Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmums Nr. 243 “Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām" (prot. Nr. 7, 37.punkts) un 25.01.2007. lēmums Nr. 24 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006.lēmumā Nr. 243 “Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām" (prot. Nr. 2, 18.punkts) uz 22 lapām;

13.pielikums – pakalpojumu cenas uz 1 lapas;

14.pielikums – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" biznesa plāna kopija uz 55 lapām.

15.pielikums – privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu izsoles noteikumi uz 9 lapām;

16.pielikums - privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu pirkuma līguma projekts uz 6 lapām.

 

Privatizācijas projektu sagatavoja - Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija.

 

 

15. pielikums
Privatizējamās sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus"
kapitāla daļu privatizācijas
projektam

PRIVATIZĒJAMĀS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"CĒSU TIRGUS" kapitāla daļu
IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

1.1. Privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus", turpmāk tekstā – Sabiedrība, 167 970 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit) kapitāla daļu, turpmāk tekstā – Objekts, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Objekta atklāta izsole ar augšupejošu soli.

1.2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.

1.3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2008.gada 8.februārī, plkst. 10.00.

1.4. Objekta sākumcena (nosacītā cena) – LVL 1 400 000,00 (viens miljons četri simti tūkstoši lati).

1.5. Izsoles solis – LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši lati). Solīšana var notikt tikai par vienam izsoles solim.

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Objekta nosacītās cenas, t.i., LVL 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāiesniedz kredītiestādes izdots garantijas raksts (2.pielikums), kas spēkā vismaz 3 mēnešu no šo noteikumu 1.3.punktā noteiktā datuma. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iesniegts kredītiestādes izdots garantijas raksts, saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu. Nodrošinājuma nauda, kas ieskaitīta Cēsu pilsētas bankas kontā tiek ieskaitīta pirkuma cenā.

1.7. Maksa par izsoles noteikumiem - LVL 300,00 (trīs simti lati), t.sk., PVN 18%, ko var samaksāt Noteikumu 1.6.punktā noteiktajā kārtībā. Šī summa sedz visus ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus.

1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

2. Objekta raksturojums

2.1. Izsolē pārdod privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" 167 970 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit) kapitāla daļas, kas ir 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

2.2. Sabiedrības vienotais reģistrācijas numurs – 44103027052; Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrēta 04.10.2002, Komercreģistrā iereģistrēta 04.11.2004;

2.3. Sabiedrības juridiskā adrese – Valmieras iela 2, Cēsis, LV – 4101.

2.4. Sabiedrības dalībnieki - Cēsu pilsētas dome, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese – Raunas ielā 4, Cēsīs.

2.5. Sabiedrības manta un saistības noteiktas Sabiedrības privatizācijas projektā.

2.6. Izsoles dalībnieks no izsoles dalībnieka reģistrācijas dienas līdz izsoles dienai var iepazīties ar padziļinātu informāciju par Sabiedrību un veikt Sabiedrības padziļinātu izpēti pie nosacījuma, ja izsoles dalībnieks ir apņēmies neizpaust Sabiedrības izpētes veikšanai iegūto informāciju trešajām personām, parakstot attiecīgu apliecinājumu.

3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

3.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Objektu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus, iesniegušas Noteikumos noteiktos dokumentus un atbilsti Noteikumu prasībām.

3.2. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2008.gada 4.janvāra plkst. 14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:

3.2.1. juridiskai personai (arī personālsabiedrībai):

3.2.1.1. pieteikums dalībai izsolē (1.pielikums). Pieteikumā pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Sabiedrības privatizācijas projektu, šiem Noteikumiem, kapitāla daļu pirkuma līguma projektu, tie viņam ir saistoši un pret tiem viņam nav nekādu pretenziju;

3.2.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.2.1.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

3.2.1.4. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

3.2.1.5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

3.2.1.6. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par juridiskās personas dalībniekiem, amatpersonām, parakstīto un apmaksāto pamatkapitālu, daļu (akciju) nominālvērtību, pamatkapitāla sadalījums dalībnieku (akcionāru) starpā;

3.2.1.7. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 30 dienas no pieteikuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

3.2.1.8. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā ja pārstāvību neveic likumiskie pārstāvji. Pilnvarā jānorāda, kādam konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota;;

3.2.1.9. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finanšu līdzekļu Objekta iegādei pieejamību;

3.2.1.10. ārvalstu personām – to apkalpojošās bankas izziņa;

3.2.1.11. notariāli apliecinātas revidētu un apstiprinātu gada pārskatu kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem. Revidētajos finanšu pārskatos jābūt apliecinājumam, ka finanšu pārsākti ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Starptautiskajiem grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem un ir revidēti saskaņā ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Ja revidētajos finanšu pārskatos nav šāda apliecinājuma, izsoles pretendents var iesniegt sabiedrības valdes izziņu par pārskatu atbilstību šajā punktā ietvertajām prasībām;

3.2.1.12. apliecinājums, ka Objekta iegādei izmantojamiem līdzekļi un brīvais kapitāls nav iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos;

3.2.1.13. juridiskās personas lēmums par Objekta iegādi;

zvērināta revidenta pozitīvs atzinums par personas maksātspēju, kas sagatavots ne agrāk kā 30 dienas pirms pieteikuma izsolē iesniegšanas dienas;

3.2.1.15. izziņa no Soda reģistra par sodāmību vai tās neesamību;

3.2.1.16. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu vai kredītiestādes izdots garantijas raksts;

3.2.1.17. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

3.2.2. Fiziskai personai:

3.2.2.1. pases kopija;

3.2.2.2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

3.2.2.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;

3.2.2.4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finanšu līdzekļu Objekta iegādei pieejamību;

3.2.2.5. apliecinājums, ka Objekta iegādei izmantojamiem līdzekļi un brīvais kapitāls nav iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos;

3.2.2.6. izziņa no Soda reģistra par sodāmību vai tās neesamību;

3.2.2.7. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu vai kredītiestādes izdots garantijas raksts;

3.2.2.8. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām, izņemot gadījumus, ja Noteikumos noteikts konkrēts kopijas apstiprinājums.

3.3. Noteikumu 3.2.1.2. – 3.2.1.7., 3.2.1.14. un 3.2.2.6.punktos noteiktie dokumenti jāiesniedz arī par juridiskās personas dalībniekiem – juridiskām personām, bet juridiskās personas dalībniekiem fiziskām personām – 3.2.2.3., 3.2.2.6.p. noteiktais dokuments.

3.4. Komisija personas iesniegtos dokumentus izvērtē līdz 18.01.2008. un, ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tās iesniegtie dokumenti un pats pretendents atbilst Noteikumu prasībām, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem, to atbilstību. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.5. Personālsabiedrības iesniedz visus Noteikumu 3.2.1.punkta apakšpunktos norādītos dokumentus (ciktāl tas iespējams, ņemot vērā personālsabiedrības formu), kā arī par katru personālsabiedrības biedru Noteikumu 3.3.punktā minētos dokumentus, atkarībā no tā, vai personālsabiedrības biedrs ir juridiska vai fiziska persona.

3.6. Visi dokumentu iesniedzami latviešu valodā vai arī tiem pievienotu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, tajā skaitā ārvalstī notariāli apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalsts iestādes apliecinātām dokumentu kopijām, ir jābūt legalizētām.

3.7. Pretendenta iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek atdoti.

3.8. Pretendents kā izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

3.8.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai tas neatbilst minētā punkta prasībām, vai arī iesniedzis nepatiesu informāciju;

3.8.2. pretendentam nav pieejams brīvais kapitāls vismaz izsoles sākumcenas apmērā;

3.8.3. pretendents ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

3.8.4. Pretendents (juridiska persona) ir pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem redzams, ka pretendents atbilst maksātnespējas pazīmēm;

3.8.5. Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

3.8.6. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai, vai šādas informācija izriet no iesniegtajiem dokumentiem;

3.8.7. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš.

3.9. Pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks arī tad, ja 3.8.punkta 3.8.1., 3.8.3.-3.8.6.apakšpunkti attiecas arī uz pretendenta dalībniekiem - fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas tiesības un uzraudzības tiesības attiecībā šo pretendentu.

3.10. Pretendentu reģistrē sastādot izsoles pretendentu sarakstu, kurā norāda šādas ziņas:

 • pieteikuma reģistrācijas datums un numurs, ar kādu pieteikums reģistrēts;
 • vārds un uzvārds (fiziskai personai) vai juridiskai personai pilns nosaukums;
 • adrese;
 • pretendenta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, tālrunā numurs;
 • atzīmes par katra Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu saņemšanu.
 • 3.11. Ja pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks Noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlā kā 5 dienas pirms izsoles dienas, nosūta reģistrācijas atteikumu.

  3.12. Komisijas sekretārs pretendentu sarakstā izdara atzīmi par izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības izsniegšanu vai arī par atteikumu reģistrēt pretendentu par izsoles dalībnieku un sastāda izsoles dalībnieku sarakstu.

  3.13. Komisijai līdz izsoles sākuma nav tiesību izpaust jebkādas ziņas, kas saistītas ar izsoles pretendentiem vai izsoles dalībniekiem, tajā skaitā ziņas par izsoles pretendentu vai izsoles dalībnieku skaitu.

  4. Izsoles process

  4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

  4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.

  4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:

  4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;

  4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

  4.5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Objekta sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

  4.6. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Objektu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

  4.7. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

  4.8. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

  4.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

  4.10. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  4.11. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

  4.12. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

  4.13. Komisijas priekšsēdētājs, uzsākot izsoli, paziņo Sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārdodamo kapitāla daļu skaitu, nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

  4.14. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Objektu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Objektu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  4.15. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

  4.16. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

  4.17. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Objekta sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?".

  4.18. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā, paceļot savu solīšanas kārti, apliecina gatavību pirkt Objektu par nosaukto cenu. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

  4.19. dalībnieka solījums ir viņam līdz Objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Objekta cenu par noteikto izsoles soli.

  4.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

  4.21. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Objekta izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

  4.22. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

  4.23. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un viņš zaudē nodrošinājuma naudu. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Objektu par viņa pēdējo nosolīto cenu.

  4.24. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Objektu, saņem izziņu par izsolē iegūto Objektu. Izziņā norādīta nosolītā Objekta cena un samaksas kārtība.

  4.25. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Objektu, atdod atpakaļ iesniegto nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.

  5. Samaksas kārtība

  5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto Objektu jāsamaksā līdz 07.03.2008.

  5.2. Ja nosolītājs līdz 07.03.2008. nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Objektu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Objektu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājs zaudē nodrošinājuma naudu.

  5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Objektu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

  6. Nenotikusi izsole

  6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

  6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

  6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;

  6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

  6.1.4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

  7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

  7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

  7.2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

   

   

  16.pielikums
  Privatizējamās sabiedrības ar
  Ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus"
  kapitāla daļu privatizācijas
  projektam.


  PIRKUMA LĪGUMS

  Cēsīs 2007.gada __________

  Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, adrese Raunas ielā 4, Cēsīs (turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS), kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām" un Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tā priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS, un

  ______________________________________, (turpmāk tekstā – PIRCĒJS),

  pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumu Nr. 729 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai" (prot. Nr. 20, 16.punkts), 02.08.2007. lēmumu Nr. 466 “Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu privatizācijas projekta apstiprināšanu" (prot. Nr. 13, 14.punkts) un 2008.gada “___"_________ lēmumu Nr. ________ “Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu" (prot. Nr. ___, ___.punkts), kā arī ņemot vērā privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu privatizācijas projektu (1.pielikums), turpmāk tekstā – Privatizācijas projekts,

  noslēdz šo Pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

  1. Līguma priekšmets

  1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CĒSU TIRGUS", vienotais reģ. Nr. 44103027052, turpmāk tekstā – Sabiedrība, 167 970 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit) kapitāla daļas, kas ir 100% no tās pamatkapitāla, turpmāk tekstā – kapitāla daļas.

  1.2. Pircējs ir iepazinies ar Sabiedrības saimniecisko un finansiālo stāvokli, saistībām un mantu, viņam pret to nav nekādu iebildumu.

  1.3. PĀRDEVĒJS garantē, ka Sabiedrības kapitāla daļas nav atsavinātas, nav ieķīlātas, un par tām nav tiesas strīdu.

  1.4. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam ir attiecīgās pilnvaras, kas dod tiesības slēgt šo Līgumu.

  1.5. Īpašuma tiesības uz kapitāla daļām PIRCĒJAM pāriet ar dienu, kad PĀRDEVĒJS parakstījis Sabiedrības dalībnieku reģistru par dalībnieku maiņu.

  1.6. PĀRDEVĒJS paraksta Sabiedrības dalībnieku reģistru par dalībnieku maiņu tikai pēc tam, kad šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir izstrādāti, apstiprināti un reģistrēti Sabiedrības jaunie statūti. PĀRDEVĒJAM ir tiesības neparakstīt Sabiedrības dalībnieku reģistru par dalībnieku maiņu, ja PIRCĒJS nav iesniedzis kredītiestādes izdotu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu (2.pielikums).

  2. Pirkuma maksa

  2.1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada “___"____________ lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus" kapitāla daļu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu" (protokols Nr. _____, punkts Nr. _____), Sabiedrības kapitāla daļu pārdošanas cena ir Ls ___________. Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.

  2.2. PIRCĒJS līdz Līguma abpusējai parakstīšanai ir samaksājis visu pirkuma cenu, ko PARDEVĒJS, parakstot šo Līgumu, apliecina.

  2.3. PIRCĒJS apliecina, ka noslēdzot Līgumu, viņš apzinās Sabiedrības kapitāla daļu vērtību un atsakās celt prasības pret PĀRDEVĒJU par Līguma atcelšanu vai pirkuma maksas maiņu nesamērīgu zaudējumu dēļ.

  3. Sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtība

  3.1. PĀRDEVEJS apņemas 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas sasaukt Sabiedrības dalībnieku sapulci, kura apstiprina Sabiedrības jaunos statūtus, ievēlē Sabiedrības pārvaldes institūciju un izlemj citus jautājumus, kas noteikti Komerclikumā. PĀRDEVĒJS par Sabiedrības dalībnieku sapulces laiku un vietu informē PIRCĒJU vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Ja PIRCĒJS nav iesniedzis PĀRDEVĒJAM Līguma saistību izpildes nodrošinājumu (2.pielikums) Līgumā noteiktajā termiņā, PĀRDEVĒJS sasauc Sabiedrības dalībnieku sapulci 3 (trīs) mēnešu laikā no minētā nodrošinājuma iesniegšanas dienas. Ja PIRCĒJS neierodas uz PĀRDEVĒJA sasaukto dalībnieku sapulci, PĀRDEVĒJAM vairs nav pienākums sasaukt nākamo sapulci.

  3.2. Sabiedrības statūtus izstrādā PIRCĒJS un tajos jāietver Privatizācijas projekta 2.6.1.punkta 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3.apakšunktos un 2.6.2.punktā noteiktie nosacījumi un jāiesniedz izskatīšanai PĀRDEVĒJAM vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms 3.1.punktā noteiktās Sabiedrības dalībnieku sapulces norises dienas.

  3.3. Līdzēji vienojas, ka Sabiedrības statūti, kā arī grozījumi tajos attiecībā uz Privatizācijas projekta 2.6.1.punkta 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3.apakšunktos un 2.6.2.punktā noteiktajiem nosacījumiem, stājas spēkā pēc tam, kad ir saņemts PĀRDEVĒJA vai tā pilnvarotās personas rakstisks saskaņojums. PĀRDEVĒJAM ir tiesības nesaskaņot Sabiedrības statūtus vai tā grozījumus, ja tajos nav pilnībā ietverti Privatizācijas projekta 2.6.1.punkta 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3.apakšunktos un 2.6.2.punktā noteiktie nosacījumi un Sabiedrības statūtos ir ietvertas normas, kas apdraud Privatizācijas projekta izpildi.

  3.4. Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolēšanu nodrošina PIRCĒJS.

  4. PĀRDEVĒJA pienākumi un tiesības

  4.1. PĀRDEVĒJS apņemas:

  4.1.1. sasaukt Sabiedrības dalībnieku sapulci Līgumā noteiktajā termiņā;

  4.1.2. saskaņot Sabiedrības statūtus un to grozījumus, ja tajos ietvertās normas neapdraud Privatizācijas projekta izpildi;

  4.1.3. veikt citus pienākumus, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma.

  4.2. PĀRDEVĒJAM ir šādas tiesības:

  4.2.1. Sabiedrības kapitāla daļu pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā;

  4.2.2. nesaskaņot Sabiedrības statūtus vai tā grozījumus, ja tajos nav ietverti Privatizācijas projekta 2.6.1.punkta 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.6.1.3.apakšunktos un 2.6.2.punktā noteiktie nosacījumi, kā arī, ja tajos ietvertas normas, kas apdraud Privatizācijas projekta izpildi;

  4.2.3. piemērot PIRCĒJAM Līguma noteiktos līgumsodus;

  4.2.4. līdz šajā Līgumā un Privatizācijas projektā PIRCĒJAM noteikto saistību izpildei veikt Sabiedrības saimnieciskā un finansiālā stāvokļa pārbaudi. Ja pārbaude veikta tāpēc, ka PIRCĒJS nepilda Līguma saistības, izdevumus par pārbaudes veikšanu sedz PIRCĒJS, saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā;

  4.2.5. citas tiesības, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma.

  5. PIRCĒJA pienākumi un tiesības

  5.1. PIRCĒJS apņemas:

  5.1.1. desmit darba dienu laikā no Līguma 3.1.punktā minētās Sabiedrības dalībnieku sapulces sagatavot un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus (t.sk., Sabiedrības jaunos statūtus, kas pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

  5.1.2. Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegt PĀRDEVĒJAM Līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

  5.1.3. nodrošināt pienācīgu Privatizācijas projekta izpildi;

  5.1.4. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā izstrādāt un iesniegt PĀRDEVĒJAM saskaņošanai Sabiedrības statūtus, kā arī nodrošināt to reģistrēšanu Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā;

  5.1.5. Sabiedrības statūtos noteiktajos gadījumos saskaņot to grozījumus ar PĀRDEVĒJU;

  5.1.6. nodrošināt, lai Sabiedrība pienācīgi un pilnā apmērā pilda ne tikai esošās Sabiedrības saistības, bet arī nākotnē iespējamās;

  5.1.7. nodrošināt Privatizācijas projekta pienācīgu izpildi;

  5.1.8. nodrošināt Sabiedrības darbību, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtajai praksei;

  5.1.9. nodrošināt Sabiedrībai uz šī Līguma noslēgšanas brīdi piederošā nekustamā īpašuma pienācīgu uzturēšanu un lietošanu, kā arī nesamazināt tā vērtību;

  5.1.10. nodrošināt Privatizācijas projektam pievienoto nomas priekšlīguma (t.sk., grozījumi tajā) un nomas līguma izpildi, kā arī jebkuru grozījumu izdarīšanu šajos dokumentus rakstisku saskaņošanu ar PĀRDEVĒJU;

  5.1.11. nodrošināt, ka Sabiedrības kapitāla daļu pārdošanas gadījumā, nākamajam Sabiedrības kapitāla daļu pircējam ir saistošs Līgums un no tā izrietošās saistības;

  5.1.12. vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu sniegt PĀRDEVĒJAM rakstisku atskaiti par Līgumā un Privatizācijas projektā noteikto saistību izpildi. Atskaite sniedzama līdz brīdim, kamēr minētās saistības ir izpildītas;

  5.1.13. sniegt PĀRDEVĒJAM tā norādītajā saprātīgā termiņā paskaidrojumus un atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Privatizācijas projekta un šī Līguma izpildi;

  5.1.14. veikt citus pienākumus, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma.

  5.2. PIRCĒJAM ir tiesības grozīt vai izstrādāt jaunu Privatizācijas projektam pievienoto Sabiedrības turpmākās saimnieciskās darbības plānu (biznesa plāns), ja tas veicina Sabiedrības turpmāko attīstību un kas stājas spēkā (grozījumi vai jaunais plāns) pēc rakstiska saskaņojuma no PĀRDEVĒJA saņemšanas.

  5.3. Līdz Līguma un Privatizācijas projekta izpildei PIRCĒJAM nav tiesības bez PĀRDEVĒJA rakstiska saskaņojuma ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt Sabiedrības nekustamo īpašumu, kas minēts Privatizācijas projektā, un kapitāla daļas.

  5.4. Līdz Līguma un Privatizācijas projekta izpildei PIRCĒJS var pārdot kapitāla daļas tikai ar PĀRDEVĒJA rakstisku atļauju, un, ja PIRCĒJS nodrošina un garantē Privatizācijas projekta un šī Līguma izpildi.

  6. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

  6.1. PIRCĒJS kā Līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz PĀRDEVĒJAM kredītiestādes garantijas rakstu Ls 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši lati) apmērā, kas noformēts atbilstoši Līguma 2.pielikumam. PIRCĒJAM jānodrošina, ka Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā un realizējams līdz brīdim, kamēr PIRCĒJS ir izpildījis Līgumā un Privatizācijas projektā noteiktās saistības. Tāpat Līguma saistību izpildes nodrošinājumā - kredītiestādes garantijas rakstā jāparedz nosacījums, ka kredītiestāde apņemas to atjaunot šajā punktā noteiktās summas apmērā, ja Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa ir izmaksāta PĀRDEVĒJAM Līgumā noteiktajos gadījumos.

  6.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums jāiesniedz PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, pretējā gadījumā PĀRDEVĒJAM ir tiesības piemērot Līguma 8.5.punktā noteikto līgumsodu.

  6.3. PĀRDEVĒJAM ir tiesības nepieņemt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, ja tas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām vai noformēts tādā veidā, ka negarantē pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.

  6.4. PIRCĒJS pilnībā zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, ja PIRCĒJS tiek atzīts par maksātnespējīgu.

  6.5. Ja Līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esamības laikā PĀRDEVĒJS to ir daļēji vai pilnībā izmantojis, PIRCĒJAM ir pienākums to atjaunot.

  7. Pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības

  7.1. PĀRDEVĒJAM attiecībā uz Sabiedrības kapitāla daļām ir pirmpirkuma tiesības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  7.2. Pārdevējam attiecībā uz Sabiedrības kapitāla daļām ir atpakaļpirkuma tiesības Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepilda savas Līgumā un Privatizācijas projektā noteiktās saistības un saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem un tās nav novērsts PĀRDEVĒJA norādītajā termiņā. Atpakaļpirkuma cena ir vienlīdzīga ar neatkarīga sertificēta vērtētāja noteikto cenu. Vērtējumu pasūta un apmaksā PĀRDEVĒJS. Ja kāds no līdzējiem vai abi līdzēji nepiekrīt vērtējumam, attiecīgais līdzējs pasūta vērtējumu pie cita neatkarīga sertificēta vērtētāja un atpakaļpirkuma cenu nosaka pēc vērtētāju dotās vidējās cenas. Ja līdzēji tomēr nespēj vienoties par Sabiedrības kapitāla daļu atpakaļpirkuma cenu, to nosaka tiesa.

  8. Atbildība

  8.1. Ja PIRCĒJS nepilda vai pārkāpj Privatizācijas projekta 2.6.1.1.punkta 1., 2.apakšpunktā, 2.6.1.2., 2.6.1.4. un 2.6.2.punktā noteiktās saistības, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati) apmērā par katru konstatēto saistības neizpildes vai pārkāpuma gadījumu, kā arī sedz zaudējumus, kas radušies PĀRDEVĒJAM PIRCĒJA saistību nepildīšanas dēļ, un PĀRDEVĒJA norādītajā termiņā tam jānovērš saistību pārkāpums.

  8.2. Ja PIRCĒJS nepilda vai pārkāpj Privatizācijas projekta 2.6.1.3.punktā noteiktās saistības, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu LVL 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši lati) apmērā par katru konstatēto saistības neizpildes vai pārkāpuma gadījumu, kā arī sedz zaudējumus, kas radušies PĀRDEVĒJAM PIRCĒJA saistību nepildīšanas dēļ un PĀRDEVĒJA norādītajā termiņā tam jānovērš saistību pārkāpums.

  8.3. Ja PIRCĒJS nepilda vai pārkāpj Privatizācijas projekta 2.6.1.5.punktā noteiktās saistības, PIRCĒJS maskā PĀRDEVĒJAM līgumsodu LVL 1000,00 (viens tūkstotis lati) apmērā par katru konstatēto saistības neizpildes vai pārkāpuma gadījumu, kā arī sedz zaudējumus, kas radušies PĀRDEVĒJAM PIRCĒJA saistību nepildīšanas dēļ un PĀRDEVĒJA norādītajā termiņā tam jānovērš saistību pārkāpums.

  8.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības Līgumā noteikto līgumsodu ieturēt no Līguma 6.1.punktā noteiktā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.

  8.5. Par jebkuru šajā Līgumā noteiktā termiņa kavējumu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu LVL 100,00 (viens simts lati) apmērā par katru nokavēto dienu.

  8.6. Par Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņā kavējumu PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu LVL 100,00 (viens simts lati) apmērā par katru nokavēto dienu, izņemot, ja termiņa kavējums ir radies PIRCĒJA vainas dēļ vai no PĀRDEVĒJA neatkarīgu iemeslu dēļ.

  8.7. Katram no līdzējiem ir pienākums atlīdzināt otram līdzējam zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.

  8.8. Līdzēji vienojas, ka Privatizācijas projekta 2.6.1.2.punktā noteiktais aizliegums PIRCĒJAM jebkādā veidā atsavināt Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu Valmieras ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1101, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1110, tiek reģistrēts zemesgrāmatā.

  9. Nobeiguma noteikumi

  9.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī Līguma noslēgšanu un Sabiedrības reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

  9.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  9.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, līdzējiem savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  9.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja līdzēji savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu institūcijās.

  9.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, divi - PIRCĒJAM. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

   

  PĀRDEVĒJS
  ________________
  PIRCĒJS
  ________________

   

   

  Pielikums
  Cēsu pilsētas domes
  25.10.2007., prot.Nr.18
  lēmumam nr. 685


  Par grozījumiem
  Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas
  Nolikumā

  Grozījumi Nr. 2

  Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, uz Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļu, 19.12. 2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, 11.01.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”

  izdarīt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas Nolikumā šādus grozījumus:

  1. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

  12.“Skolas pedagogiem ir tiesības izstrādāt vai izraudzīties no IZM piedāvātajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem mācību priekšmeta programmu atbilstoši attiecīgā pamatizglītības mācību priekšmeta standartam un izglītības programmai”.

  2. Svītrot 13.punktu.

  3. Izteikt punktu 22. šādā redakcijā:

  22.“Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos ( izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm:”

  4. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

  24.”Noteikt mācību stundas ilgumu skolā no 1.-6.klasei 40 minūtes”.

  5.Svītrot 85.punktu.

  6. Izteikt punktus 22.1. un 22.2.šādā redakcijā:

  “22.1. 1.-4.klasē- vairāk nekā vienā mācību priekšmetā;

  22.2. 5.-6.klasē- vairāk nekā divos mācību priekšmetos”.

  7. Svītrot nodaļu „Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības”.

  8. Grozījumi skolas Nolikumā stājas spēkā ar 2007.gada 1.septembri.

   

  Direktore /I.Eglīte/

   

  Sēdes vadītājs,
  Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

   

   

  Pielikums
  Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.
  lēmumam Nr.687 (prot.Nr. 18,23.p.)

   

  Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 19

  „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

  Izdoti saskaņā ar likuma
  „Pa pašvaldībām”43.panta trešo daļu un
  15. panta pirmās daļas 4. punktu,
  Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
  un 17.panta ceturtās daļas 2.punktu

   

  1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šie noteikumi nosaka izglītojamo, turpmāk tekstā – Bērns, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, turpmāk tekstā – Iestādes.

  1.2. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst no 1,5 (1gada un sešu mēnešu) līdz 7 (septiņu) gadu vecumam.

  1.3. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Iestādē. Bērna vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – Vecāki, ir tiesības mainīt Iestādi saskaņā ar šo noteikumu 6.1. punktu.

  1.4. Jautājumu par bērnu uzņemšanu Iestādē izskata ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Komisija bērnu uzņemšanai Iestādē, turpmāk tekstā – Komisija.

  1.5. Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai (turpmāk tekstā – Izglītības nodaļa) un Komisijai, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

  2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai Iestādēs

  2.1. Izglītības nodaļa veido pieprasījuma uzskaiti par Bērnu uzņemšanu Iestādēs, kā arī veic nepieciešamo dokumentu noformēšanu.

  2.2. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā iesniedz:

  2.2.1. iesniegumu – uzskaites kartīti (turpmāk tekstā – Vecāku iesniegums) (pielikums Nr.1);

  2.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

  2.3. Vecāku iesniegumu par pieprasījumu uzņemt Bērnu Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā Izglītības nodaļā 7 (septiņus) gadus.

  2.4. Cēsu pilsētas dome nosūta Vecākiem rakstisku informāciju par Bērna uzņemšanu rindā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vecāku iesnieguma reģistrēšanas, norādot reģistrācijas numuru.

  3. Bērnu uzņemšana Iestādēs

  3.1. Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz vakantām vietām Iestādēs.

  3.2. Komisija pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē ar atklātu balsošanu pēc balsu vairākuma principa. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists.

  3.3. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādēs.

  3.4. Rindas kārtībā piešķirot vietu Bērnam, Komisija iespēju robežās piešķir vietu Bērnam tajā Iestādē, kuru līdz vietas piešķiršanai jau apmeklē Bērna brālis vai māsa.

  3.5. Ārpus rindas Iestādē uzņem Bērnus, ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  3.6 Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē bērniem, ja:

  3.6.1. dzīvesvieta deklarēta Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā un kuriem tajā kalendārajā gadā, kad aprit pieci gadi, jāuzsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei;

  3.6.2. kāds no bērna vecākiem ir profesionālā dienesta karavīri;

  3.6.3. kāds no bērna vecākiem ir pedagoģiskais darbinieks Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;

  3.6.4. kāds no bērna vecākiem ir Cēsu pilsētas pašvaldības policijas vai Cēsu rajona Policijas pārvaldes atestētie darbinieks, kuriem ir piešķirtas speciālās dienesta vai amata pakāpes;

  3.6.5. tie nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);

  3.7. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, jāiesniedz:

  3.7.1. Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar pamatojumu par vietas piešķiršanu Iestādē;

  3.7.2. darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo noteikumu 3.6.2., 3.6.3., un 3.6.4. minētajos gadījumos;

  3.7.3. lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 3.6.5. minētajos gadījumos.

  3.8. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādē, Komisija Vecāku iesniegumus un tam pievienotos dokumentus izskata sekojošā secībā:

  3.8.1. Vecāku iesniegumi, kuru bērniem ir tiesības tikt uzņemtiem Iestādē ārpus kārtas, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

  3.8.2. Vecāku iesniegumi, kuri attiecas uz šo noteikumu 3.6. punktā minētajiem gadījumiem;

  3.8.3. Vecāku iesniegumi, kuri reģistrēti hronoloģiskā secībā un kuros Bērnu dzīvesvieta deklarēta Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā;

  3.8.4. pārējie Vecāku iesniegumi reģistrācijas hronoloģiskā secībā.

  3.9. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.

  4. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs

  4.1. Cēsu pilsētas dome 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē informē Vecākus.

  4.2. Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta vieta, jāiesniedz šādi dokumenti:

  4.2.1. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja parakstīts norīkojums par vietas piešķiršanu Iestādē;

  4.2.2. iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādē;

  4.2.3. Bērna datu bāzes uzskaites kartiņa ( Pielikums Nr.2);

  4.2.4. medicīniskā karte (026/u) vai ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli;

  4.2.5. Bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu.

  4.2.6. Vecākiem ir tiesības pēc savas iniciatīvas iesniegt arī citus dokumentus, kas saitīti ar Bērnu.

  4.3. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par Bērna uzņemšanu Iestādē iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem:

  4.3.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;

  4.3.2. Iestādes nolikumu;

  4.3.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

  4.3.4. Iestādes licencētu izglītības programmu;

  4.3.5. Iestādes licenci.

  4.4. Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.2. punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar šīs Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.

  4.5. Vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, jānoslēdz līgums „Par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē” (sk. Pielikumu Nr.3).

  5. Dokumenti par pirmsskolas izglītības programmas apguvi piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai

  5.1. Bērnam, kurš apguvis piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu, izsniedz izziņu (6. pielikums).

  5.2. Pamats izziņas izsniegšanai ir vadītāja rīkojums par piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

  5.3. Izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi vecāki iesniedz vispārējā vai speciālajā izglītības iestādē, kurā Bērns uzsāks mācības 1. klasē.

  6. Citi noteikumi

  6.1. Ja Vecāki vēlas pārtraukt Bērna, kurš apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, izglītošanu Iestādē, tad Vecāki iesniedz:

  6.1.1. rakstveida iesniegumu Iestādes vadītājam par Iestādes maiņu, norādot to Iestādi, kuru Bērns turpmāk apmeklēs.

  6.1.2. izziņu no Iestādes, kuru Bērns apmeklēs, par to, ka tajā ar noteikto datumu ir iespējas uzņemt Bērnu.

  6.2. Iestādes vadītājs rakstiski informē Izglītības nodaļu par izmaiņām bērnu sastāvā.

  6.3. Iestādes vadītājs, saņemot apstiprinājumu par Bērna uzņemšanu citā Iestādē, ierakstītā vēstulē nosūta šai Iestādei iekārtoto Bērna personas lietu.

  6.4. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi uz laiku izbrauc uz citu valsti, Vecāki iesniedz Iestādes, kuru Bērns apmeklē, vadītājai iesniegumu, kurā norāda uz cik ilgu laiku bērns izbrauc no valsts. Ja Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņu nedrīkst atskaitīt no Bērnu saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā var uzņemt citu Bērns, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

  6.5. Bērnam tiek saglabāta vieta pirmsskolas iestādē:

  6.5.1. Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;

  6.5.2. Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas Bērnu var atvest un izņemt no Iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;

  6.5.3. Vecāku atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk kā 84 kalendārās dienas gadā, kurā ieskaitītas arī pirmsskolas iestādes atvaļinājuma 56 kalendārās dienas

  6.5.4. uz laiku, kamēr Bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājās no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.

  6.6. Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Pirmsskolas iestādē kalendārajā gadā, tad vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību.

  7. Noslēguma jautājumi

  7.1. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, Raunas iela 4, Cēsis, LV – 4100 Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos.

   

   

  Pielikums Nr.3

  LĪGUMS

  PAR BĒRNA IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

  Cēsīs 200_. gada “___.”_________________

  Cēsu ___. pirmsskolas izglītības iestāde, reģ. Nr. _____________________, adrese __________________________________________, turpmāk tekstā „Izglītības iestāde”, kuras vārdā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes _____.gada “___.”_______________ sēdes lēmumu (paragrāfs Nr. _____, protokols Nr. ____) „Par __________________________”, rīkojas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja _________________________________, no vienas puses un

  ___________________________________, personas kods: ___________________, dzīvesvietas adrese _________________________________, turpmāk tekstā „Vecāki”, no otras puses

  noslēdz līgumu par sekojošo:

  1. Līguma priekšmets

  Izglītības iestāde sniedz bērna _____________________________ personas kods: ___________________, dzīvesvietas adrese _________________________________Vecākiem sekojošus bērna pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumus:

  1.1. veic bērna attīstības pamatuzdevumus:

  - pilnveido bērna sociālās iemaņas, sadarbības spējas;

  - veicina bērna pašapkalpošanās prasmju apguvi;

  - veicina bērna personības attīstību, sava „Es” apzināšanos;

  - iepazīstina bērnu ar apkārtni, dabu un sabiedriskās dzīves norisēm;

  - veicina bērna runas attīstību;

  - veicina bērna fizisko, estētisko un muzikālo attīstību;

  - veicina bērna radošās darbības, zinātkāres, pastāvības un iniciatīvas attīstību;

  - veicina bērnu pamatizglītības apguves uzsākšanai.

  1.2. nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.

  2. Pakalpojumu sniegšanas kārtība

  2.1. Pakalpojumi tiek sniegti Cēsu ___.pirmsskolas izglītības iestādes telpās, teritorijā, kā arī pastaigās un ekskursijās ārpus iestādes teritorijas.

  2.2. Pakalpojumi tiek sniegti laika posmā no 200_.gada ___._____________ līdz 200_.gada ________________ no plkst.________ līdz plkst.___________, pirmssvētku dienas no plkst.________ līdz plkst._____________.

  2.3. Pakalpojumi Vecākiem var tikt atteikti:

  2.3.1. iepriekš nebrīdinot Vecākus, ja Iestāde tiek slēgta avārijas vai citu nepārvaramas varas apstākļu rezultātā;

  2.3.2. vienu nedēļu iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus, ja iestāde tiek slēgta uz 1-2 dienām objektīvu apstākļu dēļ;

  2.3.3. vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus, ja iestāde tiek slēgta ilgāk par divām dienām remontdarbu u.c. gadījumos.

  3. Maksājumu apmērs un kārtība

  3.1. Bērna Vecākiem ir pienākums regulāri veikt vecāku maksu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” , kurā paredzēta 50% apmaksa par ēdināšanu bērniem ar ārsta noteiktu slēdzienu pa speciālu diētu;

  3.2. par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē dienā maksa noteikta 50% apmērā par vienu bērnu, kurš neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus, izņemot:

  3.2.1.slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu;

  3.2.2. vecāku atvaļinājuma laikā;

  3.2.3. vasaras mēnešos, kad slēgta pirmsskolas izglītības iestāde.

  3.3. Bērna Vecākiem ir pienākums samaksāt vecāku maksu, ieskaitot naudu Iestādes norādītās bankas norēķinu kontā līdz 15. datumam par nākamo mēnesi.

  3.4. Ja Vecāki nav savlaicīgi veikuši vecāku maksas samaksu, Izglītības iestādei ir tiesības iesniegt Vecākiem Pretenziju par parāda piespiedu piedziņu (Līguma pielikums Nr.4), un Vecākiem ir pienākums noslēgt ar Izglītības iestādi Vienošanos par parāda samaksu (Līguma pielikums Nr.5).

  3.5. Ja Vecāki nenoslēdz Vienošanos par parāda samaksu un maksājumi nav veikti vai Vecāki pārkāpj Vienošanās par parāda samaksu noteikumus un maksājumi nav veikti, Izglītības iestāde ir tiesīga atteikt Vecākiem bērna uzturēšanu Izglītības iestādē līdz pilnīgai parāda summas un pašreizējā maksājuma samaksai.

  3.6. Par maksājumu izdarīšanas nokavējumu, Izglītības iestāde ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas nokavējuma dienu.

  4. Izglītības iestādes pienākumi un tiesības

  4.1. Izglītības iestāde:

  4.1.1 apņemas ievērot Normatīvo aktu prasības, kas reglamentē pirmsskolas izglītības iestādes darbību;

  4.1.2. uzņemas atbildību par bērna dzīvību un veselību laikā, kad bērns atrodas Izglītības iestāde, tās teritorijā, organizētās pastaigās un ekskursiju laikā;

  4.1.3. nekavējoties informēt vecākus, ja bērnam radušies veselības traucējumi;

  4.1.4. uzņemas atbildību par mācību nodarbību (rotaļnodarbību) kvalitāti, mācību uzdevumu atbilstību bērna vecumam, attīstības pakāpei;

  4.1.5. garantē ievērot katrai grupai izstrādāto dienas režīmu;

  4.1.6. apņemas nodrošināt kvalitatīvu bērna aprūpi, medicīnisko palīdzību un sanitāri higiēniskos apstākļus, piesaistot personālu, ar atbilstošu pedagoģisko, medicīnisko vai citu atbilstošu izglītību;

  4.1.7. apņemas neizdot bērnu no Izglītības iestādes personām, kuras nav šī Līguma 5.1. punktā norādītās personas. Bērnu drīkst izdot citām personām, ja vecāki informējuši par to Izglītības iestādi personīgi vai pa telefonu;

  4.1.8. apņemas aprēķināt maksu par bērna uzturēšanos Izglītības iestādē, atbilstoši bērna Izglītības iestādes mēneša apmeklējumam.

  4.2. Ja Vecāki šī Līguma 5.5.punktā noteiktajā kārtībā neinformē Izglītības iestādi par bērna neierašanos un tā iemesliem, Izglītības iestāde attiecīgo dienu ieskaita bērnudārza apmeklējumā.

  4.3. Ja bērns līdz 4 gadu vecumam neapmeklē Izglītības iestādi vienu mēnesi un Vecāki par to nav informējuši Iestādes vadītāju atbilstoši Līguma 5.5. un 5.9.2 un 5.9.3.punktu noteikumiem, bērnu var atskaitīt no Izglītības iestādes, par to rakstiski paziņojot vecākiem 1 (vienu) nedēļu iepriekš.

  4.4. Ja 5 un 6 gadus veci bērni neapmeklē Izglītības iestādi vienu mēnesi un Vecāki par to nav informējuši Iestādes vadītāju atbilstoši Līguma 5.5. un 5.9.2 un 5.9.3.punktu noteikumiem, tad Izglītības iestāde par to informē Izglītības nodaļu

  5. Vecāku pienākumi un tiesības

  Vecāki no savas puses apņemas:

  5.1. par pilnvarotajām personām (ne jaunāka par 13 gadiem) izņemt bērnu no Bērnudārza noteikt:

  5.1.1. ____________________________________,radniecība___________________, tālrunis________________;

  5.1.2. ____________________________________,radniecība___________________, tālrunis________________;

  5.2. Vecāki garantē, ka paši vai pilnvarotās personas pavadīs bērnu līdz grupas telpai un nodos viņu skolotājai vai skolotājas palīdzei. Iestāde neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas notiek, ja bērns ierodas Izglītības iestādē bez vecākiem vai vecāku pilnvarotajām personām;

  5.3. Vecāki vai viņu pilnvarotās persona personīgi izņem bērnu no grupas, informējot par to pedagogu;

  5.4. informēt Izglītības iestādi par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība/aprūpe;

  5.5. savlaicīgi, t.i., ja bērns nākošajā dienā neapmeklēs Izglītības iestādi, par to brīdināt iestādes vadītāju pa tālr.____________________līdz iepriekšējās dienas plkst.10.00;

  5.6. iepriekšējā dienā informēt Izglītības iestādi par bērna atgriešanos Izglītības iestādē;

  5.7. nodrošināt, lai bērns, kurš apmeklē Izglītības iestādi, ir praktiski vesels;

  5.8. nodrošināt, lai bērns uz Izglītības iestādi tiktu atvests gadalaikam piemērotā apģērbā, kā arī ,lai bērnam pietiekamā daudzumā būtu līdzi maiņas apģērbs;

  5.9. nodrošināt, ka bērns apmeklēs Izglītības iestādi, izņemot:

  5.9.1. bērna slimības laikā, pēc tam iesniedzot ģimenes ārsta izziņu,

  5.9.2. vecāku atvaļinājuma laikā, pirms tam iesniedzot rakstisku vecāku iesniegumu, kurā norādīts laiks, kurā bērns iestādi neapmeklēs;

  5.9.3. īpašos gadījumos, par kuriem rakstiski informē Izglītības iestādes vadītāju, izņemot 5-6 gadīgos bērnus, kuru apmācība, atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 21¹. pantam ir obligāta.

  5. Nobeiguma noteikumi

  5.1. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma ir pieļaujama, ja par to otra puse ir 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināta.

  5.2. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  5.3. Šis līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  5.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens nodots izglītības iestādei, bet otrs - Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

   

  Izglītības iestāde

  Vecāki

  Cēsu ___.pirmsskolas izglītības iestāde

  Reģ. Nr. _____________________

  Adrese: ______________________

  Banka _______________________

  Bankas kods __________________

  Konta nr. ____________________

  ________________________

  personas kods____________

  adrese __________________

  ________________________ z.v.

  /vadītāja____________/

  ______________________

  /______________________/

   

   

  Pielikums Nr.4

   

  Pretenzija
  par parāda piespiedu piedziņu

  Cēsīs, 200_.gada____.__________

  Jūsu bērns ______________________________________________ laika posmā no _______.gada “___.”_______________ līdz ________.gada “___.”______________ apmeklēja Cēsu ____. pirmsskolas izglītības iestādi.

  Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007..gada “____.”________________ sēdes lēmumu (paragrāfs Nr. ____, protokols Nr. ____) „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” vecāku maksa Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs noteikta sekojošā apmērā:

  - par vienu dienu Ls .......... (........) vienam bērnam ēdināšanas izdevumiem,

  - vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu - Ls ...... (.............) par vienu dienu vienai personai,

  - par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē – 50% apmērā dienā no maksas par vienu bērnu (izņemot Līgumā par bērna pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu noteiktos gadījumus).

  Par laika posmu no _______.gada “____.”_________________ līdz _______.gada “____.”_______________ Jums ir izveidojies maksas parāds Cēsu ____.pirmsskolas izglītības iestādē Ls _____________________ (____________________________________________________________________ ) apmērā.

  Parādu lūdzam iemaksāt _______________________________________________ kontā līdz š.g. “____.”________________, vai vienoties par parāda atmaksas grafiku, pretējā gadījumā, saskaņā ar Latvijas Civillikuma 1652.p.3.d., paturam tiesības aprēķināt nokavējuma naudu 0.5% apmērā no kopējās parāda summas, par katru maksājumu izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu.

  Savlaicīga pretenzijas apmierināšana atbrīvos Jūs no parāda summas palielinājuma un tiesāšanās izdevumu samaksas.

  Gadījumā, ja līdz pretenzijas saņemšanas brīdim apmaksu esat veikuši, uzskatiet pretenziju par spēkā neesošu.

   

  Cēsu _____.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja ___________________________.

   

   

   

  Pielikums nr.5

  Vienošanās
  par parāda atmaksu

  Cēsīs, 200_.gada “___.”_________________

  Cēsu ___. pirmsskolas izglītības iestāde, Reģ. Nr.: _________________________, adrese: Cēsis, ______________________________, turpmāk tekstā - Izglītības iestāde, kuras vārdā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes _______.gada “___.”_____________ sēdes lēmumu (protokols Nr. ___, paragrāfs Nr. ____) „Par ___________________________” rīkojas iestādes vadītāja, no vienas puses un

  _____________________________________, personas kods: ___________________, adrese _________________________________, turpmāk tekstā - Bērna vecāki, no otras puses savstarpēji vienojas un noslēdz šo Vienošanos par sekojošo:

  1. Bērna vecāki atzīst savas parādsaistības pret izglītības iestādi, kas izveidojies kā vecāku maksas parāds par bērna ___________________________________ ēdināšanu un uzturēšanos izglītības iestādē laika posmā no ________.gada “____.”_________________ līdz ________.gada “___.”__________________.

  2. Bērna vecāki apņemas ieskaitīt izglītības iestādes norādītās bankas norēķinu kontā šīs vienošanās 1.punktā norādīto parādu Ls ________ (________________________________________________) apmērā šādā termiņā un apmērā:

  2.1. līdz _______.gada “____.”____________ Ls _______ (___________________________);

  2.2. līdz _______.gada “____.”____________ Ls _______ (___________________________);

  2.3. līdz _______.gada “____.”____________ Ls _______ (___________________________);

  2.4. līdz _______.gada “____.”____________ Ls _______ (___________________________);

  2.5. līdz _______.gada “____.”____________ Ls _______ (___________________________).

  3. Izglītības iestāde ir tiesīga aprēķināt nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās parāda summas, par katru maksājuma izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu.

  4. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  5. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

  6. Šī vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

  7. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots izglītības iestādei, bet otrs - Bērna vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  Izglītības iestāde

  Bērna vecāki

  Cēsu ___.pirmsskolas izglītības iestāde

  Reģ. Nr. _____________________

  Adrese: ______________________

  Banka _______________________

  Bankas kods __________________

  Konta nr. ____________________

  ________________________

  personas kods____________

  adrese __________________

  ________________________ z.v.

  /vadītāja____________/

  ______________________

  /paraksts/

   

   

   

  Pielikums
  Cēsu pilsētas domes sēdes
  25.10.2007.,prot.Nr.18, 36.p.
  lēmumam nr. 700

   

   

  Veicamie darbi

  Izmaksas Ls

  1.

  Ārējo siltumtīklu renovācija

  4012,-

  2.

  Siltumapgādes sistēmas renovācija (radiatori)

  4602,-

  3.

  Siltummezgla projektēšana un izbūve

  5397,24

  4.

  Logu iestiklošana

  50,-

  5.

  Trauksmes pogas ierīkošana

  90,-

  6.

  Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbaude

  80,-

  7.

  Elektroenerģijas padeves sistēmas pārbaude un daļēja renovācija

  300,-

  8.

  Kosmētiskais remonts patversmes telpām

  Ls 1000,-

  9.

  Aprīkojuma iegāde

  870,-

  10.

  Mazgāšanās telpas iekārtošana

  600,-

     

  17001,24

   

   

  Pielikums Nr.2
  Cēsu pilsētas domes sēdes
  25.10.2007.,prot.Nr.18, 36.p.
  lēmumam nr. 700

  Izmaksas 1 mēnesim

  1 dienas izmaksas 1 cilvēkam

  Izmaksu postenis

  Mērvienība, skaits

  Summa LVL

  Summa LVL

  Darba alga un darba devēja sociālais nodoklis

  2,5 slodzes

  727,00

  2,40

  Elektrība

  200 kW

  10,80

  0,04

  Ūdens, kanalizācija

  10 m3

  10,50

  0,04

  Apkure 164,4 m2

  Ls 1,00/m2

  164,40

  0,54

  Atkritumu izvešana 1100 litru konteiners

  1x mēnesī

  6,42

  0,02

  Saimniecības preces

  10,-

  0,03

  Higiēnas preces

   

  10,-

  0,03

  Trauksmes pogas abonēšana

   

  19,22

  0,06

  Ēdināšana

  Ls 0,35

  105,00

  0,35

   

  Kopā:

  1063,34

  3,50

   

   

   

  Pielikums
  Cēsu pilsētas domes sēdes
  25.10.2007.,prot.Nr.18, 36.p.
  lēmumam nr. 700

   

  Maksa par nakts patversmes pakalpojuma izmantošanu

  1. Maksa par nakts patversmes pakalpojumiem:

  1.1. Cēsu pašvaldības iedzīvotājiem LVL 0,50 par nakti, bez PVN;

  1.2. Cēsu rajona iedzīvotājiem LVL 3,50 par nakti, bez PVN;

  1.3. citu rajonu iedzīvotājiem LVL 5,00 par nakti, bez PVN;

  1.4. Cēsu pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem uzturēšanās termiņš pagarināts ilgāk kā 3 mēnešus, LVL 1,50 par nakti, bez PVN.

  2. Maksa par bezpajumtnieku higiēnas nodrošināšanas sniegto pakalpojumu saskaņā ar Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu aģentūra” un Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” 11.09.2007. noslēgto pakalpojumu līgumu - LVL 20,00 vienai personai par vienu pakalpojuma reizi.

  3. Maksu par pakalpojumiem iemaksājama Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu aģentūra” kasē vai ieskaitāma Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu aģentūra” kontā (konta nr. LV30UNLA0050009493798).

   

   

  Pielikums
  Cēsu pilsētas domes sēdes
  25.10.2007.,prot.Nr.18, 35.punkts
  lēmums Nr.699  Apstiprinu
  ar Cēsu pilsētas domes
  2007.gada 25.oktobra lēmumu Nr.699
  (prot.Nr.18, p.35 )

  Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20
  „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1
  „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam””.

   

  Izdoti saskaņā ar likuma
  “Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
  un likumu par “Pašvaldību budžetiem “.

   

  Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”1.,2.,3.,4 punktus šādā redakcijā:

  "1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2007.gadam ieņēmumos 12 120 420 latu

  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

  2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2007.gadam izdevumos 18 383 396 latu

  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

  3. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 356 860 latu apmērā un izdevumos 1 591 908 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

  4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu

  Nr.3."

   
  © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv