Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20


CĒSU PILSĒTAS DOMES

ĀRKĀRTAS SĒDĒ

2007.GADA 22.NOVEMBRĪ

(PROT.Nr.20)

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

763

Par siltumapgādi Cēsu pilsētā

 

 

 

Cēsīs

 

2007.gada 22.novembrī                        LĒMUMS                                            Nr. 763

 

Par siltumapgādi Cēsu pilsētā

________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

 

          22.01.2001. Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomas konkursa rezultātiem, pieņēma lēmumu “Par p/u “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (prot.Nr. 4, paragr.Nr.34), ar kuru nodeva p/u “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļus, ar tiesībām organizēt siltumapgādi Cēsu pilsētā, nomā SIA “Cēsu būvnieks”. Starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un SIA “Cēsu būvnieks” kā Nomnieku noslēgts nomas līgums un līgums par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu.

No a/s „Latvijas gāze” (reģ. Nr. 400030000642) 21.11.2007. saņemts paziņojums par SIA „CB” (Reģ. Nr. 40003001934) neizpildītajām saistībām, norādot, ka, ja saistības par LVL 193 064.21 apmērā līdz 23.11.2007. netiks izpildītas, tiks pārtraukta dabasgāzes padeve SIA „CB” gazificētajām iekārtām. Tas nozīmē, ka tiek apdraudētas Cēsu pilsētas iedzīvotāju intereses no 23.11.2007. saņemt siltumu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu (Pašvaldības autonomā funkcija: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds), 21.panta pirmās daļas 19.punktu (tikai dome izskata jautājumus un nosaka  kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā  arī  kārtību,  kādā  notiek  dāvinājumu  un  novēlējumu  pieņemšana  un pārzināšana, aizdevumu,  aizņēmumu  un  citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā), 21.panta pirmās daļas 14.punkta „d” apakšpunktu (tikai dome izskata jautājumus par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju), ievērojot iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm– par (G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, A.Mihaļovs, R.Sijāts, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1.          Pieņemt zināšanai a/s „Latvijas gāze” brīdinājumu par iespējamo dabasgāzes padeves pārtraukumu SIA„CB” gazificētajām iekārtām, kā arī a/s „Latvijas gāze” un SIA „CB” mutisko doto apliecinājumu 22.11.2007., ka parāds par š.g. oktobra mēnesi samaksāts un dabasgāzes padeves pārtraukums ar 23.11.2007. nebūs.

2.          Aicināt SIA „CB” līdz 10.12.2007. iesniegt Cēsu pilsētas domei rīcības plānu par to kā tiks veikti maksājumi a/s „Latvijas gāze” šajā apkures sezonā (naudas plūsmas grafiku).

3.          Ja SIA „CB” nebūs spējīgs nodrošināt Cēsu pilsētā siltumapgādi kopumā, Cēsu pilsētas dome ir gatava no SIA „CB” pārņemt un uzsākt siltumapgādes funkcijas realizēšanu Cēsu pilsētā.

4.          Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam izveidot darba grupu, kas izstrādātu rīcības plānu siltumapgādes funkcijas no SIA „CB” pārņemšanai un realizēšanas uzsākšanai Cēsu pilsētā

5.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                 G.ŠĶENDERS

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv