Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Pieņemti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.12.2006.
Protokols Nr.20, 36.punkts
Lēmums Nr. 749

Saistošie noteikumi Nr. 20
Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 10. punktu

1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Dzīvnieks - suns, kaķis.

1.2. Dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kurai pieder dzīvnieks.

1.3. Dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas dzīvnieks.

1.4. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas) tuneļi, laukumi, dzelzceļa stacija un autoostas zāles un gaiteņi, kā arī parki, skvēri, daudzdzīvokļu namu pagalmi, stāvlaukumi citas speciāli iekārtotas publiski pieejamas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.

1.5. Dzīvnieku patversme „Lācīši”– speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie un bezsaimnieka dzīvnieki, kas atrodas Cēsu rajona, Amatas novada Drabešu pagasta “Muižniekos”.

1.6. Sīkdzīvnieku kapsēta – nožogota teritorija Cēsīs, Rīgas 105, kurai piešķirts sīkdzīvnieku kapsētas statuss.

1.7. Žetons – vienota parauga numurēts suņa reģistrācijas žetons, kurš tiek izsniegts, reģistrējot suni un kurā norādīta informācija par suņa identifikāciju.

1.8. Uzskaites karte – vienota parauga numurēta kaķa uzskaites karte, kas tiek izsniegta, reģistrējot kaķi.

1.9. Dzīvnieka piespiedu izolācija – pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai dzīvniekam nebūtu tiešs kontakts ar citiem dzīvniekiem un cilvēkiem, izņemot tos, kuri dzīvnieku uzrauga un aprūpē.

1.10. Eitanāzija – dzīvnieka humāna un nesāpīga nogalināšana.

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Šie noteikumi nosaka vienotu dzīvnieku reģistrācijas un turēšanas kārtību Cēsu pilsētā, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem Cēsu pilsētā, un par to pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

2.3. Šo noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku reģistrāciju , kā arī nodrošināt, lai to turēšana neapdraudētu un netraucētu sabiedrību, kā arī nepiesārņotu vidi.

2.4. Cēsu pilsētas dome savā administratīvajā teritorijā:

2.4.1. organizē suņu un kaķu reģistrāciju;

2.4.2. izsniedz vienota parauga numurētus suņu reģistrācijas žetonus un kaķu uzskaites kartes;

2.4.3. nosaka ikgadējās dzīvnieku turēšanas nodevas apmēru;

2.4.4. organizē klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu;

2.4.5. organizē dzīvnieku patversmes darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2.4.6. apsaimnieko sīkdzīvnieku kapsētu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2.4.7. kontrolē šo noteikumu ievērošanu.

3. Dzīvnieka īpašnieku un turētāju tiesības

3.1. Dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir tiesības:

3.1.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā turēt dzīvniekus;

3.1.2. reģistrējot suni, saņemt žetonu un tā otrā pusē iegravēt papildus informāciju par dzīvnieku (vārds, īpašnieks, adrese u.c.);

3.1.3. reģistrējot kaķi, saņemt kaķa uzskaites karti;

3.1.4. apglabāt dzīvnieku sīkdzīvnieku kapsētā;

3.1.5. ir citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības, kas regulē dzīvnieka turēšanu.

4. Dzīvnieka īpašnieku un turētāju pienākumi.

4.1. Dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir šādi pienākumi:

4.1.1. reģistrēt dzīvniekus Cēsu pilsētas domē;

4.1.2. veikt samaksu par dzīvnieku reģistrāciju;

4.1.3. samaksāt dzīvnieku turēšanas ikgadējo nodevu līdz 1.aprīlim;

4.1.4. vakcinēt dzīvniekus pret trakumsērgu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

4.1.5. nepieļaut dzīvnieku nekontrolētu vairošanos;

4.1.6. nepieļaut dzīvnieku atrašanos veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās sabiedriskās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), nepeldināt dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās, parku dīķos un peldvietās;

4.1.7. nepieļaut dzīvnieku izkrišanu pa logu un turēšanu mājas balkonos un lodžijās;

4.1.8. dzīvniekus tirgot īpaši noteiktās un tam paredzētās vietās, ievērojot normatīvo aktu prasības;

4.1.9. nekavējoties ziņot par katru gadījumu, kad dzīvnieka īpašniekam vai turētājam piederošie dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem vai kaķiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai īpašnieka vai turētāja dzīvnieks ir sakodis cilvēku, vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, LR Pārtikas un veterinārā dienesta Cēsu pārvaldei (turpmāk - PVD Cēsu pārvalde) vai praktizējošam veterinārārstam;

4.1.10. paziņot Cēsu pilsētas domē par dzīvnieka nāvi vai īpašnieka maiņu divu nedēļu laikā;

4.1.11. meklēt dzīvniekam citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama;

4.1.12. pienākums ir nodrošināt, lai dzīvniekiem atrodoties ārpus telpām, mājām vai pagalmiem, būtu kakla siksna ar tai piestiprinātu žetonu vai citu identifikācijas zīmi, kurā norādīts suņa reģistrācijas numurs un kaķa īpašnieka vai turētāja adrese.

4.1.13. dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas regulē dzīvnieka turēšanu.

5. Dzīvnieku reģistrācijas kārtība

5.1. Dzīvnieku reģistrācija tiek veikta Cēsu pilsētas domē – Cēsīs, Raunas ielā 4, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā. Reģistrējot suni, tiek izsniegts žetons ar numuru 4200-XXXXX, bet veicot kaķa reģistrāciju – kaķa uzskaites karte.

5.2. Jauniegūtie dzīvnieki reģistrējami un nodeva samaksājama divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas.

5.3. Dzīvnieki reģistrējami trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas.

6. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija

6.1. Dzīvnieki, kuri bez īpašnieka vai turētāja klātbūtnes atrodas sabiedriskās vietās, tajā skaitā dzīvojamo māju koplietošanas telpās, uzskatāmi par klaiņojošiem.

6.2. Klaiņojošo suņu, neatkarīgi no to šķirnes, tajā skaitā arī ar uzpurni un kakla siksnu ar tai piestiprinātu žetonu, un klaiņojošo kaķu izķeršanu veic Cēsu pilsētas domes noteikta institūcija.

6.3. Izķertie dzīvnieki tiek ievietoti Dzīvnieku patversmē.

6.4. Dzīvnieku patversmē ievietotos dzīvniekus dzīvnieka īpašnieks vai turētājs piecu dienu laikā var saņemt, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks vai turētājs nav pieteicies, tad ar sesto dienu dzīvniekam tiek meklēts jauns saimnieks vai arī tas pēc 14 dienām tiek eitanizēts.

7. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

7.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu dzīvnieka īpašnieks vai turētājs tiek saukts pie administratīvās atbildības.

7.2. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par dzīvnieka nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vai veselības kaitējumu LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

7.3. Dzīvojamo māju apsaimniekotāji kontrolē, lai viņu apsaimniekošanā esošajos namos dzīvnieki būtu reģistrēti un vakcinēti pret trakumsērgu, bet pārējos īpašumos šo kontroli veic Cēsu pilsētas dome.

7.4. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu pilsētas domes atbildīgās amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

7.5. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un pieņem lēmumu Cēsu pilsētas domes administratīvā komisija.

7.6. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas soda ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz Ls 25.00.

7.7. Par atkārtotu šo noteikumu pārkāpumu gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.

7.8. Par pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā tiek informēta PVD Cēsu pārvalde.

8. Pārejas noteikumi

8.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.martu.

8.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 1996. gada 26. janvāra Saistošie noteikumi Nr.5 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā”.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv