Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 7.jūnijs   Vārda dienu svin: Gaida, Arnis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  - Realizētie projekti līdz 2008. gadam
  - Aktuālie projekti
  - Ielu remontdarbi
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Projekti> Aktuālie projekti> Cēsu sanatorijas internātpamatskolas aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana

- Cēsu pilsētas tranzītielas - Gaujas ielas rekonstrukcija
- NVO projektu konkurss
- Projekts „ Sabiedrība ar dvēseli”
- Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā
- Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes
- Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem
- Cēsu novada attīstības programmas izstrāde
- Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija
- Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide
- Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija
- „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā”
- Projekts „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana”
- „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošana Caunas ielā 8, Cēsīs”
- Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai
- Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai
- Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs
- Cēsu sanatorijas internātpamatskolas aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana
- „Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu informatizācija”
- „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE)”
- Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
- Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās
- „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija”

Cēsu sanatorijas internātpamatskolas aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


Projekta nosaukums:

Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra aprīkojuma un infrastrukturas uzlabošana

Programma:

Eiropas Reģionalās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktura un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra visparējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.3.aktivitātes „Specialās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” 3.1.3.3.1.apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

Līguma vienošanās Nr.

2010/0040/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/035

Mērķis:

Uzlabot mācību un sadzīves vidi izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, bronhiālo astmu un citām nespecifiskām plaušu saslimšanām, kā arī veicināt viņu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanu Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

Aktivitātes:

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas pamatizglītības iegūšanai, projekta ieviešanas gaitā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

  1. Projekta vadība un administrēšana;

  2. Autobusa iegāde;

  3. Lifta izbūve;

  4. Garderobes renovācija;

  5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Izmaksas:

ERAF finansējums

Skolas finansējums

105’329.00 LVL

98’392.00 LVL

6’937.00 LVL

Projekta realizācijas laiks:

01.04.2010. – 30.11.2011.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs:

Skolas direktors Zigmunds Ozols

Tel.: +371 64125233

E-pasts: mezask@apollo.lv

Projekta asistents:

Maiga Zalcmane

Tel.: +371 26335055

E-pasts: Maiga.Zalcmane@inbox.lv

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv