Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība
  » Pasākumu kalendārs
  » Diskusijas
  » Sludinājumi
  » Fotogalerija
  » Lapas karte
  » Kultūra
  » Vide
  - Local Agenda
  - Vides attīstības padome
  - Noderīgas saites
  - Vides apsaimniekošanas prasības iedzīvotājiem
  - Vides politikas plāns un rīcības programma
  - Zaļais stūrītis
  - Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka dabas aizsardzības plāns
  » Dzīvnieku patversme
  » Bizness

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> N.M.> Vide> Local Agenda

- Kas ir Agenda –21
- Pamatprincipi veiksmīga vietējās Agenda 21 projekta realizēšanai
- Local Agenda 21 darbības pirmsākumi Cēsīs
- Cēsu vides informācijas centrs

Kas ir Agenda –21


1992. gadā ANO konferencē “ Vide un attīstība “ Riodežaneiro apstiprināja “ Darba kārtību 21. gadsimtam” , kuru angļu valodā saīsināti sauc “ AGENDA – 21”

Vietējā darba kārtība “ Agenda-21”ietver vispārējas vadlīnijas vides un sabiedrības līdzsvarotai attīstībai un demokrātijai. Tā ir ilgtspējīgas attīstības darba programma, kas ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus.

Šajā rīcības programmā norādīta sabiedrības attīstības un vides aizsardzības savstarpējā saistība un uzsvērta pašvaldības loma “ Vietējās darba kārtības –21” ieviešanā sadarbojoties ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Ilgtspējīga attīstība nozīmē iedzīvotāju pašreizējās dzīves kvalitātes uzlabošanu, neapdraudot nākamo paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības .Tā ir līdzsvara un harmonijas radīšana starp ekonomisko, sociālo un dabas vidi.

Agenda – 21 dokuments būs vīziju, ieceru un mērķu dokuments, kurā tiks
izvirzītas vispārējas vadlīnijas ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībā.

Uzdevumi:
Realizēt pašvaldībā vides ilgtspējīgas attīstības plānu, vadoties pēc iepriekš saskaņotas rīcības programmas visos sabiedrības slāņos


Galvenās tēmas , kas tiek aplūkotas “ Agenda – 21” projektā:
- Veselība
- Ūdens , gaisa, augsnes piesārņojums
- Izglītība un iedzīvotāju ekoloģiskā izglītošana
- Nabadzība
- Patēriņa modeļa maiņa
- Mežu izciršana
- Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
- Ekoloģiski drošas tehnoloģijas ražošanā
- u.c
Vadlīnijas , kas tiek ievērotas ārvalstīs izvirzot mērķus un uzdevumus ilgtspējīgai attīstībai:
• Dabas resursu izsmelšanu nedrīkst pieļaut lielāku, kā tie spēj atjaunoties; jālieto atjaunojami dabas resursi
• Nedrīkst palielināt piesārņojuma daudzumu no rūpniecības un transporta, jāierobežo grūti noārdāmu , dabai svešu vielu lietošana;
• Jāsaglabā bioloģiskais līdzsvars dabā;
• Jārada līdzsvars starp bagāto un nabadzīgo slāni, jāsadala resursi efektīgi un taisnīgi.

Galveno grupu ieguvumi, iesaistoties projektā:

Iedzīvotāji
- iespēja gūt izpratni par vides un sociālo problēmu ietekmi uz dzīves kvalitāti;
- iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz savu apkārtējo vidi;
- atbildības sajūtas un apziņas palielināšanās
- iesaistīšanās dažādos projektos veicina savstarpējo attiecību uzlabošanos un komunikācijas iespējas.

Uzņēmēji:
- samazinās risks gūt zaudējumus nākotnē, savlaicīgi uzsākot vides problēmu risināšanu , nepieciešamo tehnoloģiju un pasākumu ieviešanu.
- pieaug sadarbības iespējas ar pašvaldību, veidojas dialogs
- rodas atbildības sajūta par iespējamo risku videi.
- priekšnoteikumu radīšana ekonomikas stabilitātei

Nevalstiskās organizācijas:

- informācijas avots par sabiedrībā valdošajām problēmām,
- informācijas izplatītājs sabiedrībā, tās rezultātā mainās sabiedrības attieksme pret vidē notiekošajiem procesiem,
- problēmu risinājumu avots, un jaunu ideju ģenerators,
- NVO ir iespējas ietekmēt pašvaldību pildīt zināmus noteikumus attiecībā uz dzīves kvalitātes uzlabošanu,
- NVO var izstrādāt un realizēt projektus sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošanai .

Pašvaldība:
- iespēja iegūt plašāku un vispusīgāku informāciju par situāciju vides un sociālajā jomā
- pieaug iedzīvotāju atbalsts pašvaldības veiktajiem pasākumiem .
- demokrātijas stabilizācija pašvaldībā
- labvēlīgas vides veidošanās ekonomiskajai attīstībai, kā arī darbavietu nodrošināšanai

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv