Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.11 “Teritorijas, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas, Cēsīs, izmantošanas un apbūves noteikumi”
 

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
24.09.2009. (prot.Nr.9)
Lēm.Nr.257, 12.punkts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI 
ar Cēsu novada domes sēdes

                                                                                          24.09.2009. (prot.Nr.9)
lēmumu Nr.257 , 12.punkts

 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.11
“Teritorijas, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52,
Griezes un Svīres ielas, Cēsīs, izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu 

un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu

 

1.      Šie apbūves noteikumi darbojas detālplānojuma projekta Cēsu pilsētā, zemes gabaliem Griezes ielā 3 (kad.Nr. 4201-007-1638), Griezes ielā 4 (kad. Nr. 4201-007-1639), Līgatnes ielā 40 (kad. Nr. 4201-007-1604), Līgatnes ielā 44 (kad. Nr. 4201-007-1640), Līgatnes ielā 46 (kad. Nr. 4201-007-1631), Līgatnes ielā 52 (kad. Nr. 4201-007-1607), Griezes iela (kad. Nr. 4201-007-1642) un Svīres iela (kad. Nr. 4201-007-1674), un no tiem perspektīvā izveidojamo zemes gabalu teritorijā.

 

2.      Plānojamās teritorijas apbūve sadaļās, kas nav īpaši noteiktas ar šiem saistošajiem noteikumiem, ir veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem un pastāvošajiem būvnormatīviem.

 

3.      Saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” plānojamā teritorija atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves un satiksmes infrastruktūras teritorijā. Zemes gabaliem detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas sekojošas plānotās izmantošanas, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1 „Zemes gabalu parcelācijas plāns. Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”:

 

Plānotā zemes gabalu izmantošana

Parceles Nr.

Plānotā izmantošana

Teritoriju veidi (zonējums) atbilstoši to galvenajai izmantošanai saskaņā ar Cēsu teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam

1

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

3

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

4

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

5

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

6

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

7

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

8

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

9

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

10

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

11

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

12

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

13

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

14

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

15

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

16

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

17

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

18

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

19

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

20

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

21

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

22

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

23

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

24

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

25

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

26

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

27

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

28

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

29

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

30

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

31

Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

32

Ielu un ietvju izbūve, maģistrālo inženierkomunikāciju un pieslēgumu tām izbūve,

Satiksmes infrastruktūras

33

 Ielu un ietvju izbūve, maģistrālo inženierkomunikāciju un pieslēgumu tām izbūve,

Satiksmes infrastruktūras

34

 Ielu un ietvju izbūve, maģistrālo inženierkomunikāciju un pieslēgumu tām izbūve,

Satiksmes infrastruktūras

 

4. Zemes lietošanas veidā „Mazstāvu dzīvojamā apbūve” esošo zemes gabalu izmantošana:

 

Apbūves noteikumos Mazstāvu dzīvojamā apbūve (B) nozīmē teritorijas izmantošanu, kurā primārais zemes izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve.

 

4.1. Atļautā izmantošana:

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūvei ir:

● vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;

● rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve;

● daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem;

● dzīvojamo māju palīgēku apbūve;

● privātas mājas pirmsskolas izglītības iestādes kā palīgizmantošana;

● viesu nami kā palīgizmantošana;

● individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus kā palīgizmantošana;

● vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

 

4.2. Apbūves blīvums: līdz 30% no zemes gabala kopējās platības.

 

4.3. Apbūves intensitāte: līdz 75% no zemes gabala kopējās platības.

 

4.4. Apbūves maksimālais augstums: divi pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi - ne augstāk par 11metriem līdz jumta korei.

 

4.5. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide): ielas aizsargjoslas platumu nosaka kā būvlaidi (attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei)

4.5.1. Maģistrālās ielas – Pētera iela  - būvlaide12 m,

4.5.2. Sekundārās maģistrālās ielas – Cīrulīšu iela, Līgatnes iela būvlaide 10 m

4.5.3. Vietējas nozīmes ielas – Griezes, Svīres, Atpūtas iela – būvlaide 6 m

           

4.6. Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām:

4.6.1.Visas būves zemesgabalā ir jāizvieto 4m (ar logiem) un 3m (bez logiem) no kaimiņu zemes gabala robežas ( izņemot gadījumus, ja kaimiņi vienojas notariāli par šī attāluma samazināšanu).

4.6.2. Neviena būves daļa nedrīkst projicēties ārpus tā zemesgabala robežas, uz kura tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

 • ja starp zemesgabaliem tiek izbūvēts žogs;
 • ja kaimiņu zemesgabala īpašnieks notariāli piekrīt grozīt zemesgabala robežu pa vertikāli (tiek veikta ēkas paplašināšana augšējo stāvu līmenī un paplašinājums projicējas kaimiņu zemes gabalā). Tādā gadījumā jāveic attiecīgus ierakstus zemesgrāmatā;
 • ja kaimiņi notariāli vienojas un tas rakstiski tiek apstiprināts būvprojektā, tiek samazināts attālums līdz 1 m vai tiek veidota kaimiņu ēku kopīga siena, kas atrodas uz zemesgabalu robežas.

 

4.7. Prasības saimniecības ēkām:

4.7.1. Saimniecības ēkas drīkst izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā, ja tā funkcionāli un telpiski saistīta ar pamatapjomu;

4.7.2. Saimniecības ēku nedrīkst izvietot tuvāk par 4 m (ar logiem) un 3 m (bez logiem) no zemesgabala iekšējās sānu un aizmugures robežām, ja tas nav notariāli saskaņots ar robežām piegulošo zemesgabalu īpašniekiem un tas nav rakstiski apliecināts ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas. Minimālo attālumu līdz zemesgabala iekšējai sānu un aizmugures robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas, ja attālums no saimniecības ēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemesgabalos nav mazāks par 6,0 m;

4.7.3. Saimniecības ēkas maksimālais pieļaujamais stāvu skaits 1 ar pieļaujamu jumta izbūvi.

 

4.8. Prasības ēku būvniecības materiāliem:

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā būvniecība nav pieļaujama virpotās guļbūves izpildījumā, kā arī aizliegts pielietot jebkādus plastikāta un metāla apšuvumus fasāžu apdarē.

 

4.9. Žogi:

4.9.1. Žogs ir uzskatāms par būvi, tā projekts un trase ir jāsaskaņo Būvvaldē;

4.9.2. Žogus drīkst veidot pa zemesgabala robežām, tai skaitā gar ielu, ne tālāk par sarkano līniju uz ielas pusi, ievērojot noteiktās prasības redzamības trīsstūru nodrošināšanai (stūra zemes gabaliem);

4.9.3. Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām jāizstrādā kopīgā projektā ar ēku.

4.9.4.Žoga augstums un materiāls noteikts:

 • priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu žogiem, kā arī žogiem starp ēku un sarkano līniju, slēgtās (perimetrālās) apbūves gadījumā jābūt ne augstākiem par 1,65 m. Robežžogiem jābūt ne augstākiem kā 2,0m. Tiem jābūt caurskatāmiem vai jāveido dzīvžogi. Žogi caurskatāmi ( ne mazāk kā 30%), metāla, koka, dabīgā akmens, betona dekoratīvo elementu un taml. izpildījumā.
 • nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana  žogos. Nav atļauta žogu stabu atbalstu izvietošana ielu, iebraucamo ceļu un laukumu teritorijās.

 

4.10. Stādījumi:

Priekšpagalmos ierīko apstādījumus vai zālienus ar celiņiem. Zemes gabala īpašniekam vai lietotājam tie ir jāuztur kārtībā.

 

4.11. Prasības autostāvvietām: zemesgabalu teritorijā paredzēt ne mazāk kā divas atklātas automašīnu stāvvietas, vai nojumes automašīnu novietošanai (neskaitot garāžas) uz katru dzīvojamo māju vai telpu grupu vairākdzīvokļu mājā.

 

5. Zemes lietošanas veidā „Satiksmes infrastruktūra” esošo zemes gabalu izmantošana:

 

Apbūves noteikumos Satiksmes infrastruktūras nozīmē teritorijas izmantošanu, kurā primārais zemes izmantošanas veids ir satiksmes infrastruktūras objekti.

 

5.1. Atļautā izmantošana:

 • dažādu nozīmīguma pakāpju ielu izbūve;
 • sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve;
 • maģistrālo inženierkomunikāciju un pieslēgumu tām izbūve;
 • veloceliņu izbūve;
 • ietvju un gājēju ielu izbūve;
 • ar ielām un laukumiem saistīta zaļo zonu ierīkošana un labiekārtošana;
 • pilsētas grāvju izbūve.

 

5.2. Apbūve:

Apbūve (sabiedriskā transporta pieturas un inženierkomunikāciju virszemes objekti) veicama saskaņā ar Būvvaldes norādījumiem.

 

5.3. Ielu klasifikācija. Sarkano līniju platumi, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3 „Sarkano līniju pagriezienu punktu koordinātas”.

5.3.1. Griezes iela un Svīres iela – vietējas nozīmes iela;

5.3.2. Griezes ielas un Svīres ielas sarkano līniju platums ir 10 metri.

           

5.4. Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm izvietojamas saskaņā ar grafiskajā pielikumā Nr.2 „Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma. Ielu šķērsprofili” dotajiem ielu šķērsprofiliem.

 

5.5. Prasības ielu būvniecībai:

5.5.1. Maģistrālajām ielām, sekundārajām maģistrālajām ielām un vietējas nozīmes ielām paredzams cietais segums;

5.5.2. Visām jaunveidojamām ielām ierīkojams ielu apgaismojums;

5.5.3. Ielas un ielu pārejas projektējamas un izbūvējamas tā, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

5.6. Prasības redzamības nodrošināšanai:

5.6.1.Autoceļu krustojumā vienā līmenī ir jānodrošina redzamība virs krustojošos ielu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10m attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta vai VAS ’’Latvijas Valsts ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas akceptētā attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta;

5.6.2. Redzamības trīsstūru robežās nedrīkst atrasties nekādas ēkas un būves, kā arī mobilie objekti ( kioski, furgoni, reklāmas stendi, mazās arhitektūras formas un taml.), koki un krūmi augstāki par 0,5 m.

 

5.7. Apstādījumu veidošana ielu joslās:

5.7.1. Jauni apstādījumi gar ceļu ierīkojami tādā attālumā, kas nodrošina normās noteikto apstāšanās, apdzīšanas un sānu redzamību, atbilstoši normatīvu prasībām;

5.7.2. Krūmu pamatne nedrīkst atrasties tuvāk par 0,5m no ūdensatvades grāvju un tekņu malas. Lai pasargātu koku saknes, ja situācija ļauj, veloceliņi un ietves izvietojami vismaz 1,5 m attālumā no to stumbriem;

5.7.3. Pie brauktuvēm un izbrauktuvēm, kā arī pie eju savienojumiem un krustojumiem koki nedrīkst ierobežot redzamību. Vislabāk tas panākams ar zemu krūmu stādījumiem.

 

6. Aizsargjoslas: visa veida aizsargjoslas nosakāmas saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” (11.03.1997), tā papildinājumiem un grozījumiem, un citiem ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

 

7. Pie zemes gabalu dalīšanas adreses jaunizveidotajiem zemes gabaliem piešķiramas saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4 „Adresācija”.

 

8.Citas prasības: Saglabāt dīķi zemes gabalā Griezes ielā 4, kurš tiek izmantots drenāžas novadīšanai no zemes gabala Griezes ielā 6, vai vienoties par citu tehnisku risinājumu virszemes ūdeņu novadīšanai.

 

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošos noteikumus Nr.17 “Teritorijas Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv