Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.14 “Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
 

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
24.09.2009. (prot.Nr.9)
Lēm.Nr.257, 12.punkts
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes

                                                                                          24.09.2009. (prot.Nr.9)
lēmumu Nr.257 12.punkts

 

 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.14
“Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu 
un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu

 

1.      Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijā – t.i. pašreizējā zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 1105) robežās, kā arī perspektīvā no tā izveidotajos zemes gabalos un tam pieguļošajos esošo ielu posmos.

 

2.      Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

 

3.      Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā Nr.1  „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus zemes gabalu robežu veidošanai, adresācijai, ielu sarkano līniju noteikšanai, inženierkomunikāciju izbūvei, autostāvvietu izvietošanai, koku saglabāšanai

 

4.      Teritorija iedalīta piecās izmantošanas veidu zonās:

 

Nr.p.k.

Izmantošanas veids

Krāsu apzīmējums plānā

Apzīmējums ar burtiem

1.

Sabiedriskā apbūve

Sarkanbrūns svītrojums

S

2.

Komercobjektu un pakalpojumu objektu apbūve

Violets svītrojums

K

3.

Mazstāvu daudzdzīvokļu  dzīvojamā apbūve

Zaļgans rūtojums

D

4.

Mazstāvu individuālā dzīvojamā apbūve

Dzeltens rūtojums

B

5.

Zaļās zonas

Zaļš rūtojums

Z

6.

Satiksmes infrastruktūra

Bez krāsojuma

-

 

5.      Plānotajiem zemes gabaliem tiek noteikti šādi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:

 

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese

Lietošanas mērķis

Platība (m2)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods

1.

Rīgas iela 78, Cēsis

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

9950

(0901)

2.

Rīgas iela 90, Cēsis

Komercdarbības objektu apbūves zeme

16818

(0801)

3.

Rīgas iela 94, Cēsis

Komercdarbības objektu apbūves zeme

18082

(0801)

4.

Ērgļu iela 1, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1431

(0701)

5.

Ērgļu iela 3, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1539

(0701)

6.

Ērgļu iela 5, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

3834

(0701)

7.

Ērgļu iela 7, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

3270

(0701)

8.

Kalnmuižas iela 12, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1848

(0701)

9.

Kalnmuižas iela 14, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2313

(0701)

10.

Kalnmuižas iela 15, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2282

(0701)

11.

Kalnmuižas iela 16, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2898

(0701)

12.

Kalnmuižas iela 17, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2758

(0701)

13.

Kalnmuižas iela 20, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2480

(0701)

14.

Kalnmuižas iela 22, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1960

(0701)

15.

Kalnmuižas iela 24, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2071

(0701)

16.

Kalnmuižas iela 26, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2369

(0701)

17.

Mellupes iela 1, Cēsis

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

2992

(0501)

18.

Mellupes iela 2, Cēsis

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

12906

(0501)

19.

Mellupes iela 3, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2193

(0601)

20.

Mellupes iela 4, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1771

(0601)

21.

Mellupes iela 5, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2978

(0601)

22.

Mellupes iela 6, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2469

(0601)

23.

Mellupes iela 7, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2110

(0601)

24.

Mellupes iela 8, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1176

(0701)

25.

Mellupes iela 10, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1341

(0701)

26.

Mellupes iela 12, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1781

(0701)

27.

Ata Kronvalda

iela 81, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2885

(0601)

28.

Katrīnkalna iela 4,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2316

(0601)

29.

Katrīnkalna iela 6,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1705

(0601)

30.

Katrīnkalna iela 8,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2428

(0601)

31.

Katrīnkalna iela 10,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1412

(0601)

32.

Katrīnkalna iela 12,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1365

(0601)

33.

Krūmiņu iela 7, Cēsis

Komercdarbības objektu apbūves zeme

13878

(0801)

34.

Ērgļu iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

568

(1101)

35.

Kalnmuižas iela*

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

4151

(1101)

36.

Kalnmuižas iela**

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

3314

(1101)

37.

Mellupes iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

13259

(1101)

38.

Ata Kronvalda iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

9746

(1101)

39.

Katrīnkalna iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

5666

(1101)

 

6.      Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

 

6.1.   Mazstāvu individuālā dzīvojamā apbūve (B):

6.1.1.      Vienas individuālās dzīvojamās mājas būvniecība atsevišķā zemes gabalā;

6.1.2.      Saimniecības ēku būvniecība;

6.1.3.      Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;

6.1.4.      Stāvu skaits – 2 (divi) pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.1.5.      Ēku kopējais augstums ne vairāk kā 12 m virs zemes virsmas;

           6.1.6. Ēkās atļauts individuālais darbs kā palīgizmantošana;

6.1.7.      Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.1.8.      Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.65 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

6.2.            Mazstāvu  daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve (D):

6.2.1.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;

6.2.2.      Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;

6.1.6.      Stāvu skaits - 2 (divi) pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.1.7.      Ēku kopējais augstums ne vairāk kā 15 m virs zemes virsmas;

6.2.3.      Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija;

6.2.4.      Vietējas nozīmes katlumājas izvietojamas tieši ēkās vai bloķētas, veidojot vienotu būvapjomu;

6.2.5.      Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.2.6.      Nav atļauta teritorijas iežogošana;

 

6.3.            Sabiedriskā apbūve (S):

6.3.1.      Atļauta izglītības iestāžu apbūve;

6.3.2.      Apbūves blīvums līdz 40 % no zemes gabala kopējās platības;

6.3.3.      Maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.3.4.      Atļauta teritorijas iežogošana;

6.3.5.      Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

 

6.4.            Komercobjektu un pakalpojumu objektu apbūve:

6.4.1.      Atļauta komerciāla rakstura objektu (veikalu, viesnīcu, biroju u.c.) apbūve;

6.4.2.      Atļauta pakalpojumu sniegšanas ēku būvniecība vai atsevišķu telpu iekārtošana šim nolūkam;

6.4.3.      Apbūves blīvums – zemes gabaliem pie Rīgas ielas ne vairāk kā     40 %,  zemes gabaliem pie Krūmiņu ielas ne vairāk kā 30 %;

6.4.4.      Maksimālais stāvu skaits – ēkām zemes gabalos pie Rīgas ielas   3 (trīs) pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi, ēkām zemes gabalos pie Krūmiņu ielas 2 (divi) pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi; ēkai pie Ata Kronvalda un Krūmiņu ielas krustojuma pieļaujama par vienu stāvu augstāka akcentēta stūra apjoma būvniecība;

 

6.5.            Zaļā zona (Z):

6.5.1.      Atļauta labiekārtojuma būvju - celiņu, apgaismojuma, atpūtas vietu un taml. būvniecība;

6.5.2.      Atļauta maģistrālo inženierkomunikāciju, t.sk. transformatora punktu, būvniecība;

6.5.3.      Teritorijas apzaļumošanai izstrādājams projekts, kurš saskaņojams ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu;

6.5.4.      Izbūvējama un pastāvīgi uzturama funkcionālā kārtībā atklātā virsūdeņu novadīšanas sistēma;

 

6.6.            Satiksmes infrastruktūra:

6.6.1.      Ielu un gājēju/velosipēdistu celiņu izbūve;

6.6.2.      Inženierkomunikāciju un ielas apgaismojuma izbūve;

6.6.3.      Ielai pieguļošās zaļās zonas izveidošana un uzturēšana;

6.6.4.      Virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

6.6.5.      Labiekārtojuma elementu un būvju izbūve;

6.6.6.      Ielu braucamajai daļai izbūvējams  asfaltbetona segums;

6.6.7.      Ietvēm izbūvējams betona bruģa segums, gājēju/velosipēdistu celiņam asfaltbetona vai bruģa segums.

 

7.              Būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas:

7.2.            Ērgļu ielai 6 m;

7.3.            Rīgas ielai 10 m;

7.4.            Ata Kronvalda ielai 10 m;

7.5.            Kalnmuižas ielai 6 m;

7.6.            Mellupes ielai 6 m;

7.7.            Katrīnkalna ielai 6 m;

7.8.            Krūmiņu ielai 6 m;

7.9.            Zemes gabalos blakus gājēju/velosipēdistu celiņam - 4 m no zemes gabala robežas.

 

8.              Kopējās prasības ēku izbūvei:

8.2.            Ēku fasāžu galvenie apdares materiāli – krāsots apmetums, ķieģelis, koks, stiklojums;

8.3.            Nav atļautas virpotās guļbūves un plastikāta fasāžu apdare;

8.4.            Fasāžu apdarēs drīkst izmantot augstvērtīgu metāla apšuvumu līdz      20 % no fasādes kopējā laukuma;

8.5.            Ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk kā 1.2 m virs zemes līmeņa.

 

9.              Prasības labiekārtojumam:

9.2.            atkritumu konteineru laukumi pie daudzdzīvokļu mājām veidojami grafiskajā pielikumā Nr.1 norādītajās vietās un tie katrs izmantojami vairāku tuvāko māju apkalpošanai;

9.3.            zaļajās zonās iekārtojamas pastaigu takas.

 

10.          Prasības dzīvojamo māju autonovietņu skaitam:

10.2.        Daudzdzīvokļu mājām  autonovietņu kopskaita aprēķina normatīvs ir 1 stāvvieta uz 1-istabu dzīvokli, 1.5 stāvvietas uz 2-istabu un lielāku dzīvokli;

10.3.        Individuālo māju apbūves zonā ne mazāk kā divas atklātas vai ar nojumi segtas autostāvvietas uz vienu dzīvojamo māju zemes gabala robežās, un ne vairāk kā divas automašīnu vietas uz katru dzīvojamo māju garāžās.

 

11.          Daudzdzīvokļu māju projektu apzaļumošanas daļa, kā arī izmaiņas apzaļumojumā ēku uzturēšanas laikā saskaņojamas ar pašvaldības ainavu arhitektu.

 

12.          Prasības piekļūšanas nodrošināšanai (ceļu servitūtiem):

12.2.        pēc Kalnmuižas ielas izbūves zemes gabalam Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nodrošināma piekļūšana no Kalnmuižas ielas caur zemes gabalu Mellupes ielā 2, Cēsīs, pa īsāko trasējumu;

12.3.        zemes gabalam Kalnmuižas ielā 16, Cēsīs, piekļūšana caur zemes gabalu Kalnmuižas ielā 14, Cēsīs;

12.4.        zemes gabalam Ērgļu ielā 7, Cēsīs, piekļūšana caur zemes gabalu Ērgļu ielā 5, Cēsīs;

 

13.          Caur zemes gabaliem Ērgļu ielā 5, Ērgļu ielā 7, Kalnmuižas ielā 16 un Kalnmuižas ielā 14, Cēsīs, izbūvējams caurejošs piebraucamais ceļš no Ērgļu ielas līdz Kalnmuižas ielai, ar maģistrālajām inženierkomunikācijām.

 

14.          Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 17.aprīļa saistošos noteikumus Nr.10 “Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv