Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.16 “Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
24.09.2009. (prot.Nr.9)
Lēm.Nr.257, 12.punkts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes

                                                                                          24.09.2009. (prot.Nr.9)
lēmumu Nr.257 12.punkts

 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.16
“Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu  un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu

 

 1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijā, t.i., no pašreizējā zemes gabala Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, saskaņā ar detālplānojumu izveidojamos zemes gabalos (ieskaitot ielas posmu), un tam pieguļošajā Ausekļa ielas posmā.

 

 1. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

 

 1. Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā kartē DP-2 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un apgrūtinājumi”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, virsūdeņu novadīšanai, zemes gabalu robežu noteikšanai, adresācijai, koku saglabāšanai, ielu sarkano līniju noteikšanai, piekļūšanas noteikšanai.

 

 1. Teritorija iedalīta divās izmantošanas veidu zonās:

4.1.            Mazstāvu dzīvojamā apbūve;

4.2.            Satiksmes infrastruktūra.

 

 1. Jaunizveidojamiem zemes gabaliem tiek noteiktas šādas izmantošanas:

 

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese.

Izmantošanas veids.

Platība, m2

1.

Ausekļa iela 9A, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1081

2.

Ausekļa iela 9D, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1530

3.

Ausekļa iela 9C, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2020

4.

Ausekļa iela, Cēsis

Satiksmes infrastruktūra

445

 

 1. Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

 

6.1.            Mazstāvu dzīvojamā apbūve:

·        individuālo dzīvojamo māju apbūve;

·        palīgēku apbūve;

·        individuālais darbs kā palīgizmantošana;

·        viesu nami kā palīgizmantošana;

·        teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

·        apbūve veicama zemes gabalu daļā, kura lapā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” apzīmēta ar brūnu svītrojumu;

·        ar dzeltenu svītrojumu apzīmētajā teritorijā apbūve pieļaujama notariāli vienojoties ar pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, Civillikumā noteiktajā kārtībā;

·        maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi, kopējais augstums ne vairāk kā 12 m no esošā zemes virsmas līmeņa;

·        ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk kā 1.0 m virs pašreizējā zemes virsmas līmeņa;

 

6.2.            Satiksmes infrastruktūra:

·       ielu izbūve;

·       inženierkomunikāciju un ielu apgaismojuma izbūve;

·      ielas izbūvējamas ar grants segumu, perspektīvā iespējama ielu asfaltēšana;

·      Ausekļa ielas atzaram izbūvējams automašīnu apgriešanās laukums ielas sarkano līniju robežās;

·      privātīpašumā esošajam ielas posmam zemesgrāmatā ierakstāms apgrūtinājums – piekļūšana pieguļošajiem zemes gabaliem.

 

 1. Prasības ēku izbūvei:

·      Novietojot ēkas zemes gabalā Ausekļa ielā 9A uz iedibinātās būvlaides vai tuvāk par 6.0 m pie Ausekļa ielas sarkanās līnijas, ēkām pielietojams divslīpu jumts ar jumta kori paralēli Ausekļa ielai;

·      Galvenie fasāžu apdares materiāli – krāsots apmetums, koks, ķieģelis, stiklojums;

·      Nav atļautas virpotās guļbūves vai šāda veida fasādes apšuvums;

·      Pieļaujami augstvērtīgi plastikāta un metāla fasāžu apdares materiāli ne vairāk kā 30% no fasādes platības.

 

 1. Prasības labiekārtojumam - pie katras individuālās dzīvojamās ēkas zemes gabala teritorijā jāparedz atklātas (vai ar nojumi) autostāvvietas vismaz divām automašīnām (neskaitot vietas garāžās).

 

 1. Virsūdeņi no zemes gabalu apbūvētajām un labiekārtotajām teritorijām savācami un iesūcināmi zemē sava zemes gabala robežās.

 

 1. Zemes gabalus iemērot dabā un izgatavojot to robežu plānus precizējamas detālplānojumā noteiktās zemes gabalu platības, bet saglabājot plānotās robežas.

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 “Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv