Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.8> Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005. -2017. Grozījumi Nr. 8


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005. -2017. Grozījumi Nr. 8


» Paskaidrojuma raksts
» Apbūves noteikumi
» Kartogrāfiskais materiāls


 

Paskaidrojuma raksts

 

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.7, p.Nr. 42, lēmums Nr.226) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.7, p.Nr.24, lēmums Nr.227) un saskaņā ar:

 • Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

 • LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

 • Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

 • Cēsu pilsētas attīstības programmu

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās sadaļās:

 1. teritorijas daļai Vaives ielā 31, Cēsīs,

 2. teritorijas daļai Priedes ielā 9, Cēsīs,

 3. teritorijai Bērzu ielā 4, Cēsīs,

 4. teritorijas daļai Liepu ielā 7, Cēsīs,

 5. Bērzu ielai un daļai Priedes ielas, Cēsīs,

 6. teritorijas daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs,

 7. kvartālam starp Ausekļa ielu, Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs,

 8. Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai, Cēsīs,

 9. Mētru ielas daļas likvidācija, Cēsīs,

 10. teritorijas plānojuma sadaļai „Aizsargjoslas”.

 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi.

2.1. teritorijas daļa Vaives ielā 31, Cēsīs.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Vaives ielā 31, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Apmēram 45% zemes gabala atļautais izmantošanas mērķis ir „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 004 0411) platība ir 31322 m2. Zemes gabals ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Zemesgabals ir neapbūvēts un tam nav apgrūtinājumu.

Cēsu pilsētas austrumu daļa starp Vaives ielu un Jāņa Poruka ielu veidojas par ražošanas un komercapbūves teritoriju. Zemes gabals Vaives ielā 31, Cēsīs, ietilpst šajā teritorijā. Zemes gabalā paredzēts attīstīt rūpniecisko darbību. Zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs attīstība, veidojot jaunu ražojošu uzņēmumu, dos pilsētai pievienoto vērtību, iedzīvotājiem jaunas darba vietas, tādejādi paaugstinot iedzīvotāju dzīves līmeni un veicinot pašvaldības ekonomisko attīstību. Ņemot vērā ierobežoto ražošanai piemēroto teritoriju skaitu Cēsu pilsētā, nepieciešams lielākai zemes gabala daļai Vaives ielā 31, Cēsīs, noteikt atļauto izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

2.2. teritorija Priedes ielā 9, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabalam Priedes ielā 9, Cēsīs. Zemes gabals ir pašvaldībai piekrītošs Zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums (kadastra Nr. 4201 006 2012) ar platību aptuveni 545146 m2. Zemes gabals ir neapbūvēts un uz tā visā zemes gabala platībā atrodas mežs.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Priedes ielā 9, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „dabas pamatne” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Teritorija robežojas ar Priedes ielu, kurai posmā no zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 9 līdz zemes gabala Priedes ielā 12 robežai ar zemes gabalu Priedes ielā 14 plānots noteikt gājēju takas statusu. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija. Saskaņā ar Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu uz zemes gabala atrodas mežs ar vecām priedēm un tas noteikts kā meža teritorija, kurā jāsaglabā veci, izcili koki. Tāpat zemes gabalā atrodas divi avoksnāji, kas ir ES biotops un šajās teritorijās ierobežojama jebkāda saimnieciskā darbība, kas varētu izmainīt biotopa hidroloģisko režīmu, veģetācijas sastāvu un struktūru.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam, un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams visam zemes gabalam Priedes ielā 9 noteikt teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne”.

2.3. teritorija Bērzu ielā 4, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabalam Bērzu ielā 4, Cēsīs. Uz zemes gabalu (kadastra Nr.4201 006 1905) ar platību aptuveni 4541 m2 ir atjaunots īpašuma tiesības fiziskai personai un vēl nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Bērzu ielā 4, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājama teritorija. Zemes gabals ir neapbūvēts un uz tā visā zemes gabala platībā atrodas mežs.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams visam zemes gabalam Bērzu ielā 4 noteikt teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne”.

2.4. teritorija Liepu ielā 7, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Liepu ielā 7, Cēsīs, daļai. Zemes gabals Liepu ielā 7, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 006 1201) platība ir 26847 m2 un ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldība vārda.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Liepu ielā 7, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājama teritorija. Zemes gabals ir neapbūvēts. Zemes gabalu šķērso Vinterupīte un daļa zemes gabala ir apaugusi ar kokiem un krūmiem.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams zemes gabalam Liepu ielā 7, Cēsīs, noteikt teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne”.

2.5. Bērzu iela un daļa Priedes ielas, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti Bērzu ielai un Priedes ielai posmā no zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 9 līdz zemes gabala Priedes ielā 12 robežai ar zemes gabalu Priedes ielā 14.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā Bērzu ielai un Priedes ielai ir noteikts vietējas nozīmes ielas statuss. Bērzu iela un teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautais Priedes ielas posms ir neizbūvēts un to izmanto kā gājēju taku.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājama teritorija.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams likvidēt Bērzu ielai un daļai Priedes ielas statusu, saglabājot gājēju takas šajos posmos.

2.6. teritorijas daļa Dzirnavu ielā 41, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, daļai. Zemes gabals ir privātpersonai piederošs īpašums (kadastra Nr. 4201 001 0107) ar platību 120941 m2. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Lielu daļu zemes gabala aizņem mežs, tāpat uz zemes gabala ir krūmāji un pļavas. Zemes gabals robežojas ar Dzirnavu ielu no vienas puses un Gaujas upi no otras puses. Uz zemes gabala atrodas Gaujas atteka un saskaņā ar Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu uz zemes gabala atrodas bioloģiski augstvērtīga pļava un no Dzirnavu ielas pāri zemes gabalam veidojas ainavisks skatupunkts uz Gauju.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „dabas pamatne” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Saskaņā ar Gaujas Nacionālā parka likumu, Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu un Dabas aizsardzības plānu zemes gabals atrodas Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā.

Lai nodrošinātu zemes gabala Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, vērtību saglabāšanu un racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, nepieciešams zemes gabala daļai, kas pieguļ Dzirnavu ielai (aptuvenā platība 1000 m2), noteikt teritorija izmantošanas veidu „dabas pamatne, kurā atļauta mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

2.7. kvartāls starp Ausekļa ielu, Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļauti pašvaldībai piederoši zemes gabali Ata Kronvalda ielā 18 (kad.Nr. 4201 003 0810, platība 1973 m2), Ausekļa ielā 5 (kad.Nr. 4201 003 0811, platība 1831 m2), Indriķa ielā 3 (kad.Nr. 4201 003 0812, platība 2010 m2), Indriķa ielā 4 (kad.Nr. 4201 003 0814, platība 19700 m2), Indriķa ielā 5 (kad.Nr. 4201 003 0813, platība 2000 m2), Indriķa ielā 6 (kad.Nr. 4201 003 0815, platība 1340 m2), Indriķa ielā 7 (kad.Nr. 4201 003 0816, platība 1755 m2), Indriķa ielā 8 (kad.Nr. 4201 003 0817, platība 1382 m2), Indriķa ielā 9 (kad.Nr. 4201 003 0818, platība 1694 m2) un privātīpašumā esošs zemes gabals Ata Kronvalda ielā 14 (kadastra Nr. 4201 003 0804) ar platību 3799 m2. Zemes gabali ir neapbūvēti.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā augstākminētie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Kvartāls atrodas pilsētas daļā, kas raksturīga ar mazstāvu dzīvojamo apbūvi un robežojas ar teritoriju, kurā atļauta rūpnieciskā un komercdarbība. Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajiem zemes gabaliem blakus atrodas mazstāvu dzīvojamā apbūve, kā arī komercdarbības teritorijas. Zemes gabali robežojas ar pilsētas lokveida maģistrāli Ata Kronvalda ielu un vietējās nozīmes ielām Edvarda Treimaņa – Zvārguļa un Ausekļa ielām.

Lai nodrošināt teritorijas turpmāku attīstību un veicinātu pilsētas ekonomisko attīstību, veidojot jaunas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai, vienlaicīgi nepasliktinot blakus esošās dzīvojamās teritorijas dzīves kvalitāti, nepieciešams noteikt kvartālam starp Ausekļa ielu, Ata Kronvalda ielu un Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielu teritorijas izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, nosakot ierobežojumus ražojošajiem uzņēmumiem.

2.8. Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai

Saskaņā ar spēkā esošu Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu teritorija starp Vaives ielu Saules ielu un Mēness ielu iekļauta teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Šī teritorija raksturīga ar esošu mazstāvu dzīvojamo apbūvi un zemes gabaliem, kas šobrīd nav apbūvēti. Teritorijā atrodas zemes gabali, kas ir privātīpašums un valstij piekrītoši Zemesgrāmatā nereģistrēti zemes gabali.

Lai nodrošinātu teritorijas starp Vaives ielu, Saules ielu un Mēness ielu ilgtspējīgu attīstību un piekļuvi perspektīvajai apbūvei, nepieciešams noteikt jaunas ielas trasējumu starp Vaives un Mēness ielām.

2.9. Mētru ielas daļas likvidācija

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu Mētru iela ir noteikta kā iela, kas nodrošina piekļuvi perspektīvā apbūvējamiem zemes gabaliem Mētru ielā 5, Mētru ielā 10, Mētru ielā 14, Mētru ielā 16, Mētru ielā 20.

Mētru iela nav izbūvēta un šobrīd uz daļas Mētru ielas trases atrodas mežs.

Lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo dabas vērtību saglabāšanu, nepieciešams likvidēt daļu Mētru ielas.

2.10. teritorijas plānojuma sadaļai „Aizsargjoslas”

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā 13. sadaļā ir noteiktas un kartogrāfiskā materiāla 27.shēmā attēlotas aizsargjoslas Cēsu pilsētā.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir apstiprināts kā Cēsu pilsētas saistošie noteikumi 2005. gada 9.jūlijā. Pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā ir pieņemti vairāki normatīvie akti, kas nosaka papildus aizsargjoslas Cēsu pilsētā, kuras nepieciešams iekļaut teritorijas plānojumā.

Lai ievērotu normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu ievērošanu, nepieciešams papildināt teritorijas plānojuma sadaļu „Aizsargjoslas” ar individuāli Cēsu pilsētai noteikto Gaujas upes aizsargjoslu teritorijām ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, aizsargjoslu ap Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas īpašumu Valmieras ielā 8, Cēsīs, un aizsargjoslu gar dzelzceļa pievadceļu Cēsīs.
 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus, tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.


4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

4.1. teritorijas daļa Vaives ielā 31, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz daļu zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Tās galvenais izmantošanas veids ir ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievadceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

Nosakot apmēram 75% zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, teritorijas izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” un saglabājot 25% zemes gabala izmantošanas veidu „mazstāvu apbūve”, veidosies kompleksa mazstāvu dzīvojamā apbūve abās pusēs Vaives ielai, tālāk turpinoties rūpnieciskas un komerciāla rakstura apbūves teritorijai.

Zemes gabala apsaimniekošana un apbūve veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem spēkā esošajiem pilsētas saistošajiem noteikumiem.

4.2. teritorija Priedes ielā 9, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu daļu Priedes ielā 9, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Zemes gabals Priedes ielā 9 perspektīvā apvienojams ar zemes gabalu Priedes ielā 10, Priedes ielā 12 un likvidēto Priedes ielas posmu un ierakstāms Zemesgrāmatā kā vienots nekustamais īpašums. Zemes gabalā saglabājamas un veidojamas jaunas gājēju takas, nodrošinot teritorijas pieejamību iedzīvotājiem.

Zemes gabala apsaimniekošana veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem spēkā esošajiem pilsētas saistošajiem noteikumiem.


4.3. teritorija Bērzu ielā 4, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Bērzu ielā 4, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Zemes gabalu Bērzu ielā 4 nepieciešams atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” noteikt kā pašvaldību funkcijas „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” nodrošināšanai nepieciešamu teritoriju.

4.4. teritorija Liepu ielā 7, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu daļu Liepu ielā 7, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Zemes gabalā saglabājama, sakārtojama un labiekārtojama upītes grava. Zemes gabala apsaimniekošana veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem spēkā esošajiem pilsētas saistošajiem noteikumiem.

4.5. Bērzu iela un daļa Priedes ielas, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Bērzu ielas likvidāciju un daļas Priedes ielas likvidāciju. Priedes ielai ielas statusa likvidācija tiek noteikta daļai no zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar Priedes ielu 9 līdz zemes gabala Priedes ielā 12 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 14. Likvidējamās Bērzu ielas un Priedes ielas daļai tiek noteikts teritorijas izmantošanas veids „dabas pamatne”.

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Likvidējamais Priedes ielas posms perspektīvā apvienojams ar zemes gabaliem Priedes ielā 9, Priedes ielā 10 un Priedes ielā 12 un reģistrējams Zemesgrāmatā kā vienots īpašums.

Pa likvidētajiem Bērzu ielas un Priedes ielas posmiem saglabājamas un sakārtojamas gājēju takas, nodrošinot dabas pamatnes pieejamību iedzīvotājiem.

Autotransporta apgriešanās laukumi paredzami uz Priedes ielas pie zemes gabala Priedes 12 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 14, kā arī pie zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar Priedes ielu 9.

4.6. teritorijas daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz daļu zemes gabalu daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” (zaļš svītrojums ar gaiši brūnu šķērssvītrojumu, apzīmējums M plānā). Teritorijas plānojuma grozījumi noteikti zemes gabala daļai, kas pieguļ Dzirnavu ielai un atrodas reljefa pacēlumā (zemes robežu plānā eksplikācija pļava).

Tā galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, vasarnīcu apbūve, viesu namu, pansiju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Būvju konkrēts izvietojums pamatojams ar detālplānojumu. Zemes gabalā sakārtojams un labiekārtojams skatu punkts uz Gauju (saskaņā ar Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu). Zemes gabala apsaimniekošana un būvniecība veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem, cietiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka atļautās un aizliegtās darbības Gaujas Nacionālā parka teritorijā.

4.7. kvartālam starp Ausekļa ielu, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalus Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, Indriķa ielā 4, Indriķa ielā 5, Indriķa ielā 6, Indriķa ielā 7, Indriķa ielā 8, Indriķa ielā 9 un Ata Kronvalda ielā 14, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā ražošanas un komerciāla rakstura apbūve apakšzonā (tumši zils svītrojums, apzīmējums R1 plānā), nosakot ierobežojumus rūpniecisku uzņēmumu apbūvei.

Tā galvenais izmantošanas veids: ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve; atsevišķu sporta objektu apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, garāžas, autostāvvietas.

Kvartālā drīkst izvietot tikai tādus rūpnieciskus objektus, kas nesaistās ar vides piesārņojuma un paaugstināta trokšņu līmeņa radīšanu. Atbalstāmās uzņēmējdarbības nozares šajā teritorijā ir loģistika, vieglā rūpniecība, IT tehnoloģiju ražošana.

Zemes gabalu apsaimniekošana un apbūve veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem un citiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem.

4.8. Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz jaunas ielas ar nosaukumu Ābeļu iela trasējuma noteikšanu starp Vaives ielu un Mēness ielu Cēsīs. Ābeļu iela tiek noteikts vietējās nozīmes dzīvojamo rajonu iekškvartālu ielas statuss. Ābeļu iela tiek noteikta paralēli Vaives ielai līdz Cēsu pilsētas administratīvai robežai, paredzot apgriešanās laukumu. Ābeļu ielas turpinājums saskaņojams ar Cēsu rajona Priekuļu pagastu.

Ābeļu ielas izbūve veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteiktumiem un citiem Cēsu pilsētas sasitošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

4.9. Mētru ielas daļas likvidācija

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz daļas Mētru ielas trasējuma likvidāciju. Mētru iela tiek noteikta līdz zemes gabala Mētru ielā 16 robežai ar zemes gabalu Mētru ielā 20, nodrošinot apgriešanās laukumu. Likvidētajam Mētru ielas posmam tiek noteikts teritorijas izmantošanas veids „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Likvidējamais Mētru ielas posms reģistrējams Zemesgrāmatā kā rekreācijas teritorija un iekļaujams pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamo zemes gabalu sarakstā. Teritorijas apsaimniekošana veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem.

4.10. teritorijas plānojuma sadaļai „Aizsargjoslas”

Teritorijas plānojuma grozījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem nosaka šādas jaunas aizsargjoslas Cēsu pilsētā:

 • Gaujas aizsargjosla teritorijām ar applūdinājuma varbūtību reizi simt gados;

 • LR Aizsardzības ministrijas īpašuma Valmieras ielā 8, Cēsīs, aizsargjosla;

 • Dzelzceļa pievadceļa aizsargjosla;

 • Artēzisko ūdensapgādes urbumu ķīmiskā un bakterioloģiskā aizsargjosla

Gaujas aizsargjosla teritorijām ar appludinājuma varbūtību reizi simt gados tiek noteikta atbilstoši Aizsargjoslu likumam un individuāli aprēķināta Cēsu pilsētai.

Zemes gabalam Valmieras ielā, Cēsīs, aizsargjosla tiek noteikta 25 m no zemes gabala kadastra robežas.

Dzelzceļa pievadceļa aizsargjosla tiek noteikta 4m no dzelzceļa malējās sliedes.

Aizsargjoslu apsaimniekošana un saimnieciskā darbība aizsargjoslu teritorijā veicama saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.


 

Sagatavoja: D.Trapenciere


 

Apbūves noteikumi


 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
14.02.2008. lēmumam Nr.134
prot. Nr.4, 23.punkts


 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Grozījumi (Nr.8) 2005. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „ Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”


 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu

 

 1. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 27.shēmu „Aizsargjoslas” saskaņā ar shēmu Nr.1 pielikumā

 2. Noteikt izmaiņas teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 34.shēmā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” saskaņā ar shēmām Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 pielikumā.

 


 

Kartogrāfiskais materiāls

Teritorijas starp Ausekļu ielu, Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, situācijas plāns

Zemes gabalu Priedes iela 9, Bērzu iela 4, Liepu iela 7, Bērzu un Priedes ielu, Cēsīs, situācijas plāns

Zemes gabala Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, situācijas plāns

Zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, situācijas plāns

Likvidējamās Mētru ielas, Cēsīs, situācijas plāns

Perspektīvās Ābeļu ielas, Cēsīs, situācijas plāns
 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv