Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  - Vakances,
darba piedāvājumi
  - Izsoles
  - Konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Vakances, izsoles, konkursi> Konkursi


Konkurss „ Par skaistāko dārzu un sakoptāko teritoriju”


Konkursa

„Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”

nolikums

 

1.       Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.

1.2. Konkursa vērtēšanai izveidota komisija, kura apstiprināta ar Cēsu novada domes lēmumu.

1.3. Komisija savā darbībā ievēro Cēsu novada domes saistošos noteikumus.

 

2.       Konkursa mērķis

2.1. Apzināt Cēsu novada skaistākos dārzus un sakoptākos īpašumus, skaistākos dārzus pieteikt Latvijas mēroga konkursam.

2.2. Veicināt iedzīvotājus iesaistīties skaistākas pilsētvides veidošanā, popularizēt labāko pieredzi.

2.3. Radīt interesi Cēsu novada iedzīvotājos un motivēt tos piedalīties novada sakopšanā, atspoguļojot plašsaziņas līdzekļos, publicējot konkursa norises gaitu un rezultātus.

 

3.       Konkursa norise

3.1. Konkursa dalībnieki:

3.1.1.  Cēsu pilsētā un Vaives pagastā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritorijas;

 

N.p.k.

Konkursa dalībnieki

Piešķirtā nominācija

Godalgotās vietas

1.

Privātmājas Cēsu novadā

Skaistākais Cēsu novada dārzs

3

2.

Lauku sētas Vaives pagastā

Skaistākā Vaives pagasta lauku sēta

3

3.

Daudzdzīvokļu māju teritorijas Cēsu novadā

Sakoptākais dauzddzīvokļu māju pagalms Cēsu novadā

3

4.

Pašvaldības teritorijas Cēsu novadā  – skolas, pašvaldības iestādes

Sakoptākā pašvaldības iestādes teritorija Cēsu novadā

3

5.

Uzņēmumi, iestādes, ražošanas teritorijas Cēsu novadā

Sakoptākais uzņēmums Cēsu novadā

3

6.

Gaisa dārzu īpašnieki Cēsu novadā

Skaistākais gaisa dārzs Cēsu novadā

3

7.

Laureāta pieteicējs, ja pieteicējs nav īpašnieks

„Vērīgais skatītājs”

1

3.2. Konkursa termiņš ir kalendārā gada 1. augusts. Saņemto pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas termiņš attiecīgajā gadā ir 1. septembris;

3.3. Pieteikumus konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, norādot objekta adresi, īpašnieku, kontakttālruni, kā arī pieteicēja vārdu, uzvārdu/nosaukumu, kontakttālruni. Pieteikumi jāiesniedz rakstiski, telefoniski vai elektroniski;

3.4. Pieteikumu iesniegšanas vieta: Cēsu novada pašvaldība:

3.4.1.  Komunālā nodaļa – Raunas ielā 4, Cēsis,  tel. 64127538;

3.4.2.  Apmeklētāju apkalpošanas centrs - Bērzaines iela 5, Cēsis, tel. 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv .

3.5. Vērtēšana – pieteikto objektu apseko atbilstoši Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem par teritorijas un nekustamo īpašumu uzturēšanu. Apsekošanu veic konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”  komisija.

3.6. Konkursā tiek vērtēta galvenokārt izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā.

3.7. Konkursa rezultāti tiek publicēti Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”, laikrakstā Vidzemes novadiem „Druva” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.

3.8. Konkursa noslēgums notiek Latvijas Republikas proklamēšanas dienas sarīkojumā.

3.9. Konkursa uzvarētāji saņems atzinības rakstus. Pašvaldība, apstiprinātā budžeta ietvaros, var pasniegt savu dāvanu vai konkursa norisē piesaistīto sponsoru dāvanu.

 

4.       Komisijas kompetence

4.1. Konkursa komisija izvērtē saņemtos pieteikumus, apseko konkursam pieteiktos dārzus un teritorijas.

4.2. Katrs komisijas loceklis pretendentus vērtē pēc sekojošiem kritērijiem, katru no tiem vērtējot 0-5 punktu sistēmā :

4.2.1.  tīrība un kārtība īpašumā. Iebraucamais ceļš  jeb priekšdārzs.;

4.2.2.  teritorijas zonējums, telpiskais plānojums, tā atbilstība funkcijai;

4.2.3.  augu stādījumi, to kompozīcija, ekoloģiskā saderība, augu veselīgums;

4.2.4.  zāliena plānojums, kopšanas kvalitāte;

4.2.5.  ceļu, laukumu, arhitektūras mazo formu kvalitāte, izvietojums un kompozicionālais risinājums – karoga masts, pastkastīte, atpūtas vieta, ugunskurs, sētas, žogi, vārti, suņu būdas u.c.

4.2.6.  pārsteigums jeb dārza savdabīgums, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.

4.3.  Vienāda punktu skaita gadījumā:

4.3.1.  izšķirošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.

4.3.2.  vērtēšanas kritēriji sakārtoti svarīguma secībā, augstāks punktu skaits pirmajiem kritērijiem dod augstāku rezultātu.

4.3.3.  komisija ņem vērā, ja saņemti vairāki pieteikumi par vienas un tās pašas personas izvirzīšanu konkursam.

4.4. Konkursa uzvarētājs – 1.vietas ieguvējs, piedaloties konkursā, netiek apbalvots ar pirmo godalgoto vietu divus gadus pēc kārtas, bet trešo reizi saņemot godalgoto pirmo vietu, iegūst nosaukumu „Cēsu novada paraugdārzs/ sakoptākā teritorija” (izņemot „gaisa dārzus” un „vērīgais skatītājs”) un turpmāk tiek aicināts uz konkursa noslēguma pasākumu.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv