Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.jūlijs   Vārda dienu svin: Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  -- Būvvaldes nolikums
  -- Būvvaldes sastāvs
  -- Būvvaldes sēdes
  -- Saistošie noteikumi
  -- Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi
  -- Noteikumi
  -- Konkurss "Būve 20..."
  -- Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"
  -- Veidlapas
  -- Reģenerācijas projekts (grafiskā daļa)
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Būvvalde informē> Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"

- Konkursa rezultāti - 2008.gads
- Konkursa nolikums un reglaments
- Konkursa komisija
- Konkursa rezultāti - 2007.gads

Konkursa rezultāti - 2008.gads


Izraksts
no Cēsu pilsētas domes sēdes
prot.Nr.18, 38.p.

2008.gada 13.novembrī

Lēmums Nr. 871

Par konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
rezultātiem 2008.gadā

_____________________________________________________________

Pamatojoties uz konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas 2008.gada 30.oktobra lēmumu (prot. Nr. 1) un Finanšu komitejas 30.10.2008. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt konkursa rezultātus 2008.gadā un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks š.g. 14.novembrī Cēsu pilsētās 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs, pasniegt naudas prēmiju un izteikt atzinību sekojošiem konkursa laureātiem:

1. par pirmo vietu Vaļņu ielai 27, Cēsīs, īpašnieki z/s “Kliģeni” (reģ. Nr.49501007086) direktors Aleksandrs Raubiško un Ingūnai Stiebrai, (personas kods 300967-11293) izmaksājot naudas prēmiju Ls 3000;

2. par otro vietu Palasta ielai 22, Cēsīs, īpašnieks Cēsu Kristus Apskaidrošanas Pareizticīgo baznīcas draudze, priesteris Andrejs Rogačovs, izmaksājot naudas prēmiju Ls 2300;

3. par trešo vietu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsis, īpašniece Sarmīte Bumbiere (personas kods100762-11285), izmaksājot naudas prēmiju Ls 1500;

4. veicināšanas prēmiju par īpašuma Rīgas ielā 49, Cēsīs, fasādes remontu, īpašnieki Valdis Verners (personas kods 260849-11288), Maruta Kalve (personas kods 070847-11354), Ģirts Verners (personas kods 021151-11288), izmaksājot naudas prēmiju Ls 800;

5. veicināšanas prēmiju par īpašuma Lielā Katrīnas ielā 16, Cēsīs, fasādes remontu, īpašnieks Valdis Ligers (personas kods 090560-11296), izmaksājot naudas prēmiju Ls 500.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A. Zerne) neizmantoto konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” balvu fondu par 2008.gadu Ls 1900 (viens tūkstotis deviņi simti lati) apmērā iekļaut 2009.gada budžetā un paredzēt šo summu pašvaldības objekta Rīgas ielā 7, Cēsīs, daļējai izdevumu segšanai fasādes sakārtošanā 2009.gadā.

7.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Konkursa rezultāti – Prezentācija (PowePoint)
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv