Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  - Realizētie projekti līdz 2008. gadam
  - Aktuālie projekti
  - Ielu remontdarbi
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Projekti> Aktuālie projekti> Projekts „ Sabiedrība ar dvēseli”

- Cēsu pilsētas tranzītielas - Gaujas ielas rekonstrukcija
- NVO projektu konkurss
- Projekts „ Sabiedrība ar dvēseli”
- Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā
- Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes
- Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem
- Cēsu novada attīstības programmas izstrāde
- Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija
- Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide
- Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija
- „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā”
- Projekts „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana”
- „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošana Caunas ielā 8, Cēsīs”
- Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai
- Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai
- Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs
- Cēsu sanatorijas internātpamatskolas aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana
- „Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu informatizācija”
- „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE)”
- Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
- Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās
- „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija”

Projekts „ Sabiedrība ar dvēseli”


KONKURSA “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI ” NOLIKUMS

 

Konkursu „Sabiedrība ar dvēseli  organizē un līdzfinansē Cēsu novada pašvaldība  sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM, kas līdzīgus konkursus organizē savā valstī un visā Latvijā.

Kurš var piedalīties?

Piedalīties var ikviens Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs, jo iedzīvotāji paši vislabāk spēj novērtēt savu apkārtni un to, kas tur būtu jāuzlabo. Būtiska ir pašu iedzīvotāju iniciatīva projekta plānošanā. Piedalīties var jau esošas sabiedriskas organizācijas vai nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupas dalībnieku skaits nav ierobežots, bet vajadzētu būt vismaz 5 cilvēkiem.

Projektu var iesniegt un īstenot grupa, kas projektā izvirzījusi mērķi - uzlabot apkārtējo vidi.

Projektu piemēri: muzeja izveide, tautas tērpu izšūšana, jauniešu centra uzlabošana, grāmatas izdošana, atpūtas vietu izveidošana (pulcēšanās vietas izveide, sabiedriskās pirts remonts, soliņu uzstādīšana, peldvietas ierīkošana, ģērbtuves izveidošana utt.) vai sporta objektu labiekārtošana (volejbola laukuma izveidošana, BMX trases izveidošana, šķēršļu trases izveidošana, trenažieru zāles ierīkošana utt.), mājas pagalma un tās apkārtnes labiekārtošana (jauna sporta vai bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, koplietojamās telpas remonts, jumta nomaiņa, koku, krūmu vai citu augu iestādīšana utt.) vai arī kas cits, kas atbilst projekta mērķim.

Pēc pieteikumu saņemšanas žūrija izraudzīs 10 labākos projektus. Šai gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.

Kā pieteikties konkursam?

Aizpildiet projekta pieteikuma veidlapu un to nogādājiet Cēsu novada pašvaldībā(Cēsīs, Bērzaines ielā 5, LV-4101 Iedzīvotāju apkalpošanas centrā) līdz 2012.g .30.aprīlim.

Veidlapā ir jautājumi par Jūsu grupu. Veidlapā ir jāuzrāda grupas dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī kontaktpersonas vārds un uzvārds un adrese. Visa turpmākā informācija par projektu tiks sūtīta šim cilvēkam. Veidlapas galvenajā daļā ir jāapraksta pats projekts un jāiekļauj arī informācija par projekta izmaksām.

Projektu vērtēšanas kritēriji:

  • Projektu sabiedriskais nozīmīgums un ieguvums apkārtējiem: projekta dzīvotspēja, izmaiņas mikroklimatā, sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanās un to ietekme uz teritorijas attīstību, ieguvēju skaits;
  • Projekta oriģinalitāte;
  • Projekta kvalitāte - projekta aprakstam jābūt uzrakstītam skaidri saprotamā valodā, lai nerastos pārpratumi un vilšanās;
  • Projekta pieteikumā jābūt šādai informācijai:

Kādi ir Jūsu projekta mērķi? Kāda ir esošā situācija? Kam (iedzīvotāju grupai) tiks vislielākais labums no Jūsu projekta? Ko projekta īstenošana dos Cēsīm un tās iedzīvotajiem? Kāds ir projekta īstenošanai paredzētais laika grafiks?

  • Svarīga ir ne tikai projekta kvalitāte, bet būtiski ir arī tas, kā projekts tiks īstenots – galvenais princips projekta īstenošanā „darīsim paši”. Jo grupa pati vairāk darīs, lai projektu īstenotu, jo lielākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts;
  • Izmaksu pamatojums un līdzfinansējuma piesaiste;

 

 

  • Projekts nedrīkst izraisīt strīdus!

Ja rodas nopietnas nesaskaņas projekta dēļ, tad projekts netiks atbalstīts. Ja strīdi sākas projekta īstenošanas gaitā, tad doto projektu neizvirzīs kā kandidātu īpašai balvai. Mēs nepildīsim tiesneša lomu un neiesaistīsimies nekādos juridiskos procesos;

·         Ja projekta ietvaros tiek veikta publiskās apkārtējās vides teritorijas labiekārtošana, nepieciešams saskaņojums ar iesaistītām personām (piemēram, daudzdzīvokļu namu labiekārtošanas gadījumā jābūt saskaņojumam ar visu māju iedzīvotājiem (vēlams konsultēties ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju), kā arī konsultācijas un konceptuāls saskaņojums Cēsu novada pašvaldības būvvaldē.

Ja projekts atbildīs visiem kritērijiem, tas tiks apstiprināts. Tādā gadījumā grupa saņems 800 EUR kā līdzfinansējumu projekta īstenošanai.

Projektu pieteikumu izvērtēšana

Mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām, tiks organizēts pasākums, kurā projektu pieteicējs 5 minūtes  prezentēs savu projektu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, cik daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti. Otrs svarīgākais kritērijs ir projekta atbalstītāju skaits iedzīvotāju vidū.

            Žūrijas komisija noklausīsies visu projektu prezentācijas un uzdos jautājumus. Pēc prezentācijām žūrijas komisijas locekļi apspriedīsies un izvēlēsies 10 projektus, kuri tiks atbalstīti un līdzfinansēti.

Līdzfinansējums   Maksimālais finansējums no Cēsu novada pašvaldības un KNHM fonda, uz kuru var pretendēt viens projekts  ir 800 EUR.  Pieteicējam jānodrošina 20%   līdzfinansējums  projekta īstenošanai no pašu līdzekļiem vai arī piesaistot sponsorus.

Projektu īstenošana

Pēc projektu izvērtēšanas, žūrija nosūtīs informāciju projektu īstenotājiem par turpmāko rīcību. Kontaktpersona tiks aicināta parakstīt vienošanos par projekta ieviešanu.

Projektu īstenošanas pēdējais termiņš ir 2012.gada 30.septembris, tad tiem jābūt pabeigtiem un gataviem žūrijas apskatei.

Grupām būs jāiesniedz atskaite par projekta īstenošanas gaitu. Tajā jāmin problēmas ar kādām Jūs saskārāties projekta realizācijas gaitā un to risinājumi. Šī ir iespēja katrai grupai pašai novērtēt savus sasniegtos rezultātus. Projekta īstenošanas gaitā izgatavotās fotogrāfijas, kartes, sapulču protokolus, saraksti, avīžu rakstiņus par jūsu projektu utt., var pievienot atskaitei.

Grupām atskaite jāiesniedz tikko projekts ir pilnībā pabeigts, bet katrā ziņā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 15.oktobrim.

Žūrija var apmeklēt projektu realizētājus jebkurā tā īstenošanas brīdī, lai redzētu projekta realizācijas progresu.

Ja projekta realizācijas gaitā mainās plāni, par to ir jāinformē žūrija. Ja jūs neinformējat žūriju par izmaiņām, tā var nolemt, ka jums nav izdevies īstenot projektu atbilstoši sākotnējam plānam. Tad zūd iespēja saņemt īpašo balvu.

Konkurss bez balvām nav iedomājams!

Mēneša laikā pēc projektu pabeigšanas žūrija apmeklēs visus projektus un tiksies ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem. Žūrijai ir ļoti svarīgas pārrunas ar projektu īstenotājiem, jo būtisks ir ne tikai fiziskais galaprodukts, bet arī kā grupa sadarbojās projekta īstenošanas gaitā.

Žūrija rūpīgi izvērtēs visus projektus un izvēlēsies 1 labāko. Tās grupas, kas veiksmīgi īstenos savu projektu, saņems sertifikātu par veiksmīgu līdzdalību projektā.

Vislabāk īstenotie projekti saņems balvu.

Balvu pasniegs īpašā svētku pasākumā 2013.gada janvārī, par datumu savlaicīgi informējot.

Pieteikuma veidlapu skatīt ŠEIT.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv