Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 4.jūnijs   Vārda dienu svin: Elfrīda, Sintija, Sindija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība
  » Pasākumu kalendārs
  » Diskusijas
  » Sludinājumi
  » Fotogalerija
  » Lapas karte
  » Kultūra
  » Vide
  - Local Agenda
  - Vides attīstības padome
  -- 2006. gads
  - Noderīgas saites
  - Vides apsaimniekošanas prasības iedzīvotājiem
  - Vides politikas plāns un rīcības programma
  - Zaļais stūrītis
  - Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka dabas aizsardzības plāns
  » Dzīvnieku patversme
  » Bizness

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> N.M.> Vide> Vides attīstības padome> Nolikums

- Pārskats par Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes darbību 2006. gadā
- Pārskats par Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes darbību 2005. gadā
- Padomes mērķi un funkcijas
- Sastāvs
- Nolikums

NolikumsPielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

25.07.2002.,prot.Nr.18, § 19

 

Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes nolikums

 1. Cēsu pilsētas Vides attīstības padome (VAP) ir ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14. marta lēmumu (protokols # 7-5) izveidota neatkarīga sabiedriski konsultatīva struktūra, kuras uzdevums ir sekmēt Cēsu pilsētas dabas, arhitektūras un kultūrvēsturisku vērtību un pieminekļu (tālāk - nozare) apzināšanu, saglabāšanu un attīstību.
 2. VAP darbības galvenie pamatvirzieni:
  1. Cēsu pilsētas iedzīvotāju un domes darbinieku sistemātiska apmācīšana un konsultēšana par ar nozari saistītiem jautājumiem;
  2. pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu projektu rosināšana, virzīšana un saskaņošana ar nozarei atbilstošajām struktūrām un uzraudzības institūcijām;
  3. līdzdalība pilsētas kultūrainavas ikdienas uzturēšanas un sakopšanas darbu, kā arī racionālas līdzekļu izlietošanas plānošanā;
  4. palīdzēt Cēsu pilsētas domei veidot un uzturēt profesionālu saikni ar nozari saistītām institūcijām un ieinteresētajām pusēm;
  5. nozares objektu apzināšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas izveidošana;
  6. nozares objektu veidošanas, rekonstrukcijas un modernizācijas projektu rosināšana un izvērtēšana;
  7. nozares attīstības pieredzes apgūšana citās Latvijas pilsētās un ārvalstīs, izmantojot publikācijas, ekskursijas, tālākiem braucieniem;
  8. līdzdalība Cēsu pilsētas attīstības plānu izstrādē, lietišķi sadarbojoties ar Vides attīstības programmas izstrādes darba grupu;
 3. VAP darbības galvenie pamatnoteikumi:
  1. VAP sanāk ne retāk kā 6 reizes gadā, nosakot nākošās sēdes datumu un laiku iepriekšējā sēdē; steidzami lēmumi tiek pieņemti, saskaņojot VAP vairākumam, pa telefonu vai elektroniski;
  2. VAP sēdēs apspriež iepriekš sagatavotus aktuālus un perspektīvus nozares jautājumus, lēmumu pieņemšana var notikt arī izbraukumu sēžu laikā;
  3. VAP sēdes protokolē ievēlēts cilvēks, protokola norakstus vēlākais nedēļas laikā iesniedz Cēsu domes kancelejā, lietvedība un sarakste notiek uz Cēsu domes rēķina;
  4. VAP sēdēs var pieaicināt ekspertus, apspriežamajos jautājumos kompetentus darbiniekus;
  5. VAP padomes locekļi savlaicīgi paziņo par nepiedalīšanos nākošā sēdē;
  6. Par katru darba gadu VAP sagatavo atskaiti un priekšlikumus nākotnei.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv