Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
  » Skolēnu autobuss
  » Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:
  » Statistika
  » Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
  » Aktualitātes
  » Pašvaldības izglītības stratēģija
  » Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Izglītība> Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:> Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums

- Noteikumi pedagogu tālākizglītībai
- Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)
- Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
- Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums
- Nolikums Par Cēsu pilsētas interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu un pedagogu apbalvošanu
- Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”
- Nolikums par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas .....

Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums


Apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē
14.11.2002.,prot.Nr.27,p.8
grozījumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē
28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.
grozījumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē
21.08.2008.prot.Nr.14.lēmums Nr.691.

 

I.Vispārīgie noteikumi 

1.      Naudas balvas mērķis ir atzīmēt Cēsu pilsētas skolu 8.un 11.klašu skolēnus un ģimnāzistus, apliecinot mācību un radošas darbības nozīmīgumu.

Cēsu pilsētas dome piešķir

1.      3 naudas balvas (katru) Ls 50 apmērā 8.klašu skolēniem

2.      3 naudas balvas (katru) Ls 50 apmērā 8.klašu ģimnāzistiem prēmijas

3.      6 naudas balvas (katru) Ls 75 apmērā 11.klašu skolēniem un ģimnāzistiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.)

2.      Naudas balvas kandidāta pienākums ir sniegt rakstisku pārskatu par savu radošo darbību un sasniegumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.)

3.      Kandidātus naudas balvas piešķiršanai izvirza mācību iestādes padome vai pedagoģiskā padome, vai skolēnu parlaments līdz 1.jūlijam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.)

4.      Cēsu pilsētas domei ir tiesības mainīt prēmiju skaita sadalījumu starp 8.klašu skolēniem , 8.klašu ģimnāzistiem, 11.klašu skolēniem un ģimnāzistiem un palielināt piešķiramo prēmiju skaitu, vadoties no skolēnu un ģimnāzistu mācību darba rezultātiem, pamatojoties uz pašvaldības budzēta apstiprināto finansējumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 21.08.2008.prot.Nr.14.lēmums Nr.691.) 

II. Naudas balvas piešķiršanas kārtība

2.1.Mācību iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes , vai skolēnu parlaments

naudas balvas piešķiršanai izvirza

  • 8.klašu skolēnus, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ir vismaz 8 balles
  • 8.klašu ģimnāzistus un 11.klašu skolēnus un ģimnāzistus, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ir vismaz 8,50 balles

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 21.08.2008.prot.Nr.14.lēmums Nr.691.)

2.2.Mācību iestāde Cēsu pilsētas domē par izvirzīto kandidātu iesniedz sekojošus dokumentus:

  • Mācību iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes , vai skolēnu parlamenta sēdes lēmuma kopija vai izraksts no protokola par izvirzīšanu naudas balvas saņemšanai
  • Direktora apstiprināts sekmju izraksts
  • Kandidāta rakstisks pārskats par savu radošo darbību un sasniegumiem
  • Diplomu, atzinības rakstu,sertifikātu u.c. dokumentu, kas apliecina sasniegumus, kopijas

Aizpildīta pieteikuma anketa (paraugs pielikumā)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.)

2.3. izglītības iestāžu iesniegto priekšlikumu atbilstību nolikumam izvērtē Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa un sagatavo priekšlikumu par naudas balvas piešķiršanu, izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai. Naudas balvas piešķir ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz komitejas atzinumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 21.08.2008.prot.Nr.14.lēmums Nr.691.) 

2.4.Cēsu pilsētas dome naudas balvu un tās piešķiršanas apliecinošu Cēsu pilsētas domes Atzinības rakstu piešķir vienu reizi gadā, to pasniedz Zinību dienā pilsētā organizētajā svinīgajā pasākumā vai attiecīgās izglītības iestādes svinīgajā pasākumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.)

 

Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu
un ģimnāzistu prēmijas nolikums
Apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē
14.11.2002.,prot.Nr.27,p.8
grozījumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē
28.08.2003.prot.Nr.16.p.1.
Pielikums

 

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam…………………………………………

 

Cēsu pilsētas ………………………………………………………………….

(norādīt mācību iestādi)

………………………………………………………………………...

(norādīt iesniedzēju –skolas padome, pedagoģiskā padome vai skolēnu parlaments)

 

pieteikums Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēna (ģimnāzista )naudas balvai.

 

Izvirzām Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēna (ģimnāzista) naudas balvas saņemšanai ……..klases

skolēnu (ģimnāzistu)……………………… ……………………………………………………

(vārds, uzvārds)

pers.kods………..……………,

pieraksta adrese……………… ……………………………………………………….

 

Pamatojums kandidāta izvirzīšanai ..……………………… ..…………………………………… ………………………… …………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………   ……………… ……… ……… ……………… ……………… …………………… ………… …………… ………… …………........

Pielikumā sekojoši dokumenti:…………… ……… …………… ………………………

…………… ……………… ………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………  ………………………………………………………………………..

Datums …………… …… ………… ……………… …………………… …………… ……………………………… …………………… ………… ……………… ……………… ………… ………… ……… ……

 

(Atbildīgās personas paraksts, vārds, uzvārds, ieņem amais amats)

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv