Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
  » Skolēnu autobuss
  » Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:
  » Statistika
  » Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
  » Aktualitātes
  » Pašvaldības izglītības stratēģija
  » Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Izglītība> Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:> Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”

- Noteikumi pedagogu tālākizglītībai
- Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)
- Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
- Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums
- Nolikums Par Cēsu pilsētas interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu un pedagogu apbalvošanu
- Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”
- Nolikums par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas .....

Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”


Apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē

26.09.2002.,prot.Nr.24,p.13.

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu

1.1. studiju kredītam

1.2. studējošā kredītam.

II. Kārtība, kādā saņem galvojumu

2.Galvojumu studiju kredīta vai studējošā kredīta saņemšanai, atbilstoši 29.05.2002.Ministru kabineta noteikumi Nt.220, dod Cēsu pilsētas pašvaldībā pierakstītiem studentiem, kuri

2.1. no mācībām brīvajā laikā strādā vai ir strādājuši izvēlētajā studiju virzienā,

2.2. mācīsies studiju virzienā, kuras speciālistiem ir pieprasījums Cēsu pilsētā,

2.3. turpina studijas vidējā mācību iestādē aizsākto zināšanu apguves virzienu (piedalās zinātniskajos lasījumos, kursa darbos, konkursos un semināros),

2.4. mācīsies darba tirgū pieprasītā studiju virzienā,

3. Lai pretendētu uz galvojumu, par to jāvienojas rakstiski ar Cēsu pilsētas domi līdz tekošā gada 1.jūlijam

4. Iespējamā galvojuma saņemšanai līdz tekošā gada 31.maijam domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1. iesniegums ( veidlapa pielikumā ),

4.2. skolas atsauksme par spēju attīstību izvēlētajā studiju virzienā,

4.3. sekmju izrakstu par mācību sasniegumiem 11.un 12.klasē,

4.4. dokumentu kopijas ( diplomi, sertifikāti, atzinības u.c.) par sasniegumiem mācību priekšmetos, kuri saistīti ar studijām izvēlētajā studiju virzienā,

citi apliecinājumi ( darba devēju vai interešu izglītības programmu vadītāju atsauksmes, publikācijas avīzēs, apliecinājumi par dalību un sasniegumiem skatēs, konkursos, izstādēs, projektos u.t.t.), kas liecina par pretendenta (uz studiju vai studējošā kredītu) mērķtiecīgu darbību savu spēju un talantu attīstībā izvēlētajā studiju virzienā,

4.6. citi dokumenti, kuri varētu pierādīt Cēsu pilsētas domes galvojuma nepieciešamību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.220 no 29.05.2001. “Kārtība , kādā tiek piešķirts, apmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”

5. Iesniegumu atbilstību noteikumiem “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam” izvērtē Cēsu pilsētas domē ar priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.

6. Pašvaldības galvojumu izsniedz pašvaldības kredītportfeļa ietvaros.

7. Iesniegumus, kuri atbilst noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam” prasībām, izskata apvienotā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Sociālo lietu komitejas sēdē. Komitejā pieņemto lēmumu virza uz izskatīšanu Finansu komitejā un pēc atzinuma saņemšanas lēmumu par galvojuma došanu vai tā atteikšanu pieņem Cēsu pilsētas dome.

 

 


Noteikumi

“Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu

studiju kredītam vai studējošā kredītam”

Apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē

26.09.2002.,prot.Nr.24,p.13.

Pielikums

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam

…………………………………………………………

(mācību iestāde, klase vai darba vieta, amats)

…………………………………………………………

(vārds, uzvārds)

…………………………………………………………

(personas kods, pases sērija, numurs, izdošanas datums vieta)

……………………………….…………………………

(dzīves vietas adrese, kods)

……………………………….…………………………

(tālrunis mājās, mācību iestādē, darbā)

 

 

IESNIEGUMS.

 

 

Lūdzu Cēsu pilsētas domes galvojumu par studiju vai studējošā kredīta (nevajadzīgo svītrot) piešķiršanu mācībām …………………………………

…………………… ………………………… …………………………………………

( norādīt augstskolu , izvēlēto studiju programmu, specialitāti).

Pielikumā (norādīt pievienotos dokumentus vai to kopijas):……………………………………….............................................................

……………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… …………………………………… ………… ………………… …………… ……………………

 

200…gada…………………….. Paraksts………………………

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv