Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> 2004. gadā paveiktais

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

2004. gadā paveiktaisAtklātā sabiedriskā fonda “Cēsinieku klubs”
vadības ziņojums 2004.gada pārskatam

2002.gada 03.janvārī tika izveidots atklātais sabiedriskais fonds “Cēsinieku klubs” (turpmāk tekstā –Klubs). Klubs LR Uzņēmumu reģistrā 2002.gada 03.janvārī ar nr.000806423.

Kluba juridiskā adrese, kā arī pasta adrese un faktiskā atrašanās vieta – Ģertrūdes iela 100 – 34, Rīga, LV- 1009.

Kluba vadības institūcijas ir Konference (augstākā vadības institūcija), Padome (tai noteiktās kompetences ietvaros pastāvīgi vada kluba darbību un kontrolē Izpilddirektora darbību) un kluba Prezidents. Kluba prezidents Rolands Tjarve, kluba padomes biedri: Selga Laizāne un Andrejs Žagars, kluba izpilddirektore: Anda Kalniņa.

Kluba darbības mērķis, uzdevumi:

Klubs ir izveidots ekonomisko un kultūras saišu stiprināšanai starp Cēsīm un Rīgu un citām Latvijas pilsētām ar uzdevumiem:

 1. piedalīties Cēsu pilsētas attīstības plānu apspriešanā,
 2. sagatavoties Cēsu pilsētas 800-tās gadadienas svinībām,
 3. veicināt ekonomiskos, kultūras un izglītības sakarus starp Cēsīm un citām pilsētām,
 4. uzturēt saikni starp Cēsīm un bijušajiem cēsiniekiem.

Lai realizētu Kluba mērķus, 2004.gadā Klubs ir veicis sekojošas aktivitātes:

1. Sadarbība ar mācību iestādēm:

Lekcijas, semināri, kur kā lektori uzstājās Kluba biedri:

  • 2004.gada 20.janvārī notika Kluba rīkotā Arta Eglīša tikšanās ar Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas audzēkņiem;
  • 2004.gada 11.februārī notika Kluba rīkotā Kaspara Ivanova tikšanās ar Cēsu 1.pamatskolas audzēkņiem;
  • 2004.gada 05.maijā notika Kluba rīkotā Unas Ulmes- Silas tikšanās ar Cēsu pilsētas ģimnāzijas audzēkņiem;
  • 2004.gada novembrī notika Kluba rīkotā Andas Kalniņas lekcija Kluba jauniešu nodaļas studentiem par projektu vadīšanu.

Atbalsts grāmatu iegādē:

  • 2004.gadā janvārī Klubs “Draudzīgā Aicinājuma dienā” dāvināja astoņām Cēsu pilsētas skolām grāmatas.

2. Atbalsts Cēsu 800-gades svinību organizēšanā:

  • 2004.gada 24.janvārī notika Kluba un Cēsu domes pārstāvju darba grupas sanāksme (“prāta vētra”), lai turpinātu darbu pie Cēsu 800-gades stratēģijas programmas izstrādes;
  • 2004.gada aprīlī, atsaucoties Cēsu domes aicinājumam, Klubs, piesaistot finansējumu un attiecīgus speciālistus, ir sagatavojis un nodevis Cēsu domes rīcībā reklāmas rakstu, kas ietver gan vēsturisko informāciju, gan galvenās Cēsu 800-gades svinību programmas idejas.

Īpaši atbalstāmais projekts- Cēsu sv. Jāņa baznīca (saistībā ar gaidāmo jubileju):

  • Par īpaši atbalstāmu objektu, kam Klubs ir uzsācis piesaistīt finansu līdzekļus noteikta Cēsu sv. Jāņa baznīca. Ir notikusi tikšanās ar LELB arhibīskapu Jāni Vanagu;
  • 2004.gada 24.aprīlī Kluba biedri un jauniešu nodaļas pārstāvji organizēja un piedalījās talkā, kur tika veikti uzkopšanas darbi gan Cēsu sv. Jāņa baznīcā, gan baznīcas teritorijā;
  • 2004.gada 04.jūnijā Kluba biedri Cēsīs tikās ar Cēsu Roteri kluba biedriem, lai vienotos par kopēju stratēģiju Cēsu sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanas projektam;
  • 2004.gada 15.jūlijā Kluba biedri ir tikušies ar Arhitektoniskās izpētes grupu (AIG), projektu grupas vadītāju Artūru Lapiņu, lai precizētu paveikto līdz šim, kā arī noskaidrotu veicamo darbu apjomu;
  • 2004.gada 4.augustā Kluba biedri ir tikušies ar Cēsu domes pārstāvjiem, kā arī ar Arhitektoniskās izpētes grupas vadību, lai pārrunātu secīgi veicamos soļus un sadarbību ar domi, saistībā ar minēto projektu;
  • 2004.gada 31.augustā Kluba biedri ir tikušies ar Cēsu sv. Jāņa baznīcas padomi un mācītāju, lai pārrunātu turpmākos sadarbības principus (sadarbības līguma slēgšana, projektu pieteikumu izstrāde iesniegšanai dažādos fondos u.c. jautājumus);
  • 2004.gada oktobrī Kluba biedri ir sagatavojuši un iesnieguši projektu “Cēsu svētā Jāņa baznīcas tehniskā projekta izstrāde; pamatu drenāža, hidroizolācijas un lietus ūdeņu savākšanas sistēmas izveide” Tūrisma attīstības valsts aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība”.

3. Citu dalībnieku (bijušo cēsinieku) informēšana par Klubu vai iesaistīšana Kluba aktivitātēs:

Jauniešu (Rīgā studējošo cēsinieku) iesaistīšana Kluba aktivitātēs:

  • 2004.gada 3.martā Klubs organizēja cēsinieku- studējošo jauniešu nodaļas atklāšanas pasākumu. Pasākumu laipni tika aicināti apmeklēt visi Rīgā studējošie cēsinieki.

4.Citas atbalsta aktivitātes:

 • 2004.gada pavasarī atsaucoties uz Cēsu rajona centrālās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas lūgumu, atbalstīta izglītojoša semināra organizēšana sakarā ar Latvijas NMP dienesta ārstniecības iestāžu iekļaušanu vienotā valsts vadības informācijas sistēmā, izsaukumu veidlapu izpildīšanā un klasifikatoru lietošanā un aizpildīšanā;
 • Vairākkārtējas tikšanās ar Cēsu domes pārstāvjiem, lai apmainītos ar informāciju, izteiktu priekšlikumus to vai citu jautājumu risināšanā.

5. Lai informētu gan Kluba biedrus, gan citus interesentus:

 • Veikti dažādi publicitātes pasākumi: sadaļas izveide Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv;
 • Izstrādāti un atlasītai datu bāzei nosūtīti (kā arī izvietoti www.cesis.lv) Kluba elektroniskie mēnešraksti.

Arī turpmāk Klubs ir paredzējis veikt dažādas aktivitātes, atbilstoši tā statūtos noteiktajiem darbības virzieniem.

Prezidents Rolands Tjarve

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv