Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība
  » Pasākumu kalendārs
  » Diskusijas
  » Sludinājumi
  » Fotogalerija
  » Lapas karte
  » Kultūra
  » Vide
  - Local Agenda
  - Vides attīstības padome
  -- 2006. gads
  - Noderīgas saites
  - Vides apsaimniekošanas prasības iedzīvotājiem
  - Vides politikas plāns un rīcības programma
  - Zaļais stūrītis
  - Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka dabas aizsardzības plāns
  » Dzīvnieku patversme
  » Bizness

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> N.M.> Vide> Vides attīstības padome> 2006. gads


Protokols Nr. 1 (20.01.2006.)


CĒSU PILSĒTAS DOMES
VIDES ATTĪSTĪBAS PADOMES
__________________________________________________

SĒDES PROTOKOLS
CĒSĪS
2006. GADA 20. janvāris NR. 1

Sēdi vada: padomes priekšsēdētājs A. Zvirgzds.

Protokolē : I. Ādamsone

Sēdē piedalās: J.Krastiņš, J. Sirlaks, D. Trapenciere; V. Caune, D. Ķibilda, I. Mercs

Uzaicinātais: Vilnis Kaņeps

     1. Vides padomes atskaite par 2005. gadu

  Ziņo A. Zvirgzds . Klātesošajiem izklāsta vides padomes darbības svarīgākos veikumus par 2005. gadu. Notikušas 8. sēdes, viena no tām izbraukuma sēde uz Ķemeru nacionālo parku. Būtiski ir panākumi, kuros Cēsu vārds iekļuvis Latvijas vides organizāciju apritē. Sekmīga bija sadarbība ar LU vides zinātnes un pārvaldes maģistrantiem. Pieredzes vērts bija TAIEX un Cēsu pilsētas domes rīkotais seminārs par vides politiku pašvaldībās.

  Klātesošie vides padomes locekļi papildinājumus atskaitei neiesniedza.

  Nolemts: Apstiprināt atskaiti. Iesniegt domes vadībai informācijai, iesniegt sabiedrisko attiecību nodaļai publicēšanai masu mēdijos.

     2. Vides padomes mērķi nākamajam darba gadam:

 • Jārada kontakts un saskarsmes punkti ar lielākajām Cēsīs darbojošajām iestādēm- piem. Cēsu rajona slimnīcu, skolām. Ar skolām ir bijusi sadarbība, taču nav apmierinājuma. Nemācējām atrast viņus interesējošo valodu.
 • Nepieciešams būtu pulcināt skolotājus no skolām , kas darbojas ar vides tēmu. Ar skolotājiem jāaprunā, kā vides tēmu izplatīt tālāk sabiedrībā.
 • Izbraukuma sēde ar tūrisma organizāciju ļaudīm.
 • Lietderīga būtu veco cēsnieku aptaujāšana par tēmām, kuras saistītas ar vides attīstību pirms kara periodā, par to gaisotni, kas toreiz virmoja, par paņēmieniem, kā cilvēkus padarīt par savas vietas patriotiem. Šo varētu darīt mazāko klašu skolēni, uz šo darbu pamata varētu attīstīt skolu jaunatnes projektus un konkursus.
 • Jāmēģina attīstīt ideja par dārzkopības instruktoru apmācību, sadarbībā ar arodskolām.
 • Aktīvi piedalīties virsūdeņu izpētes darbā, kas Cēsīs tiks uzsākta šogad projekta ietvaros.
 • Piedalīties pilsētas attīstības plāna aktualizēšanā.
 • Motivēt organizācijas, kas darbojas koku kopšanas jomā, lai izvirza savus darbiniekus 4-6 mēnešu kursos par koku kopšanu.

D. Ķibilda iesaka, kā varētu sameklēt ieinteresēto jauniešu pulciņu. D. Tabūne vadīja vēstures draugu kopu, kas sastāvēja no vairāk kā 10 ieinteresētajiem skolēniem, varbūt caur tiem pašiem kontaktiem.

V. Caune iesaka, ka tas varētu būt iedzīvotāju reģistrs, kas palīdzētu sameklēt senos cēsniekus.

A. Zvirgzds . Vēstures un bioloģijas skolotāji lūgtu bērnus aptaujāt savus vecākus.

Nolemts. Darboties pēc programmas un uz nākamo sēdi Dzīvokļu un komunālajai nodaļai ( I. Mercs) sagatavot sarakstu ar kontaktdatiem par tiem Cēsniekiem, kas dzimuši pirms 1930. gada.

     5. Par detālplānojumu brīvdabas estrādes teritorijai Pirtsupītes ielejā.

I. Ādamsone informē par projektu, kurā paredzēta detālplānojuma izstrāde. Ir bijusi sabiedriskā apspriešana, ir bijušas aptaujas, s/o Zaļās zemes vārdā R. Svabadniece iesniegusi iesniegumu pret brīvdabas estrādi šajā teritorijā.

Klātesošie A. Zvirgzds, J. Krastiņš ir iepazinušies ar iepriekš iesniegto detālplānojuma darba uzdevumu un sniedz komentārus.

Z. Jēkabsone iesaka, ka estrāde varētu būs pārvietojama, vai saliekam, vadoties no Tallinas pieredzes.

V. Caune un D. Ķibilda uzskata, ka vajag noteiktu skaitu stacionāru sēdvietu.

A. Zvirgzds atgādina, ka teritorijā ir latvāņi un ir jāpabeidz ar to iznīcināšanu.

J. Krastiņš iesaka neiznīcināt caurstaigājamos celiņu no meža kapiem uz Pils parku. V. Caune. Jātiek vaļā no ģimenes dārziem.

A. Zvirgzds. Jādomā par akustiku, ģeoloģisko izpēti. Estrāde ierīkošana Žagarkalnā nav tehnoloģiski iespējama, jo tas ir māla kalns.

Jāparūpējas par Pirtsupītes ūdens kvalitātes uzlabošanos.

Nolemts:

 • Atbalstīt brīvdabas estrādes izveidi Pirtsupītes ielajā ar nosacījumu, ka teritorija veiks divas funkcijas: Iedzīvotāju rekreācijas funkciju laikā, kad nebūs masu paskumu un masu pasākumu vietu vasaras periodā.
 • Vides padomes locekļi, kas nav iepazinušies ar darba uzdevumu detālplānojumam, izdarīt to sniegt savus komentārus līdz 1. februārim. I. Ādamsonei

     3. Par vides ministrijas vides konsultatīvo padomi.

  Vides padomes locekļi tiek informēti par Vides ministrijas vides konsultatīvās padomes uzaicinājumu piedalīties vides konsultatīvās padomes darbā. Domes speciālisti izvirzīja A. Zvirgzda kandidatūru.

  Nolemts Vides padomes locekļi atbalsta A. Zvirgzda kandidatūru Vides ministrijas vides konsultatīvās padomes darbā.

  Nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu sekretariātam veikt I.Ādamsonei.

     4. Dabas aizsardzības plāna( turpmāk DAP) izstrādes turpmākā gaita.

I.Ādamsone informē, cik tālu ir izstrādāts DAP.

 1. Zvirgzds iepazinies ar DAP iebilst, ka pārāk sīki izskatīta vairāku organismu aizsardzība, bet kompleksi jautājums nav skatīts. Nogabaliem jābūt vismaz apmēram pushektāru lieliem.

Vides M ministrijas speciālistiem un arī Baltijas Vides foruma darbiniekiem trūkst pieredzes pilsētu teritoriju dabas aizsardzības plānošanā. Plānā un arī citos iepriekš lasītajos plānos īpaši uzsvērti ES, valsts, pašvaldības normatīvi, taču nav ņemti vērā dabas likumi.

Nolemts : DAPlānam ierosināt Sabiedrisko apspriešanu. Vides padomes locekļiem iepazīties ar plānu un dot savu vērtējumu, komentārus, papildinājumus, labojumus.

     6.Par kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem.

Dace Ķibilda iepazīstina ar kultūrvēsturiskā pieminekļa apsekojuma datiem Gaujas 82 . Strādāts pēc metodikas, kuru izskatījām Vides padomes sēdē 2004. gada nogalē.

Būtu nepieciešama domes jurista konsultācija, jo dokuments jānoformē juridiski pareizi.

V. Caune. Jāiekļauj veco zemes plānu un inventarizāciju dati.

A. Zvirgzds . Jāizvērtē ēkas ainaviskais kopskats.

Nolemts: Kultūrvēsturisko pieminekļu apsekojums varētu tikt veikts pēc šāda parauga, darbs jāturpina.

     7. Dažādi. D. Ķibilda izklāsta ideju par memoriāla izveidi represētajiem.

VKPAI ir pret šāda memoriāla izveidi muzeja pagalmā. Iesaka Lejas kapus, Maija parku, stacijas laukumu.

J. Sirlaks ir pret Maija parku, jo tam ir cits konceptuālais risinājums un piemiņas vietai nav atvēlēta telpa.

V. Caune ir kategoriski pret represēto piemiņas vietas atrašanos Pils kompleksā, iesaka, ka pilsētas TP būtu nepieciešamas vietas, kurās plānoti pieminekļi un piemiņas vietas.

D. Ķibilda. Piemiņas vietas izveide ir pretrunā ar pils kompleksa konceptuālo attīstību.

Nolemts . Padome neiesaka virzīt ideju par represēto memoriāla izveidi muzeja pagalmā , jo nav konceptuāli loģiski un pamatoti izstrādāta ideja par piemiņas vietas funkcionalitāti un ņemot vērā Pils kompleksa attīstības virzienu, nav ievērtēts pietiekamas cieņas apliecinājuma sniegšanas aspekts represētajiem.

 

Nākamā vides padomes sēde 17. februārī, plkst. 9.00

Sēdi vadīja : A.Zvirgzds


Protokolēja : I. Ādamsone

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv