Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> 2005. gadā paveiktais

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

2005. gadā paveiktais


Biedrības “Cēsinieku klubs”
vadības ziņojums 2005.gada pārskatam

2002.gada 03.janvārī tika izveidots atklātais sabiedriskais fonds “Cēsinieku klubs” (turpmāk tekstā –Klubs). Klubs reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 2002.gada 03.janvārī ar nr.000806423. 2005.gadā tika veikta Kluba pārreģistrācija par biedrību un tā reģistrēta nodibinājumu reģistrā 2005.gada 31.martā ar reģistrācijas numuru 40008064230. Kluba juridiskā adrese, kā arī pasta adrese un faktiskā atrašanās vieta – Ģertrūdes iela 100 – 34, Rīga, LV- 1009.

Kluba vadības institūcijas ir Biedru sapulce (Kluba augstākā vadības institūcija), padome (Kluba zemākā pārvaldes institūcija) un kluba Valde, kuras sastāvā darbojas trīs valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve un valdes locekles: Zelma Tonne un Anda Kalniņa- Stūrīte.

Klubs ir dibināts, lai sekmētu cēsinieku atbalstu Cēsu pilsētas un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, Klubs veic šādus uzdevumus:

  • aktīvi iesaistās Cēsu pilsētas 800 gadu jubilejas svinību organizēšanā;
  • finansiāli atbalsta sociāli maznodrošinātās un sociāli nelabvēlīgās cēsinieku ģimenes;
  • veic izglītošanas un informēšanas pasākumus par dažādām karjeras iespējām un profesijām Cēsu skolniekiem;
  • sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Cēsu skolām.

Lai realizētu mērķus, 2005.gadā Klubs ir veicis sekojošas aktivitātes:

1. Sadarbojies ar mācību iestādēm:

  • 2005.gadā janvārī Klubs “Draudzīgā Aicinājuma dienā” dāvināja astoņām Cēsu pilsētas skolām grāmatas.
  • 2005.gada maijā Kluba biedri- Cēsu 2.pamatskolas absolventi, atsaucoties uz aicinājumu, tikās ar skolas skolēniem un skolotājiem.

2. Sniedzis atbalstu Cēsu 800-gades svinību organizēšanā:

  • 2005.gada 17.septembrī pasākuma “300 dienas līdz Cēsu 800gadei” ietvaros Kluba Jauniešu nodaļa sadarbībā ar Cēsu pilsētas domi rīkoja piedzīvojumu stafeti “Iepazīsti Cēsis!”, kas notika Cēsu ielās, rosinot interesi par pilsētas vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī veicinot jauniešu līdzdalību Cēsu astoņsimtgades jubilejas sagaidīšanas pasākumos.

Īpaši atbalstāmais projekts- Cēsu sv. Jāņa baznīca (saistībā ar gaidāmo jubileju):

  • 2005.gada sākumā noslēgts četrpusējs līgums ar Cēsu pilsētas domi, Evaņģēliski Luterisko baznīcu un Sv.Jāņa baznīcas draudzi par kopēju sadarbību projekta realizācijā un projekta vadītāja piesaisti, un finansēšanu. Reizi mēnesī notiek regulāras tikšanās četru iesaistīto pušu starpā.
  • 2005.gada vasarā panākta vienošanās ar “Radio 3” un laikrakstu “Druva” par informatīvā atbalsta sniegšanu projekta gaitā.
  • 2005.gada vasarā projektam piesaistīts projekta vadītājs – Ainis Ozoliņš. Projekta vadītājs 19.septembrī uzsācis darbu pie baznīcas tehniskā stāvokļa novērtēšanas – līdz 2006.gada maijam tiks sniegts atzinums par pašreizējo situāciju un tuvākajiem nepieciešamajiem darbiem.
  • 2005.gada nogalē Kluba Jauniešu nodaļa palīdzēja Sv. Cēsu Jāņa baznīcas draudzes locekļiem sagatavošanās darbos pirms Ziemassvētku pasākumiem.

3. Organizējis pasākumus un informējis gan Kluba biedrus, gan citus interesentus par Cēsīm un Kluba aktivitātēm:

  • 2005.gada 5.aprīlī klubā “Casablanca” tika rīkots Kluba Jauniešu nodaļas pirmā pastāvēšanas gada jubilejas pasākums, ar devīzi – „Cēsis vieno!”. Pasākuma mērķis bija informēt kluba biedrus un pārējos cēsiniekus par 2004.gadā paveiktajiem darbiem, kā arī piesaistīt jaunus biedrus. Pasākumā pulcējās vairāk kā 100 studējošo cēsinieku, kā arī viesi no Cēsu pilsētas domes un Liepājas pārstāvniecības Rīga.
  • 2005.gada 20.maijā Kluba biedri piedalījās ārvalstu diplomātu vizītē Cēsīs, kuras laikā iepazīstināja ārvalstu viesus ar Kluba mērķiem un pašreizējām aktualitātēm.
  • 2005.gada 26.maijā Kluba jaunieši neformālā gaisotnē tikās ar Liepājas pārstāvniecības Rīgā jauniešiem, lai dalītos pieredzē un ģenerētu idejas potenciāliem projektiem un veiksmīgai sadarbībai nākotnē.
  • Šī gada laikā Kluba jauniešiem ir bijusi lieliska iespēja piedalīties starptautiskos semināros un projektos Grieķijā, Slovākijā un Turcijā, daloties pieredzē un veidojot kontaktus ar citu valstu jauniešiem, kā arī smeļoties jaunas idejas turpmāko projektu īstenošanai. Tikšanos laikā bija iespēja prezentēt Klubu, tā veiktās un plānotās aktivitātes.
  • 2005.gada 1.septembrī Kluba pārstāvji Zinību dienas pasākumu ietvaros informēja Cēsu jauniešus par Kluba Jauniešu nodaļas mērķiem un aktivitātēm.
  • Veikti dažādi publicitātes pasākumi: sadaļas veidošana un aktuālās informācijas izvietošana Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv;
  • Izstrādāti un atlasītai datu bāzei nosūtīti (kā arī izvietoti www.cesis.lv) Kluba elektroniskie mēnešraksti.

 

4. Veicis citas aktivitātes:

  • Kluba jaunieši turpinot iepriekš aizsāktās tradīcijas, parādot savu labo gribu un dodot reālu ieguldījumu Cēsu sakopšanā 2005. gada 7.maijā vienojās kopējā pavasara talkā Pirtsupītes graviņā pie Cēsu slimnīcas.

Arī turpmāk Klubs ir paredzējis veikt dažādas aktivitātes, atbilstoši tā statūtos noteiktajiem darbības virzieniem.

Valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv