Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.jūlijs   Vārda dienu svin: Zaiga, Asne, Asna
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats


Kluba vadība un Kluba realizēto projektu, aktivitāšu vadīšana:

Laikā no 2002.gada līdz 2005.gadam Kluba padomē darbojās Selga Laizāne un Andrejs Žagars, prezidents bija Rolands Tjarve, izpilddirektore- Anda Kalniņa- Stūrīte. Savukārt, no 2005.gada līdz šim brīdim Klubu vada Kluba valde, kuras sastāvā darbojas trīs valdes locekļi: priekšsēdētājs Rolands Tjarve un valdes locekles: Zelma Tonne un Anda Kalniņa- Stūrīte.

Kluba pastāvēšanas laikā virkni praktisku aktivitāšu veikusi ne tikai Kluba vadība, bet gandrīz visi Kluba biedri. Taču ir bijušas un joprojām ir virkne dažādu aktivitāšu, projektu, kas prasa nepārtrauktu iesaistīšanos, tā piemēram, Gints Lazdiņš kopš 2004.gada līdz šim Klubu pārstāv projektā “Baltu baznīcu Cēsīm!”, tāpat Gints Lazdiņš un Zane Siksnāne kopš 2003.gada līdz šim strādā pie visiem Kluba sabiedrisko attiecību projektiem, tai skaitā veido Kluba mēnešrakstus. Laika posmā no 2003. līdz 2005.gadam Zelma Tonne aktīvi darbojusies Kluba jauniešu nodaļas izveidē un vadīšanā, kur no 2005.gada šos pienākumus pārņēmusi Rūta Kornete.

Kluba darbības mērķi un uzdevumi, kā arī galvenais paveiktais:

Laikā no 2002.gada līdz 2005.gadam Kluba darbības mērķis bija ekonomisko un kultūras saišu stiprināšanai starp Cēsīm un Rīgu un citām Latvijas pilsētām ar uzdevumiem:

  • piedalīties Cēsu pilsētas attīstības plānu apspriešanā,
  • sagatavoties Cēsu pilsētas 800-tās gadadienas svinībām,
  • veicināt ekonomiskos, kultūras un izglītības sakarus starp Cēsīm un citām pilsētām,
  • uzturēt saikni starp Cēsīm un bijušajiem cēsiniekiem.

2005.gadā pēc Kluba pārvēlēšanām, tika veikta arī Kluba pārreģistrācija par biedrību. Tad arī tika izvirzīts Kluba jaunais mērķis un turpmākie uzdevumi. Laikā no 2005.gada līdz šim brīdim Kluba darbības mērķis ir sekmēt cēsinieku atbalstu Cēsu pilsētas un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai ar uzdevumiem:

 • aktīvi iesaistīties Cēsu pilsētas 800 gadu jubilejas svinību organizēšanā,
 • finansiāli atbalstīt sociāli maznodrošinātās un sociāli nelabvēlīgās cēsinieku ģimenes,
 • veikt izglītošanas un informēšanas pasākumus par dažādām karjeras iespējām un profesijām Cēsu skolniekiem,
 • sniegt finansiālu un materiālu atbalstu Cēsu skolām.

Lai arī jaunais Kluba mērķa akcents ir sociālie jautājumi, joprojām aktuāli paliek arī 800-gades pasākumi, izglītība u.c. jautājumi. Lai realizētu Kluba mērķus, laika posmā no 2002.gadam līdz šim brīdim Klubs ir paveicis:

1.Sadarbība ar mācību iestādēm:

  • Klubam nu jau par tradīciju ir kļuvusi “Draudzīgā Aicinājuma dienā” dāvināt Cēsu pilsētas skolām grāmatas.

  • Notikušas vairākas Kluba biedru vizītes Cēsu skolās, tā piemēram, 2003.gadā tika organizēta Rituma Ivanova meistarklase Cēsu Mākslas skolā, Druvja Mūrmaņa tikšanās ar divu Cēsu pilsētas skolu audzēkņiem; 2004.gadā- Arta Eglīša tikšanās ar Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas audzēkņiem, Kaspara Ivanova tikšanās ar Cēsu 1.pamatskolas audzēkņiem, Unas Ulmes- Silas tikšanās ar Cēsu pilsētas ģimnāzijas audzēkņiem, kā arī Andas Kalniņas lekcija Kluba jauniešu nodaļas pārstāvjiem par projektu vadīšanu. 2005.gada maijā Kluba biedri- Cēsu 2.pamatskolas absolventi, atsaucoties uz aicinājumu, tikās ar skolas skolēniem un skolotājiem.

2.Atbalsts Cēsu 800-gades svinību organizēšanā:

   • Kā savu centrālo aktivitāti Cēsu 800-gades atbalstam, Klubs definēja atbalstu projektam “Baltu baznīcu Cēsīm!”, taču laikā līdz 800-gades kulminācijas pasākumiem, Klubs paveicis ne mazums. 2002.gada 22.oktobrī Latvijas Nacionālajā operā sadarbībā ar Cēsu domi tika rīkota prezentācija, lai “pieteiktu” Cēsu 800-gades jubileju un gatavošanos gaidāmajiem pasākumiem, Klubs veica arī šī pasākuma finansējuma piesaisti. 2003.gada 26.aprīlī un 2004.gada 24.janvārī notika Kluba un Cēsu domes pārstāvju darba grupas sanāksmes (“prāta vētras”), lai izstrādātu Cēsu 800-gades stratēģijas programmu. Klubs ir sniedzis arī atbalstu Cēsu domei, palīdzot piesaistīt jubilejas informatīvos atbalstītājus. 2004.gada aprīlī, atsaucoties Cēsu domes aicinājumam, Klubs, piesaistot finansējumu un attiecīgus speciālistus, ir sagatavojis un nodevis Cēsu domes rīcībā reklāmas rakstu, kas ietver gan vēsturisko informāciju, gan galvenās Cēsu 800-gades svinību programmas idejas. 2005.gada 17.septembrī pasākuma “300 dienas līdz Cēsu 800gadei” ietvaros Kluba jauniešu nodaļa sadarbībā ar Cēsu pilsētas domi rīkoja piedzīvojumu stafeti “Iepazīsti Cēsis!”, kas notika Cēsu ielās, rosinot interesi par pilsētas vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī veicinot jauniešu līdzdalību jubilejas sagaidīšanas pasākumos. 2006.gada jūlijā pasākuma “Cēsīm 800” ietvaros Klubs rīkoja izsoli „Bērni – mūsu nākotne”, kuras laikā tiks izsolītas pazīstamo cēsinieku unikālas mantas un priekšmeti. Izsoles laikā savāktie līdzekļi tika nodoti Cēsu Maija parka bērnu laukuma labiekārtošanai.

3.Īpaši atbalstāmais projekts- Cēsu sv. Jāņa baznīca:

   • Par Kluba īpaši atbalstāmu objektu noteikta Cēsu sv. Jāņa baznīca. Sadarbībā ar a/s Hansabanka 2003.gada 24.decembrī tika rīkots svinīgs pasākums, kur banka ziedoja naudu labdarības mērķim t.i. Cēsu sv. Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanas projektam u.c. Lai virzītu projektu, informētu, piesaistītu sabiedrības interesi, kā arī piesaistītu projektam finansējumu, Klubs ir ticies ar LELB arhibīskapu Jāni Vanagu, 2004.gada vasarā- ar Cēsu Roteri kluba biedriem, 2004.gada 15.jūlijā- ar Arhitektoniskās izpētes grupu (AIG) (precizējot paveikto līdz šim, kā arī lai noskaidrotu veicamo darbu apjomu), 2004.gada 4.augustā- ar Cēsu domes pārstāvjiem, pārrunājot secīgi veicamos soļus, 2004.gada 31.augustā- ar Cēsu sv. Jāņa baznīcas padomi un mācītāju, lai pārrunātu turpmākos sadarbības principus (sadarbības līguma slēgšana, projektu pieteikumu izstrāde iesniegšanai dažādos fondos u.c. jautājumus). 2004.gada oktobrī Kluba biedri ir sagatavojuši un iesnieguši projektu “Cēsu svētā Jāņa baznīcas tehniskā projekta izstrāde; pamatu drenāža, hidroizolācijas un lietus ūdeņu savākšanas sistēmas izveide” Tūrisma attīstības valsts aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība”. 2005.gada sākumā noslēgts četrpusējs līgums ar Cēsu pilsētas domi, Evaņģēliski Luterisko baznīcu un Sv.Jāņa baznīcas draudzi par kopēju sadarbību projekta realizācijā un projekta vadītāja piesaisti, un finansēšanu. Reizi mēnesī notiek regulāras tikšanās četru iesaistīto pušu starpā. 2005.gada vasarā panākta vienošanās ar “Radio 3” un laikrakstu “Druva” par informatīvā atbalsta sniegšanu projekta gaitā. 2005.gada vasarā projektam piesaistīts projekta vadītājs – Ainis Ozoliņš. 2005.gada nogalē Kluba jauniešu nodaļa palīdzēja Sv. Cēsu Jāņa baznīcas draudzes locekļiem sagatavošanās darbos pirms Ziemassvētku pasākumiem. 2006.gada janvārī ar Kluba biedra un Saeimas deputāta Ulda Klausa atbalstu projektam tika piesaistīts valsts finansējums 20000 Ls apmērā. Piesaistītais finansējums 2006.gada nogalē ļāva AIG pabeigt darbu pie tehniskā projekta izstrādes. Iegūts atbildīgo institūciju saskaņojumus, un, iespēju robežās uzsākta baznīcas pamatu hidroizolācijas un drenāžas projekta realizācija. 2006.gada 23.oktobrī Cēsu izstāžu namā notika projekta prezentācija un visu četru darba iesaistīto pušu tikšanas, arī prezentācija masu medijiem. Kluba pārstāvis projekta vadītājam palīdzēja sagatavot dokumentāciju, ko prezentēt starptautiskā konferencē, kuras mērķis bija – apzināt līdzīgas arhitektūras stila baznīcu restaurācijas iespējas un jaunākos atklājumus.

4.Kluba jauniešu nodaļa:

  • Jauniešu organizēti informatīvi pasākumi: 2003.gadā tika apzināti un par kluba darbību informēti Rīgā studējošie cēsinieki, kā rezultātā kopā sanāca domubiedru grupa, kas 2004.gada pavasarī kopā ar Kluba biedriem noorganizēja cēsinieku- studējošo jauniešu nodaļas atklāšanas pasākumu. 2005.gada 5.aprīlī tika rīkots jau pirmā pastāvēšanas gada jubilejas pasākums, ar devīzi – „Cēsis vieno!”. Pasākuma mērķis bija informēt kluba biedrus un pārējos cēsiniekus par 2004.gadā paveiktajiem darbiem, kā arī piesaistīt jaunus biedrus. Pasākumā pulcējās vairāk kā 100 studējošo cēsinieku, kā arī viesi no Cēsu pilsētas domes un Liepājas pārstāvniecības Rīga.

  • Sadarbība ar citu pilsētu un valstu jauniešiem: 2005.gada 26.maijā jaunieši tikās ar Liepājas pārstāvniecības Rīgā jauniešiem, lai dalītos pieredzē un ģenerētu idejas potenciāliem projektiem un veiksmīgai sadarbībai nākotnē. 2005. gada laikā jauniešu nodaļas pārstāvji piedalījās starptautiskos semināros un projektos Grieķijā, Slovākijā un Turcijā, daloties pieredzē un veidojot kontaktus ar citu valstu jauniešiem, kā arī smeļoties jaunas idejas turpmāko projektu īstenošanai. Tikšanos laikā bija iespēja prezentēt Klubu, tā veiktās un plānotās aktivitātes. 2006.gada aprīlī nodaļas pārstāve devās uz kontaktu veidošanas semināru Dublinā, lai nodibinātu kontaktus ar jauniešiem no citām Eiropas valstīm, kas arī darbojas līdzīgās organizācijās, kā arī papildinātu zināšanas par jauniešu apmaiņas projektiem. 2006.gada oktobrī jaunieši tikās ar Cēsu pilsētas domes pārstāvjiem, lai kopīgi diskutētu par jauniešu aizplūšanas problēmu no dzimtās pilsētas.

  • Projekti: sadarbībā ar “Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūra” 2006. gada jūlijā notika apmaiņas projekts, kā ietvaros jaunieši no Polijas, Ungārijas un Latvijas pulcējās Cēsīs, lai kopīgi aktualizētu tēmu par jauniešu aizplūšanu no mazpilsētām, formulējot galvenos aizplūšanas iemeslus, kā arī meklēja risinājumus problēmai. Projekts tika finansēts no ES programmas Jaunatne, kā arī tika papildus piesaistīts finansējums no A/S Unibanka.

5.Tradicionālo talku rīkošana:

 • Klubam nu jau par tradīciju ir kļuvusi talku organizēšana kādā no Cēsu pilsētas teritorijām, tā piemēram, 2002.gadā šāda talka tika rīkota Cēsu pils parkā, savukārt, 2004.gada tika veikti uzkopšanas darbi gan Cēsu sv. Jāņa baznīcā, gan baznīcas teritorijā. Kluba jaunieši turpinot iepriekš aizsāktās tradīcijas, parādot savu labo gribu un dodot ieguldījumu Cēsu sakopšanā 2005.gada pavasarī vienojās kopējā pavasara talkā Pirtsupītes graviņā pie Cēsu slimnīcas, savukārt, 2006.gada pavasarī - Avotu ielejas parkā.

6.Atbalsts cēsiniekiem:

 • Klubs sniedzis atbalstu un palīdzību ne tikai cēsiniekiem, bet arī Cēsu organizācijām. Tā piemēram, Kluba biedrs Kaspars Ivanovs kādai Cēsu skolas audzēknei ir sniedzis palīdzību medikamentu iegādē; 2003.gada nogalē Kluba pārstāvji sagādāja dāvanas un devās ciemos pie vairākām ģimenēm Cēsīs; 2004.gada pavasarī, atsaucoties uz Cēsu rajona centrālās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas lūgumu, tika atbalstīta izglītojoša semināra organizēšana sakarā ar Latvijas NMP dienesta ārstniecības iestāžu iekļaušanu vienotā valsts vadības informācijas sistēmā.

7.Informācija, bijušo/ esošo cēsinieku iesaistīšana Kluba aktivitātēs:

 • Lai informētu un iesaistītu Kluba aktivitātēs bijušos cēsiniekus, kas dzīvo ārpus Latvijas: Austrālijā, ASV, Kanādā 2003.gadā tika sagatavota un nosūtīta informācija par kluba darbību uz Pasaules Brīvo Latviešu Apvienību, Latviešu nacionālo Apvienību Kanādā, Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu Apvienību Austrālijā un Daugavas Vanagiem), kā arī 2002.gadā tika rīkota tikšanās ar laikrakstu “Austrālijas latvietis”.

 • 2005.gada 1.septembrī Kluba pārstāvji Zinību dienas pasākumu ietvaros informēja Cēsu jauniešus par Kluba Jauniešu nodaļas mērķiem un aktivitātēm. 2005.gada 20.maijā Kluba biedri piedalījās ārvalstu diplomātu vizītē Cēsīs, kuras laikā iepazīstināja ārvalstu viesus ar Kluba mērķiem, padarīto un aktualitātēm.

 • Veikti dažādi publicitātes pasākumi: Kluba sadaļas izveide Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv; Izstrādāti un atlasītai datu bāzei nosūtīti Kluba elektroniskie mēnešraksti. 2006.gadā ievietoti informatīvie raksti Cēsu pilsētas avīzes “Druva” un “Cēsu Vēstis” par jauniešu organizēto projektu “Keep our Brains at home”.

 

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv