Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> 2006. gadā paveiktais

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

2006. gadā paveiktais


Biedrības “Cēsinieku klubs”
vadības ziņojums 2006.gada pārskatam

2002.gada 03.janvārī tika izveidots atklātais sabiedriskais fonds “Cēsinieku klubs” (turpmāk tekstā –Klubs). Klubs LR Uzņēmumu reģistrā 2002.gada 03.janvārī ar nr.000806423. 2005.gadā tika veikta Kluba pārreģistrācija par biedrību un tā reģistrēta nodibinājumu reģistrā 2005.gada 31.martā ar reģistrācijas numuru 40008064230. Kluba juridiskā adrese, kā arī pasta adrese un faktiskā atrašanās vieta – Ģertrūdes iela 100 – 34, Rīga, LV- 1009.

Kluba vadības institūcijas ir Biedru sapulce (Kluba augstākā vadības institūcija), padome (Kluba zemākā pārvaldes institūcija) un kluba Valde, kuras sastāvā darbojas trīs valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve un valdes locekles: Zelma Tonne un Anda Kalniņa- Stūrīte.

Klubs ir dibināts, lai sekmētu cēsinieku atbalstu Cēsu pilsētas un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, Klubs veic šādus uzdevumus:

  • aktīvi iesaistās Cēsu pilsētas 800 gadu jubilejas svinību organizēšanā;
  • finansiāli atbalsta sociāli maznodrošinātās un sociāli nelabvēlīgās cēsinieku ģimenes;
  • veic izglītošanas un informēšanas pasākumus par dažādām karjeras iespējām un profesijām Cēsu skolniekiem;
  • sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Cēsu skolām.

Lai realizētu mērķus, 2006.gadā Klubs ir veicis sekojošas aktivitātes:

1. Sadarbojies ar mācību iestādēm:

  • 2006.gadā janvārī Klubs “Draudzīgā Aicinājuma dienā” dāvināja grāmatas Cēsu pilsētas pastariņa skolai.

2. Sniedzis atbalstu Cēsu 800-gades svinību organizēšanā:

  • 2006.gada jūlijā pasākuma “Cēsīm 800” ietvaros Cēsinieku klubs rīkoja izsoli „Bērni – mūsu nākotne”, kuras laikā tiks izsolītas pazīstamo cēsinieku unikālas mantas un priekšmeti. Izsoles laikā savāktie līdzekļi tika nodoti Cēsu Maija parka bērnu laukuma labiekārtošanai.

Īpaši atbalstāmais projekts- Cēsu sv. Jāņa baznīca:

  • Notika 6 (reizi 2 mēnešos) četrpusējas tikšanās ar Cēsu domes, Ev.luteriskās baznīcas un Cēsu sv.Jāņa baznīcas draudzes pārstāvjiem, lai pārraudzīto „Baltu baznīcu Cēsīm” projekta gaitu.
  • 2006. gada janvārī Cēsinieku kluba biedra un Saeimas deputāta Ulda Klausa atbalstu projektam tika piesaistīts valsts finansējums 20000 Ls apmērā. Piesaistītais finansējums ļāva 2006. gada nogalē SIA “Arhitetoniskās Izpētes Grupa” pabeigt darbu pie tehniskā projekta izstrādes.
  • Uzsākta un pilnīgi sagatavot baznīcas fasādes restaurācijas darbu tehniskais projekts.
  • Iegūts atbildīgo institūciju saskaņojumus, un, iespēju robežās uzsākta baznīcas pamatu hidroizolācijas un drenāžas projekta realizācija.
  • Vietējos masu medijos regulāri sabiedrība tika informēta par projekta norises gaitu.
  • 2006. gada 23.oktobrī Cēsu izstāžu namā notika projekta prezentācija un visu četru darba iesaistīto pušu tikšanas (arī prezentācija masu medijiem).
  • Cēsu domes izvirzītajam projektu vadītājam palīdzēts sagatavot dokumentāciju, ko prezentēt starptautiskā konferencē, kuras mērķis bija – apzināt līdzīgas arhitektūras stila baznīcu restaurācijas iespējas un jaunākos atklājumus.

3. Organizējis pasākumus un informējis gan Kluba biedrus, gan citus interesentus par Cēsīm un Kluba aktivitātēm:

  • Sadarbībā ar “Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūra” 2006. gada jūlijā notika apmaiņas projekts. Tā ietvaros jaunieši no Polijas, Ungārijas un Latvijas pulcējās Cēsīs, lai kopīgi aktualizētu tēmu par jauniešu aizplūšanu no mazpilsētām, formulējot galvenos aizplūšanas iemeslus, kā arī meklēja risinājumus problēmai. Projekts tika finansēts no ES programmas Jaunatne, kā arī tika papildus piesaistīts finansējums no A/S Unibanka.

  • 2006. gada aprīlī „Cēsinieku kluba” Jauniešu nodaļas koordinatore devās uz kontaktu veidošanas semināru Dublinā, lai nodibinātu kontaktus ar jauniešiem no citām Eiropas valstīm, kas arī darbojas līdzīgās organizācijās, kā arī papildinātu zināšanas par jauniešu apmaiņas projektiem.

  • 2006.gada 1.septembrī Kluba pārstāvji Zinību dienas pasākumu ietvaros informēja Cēsu jauniešus par Kluba Jauniešu nodaļas mērķiem un aktivitātēm.

  • 2006. gada oktobrī pārstāvis no „Cēsinieku kluba” Jauniešu nodaļas piedalījās apmācības kursā par jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un starpkultūru izglītības lomu jauniešu apmaiņas projektos.

  • 2006.gada oktobrī jaunieši tikās ar Cēsu pilsētas domes pārstāvjiem, lai kopīgi diskutētu par jauniešu aizplūšanas problēmu no dzimtās pilsētas.

  • Veikti dažādi publicitātes pasākumi: sadaļas veidošana un aktuālās informācijas izvietošana Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv;

  • Izstrādāti un atlasītai datu bāzei nosūtīti (kā arī izvietoti www.cesis.lv) Kluba elektroniskie mēnešraksti.

4. Veicis citas aktivitātes:

  • Kluba jaunieši turpinot iepriekš aizsāktās tradīcijas, parādot savu labo gribu un dodot reālu ieguldījumu Cēsu sakopšanā 2006. gada pavasarī vienojās kopējā pavasara talkā Avotu ielejas parkā.

Arī turpmāk Klubs ir paredzējis veikt dažādas aktivitātes, atbilstoši tā statūtos noteiktajiem darbības virzieniem.

 

 

Valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv