Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Stratēģija 2009-2010


CĒSINIEKU KLUBA STRATĒĢIJA 2009.-2010.GADAM


VĪZIJA: 

Cēsinieku Klubs ir domubiedru organizācija, kas apvieno esošos un bijušos cēsniekus – savas dzimtās pilsētas patriotus. Kluba biedri sanāk kopā, lai gūtu pozitīvas emocijas un uzturētu saikni ar Cēsīm, kā arī ģenerē un realizē radošus projektus, lai brīvprātīgi un pašaizliedzīgi palīdzētu Cēsīm kļūt par modernu, attīstītu un atpazīstamu pilsētu Latvijā un Eiropā.

GALVENAIS DARBĪBAS MĒRĶIS:

Sekmēt cēsnieku atbalstu Cēsu pilsētas uzplaukumam un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai (saskaņā ar Cēsinieku Kluba (CK) statūtiem, ka apstiprināti 2004.gada 7.decembrī, reģistrēti LR Uzņēmu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 31.martā).

PRIORITĀRIE DARBĪBAS VIRZIENI:

1. Jauniešu potenciāla attīstīšana

1.1.          virziens:

Mērķauditorija: Cēsu vispārizglītojošo skolu audzēkņi un skolotāji.

Mērķis: gada laikā noorganizēt vismaz 4 CK biedru lekcijas Cēsu skolās un gada laikā savā aizgādībā pārņemt vismaz 1 Cēsu jaunieti.

Projekti: konkrētas aktivitātes, kuras tiks veiktas:

  • Vizītes Cēsu skolās. Cēsinieku kluba biedru lekcijas Cēsu skolās par tēmām, kurās biedri uzkrājuši „profesionālo bagāžu”;
  • Kluba biedrs – jaunieša mentors/aizgādnis. Talantīgo un potenciāli veiksmīgo Cēsu jauniešu atbalstīšana, uz noteiktu laiku ieceļot par mentoru kādu no Cēsinieku kluba biedriem, kurš jaunieti atbalsta studiju laikā Rīgā, palīdz veidot profesionālo karjeru un atbalsta citās dzīvēs situācijās.

Uzdevums: izstrādāt aktivitāšu plānu katrā no projektiem.

1.2.          virziens:

Mērķauditorija: Rīgā studējošie cēsnieki un Cēsu pilsētas dome

Mērķis: 2 gadu laikā organizēt vismaz vienu Cēsu studentu kopā sanākšanu Rīgā un izstrādāt projektu par „smadzeņu aizplūšanas” problēmatiku un tās novēršanu.

Projekti: konkrētas aktivitātes, kas tiks veiktas:

  • Cēsu studentu tusiņš. Organizēts izklaides pasākums 1x gadā Cēsu jauniešiem Rīgā – kopā sanākšana kādā izklaides vietā, kuras laikā tiek stiprināts patriotisms, apzināti un iesaistīti Cēsinieku kluba darbā jaunieši.
  • Keep our brains at home 2. Sīkāk analizēta „smadzeņu aizplūšanas” problēma mazpilsētās un izstrādāti priekšlikumi problēmas novēršanai – starptautiskas nometnes formā vai pētnieciskas darba grupas formā.

Uzdevums: izstrādāt konkrētu aktivitāšu plānu un piesaista tam aktīvus jauniešus.

2. Cēsu sejas veidošana

Mērķauditorija: Latvijas sabiedrība kopumā

Mērķis: 2 gadu laikā paaugstināt Cēsu vārda atpazīstamību saistībā ar 3 projektiem.

Projekti: konkrētas aktivitātes, kas tiks veiktas:

  • Cēsis – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 kandidāte. Cēsinieku klubs palīdz veidot publicitāti šim projektam, piedalās ar savām idejām un konsultācijām projekta aktivitāšu veidošanā, kluba biedri - projekta vēstneši.
  • Radošās pilsētas. Kluba biedri piedalās projekta aktivitātēs un spēlēs, popularizējot Cēsis kā radošu pilsētu.
  • Esmu lepns, ka nāku no Cēsīm! Interaktīvā veidā tiek popularizēta ideja par lokālpatriotismu pret dzimto pilsētu.

Uzdevums: koordinēt pirmos 2 pašvaldības projektus un attīstīt konkrētākas idejas 3.projektā.

3. Cēsu attīstības veicināšana

Mērķauditorija: Cēsu pašvaldības iestādes un cēsnieki

Mērķis: organizēt vismaz  1 kampaņu, kuras mērķis ir veicināt pilsētas ekonomisko attīstību ar cēsnieku līdzdalību, un regulāri tikties ar Cēsu domi un citām pašvaldības iestādēm par pilsētas attīstībai svarīgiem jautājumiem.

Projekti: konkrētas aktivitātes, kas tiks veiktas:

§         Deklarējies Cēsīs! Projekts, kura laikā tiek popularizēta ideja, cik svarīgi ir deklarēties Cēsīs un kādu ekonomisko labumu tas sniedz pilsētai. Ar tiešā mārketinga un PR palīdzību bijušie cēsnieki tiek aicināti deklarēties Cēsīs un tiek skaidrots nodokļu izlietojums.

§         Regulāras partnerattiecības. Pastāvīgi tiek sniegtas konsultācijas un uzturēta sadarbība ar Cēsu pašvaldību.

Uzdevums: piedalīties ar savām idejām, izstrādājot konkrētāku aktivitāšu plānu projektā - Deklarējies Cēsīs!

 4. Labdarība ģimenēm

Mērķauditorija: trūcīgās un maznodrošinātās cēsnieku ģimenes

Mērķis: gada laikā materiāli atbalstīt vismaz 3 ģimenes, divu gadu laikā – vismaz 5 ģimenes.

Projekti: konkrētas aktivitātes, kuras tiks veiktas:

  • Gatavs skolai! Mācību gada sākumā mazturīgajām cēsnieku ģimenēm ar bērniem tiek dāvinātas mācību grāmatas, skolas soma, sporta apģērbs, u.c. lietas mācību uzsākšanai.
  • CK dāvanu maiss. Gada laikā un jo īpaši Zsv. laikā tiek vākti pilnīgi jauni, lietoti vai mazlietoti dāvinājumi (rotaļlietas, apģērbs, elektronika u.c.) Cēsu mazturīgajām ģimenēm.
  • Zupas virtuve. Organizēta kopīga vakarēšana ar mērķi pievērst uzmanību šai sociālajai akcijai un mazturīgo problēmām.

Uzdevums: izstrādāt detalizētu aktivitāšu plānu katrai no aktivitātēm

Piezīme: šī stratēģiskā virziena izpildē var būt izmaiņas!

SEKUNDĀRIE DARBĪBAS VIRZIENI:

1.  1. Baltu baznīcu Cēsīm!

Mērķauditorija: Cēsu Sv.Jāņa draudze, Cēsu pašvaldība, LELB, Cēsu iedzīvotāji, bijušie cēsnieki un sponsori

Mērķis: sekot līdzi iespējām piesaistīt finansējumu projekta realizācijai, atbalstīt projektā iesaistītās puses un turpināt ziedojumu kampaņu

Projekti: konkrētas aktivitātes, kas tiks veiktas:

  • Atbalsts un konsultācijas. Projekta realizēšanā, grantu konkursos.
  • Ziedojumu kampaņa. Fokuss uz ārvalstīs dzīvojošajiem cēsniekiem.

Uzdevums:  Uzsākt ziedojumu kampaņu sadarbībā ar ārvalstu latviešu organizācijām un medijiem, sekot līdzi grantu konkursiem.

 

2.  2. Biedru lojalitātes un patriotisma veicināšana

Mērķauditorija: CK esošie un potenciālie biedri

Mērķis: 2 gadu laikā panākt, lai aktīvo biedru skaits sasniedz 40 cilvēku, kā arī noorganizēt vismaz 3 iekšējos pasākumus gadā.

Projekti: konkrētas aktivitātes, kas tiks veiktas:

  • Neformālie pasākumi. Reizi ceturksnī notiek pasākums, kura laikā tiek stiprināta kopības sajūta, notiek tuvāka iepazīšanās ar jaunajiem biedriem un pozitīvu emociju vairošana.
  • Iekšējais ētikas kodekss. Tas nosaka Cēsinieku kluba biedru pienākumus un apņemšanos, piem., Cēsīs rīkoto pasākumu apmeklēšana, uzdevums piesaistīt vismaz 1 jaunu biedru, intervijās medijiem popularizēt, ka nāc no Cēsīm, utt.
  • Kluba identitāte. Cēsinieku kluba atšķirības zīmju izveidošana.

Uzdevums: piedāvāt savas idejas vai priekšlikumus kopīgajiem pasākumiem, identitātei un ētikas nosacījumiem.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv