Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.jūlijs   Vārda dienu svin: Zaiga, Asne, Asna
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> 2007.gadā paveiktais

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

2007.gadā paveiktais


Biedrības “Cēsinieku klubs”
vadības ziņojums 2007.gada pārskatam

2002.gada 03.janvārī tika izveidots atklātais sabiedriskais fonds “Cēsinieku klubs” (turpmāk tekstā –Klubs). Klubs LR Uzņēmumu reģistrā 2002.gada 03.janvārī ar nr.000806423. 2005.gadā tika veikta Kluba pārreģistrācija par biedrību un tā reģistrēta nodibinājumu reģistrā 2005.gada 31.martā ar reģistrācijas numuru 40008064230. Kluba juridiskā adrese, kā arī pasta adrese un faktiskā atrašanās vieta – Ģertrūdes iela 100 – 34, Rīga, LV- 1009.

Kluba vadības institūcijas ir Biedru sapulce (Kluba augstākā vadības institūcija), padome (Kluba zemākā pārvaldes institūcija) un kluba Valde, kuras sastāvā darbojas trīs valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve un valdes locekļi: Gints Lazdiņš un Selga Laizāne (līdz 2007.gada 10.oktobrim Zelma Tonne un Anda Kalniņa- Stūrīte).

Klubs ir dibināts, lai sekmētu cēsinieku atbalstu Cēsu pilsētas un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, Klubs veic šādus uzdevumus:

 • finansiāli atbalsta sociāli maznodrošinātās un sociāli nelabvēlīgās cēsnieku ģimenes;
 • veic izglītošanas un informēšanas pasākumus par dažādām karjeras iespējām un profesijām Cēsu skolniekiem;
 • sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Cēsu skolām;
 • piedalās Cēsu pilsētas attīstības plānu apspriešanā;
 • veicina ekonomiskos, kultūras un izglītības sakarus starp Cēsīm un citām pilsētām;
 • uztur saikni starp Cēsīm un bijušajiem cēsniekiem.

Lai realizētu mērķus, 2007.gadā Klubs ir veicis sekojošas aktivitātes:

1. Līdzdarbojies projekta „Baltu baznīcu Cēsīm” attīstīšanā:

 • Notikušas 3 četrpusējas tikšanās ar Cēsu domes, Ev.luteriskās baznīcas un Cēsu sv.Jāņa baznīcas draudzes pārstāvjiem, lai pārraudzītu „Baltu baznīcu Cēsīm” projekta gaitu.
 • Sadarbībā ar SIA „AIG” pilnībā pabeigts baznīcas fasādes restaurācijas darbu tehniskais projekts.
 • Vietējos masu medijos sabiedrība regulāri tika informēta par projekta norises gaitu.
 • Cēsu domes izvirzītajam projektu vadītājam palīdzēts sagatavot projektu iesniegumu un apkopot nepieciešamo dokumentāciju, lai iesniegtu „Baltu baznīcu Cēsīm” finansēšanas projektu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā.
 • Sagatavots projekta „Baltu baznīcu Cēsīm” sponsoru piesaistes plāns – koncepcija, kā arī uzsāktas sarunas ar juridiskajām personām – potenciālajiem sponsoriem.

2. Organizējis pasākumus un informējis gan Kluba biedrus, gan citus interesentus par Cēsīm un Kluba aktivitātēm:

 • Notikušas 5 Kluba biedru sapulces, kuru laikā notikusi Kluba valdes pārvēlēšana, jaunas darbības stratēģijas apstiprināšana un runāts par citām ar Kluba darbību saistītām lietām.
 • 2007.gada 12.jūnijā Kluba biedri tikās ar Cēsu domes izpilddirektoru Jāni Rozenbergu, lai pārrunātu aktualitātes Cēsu pilsētā un sniegtu ierosinājumus pilsētai aktuālo jautājumu risināšanā.
 • 2007.gada 8.maijā un 12.jūnijā Kluba biedri tikās ar projekta „Keep our brains at home” pārstāvjiem no Ungārijas. Tikšanās laikā tika rezumēti projekta rezultāti un sagatavota projekta gala atskaite.
 • Veikti dažādi publicitātes pasākumi: sadaļas veidošana un aktuālās informācijas izvietošana Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv, kā arī ievietoti informatīvie raksti Cēsu pilsētas avīzes Druva.

3. Konsultējis NVO pārstāvjus par iespējām piesaistīt finansējumu projektu realizācijai:

 • Atsaucoties uz Cēsu 15.skautu vienības aicinājumu, Klubs sniedzis konsultācijas organizācijas pārstāvjiem par iespējām saņemt finansējumu tās darbības nodrošināšanai. Konsultāciju ietvaros notikusi tikšanās ar Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas vadību, lai diskutētu par iespējām attīstīt skautisma kustību Cēsu rajonā.

4. Veicis citas aktivitātes:

 • 2007.gada maijā Kluba Jauniešu nodaļas biedri Eiropas dienu ietvaros saņēmuši balvu par labāko sadarbību ar masu medijiem projekta „Keep our brains at home” laikā. Balvas pasniegšanas ceremonijas laikā Kluba biedri snieguši īsu prezentāciju klātesošajiem par Klubu, tā darbību un mērķiem.
 • Klubs vienojies par sadarbību ar SIA „Birojs 2000” par sadarbību ES finansēto projektu gatavošanā un palīdzību Klubam finansējuma iesaistei tā darbībai un realizētajiem projektiem.
 • 2007.gada decembrī Klubs, sadarbībā ar SIA „Birojs 2000” uzsācis projektu gatavošanu divās Sabiedrības Integrācijas Fonda projektu apakšprogrammās, ar mērķi piesaistīt finansējumu Kluba administratīvās kapacitātes celšanai un projektam, kas sekmētu Cēsu novada sociālekonomisko attīstību pēc 2008.gadā paredzētās novadu teritoriālās reformas.

Arī turpmāk Klubs ir paredzējis veikt dažādas aktivitātes, atbilstoši tā statūtos noteiktajiem darbības virzieniem.

 

 

Valdes priekšsēdētājs                              Rolands Tjarve

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv