Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.jūlijs   Vārda dienu svin: Zaiga, Asne, Asna
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> 2008.gadā paveiktais

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

2008.gadā paveiktais


 

Biedrības “Cēsinieku klubs”
vadības ziņojums 2008.gada pārskatam

2002.gada 03.janvārī tika izveidots atklātais sabiedriskais fonds “Cēsinieku klubs” (turpmāk tekstā –Klubs). Klubs LR Uzņēmumu reģistrā 2002.gada 03.janvārī ar nr.000806423. 2005.gadā tika veikta Kluba pārreģistrācija par biedrību un tā reģistrēta nodibinājumu reģistrā 2005.gada 31.martā ar reģistrācijas numuru 40008064230. Kluba juridiskā adrese, kā arī pasta adrese un faktiskā atrašanās vieta – Ģertrūdes iela 100 – 34, Rīga, LV- 1009.

Kluba vadības institūcijas ir Biedru sapulce (Kluba augstākā vadības institūcija), padome (Kluba zemākā pārvaldes institūcija) un kluba Valde, kuras sastāvā darbojas trīs valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve un valdes locekļi: Gints Lazdiņš un Selga Laizāne.

Klubs ir dibināts, lai sekmētu cēsinieku atbalstu Cēsu pilsētas un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, Klubs veic šādus uzdevumus:

  • finansiāli atbalsta sociāli maznodrošinātās un sociāli nelabvēlīgās cēsnieku ģimenes;
  • veic izglītošanas un informēšanas pasākumus par dažādām karjeras iespējām un profesijām Cēsu skolniekiem;
  • sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Cēsu skolām;
  • piedalās Cēsu pilsētas attīstības plānu apspriešanā;
  • veicina ekonomiskos, kultūras un izglītības sakarus starp Cēsīm un citām pilsētām;
  • uztur saikni starp Cēsīm un bijušajiem cēsniekiem.

Lai realizētu mērķus, 2008.gadā Klubs ir veicis sekojošas aktivitātes:

1.      Klubs turpinājis konsultēt Cēsu domi un Sv.Jāņa baznīcas draudzi par iespējām realizēt Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijas projektu. Minētajā laika periodā sagatavoti un finansējuma saņemšanai fondos iesniegti 2 projekti, kas noraidīti. 2008.gadā notikušas sarunas ar banku par kredītlīnijas piešķiršanu draudzei, lai varētu turpināt projekta realizāciju. Vietējos masu medijos sabiedrība regulāri tika informēta par projekta norises gaitu.

2.      Klubs 3 reizes ticies un konsultējis Cēsu domi būtiskos pilsētas attīstības jautājumos – īpaši tūrisma veicināšanas un pilsētas tēla veidošanas kontekstā. Panākta vienošanās ar Cēsu domi par sadarbību, veicinot pilsētas atpazīstamību un palīdzību ārpus Cēsīm studējošajiem jauniešiem.

3.      Klubs vienojies par sadarbību ar SIA „Birojs 2000” par kopīgu projektu gatavošanu finansējuma piesaistei dažādās programmās. Iesniegti projekti divās Sabiedrības Integrācijas Fonda projektu apakšprogrammās, ar mērķi piesaistīt finansējumu Kluba administratīvās kapacitātes celšanai un projektam, kas sekmētu Cēsu novada sociālekonomisko attīstību pēc novadu teritoriālās reformas.

4.      Notikušas 4 Kluba biedru tikšanās, kuru laikā notikusi jaunas darbības stratēģijas apstiprināšana un runāts par citām ar Kluba darbību saistītām lietām.

5.      Veikti dažādi publicitātes pasākumi: sadaļas veidošana un aktuālās informācijas izvietošana Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv, kā arī ievietoti informatīvie raksti Cēsu rajona avīzē Druva.

6.      Klubs pilnībā sniedzis atskaites starptautiskajām programmām un sponsoriem par projekta „Keep our brains at home” sasniegtajiem rezultātiem un izlietotajiem līdzekļiem. Projektā neizlietotā nauda, saskaņā ar vienošanos ar ziedotāju, izlietota Kluba administratīvās darbības nodrošināšanai.

Arī turpmāk Klubs ir paredzējis veikt dažādas aktivitātes, atbilstoši tā statūtos noteiktajiem darbības virzieniem.

 

Valdes loceklis                                                  Gints Lazdiņš

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv