Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 5.augusts   Vārda dienu svin: Osvalds, Arvils
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku biedrības


Aktīvie cēsnieki


Atrodi savējos un pievienojies!

Cēsnieks ir aktīvs un viņam ir domubiedri. Cēsu novadā ir vairāk nekā 25 domubiedru grupas un organizācijas, kas piemērotas dažādām interesēm un gaumēm – jauniem un ne tik jauniem, atpūtai un aktīvai rīcībai, labiem darbiem sociālajā jomā vai kultūrā, kā arī novada vai visa reģiona attīstībai. Ja tava formālā vai neformālā domubiedru grupa nav sarakstā, sūtiet vēstuli uz e-pasta adresi: cesuforums@cesis.lv.


Sabiedrība, Jaunieši, Pilsētas un novada attīstība, Sievietes, Labdarība, Izglītība

* Cēsinieku klubs * Cēsu Forums * Cēsu Rotari klubs * Cēsu Malēniešu klubs * Cēsu novada jauniešu dome * Daiva * Vaive * Prieks * Aizstāvis * Y`men Klubs


Kultūra, Vēsture, Vide, Daba, Reģionālā attīstība

* Culturelab * Harmonija * Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība * KasTe * Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība * Zemnieku apvienība * Dabisks.lv


Sociālā joma, Veselība, Pensionāri, Karavīri, Invalīdi

* Cēsu pensionāri * Daugavas Vanagi Latvijā, Cēsu nodaļa * Cēsu rajona invalīdu biedrība * Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa * Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija * Dzīvības Straume * Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja * Ģimenes centrs „Mūsu nākotne” * Zvannieku Mājas * Biedrība "Mazās pēdas" * Latvijas politiski represēto apvienības Cēsu biedrība 

* * *

Biedrība „Cēsinieku klubs”
pilsētas attīstība, pilsētas tēls, jaunieši, pilsoniskā sabiedrība, labdarība, starpnozaru jautājumi

Cēsinieku klubs ir domubiedru organizācija, kas apvieno esošos un bijušos cēsniekus – savas dzimtās pilsētas patriotus. Kluba biedri sanāk kopā, lai gūtu pozitīvas emocijas un uzturētu saikni ar Cēsīm, kā arī ģenerē un realizē radošus projektus, lai brīvprātīgi un pašaizliedzīgi palīdzētu Cēsīm kļūt par modernu, attīstītu un atpazīstamu pilsētu Latvijā un Eiropā. Galvenais darbības mērķis ir sekmēt cēsnieku atbalstu Cēsu pilsētas uzplaukumam un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Mūsu darbības virzieni - jauniešu potenciāla attīstīšana, Cēsu sejas veidošana, Cēsu attīstības veicināšana, labdarība cēsnieku ģimenēm, Cēsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstība, projekts „Baltu baznīcu Cēsīm!”, biedru lojalitātes un cēsnieku patriotisma veicināšana. Uzzini vairāk..

Kontaktinformācija - Gints Lazdiņš (tālrunis: 29442282, e-pasts: cesinieku.klubs@cesis.lv), juridiskā adrese - Ģertrūdes ielā 100-34, Rīga, LV 1009; faktiskā adrese - Republikas laukumā 3-124, Rīga, LV 1013.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - ir


Cēsu Forums

novada attīstība, pilsoniskā sabiedrība, starpnozaru jautājumi, sabiedriskās aktivitātes

Cēsu Forums ir Cēsu novada iedzīvotāju aktivitāte, kas pulcē cilvēkus, kuri apzinās, ka iedzīvotāju labklājība, pilsētas, novada un valsts izaugsme ir iespējama, ja paši iedzīvotāji ir zinoši, sabiedriski aktīvi un orientēti uz sadarbību. Cēsu Foruma mērķis ir izveidot nepieciešamo sadarbības un aktivitāšu tīklojumu, kas veicina novada iedzīvotāju spēju pašorganizēties viņiem nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Kontaktinformācija - Ivo Verners (Tālrunis: 26542379); Evija Streiča (Tālrunis: 26780549); e-pasts: cesuforums@cesis.lv


Biedrība "Cēsu Rotari klubs"

labdarība, sociālās problēmas, izglītība, kultūras un veselības veicināšana

Cēsu Rotari klubs dibināts un kļuvis arī par starptautiskās Rotari (RI) kustības dalībnieku 2000.gada 17.jūnijā. Mūsu kustība ir viena no lielākajām visā pasaulē: Rotari kustībā darbojas vairāk kā 1,2 milj. biedru pavisam 32 000 klubos. Latvijas Rotari klubi ietilpst Zviedrijas Rotari 2410. apgabalā. Latvijā darbojas 20 Rotari klubi, ir arī jauniešu rotariešu kustība. Cēsu Rotari klubs pašlaik nav liels un esam atvērti. Arī sadarbībai esam atvērti, jo tikai savstarpējā sadarbībā un partnerībā var gūt lielākus rezultātus, kalpojot sabiedrības interesēm. Kluba mērķi, kuri izriet arī no starptautiskās rotari būtības: caur kalpošanu sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, kura vērsta uz labdarību, sociālo problēmu risināšanu, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, kā arī palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās. Mūsu mērķi ir attīstīt starptautisko sadarbību ar citiem Rotari klubiem un rotariešiem visā pasaulē, attīstīt katra rotarieša kalpošanas ideāla ievērošanu savās darba vietās un sabiedriskajā dzīvē, veicināt starptautisko saprašanos, labas gribas un miera stiprināšanu ar dažādo uzņēmējdarbības un profesiju pārstāvju palīdzību un starpniecību.

Kontaktinformācija - Kārlis Tomsons (Tālrunis: 29230481, e-pasts: karlis.tomsons@inbox.lv) un Baiba Peciņa (Tālrunis: 27527357, e-pasts: pecina@apollo.lv), adrese: viesnīca "Kolonna Hotel Cēsis"

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Nav


Cēsu Malēniešu klubs

malēnieši, sabiedriskās aktivitātes, talkas

2004. gada 23. aprīlī, atsaucoties uz sludinājumu avīzē, Cēsīs kafejnīcā „Province” uz pirmo tikšanos ierodas pulciņš cēsnieku, kuru dzimtas un izcelšanās saknes ir Malienā (Alūksnes un Gulbenes rajonā, piedalās arī šo cilvēku ģimenes locekļi). Šobrīd esam aptuveni 50 cilvēki, kas vairāk vai mazāk regulāri piedalās kopējos pasākumos (6 gados ir bijušas aptuveni 35 tikšanās reizes). Tiekamies vismaz 3-4 reizes gadā. Reizi gadā rīkojam pārgājienus un ekskursijas (jūnija 1. sestdienā), piedalāmies talkās - gan tajās, ko organizē pilsētā, gan pēc pašu iniciatīvas, reizi gadā notiek tikšanās kādā viesu namā (ziemā, visbiežāk janvārī vai februārī), lai pārrunātu gadā paveikto un saplānotu darbus kārtējam gadam, mēdzam ciemoties pie tiem malēniešiem, kam ir lauku mājas, arī tur dažreiz „talkojam”.

Kontaktinformācija - Gunta Romanovska (tālrunis mājās: 64124640; mob. tālrunis: 29289216; fakss darbā: 6412364); e-pasts: gunrom@inbox.lv, gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - nav un nebūs. Darbojamies paši par sevi, esam nekontrolējami un nevadāmi, patstāvīgi un neatkarīgi.


Cēsu novada Jauniešu dome

kultūra, jauniešu dzīve Cēsīs, Labdarība, Tolerance jauniešu vidū

Cēsu novada jauniešu domē darbojās 11 oficiālie deputāti un apmēram 20 brīvprātīgie jaunieši. Tiekamies reizi nedēļā. Risinām, organizējam pasākums, kas saistīti ar jauniešiem. Uzzini vairāk...

Kontaktinformācija - Egita Gaile (tālrunis: 26378035, e-pasts: egita.gaile@inbox.lv vai jauniesudome@cesis.lv), adrese: Cēsis, Raunas iela 4

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Nav


Starpnozaru sadarbības biedrība „Daiva”

Sabiedrības labklājība, garīgā veselība, cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanās darba tirgū, sociālie jautājumi

SSB „Daiva” ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā 20 cilvēki no Cēsu un tuvākajiem Vidzemes novadiem. Mums rūp cilvēku ar funkciju traucējumiem iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas attiecas gan uz izglītošanos, gan nodarbinātību, gan brīvā laika pavadīšanu. Uzzināt vairāk...

Kontaktinformācija - Kristīne Ņesonova (Tālrunis: 26682844, e-pasts: nesonova@inbox.lv), Ligita Embrekte (Tālrunis: 26545952, ligita.embrekte@apollo.lv), adrese: Saules iela 19-14, Cēsis LV-4101

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - irLauku sieviešu atbalsta grupa „Vaive”

sievietes, starpnozaru jautājumi, izglītība

Biedrība reģistrēta 2008.gadā, bet aktīvi darbojas jau trīs gadus. Biedrībā darbojas 16 pagastā dzīvojošas sievietes. Mūsu mērķis – sociāli aktivizēt pagastā dzīvojošās sievietes, paaugstināt viņu izglītības līmeni, garīgo attīstību.

Kontaktinformācija: Dace Čerkesova, Inga Andersone (Tālruņi: 29278538; 26309685 e-pasts: dacech@inbox.lv), adrese: „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov. LV - 4136

Sabiedrības labuma organizācijas statuss: navSieviešu resursu centrs „Prieks”

sievietes, konsultācijas un apmācība, sabiedriskās aktivitātes

Biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” reģionālais centrs Vidzemē. Darbības laiks 3,5 gadi.

Kontaktinformācija - Biruta Mežale (tālruņi: 29488942, 64123733, e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv), adrese: Valmieras iela 17 a, Cēsis

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - NavCēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība „AIZSTĀVIS” (Cēsu PIAB „AIZSTĀVIS”)

Patērētāju interešu aizstāvība, juridiskā un sociālā joma

Biedrība veic patērētāju konsultēšanu, informēšanu un izglītošanu par savām tiesībām.

Kontaktinformācija - Olita Ansone, Rita Malnača (tālrunis un fakss: 64121579, mob. tālrunis: 29838086), e-pasts: info.centrs@vplt.apollo.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - pašai organizācijai nav, bet mēs esam asociācijas dalībnieki un asociācija ir sabiedriskā labuma statuss, varam izmantot asociācijas statusu, jo mērķi un uzdevumi vienādi.Cēsu Y`men Klubs

Starpnozaru jautājumi

Starptautiskās Y`men kustības vietējā organizācija, kas sastāv no 16 biedriem no Cēsīm un tuvējiem novadiem. Misija- palīdzēt sev un citiem, veicinot labākus dzīves apstākļus. Uzzināt vairāk..

Kontaktinformācija - Valentīna Nordena (tālrunis: 29425611, e-pasts: valerija.n@inbox.lv) un Inta Ādamsone (tālrunis: 29478660, e-pasts: inta.adamsone@dome.cesis.lv), adrese: Saules iela 23, Cēsis, LV 4101

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - Nav

Atgriezties uz lapas sākumu...

 

 

* * *

Biedrība “Culturelab”
kultūra, kultūrpolitika, pilsētplānošana, reģionālā attīstība

Biedrība “Culturelab” (kultūras laboratorija) ir dibināta 2005. gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un novatoriski izmantojot kultūras resursus. “Culturelab” meklē kultūras un citu nozaru krustpunktus, paplašinot kultūras robežas, – veido mājas lapu “Kultūra un attīstība”, organizē izglītojošus seminārus, konferences, tulko un publicē grāmatas, piedalās kultūrpolitikas pētniecības projektos Latvijā un Eiropā. Uzzināt vairāk...

Kontaktinformācija - Ilona Asare (tālrunis: 26011102, e-pasts: info@culturelab.com), juridiskā adrese - L.Paegles 2d-26, Cēsis, LV-4101, mājas lapa: http://www.culturelab.com

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - IrBiedrība „Harmonija”

kultūra, literāras sabiedriskās aktivitātes

Kultūras biedrība „Harmonija” dibināta 1993.g.novembrī. Mūsu mērķis - apvienot Vidzemes novada literātus un citu kultūras nozaru cilvēkus. Biedrībā ir 73 biedri. Pašreizējā darbība:

  • Sadarbībā ar laikrakstu "Druva" tiek organizēts ikgadējais Īso stātu konkurss no 1998.gada.

  • Ir b-bas gleznotāju ceļojošā gleznu izstāde "Krāsu prieks", kas ceļo pa rajona klubiem, skolām, bibliotēkām u.c.

  • Organizē muzikāli literārus izbraukumu pasākumus uz skolām, klubiem, bibliotēkām u.c., kuros piedalās dzejnieki, prozaiķi, gleznotāji.

  • Sadarbība ar Gulbenes literātu apvienību "Autogrofās", Alūksnes apvienību "Ezerlāse".

  • Popularizē - izdod Cēsu rajona literātu darbus. Izdotas jau 33 rāmatas, t.sk. "Cēsu hronika", "Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca", "Pie tēvu zemes dārgās" u.c.

  • Reizi kvartālā izdod literāro biļetenu "Harmonija".

Kontaktinformācija - Astrīda Kamša (tālruņi: 64127178, 29392975, e-pasts: astridai@one.lv), Dzidra Olengoviča (tālruņi: 64121827, 26726443)Biedrība „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība”

Kultūra, vēsture, folklora, amatniecība, tradicionāla kultūra, starpnozares pētījumi

Biedrība nodarbojas ar Latvijas tradicionālas materiālas un nemateriālas kultūras izpēti un popularizēšanu. 

Viens no biedrības projektiem - "Ruckas Radošās darbnīcas" - Muižas ielā 3, Cēsīs, Ruckas parkā.

Kontaktinformācija - Arsenijs Šenroks (tālrunis: 22356000, e-pasts: kvsbcesis@gmail.com), mājas lapa - http://kvsbcesis.blogspot.com, http://www.draugiem.lv/kvsb/ http://lv-lv.facebook.com/kvsb.cesis , https://twitter.com/kvsbcesis

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – IrTradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe”

kultūra

Biedrības darbības mērķis ir popularizēt latviešu tradicionālo kultūru un kultūrvēsturiskās vērtības, attīstīt starptautiskus kultūras sakarus, organizēt izstādes, koncertus, festivālus, izglītojošus pasākumus, seminārus, meistarklases, un citus publiskus pasākumus, organizēt starptautiskus kultūras apmaiņas projektus, tādējādi popularizējot Latvijas kultūru pasaulē un citzemju kultūru Latvijā.

Kontaktinformācija - Inese Roze (tālrunis: 29199870, e-pasts: sikroze@inbox.lv)

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - NavDabas un pieminekļu aizsardzības biedrība

Vide, kultūrvēsture

Biedrība veicina dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un sakopšanu. Piedalās un organizē dažādus projektus, kas saistīti ar vides tematiku.

Kontaktinformācija - Vanda Gasiņa (tālrunis: 29196252, e-pasts: ldpab.cesis@inbox.lv)

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - NavBiedrība „Cēsu rajona Zemnieku apvienība”

Lauku attīstība, lauksaimnieki

Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar lauksaimniecību. To veidojušas dažādu nozaru rajona lauksaimnieku organizācijas, iesaistoties aktīviem lauksaimniekiem. Darbības mērķis – veidot informatīvu saiti starp zemnieku un Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības padomi (LOSP), Zemkopības ministriju, dažādām lauksaimnieku u.c. sabiedriskajām organizācijām. Darbības jomas: informācijas iegūšana, apkopošana, izplatīšana, lauksaimnieku un patērētāju interešu aizstāvība, priekšlikumu izstrāde, semināru, sapulču rīkošana, lauku sociālās un dabas vides saglabāšana, konsultācijas. Uzzināt vairāk...

Kontaktinformācija - CZA izpilddirektore Dace Kalniņa (tālrunis: 29330807), CZA valdes priekšsēdētāja Glorija Zaļaiskalna (tālrunis: 29140270), e-pasts: cza@apollo.lv, mājas lapa: www.losp.lv

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - navNodibinājums Dabisks.lv

Daba un cilvēks

Nodibinājuma dabisks.lv ideja ir radīt projektu, kas šodien sadrumstaloto informāciju par dabas izziņas piedāvājumu Vidzemē apvienotu vienā vispusīgā un ērti lietojamā interneta tehnoloģijās balstītā tūrisma produktā ar nosaukumu www.dabisks.lv, tādējādi veidojot Vidzemes kā zaļā reģiona tēlu Latvijā un vienlaicīgi stiprinot Latvijas kā zaļas un dabiskas valsts tēlu pasaulē.

Kontaktinformācija - Ilze Žagare, mob. tālrunis: 29486948, e-pasts: ilze.zagare@dabisks.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir

Atgriezties uz lapas sākumu...

 

* * *

Biedrība „Cēsu pensionāri”
Pensionāri, sociālā joma, sabiedriskās aktivitātes

Darbības mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti biedrības pensionāriem, ņemt dalību novada sabiedriskā dzīvē.

Kontaktinformācija - Stefānija Goļikova, Mob. tālrunis: 26062661, e-pasts: sgcesis@inbox.lv, adrese: Cēsīs, Bērzaines ielā 16 - 2

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - nav

 

Daugavas Vanagi Latvijā, Cēsu nodaļa
Latvijas karavīri, leģionāri, sociālā joma

Pret Latvijas okupācijas spēkiem cīnījušos Latvijas karavīru, aprūpes organizācija. Palīdzam grūtībās nonākušajiem leģionāriem, viņu piederīgajiem un citiem trūkumcietējiem, t.sk. bērniem un slimajiem.

Kontaktinformācija - Egons Andersons, V.A. Kizāns, Tālr./fakss: 64125176

Mob. tālr.: 26309848, e-pasts: egons@latvis.apollo.lv, pingvins71@inbox.lv, Adrese: Centrālā valde - Slokas ielā 122, Rīga, LV 1067, Cēsu nodaļa - Raunas ielā 12. Cēsis LV 4100.

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir
 


Cēsu rajona invalīdu biedrība

Invalīdi, sociālā joma

Biedrība dibināta 1990.g. 31.martā. Biedrības galvenais uzdevums ir nodrošināt pieaugušo invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu, darbā iekārtošana un dažādi pakalpojumi. Iesniedzam priekšlikumus likumu pieņemšanai un grozīšanai invalīdu interesēs. Uzzināt vairāk...

Kontaktinformācija - Indulis Balodis,Raitis Rogočs (tālrunis un fakss: 64127048, mob. tālruņi: 29547180,26372413), e-pasts: cesisikic@apollo.lv, mājas lapa: www.crib.lv

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - irLatvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa

Izglītošana, veselīga dzīvesveida popularizēšana, iesaistīšana veselības stiprināšanas un citās aktivitātēs. 

Biedrībā apvienojušies aptuveni  180 Cēsu iedzīvotāji, pārsvarā seniori, kuri ikdienā sadzīvo ar dažādām kaulu un locītavu slimībām un vēlas piekopt aktīvu dzīvesveidu.

Kontaktinformācija Biroja adrese: Raunas iela 4 (3.stāvs), Cēsis LV-4101; e-pasts: lklssb.cesu.nodala@inbox.lv); apmeklētāju pieņemšana trešdienās no plkst. 13:00 līdz 15:00; biroja telefons 64161869;  vadītājas telefons 26833378 (LMT) vai 64122084.

 Sabiedrības labuma organizācijas statuss - IrLatvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija

Sociālā joma, neredzīgo interešu aizstāvība

Pārstāv savu biedru intereses pašvaldībā, Valstī kopumā. Rada iespēju saviem biedriem saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sociālās rehabilitācijas programmās, kuras finansē Valsts par budžeta līdzekļiem un Eiropas sociālā fonda projektu finansētie pakalpojumi.

Kontaktinformācija - Aija Rīvīte, Irēna Lāce, Tālr.: 64122761, Mob. Tālrunis: 26527345, e-pasts: lnbvidzeme@inbox.lv, adrese: Cēsu novads Cēsis Kr. Valdemāra ielā 13

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir

 

Dzīvības Straume
sociālā joma, jaunieši, maznodrošinātie

Popularizējam uzskatus, kas balstās uz Dieva desmit baušļiem. Mērķis - radīt jauniešiem labvēlīgu vidi spēju un talantu atklāšanai, palīdzēt maznodrošinātām iedzīvotāju grupām viņu sociālajās problēmās.

Kontaktinformācija - Anita Tīrone, Lauma Landratova (Tālruņi: 26377610, 26095400), e-pasts: anitatirone@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - nav

 

Latvijas Sarkanais krusts (LSK) Cēsu komiteja
Sociālā joma, donoru kustība, meklēšanas dienests jaunieši

Darbojas kā palīgs valstij, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus.

Kontaktinformācija - Marina Orlova (tālrunis: 25948345, fakss: 64120782 e-pasts: lsk@cesis.apollo.lv), adrese: Bērzaines 16, Cēsis, LV 4101

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir

 

Ģimenes centrs Mūsu nākotne
Sociālā joma

Darbības virzieni - sociālā palīdzība, ģimenes vērtības nostiprināšanās sabiedrībā, Jaunu talantu atklāšana.

Kontaktinformācija - Svetlana Gurska, Gunta Būmane (tālruņi: 28346256, 29800956), e-pasts: musunakotne@inbox.lv, adrese: Birojs; Palasta 20 – 6, zāle; Rīgas ielā 19, 2stāvs

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - Nav

 

Biedrība „Zvannieku Mājas”
Sociālā joma

Biedrība apvieno un atbalsta aizbildņus un audžuģimenes. Tā īpaši iestājas par lauku bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Biedrība ir izveidojusi lauku māju, kur aizbildņi un audžuvecāki audzina un rūpējas par bērniem un jauniešiem. Uzzināt vairāk...

Kontaktinformācija - Sandra Dzenīte-Cālīte un Linda Baļčūne (tālruņi: 26477091, 28646241), e-pasts: linda.balcune@gmail.com, www.zvannieki.lv 

Biedrība „Mazās pēdas”

Sociālā joma

 

Mazās pēdas ir organizācija, kas apvieno sociālās jomas profesionāļus un citus interesentus, kuri vēlas atbalstīt Cēsu ģimenes ar bērniem, jauniešus un sievietes. Organizācijas biedri sanāk kopā, lai lemtu par iespējām piesaistīt līdzekļus, rakstot projektus un brīvprātīgi, pašaizliedzīgi palīdzētu Cēsu novada iedzīvotājiem, kuriem klājas visgrūtāk.

 

Biedrības mērķis ir cilvēku fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības paaugstināšana, sniedzot garīgu un materiālu atbalstu sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, par prioritāti izvēloties ģimenes, bērnus, jauniešus un sievietes.

 

Kontaktinformācija:

tālrunis: 29432459, 28858141

e-pasts: mazas.pedas@inbox.lv

Latvijas politiski represēto apvienības Cēsu rajonu biedrība

Sociālā joma, politiski represēto aizstāvība

 

Biedrība Cēsu rajonā darbojas jau kopš 1988.gada, sākotnēji Igora Vanadziņa, vēlāk Zigrīdas Perevalovas vadībā. Oficiāli Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā biedrība reģistrēta 2005.gada 5. jūlijā.

Pašlaik biedrībā apvienojušies aptuveni 80 biedri. Biedrības galvenais uzdevums ir uzskaitīt politiski represētās personas, saglabāt to piemiņu un organizēt palīdzību.

 

Kontaktinformācija - Dace Jurciņa (Mob.tel. 29527033, tālrunis: 64130174)

e-pasts: cesu_prb@inbox.lv

 

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - navAtgriezties uz lapas sākumu...

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv