Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Lielākie projekti> Baltu baznīcu Cēsīm!

- Keep our brains at home 2
- Vienas profesijas dažādās sejas
- Baltu baznīcu Cēsīm!
- Keep our brains at home
- Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā

Baltu baznīcu Cēsīm! 

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nosaukums:

BALTU BAZNĪCU CĒSĪM!

Īstenošanas vieta:

Cēsis un Rīga

Partneri:

Cēsu pilsētas dome, Biedrība Cēsinieku klubs, Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, Cēsu Sv. Jāņa draudze

Projekta vadītāji:

 • Ainis Ozoliņš, LELB Nekustamo īpašumu apsaimniekotājs SIA Pastorāts valdes priekšsēdētājs

 • Gints Lazdiņš, Cēsinieku kluba valdes loceklis

Piesaistītais finansējums:

20 000 LVL (valsts finansējums, kuru piesaistīja Cēsinieku kluba biedrs un toreizējais Saeimas deputāts Uldis Klauss);

1577 LVL (Cēsinieku kluba piesaistītie ziedojumi)

Vēl nepieciešamais finansējums:

400 000 LVL (fasādes restaurācija un t.sk. torņa jumta atjaunošana un krāsošana - 30 000 LVL)

Projekta ilgums:

2003.gada 24.decembris – projekts turpinās

Vispārējais mērķis:

Sabiedrības kultūras un izglītības līmeņa paaugstināšana, kā arī izpratnes par kultūrvēsturiskajām vērtībām līmeņa paaugstināšana

Tiešais mērķis:

Piesaistīt nepieciešamo finansējumu Cēsu Sv. Jāņa baznīcas fasādes restaurācijai un nodrošināt tā tehnisko realizāciju

PROJEKTA APRAKSTS

Situācijas apraksts:  Līdz šim projektā paveiktais:                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.gada mērķi un uzdevumi:

Cēsu Sv.Jāņa baznīca ir ievērojams valsts mēroga arhitektūras piemineklis, tās torņa un ēkas siluets nesaraujami saistīts ar pilsētas tēlu. Cēsu baznīca daudzu gadsimtu gaitā spēlējusi lielu lomu pilsētas izaugsmē un attīstībā. Baznīca celta 1287. gadā, vairākkārt degusi un nopostīta, pašreizējo izskatu ieguvusi pēc pārbūves 1853. gadā. Ēkas fasāde kosmētiski remontēta 1976-81. gados, tomēr jau toreiz bija nepieciešamība pēc pamatīgāka, visaptveroša remonta un hidroizolācijas, lai atjaunotu bojātos apmetuma fragmentus, tiktu aizsargātas ēkas sienas un krāsojums turētos ilgāk.

2003.gadā:

 • uzsākta ziedojumu vākšana šim nolūkam, atverot ziedojumu kontu A/S „Hansabanka” un informējot iedzīvotājus par kampaņas mērķiem un norisi. Ziedojumu vākšanas akcijā aktīvi iesaistījās arī Cēsinieku kluba jauniešu nodaļas biedri;

2004.gadā:

 • Kopā ar SIA „Arhitektoniskās Izpētes Grupa” veikta baznīcas priekšizpēte un sastādīta eventuālā darbu tāme tehniskā projekta izstrādei un hidroizolācijas darbu veikšanai;

 • Notika sarunas ar „Rotari” klubu Cēsīs par viņu finansēta pulksteņa atjaunošanu pēc baznīcas fasādes sakārtošanas;

 • Kluba biedri un jauniešu nodaļas pārstāvji piedalījušies kopējā baznīcas sakopšanas talkā;

 • Projekts sagatavots un iesniegts projekts Valsts Tūrisma Attīstības aģentūrā „Sakrālā tūrisma” programmā. Diemžēl finansējuma piešķiršana ierobežoto līdzekļu dēļ atteikta;

 • uzsāktas sarunas ar Norvēģijas valdības pārstāvētu organizāciju par finansējuma piesaisti baznīcas restaurācijai starptautiskas partnerprogrammas ietvaros.

2005.gadā:

 • noslēgts četrpusējs līgums starp Cēsu pilsētas domi, Evaņģēliski Luterisko baznīcu, Sv.Jāņa baznīcas draudzi un Cēsinieku klubu par kopēju sadarbību projekta realizācijā, projekta vadītāja piesaisti un finansēšanu;

 • panākta vienošanās ar Radio 3 un laikrakstu „Druva”, par informatīvo atbalstu projekta gaitā;

 • projektam piesaistīts projekta vadītājs – Ainis Ozoliņš.

2006.gadā:

 • Ar Cēsinieku kluba biedra un Saeimas deputāta Ulda Klausa atbalstu projektam piesaistīts valsts finansējums 20 000 LVL apjomā. Piesaistītais finansējums ļāva gada nogalē SIA „Arhitektoniskās Izpētes Grupa” pabeigt darbu pie baznīcas tehniskā projekta izstrādes.

 • Uz Cēsu pilsētas astoņsimtgadi baznīcas tornī tika uzstādīts jauns pulkstenis, ko sagatavoja un uzstādīja Cēsu Rotari klubs.

2007.gadā:

 • panākta vienošanās ar banku par kredītlīnijas piešķiršanu projekta realizācijai;

 • Kultūras ministrijā iesniegts Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācijas projekts Norvēģu valdības finanšu instrumenta līdzekļu piesaistei. Diemžēl finansējuma pieteikums atteikts.

2008.gadā:

 • Noslēgusies Cēsu sv. Jāņa baznīcas restaurācijas pirmā kārta: atrakti ēkas pamati trīs metru dziļumā, apstrādājot tos ar siltumizolāciju un izveidojot drenējošo slāni; izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, lai ūdens tiktu aizvadīts prom no ēkas; rekonstruēts arī ūdensvads un pārbūvēta kanalizācija, pieslēdzoties centralizētai sistēmai pilsētā; nostiprināti arī kontrforsi, no kuriem viens bija atdalījies no ēkas;

 • Projektu izstrādāja firma "AIG", darbus īstenoja SIA "Cel Tik". Būvuzraudzību veica Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) uzņēmums SIA "Pastorāts", bet arheoloģisko uzraudzību - Zigrīda Apala.

 • Darbu veikšana notikusi par kredītsaistībām, kuras uzņēmusies Cēsu Sv.Jāņa luteriskā draudze.

 1. Par projekta aktualitātēm informēt ārvalstīs dzīvojošos cēsniekus un latviešus;

 2. Atsākt ziedojumu vākšanas kampaņu, piesaistot arī ārvalstīs dzīvojošiem cēsniekus;

 3. Turpināt konsultēt projektā iesaistītās puses un partnerus finansējuma piesaistē.

 PLĀNOTIE PROJEKTA REZULTĀTI: 

Ilgtermiņa ietekme:    

 • Sabiedrībā ir aktualizēts jautājums par Cēsu Sv.Jāņa baznīcas fasādes atjaunošanas nepieciešamību

 • Izstrādāts projekta pieteikums un dalība projektu konkursos, ar mērķi iesaistīt finansējumu projekta realizācijai;

 • Izstrādāts tehniskais projekts, piesaistīts projekta tehniskais vadītājs, būvuzraugs un citas atbildīgās personas;

 • Veikta baznīcas hidroizolācija, lai novērstu tālāku mūra sienu bojājumu rašanos;

 • Sadarbībā ar Cēsu domi veikta transporta kustības pārkārtošanu baznīcas teritorijā un ap to, lai novērstu tālāku iespējamo ēkas bojājumu rašanos;

 • Informēta sabiedrība par projekta gaitu un atbalstītājiem, kas palīdzējuši projekta tapšanā

 • Pabeigta baznīcas fasādes restaurācija – tā nokrāsota un atjaunota.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv