Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Lielākie projekti> Vienas profesijas dažādās sejas

- Keep our brains at home 2
- Vienas profesijas dažādās sejas
- Baltu baznīcu Cēsīm!
- Keep our brains at home
- Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā

Vienas profesijas dažādās sejas


 

 

 

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nosaukums:

Sarunu seriāls jauniešiem „Vienas profesijas dažādās sejas”

Īstenotāji:

Biedrība „Cēsinieku klubs” sadarbībā ar Cēsu novada jauniešu domi

Īstenošanas vieta:

Cēsis

Finansētājs:

Sorosa fonds – Latvija (SFL). Sīkāka informācija: www.sfl.lv

Programma:

SFL Jaunatnes programma „Veidoju savu Latviju”

Projekta ilgums:

2009.gada 23.oktobris – 2010.gada 30.jūnijs

Projekta vadītāja un kontaktpersona:

Ilze Žagare, idejas iniciatore un Cēsinieku kluba pārstāve (e-pasts: ilze.zagare@dabisks.lv, tālrunis 29486948)

Kopējā granta summa:

1950 EUR

Vispārējais mērķis:

organizēt informatīvu un izglītojošu pasākumu virkni Cēsu novada un apkārtnes 11. un 12. klašu skolēniem, kuru laikā piedāvāt iespēju jauniešiem iepazīt, izvērtēt un padziļināti izprast populārāko profesiju patiesās iezīmes un ikdienu pirms tālākā karjeras ceļa izvēles un dokumentu iesniegšanas kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām.

Mērķauditorija:

Cēsu novada un bijušā Cēsu rajona teritorijā esošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu (vidusskolu vai ģimnāziju) 11. un 12. klašu skolēni no šādām skolām:

§ Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzija,

§ Cēsu Valsts Ģimnāzija,

§ Cēsu 2. vidusskola,

§ Cēsu pilsētas vakara vidusskola,

§ Priekuļu, Vecpiebalgas, Dzērbenes, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Stalbes, Raunas un Nītaures vidusskolas.

 

PROJEKTA APRAKSTS

 

Situācijas apraksts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta aktualitātes pamatā ir tik pazīstamais jautājums „Ko darīt pēc vidusskolas beigšanas?”, kura nozīmība un sarežģītība valsts ekonomiskās situācijas saasinājuma dēļ ir pieaugusi. Salīdzinājumā ar paaudzi, kas izglītību ir ieguvuši mierīgākos un paredzamākos laikos, šodienas jauniešiem tālākizglītības lēmums ir jāpieņem, mēģinot izprast un prognozēt darba tirgus attīstību nākotnē, domājot par savas ģimenes finansiālo iespēju samērojamību ar savām interesēm un talantiem, un vienlaikus atrodoties savas dzīves pieredzes mācības pašos pirmsākumos. Piemēram, Valsts nodarbinātības aģentūras un A/S Hansabanka iniciētais pētījums ar nosaukumu „12.klašu skolēnu profesionālu plānu izpēte „open paaudze””, kas veikts 2008.gadā un kurā aptaujāti 912 12.klašu skolēni, kas ir 5% no kopējā pēdējās klases audzēkņu skaita Latvijā, liecina, ka, neskatoties uz to, ka jau mācību gada vidū - decembrī - 12.klašu skolēni ir izvēlējušies, kādus centralizētos eksāmenus kārtot, 2.semestrī – martā - piektā daļa aptaujāto vēl nezina savus tālākos profesionālos nodomus un plānus. 57,6% aptaujāto norāda, ka viņiem nepieciešama palīdzība profesijas izvēlē. 2009.gada septembrī tika veikta Cēsu skolēnu aptauja, kurā piedalījās 365 skolēni un kuras laikā tika noskaidrotas jauniešu vidū populārākās profesijas. Šie dati izmantoti, lai sastādītu projekta aktivitāšu plānu un konkrētus sarunu seriālus.

Projekta aktivitātes:

I. Seši izglītojošie pasākumi jeb „sarunu seriāli” 2009./2010.mācību gada laikā, uz kuriem tiks aicināti dažādu profesiju pārstāvji – bijušie cēsnieki, lai tiktos ar Cēsu skolēniem:

1) 2009.gada 7.decembris, plkst. 15:00: 1.sērija – „Medicīna un dabaszinātnes”. Šajā sērijā tiks apvienotas divas anketēšanas rezultātā iegūtās profesionālo izvēļu grupas: „medicīna un farmācija” un „dabaszinātnes un vide”. Plānojam uz sarunām aicināt profesionāļus ar šādu profilu: mediķis (ārsts), farmaceits (zāļu biznesa pārstāvis), pasaules pētnieks (ģeogrāfs, kartogrāfs, vides speciālists) un biologs (bioķīmiķis, makrobiologs, u.c.).

2) 2010.gada 11.janvāris, plkst. 15:00: 2.sērija – „Inženierzinātnes 1”. Šī sērija fokusēsies uz jauniešu vidū trešo populārāko profesionālo grupu „Arhitektūra un celtniecība”, kā arī ar inženiertehniku, mehāniku un mašīnbūvi saistītām specialitātēm.

3) 2010.gada 8.februāris plkst. 15:00: 3.sērija – „Inženierzinātnes 2”. Šajā sērijā tiks runāts par profesionālās izvēlēs iespējām un uzaicināto profesionāļu pieredzi strādājot datorzinātņu un informāciju tehnoloģiju jomā, kā arī elektronikas un telekomunikāciju specialitātēs.

4) 2010.gada 8.marts, plkst. 15:00: „Radošās profesijas”. Plānojam uz sarunu aicināt pārstāvjus, kas izprot sekojošas profesionālās darbības jomas: dizains, radošo aģentūru darbs (mārketings), radošais darbs un tehnoloģijas, kultūras menedžments.

5) 2010.gada 12.aprīlis, plkst. 15:00: 5.sērija – „Uzņēmējdarbība 1”. Šajā sarunu sērijā tiks apskatīta uzņēmuma vadība, tā juridiskā puse un finanses, iepazīstot attiecīgo profesionāļu karjeru šajās jomās. Tādā veidā tiks iepazīta uzņēmuma vadītāja, jurista, grāmatveža un finansista loma uzņēmumā, sarunā apskatot izglītības un pieredzes ceļu, kas veido profesionālo karjeru visās uzskaitītajās jomās, bet atsevišķās jomās ne tikai uzņēmuma ietvaros. Piemēram, runājot par finanšu specializāciju, tiks aptverta iespējamā profesionālā attīstība banku un apdrošināšanas jomā, bet, runājot par tieslietām, profesionālā karjera valsts tieslietu sistēmā, ņemot vērā abu minēto profesiju popularitāti jauniešu vidū.

6) 2010.gada 10.maijs, plkst. 15:00: 6.sērija – „Uzņēmējdarbība 2”. Šajā sarunu sērijā tiks apskatīta pārdošanas un mārketinga vadītāja, personāla vadītāja un sabiedrisko attiecību speciālista loma uzņēmumā. Tā kā anketēšanas rezultāti parāda jauniešu lielo interesi par komunikācijas zinātņu profesijām, pēdējās sarunu seriāla sērijā tiks sīkāk apskatīta profesionālā karjera šajā jomā ne tikai uzņēmumā, bet raugoties arī no plašākas perspektīvas – piemēram, mediju vidē.

II. Informatīvie pasākumi. Projekta publicitāte un informatīvā puse:

1) Preses paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana medijiem par projekta uzsākšanu, katru sarunu sēriju un tās dalībniekiem, kā arī par projekta noslēgumu un rezultātiem;

2) Video materiāla sagatavošana par katru tikšanos un ievietošana citiem jauniešiem ērti pieejamā vietā – Cēsu mājas lapā www.cesis.lv, www.youtube.com Cēsu profilā vai www.draugiem.lv Cēsu domubiedru grupā;

3) Rakstu un ziņu sagatavošana Cēsinieku kluba mēnešrakstam, kurā tiek apkopoti biedrības jaunumi (vismaz 3 raksti, kas publicēti 3 atšķirīgos mēnešrakstos);

4) Plakāti un skrejlapas Cēsu skolās par katru sarunu seriālu.

 

III. Novērtēšana. Aptaujas anketas pasākumu dalībniekiem – skolēniem, lai izzinātu aktivitāšu stiprās un vājās puses, kā arī pārbaudītu to lietderīgumu un efektivitāti.

 

PROJEKTA PLĀNOTIE REZULTĀTI

 

Divu jaunu projektu ietvaros:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktīva jauniešu līdzdalība sarunu seriālos. Katrā no sarunu sērijām piedalījušies ne mazāk kā 20 skolu jaunieši, kurus interesē attiecīgā profesija.

2. Stereotipu laušana un pieredzes nodošana. Sarunu gaitā tiks nojaukti iespējamie vienpusīgie priekšstati un stereotipi par interesējošo profesiju, parādīta personības loma jebkura profesionālās karjeras ceļa izvēlē, kā arī pārrunāta uzaicināto cilvēku dzīves un profesionālā pieredze, runājot par nejaušību un mērķtiecīgas rīcības lomu, par augstākās izglītības un pirmo darba vietu nozīmi cilvēka profesionālajās attīstības ceļā.

3. Cēsu novada topošo absolventu konsolidācija. Ikvienam no Cēsu novada un tā apkārtnes topošajiem absolventiem (11. un 12.klases skolēniem) un iepriekš veiktās izpētes dalībniekiem būs dota iespēja ne tikai tuvāk izzināt sev interesējošo profesiju, klātienē piedaloties attiecīgā sarunu seriāla sērijā vai vairākās sērijās, bet piedalīties arī sarunu seriāla popularizēšanā savā skolā un satikt citu skolu vienaudžus, kuriem ir saistoša šī profesija, turpinot domu apmaiņu savā vidū.

4. Ilgtspējas un radošuma attīstīšana. Visas sešas sarunu sērijas tiks ierakstītas video formātā un pēc apstrādes iegūtie materiāli tiks samontēti un izveidoti 6 video, kas nonāks Cēsu jauniešu domes rīcībā un būs pieejami ieinteresētajām skolām karjeras izglītības vajadzībām arī turpmāk, kā arī internetā.

5. Pēctecība un ilgtspēja. Tiks attīstīta savstarpējās sadarbības prakse un loģiska pēctecība starp divām Cēsīm nozīmīgām organizācijām - Cēsu novada jauniešu domi un biedrību Cēsinieku klubs. Cēsu jauniešu domes dalībnieki, beidzot vidējās izglītības iestādes Cēsīs un dodoties studēt ārpus Cēsīm, var kļūt par Cēsinieku kluba biedriem, brīvprātīgajiem vai atbalstītājiem, tādējādi turpinot piedalīties dažādās aktivitātēs un projektos.


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv