Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Lielākie projekti> Keep our brains at home 2

- Keep our brains at home 2
- Vienas profesijas dažādās sejas
- Baltu baznīcu Cēsīm!
- Keep our brains at home
- Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā

Keep our brains at home 2 

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nosaukums:

KEEP OUR BRAINS AT HOME 2

Īstenošanas vieta:

Cēsis un Rīga

Īstenotājs:

Biedrība Cēsinieku klubs

Mājas lapa:www.cesinieki.lv

Projekta finansiālie atbalstītāji:

Eiropas Komisija, programma Jaunatne darbībā, apakšprogramma Jauniešu iniciatīvas sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Projekta izmaksas:

6735,25 EUR

Projekta sadarbības partneri:

Pašvaldība: Cēsu novada pašvaldība un Cēsu novada Jauniešu dome

Uzņēmēji: AS Cēsu Alus, SIA Lattelecom BPO, SIA Citrus Solutions, AS SEB, AS Parex banka

Mediji: Laikraksts Vidzemes novadiem Druva, Radio 3, Vidzemes laikraksts Birža

Projekta dalībnieki:

24 Cēsu jaunieši vecumā no 15 – 30 gadu vecumam (50% esošie Cēsu jaunieši un 50% bijušie Cēsu jaunieši, citās pilsētās studējošie vai strādājošie)

Projekta koordinators:

Zane Siksnāne, Cēsinieku kluba projektu vadītāja

Projekta ilgums:

2010.gada 1.februāris – 2010.gada 31.decembris

Vispārējais mērķis:

aktualizēt jauniešu intelektuālā potenciāla aizplūšanu no mazpilsētām un rosināt diskusiju par izglītības, nodarbinātības un migrācijas jautājumiem, kas saistīti ar šo tendenci Cēsu pilsētā, novadā un Vidzemes reģionā, pēc iespējas arī valsts līmenī.

Tiešais mērķis:

atraisīt Cēsu jauniešu radošo potenciālu un izmantot neformālās izglītības metodes, lai realizētu virkni preventīvu atbalsta aktivitāšu, kuru mērķis ir nostiprināt jauniešu piederības sajūtu Cēsīm, vairot pozitīvu lokālpatriotismu un likt aizdomāties par savu nākotni dzimtajā vietā.

PROJEKTA APRAKSTS

I. Situācijas apraksts un projekta tēma:          


 


 

Latvijas reģionu attīstību lielā mērā ietekmē cilvēkresursu attīstība, kas pēdējos gados ir cietusi demogrāfiskās slodzes dēļ – samazinās dzimstība un iedzīvotāji strauji noveco, kā arī pieaug starpvalstu un iekšējā migrācija, kas pieaugusi pēdējos gados:

 • „Strauji palielinājušies īslaicīgās emigrācijas apjomi. Visvairāk Latvijas iedzīvotāju strādā Īrijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un Vācijā [Stratēģiskās analīzes komisija, Demogrāfiskā situācija šodien un rīt, Rīga, Zinātne, 2005].

 • Demogrāfiskās attīstības tendences Latvijas reģionos liecina par iekšējo migrāciju. „Pēdējo gadu iedzīvotāju skaita dinamika un prevalējošās migrācijas plūsmas uz Pierīgas reģionu rāda, ka valstī notiekošie teritoriāli nevienmērīgie sociāli ekonomiskās attīstības procesi no jauna sekmē iedzīvotāju koncentrēšanos valsts centrālajā zonā. [...] Uz Rīgu [31%] un Pierīgu [28%] pārcēlušos iedzīvotāju vidū vislielākais ir augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars.” [Stratēģiskās analīzes komisija, Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā, Rīga, Zinātne, 2007].

Līdz ar to reģioni zaudē savu intelektuālo potenciālu, kuru vidū ir arī jaunieši, kas, ieguvuši augstāko izglītību kādā no Latvijas vai citu valstu augstskolām, bieži vien neatgriežas savā dzimtajā pilsētā. Cēsu pilsētas attīstības stratēģijā 2008-2014.gadam minētā informācija liecina:

 • Kopš deviņdesmito gadu sākuma iedzīvotāju skaits Cēsīs tāpat kā visā Latvijā samazinās.

 • Straujākā iedzīvotāju skaita samazināšanās Cēsīs vērojama laika periodā no 1990.gada līdz 2003.gadam.

 • Sākot ar 2005.gadu, iedzīvotāju skaits stabilizējas.

Tomēr bažas, ka migrācijas rezultātā pilsēta zaudē tieši gados jaunus iedzīvotājus - savu potenciālo darba spēku un nodokļu maksātājus, vēl arvien pastāv.

 • Nodarbinātības valsts aģentūras un AS Hansabanka veiktajā pētījumā „12 klašu skolēnu profesionālo plānu izpēte – open paaudze” atklājas, ka 48,4% aptaujāto vēlētos mācīties kādā citā valstī, bet 12,8% jau ir konkrēts plāns, kā to sasniegt. Ārvalstīs strādāt gribošo ir par vidēji 4% vairāk.

II. Projekta organizācija:

Projektu īsteno paši jaunieši, kas strādā četrās darba grupās, kurās 50% ir esošie cēsnieki, bet 50% - tie jaunieši, kas jau studiju vai darba dēļ devušies uz Rīgu vai citām pilsētām, kopā 24 jaunieši. Projekta ietvaros darbosies šādas darba grupas:

 • Pētnieciskā darba grupa (~6 dalībnieki)

 • Mediju darba grupa (~6 dalībnieki)

 • Radošā darba grupa (~6 dalībnieki)

 • Uzņēmēju darba grupa (~6 dalībnieki).

Katrai darba grupai ir vadītājs no jauniešu vidus, kurš būs atbildīgs par veiksmīgu projekta realizāciju. Projekta koordinators un darba grupu vadītāji satiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu projekta gaitu.

Projekta laikā plānots arī atklāšanas pasākums un noslēguma pasākums, kā arī bijušo un esošo Cēsu jauniešu pieredzes apmaiņas vakari par dažādām tēmām.

PROJEKTA LAIKĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:

Projekta atklāšanas pasākums sestdien, 2010.gada 6.martā:

 • Simboliska atgriešanās mājās – kopīgs ceļš maršrutā „Rīga-Cēsis” 50% projekta dalībnieku, kas šobrīd studē vai jau strādā Rīgā un citās pilsētās;

 • Savstarpēja projekta dalībnieku iepazīšanās,

 • Iepazīšanās ar projektu un tā mērķiem – projekta koordinatora lekcija;

 • „Prāta vētra” par projekta latviskā nosaukuma izveidi;

 • Pirmais darbs grupās, formulējot mērķus, sadalot pienākumus – lomas un termiņus.

Bijušo un esošo Cēsu jauniešu pieredzes apmaiņas vakari par šādām tēmām:


 

 • Studiju vide atšķirīgās augstskolās (pieredze par sesijām, mācību literatūru, studiju modeļiem un studiju darba organizēšanu); 30.aprīlis, 2010

 • Dzīve kopmītnēs vai īrnieka statusā (pieredze par katra dzīvesveida plusiem un mīnusiem, dažādas kopmītnes, izīrētāji un noteikumi); 28.maijs 2010;

 • Dalība korporācijās – mīti un patiesība (pieredze par līdzdalību dažādās studentu korporācijās – mītu laušana, noteikumi un ieguvumi); 2.jūlijs 2010;

 • Studiju apvienošana ar darbu (pirmā darba pieredze, darba meklēšana, atalgojuma jautājumi attiecībā uz studentiem). 30.jūlijs 2010;

Projekta noslēguma pasākums, 2010.gada oktobra pirmā sestdiena – 2. vai 9.oktobrī:

 • Atraktīvas prezentācijas par paveikto projektā katrai darba grupai – galvenie rezultāti, secinājumi un idejas turpinājumam;

 • Diskusija par projekta rezultātiem - „Lielais rezumējums”;

 • Projekta novērtēšanas anketu aizpildīšana katram projekta dalībniekam un arī sadarbības partneriem, lai varētu novērtēt projekta efektivitāti;

 • Vārds projekta sadarbības partneriem – uzņēmējiem, medijiem, konsultantiem;

 • Atpūtas aktivitātes projekta komandai pēc labi padarīta darba –vakara spēles, pirts.

 1. Pētnieciskās darba grupas aktivitātes:

 • Pētījums par četrās Cēsu vispārizglītojošās skolās par 10.-12.klašu plāniem attiecībā uz turpmāko studiju un dzīves vietu. Plānotais izlases apjoms – 350 jaunieši;

  • Sadarbība ar konsultantiem – ekspertu Klāvu Sedlenieku, sociologiem Zandu Rutkovsku, Ilzi Lāci un Sandru Šūmani ar pieredzi līdzīgos pētījumos mazpilsētās, kuri jauniešus konsultē par jautājumiem, kuriem nepieciešams pievērst uzmanību pētījuma laikā, par metodēm u.c. Konsultanti piedalīsies arī rezultātu komentēšanā un analizēšanā;

  • Pētījuma rezultātu apkopošana un analīze. Darbs ar datiem, to apstrāde un analīze.

  • Interneta pēcaptauja septembrī atsevišķai pētījuma dalībnieku izlasei, lai pārbaudītu, kādas ir bijušas jauniešu izvēles pēc 12.klases beigšanas 2010.gada vasarā.

  • Pētījuma rezultātu publiskošana sadarbībā ar projekta koordinatoru un mediju darba grupu.

 1. Mediju darba grupas aktivitātes:

 • video veiksmes stāstu izveide par jauniešiem, kas pēc studijām atgriezušies dzimtajā pilsētā, kā arī ekspresintervijas ar 12.klašu jauniešiem Cēsu skolās, kas tiks izvietoti portālā www.youtube.com Cēsu jauniešu profilā;

  • Īsi 160 zīmju paziņojumi par projekta gaitu portālā www.twitter.com,

  • Projekta domubiedru grupas izveide portālā www.draugiem.lv,

  • 12.klasnieka interneta dienasgrāmata un uzturēšana kādā no populārajiem Latvijas blogiem vai atsevišķa bloga izveide;

  • Raksti Vidzemes novada laikraksta „Druva” speciāli projektam izveidotā rubrikā, kā arī līdzīgi raksti Vidzemes reģiona laikrakstā „Birža”;

  • Džingls jeb interaktīvs reklāmas rullītis par projekta tematiku, ko ierunājuši jaunieši un kas tiek translēts Vidzemes radio stacijā „Radio 3” (Radio Capital FM Vidzemes studija);

  • Fotogrāfijas – projekta aktivitāšu fiksēšana foto formātā, lai varētu nodrošināt publicitāti un sagatavot kvalitatīvu projekta apkopojumu.

3. Radošās darba grupas aktivitātes:


 

  • Flashmob1 vai kādas citas publiskas aktivitātes organizēšana ar mākslinieciskiem elementiem, kuras mērķis ir demonstrēt Cēsu jauniešu patriotismu pret dzimto pilsētu un piesaistīt uzmanību atraktīvā veidā. Aktivitātei plānots piesaistīt ar Cēsīm saistītus māksliniekus un radošos darbiniekus, piemēram, mākslinieku Ritumu Ivanovu, stepa dejotāju Māri Pūri vai citus cēsniekus;

  • Intrigas apvīta akcija jeb spēle četrās Cēsu vispārizglītojošās skolās par projekta tematiku, izmantojot partizānu mārketinga metodes skolas vidē un liekot jauniešiem aizdomāties un iesaistīties, risinot kādu intrigu saistībā ar projekta tēmu.

 1. Uzņēmēju darba grupas aktivitātes:


 

  • motivētu jauniešu komandu atlase ar 3-5 dalībniekiem katram uzņēmumam īpašām karjeras un iespēju dienām Cēsu uzņēmumos ar saukli Pielaiko profesiju un uzņēmumu!, izplatot informāciju Cēsu skolās ar skrejlapu, plakātu u.c. instrumentu palīdzību;

  • Jauniešu komandu un uzņēmēju tikšanos organizēšana, ļaujot jauniešiem iepazīties ar potenciālajiem darba devējiem dzimtajā pilsētā, iepazīt profesijas un amatus, kuros var strādāt ar augstāko izglītību Cēsīs, vienkopus izbaudot „ēnu dienas”, „karjeras dienu” un „jauniešu prakses” funkcijas. Uzņēmējs jauniešiem dod praktisku pārbaudījuma uzdevumu uz vietas vai kā mājas darbu;

  • Jauniešu praktisko darba uzdevumu prezentāciju organizēšana uzņēmumos, kurās uzņēmēji novērtē jauniešu veikumu, sniedz savu redzējumu un vērtējumu, kā arī apmainās kontaktiem un, iespējams, arī rekomendācijas vēstulēm.

  • Akciju „Pielaiko profesiju un uzņēmumu!” plānots organizēt šādos uzņēmumos, kas apstiprinājuši savu dalību projektā:

   • AS Cēsu Alus;

   • SEB bankas Cēsu filiāle

   • Parex bankas Cēsu filiāle;

   • SIA Lattelecom BPO Cēsu nodaļa

   • SIA Citrus Solutions Cēsu filiāle

   • Cēsu novada pašvaldība

Kontaktpersona sīkākai informācijai:

Zane Siksnāne

Biedrība „Cēsinieku klubs”

Projektu vadītāja

cesinieku.klubs@cesis.lv

29480968

 

1 Flashmob ir aktivitāte, kuras laikā liela cilvēku grupa pulcējas publiskā vietā, lai vienlaicīgi darītu kaut ko neierastu un pēc tam ātri izklīstu.


 
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv