Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.jūlijs   Vārda dienu svin: Lauma, Ilvars, Halina
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
  » s/k Cēsis
  » Sporta komplekss
  » Sporta skola
  » Nolikums Cēsu novada sportistu apbalvošanai
  » Sporta programmas 2008-04-22
  » Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada sportistiem
  » Cēsu sporta sabiedriskās organizācijas
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Sports> Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada sportistiem


Noteikumi par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada sportistiemApstiprināts:

Cēsu novada Sporta padomē

2010.gada 9.aprīlī

 

 

Noteikumi par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada

sportistu atbalstam un labāko sportistu apbalvošanai

 

I Vispārējie noteikumi

 

1.1.            Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Cēsu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sportistu atbalstam un kā tiek apbalvoti labākie Cēsu novada sportisti.

1.2.            Cēsu novada pašvaldības piešķirtā finansējuma un sportistu apbalvošanas mērķis ir veicināt sporta veidu un sportistu tālāku attīstību un izaugsmi Cēsu novadā.

1.3.            Uz atbalstu var pretendēt sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā vai sportisti, kuri pārstāv Cēsu novadu sporta organizācijā vai individuāli.

1.4.            Sportisti finansiālo atbalstu no Cēsu novada pašvaldības var iegūt vienu reizi gadā.

 

II Juridiskais statuss

 

2.1. Finansējuma piešķiršanas noteikumi darbojas Cēsu novadā un ir izstrādāti un apstiprināti Cēsu novada Sporta padomē.

2.2. Noteikumi darbojas pamatā uz LR sporta likumu, Cēsu novada attīstības programmu un citiem normatīvajiem dokumentiem.

 

III Uzdevumi

 

3.1. Finansiāli atbalstīt sportistu gatavošanos un startus Latvijas izlases sastāvā Olimpiskajās spēlēs, Paralimpiskajās spēlēs, Pasaules jauniešu Olimpiādē, Pasaules, Eiropas čempionātos un Eiropas Olimpiskajās dienās.

 

3.2. Pēc izstrādātiem kritērijiem un sportistu iesniegtajām finansējuma pieprasījuma

veidlapām (Pielikums Nr.1) izvērtēt un sniegt atzinumu Cēsu novada pašvaldībai finansējuma piešķiršanai.

 

3.3. Apkopot sportistu sasniegumus un piedalīties sportistu sveikšanā ar piemiņas balvām, kuri izcīnījuši godalgotās vietas Olimpiādēs, Pasaules, Eiropas čempionātos, starptautiskās sacensībās, kā arī Latvijā lielākajās nozīmes sacensībās. Par izcīnītām vietām Olimpiskajās spēlēs, Paralimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos iespējamā naudas balvu piešķiršana tiek izskatīta atsevišķi.

 

IV Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi

 

4.1. Cēsu novada sportistu iesnieguma veidlapa (Pielikums Nr.1) iesniedzama Cēsu novada domē, tālāk izskatīšanai Cēsu novada Sporta padomē.

4.2. Pamatojoties uz sportistu pieprasījumiem, budžeta iespēju robežās, Cēsu novada sporta padome 3 reizes gadā izskata un lemj par finansējuma piešķiršanu, pēc Cēsu novada domes pašvaldības budžeta pieņemšanas sadalījuma Sporta pasākumiem- nesadalītie līdzekļi.

4.3. Finansējums sportistu atbalstam tiek sadalīts proporcionāli- janvāris-aprīlis 40%, maijs-augusts 40%, septembris- decembris 20% apmērā. Gadījumos, ja piešķirtais finansējums netiek piešķirts pilnā apjomā konkrētā laika posmā,  atlikusī summa pāriet uz nākamo periodu.  

 

4.4. Finansējuma pieprasījuma veidlapa sportistiem jāiesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sacensību sākuma.

 

 

 

Pielikums Nr.1

Cēsu novada sportistu iesnieguma veidlapa

finansējuma pieprasījumam

 

Sportista vārds, uzvārds

tālr., deklarētā dzīvesvietas adrese

 

 

 

Sporta veids (disciplīna)

 

 

Kad un kādām aktivitātēm nepieciešams finansiālais atbalsts

 

 

 

Sportista vecums, sociāli ekonomiskais stāvoklis

(kur strādā vai mācās)

 

____________________________

(darba vieta, vai mācību iestāde)

 

Dzimšanas dati________________     

 

maznodrošināts (ir izziņa)     o

 

invalīdu sporta pārstāvis       o                        

 

studē                                      o

 

skolnieks                               o

 

Pārstāvniecība

Darbojas Cēsu novadā reģistrētā sporta klubā vai biedrībā ___________________o

 

Cēsu pilsētas Sporta skolā          o   

 

Nav Cēsu novadā reģistrētas biedrības vai sporta kluba biedrs                               o         

Sporta veida federācijas nosacījumi (pielikumā pievienot federācijas apliecinājumu vai iesniegumu)

Izpildīti sporta veida federācijas atlases kritēriji

                                             o

 

Kritēriji nav izvirzīti            o

Sportista iepriekšējā gadā sasniegtie rezultāti

 

Izcīnītā vieta PČ _____no dalībniekiem ______

 

Izcīnītā vieta EČ _____no dalībniekiem______

 

Izcīnītā vieta LČ__________

 

Citas, nozīmīgas sacensības ______________

_____________________________________

 

Atbalsts no sporta veida federācijas

 

Tiek saņemts daļēji               o apjoms______

 

Netiek saņemts                     o

 

Kopējais nepieciešamais atbalsts (tāme)

Dzīvošana

Ēdināšana

Transports

Apdrošināšana

Sporta bāzes īre

Dalības nauda

Citi izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedzēja paraksts_______________ datums____________________

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv