Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Paveiktais> 2009.gadā paveiktais

- 2009.gadā paveiktais
- 2008.gadā paveiktais
- 2007.gadā paveiktais
- 2006. gadā paveiktais
- Cēsinieku kluba piecu gadu (2002.-2006.) darbības pārskats
- 2005. gadā paveiktais
- 2004. gadā paveiktais
- 2002. gadā paveiktais
- 2003. gadā paveiktais

2009.gadā paveiktais 

Pārskats par biedrības „Cēsinieku klubs”

darbību 2009.gadā


 

I. Organizētie projekti, pasākumi un citas aktivitātes: 

 1. Līdzdalība projektos „CĒSIS 2014” un „RADOŠĀS PILSĒTAS”. Cēsinieku klubs piedalījās sadarbības projektos ar Cēsu novada pašvaldību, kuru laikā Cēsinieku kluba biedri – eksperti sniedza savu ieguldījumu un atbalstu Cēsu pilsētai svarīgos kultūras projektos:

 • Kluba biedri piedalījās četrās „Cēsis 2014” darba grupu sanāksmēs un sagatavoja ideju priekšlikumus, lai izstrādātu un iesniegtu idejas un priekšlikumus Cēsu novada pašvaldībai, kā padarīt Cēsis atpazīstamas, kandidējot uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2014.gadā. Cēsu mājas lapā tika publicētu Cēsinieku kluba pārstāvju viedokļi – atbalsts Cēsu dalībai Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 Latvijas atlases konkursā;

 • Kluba biedri piedalījās Britu padomes projekta „Radošās pilsētas” seminārā un divās Radošo pilsētu spēlēs, lai piedāvātu savas idejas, kā attīstīt Cēsu vecpilsētu un stiprināt Vidzemes kultūras iestāžu sadarbību.

 1. Pirmsvēlēšanu diskusija „IESKATIES ACĪS savam deputātu kandidātam!”. Cēsinieku klubs sadarbībā ar Cēsu kultūras centru organizēja publisku diskusiju Cēsīs, uz kuru aicināja visu partiju deputātu kandidātus, kas piedalījās pašvaldību vēlēšanās. Diskusiju moderēja Cēsinieku kluba valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve, kā eksperte tika piesaistīta politoloģe Daina Bāra. Diskusija notika 2009.gada 21.maijā Cēsīs, Cēsu kultūras centrā un tajā piedalījās aptuveni 80 aktīvi cēsnieki.

 2. Projekts „BALTU BAZNĪCU CĒSĪM!”. Cēsinieku klubs turpināja sadarbības projektu ar Cēsu Sv.Jāņa baznīcas draudzi, Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu un Cēsu novada pašvaldību, lai meklētu iespējas piesaistīt finansējumu Cēsu Sv.Jāņa baznīcas ārējās fasādes restaurācijai. Notika trīs iesaistīto pušu tikšanās.

 3. Sarunu seriāli jauniešiem „VIENAS PROFESIJAS DAŽĀDĀS SEJAS” un vizītes skolās. Cēsinieku klubs turpināja izglītības un jaunatnes aktivitātes:

  • 2009.gadā tika uzsākts jauns sadarbības projekts ar Cēsu novada Jauniešu domi – „Vienas profesijas dažādās sejas”, kura ietvaros 2009.gada 7.decembrī Cēsu Valsts ģimnāzijā uz pirmo diskusiju tika aicināti medicīnas, farmācijas un dabaszinātņu profesiju pārstāvji, lai iepazīstinātu jauniešus ar darba dzīvi šajās jomās;

  • Visu gadu kluba biedri devās individuālās vizītēs – vieslekcijās uz Cēsu un tuvējo novadu skolām, lai stāstītu par savu profesiju vai citu aktuālu tematu. Gada laikā notika 10 vizītes pēc šāda grafika:

 • DA Cēsu valsts ģimnāzija, Druvis Mūrmanis, 2009.gada 11.maijs

 • Cēsu valsts ģimnāzija, Laila Anna Kaca, 2009.gada 12.maijs

 • Priekuļu vidusskola, Gintars Kavacis, 2009.gada 19.maijs

 • Cēsu 2.vidusskola, Ieva Riekstiņa, 2009.gada 6.novembris

 • Cēsu 2.vidusskola, Liene Ozolkāja, 2009.gada 13.novembris

 • Cēsu sanatorijas internātpamatskola, Māris Pūris, 2009.gada 10.novembris

 • Taurenes pamatskola, Ritums Ivanovs, 2009.gada 20.novembris

 • Stalbes vidusskola, Rolands Tjarve, 2009.gada 20.novembris

 • Stalbes vidusskola, Artis Eglītis, 2009.gada 7.decembris

 • Cēsu 1.pamatskola, Māris Pūris, 2009.gada 21.decembris

 1. ATBALSTS ĢIMENĒM. Sadarbībā ar Cēsu novada sociālo pakalpojumu un sociālās aizsardzības aģentūru un atsaucoties individuāliem aicinājumiem, Cēsinieku klubs, iesaistot kluba biedrus, gada otrajā pusē ir piesaistījis ziedojumus trim trūcīgām un vienai nepilnai ģimenei, ar ģimenēm tiekoties divas reizes un organizējot ziedojumu vākšanas akciju biedru vidū. Savukārt piesaistot ziedojumu no juridiskas personas, tika atbalstīta Apsīšu ģimene no Cēsīm, lai tajā augošais 17 gadus jaunais Reinis Apsītis varētu doties uz starptautisku čellistu konkursu Vācijā, Drēzdenē.

 2. CITI PROJEKTI.

  • Ārvalstu cēsnieku uzrunāšana. 2009.gada 17.novembrī Cēsinieku klubs uzsāka ārvalstīs dzīvojošo cēsnieku apzināšanu, sagatavojot publikācijas portāliem: www.latviesi.com, www.latviansonline.com, www.latviesi.be, kā arī trimdas laikrakstā „Brīvā Latvija” un „Laiks”. Paralēli tika izsūtītas arī informatīvas vēstules ārvalstu latviešu ev. luteriskajām draudzēm visā pasaulē.

  • Atbalsts www.cesis.lv. Ar Cēsinieku kluba līdzdalību pēc novadu reformas 2009.gada jūlijā un augustā tika veikti uzlabojumi Cēsu mājas lapā, kā arī 2009.gada decembrī tika izveidots un apkopots Cēsu NVO saraksts – sadaļā „Aktīvie cēsnieki”.


 

II. Biedrības darbības rezultāti un sasniegumi pārskata gadā:

 • Administratīvā kapacitāte. 2009.gadā Cēsinieku klubs strādājis ar augstāku administratīvo kapacitāti nekā līdz šim, jo 2009.gada sākumā tika saņemts finansējums NVO darbības atbalsta programmas konkursā, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds, ar projektu „Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā”. Tas ļāva piesaistīt pastāvīgi algotu darbinieku un realizēt virkni jaunu projektu un ideju, kā arī sakārtot kluba administratīvo darbu. 2009.gadā par 11 biedriem ir palielinājies Cēsinieku klubā uzņemto biedru skaits.

 • Mērķa grupu ieguvums. Vislielākais ieguldījums sniegts vietējai pašvaldībai, kas saņēmusi dažāda veida konsultācijas un idejas dažādu projektu un ikdienas darbu ietvaros. Sabiedrisko labumu saņēmušas arī Cēsu un tuvējo novadu skolas un to jaunieši, kas guvuši iespēju uzklausīt pieredzējušus vieslektorus. Nozīmīgu atspaidu ekonomiski grūtajā laikā saņēmušas arī četras cēsnieku ģimenes.

 • Jauni sadarbības partneri. 2009.gadā Cēsinieku klubs ir ieguvis jaunus sadarbības partnerus, piemēram, Cēsu novada Jauniešu domi, interešu kopu Cēsu forums, Cēsu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūru.

 • Publicitāte. Par svarīgu panākumu jāuzskata sabiedrības informēšana par kluba darbību, kas ļauj ārpus dzimtās pilsētas dzīvojošajiem cēsniekiem konsolidēt savas idejas un spēkus Cēsu sociālekonomiskās attīstības sekmēšanai. Sagatavoti 4 Cēsinieku kluba mēnešraksti, 9 preses relīzes, atjaunota informācija Cēsu mājas lapā, kā arī izsūtītas 150 vēstules ārvalstu latviešu draudzēm un sagatavotas 4 publikācijas ārvalstu latviešu medijos. Kopumā par Cēsinieku kluba darbu medijos 2009.gadā parādījusies 21 publikācija drukātajā presē un 55 publikācijas interneta medijos.

 • Finansējuma piesaiste. Jāatzīmē, ka 2009.gadā Cēsinieku klubs nopietni pievērsies līdzdalībai projektu konkursos ar mērķi piesaistīt finansējumu savas ekonomiskās kapacitātes stiprināšanai. Finansējumu izdevies piesaistīt projektiem „Vienas profesijas dažādās sejas” un „Keep our brains at home 2”.


 

III. Organizācijas darbību veicinošie apstākļi: 

2009.gadā organizācijas darbību visvairāk ir veicinājis piesaistītais finansējums NVO darbības atbalsta programmas un projekta „Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā” ietvaros. Tas ļāvis algot pastāvīgu darbinieku, kurš koordinē visas biedrības aktivitātes. Augot kapacitātei, pieaudzis arī kluba biedru skaits aptuveni par trešdaļu, kas ļāvis īstenot aktivitātes daudz plašākā mērogā. Organizācijas darbību veicina arī sadarbība ar partneriem – Cēsu novada pašvaldību un tās iestādēm, kā arī ar citām nevalstiskām organizācijām.

 

IV. Organizācijas darbību kavējošie apstākļi: 

Cēsinieku kluba darbības būtiskākais traucējošais faktors ir valdes locekļu un biedru aizņemtība pamatdarbā un ierobežotās brīvā laika iespējas, ko veltīt biedrības aktivitātēm. Tāpat darbību daļēji ir kavējušas grūtības piesaistīt ārējo līdzfinansējumu Cēsinieku kluba projektam, kas nodrošina administratīvo izdevumu segšanu.  

 

V. Organizācijas plānotā darbība 2010.gadā:  

1. Iesāktie ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes:

1. BALTU BAZNĪCU CĒSĪM! Projekts, kura mērķis ir piesaistīt finansējumu Cēsu Sv.Jāņa baznīcas fasādes restaurācijai, startējot projektu konkursos un meklējot citas finansējuma piesaistes iespējas. 2010.gadā plānotas vismaz 3 visu iesaistīto pušu tikšanās par projekta gaitu, „prāta vētra” par baznīcas attīstības stratēģiju turpmākajiem 8 gadiem, kā arī iespējams starts kādā no projektu konkursiem.

2. VIZĪTES SKOLĀS UN DALĪBA DA DIENĀ. Cēsinieku kluba biedri turpinās doties vieslekcijās uz Cēsu un tuvējo novadu skolām, lai stāstītu par sabiedrībā aktuāliem tematiem, informētu par darba tirgus tendencēm un profesijām, savukārt 2010.gada 28.janvārī Cēsinieku klubs ar grāmatu dāvinājumiem piedalās Draudzīgā aicinājuma dienā Cēsīs.

3. SADARBĪBA AR CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBU. Cēsinieku kluba biedri plāno turpināt sniegt atbalstu konsultāciju un ideju formā Cēsu novada pašvaldībai dažādu sociālekonomisku jautājumu risināšanā un atsevišķu projektu ietvaros, ņemot vērā pašvaldības vajadzības.

4. ATBALSTS ĢIMENĒM. Kluba biedri un atbalstītāji turpinās meklēt iespējas, lai palīdzētu gan trūcīgām cēsnieku ģimenēm, gan tām ģimenēm, kurās aug talantīgi un apdāvināti jaunieši. Plānots nodrošināt vismaz 2 tikšanās ar trūcīgajām ģimenēm un atbalstīt vismaz 1 jaunieti 2010.gada laikā.

5. ĀRVALSTU CĒSNIEKU APZINĀŠANA. Cēsinieku klubs plāno ilgtermiņā turpināt uzturēt saikni starp Cēsīm, Latvijā dzīvojošiem cēsniekiem un tiem novadniekiem, kas šobrīd studē, strādā vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs. Cēsinieku klubs plāno regulāri sagatavot un izsūtīt Cēsinieku kluba mēnešrakstu šai auditorijai un izveidot vietni Cēsu mājas lapā, kur var piereģistrēties ārvalstu cēsnieki.

2. No jauna plānotie ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes:

 1. CĒSNIEKU SOCIĀLĀ TĪKLA IZVEIDE. Cēsinieku klubs turpinās meklēt iespējas, lai praksē īstenotu ideju par cēsnieku sociālā tīkla izveidi, kurā varētu notikt ideju ģenerēšana, pašvaldības lēmumprojektu apspriede un balsošana, atzinumu gatavošana atbildīgajām institūcijām. Plānots startēt projektu konkursos atbilstoši konkursu grafikam, kas ir mainīgs.

3. Iesāktie īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes

 1. VIENAS PROFESIJAS DAŽĀDĀS SEJAS. 2010.gada maijā Cēsinieku klubs plāno noslēgt projektu, kura ietvaros no 2009.gada decembra līdz 2010.gada maijam Cēsu skolās tiek organizētas diskusijas ar populārāko profesiju pārstāvjiem, lai palīdzētu jauniešiem rast lielāku skaidrību un izdarīt izvēli par nākamo studiju un darba vietu.

 1. KEEP OUR BRAINS AT HOME 2. 2010.gada uzsākts jauniešu iniciatīvas projekts, kura mērķis ir aktualizēt jauniešu intelektuālā potenciāla aizplūšanu no mazpilsētām un rosināt diskusiju par izglītības, nodarbinātības un migrācijas jautājumiem, kas saistīti ar šo tendenci Cēsīs, novadā un Vidzemes reģionā, pēc iespējas arī valsts līmenī. Projekta laikā 24 jaunieši darbojas četrās darba grupās, lai īstenotu virkni preventīvu aktivitāšu. Projekts notiek no 2010.gada 1.februāra līdz 31.decembrim Rīgā un Cēsīs.

 1. Plānotie īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes

 1. APTAUJA. Sadarbībā ar Cēsu skolu jauniešiem vai Cēsu mājas lapas administrētāju plānots veikt pētījumu, izzinot, kas visvairāk satrauc Cēsu novada iedzīvotājus izglītības, nodarbinātības un demogrāfiskās situācijas jomās. 2010.gada vasarā plānots aptaujāt vismaz 300 respondentus;

 2. INFORMATĪVS MATERIĀLS. Plānots apkopot, analizēt un publiskot programmas Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā rezultātus, t.sk. paralēlo projektu rezultātus, lai vairotu informētību par Cēsinieku kluba paveikto 2009.-2010.gadā. Plānots sagatavot un izdot bukletu ar 500 eksemplāru tirāžu. 

Valdes priekšsēdētājs Rolands Tjarve 

2010.gada 16.martā


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv