Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

11.11.2004 Domes sēdes lēmumi


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 11.NOVEMBRĪ

PROTOKOLS NR. 24

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par zemes gabala Glūdas ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Glūdas ielā 8, Cēsīs, īpašnieku Regīnas Rasmas Marovskas un Almara Branta pilnvarotās personas Renāra Jundža, iesniegumu (reģ.Nr.2418/1-23; 25.10.2004.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 29.oktobra atzinumu Nr.117 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Glūdas ielā 8, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0324), trīs atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);

 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas Cēsu rajona centrālās slimnīcas garāžas, piešķirt jaunu adresi Glūdas iela 6A, Cēsis (kad.nr.4201-006-0337);

  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - transportlīdzekļu garāžu apbūve (1106);

 3. Atdalītajai zemes gabala daļai bez apbūves piešķirt jaunu adresi Glūdas iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-006-0338);

  1. Zemes gabala platība 1350 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Glūdas iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-006-0324);

  1. Zemes gabala platība 1696 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieki apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs) un nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Zemeņu ielā 2, Cēsīs,

sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot zemes gabala Zemeņu ielā 2, Cēsīs, īpašnieka Kārļa Grīnberga iesniegumu par zemes gabala Zemeņu ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2460/1-23; 29.10.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.novembra atzinumu Nr.122 (prot.Nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zemeņu ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-1402), trīs atsevišķos zemes gabalos:

 2. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar Zemeņu ielu un Marijas ielu, piešķirt jaunu adresi Marijas iela 3, Cēsis (kad.Nr.4201-007-1437);

  1. Zemes gabala platība 1532 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atdalītajam zemes gabalam pie Zemeņu ielas piešķirt jaunu adresi Zemeņu iela 4, Cēsis (kad.Nr.4201-007-1438);

  1. Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Atlikušajam zemes gabalam pie Zemeņu ielas saglabāt adresi Zemeņu iela 2, Cēsis (kad.Nr.4201-007-1402);

  1. Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 5. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjoms nosakāms saskaņā ar kadastrāli uzmērītiem sadalīto zemes gabalu robežu plāniem.

Par adreses maiņu ēkai Mēderu ielā 1, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmuma §4 “Par zemes gabala Mēderu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu” no zemes gabala Mēderu ielā 1, Cēsīs, atdalīts zemes gabals “bez apbūves” (saskaņā ar Cēsu pilsētas tehnisko karti un zemes gabala sākotnējo plānu, 16.09.2000.) un tam piešķirta adrese Mēderu iela 4, Cēsīs.

Izgatavojot sadalīto zemes gabalu plānus, zemes gabalā Mēderu ielā 4, Cēsīs, uzrādīta palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0502 006, savukārt zemesgrāmatā (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0007 2696; 15.07.2003.) nekustamā īpašuma Mēderu ielā 1, Cēsīs, sastāvā reģistrēta ēka ar minēto kadastra apzīmējumu.

Ar 2004.gada 23.augusta dāvinājuma līgumu Aivars Rode uzdāvinājis Lindai Kalniņai zemes gabalu, atdalītu no nekustamā īpašuma Mēderu ielā 1, Cēsīs, kopā ar palīgēku, kas atrodas uz šī zemes gabala, minot, ka nekustamajam īpašumam ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmumu piešķirta adrese Mēderu iela 4.

Izskatot Lindas Kalniņas pilnvarotās personas Ginta Poļa, iesniegumu par adreses piešķiršanu palīgēkai uz zemes gabala Mēderu ielā 4, Cēsīs (reģ.Nr.2471/1-24; 01.11.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.novembra atzinumu Nr.123 (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Mainīt adresi namīpašuma Mēderu ielā 1, Cēsīs, daļai - palīgēkai ar kad. apz. 4201 009 0502 006 - un piešķirt tai zemes gabalam, uz kura tā atrodas, atbilstošu adresi Mēderu iela 4, Cēsis.

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1998.gada 27.maija lēmuma Nr.304 (prot.Nr.11) ‘’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu un adreses maiņu” 4.2.punktu zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, noteikts lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves uzturēšana.

2004.gada 25.oktobrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, īpašnieka Ulda Kvanta iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, lietošanas mērķi no daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves uz rūpniecisko apbūvi, jo minētais zemes gabals nepieciešams maiznīcas “Solo” rekonstrukcijai.

Izskatot Ulda Kvanta iesniegumu (reģ.Nr.2275/1-23; 25.10.2004.), ievērojot to, ka iedzīvotāji no namīpašuma Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, tiek izvietoti un, saskaņā ar zemes gabala apbūves projektu, dzīvojamo ēku paredzēts nojaukt, kā arī to, ka izstrādāšanas stadijā esošajā pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabalam paredzēts lietošanas mērķis – ražošanas apbūve un komercapbūve, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 29.oktobra atzinumu Nr.121 (prot.Nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-1105), noteikt zemes lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 333 m², rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 1334 m².

 2. Pieņemt zināšanai, ka pēc dzīvojamās ēkas Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, atbrīvošanas no visiem īrniekiem, atkārtoti skatīt jautājumu par zemes lietošanas mērķi, nosakot visam zemes gabalam vienu zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

Par zemes gabala Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1410 (09.03.2001.) uz Maijas Kvastes vārda reģistrēts nekustamais īpašums Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1999.gada 20.decmbra lēmuma Nr.518 (prot.Nr.31) ‘’Par vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 57, daļas kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemes gabalu Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33” 5.punktu zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve - neapgūta teritorija (060090).

2004.gada 15.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs, īpašnieces – SIA “M.K.” direktores Maijas Kvastes iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabalam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs, lietošanas mērķi no vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves uz komercdarbību. Izskatot Maijas Kvastes iesniegumu 2004.gada 5.augustā Cēsu pilsētas zemes komisija pieņēma lēmumu nemainīt zemes gabalam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs, lietošanas mērķi un jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu skatīt atkārtoti pēc būvniecības publiskās apspriešanas, ja tiks apstiprināta būvniecības iecere.

Atkārtoti izskatot Maijas Kvastes iesniegumu (15.07.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 28.oktobra lēmumu (prot.Nr.23, 16.punkts) “Par būvniecības ieceres Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, ar kuru apstiprināta SIA “M.K.” būvniecības iecere objektam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs, ievērojot to, ka izstrādāšanas stadijā esošajā pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabalam paredzēts lietošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā apbūve, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 29.oktobra atzinumu Nr.120 (prot.Nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 33, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0603), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 7, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.09.2004.gada atzinumu Nr.105 (prot.nr.18) Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Raģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 008 1105), kas sastāv no zemes gabala ar platību 170315m2, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 2. Zemes lietošanas mērķis – 0601 vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;

 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 20kV – 0.1480ha un 1.4588ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.1529ha; aizsargjoslas gar apakšzemes kabeļu sakaru līnijām – 0.5356ha un 0.0169ha; aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju –0.5356ha; aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.1322ha; aizsargjosla gar gāzes vadu ar vidēju spiedienu – 0.2244ha.

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 37, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Lenču ielā 37, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16.decembra rakstu Nr.1- 07/5549 un valsts A/S ”Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2.janvāra rakstu Nr.03-1/1 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.09.2004.gada atzinumu Nr.104 (prot.nr.18) Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lenču ielā 37,Cēsīs, (kadastra Nr.4201-001-0133), kas sastāv no zemes gabala ar platību 23784 m2, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

  2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

  3. Apgrūtinājumi – zemes gabals atrodas Meža kapu aizsargjoslā – aizsargjosla ap Meža kapiem - 2.38ha; zemes gabala robežās atrodas poligonometrijas punkts PP71 – aizsargjosla ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu – 0.01ha, zemes gabalu šķērso sakaru kabelis gruntī - aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju - 0.02ha un ūdensvadi - aizsargjosla gar ūdensvadu 0.04ha un 0.10ha.

Par nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs

__________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījums Nr.563; 19.11.1998.) ierakstīts nekustamais īpašums Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-1105), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 1667 m² un namīpašuma - vienas dzīvojamās ēkas (4 dzīvokļi) un vienas palīgceltnes. Atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nekustamais īpašums Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, tika nodots privatizācijai.

2004.gada 29.oktobrī Cēsu pilsētas domē saņemts Ulda Kvanta iesniegums ar lūgumu atļaut reģistrēt viņam piederošos četrus dzīvokļus ar dzīvokļu īpašumiem piederošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgceltnes Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, kā vienotu īpašumu Cēsu pilsētas zemesgrāmatā. Minētie dzīvokļu īpašumi uz Ulda Kvanta vārda reģistrēti Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumos Nr.563-1, Nr.563-2, Nr.563-3, Nr.563-4.

Izskatot Ulda Kvanta, iesniegumu (reģ.Nr.2466/1-23; 29.10.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 29.oktobra atzinumu Nr.119 (prot.Nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

  1. Neiebilst vienota nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-1105), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 1667 m² un namīpašuma - vienas dzīvojamās ēkas un vienas palīgceltnes, reģistrācijai zemesgrāmatā uz Ulda Kvanta, vārda.

  2. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai slēgt Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.563 visus dzīvokļu īpašumu Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, nodalījumus.

Par Cēsu pilsētas domes 1996.gada 30.maija lēmuma Nr.192 (prot.Nr.10)

atzīšanu par spēku zaudējušu un par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Robežu ielā 2, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā
__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1996.gada 30.maija lēmumu Nr.192 (prot.Nr.10) apstiprināts kadastra numurs akciju sabiedrības “Vidzemes Celtnieks” piederošas ēkas īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Saskaņā ar zemes gabala robežu plānu, nosacītā zemes gabala platība tika noteikta 12444 m². Līdz 2004.gada novembrim akciju sabiedrība “Vidzemes Celtnieks” nav reģistrējusi sev piederošo ēku zemesgrāmatā. Realizējot zemes reformas pasākumus un precizējot apkārtējo zemes gabalu robežas, ir izmainījušās zemes gabala Robežu ielā 2, Cēsīs, robežas un precizēta tā platība.

Izskatot akciju sabiedrības “Vidzemes Celtnieks” iesniegumu (reģ.Nr.1727/1-23; 08.10.2004.) par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu akciju sabiedrībai “Vidzemes Celtnieks” piederošās administratīvās ēkas Robežu ielā 2, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un saskaņā ar iesniegto zemes gabala robežu plānu, pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1996.gada 30.maija lēmumu Nr.192 (prot.Nr.10) “Par kadastra numura apstiprināšanu zemes gabalam Cēsīs, Robežu ielā 2”.

  2. Nosacītajam zemes gabalam Robežu ielā 2, Cēsīs, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-503-0051, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.

  3. Zemes gabala platība 11269 m².

  4. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

  5. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Robežu ielā 2, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Kronvalda ielā 1, Robežu ielā 2, Cēsīs (398F), kurš, saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-23474/22 (04.04.1996.), uz 1940.gada 21.jūliju piederēja Kristapam Janelsītim. Bijušā zemes īpašnieka vai viņa likumisko mantinieku zemes pieprasījumi Cēsu pilsētas domē nav reģistrēti.

Par iznomātas neapdzīvojamās telpas Vaļņu ielā 7, Cēsīs, privatizācijas

pirkuma līguma noslēgšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.11.2004. atzinumu (protokols nr. 12) un iesniegtajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.11.2000. lēmuma (protokols nr. 26 & 29) punktu 1.36 par objekta Vaļņu ielā 7 – 601, Cēsīs, privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu ar Intu JUKUMU, jo nomas līgums ar viņu ir izbeigts.

2. Noslēgt pirkuma līgumu par neapdzīvojamām telpām Vaļņu ielā 7 – 601, Cēsīs, kopējā platība 41,3 m2, identifikācijas numurs 42010052502-601, ar Valentīnu IVANOVU par Ls 1668,95 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit astoņi lati un 95 santīmi), kas maksājami 50 % latos (astoņi simti trīsdesmit lati un 35 santīmiem) un 50 % privatizācijas sertifikātos (divdesmit deviņi sertifikāti un 66/100).

3. Noteikt maksu par tehnisko izpildi 4,13 privatizācijas sertifikāti.

4. Visus privatizējamā objekta noteiktos maksājumus V.Ivanovai veikt viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes speciālistei dzīvokļu un privatizācijas jautājumos R.Kalniņai nodrošināt privatizācijas pirkuma līguma noformēšanu atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

 

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.11.2004.prot.Nr.21 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu

 

Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai

__________________________________________

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 48.panta un pārejas noteikumu 5.panta un Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcijas „Par prasībām pedagogu izglītībai, kuri īsteno vispārējās izglītības programmu” prasības un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(04.11.2004.prot.Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Paredzēt 2003.gada budžeta projektā kodā 04.630 pārējie ar izglītību saistošie izdevumi” izdevumus, Ls 2880,- apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentos paredzēto prasību īstenošanu (pielikumi ).

 

Par jauniešu domes sastāva apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumu “Par “Cēsu pilsētas domes jauniešu domes “nolikuma apstiprināšanu”(prot.Nr.22 &47) un Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (04.11.04. prot.Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj

Apstiprināt jauniešu domi šādā sastāvā :

 

Kristīne Mihaļova - Cēsu pilsētas ģimnāzijas audzēkne

Mārtiņš Bērziņš - Cēsu pilsētas ģimnāzijas audzēknis

Lelde Caune - Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēkne

Kate Nītiņa - Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēkne

Asatūrs Keimatļans - Cēsu pilsētas vakara vidusskola audzēknis –

Mārtiņš Ruskuls - Cēsu 4. arodvidusskolas audzēknis

Vadims Kameņevs - Cēsu 2.vidusskolas audzēknis

Rolands Rozītis - Cēsu 1.pamatskolas audzēknis

Līga Mize - Cēsu 2.pamatskolas audzēkne

Alise Freimane - Cēsu pilsētas pamatskolas audzēkne

Līga Kiršteine - Cēsu pilsētas pamatskolas audzēkne

 

Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda”

nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” iestādes vadītājas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.11.2004.,prot.Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda”

attīstības plāna apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” iestādes vadītājas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.11.2004.,prot.Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” attīstības plānu, saskaņā ar pielikumu

 

Par “CĒSĪM 800 Jubilejas notikumu kalendāra” apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas (04.11.2004.,prot.Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “CĒSĪM 800 Jubilejas notikumu kalendāru”, saskaņā ar pielikumu

 

Par zemes nomas izbeigšanu Valmieras ielā 11, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra sēdes lēmuma §18 (prot.Nr.3) “Par zemes gabala nomu Valmieras ielā 11, Cēsīs” k/s “Cēsu rajona patērētāju biedrība” nodots nomā uz 3 gadiem zemes gabals 868 m2 platībā Valmieras ielā 11, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas ēkas.

Zemes gabals Valmieras ielā 11, Cēsīs, 2004.gada 19.oktobrī nostiprināts zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.100000153151) kā Latvijas valsts īpašums Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra sēdes lēmuma §18 (prot.Nr.3) ar 2004.gada 1.novembri “Par zemes gabala nomu Valmieras ielā 11, Cēsīs”.

 

 

Par zemes nomas izbeigšanu Lenču ielā 36, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra sēdes lēmuma §19 (prot.Nr.3) “Par zemes gabala nomu Lenču ielā 36, Cēsīs” k/s “Cēsu rajona patērētāju biedrība” nodots nomā uz 3 gadiem zemes gabals 845 m2 platībā Lenču ielā 36, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederoša ēka.

Zemes gabals Lenču ielā 36, Cēsīs, 2004.gada 19.oktobrī nostiprināts zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.100000153157) kā Latvijas valsts īpašums Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra sēdes lēmuma §19 (prot.Nr.3) ar 2004.gada 1.novembri “Par zemes gabala nomu Lenču ielā 36, Cēsīs”.

 

Par zemes nomas izbeigšanu Lenču ielā 46, Cēsīs

__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra sēdes lēmuma §21 (prot.Nr.3) “Par zemes gabala nomu Lenču ielā 46, Cēsīs” k/s “Cēsu rajona patērētāju biedrība” nodots nomā uz 3 gadiem zemes gabals 2020 m2 platībā Lenču ielā 46, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederoša ēka.

Zemes gabals Lenču ielā 46, Cēsīs, 2004.gada 20.oktobrī nostiprināts zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.100000153329) kā Latvijas valsts īpašums Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 4.novembra atzinumu (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra sēdes lēmuma §21 (prot.Nr.3) ar 2004.gada 1.novembri “Par zemes gabala nomu Lenču ielā 46, Cēsīs”.

 

“Par publiskās apspriešanas izsludināšanu

Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijai”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (sēdes prot. Nr.23 no 04. 11. 2004.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu tirgus kompleksa rekonstrukcijas priekšlikumu (pielikums ).

 2. Izsludināt Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijas priekšlikuma publisko apspriešanu.

 3. Noteikt, ka izdevumi publiskās apspriešanas organizēšanai, paredzami Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” budžetā.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) :

  4.1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA “Cēsu tirgus”, Valmieras ielā 2, Cēsīs, LR MK Noteikumu Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  1. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK Noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības

Par kafejnīcas nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, atbalstu

__________________________________________

Pamatojoties uz M.Maklera un J.Liberta iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr. 23), Cēsu pilsētas dome nolemj :

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu (12.08.2004., prot. Nr. 17, 30.punkts) “Par kafejnīcas nomu Cēsīs, Raunas ielā 12”.

 2. Atbalstīt nodomu telpu nomai kafejnīcas ierīkošanai Raunas ielā 12, Cēsīs.

 3. M.Makleram un J.Libertam līdz 04.12.2004. iesniegt kafejnīcas ierīkošanas projekta konceptuālu (skiču projekts un izmaksas tāmes) izklāstu.

 4. Nodomu protokola un telpu nomas līguma izstrādi uzdot veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

 

Par projekta pieteikuma “Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs, paplašināšana un Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu shēmas konkursam

__________________________________________

Pamatojoties uz nepieciešamību attīstīt sociālo infrastruktūru un pilnveidot alternatīvos sociālos pakalpojumus, Sociālo lietu komitejas (04.11.2004.,prot.Nr.21) un Finansu komitejas (04.11.2004.,prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu shēmas “Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” konkursam projektu “Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs, paplašināšana un Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu

   122 623,31 Ls, t.sk. attiecināmās izmaksas 15 625 Ls apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par projekta izpildi uzdodu veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

“Par cenrāža apstiprināšanu maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus””

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (sēdes protokols Nr. 23 no 04. 11. 2004.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt cenrādi maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” (pielikums ).

 2. Apstiprināt iesnieguma veidlapas paraugu reklāmas sludinājumiem (pielikums ).

“Par AS “U. Pīlēna birojs” izstrādātā Cēsu tirgus kompleksa rekonstrukcijas projekta izmaksu norakstīšanu no Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” bilances”

__________________________________________

Pamatojoties uz atklātā konkursa “Par bankas izvēli kredīta saņemšanai Cēsu tirgus kompleksa būvniecībai” rezultātiem un konkursa komisijas 2003. gada 22. oktobra lēmumu, par konkursa noslēgšanu bez rezultātiem, neveiksmīgiem finansējuma piesaistīšanas mēģinājumiem no citiem finansēšanas avotiem, izmaiņām tirgus situācijā Cēsu pilsētā un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr. 23 no 04.11.2004.) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” bilances posteņa “pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” Cēsu tirgus kompleksa rekonstrukcijas projektēšanas izmaksas Ls 39559,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati).

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.10
”Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 14.10.1999.Saistošajos noteikumos Nr.14 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās”” apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2004. atzinumu (protokols Nr. 23) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 04.11.2004. atzinumu (protokols Nr. 23), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 10 “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.10.1999.Saistošajos noteikumos Nr.14 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās” ”(saskaņā ar pielikumu ).

 2. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas.”

Par maksas noteikšanu rezervētās transporta līdzekļu novietošanas stāvvietās

__________________________________________

Noklausoties Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 04.11.2004.gada atzinumu (protokols Nr.23),Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.08.2003. sēdes (prot.Nr.15, &25) lēmumu “Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem”.

 2. Apstiprināt tarifus:

  1. ar rezervēto transporta līdzekļu novietošanas stāvvietu – abonenta maksu Ls 30,00 (trīsdesmit lati, t.sk.PVN 18 %) mēnesī, veicot ikmēneša maksājumus .

  2. ar rezervēto transporta līdzekļu novietošanas stāvvietu – abonenta maksu Ls 165,00 (viens simts sešdesmit pieci lati 00 santīmi, t.sk.PVN 18%), slēdzot līgumu uz sešiem mēnešiem.

  3. ar rezervēto transporta līdzekļu novietošanas stāvvietu – abonenta maksu Ls 300,00 (trīs simti lati , t.sk.PVN 18%), slēdzot līgumu uz divpadsmit mēnešiem.

 3. Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” direktoram J.Kamšam, saskaņojot ar kapitāla daļas turētāja pārstāvi, ir tiesības noteikt atlaides līdz 50%.

 4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2005.gada 02.janvāri.


PIELIKUMS

Apstiprināts

Cēsu pilsētas domes

2004.gada 11.novembra sēdē,

protokols Nr. 24, punkts 12.

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

...................................

G. Šķenders

 

 

CĒSU PILSĒTAS 3.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

NOLIKUMS

SATURS

 1. Vispārīgie noteikumi

 2. Darbības mērķi un uzdevumi

 3. Īstenojamās izglītības programmas

 4. Izglītības procesa organizācija

 5. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi

 6. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 7. Vecāku tiesības un pienākumi

 8. Iestādes padome un pedagoģiskā padome

 9. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 10. Iestādes saimnieciskā darbība

 11. Iestādes finansēšana

 12. Iestādes reorganizācija un likvidēšana

 13. Iestādes nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība.

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde ar juridisko adresi Cēsis, Noras iela 15 ir tipveida Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

1.2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi

un normatīvie akti, kā arī šis Cēsu pilsētas domes apstiprināts Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums.

1.3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs nosaukums, reģistrācijas apliecība Nr. 90001608735 zīmogs un rēķins bankā.

1.4. Iestādei ir LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.051901630.

1.5. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde tiesīga slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.

 

2. DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1.Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

2.2. Iestādes uzdevums ir:

2.2.1. nostiprināt bērna veselību un aizsargāt drošību;

2.2.2. veicināt bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

2.2.3. nodrošināt pedagoģiskā procesa nepārtrauktību iestādes darba laikā;

2.2.4. nodrošināt bērna sagatavošanu pamatizglītības programmas uzsākšanai;

2.2.5. radīt apstākļus pedagogu radošai izaugsmei, atbalstīt pašizglītību un jaunradi;

2.2.6. izglītot bērnu vecākus /aizbildņus/.

 

 

3. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

3.1. Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno IZM, ar 11.09.1998. apstiprinātu rīkojumu Nr.475, licencētu pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111.

3.2. Pirmsskolas izglītības programma ir Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, kurš ietver mērķi, uzdevumus un plānoto rezultātu.

3.3. Pirmsskolas izglītības programmas apguve orientēta uz priekšstatiem, iemaņām un prasmēm, kas ir pamats bērna sekmīgam darbam skolā.

3.4. Pirmsskolas izglītības programmas mērķis iestādē ir sagatavot bērnu pamatizglītības uzsākšanai, nodrošinot katra bērna individualitātes veidošanu, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu.

3.5. Pirmsskolas izglītības programmu iestāde realizē bērniem no 2 gadu vecuma un līdz viņi sasniedz 7 gadu vecumu.

3.6. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu pamata;

3.7. Mācību priekšmetu programmas izstrādā iestādes pedagogi, atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai, tās apstiprina iestādes vadītāja.

3.8. Pirmsskolas izglītības iestāde var īstenot interešu izglītību;

3.9. Pirmsskolas izglītību bērni apgūst latviešu valodā;

3.10. Bērna sagatavošana skolai notiek sadarbībā ar Cēsu pilsētas pamatskolām.

 

4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

4.1. Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Cēsu pilsētas domes noteikto uzņemšanas kārtību.

4.2. Vecākus iepazīstina, pirms bērna uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē, ar Cēsu pilsētas domes apstiprinātu iestādes nolikumu, kurā iestrādāti darba kārtības noteikumi, vecāku tiesības un pienākumi un bērna tiesības un pienākumi.

4.3. Ar iestādes vadītājas rīkojumu bērns tiek ieskaitīts iestādes audzēkņu sarakstā, kad audzēkņa vecāki/aizbildņi/ iestādē iesniedz sekojošus dokumentus:

4.3.1. Cēsu pilsētas domes bērnu vietu sadales komisijas norīkojumu;

4.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu;

4.3.3. bērna medicīnisko karti , veidlapa 026/u;

4.3.4. bērna uzskaites karti LIIS formu;

4.3.5. Cēsu pilsētas domes izstrādātu savstarpējās vienošanās līgumu ar vecākiem;

4.3.6. vecāku flurogrāfa reģistrācijas dati /Nr., dat./ 1x gadā.

4.3. Jaunuzņemtajam audzēknim tiek iekārtota personas lieta.

4.5. Iestāde atvērta 5 darba dienas nedēļā ar darba laiku no 7.00-19.00.

4.6. Atbilstoši ēkas tipveida projektam, iestādē darbojas 11grupas, no tām 3mazbērnu un 8 pirmsskolas vecuma grupas.

4.7. Grupas tiek komplektētas pēc bērnu vecuma un attīstības īpatnībām:

4.7.1. mazbērnu grupas no 2-3 gadu vecumam;

4.7.2. pirmsskolas grupas no 3-5 gadu vecumam;

4.7.3. obligātā sagatavošana skolai no 5-7/8 gadu vecumam;

4.8. Bērnu skaitu grupā nosaka IZM un Cēsu pilsētas pašvaldība.

4.9. Pirmsskolas izglītības iestādi bērns apmeklē katru dienu.

4.10. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvei apmeklējums ir obligāts saskaņā ar Vispārējās izglītības 21.pantu.

4.11. Vieta bērnam iestādē tiek saglabāta:

4.11.1. bērna slimības, / karantīnas/ laikā, ja tiek iesniegta ārsta izziņa;

4.11.2. mātes slimības, viņas dekrēta atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz ārsta apstiprinošo dokumentu;

4.11.3. gadā 72 dienas – 48 dienas iestādes slēgšanas atvaļinājuma + 24 dienas viena ģimenes vecāka atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu 23.01.1997., Nr.23.1.;

4.11.4. ja bērnu tiek nosūta apmācībai uz Cēsu pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi līdz veselības stāvokļa uzlabošanās;

4.11.5. bērna veselības stāvokļa nostiprināšanas gadījumos, iesniedzot ārstu komisijas slēdzienu.

4.12. Maksu par pirmsskolas izglītības ieguvi sedz no valsts un pašvaldību budžetiem MK noteiktā kārtībā.

4.13. Bērnu ēdināšanas un ar bērnu ēdināšanu saistītos sagatavošanas izdevumus sedz bērnu vecāki, to kārtību nosaka Cēsu pilsētas pašvaldība.

4.14. Iestādes telpas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu izglītības procesa veikšanai. Telpas ir atbilstošas ugunsdrošības, darba aizsardzības un sanitāro noteikumu normatīvo aktu prasībām.

4.15. Pedagoģiskais process iestādē virzīts uz bērna personības attīstību un audzināšanu.

4.16.Bērna attīstību un izglītošanu nodrošina visa izglītības procesa laikā, sniedzot jaunus priekšstatus un sistematizējot iegūtos. Zināšanu, prasmju un iemaņu veidošana un pilnveidošana notiek pedagogiem sadarbībā ar vecākiem;

4.17. Pirmsskolas izglītības saturu iestādē nosaka „Pirmsskolas izglītības programma”.

4.18. Īstenojot pirmsskolas izglītības saturu, iestāde nodrošina katra bērna personības veidošanās procesu caur attīstošas vides, dabas, bērna un sabiedrības mijiedarbību.

4.19. Saturs ir saistīts ar apkārtējās pasaules iepazīšanu kopsakarībās, virzot katra bērna individuālos iespaidus un pieredzi ar iespēju, to daudzveidīgi attēlot krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās, aktivizējot bērna pašizpausmi un izsakot sevi radošā darbībā.

4.20. Mācību priekšmetu programmas iestādē pedagogi veido 3-5 pakāpēs.

4.21. Izglītības programmas apguves īstenošanu iestādē reglamentē iestādes attīstības programma un mācību plāns, atbilstošs mācību priekšmetu saturam.

4.22. Bērnu patstāvīgā darbībā rotaļa izmantojama kā mācīšanās metode un saglabājama kā pirmsskolas vecuma bērna dzīves organizācijas neatņemama sastāvdaļa, kas ir pamats bērna audzināšanā un attīstības nodrošināšanā.

4.23. Nedēļas laikā bērnu mācīšanās darba organizēšanai pielietotas dažādas mācību darba formas:

. rotaļnodarbība ar visu bērnu grupu;

. apvienotās rotaļnodarbības;

. bērnu mācīšanās patstāvīgā darbībā attīstošā vidē;

. mācīšanās apakšgrupās;

. pašnodarbības;

. nodarbības – piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai grupās.

4.24. Rotaļnodarbību skaits nedēļā un ilgums dienā ir atbilstošs bērnu vecumam, ko nosaka

IZM pirmsskolas izglītības programma.

4.25. Ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības un stājas traucējumi papildus darbu 2 reizes nedēļā veic fizkultūras skolotāja un logopēde.

4.26. Vērtēšana un analīze pirmsskolas vecuma bērniem balstās uz pedagoga novērojumiem, tā tiek izteikta mutiski, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo bērna darbībā, rīcībā un sasniegumā.

4.27. Vērojumus bērna attīstībā pedagogs veic ne mazāk kā 2 reizes mācību gadā, izdara analīzi un izvirza uzdevumus tālākai bērna attīstībai.

4.28. Lēmumu par bērna atskaitīšanu no iestādes pieņem vadītājs, saskaņojot ar iestādes padomi, pedagoģisko padomi un ģimenes ārstu šādos gadījumos:

4.28.1. ja bērna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas slēdziena nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē vai arī bērns ar savu uzvedību, rīcību apdraud savu un citu bērnu drošību, veselību, ja bērns ir neprognozējams savā rīcībā un uzvedībā;

4.28.2. ja bērna vecāki pārkāpj, pēc 2 rakstiskiem brīdinājumiem, savstarpējās vienošanās līguma nosacījumus;

4.28.3. lēmumu par bērna atskaitīšanu no pirmsskolas iestādes pieņem iestādes vadītājs paziņojot vecākiem /aizbildņiem/ atskaitīšanas iemeslu 7 dienas iepriekš.

4.28.4. pēc piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguves bērnu atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes ar iestādes vadītājas rīkojumu.

 

5. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi

5.1. Iestādes darbību nodrošina tās vadītājs, kuru amatā apstiprina Cēsu pilsētas dome un kurš strādā saskaņā ar dibinātāja izstrādātu darba līgumu un amata aprakstu.

5.2. Izglītības iestādes vadītāja tiesības ir:

5.2.1. noteikt iestādes darbinieku skaitu, ievērojot IZM ieteikumus par štata vienību skaitu un saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi;

5.2.2. noteikt darba samaksu, saskaņā ar MK noteikumiem;

5.2.3. pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus, saimnieciskos darbiniekus un slēgt ar viņiem darba līgumus, pievienojot izstrādātus amata aprakstus;

5.2.4. savu pilnvaru ietvaros lemt par iestādes intelektuālo, finansu un materiālo resursu mērķtiecīgu izlietošanu;

5.2.5. norakstīt iestādes faktiskajos izdevumos iegādātos un iestādes darba nodrošināšanai izsniegtos un izlietotos materiālus, mazvērtīgo inventāru un lietošanai nederīgos un nolietotos pamatlīdzekļus, ja norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ir līdz Ls 500,- par komplektu(vienību) un atjaunošana nav iespējama vai saskaņā ar ekspertu slēdzienu ir ekonomiski neizdevīga;

5.2.6. slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām;

5.2.7.slēgt starptautiskas sadarbības līgumus pirmsskolas izglītības jautājumos.

5.3. Izglītības iestādes vadītāja pienākumi ir:

5.3.1.nodrošināt LR likumu un lēmumu, IZM pakļautībā esošo iestāžu, Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona Skolu valdes izstrādāto normatīvo dokumentu izpildi.

5.3.2. nodrošināt iestādi ar amatiem atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;

5.3.3. nosacīt darbinieku amata pienākumus;

5.3.4. atbildēt par pedagoģiskā procesa organizāciju;

5.3.5. nodrošināt bērnu dzīvības saglabāšanu un veselības nostiprināšanu;

5.3.6. rada apstākļus bērnu garīgai, fiziskai un sociālai attīstībai;

5.3.7. nodrošina iestādes saimniecisko darbību, materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu;

5.3.8.nodrošināt un atbildēt par iestādes budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu;

5.3.9. atbildēt par iestādes darba kvalitāti un veicina tās attīstību;

5.3.10. izveidot iestādes padomi, organizēt tās darbu.

5.4. Tiesības strādāt par pedagogu ir personai, kurai ir augstākā pedagoģiskā izglītība vai kura iegūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst IZM noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām /Izglītības likuma 48.pants/.

5.5. Pedagogu tiesības ir:

5.5.1.saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu MK noteiktajā kārtībā;

5.5.2.saņemt mācību atvaļinājumu DL noteiktajā kārtībā;

5.5.3.saņemt darba samaksu, atbilstošu kvalifikācijai un darba slodzei;

5.5.4.saņemt pedagoģiskā procesa nodrošināšanai materiālo bāzi/mācību līdzekļi, spēles, rotaļlietas/;

5.6.5.piedalīties iestādes pašpārvaldē.

5.6.Pedagogu pienākumi ir:

5.6.1.atbildēt par katra bērna dzīvību, veselību un vispusīgu attīstību;

5.6.2.īstenot pirmsskolas izglītības programmu sadarbībā ar ģimeni;

5.6.3.nodrošināt izglītojamā tiesības saņemt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību;

5.6.4.atbildēt par attīstošās materiālās bāzes izveidi un pilnveidi;

5.6.5.atbildēt par savu darbu un tā rezultātiem;

5.6.6.ievērot bērnu tiesības;

5.6.7.pilnveidot profesionālo meistarību un rūpēties par savu tālākizglītību spēkā esošajām prasībām;

5.6.8.ievērot pedagoga profesionālo ētiku;

5.6.9.organizēt darbu ar vecākiem, sniegt konsultatīvu un metodisku palīdzību.

5.7.Saimniecisko darbinieku tiesības un pienākumus nosaka iestādes vadītājs saskaņā ar darbinieka darba līgumu un amata aprakstu.

 

6. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pamatojoties uz „Bērnu tiesību aizsardzības likumu” bērna tiesības, brīvības un to aizsardzība, arī pienākumi ir noteikti, ņemot vērā bērna fiziskās un intelektuālās nobriešanas pakāpi. Likums regulē pamatnosacījumus, saskaņā ar kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība, tas reglamentē ne vien vecāku, bet ar iestāžu un visu valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju pienākumus un atbildību par bērnu tiesību nodrošināšanu, kas ir:

6.1.1. tiesības uz dzīvības, veselības un attīstības maksimālu aizsargāšanu;

6.1.2. uz nacionālās identitātes saglabāšanu;

6.1.3. uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību;

6.1.4. uz vienādām tiesībām iegūt izglītību atbilstoši katra spējām;

6.1.5. uz tiesībām būt pasargātam no fiziskās un garīgās seksuālās ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt;

6.2.Tā kā bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, tad viņa pienākumi pieaug atbilstoši vecumam, kam seko ģimene, izglītības iestāde un tie ir:

6.2.1.atbilstoši savam vecumam kopt sevi un piedalīties mājas darbos;

6.2.2.ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, kā arī citiem sabiedrības pilsoņiem;

6.2.3. mācīties un aktīvi darboties, atbilstoši savai fiziskai un garīgai attīstībai;

6.2.4.atkarībā no sava vecuma pakāpes, ievērot elementārās sadzīves un kulturālās uzvedības normas, kā arī savas grupas, iestādes iekšējās kārtības noteikumus ar kuriem bērna viņam saprotami iepazīstināts ģimenē un izglītības iestādē;

6.2.5.atkarībā no sava vecuma pakāpes sargāt un rūpēties par savu veselību un drošību;

6.2.6.ar cieņu izturētie pret savu valsti, tās simboliem un likumiem;

6.2.7.izmantojot savas tiesības neaizskart citu bērnu tiesības un intereses.

 

7. VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Vecāku /personu, kas realizē vecāku varu/ tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā ir:

7.1.1.slēgt ar izglītības iestādi savstarpējo vienošanās līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē

7.1.2.saņemt regulāru informāciju par bērna attīstības rādītājiem noteiktā laika periodā;

7.1.3.saņemt metodisku palīdzību bērna izglītošanas darbā;

7.1.4.ieteikt izveidot iestādes padomi, piedalīties tās darba veidošanā;

7.1.5.iepazīties ar izglītošanas un audzināšanas darba organizāciju iestādē.

7.1.6.ierosināt izglītības valsts inspektoram veikt pārbaudi izglītības iestādē;

7.1.7.izteikt savu priekšlikumu, viedokli atzinības vai aizrādījuma veidā;

7.1.8.ierosināt valsts inspektoram veikt pārbaudi izglītības iestādē;

7.1.9.ieteikt nomainīt pedagogu, ja attieksmē pret darbu, nepilda Izglītības likumā un šajā nolikumā noteiktos darba pienākumus.

7.2. Atbilstoši Civillikuma noteikumiem un Bērnu tiesību deklarācijai vecāku pienākums ir:

7.2.1.nodrošināt aizsardzību bērna dzīvības saglabāšanai un veselības nostiprināšanai;

7.2.2.radīt iespējas un labvēlīgus apstākļus veselīgai un normālai fiziskai, garīgai un sociālai attīstībai savstarpējas cieņas apstākļos;

7.2.3.atbildēt un nodrošināt bērna izglītību un apmācību atbilstoši izglītības mērķiem;

7.2.4.rūpēties par bērna veselību, tās nostiprināšanu, nepieļaut neveselu bērnu ierašanos un uzturēšanos iestādē, tādējādi apdraudot citu bērnu veselību;

7.2.5.sagatavot bērnu patstāvīgai un atbildīgai dzīvei brīvā sabiedrībā;

7.2.6.ievērot bērna tiesības un brīvību;

7.2.7.ievērot prasības bērnam, lai izglītošanas un audzināšanas darbs attīstītu bērna personību.

7.3. Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai vecāku varas ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret bērnu, vecāki ir saucami pie likumā noteiktās atbildības.

7.4. Ievērot pirmsskolas izglītības iestādes noteikumus.

 

8. IESTĀDES PADOME UN PEDAGOĢISKĀ PADOME

8.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai kā sabiedrisks padomdevējs iestādē izveidota iestādes padome. Tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes nolikumu /skat. pielikumu Nr.23 /

8.2. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbu saistītu jautājumu risināšanai iestādē izveidota pedagoģiskā padome. Tā darbojas saskaņā ar pedagoģiskās padomes nolikumu /skat. pielikumu Nr.24 /

 

9. IESTĀDES IEKŠĒJO REGLAMENTĒJOŠO

DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

9.1.Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu izstrādā un pilnveido darba kārtības un citus noteikumus. Tos apstiprina iestādes vadītājs un pret parakstu iepazīstina darbiniekus.

 

10. IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

 

10.1. Atbilstoši likumdošanai iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par iekārtu, inventāra un preču iegādi, kā arī dažādu darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi un ritmisku saimniecisko darbību.

 

11. IESTĀDES FINANSĒŠANA

11.1. Iestādes finansēšanu nodrošina Cēsu pilsētas dome pastāvošā likumdošanas kārtībā.

11.2. Iestādes budžeta un finansiālās darbības uzraudzību un apriti veic Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas Izglītības iestāžu grāmatvedības galvenais speciālists, pamatojoties uz iestādes iesniegto dokumentāciju, atbilstoši LR likumiem un normatīvajiem aktiem.

11.3. Ja izglītības iestādei ir ziedojumu līdzekļi, tos iemaksā iestādes kasē, ieskaitot speciālā budžeta līdzekļu kontā.

11.4. Atsevišķos gadījumos ir iespējama arī ziedojumu kastītes izmantošana. To speciāli nozīmētas komisijas klātbūtnē, atver iestādes vadītājs. Uz vietas noformē aktu par izņemto naudas summu, kura ieskaitāma speciālā budžeta līdzekļu kontā.

11.5. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā(dāvanas)vai pakalpojumu veidā sastāda pieņemšanas aktu, kurā uzrāda ziedoto mantu, to skaitu un kvalitatīvos rādītājus, nosaka ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām;

11.6. Starptautisku izglītības projektu līdzekļu finansējums tiek ieskaitīts iestādes budžeta speciālā kontā.

11.6. Ekonomijas rezultātā iestādes līdzekļi tiek izmantoti darbinieku materiālajai stimulēšanai, kā arī mācību un audzināšanas darba pasākumu finansēšanai.

 

12. REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĒŠANA

 

12.1. Lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Cēsu pilsētas dome saskaņojot ar IZM.

 

13. IESTĀDES NOLIKUMA

GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

13.1. Izglītības iestādes tiesiskais pamats ir nolikums.

13.2.Iestādes nolikumu apstiprina Cēsu pilsētas dome.

13.3. Nolikuma mērķis - regulēt darbu iestādē. Nodrošināt pareizu darba organizāciju, atbilstošus darba apstākļus, darba laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, darba disciplīnas ievērošanu, darbinieku uzvedības un savstarpējo attiecību veidošanu, atbilstoši demokrātis-kās sabiedrības pamatprincipiem.

13.4. Grozījumus iestādes nolikumā apstiprina Cēsu pilsētas dome.

13.5. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt:

13.5.1.pēc Cēsu pilsētas domes priekšlikuma, kā arī, ja ir izmaiņas pilsētas domes lēmumos, kas saistoši pirmsskolas izglītības iestādei;

13.5.2..pēc pedagoģiskās padomes vai iestādes padomes priekšlikuma.

13.6. Nolikums saistošs darba devējam un darba ņēmējam. Darba devējs darba ņēmēju pieņem darbā tikai tad, ja darba ņēmējs neatsakās izpildīt prasības, ko reglamentē nolikums.

13.7. Darba devējs ar iestādes nolikumu pret parakstu iepazīstina katru darbinieku, ko tas apliecina ar parakstu

13.8. Iestādes nolikums atrodas katram darbiniekam pieejamā vietā - lietvedības pārzines kabinetā.

13.9. Darbinieks, kurš pret parakstu nav iepazīstināts ar nolikumu, nav saucams pie atbildības par šo noteikumu neizpildīšanu. Neiepazīstināšanas gadījumā par sekām atbild darba devējs.

13.10. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt:

13.10.1.pēc Cēsu pilsētas domes priekšlikuma, kā arī, ja ir izmaiņas pilsētas domes lēmumos, kas saistoši pirmsskolas izglītības iestādei;

13.10.2.pēc pedagoģiskās padomes vai iestādes padomes priekšlikuma.

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 


 

Pielikums

 

 

 

C E N R Ā D I S

maksas pakalpojumiem

(cenās iekļauts PVN 18 %)

 

 1. Reklāmas sludinājuma sagatavošana un noformēšana :

  1.1. A4 formātā - 1,50 Ls;

  1. A5 un mazāks formāts – 0,50 Ls.

 2. Reklāmas sludinājuma izvietošana stendā –

2.1. viena diena - 0,35 Ls;

2.2. divas dienas un ilgāk - 0,15 Ls par katru dienu.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 


 

Pielikums

 

Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” administratorei

 

____________

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums)

_______________________

(personas kods, reģistrācijas numurs)

______________________

(adrese)

_______________

(sakaru līdzekļi)

 

I E S N I E G U M S

Lūdzu ievietot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” reklāmas stendā, Valmieras ielā 2, Cēsīs, sākot ar _______ uz _____ dienām sekojošu sludinājumu:

_________________________

_________________________

_________________________

Uzņemos atbildību par sludinājuma tekstu un apliecinu, ka visas sniegtās ziņas par reklāmas teksta iesniedzēju ir patiesas.

Cēsīs _________________

(datums)

___________( paraksts)

 

Iesniegums reģistrēts

Sludinājumu reģistrā ar Nr. _____

Maksa par sagatavošanu______

Maksa par izvietošanu stendā______

Kopējā summa ______

________________________

(administratora paraksts)

 

 

 

 


 

 

Pielikums

2004. gada “11.”novembrī
Cēsīs

Saistošie noteikumi Nr.10

”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.10.1999.Saistošajos noteikumos Nr.14 “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās””

izdoti saskaņā ar LR likuma

“Par pašvaldībām” 21.un 43.pantu

 

 1. Grozīt Saistošo noteikumu 1.2.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

  1.2.1. “Maksas autostāvvieta (turpmāk tekstā autostāvvieta) ir teritorija Cēsu pilsētas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošās teritorijas robežās, kas paredzēta noteikta skaita transporta līdzekļu novietošanai, ir aprīkota ar attiecīgām ceļa zīmēm un kurā transporta līdzekļa novietošana darba dienās un sestdienās laikā no pl. 8 oo līdz 17 oo atļauta tikai par maksu. Kultūras un sporta pasākumu norises laikā , saskaņā ar domes rīkojumu var tikt noteikts cits darba laiks.”

 2. Papildināt Saistošo noteikumu III sadaļu “Autostāvvietas lietošanas noteikumi” sekojošā redakcijā:

  3.18. “Ja lietotājs par autostāvvietas lietošanu nav samaksājis avansa veidā un samaksu veic saskaņā ar šo noteikumu p.3.3., 3.4., 3.5., 3.5.’, viņam jāmaksā par visu autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu”.

  Šajos gadījumos autostāvvietas lietošanas maksu iekasē autostāvvietas kasieris – kontrolieris un izsniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļeti, kurā uzrādīts samaksas datums, laiks, kad veikta samaksa un samaksātā summa.”

 3. Papildināt Saistošo noteikumu IV sadaļu “Kontrolieru tiesības un pienākumi” sekojošā redakcijā:

    1. “Autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas uzraudzību veic autostāvvietas pārvaldītāja darbinieks – kontrolieris.”

4.2.6. “Transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu lietošana izmantojama kā aizturējuma tiesība, autostāvvietas pārvaldītājs var aizturēt bloķēto transporta līdzekli tik ilgi, kamēr lietotājs nav apmierinājis pārvaldītāja prasījumu samaksāt par autostāvvietas lietošanu.”

 1. Papildināt Saistošo noteikumu VI sadaļu “Pārējie noteikumi” ar punktu 6.2.šādā redakcijā:

  1. Kontroli par šo noteikumu izpildi (sastādīt protokolu un pieņemt lēmumu) ir tiesīgi veikt:

  • Valsts policija,

  • Pašvaldības policija.

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 


 

Pielikums

CĒSĪM 800

Jubilejas notikumu kalendārs

2004.gads

17.nov.

15.nov.

23.nov.

26.nov.

27.nov.

28.nov.

600 dienas

 • Izstāde „Latvijas karogam -725”

 • Cēsu daiļamata meistaru darinātā Latvijas karoga pasniegšana Valsts prezidentei

 • Cēsu mājas lapas dizaina jaunās versijas atvēršana

 • Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18 atklāšana

 • Bērnu grāmatas „Mazā cēsnieka stāsti” atvēršanas svētki

 • Cēsu Tautas teātra pirmizrāde E.Sniedze”Leģenda par lauru koku”

 • Komponista Valtera Kaminska jubilejas atceres koncerts un konkursa Cēsu dziesma

izsludināšana

2005.gads

Cēsu dienas Latvijas pilsētās un sadraudzības pilsētās :

-prezentācija

-kultūras programma

Interaktīva izstāde Astoņi lielie jeb liktenīgā tikšanās

Akcija-konkurss „Bērnu sveicieni Cēsīm 800”/zīmējumu konkurss Cēsīs un sadraudzības pilsētās ,

darbu atlase un vēstījuma par svētkiem kartiņu komplekta izgatavošana /

Fotoizstāde „Cēsis un tās iedzīvotāji”

Pilsētas vizītkarte CD formātā

2.marts

500 dienas

Cēsu dziesmu konkursa atlase

5.-6.

Marts

Starptautiskais klavesīnu mūzikas festivāls

16.marts

Konference veltīta dāņu pasaku meistara H.K.Andersena 200.dzimšanas dienai

28.maijs

Dziedāšanas svētki veltīti novadniekiem –komponistiem V.Kaminskim, E.Dārziņam

un A.Kalniņam

10.-12.

Jūnijs

 

1.-2.

Jūlijs

400 dienas

 • CD mūzikas izlase “Cēsīm 800 “

 • Cēsu dziesmu konkursa fināls

 • Rallijs Cēsis 2005

 • Rallija kafejnīca un Nakts koncerts

3.Ziedu un deju svētki

Baltijas valstu Neredzīgo biedrību 7. estrādes festivāls

12.-22.

jūl.

20.Starptautiskais akvarelistu plenērs. Mākslas albuma izdošana .

23.-24.

jūl.

Viduslaiku un alus svētki

16.jūlijs

VI Tautas deju festivāls „Sudmaliņas”. Novada koncerts

16.jūlijs

Jauniešu folkloras festivāls

Augusts

10.Cēsu mūzikas festivāls

19.Sept.

300 dienas

 • Akcija Baznīcas Cēsīs

 • Cēsu novada literātu dzejas izdevums

 • Mūzikla Mazais princis pirmizrāde

200 dienas

28.dec.

Akcija” Informē draugu”-Cēsīm 800 jubilejas vēstījuma „Tiksimies Cēsīs ”izsūtīšana

20.-26.

dec.

Ziemassvētki Cēsīs

31.dec.

Cēsu 800-gades jubilejas gada sagaidīšana Vienības laukumā un Žagarkalnā

2006.gads

Avīzes Cēsis 800 izdošana

Projekta Ielūdzam virtuālajās Cēsīs prezentācija

7.aprīlis

100 dienas

 • Konference- Kurp ej Cēsis ?

 • Aicinājuma uz svētkiem nosūtīšana

 • Akcija Cēsu galvas pastnieka ādā

- Pastmarku komplekts Cēsis

-Cēsu mūziķu reprezentācijas koncerts Melgalvju namā

7.-8.apr.

Blūza un džeza festivāls

Aprīlis

Cēsu mākslinieku izstāde Mākslinieku savienības galerijā Rīgā

Maijs

Cēsu 1.pamatskolas 380 jubilejas sarīkojums –koncerts

Cēsu mūzikas vidusskolas 80. jubilejas sarīkojums-koncerts

Maijs

Cēsnieku ģimeņu relikviju izstāde

22.jūnijs

Cēsu kauju atceres pasākums. NBS diena Cēsīs.

9.-16.jūl.

Nometne 3x3

Jūlijs

Sacensības „Ungura regate „

12.-16.

jūlijs

Cēsīm 800- centrālie jubilejas pasākumi

Aug.

Fotogrāfu biedrībai –100 Izstāde. Foto grāmata “Cēsis “

Tradicionālie notikumi Cēsu pilsētā

2005.gads

4 – 5.janv.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle handbolā

Janv.

Pateicības diena

14.,15.janv.

Mazākumtautību bērnu un jauniešu festivāla “Zelta kamoliņš “ 15.gadadiena

21-23.janv.

Starptautiskais turnīrs basketbolā „Cēsu kauss 2005

28.janv.

Febr.

Draudzīgā aicinājuma diena /K.Ulmaņa medaļas pasniegšana

Konkurss skolām „Bērniem piemērota vide „

12.febr.

Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancošana „Muļķe sirds”

26.febr.

Latvijas Tautas deju ansambļu svētki

Febr.

Izstāžu nama 20.jubileja –izstāde „Zirgs latviešu glezniecībā „

15.-20.febr.

Starptautiskā saksafona mūzikas festivāla koncerts

Febr.

Slēpošana „Nakts sprints”

26.-27.febr.

Distanču slēpošanas sacensības /Latvija/

5.marts

Mazo vokālistu konkurss ”Cēsu cālis 2005”

11.marts

Bērnu un jauniešu popgrupas HEY 10 gadu jubileja

12.marts

Latvijas vecākās paaudzes sadancošanas svētki „Kam nav simts ,tas var …”

18.marts

Jauniešu mūzikas grupu festivāls „Es piesaku sevi”

27.marts

Lieldienas Cēsīs

27.marts

Starptautiskā Teātra diena

1.aprīlis

Starptautiskais netradicionālo deju festivāls „Aprīļa joks „

18.-23.apr.

Bibliotēku nedēļa

Bērnu grāmatu svētki .

aprīlis

Cēsu novada mākslinieku darbu izstāde

Apr.-maijs

Mākslas dienas

18.apr.

Vidzemes novada jauniešu kora koncerts

aprīlis

Konference „Māksla ārpus Rīgas “

16.aprīlis

TAD Raitais solis 60 gadu jubileja

30.apr.

Skrējiens „Cēsu pavasaris”

Apr.

Izstāde „Cēsu uzņēmējs „

1.maijs

Riteņbraukšanas maratona sacensības Cēsis –Valmiera

1.maijs-30.sept.

Dzeju miniatūru konkurss

4.maijs

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

08.maijs

Pils parka stafešu skrējiens skolām

18.maijs

Muzeja dienas

28.maijs

Pilsētas sporta svētki

29.maijs

Cēsu Vēstures un mākslas muzejam 80 gadi

Jūnijs

Izstāde/konkurss 3.Cēsu Foto salons

5.jūnijs

VI Starptautiskais bērnu deju festivāls „Sprīdītis”

17.-19.jūn.

Pasaules kauss rollerslēpošanā

23.jūn.

Skrējiens „Jānis un Jānītis”

23.jūn.

Līgo Cēsīs

Jūnijs

Nacionālās operas sezonas noslēguma izrāde

9.jūlijs

Imanta dienas

23.jūlijs

Vasaras biatlons „Cēsis 2005”

1.sept.

Jauniešu diena

03.sept.

Cēsu bruģis-2005 un Rollersprints

25.sept.

Skrējiens „Apkārt Cēsīm”

12.sept.-3.okt.

Dzejas un grāmatu dienas 2005

Sept.

Jauno autoru dzejas krājums

Sept.

Vienības brauciens Cēsis 2005

12.okt.

Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 5.konference

Okt.

Pasaules junioru čempionāts florbolā

Okt.

Starptautisks ērģelnieku festivāls

Okt.

Komponista –rakstnieka Marģera Zariņa atceres pasākums

22.okt.

Folkloras kopai Dzieti -25

18.nov.

LR Proklamēšanas gadadiena

Nov.

A. Kalniņa jauno izpildītāju konkurss

Nov.

Ziemeļu bibliotēku nedēļas pasākums „Krēslas stunda”

26.nov.

Cēsu Tautas teātrim -130

2006.gads

20.-22.janv

Janv.

Janv.

Starptautiskais turnīrs basketbolā Cēsu kauss-2006

Pateicības diena

Draudzīgā aicinājuma diena. K.Ulmaņa medaļas pasniegšana.

Febr.

Slēpošanas Nakts sprints

Febr./marts

Klavesīna mūzikas festivāls

Febr.

Konkurss skolām „Bērniem piemērota vide „

Febr.

Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancošana „Muļķe sirds”

Febr.

Stīgu orķestru festivāls

7.marts

Mazo vokālistu konkurss ”Cēsu cālis 2006”-10 gadu jubileja

Marts

Jauniešu mūzikas grupu festivāls „Es piesaku sevi”

Marts

Latvijas vecākās paaudzes sadancošana svētki „Kam nav simts, tas var…”

Rituma Ivanova personālizstāde

2.apr.

Starptautiskais netradicionālo deju festivāls „Aprīļa joks”

Apr.

Bibliotēku nedēļa

Apr.-maijs

Mākslas dienas

29.apr.

Skrējiens „Cēsu pavasaris”

Apr.

Izstāde „Cēsu uzņēmējs „

7.maijs

Pils parka stafešu skrējiens skolām

27.maijs

Pilsētas sporta svētki

Jūnijs-sept.

Ērģeļmūzikas koncerti Cēsu sv.Jāņa baznīcā

Jūnijs

Eiropas čempionāts rollerslēpošanā

Jūnijs

22.jūn.

Rallijs Cēsis 2006

Cēsu kauju atceres pasākums

23.jūnijs

Skrējiens „Jānis un Jānītis”

23.jūnijs

Līgo Cēsīs

Sept.

Skrējiens “Apkārt Cēsīm”

Sept.-okt.

Dzejas un grāmatu dienas Cēsīs 2006

Okt.

Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 6.konference

Nov.

A. Kalniņa jauno izpildītāju konkurss

Nov.

Ziemeļu bibliotēku nedēļas pasākums „Krēslas stunda”

2.dec.

Senioru kora Ābele 45 gadu jubilejas sarīkojums

 

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv