Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Struktūra> Komisijas

- Vadība
- Deputāti
- Struktūra
- Komisijas
- Nodaļas, iestādes
- Komitejas
- Padomes

Komisijas


Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija
________________________________________________________________

 

 Komisijas priekšsēdētājs :

A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :

I.KREILE, p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" nodaļas "Cēsu Kultūras centrs" kultūras pasākumu producente

Komisijas locekļi :

J.GOBA, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks

D.Ozoliņš, Komunālās nodaļas komunālinženieris
K.MIČULE, Vaives pagasta pārvaldes Tautas nama vadītāja


Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

  


Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija
_______________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

       J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi :

A.ZERNE, Finansu nodaļas vadītāja

I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
S.ZVIRBULE, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja

E.JANELSIŅA, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

     Komisijas sekretārs

E.JANELSIŅA, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

Komisijas darbības teritorija -Cēsu novads.

 

 

Administratīvā komisija

_______________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs:

J.BLAUS, SIA „Cēsu siltumtīkli” direktors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

E.JANELSIŅA, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

Komisijas locekļi:

J.GOBA, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
     I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu vecākā inspektoreR.PETROVA, Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" sociālā darbiniece
Komisijas sekretāre:
I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu vecākā  inspektoreKomisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

Administratīvās komisijas

Bērnu lietu apakškomisija

_______________________________________________


Priekšsēdētājs:

Ojārs Bicāns, Cēsu 2.pamatskolas direktors.

Priekšsēdētāja vietniece:

Sandra Ratnika, Cēsu novada pašvaldības, Administratīvi juridiskās nodaļas vietniece juridiskajos jautājumos;

Komisijas locekļi:

Dzintra Kozaka, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe;

Līva Pētersone, Cēsu novada  pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Sociālās nodaļas speciāliste darbam ar bērniem un ģimeni;

Evita Kalniņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa, Kārtības policijas nodaļas inspektore;

Dace Arne, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecākā referente;

Kintija Āboliņa, Cēsu novada vecāku domes pārstāve;

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 


 Personāla jautājumu komisija

______________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

       Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi :

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Attiecīgās nodaļas vadītājs, kurā nepieciešams darbinieks

Administratīvi juridiskās nodaļas jurists personāla speciālists 
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos

Komisijas sekretāre :

Administratīvi juridiskās nodaļas jurists personāla speciālists  

 

Simbolikas komisija

_____________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

Ēro Rass, Cēsu novada domes deputāts

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

D.VASMANIS, Cēsu novada domes deputāts

Komisijas locekļi :

I.SUIJA- MARKOVA, Cēsu novada domes deputāte

Vaives pagasta pārvaldes pārstāvis

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Cēsu pilsētas mākslas skolas direktors

Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

Komisijas sekretāre :

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Komisijas darbības teritorija -Cēsu novads.

 

 

 Novērtēšanas komisija Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai

_________________________________________________

 

Komisijas priekšsēdētājs :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

       B.KUPLĀ, iekšējā revidente

Komisijas locekļi:

A.RIEKSTIŅA, Finanšu nodaļas ekonomiste

I.GROZA, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos

V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

G.GRUNDMANIS, Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks

L.BĪBERE, Vaives pagasta pārvaldes grāmatvede

     Komisijas sekretāre

I.GROZA, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

 

 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisija

_________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

       B.KUPLĀ, iekšējā revidente

A.zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
G.GRUNDMANIS, Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma pārvaldnieks

V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

 Noteikt, ka pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.

 

 

 Kokaugu aizsardzības komisija
______________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs:

I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
D.LAIVA, Komunālās nodaļas ainavu arhitekte

Komisijas locekļi :
      T.GAILĪTE, IK „T.G.Zaļumi” īpašniece

A.RAUBIŠKO, z/s „ Kliģeni” vadītājs

A.BUKEJA, Komunālās nodaļas komunālinženiere

J.SIRLAKS, pieaicināts daiļdārznieks

Komisijas sekretāre:
A.BUKEJA, Komunālās nodaļas komunālinženiere

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

 

Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisija

________________________________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs :

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :

Komunālās nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi :

Komunālās nodaļas komunālinženieris

Komunālās nodaļas ainavu arhitekts
Vaives pagasta pārvaldes vadītājs

Komisijas sekretāre :

Komunālās nodaļas komunālinženieris
Komisijas darbības teritorija -Cēsu novads.


 

 Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija

________________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Komunālās nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi :

Komunālās nodaļas komunālinženieris

Vaives pagasta pārvaldes vadītājs
Komunālās nodaļas ainavu arhitekts

Komisijas sekretāre :
      Komunālās nodaļas ainavu arhitekts

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

                     
                     Konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” komisija
_____________________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

G.ŠĶENDERS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

I.SUIJA-MARKOVA, Cēsu novada domes deputāte
Komisijas locekļi:

A.ZERNE, Finanšu nodaļas vadītāja
D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
P.IRBINS, "Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra" eksperts

J.BĒRZIŅŠ, biznesa konsultants

L.MADELĀNE, Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste komercdarbības jautājumos

 

 Transporta kustības organizācijas komisija

_____________________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

A.RASMANIS, Cēsu novada domes deputāts

Komisijas locekļi :

M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts

J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

D.OZOLIŅŠ, Komunālās nodaļas komunālinženieris

U.PLENDIŠĶIS, VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs

V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu novada Būvvaldes vadītājs

V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītājs
M.SMILTIŅA, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas vecākā inspektore

           Komisijas darbības teritorija -Cēsu novads.

 

 Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

  _____________________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :

D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi :

M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts
V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu novada Būvvaldes vadītājs

J.ZLAUGOTNIS, Cēsu novada pašvaldības arhitekts
Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece
I.ĀDAMSONE, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste
R.KLĀVA, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.
V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
L.MADELĀNE, Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
L.VĪGRANTE, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere

          

       Komisijas sekretārs:

D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

Noteikt, ka pastāvīgās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.

 

 

Dzīvokļu komisija

________________________________________________________________

 

    Deleģēt G.BĒRZIŅU, Cēsu novada domes deputāti, darbam Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijā.

.        

 

 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

___________________________________________

 

Komisijas priekšsēdētājs :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

A.GRINBERGS, pieaicināts speciālists

Ģ. BEIKMANIS, SIA „CDzP” valdes priekšsēdētājs

S.EGLĪTE, Valsts Zemes dienesta Cēsu biroja vadītāja 

A.ĶERPE, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs

V.ZAĻAISKALNA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

       Komisijas sekretārs:

              Z.BĒRZIŅA, Administratīvi juridiskās nodaļas Konsultante deklarēšanas un privatizācijas jautājumos

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

 

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

_________________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :

J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi :

A.RASMANIS, Cēsu novada domes deputāts

J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts

Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece

S.ZVIRBULE, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja

V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu novada Būvvaldes vadītājs

Komisijas sekretāre :

A.MALNAČA, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotāja

 Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

 

Cēsu pilsētas Zemes komisija

_________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

            Z. JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece

Komisijas locekļi :

            E.LIPARTE, Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere 

            J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

Komisijas sekretāre :

            L.VĪGRANTE, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere

Komisijas darbības teritorija -Cēsu pilsēta.

 

 

Konkursa „Būve 20..” komisija

 _____________________________________________________________________

 Komisijas priekšsēdētājs :

J.ŽAGARS, Cēsu novada domes deputāts

     Komisijas priekšsēdētāja vietnieks :

            Ē.RASS, Cēsu novada domes deputāts

Komisijas locekļi :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

V.GASIŅA, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve

J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

I.ĀDAMSONE, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste

L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors

A.ĶERPE, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs

       Komisijas sekretārs:

D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

 

Ēku un būvju apsekošanas komisija

_____________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors

Komisijas locekļi :

J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

J.AMANS, Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris

Komisijas sekretārs:

D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

  

Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā

 _____________________________________________________________

L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors

Komisijas locekļi :

J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

Pasūtītājs (būvētājs) vai tā pilnvarotais pārstāvis

Komisijas darbā pieaicināti:

Būvprojekta autors

Būvuzraugs

Galvenais būvuzņēmējs

       Komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā pilnu personālsastāvu (ar vārdiem, uzvārdiem, nosaukumiem, amatiem) nosaka katrai būvei atsevišķi ar rīkojumu. Izdotais rīkojums ir spēkā līdz brīdim, kad objekts pieņemts ekspluatācijā.

       Rīkojumu par būvju pieņemšanu ekspluatācijā izdod Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors, bet attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības objektu pieņemšanu ekspluatācijā izdod Cēsu novada domes priekšsēdētājs.

        

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”

_____________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

Komisijas locekļi :

J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes deputāts

Ē.RASS, Cēsu novada domes deputāts

I.TIMERMANIS, Cēsu novada domes deputāts

Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece

L.URBANOVIČS, Būvinspektors

Komisijas sekretārs:

D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

 Komisijas darbības teritorija -Cēsu pilsēta.

 

Cēsu novada Būvvalde

 ____________________________________________________________

 

Būvvaldes vadītājs :

V.KRASTIŅŠ, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Būvvaldes vadītāja vietniece :

Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja

Būvvaldes locekļi

G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

L.URBANOVIČS, būvinspektors

J.ZLAUGOTNIS, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

M.RĀVIŅŠ, Komunālās nodaļas vadītājs

I.MERCS, Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks

Būvvaldes sekretārs:

D.BERNOVSKA, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

Komisijas darbības teritorija -Cēsu novads.

 

 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas

 licencēšanas komisija

 ____________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.RUBENE, Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore

Komisijas locekļi :

       G.ŠĶENDERS, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

O.BICĀNS, Cēsu novada domes deputāts

       M.NIKLASS, Cēsu novada domes deputāts

       I.SUIJA-MARKOVA, Cēsu novada domes deputāte

       A.SĪMANE, Cēsu 2. vidusskoals direktore

S.RATNIKA, Juridiskās nodaļas juriste

L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja

 Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 


Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

 ____________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

G.BĒRZIŅA, Cēsu novada domes deputāte

Komisijas locekļi :

       M.NIKLASS, Cēsu novada domes deputāts

G.BERGA, Vecāku domes pārstāve

       M.ROZENBERGA, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

       M.DZALBE, Cēsu novada Bāriņtiesas locekle

Komisijas sekretārs:

Dz.KOZAKA, Izglītības nodaļas metodiķe

Komisijas darbības teritorija -Cēsu novads.

 

 

Vēlēšanu komisija

_____________________________________________________________________

 

Komisijas priekšsēdētājs :

A. ĀBOLS
      Komisijas locekļi :
            A.MIKLĀVS
            D.OŠIŅA
            G.ZAĻAISKALNA
            B.SIRMĀ
            A.GULBIS
            V.JEMEĻJĀNOVS
            D.ZARIŅA
            L.DZEMIDO

Komisijas darbības teritorija - Cēsu novads.

 

 

Arhīva apstrādes ekspertu komisija

_________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :

A.MihaļovS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

D.VASMANIS, Cēsu novada domes deputāts

I.GROZA, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos

V.ŠVĀNE, Administratīvi juridiskās nodaļas Apmeklētāju konsultante, atbildīgā amatpersona Cēsu novada pašvaldībā par arhīva fondu uzglabāšanu

K.KUZMA, Vaives pagasta pārvaldes sekretāre atbildīgā amatpersona Vaives pagasta pārvaldē par arhīva fondu uzglabāšanu

S.KŪLĪTE, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede

B.KUPLĀ, iekšējā revidente

     Komisijas sekretāre

V.ŠVĀNE, Administratīvi juridiskās nodaļas Apmeklētāju konsultante

Licencēšanas komisija

_____________________________________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs :

A.MIHAĻOVS, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas loceļi: 
D.OZOLIŅŠ, Komunālās nodaļas komunālinženieris
I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu vecākā inspektore                                                Pedagogu atlases komisija

_____________________________________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs :

L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
      B.DAMBĪTE, Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas locekļi:

O.BICĀNS, Cēsu novada domes deputāts
M.KRIEVIŅŠ, Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona komitejas priekšsēdētājs

M.ŠĶĒLE, Cēsu pilsētas pamatskolas direktors
M.VIRSKULE, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
Projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" administartors

       

        Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas _____________________________________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs :

L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi: 
      B.DAMBĪTE, Izglītības nodaļas metodiķe

DZ.KOZAKA, Izglītības nodaļas metodiķe


                                      Pedagoģiski medicīniskā komisija

_____________________________________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs :

B.DAMBĪTE, Izglītības nodaļas metodiķe

Komisijas locekļi:

Z.SILIŅA, Spāres speciālās internātskolas logopēde
M.CIRE, Spāres speciālās internātskolas speciālais pedagogs
I.BERĶE, Cēsu sanatorijas internātpamatskolas psihologs
Komisijas sekretāre: I.Šteina


Komisija interešu izglītības programmu izvertēšanai

___________________________________________________________________


Komisijas priekšsēdētājs :

M.NIKLASS, Cēsu novada domes deputāts

Komisijas locekļi: 
       Ē.RASS, Cēsu novada domes deputāts
       L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja 
       A.KAMZOLE, Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos


Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija

________________________________________________________________

 

    Deleģēt G.ŠĶENDERU, Cēsu novada domes priekšsēdētāju, darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.


                               Kultūras projektu konkursa komisija

_____________________________________________________________________


p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centra" komisija
Deleģēt I.TIMERMANI, Cēsu novada domes deputātu, darbam Kultūras projektu konkursa komisijā.


       Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija

___________________________________________________________________


Komisijas locekļi:
Dz.KOZAKA- Izglītības nodaļas metodiķe
I.JERMOLĀJEVA- Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
M.MALCENIEKS- Cēsu novada domes deputāts
T.ELPERE- Jauniešu domes priekšsēdētāja
E.ZAGORSKA- Sarkanā Krusta Cēsu Jauniešu nodaļas priekšsēdētāja
L.RASS- Jaunsargu izvirzīta pārstāve
S.BRAUNA- s/o " Jaunatne par iesaistīšanos" pārstāve
I.LĀCE- SĒJĀNE- Cēsu 2.vidusskolas direktora vietniece 
E.GAILE- s/o " Cēsnieku klubs"  deleģēta pārstāve
I.KĻAVIŅA- Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja
K.SALIETE- Vaives pagasta pārvaldes deleģēta pārstāve

Pieaicināmie pārstāvji:
V.SVIĶIS-Cēsu novada Pašvaldības policijas pārstāvis
J.GOBA- Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
I.ŽAGARE- biedrības " Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs"  pārstāve
I.PUĶĪTE- Cēsu novada pašvaldības aģentūras " Sociālais dienests"  Ģimeņu atbalsta nodalas vadītāja
M.BRICE- SIA " Cēsu klīnika" deleģēta pārstāve
Dz.MATUSĒVIČA- Cēsu Bērnu un jauniešu centrs direktore
A.SUŠKINS- uzņēmēju kluba " Cēsis"  prezidents
I.ANDERSONE- Cēsu novda Vaives pagasta pārvades deleģēta pārstāve
R.VANADZIŅA- Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore
J.MARKOVS- pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"  direktors
M.KAŅEPE- laikraksta " Druva"  korespondente 


Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija
___________________________________________________________________

Komisijas priekšsēdētājs :
M.NIKLASS, Cēsu novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietniece
I.GRAPA-GRĀFA, SIA " Cēsu klīnika" Ambulatorās daļas vadītāja
Komisijas locekļi: 
B.JAUNZEMA, ģimenes ārste
G.KNIKSTS, SIA " Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētājs
L.KOKINA, Izglītības nodaļas vadītāja 
I.SIETIŅSONE, Cēsu novda pašvaldības aģentūras " Sociālais dienests" direktore
D.TRAPENCIERE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Veselības jautājumu koordinators Cēsu novadā

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv