Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  -- Uzraudzības sistēma
  -- Esošās situācijas raksturojums
  -- Attīstības stratēģija
  -- Investīciju plāns
  -- Vides pārskats
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam> Esošās situācijas raksturojums> Kultūrvide

- Izglītība un tālākizglītība
- Ievads
- Esošās situācijas raksturojums
- Iedzīvotāji
- Pilsētas pārvalde
- Kultūrvide
- Komunālā saimniecība
- Enerģētika
- Veselība
- Sociālā palīdzība un pakalpojumi
- Transports un satiksme
- Tūrisms
- Informācijas sabiedrība
- Valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijas
- Kopsavilkums
- Sports
- Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
- Dabas vide un vides infrastruktūra

Kultūrvide


Cēsis jau no 19. gadsimta beigām pazīstamas kā mākslas, kultūras un atpūtas centrs un arī šobrīd Cēsis ir nozīmīgs kultūras un mākslas centrs reģionā un valsts mērogā. Visu gadu Cēsīs notiek dažādi kultūras pasākumi, kas piesaista apmeklētājus ne tikai no Cēsīm un rajona, bet arī visas Vidzemes un Latvijas. Nozīmīgākie kultūras pasākumi Cēsīs ir Mākslas festivāls, Klavesīnmūzikas festivāls, Cēsu mūzikas festivāls, Ērģelnieku festivāls, Ziemassvētku koncerti, Cēsu akvareļmākslas plenēri, u.c. 2006.gadā organizētās Cēsu 800-gades svinības pierādīja, ka pilsēta ir viens no aktīvākajiem reģiona centriem, kas spēj piesaistīt ne vien vietējo iedzīvotāju, bet visas Latvijas un arī tās viesu uzmanību

Kultūras dzīves plānošana un attīstība ir sadalīta starp vairākām pašvaldības kultūras iestādēm – Kultūras centru, Cēsu centrālo bibliotēku, p/a “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”. Kultūras notikumu koordinēšanu nodrošina kultūras padome.

Cēsu kultūras centrs atrodas ēkā Raunas ielā 12, kas ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Cēsu kultūras centrs ir mājvieta gan profesionālās mūzikas ansamblim Vidzemes kamerorķestris, gan 13 amatiermākslas kolektīviem (5 kori, 4 tautas deju kolektīvi, 1 drāmas kopā, 1 ritma deju grupa, 1 folkloras kopa, 1 bērnu vokālais ansamblis, kopā ap 400 dalībnieku). Amatiermākslas kolektīvu sniegums ik gadu tiek vērtēts valsts skatēs pēc vienotas sistēmas un noteiktiem kritērijiem. Cēsu Kultūras centra deju un koru kolektīvi valsts skatēs ik gadu gūst augstākās vietas un tas ir būtisks apliecinājums kolektīvu vadītāju profesionalitātei.

Kultūras centrs pilsētā nodrošina profesionālās mākslas piedāvājumu, sekmē amatiermākslas attīstību, organizē atpūtas un izklaides pasākumus, sniedz organizatorisko un metodisko atbalstu biedrībām un pilsoniskām apvienībām, organizē valsts un tradicionālos svētkus, organizē kultūrizglītojošos pasākumus, organizē pasākumus bērniem un jauniešiem, sniedz organizatorisko un metodisko atbalstu Cēsu rajona kultūras norišu, apmācību, amatiermākslas skatu u.c. organizēšanā. Papildus Cēsu kultūras centrs veic koordinējošu darbu pilsētas kultūras dzīves organizēšanā.

Cēsu centrālā bibliotēka atrodas ēkā Raunas ielā 2, kas ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, savukārt Cēsu bērnu bibliotēka atrodas Cēsu kultūras centra ēkā. Cēsu Centrālā bibliotēka ir pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Kopā bibliotēkā 2006.gadā bija reģistrēti 5292 lasītāji un kopumā bibliotēku apmeklēja 73 020 cilvēki. Bibliotēku apmeklē 29% no pilsētā reģistrēto iedzīvotāju skaita. Bibliotēka regulāri organizē dažādus tematiskos pasākumus. Vidēji gadā notiek 80 tematiskie pasākumi un 100 izstādes centrālajā bibliotēkā un attiecīgi bērnu bibliotēkā 50 pasākumi un 30 izstādes. Centrālā bibliotēka ir rajona galvenā bibliotēka un rajona pašvaldību bibliotēku metodiskais un konsultatīvais centrs.

Pašvaldības aģentūra “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” (turpmāk VVTC) ir Cēsu pils kompleksa apsaimniekotājs un attīstītājs. Pils kompleksā ietilpst Cēsu viduslaiku pilsdrupas, Cēsu jaunā pils, Pils parks un Maija parks, Izstāžu nams, un Cēsu muzejs. VVTC attīstības stratēģijā par aģentūras misiju ir noteikts krāt un saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības par Cēsu novadu kā svarīgu kultūras centru Vidzemē pagātnē, šodien un nākotnē, popularizēt sabiedrībā garīgās un materiālās kultūrvēsturiskās vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai. Cēsu izstāžu nams nodrošina daudzveidīgu profesionālās mākslas un mūzikas piedāvājumu visu gadu, popularizējot novadnieku, latviešu un ārzemju mākslinieku radošo devumu Latvijas un Cēsu pilsētas kultūras dzīvē.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1925.g. Kopš 1949.g. tas atrodas Cēsu Jaunajā pilī, kas celta 18.gs. beigās. Muzeja ekspozīcijā apmeklētāji var iepazīties ar Cēsu novada vēsturi hronoloģiskā secībā no senvēstures līdz Latvijas brīvības cīņām.

Šobrīd CVMM ir viens no lielākajiem pašvaldību muzejiem valstī, kura kolekciju nozīmīgums nodrošina pilsētas, novada, arī reģiona kultūrvēsturisko procesu pētniecību un atspoguļošanu un kalpo kā izziņas bāze dažādu sociālo grupu vajadzībām, īpaši sadarbībā ar vietējo skolu jaunatni. Vēsturiskā vide ar izcilu viduslaiku vēstures pieminekļu kompleksu, muzeja ekspozīciju un izstāžu piedāvājumu, izglītojošā darba aktivitātes līdz šim ir spējušas nodrošināt samērā pastāvīgu muzeja apmeklētāju skaitu.

Cēsu izstāžu nams 1985.gadā iekārtots bijušajā Cēsu pils stallī-ratnīcā. Tas darbojas kā mākslas un kultūras centrs, regulāri rīkojot Cēsu novada, Latvijas un ārzemju mākslas izstādes. Tajā notiek kamermūzikas un koru koncerti.

Kultūras dzīves attīstībā Cēsīs aktīvi līdzdarbojas arī izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi. Nozīmīgi kultūras dzīves veicinātāji Cēsīs ir Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs, Jauniešu dome, Fonoklubs, sabiedriskā organizācija “Pils ģilde”, Cēsu mākslas skola, Alfrēda Kalniņa Cēsu mākslas vidusskola, sv. Jāņa baznīca u.c.

Liela loma pilsētas kultūras dzīvē Cēsīs ir profesionālajai mūzikai. No Cēsīm ir nākuši un Cēsīs strādājuši vairāki Latvijas mūzikas dzīvē nozīmīgi mūziķi, piemēram, Alfrēds Kalniņš un Emīls Dārziņš. Šobrīd pilsētā ir plašas iespējas iegūt muzikālu izglītību – Cēsu 1.pamatskolā ar mūzikas novirzienu, Cēsu mūzikas skolā, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā. Izglītības iestāžu audzēkņi ar augstiem panākumiem startē gan Latvijas gan starptautiska mēroga konkursos. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola organizēt mūzikas koncertus gan Cēsīs, gan visā Vidzemē (Madonā, Limbažos, Gaujienā, Siguldā, Valkā). Cēsīs darbojas vienīgais profesionālais orķestris Vidzemē - Vidzemes kamerorķestris, kura pamatu veido Vidzemes mūzikas skolu pedagogi, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi un koncertē Cēsīs, Vidzemē un Latvijā. Kamerorķestris ir ierakstījis vairākus kompaktdiskus un sadarbojas ar koncertdirekciju Latvijas koncerti un Igaunijas kamerorķestri. Cēsis ir arī mājvieta senās mūzikas ansamblis Hanzas mūziķi, kurā darbojas mūzikas skolu pedagogi un audzēkņi no Hanzas pilsētām – Cēsīm, Valmieras, Limbažiem, Rīgas un koncertē Latvijā un Baltijas valstīs.

Koncertdzīves nodrošināšanai notiek aktīva sadarbība ar koncertdirekciju Latvijas koncerti un Latvijas Nacionālo operu, veidojot piesātinātu koncertu programmu visa gada garumā.

Pilsētā ir liels tautas mākslas kolektīvu skaits, kam raksturīga augsta kvalitāte. Cēsīs par tradīciju ir kļuvis pilsētas kultūras pasākumos iesaistīt tautas mākslas kolektīvu dalībniekus – teātra trupu, korus, deju grupas, u.c.

Cēsu kultūrvidi ietekmē kultūrvēsturiskais mantojums, kuru veido gan Cēsu viduslaiku pils, Cēsu vecpilsēta ar saglabājušos ielu tīklu un mūra un koka apbūvi, gan Gaujas krastos būvētās koka villas, gan senās muižas, u.c. Kopā Cēsīs atrodas 29 nozīmīgi valsts un 229 vietējas nozīmes kultūras un vēstures pieminekļi un objekti. Lielākā daļa kultūras pieminekļu atrodas privātīpašnieku īpašumā, kas apgrūtina to sakārtošanu un rekonstrukciju. Nozīmīgākais pilsētas kultūrvēsturiskais piemineklis ir Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, ar viduslaiku pilsdrupām un Jaunās pils kompleksu.

Kultūras dzīve Cēsis pēdējos gados ir kļuvusi aktīvāka un nozīmīgāka. To ir veicinājis fakts, ka Cēsu pilsētai palika 800 gadi, kas tika atzīmēti ar vērienīgiem kultūras pasākumiem. Tāpat kultūras aktivitāti ir veicinājis Cēsu pilsētas domes un pilsētas uzņēmēju finansiāls atbalsts. Tomēr sliktā stāvoklī ir kultūras infrastruktūra un pēdējos gados kultūras iestādēs salīdzinoši ir ieguldīti maz līdzekļu. Lai varētu nodrošināt un attīstīt profesionālās mākslas un kultūrizglītības attīstību Cēsīs un Vidzemē, tuvākajā laikā nepieciešams sakārtot kultūras iestāžu infrastruktūru un veidot mērķtiecīgu kultūras pārvaldību.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv