Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 23. martā protokols nr. 6

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 23. martā protokols nr. 6


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 23.MARTĀ
PROTOKOLS NR. 6
PIEŅEMTIE LĒMUMI


1. Par zemes gabala Mednieku ielā 36, Cēsīs, sadalīšanu.
2. Par Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmuma 1.punkta (prot.Nr.16) atzīšanu par spēku zaudējušu, par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, sadalīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 46, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
4. Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 44, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
5. Par nekustamā īpašuma Griezes ielā 4, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
6. Par nekustamā īpašuma Griezes ielā 3, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
7. Par nekustamā īpašuma Griezes iela, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
8. Par nekustamā īpašuma Svīres iela, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

9. Par iekļaušanu pilsētas sociālā dzīvokļa pieprasītāju reģistrā
10. Par iekļaušanu pilsētas dzīvokļa pieprasītāju reģistrā
11. Par sociālā dzīvokļa Emīla Dārziņa ielā 7 – 2, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
12. Par sociālā dzīvokļa Gaujas ielā 69 – 6, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
13. Par sociālā dzīvokļa Lenču ielā 40 – 7, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
14. Par sociālā dzīvokļa Lenču ielā 40 – 18, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
15. Par sociālā dzīvokļa Vaives ielā 4 – 18, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
16. Par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 42-6, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
17. Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 21-51, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Caunas ielā 8, Cēsīs
 
Ziņo: R.Kalniņa, domes speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos

19. Par dzīvokļa privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
20. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 6a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekam
 
Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

21. Par būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem
 
Ziņo: J.Zlaugotnis, būvniecības, terit.plānošanas un nek.īpašuma nod.vadītājs

22. Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
23. Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumā (prot.Nr.1, & 10) „Par Cēsu pilsētas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”
24. Par Cēsu 800-gades svinību programmu.
 
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

25. Par izstādes „Cēsu Uzņēmējs 2006” rīkošanu Cēsīs
26. Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lāču ielā 10 un Lāču ielā 12, nomas līgumā
27. Par darba uzdevuma papildināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu
Nr. 5 izstrādāšanai
28. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr. 5 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
29. Par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanas iespējamību zemes gabalam Gaujas ielā 88, Cēsīs
 
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās.
31. Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no Cēsu Kultūras centra bilances.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
33. Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004.sēdes lēmumā „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12, punkts Nr.7)
34. Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu.
35. Par grozījumiem Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikumā.
36. Par iepirkuma komisijas izveidošanu.
37. Par amata vienību likvidēšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē.
 
38. Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
39. Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
40. Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
41. Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
42. Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
43. Par Cēsu 1.pamatskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
44. Par Cēsu 2.pamatskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
45. Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
46. Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
47. Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
48. Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
49. Par Cēsu 2.vidusskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
50. Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
51. Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
52. Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
53. Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
54. Par Cēsu Kultūras Centra 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
55. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas 2005.gada pārskata apstiprināšanu;
56. Par CPA „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
57. Par izmaksu pieauguma aprēķinu būvdarbu līgumiem.
58. Par pirmpirkuma tiesībām.
59. Par ugunsgrēku seku likvidēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu Cēsu pilsētas vakara vidusskolā
60. Par finansiālu atbalstu snovordistu dalībai FIS Eiropas kausa posmā Šveicē un Eiropas bērnu snovborda sacensībās Itālijā
61. Par individuālā darba reģistrāciju
62.Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda dzēšanu
63.Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda dzēšanu
 
Ziņo:A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

64. Vides attīstības padomes informācija deputātiem
 
Informē: A.Zvirgzds

65. Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā Cēsu 800-gades svinību laikā.
 
Ziņo: A.Zerne, J.Markovs

66. Par nolikuma „Radošā izstāde – konkurss „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” apstiprināšanu
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

67. Par nedzīvojamo telpu nomu Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18
 
Ziņo: L.Vīgrante, Būvniecības, terit.plānoš.un nek.īpaš.nod. zemes ierīkotāja

68. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
69. Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
 
Ziņo: R.Kalniņa, domes speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos

70. Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 2c, Cēsīs maiņu pret nekustamo īpašumu
Aldara ielā 8, Cēsīs
 
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

71. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.24 (prot.Nr.2) “”Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu, apvienošanu un ielas posma nosaukuma maiņu”
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja

72. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.112 (prot.Nr.5)
“Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs”
73. Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
1.
 
Par zemes gabala Mednieku ielā 36, Cēsīs, sadalīšanu

_______________
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Izskatot zemes gabala Mednieku ielā 36, Cēsīs, īpašnieces Ļubovas Kadiķes, iesniegumu par zemes gabala Mednieku ielā 36, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.369/F-1-23; 20.02.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 10.marta atzinumu Nr.28 (prot.nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Mednieku ielā 36, Cēsīs, divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Līgatnes piešķirt adresi Līgatnes iela 31, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Mednieku iela 36, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
2.
 
Par Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmuma 1.punkta (prot.Nr.16)
atzīšanu par spēku zaudējušu, par jaunas ielas izveidošanu
un zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, sadalīšanu

_______________
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Zemes gabals Vaives ielā 18/20, Cēsīs (platība 17524 m2), ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmuma 1.punktu (prot.Nr.16) “Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Vaives ielā 18/20, sadalīšanu” sadalīts piecos vienģimenes dzīvojamo māju apbūves zemes gabalos, piekļūšanas nodrošināšanai atsevišķi nodalot sesto zemes gabalu, piešķirot tam ielas statusu un nosaukumu Mazā Vaives iela. Zemes gabala sadalījums dabā nav iemērīts un zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Izskatot zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, īpašnieces Daces Zariņas, iesniegumu par zemes gabala Vaives ielā 18/20, Cēsīs, iepriekšējā dalījuma maiņu (reģ.Nr.469/F-1-23; 06.03.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 10.marta atzinumu Nr.29 (prot.nr.6), Cēsu pilsētas dome,
n o l e m j:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004 gada 22.jūlija lēmuma 1.punktu (prot.Nr.16) “Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Vaives ielā 18/20, sadalīšanu”;
 2. Sadalīt zemes gabalu Vaives ielā 18/20, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0506), astoņos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.2);
 3. Atdalītajai 9.00 m platai ceļa joslai ar 12x12 m lielu apgriešanās laukumu dienvidu galā, kura sākas no Vaives ielas aiz namīpašuma Vaives ielā 20, Cēsīs, piešķirt ielas statusu un nosaukumu Mazā Vaives iela;
  1. Zemes gabala platība 862 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – pa Mazo Vaives ielu piekļūšana jaunizveidotajiem zemes gabaliem Mazā Vaives ielā 1, Mazā Vaives ielā 2, Mazā Vaives ielā 3, Mazā Vaives ielā 4 un Mazā Vaives ielā 5, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  4. Pieņemt zināšanai, ka zeme zem Mazās Vaives ielas nemaina īpašuma formu un reģistrējama zemesgrāmatā uz īpašnieces Daces Zariņas vārda;
 4. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš rietumos robežojas ar apbūves zemes gabalu Vaives ielā 16, Cēsīs, piešķirt adresi Vaives iela 18, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 6002 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums ar adresi Vaives iela 20, Cēsis, piešķirt adresi Vaives iela 20, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1221 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs namīpašums Vaives ielā 20, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 6. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam ar 5 m platu piekļūšanas joslu gar zemes gabalu Vaives ielā 20A un Vaives ielā 20B robežām, piešķirt adresi Mazā Vaives iela 1, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 3065 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 1, Cēsīs, pa privātīpašumā esošu Mazo Vaives ielu;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 7. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš ziemeļos robežojas ar apbūves zemes gabalu Vaives ielā 20, Cēsīs, piešķirt adresi Mazā Vaives iela 2, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1396 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 2, Cēsīs, pa privātīpašumā esošu Mazo Vaives ielu;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 8. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam uz dienvidiem no jaunizveidotā zemes gabala Mazā Vaives ielā 1 piekļūšanas joslas piešķirt adresi Mazā Vaives iela 3, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1624 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 3, Cēsīs, pa privātīpašumā esošu Mazo Vaives ielu;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 9. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam starp jaunizveidoto zemes gabalu Mazā Vaives ielā 2 un Priekuļu pagasta robežu piešķirt adresi Mazā Vaives iela 4, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1663 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apbūves ierobežojums - neapbūvējama josla līdz būvlaidei 15m attālumā no zemes gabalu Mazā Vaives ielā 3 un Mazā Vaives ielā 5 robežām, kura rezervējama iespējamam Mazās Vaives ielas turpinājumam līdz ielai Priekuļu pagasta teritorijā;
  3. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 4, Cēsīs, pa privātīpašumā esošu Mazo Vaives ielu;
  4. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 10. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar jaunizveidoto zemes gabalu Mazā Vaives ielā 3 un Priekuļu pagasta teritoriju, piešķirt adresi Mazā Vaives iela 5, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1691 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Mazā Vaives ielā 5, Cēsīs, pa privātīpašumā esošu Mazo Vaives ielu;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 11. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. sagatavojot nostiprinājuma lūgumu zemes gabala dalījuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, tajā iekļaujami nosacījumi par piekļūšanu atdalītajiem zemes gabaliem Mazā Vaives ielā 1, Mazā Vaives ielā 2, Mazā Vaives ielā 3, Mazā Vaives ielā 4, un Mazā Vaives ielā 5, Cēsīs;
  2. inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi un to apjomi nosakāmi iemērot jaunizveidotos zemes gabalus dabā, zemes gabalu īpašniekam pasūtot inženierkomunikāciju kadastrālo uzmērīšanu;
  3. saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 25.6. punktu, jaunas teritorijas apbūvē tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves attiecīgajā teritorijā. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības, pirms to paredz plānveida maģistrālo tīklu izbūve, par saviem līdzekļiem izbūvēt nepieciešamos maģistrālos tīklus un nodot tos bez kompensācijas tīklu apsaimniekotājam.
3.
 
Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 46, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs , kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.10 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 46, Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1631), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.6842ha (6842m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 20kV;
 4. Pieņemt zināšanai, ka;
4.1. zemes gabals Līgatnes ielā 46, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija;
4.2. saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma (prot.Nr.28, 27.p.) 9.punktu Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
4.
 
Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 44 Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs , kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.9(prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 44 Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1640), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.6343ha (6343m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 20kV;
 4. Pieņemt zināšanai, ka;
  1. zemes gabals Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija;
  2. saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma (prot.Nr.28, 27.p.) 9.punktu Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
5.
Par nekustamā īpašuma Griezes ielā 4, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.8 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Griezes ielā 4, Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1639), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.2818ha (2818m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Zems gabals Griezes ielā 4, Cēsīs, bez apgrūtinājumiem;
 4. Pieņemt zināšanai, ka;
4.1. zemes gabals Griezes ielā 4, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija;
4.2. saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma (prot.Nr.28, 27.p.) 9.punktu Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
6.
Par nekustamā īpašuma Griezes ielā 3, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.7 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Griezes ielā 3, Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1638), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.5966ha (5966m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem ;
 4. Pieņemt zināšanai, ka;
  1. zemes gabals Griezes ielā 3, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija;
  2. saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma (prot.Nr.28, 27.p.) 9.punktu Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
7.
Par nekustamā īpašuma Griezes iela, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā esoši neapbūvēti četri zemes gabali Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Griezes ielā 3, Griezes ielā 4 , kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai dzīvojamās apbūves attīstībai. Ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežās, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi tiek izveidots zemes gabals – Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, un saskaņā Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.6 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Griezes iela, Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1642), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0,2880ha ( 2880m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u. c. (1101);
 3. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
 4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma (prot.Nr.28, 27.p.) 9.punktu Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
 
8.
Par nekustamā īpašuma Svīres iela, Cēsīs,
 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā esoši neapbūvēti četri zemes gabali Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Griezes ielā 3, Griezes ielā 4 , kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai dzīvojamās apbūves attīstībai. Ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežās, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi tiek izveidots zemes gabals – Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.5 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Svīres iela, Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1674), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0806ha ( 806m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u. c. (1101);
 3. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem;
 4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma (prot.Nr.28, 27.p.) 9.punktu Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
 
 

20.
 
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 6a, Cēsīs,
nodošanu tā īpašniekam

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Gaujas ielā 6a, Cēsīs, īpašnieka Ginta KLŪGAS 2006. gada 15. februāra iesniegumu un 2006.gada 14. marta pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Ar 2006.gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Gaujas ielā 6a, Cēsīs, kas sastāv no viendzīvokļa vienas mājas (kadastra apzīmējuma nr. 42010060417-001) un 490, 0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010060417) nodot viendzīvokļa mājas īpašniekam un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.
2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot īpašnieka apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Gaujas ielā 6a, Cēsīs, 22.01.2001. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1858, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekam Gintam Klūgam.
21.
 
Par būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem

________
Ziņo: J.Zlaugotnis, būvniecības, terit.plānošanas un nek.īpašuma nod.vadītājs
Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta 1. un 3.apakšpunktiem, LR MK noteikumiem Nr.309 ’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.nodaļas 20.1.punktu un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis ), pret – 1 (M.Niklass), atturas – 1 (R.Sijāts), nolemj:
 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs, (2006.gada 5.janvāra prot. Nr. 1, punkts Nr.2).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).
 3. Apstiprināt SIA ‘’MARNO J’’ (reģ. nr. 40003529233, juridiskā adrese Šķūņu iela 15, Rīga) būvniecības ieceri par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs.
22.
 
Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
______

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (09.03.2006.,prot.Nr.4) sēdes atzinumu, ), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu
23.
 
Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumā(prot.Nr.1 p.10) „Par Cēsu pilsētas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”
______

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 2.vidusskolas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 09.03.2006.,prot.Nr. 4 ) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Veikt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumā (prot.Nr.1 p.10) „Par Cēsu pilsētas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”:
   1. Punktu 2.3.1. izteikt šādā redakcijā :
   2. „2.3.1. Īstenot licenzētās vispārējās izglītības programmas.”
   3. Punktu 2.3.3. izteikt šādā redakcijā:
   4. „2.3.3. racionāli izmantot personāla, informācijas, materiālos un finansu resursus. ”
   5. Punktu 3.3. papildināt ar jauniem apakšpunktiem:
   6. „3.3.4.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011011;
    3.3.5.Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 31013011.”
   7. Punktu 3.4. izteikt šādā redakcijā :
   8. „3.4.Skolai ir tiesības izstrādāt savas vispārējās izglītības programmas un mācību priekšmetu programmas, atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam un IZM izstrādātajai vispārējās vidējās izglītības programmai. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē mācību priekšmetu metodiskās komisijas un apstiprina skolas direktors.”
   9. Punktu 4.1. izteikt šādā redakcijā :
   10. „4.1.Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas katru gadu nosaka Ministru kabinets.”
   11. Punktu 4.4.2 izteikt šādā redakcijā:
   12. 4.4.2.ir pastāvīgs visu semestri un to ar rīkojumu apstiprina skolas direktors; ikdienas izmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas, tajā var izdarīt skolas direktora vietnieks mācību darbā.”
   13. Punktu 4.7. izteikt šādā redakcijā:
   14. „4.7. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Katra semestra beigās izglītojamie saņem attiecīgos normatīvajos aktos apstiprinātajam paraugam atbilstošu liecību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēts centralizēts eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.”
   15. Punktu 4.9. izteikt šādā redakcijā :
   16. „4.9.Skolēna pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. Lēmumu par pagarinātā mācību gada noteikšanu atsevišķiem skolēniem noformē ar direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām par to paziņo šiem audzēkņiem un viņu vecākiem.”
   17. Punktu 4.10. izteikt šādā redakcijā :
   18. „4.10 Ilgstoši slimojošo skolēnu apmācības organizēšanu mājās, slimnīcā u.c. ārstniecības iestādēs nosaka Ministru kabinets.”
   19. No jauna ieviest 4.12.punktu šādā redakcijā:
   20. „4.12.Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.”
   21. Punktu 6.2.izteikt šādā redakcijā:
   22. „6.2.Skolas kolektīva funkcijas un atbildību nosaka Ministru kabineta izstrādātie nolikumi, darba aizsardzības un skolas iekšējās kārtības noteikumi, Cēsu 2. vidusskolas nolikums, koplīgums starp darba devēju un darba kolektīvu, kārtības noteikumi skolēniem, kārtības noteikumi skolotājiem, ko apstiprinājis skolas direktors.”
   23. Punktu 6.4. izteikt šādā redakcijā :
„6.4.Skolas direktors izvēlas un ar rīkojumu pieņem darbā savus vietniekus:
  • mācību darbā,
  • audzināšanas darbā,
  • administratīvi saimnieciskajā darbā,
  • darbā ar informācijas tehnoloģijām.”
   1. Punktu 6.5. izteikt šādā redakcijā:
   2. „6.5.Skolas direktors ar rīkojumu, noslēdzot darba līgumu, pieņem darbā skolas pedagoģiskos darbiniekus, kas savā darbībā balstās uz skolas nolikuma un noslēgtā darba līguma prasībām, kā arī ievēro skolas darba kārtības noteikumus un pedagoga darba noteikumus.”
   3. Punktu 6.7. izteikt šādā redakcijā:
   4. „6.7.Pedagoģiskos darbiniekus skolā var pieņemt konkursa kārtībā. Konkursa noteikumus un norises kārtību nosaka skolas direktors, saskaņojot to ar skolas padomi.”
   5. Punktu 6.10.7. izteikt šādā redakcijā :
   6. „6.10.7.izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu paraugiem, kuri apstiprināti valstī noteiktā kārtībā.”
   7. Punktu 6.10.12. izteikt šādā redakcijā :
   8. „6.10.12.Mudināt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kam ir īpašas vajadzības.”
   9. Papildināt 8.sadaļu ar punktu 8.3. šādā redakcijā:
   10. „8.3.Skolas darbību reglamentē šāda dokumentācija:
    8.3.1. Skolas nolikums.
    8.3.2. Pedagoģiskās padomes nolikums.
    8.3.3. Skolas padomes nolikums.
    8.3.4. 10% kvalitātes piemaksu komisijas nolikums.
    8.3.5. Skolēnu līdzpārvaldes nolikums.
    8.3.6. Nolikums par metodiskajām komisijām
    8.3.7. Tarifikācija ar pielikumiem.
    8.3.8. Inspekciju atzinumi.
    8.3.9. Iekšējās kārtības noteikumi.
    8.3.10. Darba kārtības noteikumi.
    8.3.11. Koplīgums.
    8.3.12. Amatu apraksti.
    8.3.13. Noteikumi (diskotēkām, garderobē, bibliotēkā).
    8.3.14. Attīstības plāns.
    8.3.15. Mācību gada plāns.
    8.3.16. Operatīvie plāni.
    8.3.17. Finanšu tāme.
    8.3.18. Skolas pase.
    8.3.19. Drošības instrukcijas.”
   11. Punktu 10.2. izteikt šādā redakcijā :
   12. „10.2.Cēsu pilsētas dome nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, t.sk. tehnisko darbinieku darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola finansējama no pašvaldības budžeta.”
   13. Punktu 10.3. izteikt šādā redakcijā :
   14. „10.3.Skolas budžeta un grāmatvedības uzskaiti veic Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas Izglītības iestāžu grāmatvedības galvenais speciālists, pamatojoties uz LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izglītības iestādes noformētiem un iesniegtiem pirmdokumentiem, kuri ir par pamatu darba samaksas, saimniecības operāciju u.c. izdevumu realizācijai atbilstoši tāmēm un budžeta programmām.”
   15. Svītrot punktu 10.4.
   16. Punktu 12.1. izteikt šādā redakcijā :
   17. „12.1.Grozījumus izglītības iestādes nolikumā var veikt pēc izglītības iestādes pedagoģiskās padomes vai skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā ar rīkojumu apstiprina dibinātājs.”
   18. Punktu 13.3. izteikt šādā redakcijā:
„13.3.Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, izglītības iestāde noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz rajona un pilsētas pašvaldībā un IZM.”
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 2.vidusskolas direktorei Innai Semjonovai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.
25.
 
Par izstādes „ Cēsu Uzņēmējs 2006” rīkošanu Cēsīs

______________
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes ierosinājumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 9.marta atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Neiebilst par izstādes „Cēsu Uzņēmējs 2006” rīkošanu Cēsīs CATA kultūras namā no š.g. 28. – 30. aprīlim, Cēsu pilsētas domei tajā piedaloties ar informatīvo atbalstu un iespējamo finansiālo atbalstu iepriekšējo gadu līmenī.
 2. Ierosināt Cēsu rajona padomei un Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, pamatojoties uz līdzvērtīgas paritātes principu, izveidot orgkomiteju un organizēt sarunas ar Cēsu pilsētas domi par nākamā gada izstādes rīkošanu. Ieteikt orgkomitejai izstādi „Cēsu uzņēmējs 2007” rīkot Piebalgas ielā 18, Cēsīs.
26.
 
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lāču ielā 10 un Lāču ielā 12, nomas līgumā
_____________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz SIA ‘’VINNIS’’, reģ. Nr. 441030127229, 11.01.2006. iesniegumu (reģ. Cēsu pilsētas domē ar Nr. 76/1-23, 13.01.2006.), kā arī tā izteiktajiem priekšlikumiem par grozījumiem 12.09.2005. nomas līgumā (reģ. Nr. 2-7-41/2005), Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumu Nr. 24 ‘Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, un Lāču ielas posmu sadalīšanu, apvienošanu un ielas posma nosaukuma maiņu’’ (protokols Nr. 2, 20.punkts) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 9.marta atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt vienošanos pie 2005.gada 12.septembra nomas līguma par nekustamiem īpašumiem Lāču ielā 10 un Lāču ielā 12, Cēsīs, saskaņā ar pielikumu
27.
 
Par darba uzdevuma papildināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
 
Izskatot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rakstu (01.02.2006., 1-22/529/1187) par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.) 13.16. punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 9.marta atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Papildināt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanai” (prot.Nr.28) pielikuma Nr.1 3.2. punkta teksta daļu ar tekstu - telekomunikāciju objektu turētājiem pilsētas teritorijā.
28.
 
Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādes uzsākšanu” un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas pirmajam posmam, kas notika no 26.12.2005. līdz 23.01.2006., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija nododama sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai uz laiku, ne mazāku par sešām nedēļām.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju, saskaņā ar pielikumu
  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 27.03.2006. līdz 08.05.2006.
 
29.
Par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanas iespējamību
zemes gabalam Gaujas ielā 88, Cēsīs

____________
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošs zemes gabals Gaujas ielā 88, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. -2017., atrodas zemes lietošanas veidu zonā “dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”. Minētais zemes gabals ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumu nr.50 (prot.Nr.3) nodots atsavināšanai, atsavinot izsolē. Interesenti, kuri vēlētos pieteikties izsolei, kā vienu no iespējamām zemes gabala izmantošanām saskata dzīvojamās apbūves veidošanu uz daļas no zemes gabala.
Izskatot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (08.03.2006.; sēdes prot.Nr.4), ievērojot to, ka zemes gabalu Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. iekļauj teritorijas, kuru zemes izmantošanas veidi ir “dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” un “mazstāvu dzīvojamā apbūve”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 09.03.2006. atzinumu (prot.Nr.4), un noklausoties domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas I.Ādamsones, Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja J.Zlaugotņa un domes izpilddirektora J.Rozenberga informāciju, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, M.Šķēle, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – 2 (A.Mihaļovs, V.Vaivods), atturas – nav, nolemj:
Šobrīd noraidīt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu.
 
 

30.
Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Cēsu pilsētas kapsētās
__
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 9.marta (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, balsošanā nepiedalās M.Niklass, jo ir izgājis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 6.decembra (prot.Nr.10)
  2. & 25 „Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās”.
  3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra (prot.Nr. 4) & 16 lēmumu „Par papildinājumiem 2001.gada 6.decembra sēdes protokolā Nr. 19 „Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās””.
  4. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Cēsu pilsētas kapsētās, saskaņā ar pielikumu
31.
 
Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no Cēsu Kultūras centra bilances

_______
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra grāmatvedības veikto norēķinu ar debitoriem salīdzināšanu pēc stāvokļa uz 01.01.2006 un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 09.03.2006. protokols nr. 4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no Cēsu Kultūras centra bilances SIA „Jaunā Ēra” neatgūstamo debitoru parādu par kopējo summu Ls 778,29 ( septiņi simti septiņdesmit astoņi lati 29 sant.), tajā skaitā:
1.1. telpu noma – Ls 691,25;
1.2. elektrība – Ls 63,58
1.3. apkure - Ls 23,46
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai.
33.
 
Par papildinājumu Cēsu pilsētas domes 27.05.2004.sēdes lēmumā
„Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”
( protokols Nr.12,punkts Nr.7)
_________
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu , pamatojoties uz 27.05.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”( protokols Nr.12, punkts 7 ),Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.03.2006.atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Papildināt Nolikuma „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” 11.punktu aiz vārdiem „detalplānojuma izstrāde” ar vārdiem „ un (vai ) skiču projekta izstrāde, kas saskaņota Cēsu pilsētas būvvaldē” .
35.
 
Par grozījumiem Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikumā

_____________
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.03.2006. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izdarīt šādus grozījumu Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 08.04.2004.lēmumu, protokols Nr. 9, 22.punkts):
  1. Papildināt nolikuma 1.1. punktu aiz vārdiem “normatīvajiem aktiem” ar vārdiem “un faktisko rīcību” ;
  2. Papildināt nolikuma 2.1.punktu aiz vārdiem “administratīvo aktu” ar vārdiem “un faktiskās rīcības”;
  3. Grozīt nolikuma 2.2. punktu, izsakot to šādā redakcijā: “2.2. Komisija izskata lietu, kas saistīta ar apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi, un šajā nolikumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atzinumu vai pieņem attiecīgu lēmumu.’’;
  4. Grozīt nolikuma 2.3. punktu, izsakot to šādā redakcijā “2.3. Komisija izskata Cēsu pilsētas domes komisiju un amatpersonu, kā arī citu Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus un izdarīto faktisko rīcību, ja Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu pilsētas domes izdotajos iekšējos normatīvajos aktos, nav noteikts savādāk.”;
  5. Izslēgt no nolikuma 2.5. punkta vārdus “Cēsu pilsētas domes komiteju un”.
  6. Papildināt nolikuma 2.6.punkta 1. apakšpunktu aiz vārdiem “akta izdevēja” ar vārdiem “vai faktiskās rīcības izdarītāja”;
  7. Papildināt nolikuma 2.6. punkta 2. apakšpunktu aiz vārdiem “administratīvo aktu” ar vārdiem “vai faktisko rīcību”.
  8. Izslēgt no nolikuma 3.1. punkta vārdu “komitejas” un papildināt punktu aiz vārdiem “administratīvā akta” ar vārdiem “vai faktiskās rīcības’’.
  9. Aizstāt “3.4.” punkta numerāciju ar “3.4.
36.
 
Par iepirkuma komisijas izveidošanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un likumu “Publisko iepirkumu likumu” , Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 09.marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izveidot iepirkuma komisiju “Par telpu ikdienas uzkopšanu” šādā sastāvā:
 2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs-
  Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;
  Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks-
  Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
  Iepirkuma komisijas locekļi-
  Lolita Kokina, Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja;
  Antra Jurševska, Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas ekonomiste;
  Māris Šķēle, Cēsu pilsētas domes deputāts;
  Cēsu pilsētas izglītības iestādes, par kuras telpu uzkopšanu tiek rīkota iepirkuma procedūra, direktors.
  Iepirkuma komisijas sekretāre-
  Inga Sirmā, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste.
 3. Uzdot iepirkuma komisijai izvērtēt un pieņemt lēmumu par nepieciešamo iepirkuma procedūru izvēli.
 4. Par normatīvajos aktos, kas reglamentē atklātu iepirkumu konkursu norisi, noteikto iepirkuma komisijas sekretāra pienākumu izpildi, noteikt komisijas sekretārei, par katru konkursu atsevišķi, samaksu Ls 149.00 (viens simts četrdesmit deviņi lati) apmērā, t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksa.
37.
 
Par amata vienību likvidēšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas D.Zavadskas iesniegumu (06.03.2006., Nr.1-27/3), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (09.03.2006., prot.Nr.4) un Finanšu komitejas (09.03.2006., prot.Nr.4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Likvidēt Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē sekojošas amata vienības:
- dārznieks– 1 (vienu) amata vienību;
- automašīnas vadītājs – 0,5 amata vienības
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
38.
 
Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes
2005.gada pārskata apstiprināšanu
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 31 165
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 89 323
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 0
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 97 863
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 24
39.
 
Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes
2005.gada pārskata apstiprināšanu
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 99 662
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 209 129
2.2. speciālais budžets - LVL 3 937
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 235 360
3.2. speciālais budžets - LVL 2 552
40.
Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 66 405
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 162 910
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 173 138
41.
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda”
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 3 667
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 68 572
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 70 997
42.
Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 90 168
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 170 600
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 0
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 178 278
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 315
 
43.
Par Cēsu 1.pamatskolas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 112 602
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 278 933
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 2 876
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 290 822
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 391
44.
 
Par Cēsu 2.pamatskolas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 131 675
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 200 547
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 474
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 208 327
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 170
45.
Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 91 363
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 174 402
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 235
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 184 170
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 235
46.
 
Par Cēsu pilsētas pamatskolas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 38 531
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 346 583
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 4 005
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 353 962
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 1 534
47.
 
Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 369 223
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 330 788
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 8 112
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 361 560
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 8 299
 
48.
 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006. protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 89 750
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 258 057
2.2. speciālais budžets - LVL 1 554
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 7 913
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 278 309
3.2. speciālais budžets - LVL 3 636
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 1 191
49.
 
Par Cēsu 2.vidusskolas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 97 602
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 199 797
2.2. speciālais budžets - LVL 499
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 2 991
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 216 811
3.2. speciālais budžets - LVL 499
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 2 989
 
50.

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 29 232
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 154 328
2.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 143
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 158 856
3.2. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 143
 
51.
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 28 407
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 70 732
2.2. speciālais budžets - LVL 2 022
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 2 025
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 75 092
3.2. speciālais budžets - LVL 0
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 368
52.
 
Par Cēsu pilsētas sporta skolas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 43 957
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 383 913
2.2. speciālais budžets - LVL 8 465
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 6 950
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 399 018
3.2. speciālais budžets - LVL 7 993
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 8 244
53.
Par Cēsu bērnu un jauniešu centra
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 20 586
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 207 502
2.2. speciālais budžets - LVL 2 235
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 990
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 214 451
3.2. speciālais budžets - LVL 2 235
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 990
54.
 
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 127 981
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 139 586
2.2. speciālais budžets - LVL 2 100
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 1 391
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 144 252
3.2. speciālais budžets - LVL 2 256
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 1 970
55.
 
Par Cēsu Kultūra Centra

2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu Kultūras Centra 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 203 811
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 146 643
2.2. speciālais budžets - LVL 10 576
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 2 884
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 156 862
3.2. speciālais budžets - LVL 11 932
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 2 882
56.
 
Par Cēsu pašvaldību aģentūras

„Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”
2005.gada pārskata apstiprināšanu
 
____
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (09.03.2006., protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” 2005.gada pārskatu:


1. Bilances aktīvi - LVL 224 107
2. Faktiskie ieņēmumi:
2.1. pamatbudžets - LVL 384 832
2.2. speciālais budžets - LVL 77 983
2.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 3 521
3. Faktiskie izdevumi:
3.1. pamatbudžets - LVL 339 130
3.2. speciālais budžets - LVL 64 816
3.3. ziedojumi un dāvinājumi - LVL 70
57.
 
Par instrukcijas „Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

__________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ņemot vērā 06.03.2006. Būvvaldes atzinumu Nr.79 un LR Vides ministrijas izstrādāto instrukciju par izmaksu pieauguma aprēķinu būvdarbu līgumiem, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 09.marta atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt instrukciju “Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvniecības izmaksu pārrēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā” , saskaņā ar pielikumu
59.
 
Par finansējumu ugunsgrēka seku likvidēšanai
Cēsu pilsētas vakara vidusskolā
___
Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes Aktu par ugunsgrēku, uz likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (09.03.2006., prot.Nr.4) atzinumu, lai likvidētu 2006.gada 2.marta ugunsgrēka radītos postījumus un nodrošinātu mācību procesu Cēsu pilsētas vakara vidusskolā Gaujas ielā 6, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Gaujas ielā 6 ēkas remontam Ls 20 855.95 .T.sk. ēkas jumta un telpu kosmētiskajam remontam Ls 20 531.72 un elektroietaišu rekonstrukcijai Ls 324.23 .
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) iekļaut izdevumus budžeta grozījumos.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
60.
 
 
Par finansiālu atbalstu snovbordistu dalībai FIS Eiropas kausa posmā Šveicē un Eiropas bērnu snovborda sacensībās Itālijā
_____________

Ziņo: A.Mihaļovs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Jāņa Jansona iesniegumu (08.03.2006.) un Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu (09.03.2006., prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Finansiāli neatbalstīt snovbordistu dalību FIS Eiropas kausa posmā snovbordkrosā Šveicē un dalību Eiropas bērnu snovborda sacensībās Itālijā.
 
65.
Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā
Cēsu 800 gades svinību laikā

Ziņo: A.Zerne, Finansu nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz “Pašvaldības likuma” 21.pantu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nolikumu „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību tirdzniecības vietu iekārtošanai Cēsu pilsētā Cēsu 800 gades svinību laikā”, saskaņā ar pielikumu.
 2. Izveidot izsoles komisiju tirdzniecības vietu , kas ir lielākas par 35 kv.m., iznomāšanai šādā sastāvā:
 3. Komisijas priekšsēdētājs-
  Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
  Komisijas locekļi-
  Aivija Zerne, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja
  Juris Markovs, Pašvaldības aģentūras ” Vidzemes Vēstures un tūrisma centra” saimnieciskās daļas vadītājs
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J.Rozenbergu parakstīt līgumus par zemes nomu tirdzniecību vietu iekārtošanai Cēsis 800gades svinību laikā.
 
66.
Par nolikuma „Radošā izstāde – konkurss „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” apstiprināšanu
______

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas jauniešu domes iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt nolikumu konkursam „Radošā izstāde – konkurss „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” saskaņā ar pielikumu
67.
 
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
__

Ziņo: L.Vīgrante, Būvniecības, terit.plānoš.un nek.īpaš.nod. zemes ierīkotāja

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.).
1.Izskatot Zāļu valsts aģentūras 02.03.2006. iesniegumu Nr. 1-3.15/187 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 06. martā ar Nr. 532/1-23) par ēkas Bērzaines ielā 16/18 III stāva telpu nomu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; protok. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.1. Iznomāt Zāļu valsts aģentūrai, reģ. Nr. 90001836181, Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 ēkas Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001 ) III stāvu 265,20 m2 telpu kopplatībā uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2006. gada 01. martu;
1.2. Nomas maksu noteikt Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neskaitot PVN;
1.3. Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu) nomas līgumu.
2.Izskatot Individuālā komersanta „Deratizācija un dezinsekcija” 20.03.2006. iesniegumu (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 20. martā ar Nr. 640/1-23) par ēkas Bērzaines ielā 16/18 pagrabstāva telpu nomu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; protok. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
2.1. Iznomāt Individuālajam komersantam „Deratizācija un dezinsekcija”, reģ. Nr. 44102021442, Bērzaines iela 16/18, Cēsis, LV-4101 ēkas Bērzaines ielā 16/18 (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001 ) pagrabstāva daļu 34,73 m2 telpu kopplatībā uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2006. gada 01. martu;
2.2. Nomas maksu noteikt Ls 0,50 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neskaitot PVN;
2.3. Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu) nomas līgumu.
70.
Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 2c, Cēsīs maiņu pret nekustamo īpašumu
Aldara ielā 8, Cēsīs
________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību likuma 38.pantu, Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumu ‘’Par zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, daļas maiņu pret zemes gabalu Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu (protokols Nr. 20, 17.punkts), 24.11.2005. lēmumu ‘’Par zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu’’ (protokols Nr. 27, 34.punkts), 24.11.2005. lēmumu ‘’Par zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu’’ (protokols Nr. 27, 35.punkts), Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.03.2006. priekšlikumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Mainīt Cēsu pilsētas domes pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzintara ielā 2c, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 005 1208, 1400 kv.m. platībā, un vienas būves ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1202 053, pret Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’LAUKUMS’’, reģ. Nr. 49503000561, piederošo nekustamo īpašumu Aldaru ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 005 1016, 2259 kv.m. platībā.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzintara ielā 2c, Cēsīs nosacīto cenu Ls 56 000,00 (piecdesmit seši tūkstoši lati) jeb Ls 40,00 (četrdesmit lati) par 1 kv.m.
 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Aldaru ielā 8, Cēsīs, nosacīto cenu Ls 45 180,00 (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit lati) jeb Ls 20,00 (divdesmit lati) par 1 kv.m.
 4. Noteikt, ka SIA ‘’LAUKUMS’’ jāsedz nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība Ls 10 820,00 (desmit tūkstoši astoņi simti divdesmit lati) līdz 2006. gada 7.aprīlim.
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nekustamā īpašuma Dzintara ielā 2c, Cēsīs un Aldara ielā 8, Cēsīs maiņas līgumu pēc lēmuma 4.punkta minētās summas saņemšanas.
 
71.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.24 (prot.Nr.2) “”Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu, apvienošanu
un ielas posma nosaukuma maiņu”

________
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja
Lai sagatavotu reģistrēšanai zemesgrāmatā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumu nr.24 (prot.Nr.2)”Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu, apvienošanu un ielas posma nosaukuma maiņu” izveidotos zemes gabalus Lāču ielā 10 un Saulrītu iela, nepieciešami papildinājumi minētajā domes lēmumā, nosakot nekustamo īpašumu sastāvu un apgrūtinājumus. Pamatojoties uz inženiertehnisko komunikāciju apkalpojošo organizāciju sniegtajām izziņām par komunikāciju izvietojumu zemes gabalos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā nr.24 (prot.Nr.2)”Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu, apvienošanu un ielas posma nosaukuma maiņu”, papildinot to ar sekojošiem punktiem vai to daļām:
 1. Papildināt punktu 5.3.ar sekojošu tekstu:
 2. “zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu kabeļu līnija (aizsargjoslas platība 0.0149 ha) un apakšzemes sakaru kabeļu līnija (aizsargjoslas platība 0.0900 ha);”;
 3. Papildināt ar punktu 5.4.:
 4. “Nekustamais īpašums Lāču ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0623) pēc apvienošanas sastāv no vienas zemes vienības un divām ēkām;”;
 5. Papildināt ar punktu 6.3.:
 6. “Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu kabeļu līnija;”;
 7. Papildināt ar punktu 6.4.:
“Nekustamais īpašums Saulrītu iela, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0644), pēc apvienošanas sastāv no vienas zemes vienības.”.
72.
 
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.112 (prot.Nr.5)
“Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs”

___
Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumu Nr.112 (prot.Nr.5) “Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs”, zemes gabals Saules ielā 15, Cēsīs, iznomāts SIA “DEIVE”, reģ.Nr.40003744906, jurid. adrese Doma laukums 6, Rīga, uz 3 gadiem autostāvvietas uzturēšanai.
Ievērojot to, ka zemes gabals ir valstij piekrītošs un nav iespējams nomniekam nodrošināt tā izmantošanas iespējas ilgākam laika posmam, optimāli ir slēgt īslaicīgu nomas līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
Grozīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.112 (prot.Nr.5) “Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs” 2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
 
 
“2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Deive”, reģ.Nr. 40003744906, jurid. adrese Doma laukums 6, Rīga, par zemes gabalu Saules ielā 15, Cēsīs, uz 1 gadu, sākot ar 2006.gada 1.aprīli;”
 
 

73.
 
 
Par detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 
_

Ziņo: S.Bumbiere, detālplānojuma izstrādes vadītāja

 
Izskatot detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, izstrādāto pirmo redakciju (detālplānojuma izstrādes vadītāja S.Bumbiere, sert.Nr.10-0396), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

 
 1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, pirmo redakciju;
 2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 2006.gada 3.aprīļa līdz 2006.gada 18.aprīlim.
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 21.punkts
Lēmums Nr. 158
Publiskās apspriešanas par apbūvi
Valmieras ielā 2, Cēsīs, rezultāti
 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras elā 2, Cēsīs’’, pieņemts 05.01.2006. , sēdes protokols Nr. 1, § 2.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 08.02.2006. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 08.03.2006.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv
5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;
5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.
 
REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 552 (362 derīgi) viedokļi, no kuriem:
6.1.domes mājas lapā saņemti 13 viedokļi:
Rita Merca, MaijaBrice-Rugaine, Kārlis Tomsons, Raitis Sijāts, Jānis Butāns, Sergejs Gorovenko
no saņemtajiem 13 viedokļiem:
2 – pozitīvi;
1-negatīvs;
4- ievietoti divas reizes;
3- nav parakstīts ( 2-pozitīvi, 1-negatīvs)
1-nav izteikts viedoklis
2-izteikti pēc publiskās apspriešanas beigām (08.03.2006.) -negatīvi
 
__________________
derīgi 3
6.2. atbildīgā sekretāra e-pastā 2(divi) viedokļi:
Jānis Butāns 1-pozitīvs;
Sergejs Gorovenko 1-vairāk pozitīvs nekā negatīvs
6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām 174 (viens simts septiņdesmit četri) viedokļi:
6.3.1.no saņemtajiem 174 viedokļiem:
0-pozitīvi
118-negatīvi
55-nedzīvo pilsētas administratīvajās robežās (viedokļi negatīvi)
1-nav parakstījis un norādījis adresi (viedoklis negatīvs)
_____________
derīgi 118

6.3.2.anketas veidā no fiziskām personām 362 (trīs simti sešdesmit divi) viedokļi:
237 – pozitīvi;
2- negatīvi
1- nav viedokļa
122- nedzīvo pilsētas administratīvajās robežās ( viedokļi pozitīvi)
_____________
derīgi 239

6.3.3.viena publikācija laikrakstā ‘’Druva’’ partijas ‘’Jaunais Laiks’’ Cēsu nodaļa – viedoklis ieskaitīts sadaļā iedzīvotāju iesniegumi
7. 17.02.2006. saņemta Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes vēstule Nr. 8.5.-5./568 - sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums Nr. 420100-96-2006.
8. 28.02.2006. saņemts Vides pārraudzības Valsts biroja lēmums Nr. 119 ‘’Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.’’
 
SECINĀJUMI

9.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par Valmieras ielā 2, Cēsīs.
10.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
11.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:
241 pozitīvi – 66,57%
121 negatīvi – 33,43%
Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības , teritorijas plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS
 
 
 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 22.punkts
Lēmums Nr. 159
 


Cēsu pilsētas pamatskolas
NOLIKUMS .


 
 

I Vispārīgie noteikumi
1. Cēsu pilsētas pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Cēsu pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības izglītības programmu, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu un interešu izglītības programmas.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar izglītības jautājumiem.
3. Skolai ir divi zīmogi. Viens zīmogs ar papildināto mazo Valsts ģerboni, otrs ar Cēsu pilsētas ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas.
4. Skolai ir norēķinu konti bankā.
5. Skolai ir sava simbolika.
6. Skolas juridiskā adrese: Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, LV-4101
tālrunis 4122972, fakss 4107169
e – pasts: kanceleja@cpp.cesis.lv

 
II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
7. Skolas darbības mērķis ir:
7.1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
7.2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām;
8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
9. Skolas galvenie uzdevumi ir:
9.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības izglītības programmas;
9.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
9.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
9.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
9.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;
9.6. sadarboties ar pašvaldības iestādēm u.c. institūcijām, kas ieinteresētas izglītības jautājumu risināšanā;
9.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.
 
III Īstenojamās izglītības programmas
10. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Skola īsteno Vispārējās pamatizglītības (1.-9.) izglītības programmu, kods 21011111 un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, kods 21011811. Skola realizē savu Audzināšanas darba programmu.
11. Skola izstrādā savas mācību priekšmetu programmas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
12. Pedagogi ir tiesīgi izmantot valstī apstiprinātās
vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Pedagogu realizējamās mācību priekšmetu programmas izvērtē Skolas Metodiskā padome un apstiprina direktors.
13. Skolas mācību priekšmetu un stundu plāns tiek veidots saskaņā ar Skolas izglītības programmu, pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātiem pamatizglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tematiskie plāni tiek rakstīti metodisko komisiju apstiprinātajā formā. Pedagogi var izmantot mācību satura plānojumu no Izglītības ministrijas apstiprinātām skolotāju rokasgrāmatām, ja to saturs ir līdzvērtīgs direktora apstiprinātajai formai. Tematiskos plānus vai citu plānojumu apstiprina direktors.
14. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors.
15. Skola var izstrādāt un īstenot citas izglītības programmas, tās saskaņojot ar Dibinātāju.
 
IV Izglītības procesa organizācija
16. Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
17. Skolēna pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru notiek, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu.
18. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākuma un beigu laikus nosaka Ministru kabinets.
19. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei 1 nedēļu nosaka skolas direktors pēc saskaņošanas ar Dibinātāju.
20. Saskaņojot ar Dibinātāju, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.
21. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē un skolas Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums:
21.1. 1.līdz 4.klasē neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”;
21.2. 5.līdz 8.klasē atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.
22. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts skolēna liecībā.
23. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.-9. klasē ir 40 minūtes.
24. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
25. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.
26. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
27. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, tos apstiprina skolas direktors. Operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.
28. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
29. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem
un skolas iespējām.
30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
31. Skola strādā vienā maiņā. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.
32. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase, saskaņojot ar direktoru vai vietnieku mācību darbā, var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.
33. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Metodiskā padome, tā tiek plānota skolas darba plānā.
34. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un skolas iespējām
, 1.- 4.klašu skolēniem tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas. Pagarinātās darba dienas grupas darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
35. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
36. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām:
36.1. 1.- 4.klasēs: 1.klasē – aprakstoši; 2. un 3.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā, pārējos priekšmetos – aprakstoši; 4.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, pārējos priekšmetos – aprakstoši;
36.2. 5.- 9.klasēs - 10 ballu skalā; sociālajās zinībās ar „ieskaitīts (i)” vai „neieskaitīts (ni)”; ja vērtējuma nav izmantojams apzīmējums „nav vērtējuma (n/v)”; ja skolēns uz ilgāku laiku atbrīvots no mācību darba uzdevumu izpildes un stundu laikā atrodas klausītāja statusā, par viņu veicams ieraksts „atbrīvots (a)”.
37. Katra semestra beigās 1.- 8.klašu skolēni saņem normatīvajos aktos apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra semestra pēdējā mācību dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes lēmums par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu uz otru gadu, vai papildu mācību pasākumiem un . pēcpārbaudījumiem.
38. Liecību 9.klases skolēniem izsniedz:
38.1. pirmā semestra pēdējā mācību dienā;
38.2. otrā semestra pēdējā mācību dienā, ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 3 mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu gadā zemāku par 4 ballēm vai „neieskaitīts”; liecībā izdara ierakstu „pamatizglītības apguve turpināma”;
38.3. pēc otrā semestra:
38.3.1. 9.klases skolēniem, kuri nav ieguvuši vērtējumu kādā no valsts pārbaudījumiem (izņemot valsts pārbaudījumus, no kuriem skolēns ir atbrīvots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem);
38.3.2. 9.klases skolēniem gadījumos, kad summējot vērtējumus mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudes darbos, vērtējumu skaits, kas zemāki par četrām ballēm un „neieskaitīts”, ir lielāks par 3.
39. Skolēni, kuri apguvuši pilnu pamatizglītības programmu, saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību.
40. Katram skolēnam dienasgrāmata ir dokuments, kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp skolēnu, vecākiem un skolotāju. Par tās aizpildīšanu ir atbildīgs skolēns. Klases audzinātājs pārbauda un paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, veicot ziņojumu un kavējumu ierakstus. Ne retāk kā reizi divās nedēļās 5.- 9.klašu skolēniem obligāts ir sekmju izraksts, kuru aizpilda klases audzinātājs.
 
V Metodiskās komisijas
41. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – Komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. To darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Komisiju nolikumu, Komisiju darbu vada metodiķis un koordinē Metodiskā padome.
42. Metodisko komisiju uzdevumi:
42.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas, tematiskos plānus un ierosināt direktoram tās apstiprināt;
42.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu un projektu darbu grafiku mācību gadam;
42.3. veicināt sadarbību starp metodiskajām komisijām pieredzes apmaiņai;
42.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;
42.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību;
42.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt to rezultātus u.tml.;
42.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai ar rīkojumu izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.
 
VI Metodiskā padome
43. Metodisko padomi (turpmāk – Padome) veido: direktors, metodiķis, komisiju vadītāji, bibliotekārs, psihologs, sociālais pedagogs, direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.
44. Padomes darbu nosaka direktora apstiprināts nolikums.
45. Padomes uzdevumi:
45.1.koordinēt metodisko komisiju darbu;
45.2. noteikt prioritāros metodiskā darba un skolotāju tālākizglītības virzienus;
45.3. sagatavot priekšlikumus skolas īstenoto izglītības programmu satura un pedagoģiskā procesa pilnveidošanai.
 
VII Pedagoģiskā padome
46. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
47. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un bibliotekāre un medmāsa.

48. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē. Pedagoģiskā padome ir balstiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse pedagoģisko darbinieku. Lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.
49. Pedagoģiskā padome:
49.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
49.2. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas;
49.3. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
49.4. veido vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
49.5. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;
49.6. lemj par pagarinātā mācību gada noteikšanu skolēniem, kuriem kādā no mācību priekšmetiem vērtējums ir zemāks par 4 ballēm;
49.7. lemj par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;
49.8. lemj par skolēnu atskaitīšanu Izglītības likumā un Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos;
49.9. izvērtē skolēnu mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba rezultātus;
49.10. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai;
49.11. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus;
49.12. apstiprina Pedagoģiskās padomes un Metodiskās padomes nolikumus, skolas darba plānu un Nolikumu par pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
50. Pedagoģiskās padomes lēmumi par skolēnu pārcelšanu nākošajā klasē un par atskaitīšanu no Skolas ir saistoši direktoram. Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar direktora rīkojumu. Pārējiem Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
VIII Skolas vadība
51. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs. Direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
52. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums, Skolas nolikums u.c. normatīvie akti.
53. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:
53.1. vadīt Skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
53.2. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;
53.3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
53.4. nodrošināt Skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
53.5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un saimnieciskos darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši likumdošanā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
53.6. noteikt katra Skolas darbinieka tiesības un pienākumus;
53.7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
53.8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
53.9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
53.10. nodrošināt Skolas padomes un Skolēnu domes darbu;
53.11. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
53.12. izstrādāt gada budžeta tāmi;
53.13. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
53.14. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu ;
53.15. noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par pamatizglītību);
53.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību, u.c. nevalstiskajās institūcijās;
53.17. nodrošināt apstākļus skolēnu veselības un dzīvības aizsardzībai laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
53.18. organizēt skolēnu ēdināšanu;
53.19. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;
53.20. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
53.21. nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;
53.22. ievērot normatīvos aktus izglītības iestādes darbībā;
53.23. nodrošināt datu bāzes veidošanu atbilstoši nolikumam par datu bāzēm;
53.24. direktora prombūtnes laikā, saskaņojot ar Dibinātāju, nodrošināt direktora pienākumu izpildītāju - direktora vietniekus (t.sk. direktora vietnieku saimnieciskajā darbā) vai pedagogus, nosakot viņu pienākumus, tiesības, darba apjomu un atbildību.
54. Skolas direktora vispārīgās tiesības:
54.1. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
54.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
54.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;
54.4. deleģēt darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
54.5. noteikt saimniecisko darbinieku amata vienību skaitu saskaņā ar Dibinātāja apstiprināto štata vienību sarakstu;
54.6. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzēto funkciju veikšanai;
54.7. noteikt pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai, darba samaksas lielumam un darba slodzei un izglītības iestādes licencētajā izglītības programmā norādītajam apmaksāto stundu skaitam;
54.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
54.9. uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
54. 10. apstiprināt Skolas darbību reglamentējošos dokumentus;
55. Direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi:
55.1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu;
55.2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību;
55.3. nodrošināt licencēto pamatizglītības programmas īstenošanas procesu Skolā;
55.4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, izglītības procesā, ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības pamatprincipus;
55. 5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;
55. 6. nodrošināt metodiskā darba vadību;
55. 7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli;
55. 8. koordinēt audzināšanas darbu Skolā;
55. 9. veicināt Skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu;
55. 10. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
55. 11. organizēt, vadīt, koordinēt Skolas organizētos pasākumus;
55. 12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus Skolas darba, ārpusklases un mācību darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
55. 13. organizēt normatīvajos aktos noteiktos pārbaudes darbus;
55. 14. sekot 1., 5.klases skolēnu adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
55. 15. noteikt pagarinātās dienas grupu, interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
55. 16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem;
55. 17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu tālākizglītības reģistru;
55. 18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
55. 19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
55. 20. detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti darba līgumos.
 
IX Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
56. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
57. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
58. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktors.
 
X Skolas padome
59. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
60. Skolas padomes sastāvā ir:
60.1. skolēnu vecāki (no katras klašu grupas divi), kuri vienlaicīgi nav Skolas darbinieki;
60.2. divi pedagogi, kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki;
60.3. direktors;
61. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku vidus ievēlēts pārstāvis;
62. Skolas padomes izveidošanas kārtība: vecākus – padomes locekļus izvirza klašu vecāku sapulcēs un ievēl atklātā balsošanā klašu grupu vecāku kopsapulcēs (ievērojot visu vecumu skolēnu grupu intereses), pedagogus ievēl, atklāti balsojot, Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecāku un skolotāju darbības laiks Skolas padomē – 2 gadi. Vecāku pārstāvjiem Skolas padomē ir jābūt vairākumā.
63. Skolas padomes uzdevumi:
63.1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību Skolā;
63. 2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai, saskaņot Skolas attīstības plānu;
63. 3. piedalīties Skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
63. 4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties Skolas vecāku sapulcei;
63. 5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un vecākiem, saskaņot Skolēnu domes nolikumu. Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem, grozījumiem;
63. 6. sniegt nepieciešamo palīdzību Skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā;
63.7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;
63.8. Skolas padomes locekļi ar padomdevēja tiesībām pēc direktora aicinājuma var piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs un vadības sanāksmēs;
63.9. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai, Cēsu pilsētas domei un citām institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;
63.10. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus;
64. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas padomes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu;
65. Sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota;
66. Ja kāds no Skolas padomes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.
 
XI Skolēnu pašpārvalde
67. Skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Dome) ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija. Domi ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē;
68. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar Domes nolikumu, kuru izstrādā pati Dome, saskaņo Skolas padome un apstiprina direktors;
69. Domes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā;
70. Domi veido 5.-9.klašu skolēnu pārstāvji;
71. Domes locekļu skaits nav noteikts, tajā jābūt vismaz pa vienam pārstāvim no katras klases;
72. Vienu un to pašu skolēnu par Domes locekli var ievēlēt vairākas reizes;
73. Domes sēdes notiek vienu ne retāk kā reizi mēnesī (izņemot brīvlaiku un svētku laiku), un tās sasauc un vada Domes prezidents;
74. Domes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Domes sēdē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta balss;
75. Domes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus;
76. Domes galvenie uzdevumi ir:
76.1. izstrādāt skolēnu Domes nolikumu;
76.2. pārstāvēt skolēnu viedokli Skolas padomē;
76.3. saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus;
76.4. veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un skolēniem;
76.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā;
76.6. veicināt sadarbību ar citām skolām un iestādēm;
76.7. piedalīties kārtības uzturēšanā skolā;
76.8. sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina Skolas attīstību un augšupeju;
76.9. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē;
76.10. piedalīties Skolas darbības plānošanā;
76.11. izteikt izskatīšanai priekšlikumus, kas saistoši visiem skolēniem;
76.12. izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai;
76.13. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem, atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem;
76.14. informēt skolēnus un Skolas darbiniekus par Domes darbību;
76.15. piedalīties Cēsu pilsētas skolēnu domes darbā un tās organizētajos pasākumos.
 
XII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi
77. Pedagogu vispārīgās tiesības:
77.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u.c. jautājumos;
77.2. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas u.c. komisijās;
77.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
77.4. saglabājot pamatalgu, 36 stundas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;
77.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;
77.6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
77.7. pieprasīt skolēniem viņu pienākumu izpildi.
78. Pedagogu vispārīgie pienākumi:
78.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
78.2. veikt klases audzinātāja pienākumus;
78.3. nepārtraukti pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
78.4. ievērot uzvedības u.c. noteikumus, kas attiecas uz darba kārtību skolā;
78.5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības;
78.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
78.7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos; veikt dežūras Skolā un tās pasākumos saskaņā ar darba kārtības noteikumiem un apstiprināto grafiku;
78.8. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu uzskatus, viedokli, argumentus;
78.9. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;
78.10. laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo pedagogu un citiem speciālistiem, likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;
78.11. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;
78.12. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos;
78.13. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu.
78.14. pildīt Skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
79. Skolas saimnieciskie darbinieki:
79.1. Skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Dibinātājs;
79.2. saimniecisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos, skolas darba kārtības noteikumos, darba koplīgumā.
 
XII Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi
80. Skolēnu vispārīgās tiesības:
80.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību;
80.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu;
80.3. atbilstoši Skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
80.4. izveidot Skolēnu pašpārvaldi, piedalīties tās darbībā atbilstoši skolēnu Domes nolikumam;
80.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Cēsu pilsētas skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē;
80.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
80.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
80.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
80.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
80.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
80.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus;
80.12. saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas un palīdzību;
80.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību skolā.
81. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
81.1. ievērot klases, skolas biedru un skolotāju tiesības uz netraucētu mācību stundu, ārpusstundu nodarbību norisi, darba organizēšanu un vadīšanu;
81.2. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
81.3. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību;
81.4. uzņemties atbildību par savu mācību darbu un uzvedību Skolā un ārpus tās;
81.5. ar cieņu izturēties pret valsti, Skolu, to simboliku un ievērot likumus;
81.6. ar cieņu izturēties pret ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
81.7. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;
81.8. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
81.9. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
81.10. izmantojot savas tiesības, neaizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses;
81.11. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
81.12. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu;
81.13. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību;
82. Skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.
83. Par sistemātiskiem vai rupjiem pārkāpumiem obligātā izglītības vecuma skolēnu, saskaņojot ar Dibinātāju, var atskaitīt no Skolas ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes lēmumu, iepriekš ierakstītā vēstulē vai klātienē brīdinot par to vecākus.
 
XIV Skolēnu vecāku (personu, kas realizē vecāku varu)
vispārīgās tiesības un pienākumi
84. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības:
84.1. ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas padomes nolikumam;
84.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
84.3. ierosināt veikt pārbaudes Skolā;
84.4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus;
85. Skolēnu vecāku vispārīgie pienākumi:
85.1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
85.2. sadarboties ar Skolu un bērna pedagogiem;
86.3. ievērot un īstenot bērna tiesības un pienākumus, t.sk. uz obligāto izglītību;
87.4. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.
 
XV Skolas darbību reglamentējošie dokumenti
86. Skolas nolikumu
un grozījumus tajā apstiprina Cēsu pilsētas dome;
87. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina Cēsu pilsētas dome;
88. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju un Cēsu rajona Izglītības pārvaldi, un licencē Izglītības un zinātnes ministrija. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.
89. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar arodorganizāciju;
90. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un skolēnu Domi;
91. Skolas padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
92. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
93. Skolēnu Domes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
94. Metodiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
95. Metodisko komisiju nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
96. Tematiskos plānus un grozījumus tajos apstiprina direktors;
97. Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
98. Skolas bibliotēkas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
99. Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
100. Mācību priekšmetu autorprogrammas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina direktors;
101. Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Cēsu pilsētas domi;
102. Mācību stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksts, ko apstiprina direktors;
103. Nolikums par rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
104. Nolikums par mājas darbu sistēmu skolā un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
105. Pagarinātās darba dienas grupas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
106. Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajos apstiprina direktors;
107. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.
 
XVI Skolas finansēšanas kārtība
108. Skolas finanšu līdzekļus veido:
108.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
108.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
108.3. citi finanšu līdzekļi;
109. Citus finanšu līdzekļus veido:
109.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
109.2. Cēsu pilsētas domes apstiprinātie maksas pakalpojumi.
110. Valsts budžeta mērķdotācijas nodrošina:
110.1. pedagogu darba algas;
110.2. 10% kvalitātes piemaksu pie darba algas;
110.3. mācību grāmatu iegādi.
111. Cēsu pilsētas domes budžets nodrošina:
111.1. skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
112. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.
113. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas, piemaksas pie darba algas no pašvaldības budžeta sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.
114. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
115. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu, apstiprina direktors un Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas ekonomists.
116. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti.
 
XVII Skolas saimnieciskā darbība
117. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
118. Skolas direktors ir tiesīgs:
118.1. slēgt īres un nomas līgumus;
118.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
119. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultāta gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami tikai:
119.1. Skolas attīstībai;
119.2. mācību līdzekļu iegādei;
119.3. aprīkojuma iegādei;
119.4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
119.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai.
120. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Cēsu pilsētas dome.
121. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
122. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz skolas bibliotēkas nolikumu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
123. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
124. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldē un/vai Izglītības un zinātnes ministrijā.
125. Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, Skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medmāsa.
126. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai programmatūrai.
 
XVII Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
127. Skolu reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 
XVIII Grozījumi Skolas nolikumā
128. Grozījumus skolas nolikumā veic Cēsu pilsētas dome pēc direktora ierosinājumiem.
129. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 
Cēsu pilsētas pamatskolas Nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2006.gada 20.februārī (lēmums Nr.2).
Cēsu pilsētas pamatskolas direktors ............................. M.Šķēle
(datums)

 

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 28.punkts
Lēmums Nr. 164
 
Paskaidrojuma raksts.

 
1. Ievads
 
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi sadaļā 14.3. „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”, izstrādāti pēc Tautsaimniecības komitejas ierosinājuma, saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
  3. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.
2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi
Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Atpūtas ielā 4, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem”. Zemes gabals ietver Svētavota veidoto upīti un tās gravu un robežojas ar privātpersonām piederošiem īpašumiem un Atpūtas ielu. Zemes gabals ir valstij piekrītošs un nav reģistrēts zemes grāmatā.
Zemes gabals Atpūtas ielā 4 atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka zonā, kam raksturīga bioloģisko daudzveidība un ainaviskās vērtības. Laika posmā no 1.06.2004. līdz 30.11.2004. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts izstrādāja Cēsu Dabas un Kultūrvēsturiskā parka teritorijas ekoloģisko novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu Atpūtas ielā 4, Cēsīs nav novēroti īpaši aizsargājamie biotopi. Daļa no teritorijas Atpūtas ielā 4 atrodas Svētavota ķīmiskajā aizsargjoslā.
Zemes gabals Atpūtas ielā 4, Cēsīs ir nozīmīga rekreācijas teritorija apkārt esošajām privātmājām un tuvumā esošajiem dzīvojamiem rajoniem.
Lai šobrīd neapsaimniekoto teritoriju pašvaldība varētu sakopt un radīt tajā rekreācijas zonu, nepieciešams zemes gabalu Atpūtas ielā 4 noteikt kā nepieciešamu pašvaldības funkciju veikšanai.
 
3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni
 
Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana, ainavisko vērtību saglabāšana un atpūtas vietu veidošana Cēsu pilsētas iedzīvotājiem, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.
Teritoriju ieteicams attīstīt kā rekreācijas zonu iedzīvotāju atpūtai un veselības uzlabošanai.
 
4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Saskaņā ar likumu ‘Par pašvaldībām”, pilsētas pašvaldībai jānodrošina virkne funkciju, tai skaitā, teritorijas labiekārtošana (ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana, apgaismošana, parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana). Lai pašvaldība šo ar likumu noteikto funkciju varētu realizēt un sakārtot un labiekārtot zemes gabalu Atpūtas ielā 4, Cēsīs nepieciešams šo zemes gabalu pieprasīt pašvaldības funkciju veikšanai.
Tādejādi Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 14.3 sadaļā „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” punktu „Rekreācijas teritorijas un skvēri” papildināt šādā redakcijā „upītes grava – zemes gabals Atpūtas ielā 4”.
Turpmāk veicot zemes gabala labiekārtošanas darbus, jāievēro Aizsargjoslu likuma prasības. Plānojot būvniecību zemes gabalā Atpūtas ielā 4, Cēsīs, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. Veicot teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus jāņem vērā teritorijas ainaviskās, ģeoloģiskās un hidroloģiskās vērtības, nepieciešamie pasākumi to aizsardzībai, kokaugu novērtējums. Labiekārtošanas darbus teritorijā nepieciešams saskaņot ar Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padomi.
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 30.punkts
Lēmums Nr. 166
APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU CENAS CĒSU PILSĒTAS KAPOS
(bez PVN 5%)
 
Pakalpojuma veids Esošā cena Jaunā cena Ja mirušais nav Cēsu iedz. Ja kapa vietu aizņem iepriekš
Kapa rakšana-vasarā
 • standarts
 • urna
 • zīdainis
157,50
7,50
2510
12,50
   
Kapa rakšana-ziemā (sasalums 30 cm)
 • standarts
 • urna
 • zīdainis
 20
10
10
 35
12,50
17,50
   
Celiņa izlikšana ar skujām no pasūtītāja piegādāta materiāla 10 t.m.  0,05  0,10    
Mirušā aiznešana, ielaišana kapā, kapa aizbēršana
 • standarts
 • urna
 • zīdainis
  16,80
8
8
  30
8
10
   
Sēru zāles izmantošana-iesk.zvans, svečt. 5 10    
Sveces ar ielikšanu svečturī 1,25 1,25    
Kapsētas uzturēšana, sakopšana pēc bēru ceremonijas 5 10    
Saldētavas izmantošana – 1 diennakts 3 3    
Atļauja apbed.pakalp.sniegšanai 1 x
 • fiziskām personām
 • juridiskām personām
  2
10
  2
12
   
Kapa dvieļu lietošana 1 x 1 1    
Lāpstu lietošana 1 x 1 1    
Dēļi kapa malu nostiprināšanai Iepirkuma cena Iepirkuma cena    
Plēve Iepirkuma cena Iepirkuma cena    
Jaunas 1-viet.kapa vietas sagatavošana 5,64 15 50 100
Jaunas 2-viet.kapa vietas sagatavošana 10,12 25 75 200
Jaunas 3-viet.kapa vietas sagatavošana 13,46 35 100 250
Jaunas 4-viet.kapa vietas sagatavošana 19,10 45 125 300
Zārku un krustu pārdošana Iepirkuma cena Iepirkuma cena    
Pakalpojumi, kuri apliekas ar PVN 18% (cenas bez PVN)        
Ģimenes kapa vietas kopš. 1x nedēļā 6 6    
Ģimenes kapa vietas kopš.1 x nedēļā uzliekot ziedus 10 10    
Grants, ar pievešanu pie kapa vietas (spainis) 0,20 0,30    
Darba rīku iznomāšana – 1 gb.-stunda 0,18 0,25    
Ķerras iznomāšana – 1 stunda 0,50 0,80    
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 57.punkts
Lēmums Nr. 193
 
Instrukcija “Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvniecības izmaksu pārrēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā ”

 
 

Šī instrukcija ir izstrādāta ar mērķi noteikt vienotu pieeju inflācijas koeficienta piemērošanai, izmaksu pieauguma aprēķinam un būvdarbu iepirkuma līgumu (līgums) izmaksu pārrēķinam, ja būvdarbu pasūtītājs ir Cēsu pilsētas dome, ja būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz 24 mēnešus un būvdarbu apjoms ir virs 2milj. LVL, kas tiek pilnībā vai daļēji finansēti no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
Būvuzraugs
- sertificēta fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina pasūtītāja tiesību un interešu ievērošanu būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas;
 
Autoruzraugs
- fiziskā vai juridiskā persona, kas ir būvprojekta autors, kurš īsteno būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā;
 
Būvizstrādājums
- ikviens materiāls, detaļa vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, kas paredzēta iestrādāšanai būvē;
 
Izpildītājs
- fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus;
 
Līgums
- vienošanās starp Pasūtītāju un izpildītāju par būvdarbu veikšanu objektā par noteiktu summu noteiktā termiņā;
 
Būvdarbu objekts
- būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;
 
Instrukcija
- instrukcija “Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvniecības izmaksu pārrēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā ”, kas apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes lēmumu
Vispārējie nosacījumi.
 1. Līguma izpildītājs pirms pieprasījuma iesniegšanas Cēsu pilsētas domei par līguma cenas pārskatīšanu, saskaņo šo pieprasījumu ar būvdarbu objekta būvuzraugu un autoruzraugu.
 2. Jebkurš līguma izpildītāja pieprasījums par līguma cenas palielinājumu ir jāpamato ar detalizēto izmaksu pieauguma aprēķinu sadalījumā pa līgumā iekļautajām tāmju pozīcijām. Šis aprēķins ir jāveido, balstoties uz līguma izpildītāja lokālajām tāmēm, uz kuru pamata tika sagatavots izpildītāja pieteikums iepirkuma konkursam.
 3. Lēmums par līguma cenas izmaiņām var tikt pieņemts tikai ar nosacījumu, ka Cēsu pilsētas dome ir apstiprinājusi šo attiecināmo izdevumu summas palielināšanu un tās izmaksas kārtību un nosacījumus, un arī ir saņemta no ministrijas, kas piešķir valsts investīcijas būvniecībai, piekrišana finansēt radušos starpību.
 4. Izmaksu pieaugums, kas saistīts ar normatīvo aktu izmaiņām.
 5. Gadījumā, ja līgumā ir iekļauti nosacījumi par inflācijas koeficienta piemērošanai, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu iepirkuma līgumu izmaksu pārrēķinam, līguma izpildītāja pieprasījums par līguma cenas palielināšanu tiek izskatīts līgumā noteiktajā kārtībā.
 6. Gadījumā, ja līgumā nav iekļauti nosacījumi par inflācijas koeficienta piemērošanai, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu iepirkuma līgumu izmaksu pārrēķinam, līguma izpildītāja pieprasījums par līguma cenas palielināšanu tiek izskatīts šīs instrukcijas 3.sadaļā aprakstītajā kārtībā.
 7. Aprēķinot izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar normatīvo aktu izmaiņām, ņem vērā tikai Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņas.
 8. Izmaksu pieaugums, kas saistīts ar cenu sadārdzinājuma atsevišķiem resursu veidiem radītiem zaudējumiem līguma izpildītājam.
 9. Vispārīgie nosacījumi:
  1. Šī instrukcijas sadaļa tiek piemērota izmaksu pieauguma aprēķināšanai, kas saistīts ar cenu sadārdzinājuma radītiem zaudējumiem līguma izpildītājam.
  2. Līguma cenas pārskatīšana, kas saistīta ar cenu sadārdzinājuma atsevišķiem resursu veidiem radītiem zaudējumiem līguma izpildītājam var būt veikta vienu reizi trīs gadu laikā, ne ātrāk kā 18 mēnešus pēc būvdarbu uzsākšanas un kopējais sadārdzinājums nepārsniedz 10% no sākotnējās cenas.
  3. Līguma cenas pārskatīšana var skart tikai šādas līguma cenu veidojošās pozīcijas:
   1. darbinieku algas,
   2. darbu izpildei nepieciešamie materiāli,
   3. degviela.
  4. Līguma cenas pārskatīšana sakarā ar cenu sadārdzinājumu var būt izskatīta tikai tādā gadījumā, ja kādam no šīs instrukcijas 7.3.punktā minētajiem resursu veidiem pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktā pētījuma tirgus cenas izmaiņas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi sasniedz vai pārsniedz 10% no tirgus cenām, kas bija aktuālas uz līguma parakstīšanas brīdi.
  5. Līguma cenas pārskatīšana līgumiem, kuru īstenošanas termiņš nepārsniedz 1 gadu, netiek veikta.
  6. Pieprasījums līguma cenas pārskatīšanai saskaņā ar šīs instrukcijas 1.punktu tiek iesniegts ne vēlāk kā pusgadu pirms līguma beigu termiņa, pieprasījumi, kas tiek iesniegti pēc šī termiņa netiek izskatīti.
  7. Iesniedzot līguma cenas pārskatīšanas pieprasījumu cenu sadārdzinājuma dēļ, līguma izpildītājs iesniedz aprēķinu visam līguma periodam neietverot to darbu un materiālu cenu pārrēķinu, par ko Izpildītājs jau saņēmis samaksu un/vai kas veikti līguma izpildes 1.gadā. Turpmāko periodu potenciālie zaudējumi cenu sadārdzinājuma dēļ tiek aprēķināti uz pieprasījuma brīdi, aprēķinot līguma cenu saskaņā ar pieprasījuma brīdī aktuālajām cenām un saskaņā ar šīs instrukcijas 3.punktu. Līguma summas izmaiņas sāk aprēķināt no līguma grozījumu, kas akceptēti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, parakstīšanas dienas līdz līguma saistību izpildei.
  Iesniedzamie dokumenti.
 10. Iesniedzot Cēsu pilsētas domei pieprasījumu līguma cenas pārskatīšanai, līguma izpildītājs tam pievieno šādus dokumentus:
  1. līguma tāmes, kas ir pārrēķinātas atbilstoši šīs instrukcijas nosacījumiem;
  2. līguma izpildītāja lokālās tāmes un/vai darbuzņēmēja lokālās tāmes;
  3. atzinums vai apstiprinājums no būvuzrauga un autoruzrauga par piekrišanu līguma izpildītāja aprēķinam;
  4. izziņa no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, kurā norādīta informācija par būvniecības darbu izmaksu pieaugumu, gada inflāciju, inflācijas koeficientu attiecīgajā laika posmā, salīdzinot ar līguma noslēgšanas laiku;
  5. apstiprinātas kopijas no preču pavadzīmēm-rēķiniem vai nodošanas-pieņemšanas aktiem, kas apstiprina materiālu piegādi objektam un pamatojoties uz kuru sadārdzinājuma nepieciešams veikt cenu pārrēķinu (pēc pasūtītāja pieprasījuma uzrādot oriģinālus);
  6. ja būvdarbu izpildei piesaistīti valsts finanšu līdzekļi, jāpievieno izmaksu pieauguma saskaņojums no attiecīgās ministrijas, no kuras tiek saņemtas valsts investīcijas.
  Līguma grozījumu kārtība.
 11. Pēc izpildītāja sagatavotā aprēķina, atbilstoši šīs instrukcijas nosacījumiem, Cēsu pilsētas dome izvērtēšanā piesaista Cēsu pilsētas domes iekšējo revidentu un neatkarīgu būvniecības ekspertu, būvinženieri vai Valsts būvinspekciju, kas sagatavo atzinumu par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, informējot par to Cēsu pilsētas domes Finanšu komiteju.
 12. Cēsu pilsētas domes Finanšu komiteja sniedz atzinumu Cēsu pilsētas domei par būvniecības izmaksu pieauguma akceptēšanu vai noraidīšanu.
 13. Pirms izpildītāja pieprasītā papildus finansējuma segšanas, tiek parakstīti sagatavotie un Cēsu pilsētas domē akceptētie līguma grozījumi.
 14. Līguma grozījumu projektā paredz šādas sadaļas:
  1. līguma grozījumu nepieciešamības pamatojums;
  2. atsauce uz visām institūcijām, kas ir apstiprinājušas būvuzņēmēja sniegto aprēķinu, t.sk. Būvuzrauga un Autoruzrauga apstiprinājumu;
  3. atsauce uz Cēsu pilsētas domes lēmumu par inflācijas koeficienta piemērošanu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvniecības izmaksu pārrēķinu būvdarbu līgumiem;
  4. atsauce uz izpildītāja atbildību par veikto aprēķinu pareizību un par nepamatoti veikto izdevumu atmaksu;
  5. līguma formas izmaiņas (jaunā līguma summa);
  6. pielikumu saraksts, kurā iekļauj aprēķinu pamatojošos dokumentus un līguma tāmes ar izmaiņām;
  7. norādi uz datumu, no kura brīža līguma grozījumi stājas spēkā.
 15. Izpildītāja pieteikums par būvniecības izmaksu pārrēķinu (ar pielikumiem), ekspertu vērtējumi tiek nodoti glabāšanai Cēsu pilsētas domes arhīvā.
 16. Cēsu pilsētas dome ņem vērā, ka iesniegtā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija un nodrošina to izmantošanu tikai darba vajadzībām, atzinumu saņemšanai vai izsniedz iestādēm pēc to rakstveida pieprasījuma, informējot par to Izpildītāju.
 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 65.punkts
Lēmums Nr. 200


Nolikums
Par zemes nomas tirdzniecības vietas iekārtošanai kārtību Cēsu pilsētā
Cēsu 800 gades svinību laikā no 2006.gada 14.-15.jūlijam

 

 1. Tirdzniecības vietas zemes nomas līgumus slēdz saskaņā ar Cēsu 800 gades svinību koncepciju par vietām, kas paredzētas uz vietas patērējamu ēdienu un dzērienu tirdzniecības vietu iekārtošanai Cēsu 800 gades svinību laikā no š.g.14. – 15.jūlijam.
 2. Fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas nomāt zemi tirdzniecības vietu iekārtošanai Cēsu 800 gades svinību laikā Cēsu pilsētā, iesniedz Cēsu pilsētas domei „Cēsu 800gades svinību izbraukuma tirdzniecības pieteikumu” (paraugs- pielikumā).
 3. Pieteikumus par zemes nomu tirdzniecības vietu iekārtošanai un komersanta reģistrācijas apliecības kopiju iesniedz Cēsu pilsētas domē. Pieteikumus izskata rindas kārtībā un lēmumu par zemes nomu tirdzniecības vietu iekārtošanai pieņem pēc 2006.gada 01.maija Pašvaldības aģentūras ”Cēsu Vēstures un Tūrisma centra” direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Juris Markovs.
 4. Līgumu par tirdzniecību Cēsu 800gades svinību laikā (paraugs- pielikumā) sagatavo Pašvaldības aģentūras ”Cēsu Vēstures un Tūrisma centra” direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Juris Markovs.
 5. Tirdzniecības vietas iekārtošanai zemes nomas maksa Pils dārzā, Pils laukumā, Vienības laukumā, Uzvaras bulvārī, Piebalgas ielā, Raiņa ielā, Cēsu tirgus teritorijā, Cēsu pilsētas stadionā no š.g.14. – 15.jūlijam tiek noteikta:
 6. 5.1. ja iznomātā tirdzniecības platība ir 5- 17 m2 ( max. 2 rolbāri + uzkodas, piem. čipši, riekstiņi, pīrādziņi) – 70 Ls.
  1. ja iznomātā tirdzniecības platība ir 18- 35 m2 (max. 3 rolbāri + siltās uzkodas, piem. šašliks, silti kartupeļi, kāposti) – 140 Ls.
  2. ja iznomātā tirdzniecības platība ir vairāk par 35 m2 (max. 5 rolbāri + siltās uzkodas, piem. šašliks, silti kartupeļi, kāposti) – maksa tiek noteikta izsoles rezultātā par augstāko iespējamo cenu, kas nav mazāka par 440 latiem.
 
6. Tirdzniecības vietas iekārtošanai zemes nomas maksa pārējā Vecpilsētas teritorijā, kas nav ietverta šī nolikuma 5.punktā , no š.g.14. – 15.jūlijam tiek noteikta:
6.1. ja iznomātā tirdzniecības platība ir 5- 17 m2 (max. 2 rolbāri + uzkodas, piem. čipši, riekstiņi, pīrādziņi) – 30 Ls.
  1. ja iznomātā tirdzniecības platība ir 18- 35 m2 (max. 3 rolbāri + siltās uzkodas, piem. šašliks, silti kartupeļi, kāposti) – 60 Ls.
 1. Izsole par tiesībām nomāt tirdzniecības platību, kas ir vairāk par 35 m2 (max. 5 rolbāri + siltās uzkodas, piem. šašliks, silti kartupeļi, kāposti) – notiek 2006.gada 9. maijā Cēsu pilsētas domē starp pretendentiem, kuri pieteikuma anketā izteikuši vēlēšanos veikt tirdzniecību šādā vienotā un nedalītā platībā. Izsolē piedalās tikai tie pretendenti, kuri līdz izsoles dienai iesnieguši Cēsu pilsētas domē pieteikumu tirdzniecības vietai Cēsu 800 gades svinību laikā, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, informāciju par pretendenta pieredzi iepriekšējo 3 gadu laikā izbraukuma tirdzniecībā, pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personālu. Izsoles solis ir 30 lati. Tiesības nomāt tirdzniecības platību, kas ir vairāk par 35 m2 iegūst pretendents ar augstāko nosolīto cenu. Izsole notiek par katru no 4 tirdzniecības vietām atsevišķi.
 2. Papildus tirdzniecības vietas zemes nomas maksai nomnieks maksā par:
  1. šī nolikuma 5. punktā minētajās tirdzniecības vietās, par katru papildus uzstādīto rolbāru, kas neiekļaujas noteiktajās tirdzniecības platībās- 25 Ls;
  2. šī nolikuma 6. punktā minētajās tirdzniecības vietās, par katru papildus uzstādīto rolbāru, kas neiekļaujas noteiktajās tirdzniecības platībās- 15 Ls;
  3. nojumes, galdu, krēslu nomu, patērēto elektroenerģiju- pēc Cēsu pilsētas domes izrakstīta rēķina līgumā par tirdzniecību Cēsu 800gades svinību laikā norādītajā apjomā.
 
9. Tirdzniecības vietas zemes nomas maksa šā nolikuma noteiktajā apmērā iemaksājama Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā piecu dienu laikā pēc Līguma par tirdzniecību Cēsu 800 gades svinību laikā noslēgšanas un pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
10. No tirdzniecības vietas zemes nomas maksas un šajā nolikumā noteiktās izsoles par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu 800 gades pasākuma laikā atbrīvojami:
  • Cēsu pilsētas domes vai Cēsu pilsētas domes iestāžu Cēsu 800 gades pasākuma organizēšanas sadarbības partneri vai sponsori, ja ziedojuma vērtība ir virs 1000 latiem;
  • Personas, kurām noslēgti zemes nomas līgumi par stacionāras vai īslaicīgas tirdzniecības vietas izvietošanu.
 1. Iznomātā tirdzniecības platība tirdzniecības laikā:
11.1.jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto arī 3 metru rādiusā.
  1. drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un Cēsu pilsētas domes pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
12. Kontroli par šī nolikuma ievērošanu veic:
  1. Pašvaldības aģentūras ” Vidzemes Vēstures un tūrisma centra” saimnieciskās daļas vadītājs Juris Markovs;
  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieki;
  3. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki.
 
 

 

 
Līgums

par tirdzniecību Cēsis 800 gades svinību laikā
Cēsis, 2006. gada ____________
 
Cēsu pilsētas dome
, nod.maksāt.reģ. Nr. 90000031048, Cēsis, Raunas iela 4, turpmāk – Pasūtītājs, ko saskaņā ar nolikumu un pilnvarojumu (saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumu) pārstāv Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.Šķenders un
 
____________, _____
(jurid.pers.- nosaukums / fiziskas personas vārds uzvārds) (jurid.pers.- reģ. Nr. / fiziska pers.-personas kods)
 
__________________
turpmāk –
(adrese)
 
Tirgotājs
, ko pārstāv tās _______
(amats , vārds, uzvārds)
ievērojot Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Saistošos noteikumus Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” un Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Saistošos noteikumus Nr. 8 “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā” un Cēsu pilsētas domē 23.03.2006. apstiprināto nolikumu “Par tirdzniecības vietas nomas kārtību Cēsu pilsētā Cēsu 800 gades svinību laikā no 2006.gada 14.-15.jūlijam”
noslēdz šādu līgumu.
 1. Līguma priekšmets
 2. Pasūtītājs uzdod Tirgotājam nodrošināt tirdzniecību ar __
  (Preces veids un sortiments)
  ________
  turpmāk tekstā sauktas preces, Cēsu 800 gades jubilejas pasākuma laikā : 2006.gada 14.jūlijā no plkst. ______ līdz plkst. _______ , 2006.gada 15.jūlijā no plkst. _______ līdz plkst. _______, turpmāk tekstā pasākums, tirdzniecības vietā ar kopējo platību ________ kv.m, kas atrodas __
  (Norādīt, kurā pasākuma svētku zonā tirdzniecības vieta atradīsies)
  (saskaņā ar tirdzniecības vietas novietojuma plānu Pielikums Nr.1).
 3. Pasūtītāja saistības
  1. Pasūtītājs nodrošina Tirgotāju ar:
   1. tirdzniecības vietu un tirdzniecības atļauju pasākuma laikā;
   2. iebraukšanas caurlaidi pasākuma laikā;
   3. atkritumu urnu regulāru iztukšošanu, pieslēguma punktu elektrotīklam ____ rādiusā no tirdzniecības vietas ar jaudu ____ kW, pasākuma teritorijas sakopšanu un tualešu pieejamību pasākuma vietā, _____ automašīnu stāvvietu pasākuma vietas apkārtnē, ____ identifikācijas kartes Tirgotāja personāla iekļūšanai pasākuma zonā, kā arī ar citu materiāltehnisko nodrošinājumu (telts, nojume, rolbārs, galdi, u.tml.), kas norādīti šī līguma pielikumā pievienotajā anketā.
 4. Tirgotāja saistības.
  1. Tirgotājs nodrošina šī Līguma 1.punktā noteiktajā Pasākuma laikā un vietā tirdzniecību ar šī Līguma 1.punktā minēto produkciju.
  2. Tirgotājs saskaņo tirdzniecības vietas vizuālo noformējumu un reklāmas izvietošanu ar Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, pilsētas galveno arhitektu.
  3. Tirgotāja šajā līgumā norādītā kontaktpersona ir atbildīga par LR spēkā esošo normatīvo aktu un kārtības ievērošanu tirdzniecības vietā.
  4. Tirgotājam jānodrošina, lai tirdzniecības vietā atrastos šādi dokumenti:
   1. Domes izsniegta tirdzniecības atļauja;
   2. komersanta reģistrācijas apliecības vai individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecības vai patenta kopija;
   3. pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
   4. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi, kvalitāti un drošumu;
   5. limitēto dabas resursu ieguves atļauja, ja tā ir nepieciešama;
   6. pārdevēja personiskā medicīniskā grāmatiņa, ja tiek realizētas pārtikas preces;
   7. informatīvā izkārtne par tirgotāju.
  5. Tirgotājs no savas puses nodrošina tirdzniecības vietas teritorijas sakopšanu, atkritumu urnas, kases aparātus, atkritumu savākšanu, kabeli pieslēgumam pie elektrotīkla, mēbeles, u.c. materiāltehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešamas tirdzniecībai papildus šī Līguma 2.1.3. punktā minētajam nodrošinājumam un saudzīgu izturēšanos pret nomā nodoto mantu.
 
4.Maksājuma noteikumi

4.1. Pašvaldības nodeva, ko aprēķina saskaņā Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. Saistošos noteikumus Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” noteikumiem tiek noteikta Ls _______ apmērā, ko Tirgotājs iemaksā Pasūtītāja norādītās bankas kontā 5 dienu laikā no šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
4.2. Tirgotājam tiek noteikta maksa par tirdzniecības vietas izmantošanu Ls _______ (bez PVN 18%) apmērā, ko aprēķina saskaņā ar __ noteikumu _____.punktu. Maksu par tirdzniecības vietas izmantošanu Tirgotājs iemaksā Pašvaldības norādītās bankas kontā 5 dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4.3. Ja nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un/vai maksa par tirdzniecības vietas izmantošanu pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāta, Tirgotājs zaudē tiesības uz tirdzniecību un tirdzniecības vietu Pasākuma laikā. Samaksātās summas netiek atgrieztas.
4.4. Papildus nodevai par tirdzniecību publiskās vietās un maksai par tirdzniecības vietas izmantošanu Tirgotājs norēķinās par patērēto elektroenerģiju un Pasūtītāja nodrošinātajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem (telts, nojume, rolbārs, galdi, u.tml.).
 1. Nobeiguma noteikumi
  1. Nesaskaņojot ar Pasūtītāju, aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai.
  2. Līdzēji ir atbildīgi par zaudējumu nodarīšanu otram līdzējam un godprātīgu ar šo uzņemto līguma saistību izpildi.
  3. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma dalībnieku savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
  4. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, iespēju robežās risināmas Pasūtītāja un Tirgotāja savstarpējās sarunās. Neatrisinātie strīdi un domstarpības tiks risināti Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā Cēsu rajona tiesā.
  5. Pasūtītāja kontaktpersona – Juris Markovs, Pašvaldības aģentūras ” Vidzemes Vēstures un tūrisma centra” saimnieciskās daļas vadītājs, telef.:____, e-pasts____;
  6. (amats, vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
   __
  7. Tirgotāja kontaktpersona –__________________
  8. (amats, vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
   ___________________
  9. Šis līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Tirgotāja.
 
Līguma dalībnieku paraksti

Pasūtītājs Tirgotājs
 
_______________ _________________
(Gints Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs) (vārds, uzvārds, paraksts)
 
Cēsu pilsētas dome
__________________
(nosaukums) (jurid.pers.- nosaukums / fiziskas personas vārds uzvārds)
Cēsis, Raunas iela 4 _________
(adrese) (adrese)
90000031048 _________
(Reģ. Nr. ) (jurid.pers.- reģ. Nr. / fiziska pers.-personas kods)
a/s SEB Latvijas Unibanka _________
(banka) (banka)
UNLALV2X _________
(bankas kods) (bankas kods)
LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 _________
(konta Nr. ) (konta Nr. )
CĒSU 800 GADES SVINĪBAS
2006. GADA 14.-15. JŪLIJS
IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS PIETEIKUMS
 
1.Pieteicējs - izbraukuma tirdzniecības veicējs

Nosaukums  
Uzņēmējdarbības veids Individuālā darba veicējs o Uzņēmums o Zemnieku saimniecība o
Stacionāra kafejnīca Ir o Nav o
Nodokļu maksātāja Reģistrācijas Nr.  
Adrese  
Vadītāja vārds, uzvārds  
Tālrunis Fakss E-pasts
Kontaktpersonas/ atbildīgā par izbraukuma tirdzniecību vārds, uzvārds  
Tālrunis Fakss E-pasts
Bankas rekvizīti
Banka  
Kods  
Konts  
Papildus informācija
 
Transporta līdzeklis
, kam nepieciešama caurlaide /norādīt skaitu, max. 3/ .................. .

 
2.Norises laiks un piedāvājums

Piektdiena, 14.jūlijs

Svētku aktivitātes notiek Vienības laukumā, Cēsu pilsētas stadionā un Pils parkā ar plānoto kopējo apmeklētāju skaitu 10 tūkstoši.
Izbraukuma tirdzniecība norisināsies Vienības laukumā, Pils laukumā, Uzvaras bulvārī un Cēsu tirgus laukuma asfaltētajā automašīnu stāvvietā pie Noliktavas ielas no plkst. 17.00 līdz 04.00.
 
Sestdiena, 15.jūlijs
Svētku aktivitātes notiek Vienības laukumā, Raunas ielā, Raiņa ielā, visā Vecpilsētas teritorijā, Maija parkā, Pils parkā, Pils dārzā un Cēsu pilsētas stadionā ar plānoto apmeklētāju skaitu 70 tūkstoši.
Izbraukuma tirdzniecība norisināsies:
 
9.00-04.00
Uzvaras bulvārī, Pils laukumā, Cēsu pilsētas stadionā.
9.00-23.00
Piebalgas ielā, Raiņa ielā, Pils dārzā un Vecpilsētā.
9.00-18.00
Raunas ielā.
 
Svētdiena, 16.jūlijs

.................................
 
Lūdzu, norādiet Jūsu piedāvāto preci vai pakalpojumu izbraukuma tirdzniecībā!
 
3. Sortiments (atzīmēt ar x )

Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi,  
uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja apliecību  
bez amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja apliecības  
Ziedu tirdzniecība,  
pašaudzētu ziedu tirdzniecība  
iepirktu ziedu tirdzniecība  
Saldējuma tirdzniecība  
Preses izdevumu tirdzniecība  
Grāmatu tirdzniecība  
Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražoto produkciju tirdzniecība, ja tirgotājs pats ir ražotājs  
Importēto pārtikas vai nepārtikas preču tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs  
Kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība  
Tirdzniecība ar alu, fizzu, sidru un vieglām uzkodām (piem., čipsi, rieksti, pīrādziņi, u.tml.)  
Tirdzniecība ar alu, fizzu, sidru un siltām uzkodām (piem., šašliks, desiņas, kāposti, siltie kartupeļi, salāti, utt.). Obligāti aizpildiet zemāk esošo sadaļu Nr. 5.  
Cits (lūdzu precizēt)   
Cits (lūdzu precizēt)  
Cits (lūdzu precizēt)  
Cits (lūdzu precizēt)  
 
* Svētkos tirgot atļauts tikai A/S „Cēsu alus” produkciju – alus, fizzs, sidrs, kvass, sulas, limonāde

 
4.Izbraukuma tirdzniecības inventārs

Platība tirdzniecībai m²  
Cik vietās vēlas organizēt izbraukuma tirdzniecību  
Inventārs Skaits
  Esošais Vēlamais
Telts tirdzniecības /norādīt izmēru/    
Telts apmeklētājiem / norādīt izmēru/    
Galdi, krēsli apmeklētājiem    
Rolbārs    
Elektriskās ierīces / norādīt jaudas/   
Dzesēšanas iekārtas  
Transportlīdzeklis, ja tirdzniecība tiek organizēta no speciāli aprīkota transportlīdzekļa  
Cits (lūdzu precizēt)  
Cits (lūdzu precizēt)  
Cits (lūdzu precizēt)  
 
Pasākuma organizatori nodrošina elektropieslēguma vietas. Par pagarinātājiem atbildīgs pakalpojuma sniedzējs.
5. Apkalpojošais personāls (aizpilda uzņēmums, kas nodrošinās ēdināšanas pakalpojumu)

Esošā pastāvīgā ēdināšanas vieta, adrese .................................................................................
Patlaban esošais nodarbināto skaits uzņēmumā .............
Plānotais nodarbināto cilvēku skaits svētkos (norādīt precīzu skaitu)................................
1 stundā uzņēmums spēj nodrošināt ................... cilvēku apkalpošanu
 
Pieteikumus pieņemS līdz 2006.gada 1. maijam!
anketu lūdzam iesūtīt elektroniski uz e-pastu: juris.markovs@cesis.lv vai nogādāt personīgi vai ar pasta starpniecību Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4 ar norādi „Izbraukuma tirdzniecības pieteikums Cēsu 800.gades svinībām
”

Papildus informācija:
Juris Markovs, tel. 9406310, e-pasts: juris.markovs@cesis.lv
 

 

TIKSIMIES CĒSĪS!
 
 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.03.2006.,prot.Nr.6, 66.punkts
Lēmums Nr. 201


 
Cēsis

Radošā izstāde – konkurss
“Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”
 

 
Projekta iesniedzējs:
Cēsu pilsētas Jauniešu dome

 
 
2006

Kopsavilkums
Cēsu pilsētas Jauniešu dome ir dibināta 2002.gada septembrī, lai realizētu savus uzdevumus – strādāt kā vidutājam starp jauniešiem un pašvaldībām, veicināt jauniešu pašizaugsmi. Saskaņā ar šiem mērķiem, Cēsu pilsētas Jauniešu dome vēlas realizēt projektu „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”.
Projekta mērķi ir: veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos; sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību; dot iespēju jaunajiem māksliniekiem un autoriem parādīt savus darbus plašākai publikai.
Pēc projekta īstenošanas Latvijas jauniešiem būs bijusi iespēja piedalīties konkursā un paust savu viedokli par sabiedrībai nozīmīgiem tematiem. Budžets segs projekta izmaksas tā realizācijas laikā.
 
Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijā maz tiek īstenoti konkursi, kuros radošiem jauniešiem ir iespēja parādīt ne tikai savus tēlotājmākslas darbus, bet arī fotogrāfijas, video un dzeju. Tā rezultātā netiek veicināta šo mākslas veidu attīstība un popularitāte jauniešu vidū.
Tomēr, īpaši 21.gs., šie mākslas virzieni ieņem nozīmīgu vietu gan pieaugušo, gan jauniešu vidū un dod ieguldījumu vispirms katras personības, pēc tam visas sabiedrības attīstībai. Aktuāla ir konkursa devīze „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”, kas jaunietim pirms darba izstrādes liek domāt par laicīgo un garīgo vērtību nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē, kā arī to ietekmi uz katra indivīda dzīves uztveri un vērtību sistēmu.
Kad projekts tika realizēts pirmo reizi 2004.gadā, tas guva lielu atsaucību ne tikai Cēsu rajonā, bet visā Vidzemes reģionā un radīja piemērotu augsni šī projekta veiksmīgai un perspektīvai attīstībai nākotnē.
Ja projekts netiks īstenots, šie mākslas veidi arī turpmāk nebūs pienācīgi novērtēti un piesaistīs tikai dažu jauniešu uzmanību. Projekta realizācija veicinās arī pozitīvas attieksmes rašanos sabiedrībā.
 

 

Projekta mērķi un uzdevumi

Projekta galvenie mērķi:

 • Veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos;
 • Sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību;
 • Dot iespēju jaunajiem māksliniekiem un autoriem parādīt savus darbus plašākai publikai;
 • Vērst sabiedrības uzmanību uz jauniešiem aktuālām problēmām.


 

Uzdevumi:

 • Izstrādāt konkursa nolikumu;
 • Noorganizēt radošo konkursu Latvijas jauniešiem;
 • Noorganizēt izstādes atklāšanas pasākumu;
 • Noorganizēt izstādi, kurā jaunajiem māksliniekiem būtu iespēja ar saviem darbiem iepazīstināt plašāku publiku;
 • Noorganizēt izstādes noslēguma pasākumu;
 • Radīt labvēlīgu vidi jauniešu mākslinieciskajām aktivitātēm;
 • Par projekta esamību informēt potenciālos dalībniekus, veicot reklāmas kampaņu;
 • Izvērtēt projekta veiksmīgumu un nepieciešamību nākotnē.
 
Projekta paredzamā mērķauditorija

Projekta galvenā mērķauditorija ir Latvijas reģiona jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem, jo tieši šajā vecumā jauni cilvēki saskaras ar domām par savas nākotnes veidošanu un izdara savu izvēli.
Vēlamies iesaistīt jauniešus, kas paši grib mākslinieciski izteikties par tēmu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” un piedalīsies konkursā, kā arī tos, kas līdzdarbosies projekta aktivitātēs kā izstādes apmeklētāji vai projekta noslēguma pasākuma dalībnieki.
 

Darbības programma
  1. 03.04.2006. tiek izsludināts konkursa nolikums (skat. pielikumu). Šajā laikā jaunie mākslinieki izstrādā darbu par tēmu „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”. Darbi tiek vērtēti kategorijās – video, dzeja, māksla un foto. Darbi jāiesniedz Cēsu bērnu un jauniešu centrā „Spārni”, taču dzejoļus iespējams sūtīt uz e-pastu dzsnpr@e-apollo.lv no 03.04.2006. līdz 02.05.2006.
  2. 15.05.2006. notiek izstādes atklāšana Cēsu pilsētas Izstāžu namā. Uz pasākuma atklāšanu tiks aicināti skolēnu domju pārstāvji, mākslas skolas audzēkņi, izglītības darbinieki, pilsētas domes un rajona padomes pārstāvji, sponsori un citi interesenti. Izstādes atklāšanā paredzētas dažas uzrunas, arī kādas radošās grupas priekšnesums. Lai pasākuma atklāšanu padarītu interesantu un mūsdienīgu, tiek domāts par gaismas, skaņas un attēla veiksmīgu manipulāciju ar skatītāju. Tiks prezentēti daži darbi.
  3. No 15.05.2006. – 02.06.2006. noris pati izstāde. Izstādē varēs apskatīt visus darbus, neatkarīgi no tā vai pirms tam žūrijas komisija tos būs atzinusi par laureātiem. Tiks īpaši domāts par to, lai izstādei piesaistītu pēc iespējas vairāk jaunu cilvēku. 15.05, 19.05, 22.05 un 26.05 tiek plānoti video seansi, kuros būs iespējams noskatīties konkursā startējošās video filmas. Izstādes laikā norisināsies arī žūrijas komisijas darbs, un tās locekļi izvērtēs darbus katrā kategorijā.
  4. 01.06.2006. kino muzikālajā centrā „Vidzemnieks” notiks noslēguma pasākums, kurā uzstāsies jaunās grupas, kas ar savām dziesmām sveiks visus pasākuma dalībniekus, būs arī dažādas atrakcijas un konkursi. Šis ”afterparty” ir kā apbalvojums visiem konkursa dalībniekiem, neatkarīgi no tā, cik augsts ir bijis ekspertu vērtējums, tādēļ dalībniekiem nebūs jāmaksā ieejas maksa, citiem interesentiem par ballītes apmeklēšanu būs jāpērk simboliska ieejas biļete. Šajā pasākumā tiks apbalvoti konkursa laureāti.
 
Projekta realizēšanas laika plānojums
N.r.p.k. Aktivitātes nosaukums Norises laiks Sagatavošanās darbi Līdz kuram jābūt izdarītam Atbildīgais
1. Telpas pasākuma norisei 15.05. – 02.06
 • Jānodrošina telpas izstādei (“Izstāžu nams”)
 • Jānodrošina telpas pasākuma noslēgumam (“Kino muzikālais centrs “Vidzemnieks”)
Līdz 28.03.2006. Mārtiņš Bērziņš
2. Konkursa nolikums 03.04 – 02.05
 • Nolikuma izstrādāšana
Līdz 01.04.2006 Lelde Caune, Līga Mize
 • Nolikuma izsludināšana
Līdz 03.04.2006
3. Informācija 03.04 – 02.06
 • Jānodod informācija skolām, mākslas skolām, visām iestādēm, kas varētu būt ieinteresētas piedalīties pasākumā.
 • Jāinformē citas Vidzemes jauniešu domes
Līdz 03.04.2006. Alise Freimane, Edgars Dauškāns
4. Darbu iesniegšana 03.04. – 02.05
 • Jānodrošina vieta, darbu iesniegšanai (CBJC “Spārni”)
 • Jāizveido elektroniskā e-adrese konkursa vajadzībām
Līdz 01.04.2006 Rolands Rozītis
5. Žūrijas komisija 15.05. – 28.05
 • Žūrijas komisiju izveidošana
Līdz 01.05.2006. Krista Nītiņa
 • Žūrijas komisiju darba pārraudzīšana
15.05.2006. – 24.05.2006.
6. Izstāde
 • Izstādes iekārtošana
Līdz 12.05.2006 Visi
 • Izstādes novākšana
Līdz 05.06.2006
7. Izstādes atklāšana 15.05
 • Jāsagatavo un jāizsūta ielūgumi
Līdz 1.05.2006 Mārtiņš Ruskulis
 • Jāsagatavo scenārijs
Līdz 03.05.2006
 • Jānodrošina uzkodas
Līdz 10.05.2006
8. Reklāma par izstādi, tās atklāšanu, noslēguma pasākumiem 09.05. – 01.06.
 • Jāsagatavo plakāti
 • Jāsaskaņo plakātu izlikšana
 • Jānoņem plakāti
Līdz 05.05.2006. Liene Veidemane
9. Filmu seansi izstādes laikā 15.0519.05
22.05
26.05
 • Jānodrošina tehniskais izpildījums
Līdz 10.05.2006 Alise Freimane
9. Noslēguma pasākums 01.06
 • Jānodrošina telpas
Līdz 15.04.2006 Asatūrs Keimatļams, Kate Nītiņa, Mārtiņš Bērziņš, Kristīne Mihaļova
 • Pasākuma scenārijs
Līdz 15.05.2006
 • Pasākuma norise
01.06.2006
10. Projekta izvērtēšana 15.05. – 01.06
 • Jāsagatavo anketas
Līdz 10.05.2006 Jānis Vīksna, Līga Mize
 • Jāveic apmeklētāju anketēšanas
26.05 – 01.06
 • Dalībnieku anketēšana
01.06.2006
 • Anketu apkopošana
Līdz 12.06.2006
 
Budžeta plānojums

  Pozīcija Pašfi-
nansē-
jums
Ir plānots JD budžetā Ir piesaistīts finansēju-ms Spon-
sori
Kopā
Izstāde un tās iekārtošana Izstāžu nama īre     Ls 100   Ls 100
Palīgmateriāli darbu piestiprināšanai(divpusējais skočs, parastais skočs līme, knopkas, aukla, āķīši) Ls 8     Ls 22 Ls 30
Kartoni gleznu pamatnēm       Ls 30 Ls 30
Plēve gleznu pamatnēm Ls 20       Ls 20
Audekls gleznu pamatnēm Ls 15     Ls 16 Ls 31
Koka statīvu īre     Ls 35   Ls 35
KOPĀ Ls 43   Ls 135 Ls 68 Ls 246
 
Izstādes atklāšana Skaņu aparatūras īre(tumbas, pults, pastiprinātājs,atskaņotājs) Ls 50       Ls 50
Apskaņošana Ls 5       Ls 5
Portatīvā datora īre Ls 8       Ls 8
Projektora īre Ls 10       Ls 10
Konkursa himnas sacerēšana(honorāri mūzikas un teksta autoriem) Ls 20       Ls 20
Scenārija sacerēšana Ls 10       Ls 10
Atklāšanas vadītājs Ls 5       Ls 5
Uzkodas       Ls 20 Ls 20
KOPĀ Ls 108     Ls 20 Ls 128
 
Noslēguma ceremonija Kluba „Vidzemnieks” telpu īre       Ls 110 Ls 110
Kluba sakopšana       Ls 20 Ls 20
Apsardze       Ls 20 Ls 20
Skaņu aparatūras īre (Lomiks)       Ls 150 Ls 150
Apskaņošana       Ls 20 Ls 20
Alternatīvās mūzikas apvienības (5) Ls 50 Ls 250 Ls 300
Pasākuma vadītājs Ls 15 Ls 15
Stikla trofeju izgatavošana (4) Ls 60 Ls 60
Grand PRIX prēmija Ls 50 Ls 50
Biļetes uz festivālu „Fono fest” (5) Ls 40 Ls 40
Diplomi Ls 15 Ls 15
Ziedi (4) Ls 16 Ls 16
Kūkas (4) Ls 20 Ls 20
Uzkodas un ūdens (aizskatuve) Ls 40 Ls 40
KOPĀ Ls 65 Ls 65 Ls 40 Ls 706 Ls 876
Transports Ls 10 Ls 30 Ls 40
Neparedzētie izdevumi Ls 50 Ls 50
Plakāti(izveide, drukāšana, izvietošana) Ls 20 Ls 50 Ls 70
Ielūgumi un aploksnes (apm.50)(Izveide, drukāšana) Ls 30 Ls 30
Dalībnieku kartes (apm. 200)(izveide, drukāšana, laminēšana) Ls 20 Ls 10 Ls 30
Pasākuma dokumentēšana(videokameras īre, kasetes, filmēšana) Ls 15 Ls 5 Ls 20
KOPĀ Ls 95 Ls 50 Ls 95 Ls 240

PAVISAM KOPĀ

Ls 311 Ls 115 Ls 175 Ls 889 Ls 1490
 
Paredzamie projekta rezultāti un turpmākie pasākumi

 • Jaunie mākslinieki būs iepazīstinājuši sabiedrību ar saviem darbiem.
 • Cēsu iedzīvotājiem būs tikusi dota iespēja apmeklēt mākslas izstādi.
 • Lielāka jauniešu ieinteresētība un atbildība par nākotni.
 • Labākie darbi tiks izmantoti dažādās Jauniešu domes aktivitātēs, tos publicējot plašākai sabiedrībai.
 
Pielikums Nr.1
Radošā izstāde – konkurss
“Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”

Cēsis
 
Domājot par Bērnu tiesību un aizsardzības dienu 1. jūnijā, Cēsu pilsētas Jauniešu dome organizē konkursu – izstādi, aicinot tajā piedalīties ikvienu jaunieti, kas vēlas radoši parādīt savu viedokli par tēmu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”.

 

Mērķis:
  • Veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos
  • Sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību
  • Dot iespēju jaunajiem māksliniekiem, autoriem, parādīt savus darbus plašākai publikai
 
Organizatori:
Cēsu pilsētas Jauniešu dome
 
Dalībnieki:
Latvijas jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem
 

Laiks un vieta:
  • 03.04 – 02.05 darbu iesniegšana
  • 15.05 – izstādes atklāšana
  • 15.05 – 02.06 izstāde Cēsu pilsētas Izstāžu zālē
  • 01.06 – noslēgums kino muzikālajā centrā “Vidzemnieks”
Kategorijas: darbi iesniedzami šādās kategorijās – video, dzeja, tēlotājmāksla vai foto.
Kritēriji: darbi tiks vērtēti un tiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
  • Video:
   • Atbilstība tēmai
   • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
   • Darba kvalitāte
   • Maksimālais garums 15 minūtes
   • Jāiesniedz CD jebkurā video formātā vai VHS
  • Dzeja:
   • Atbilstība tēmai
   • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
   • Darba kvalitāte
   • Darbi iesūtami vai iesniedzami datorrakstā
   • Viens autors var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus
  • Foto:
   • Atbilstība tēmai
   • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
   • Darba kvalitāte
   • Bildēm jābūt nenoformētām, tās nedrīkst apstrādāt ar datorprogrammām
   • Viens autors nedrīkst iesniegt vairāk kā 5 darbus
  • Tēlotājmāksla:
   • Atbilstība tēmai
   • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
   • Darba kvalitāte
   • Darbs pildāms brīvā tehnikā
 
Darbu izvērtēšana un apbalvošana
: Katrā kategorijā tiks apbalvots viens labākais darbs, kuram tiks piešķirta pasākuma trofeja. No šiem 4 jau apbalvotajiem darbiem tiks izvēlēts viens konkursa galvenais uzvarētājs, neatkarīgi no kategorijas, kas saņems Grand Prix balvu naudas izteiksmē. Visiem dalībniekiem un Cēsu jauniešiem tiek organizēts konkursa noslēguma pasākums ar dzīvo mūziku kino muzikālajā centrā “Vidzemnieks”. Dalībniekiem šis pasākums būs bez maksas. Uzvarētāji tiks apbalvoti noslēguma pasākumā 1. jūnijā.
 
Darbu iesniegšana:
Darbus var iesniegt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Darbi jāiesniedz vai jāsūta uz Cēsu Bērnu un jauniešu centru “Spārni”, adrese: Raunas iela 2, Cēsis, LV – 4101, ar norādi – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”. Dzejoļus iespējams sūtīt elektroniski uz e-adresi dzsnpr@e-apollo.lv . Darbi jāiesniedz līdz 2. maijam. Darbiem klāt jāpievieno šādas ziņas par sevi: vārds, uzvārds, pilsēta, rajons, adrese, telefons (arī mob.).
Pēc darbu saņemšanas konkursa organizatoram Cēsu pilsētas Jauniešu domei ir tiesības izmantot iesniegtos darbus vai to fragmentus nesaskaņojot ar darba autoru, kā arī organizators ir tiesīgs darbu nenodot publiskai apskatei, ja tā kvalitāte un izpildījums neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem. Pēc izstādes darbi paliek Cēsu pilsētas Jauniešu domes īpašumā.
 
Informācija un sīkākas uzziņas:
6549511 (Kristīne Mihaļova),
Cēsu pilsētas Jauniešu dome
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv