Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.jūlijs   Vārda dienu svin: Lauma, Ilvars, Halina
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 2. martā protokols nr. 5

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 2. martā protokols nr. 5


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 02.MARTĀ
PROTOKOLS Nr. 5

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

1. Par nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu.
2. Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu.
3. Par zemes gabala Piebalgas ielā 91 (Saulrītu ielā 14), Cēsīs, sadalīšanu.
4. Par dzīvokļu apvienošanu Zaķu ielā 18, Cēsīs.
5. Par zemes gabala Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā.
6. Par zemes gabala Viestura ielā 8, Cēsīs, lietošanas mērķi.
7. Par zemes lietošanas mērķiem zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs.
8. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, lietošanas mērķi.
9. Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu. 

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

10. Par iekļaušanu pilsētas dzīvojamās telpas pieprasītāju reģistrā
11. Par iekļaušanu pilsētas dzīvojamās telpas apmaiņas pieprasītāju reģistrā
12. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
13. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Caunas ielā 8, Cēsīs
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lenču ielā 40, Cēsīs
16. Par dzīvojamās telpas Gaujas ielā 76 - 8, Cēsīs, izīrēšanu
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu 

Ziņo: J.Gruntmanis, domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs

18. Par izglītības programmas apstiprināšanu
19. Par bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu
20. Par konkursa nolikumu „Bērniem draudzīga vide” apstiprināšanu
21. Par Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2006.gada vasaras nometņu organizēšanas konkursa apstiprināšanu
22. Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā „Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”  

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

23. Par atklāta konkursa „Telpu nomai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai skolā Gaujas ielā 45, Cēsīs” rezultātu apstiprināšanu
24. Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs
25. Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs
26. Par pieminekli 5. Cēsu kājnieku pulkam
27. Par Meža kapu un Bērzaines kapu nodošanu apsaimniekošanā 

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
31. Par Cēsu pilsētas domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
32. Par pirmpirkuma tiesībām.
33. Par atbrīvošanu no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas saņemšanu.
34. Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas amata vienību sarakstā.
35. Par dežūrdaļas, administratīvās uzraudzības nodaļas un patruļdienesta izveidi Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā.
36. Par publiska pasākuma izklaides un svētku pieteikšanas un izskatīšanas kārtību Cēsu pilsētā.
37. Par finansiālu atbalstu Dacei Bužai.
38. Par finansiālu atbalstu Cēsu sieviešu (30+) basketbola komandai.
39. Par Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.Saistošajos noteikumos Nr.20 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” „ apstiprināšanu.
40. Par šaubīgo debitoru parādu dzēšanu no Cēsu pilsētas domes balances
41. Par individuālā darba reģistrēšanu
42. Par individuālā darba saskaņošanu 

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.ŠĶENDERA atvaļinājumu

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja
44. Par Cēsu pilsētas domes delegācijas komandēšanu uz Franciju

Ziņo: I.Malceniece, domes ārējo sakaru koordinētāja45. Par būvniecības ieceres par apbūvi-degvielas uzpildes stacija Piebalgas ielā 91, Cēsīs un Saulrītu ielā 14, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem

Ziņo: J.Zlaugotnis, Būvniecības, terit.plānoš.un nek.īpaš.nod.vadītājs
46. Par uzaicinājumu investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei

 

Par nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu

___________________________________________________________

 

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, īpašnieku RITAS ZILAS, un JĀŅA ELMĀRA SILIŅA, iesniegumu par nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2223/1-23; 21.11.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.novembra atzinumu Nr.135 (prot.nr.23) un Ugunsdrošības un glābšanas dienesta izziņu Nr.22/20-103 (10.02.2006.) par iespēju piekļūt atdalītajam īpašumam, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Pļavas ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-005-2503), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajam zemes gabalam ar piekļūšanas joslu gar zemes gabala Pļavas ielā 6, Cēsīs, robežu, un uz atdalītā zemes gabala esošajām ēkām ar kad.apz. 4201 005 2503 002 un 4201 005 2503 003 (saskaņā ar 16.11.2004. tehniskās inventarizācijas lietu) piešķirt adresi Pļavas iela 4A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - nodrošināt piekļūšanu ēkām Pļavas ielā 4, Cēsīs, kad.apz.4201 005 2503 001 un 4201 005 2503 004; zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Pļavas iela 4, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - daļu no zemes gabala aizņem Cēsu 4.arodvidusskolas teritorija ar ēkām, uz zemes gabala atrodas elektrosadales skapis, zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi, zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis;
  3. Servitūts - papildus piekļūšana ēkām Pļavas ielā 4, Cēsīs, kad.apz.4201 005 2503 001 un 4201 005 2503 004, caur zemes gabalu Pļavas ielā 4A, Cēsīs;
  4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 4. Telpu grupu numerāciju ēkā ar jauno adresi Pļavas iela 4A, Cēsis, mainīt sekojoši:
  1. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-4 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-1;
  2. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-5 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-2;
  3. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-7 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-5;
  4. dzīvokļiem ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-8 un Pļavas iela 4-9, kuri ir apvienoti, jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-3;
  5. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-10 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-4;
 5. Likvidēt reāli nepastāvošas telpu grupas adresi - dzīvoklis Nr.1A ēkā Pļavas ielā 4, Cēsīs.

Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu

________________________________________________________________

 

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmuma 2.punktu (prot.Nr.3) “Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu” zemes gabals Briežu ielā 19 sadalīts 4 atsevišķās daļās, no kurām viena paredzēta Bebru ielas trases turpināšanai (aptuvena platība 722 m2). Zemes gabala reālā sadalīšana, ierakstot zemesgrāmatā, vēl nav veikta. Zemes īpašnieces Ieva Klētniece, Dace Liepiņa un Inga Freivalde Cēsu pilsētas domē iesniegušas iesniegumu (reģ.Nr.338/F-1-23; 14.02.2006.), kurā lūdz sadalīt ar iepriekš minēto lēmumu izveidoto zemes gabalu Briežu ielā 19 (aptuvena platība 4208 m2) divās daļās, atdalot aptuveni 2150 m2.

Izskatot IEVAS KLĒTNIECES, DACES LIEPIŅAS, un INGAS FREIVALDES, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 17.februāra atzinumu Nr.21 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j

 1. Sadalīt zemes gabalu Briežu ielā 19, Cēsīs, kurš izveidots ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmuma 2.punktu (prot.Nr.3) “Par zemes gabala Briežu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu”, divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai piešķirt adresi Briežu iela 17B, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2150 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkām saglabāt adresi Briežu iela 19, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2058 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 4. Pieņemt zināšanai, ka pēc iepriekš atdalītā Bebru ielas posma nostiprināšanas zemesgrāmatā, Cēsu pilsētas pašvaldība izskatīs jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes gabalu, ja tā pārdošanas cena nepārsniegs Ls 2.00 m2.

Par zemes gabala Piebalgas ielā 91 (Saulrītu ielā 14), Cēsīs, sadalīšanu

________________________________________________________________

Ziņo: L.Vīgrante, Zemes komisijas sekretāre

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija sēdes lēmuma 14§ (prot.Nr.15) “Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 91, sadalīšanu” no zemes gabala Piebalgas ielā 91 atdalīts zemes gabals ar jaunu adresi Saulrītu iela 14, Cēsis (kad.nr.4201 004 0636). Pamatojoties uz šo lēmumu zemes gabalam Saulrītu ielā 14 izgatavots zemes gabala plāns (raģ. VZD NĪVKR 17.12.2003.), tomēr tas nav nostiprināts zemesgrāmatā kā atsevišķs īpašums ar savu adresi. Atlikušais zemes gabals ar adresi Piebalgas ielā 91, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0621), atsavināts citai personai 2005.gada 14.decembrī.

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 91, Cēsīs, pārējās daļas (Saulrītu ielā 14, Cēsīs) īpašnieka JĀŅA VILDERA, iesniegumu par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 91, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.63/1-23; 10.01.2006.), un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 17.februāra atzinumu Nr.20 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēkā esošu ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija sēdes lēmuma 14§ (prot.Nr.15) “Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 91, sadalīšanu” noteikto adresi zemes gabalam ar kad. nr. 4201 004 0636 - Saulrītu iela 14, Cēsis (kadastrāli uzmērītā platība 8831 m2);
 2. Sadalīt zemes gabalu Saulrītu ielā 14, Cēsīs (kad. nr. 4201 004 0636), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.3);
 3. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Piebalgas ielas piešķirt pagaidu adresi Piebalgas iela 89A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2315 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas transformatora punkts SL.TP-2202 ar adresi Piebalgas iela 89B, zemes gabalu šķērso sakaru kabeļu kanalizācija un elektropārvades līnija;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
  4. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals ar pagaidu adresi Piebalgas iela 89A, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Piebalgas iela 91, Cēsīs;
 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Saulrītu iela 14, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 6516 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša ēka ar adresi Saulrītu iela 14;
  3. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 1000 m2, rūpniecības objekti (1001) - 5516 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, veicot atdalīto zemes gabalu reģistrāciju zemesgrāmatā, zemesgrāmatā attiecīgajos nodalījumos reģistrējams arī 2006.gada 10.februāra līgums starp zemes gabalu īpašnieku Jāni Vilderu un ēkas Saulrītu ielā 14 īpašnieku SIA “CIDIS” par ēkas apsaimniekošanas kārtību.

Par zemes gabala Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs,

piešķiršanu lietošanā

__________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot Pāvela Soročinska 2006.gada 13.februāra iesniegumu (reģ.Nr.331/F-1-23) par zemes piešķiršanu lietošanā Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, uz kuras atrodas tam piederoša ēka (zemesgrāmatā reģistrēta ar nepilno kadastra Nr.4201-503-0201, zemes gabala platība 3996 m2), ievērojot to, ka pēc plāna ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā izgatavošanas ir iemērīti blakus esošie vēsturiskie zemes gabali, kā arī precizēta ielas trase un līdz ar to lietošanā nododamā zemes gabala platība nesakrīt ar ēku reģistrēšanai apstiprināto zemes gabala platību, pamatojoties uz likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 17.februāra atzinumu Nr.22 (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, nolemj

 1. Piešķirt Pāvelam Soročinskim, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0201), saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici;
 2. Zemes gabala platība 7180 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.
 3. Zemes lietošanas mērķi – rūpniecības objekti (1001) - 3590 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 3590 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.
 4. Lietošanā nododamais zemes gabals Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala “Glāznieki nr.4”, Cēsīs, Rūpniecības ielā 18. Zemes īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju Jānis Eduards Tane. Uz zemes gabalu Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, saņemts Miķeļa Zirņa zemes pieprasījums, kas ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1997.gada 31.janvāra lēmumu Nr.24 (prot.nr.2) noraidīts (likumā noteiktajā termiņā nav iesniegti radniecību pierādoši dokumenti).

Par zemes gabala Viestura ielā 8, Cēsīs,

lietošanas mērķi

____________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1623 (07.04.2005.) uz Līgas Brences,vārda reģistrēts nekustamais īpašums Viestura ielā 8, Cēsīs. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis – pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorija (091204).

2005.gada 13.jūlijā Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēts ēku Viestura ielā 8,8B, Cēsīs, rekonstrukcijas projekts (Nr.S-77), ar kuru abas ēkas piemērotas veikala funkcijai. Ēkas pēc rekonstrukcijas 2005.gada 26.septembrī nodotas ekspluatācijā. Lai zemes lietošanas mērķis atbilstu zemes gabala faktiskajai izmantošanai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 17.februāra atzinumu Nr.23 (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Zemes gabalam Viestura ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0839), noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par zemes lietošanas mērķiem zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs

____________________________________________________________________

 

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 25.maija lēmuma 14§ (prot.Nr.12) “Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 23, lietošanas mērķiem” minētajam zemes gabalam noteikti lietošanas mērķi darījumu iestāžu apbūves teritorija (081203) - 25 %, rūpniecības objektu apbūves teritorija (101202) - 75%, kam, saskaņā ar pašlaik spēkā esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatoru un zemes gabala platību, atbilst lietošanas mērķi darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve ( 0801) - 495 m2, un rūpniecības objekti ( 1001) - 1485 m2.

Uz zemes gabala atrodas divas ēkas, kurās pilnībā notiek komercdarbība vai izvietotas biroja telpas, kā arī daļa no ražošanas ēkas (nodota ekspluatācijā 13.12.2005.), kuras aizņemtā platība šajā zemes gabalā ir 315 m2. Lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai dabā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 17.februāra atzinumu Nr.24 (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1108), noteikt sekojošas zemes lietošanas mērķiem piekrītošās platības: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 1665 m2 un rūpniecības objekti ( 1001) - 315 m2.

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs,

lietošanas mērķi

____________________________________________________________

 

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot Ulda Kvanta iesniegumu, ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 11.novembra lēmumu “Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, lietošanas mērķi” (prot.Nr.24, 4.p.) zemes gabalam noteikti šādi lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) - 333 m2, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) - 1334 m2.

Ievērojot to, ka saskaņā ar maiznīcas “Solo” rekonstrukcijas projektu, dzīvojamā ēka Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs, ir nojaukta (akts 13.12.2005.), saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 17.februāra atzinumu Nr.25 (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome ,

n o l e m j:

Zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 25, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-1105), noteikt zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs,

 

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622, LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.06.2005.gada atzinumu Nr.74(prot.nr.10) Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Egļu ielā 12, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 1107), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.8237ha (18237m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – ūdensteces „Vinterupīte” aizsargjosla – 0.3352ha un atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā – 1.8237ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un noteikts kā rekreācijas teritorija.

Par Cēsu 2.pamatskolas izglītības programmas apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu 2.pamatskolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.02.2005.,prot.Nr.3) sēdes atzinumu,

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt „Pirmsskolas izglītības programmu(programmas kods 01011111)”, saskaņā ar pielikumu

 

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.02.2005.,prot.Nr.3) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumu saskaņā ar pielikumu

Par konkursa nolikuma “Bērniem draudzīga vide” apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.02.2006.prot.Nr.3 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt konkursa „Bērniem draudzīga vide” nolikumu saskaņā ar pielikumu

 

Nolikuma
“Par Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2006.gada vasaras nometņu  organizēšanas konkursa” apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.02.2006.,prot.Nr.3 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt nolikumu “Par Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2006.gada vasaras nometņu organizēšanas konkursu”, saskaņā ar pielikumu

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā (prot.Nr.24
& 20) „Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (26.01.2006.,prot.Nr.2) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

  1. Veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā(prot.Nr.24 & 20) „Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”:
   1. Punktu 9.5 izteikt jaunā redakcijā „9.5 sadarboties ar skolēnu vecākiem(personām, kas realizē vecāku varu, (turpmāk tekstā – vecākiem ), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības apguvi visiem skolēniem;”.
   2. Punktu 11. izteikt jaunā redakcijā „11. Skola īsteno Vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) izglītības programmu –kods 11011111.”.
   3. Punktu 12. izteikt jaunā redakcijā „12. Pedagogi var izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas likumdošanā noteiktā kārtībā. Tās izvērtē Skolas metodiskā komisija un apstiprina skolas direktors(turpmāk – direktors).”.
   4. Punktu 13. izteikt jaunā redakcijā „13.Pedagogi ir tiesīgi izmantot izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā - IZM) vai pašu izstrādātas mācību priekšmetu programmas.”.
   5. Punktu 14. izteikt jaunā redakcijā „14.Skolas mācību plāns tiek veidots saskaņā ar Skolas izglītības programma, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina skolas direktors.”.
   6. Punktu 17.2. izteikt jaunā redakcijā „17.2 Cēsu pilsētas domes lēmumu par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē.”.
   7. Punktu 29. izteikt jaunā redakcijā „29.Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa stundu saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības pamatojoties uz vecāku iesniegumiem tiek organizētas skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.”.
   8. Punktu 35. izteikt jaunā redakcijā „35. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām:”.
   9. Punktu 35. 1 izteikt jaunā redakcijā ”35.1 1.klasē aprakstoši;”.
   10. Punktu 42. papildināt ar jauniem apakšpunktiem 42.9. un 4.10., izsakot tos sekojošā redakcijā „42.9. veic pedagoģiskā procesa analīzi; 42.10. ierosina pedagoģiskā un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē.”.
   11. Punktu 46. papildināt ar jaunu apakšpunktu 46.21. u.c, izsakot to sekojošā redakcijā „46.21. atbildēt par izglītības programmu īstenošanu.”.
   12. Punktu 47.8. izteikt jaunā redakcijā „47.8.apstiprināt mācību priekšmetu programmas , pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. skolas darbību reglamentējošos dokumentus.”.
   13. Punktu 50. izteikt jaunā redakcijā „Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt likumdošanā noteiktā kārtībā.”.
   14. Punktu 81.4. izteikt jaunā redakcijā „81.4. ievērot skolas darba kārtības noteikumus.”.
   15. Punktu 82. izteikt jaunā redakcijā „Skolas attīstības plānu, skolas nolikumu un grozījumus tajos apstiprina Cēsu pilsētas dome.”.
   16. Punktu 84. izteikt jaunā redakcijā „84. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un skolēnu parlamentu.”.
   17. Punktu 70. izteikt jaunā redakcijā „70. Skolēnu parlamentā darbojas 15 skolēni no 4.,5. un 6.klasēm,kuri ir ievēlēti saskaņā ar nolikumu „Par skolēnu parlamentu.”.
  1. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei Ievai Eglītei atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

Par atklāta konkursa ‘’Telpu nomai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai skolā Gaujas ielā 45, Cēsīs’’ rezultātu apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz atklāta konkursa ‘’Telpu nomai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai skolā Gaujas ielā 45, Cēsīs’’ komisijas 2006.gada 27.janvāra lēmumu (prot. Nr. 4) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 16.februāra atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj

 1. Apstiprināt atklāta konkursa ‘’Telpu nomai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai skolā Gaujas ielā 45, Cēsīs’’ rezultātus, pamatojoties uz kuriem tiesība slēgt nomas līgumu par telpām skolā Gaujas ielā 45, Cēsīs, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai piešķirtas SIA ‘’OZOLAINE’’, reģ. Nr. 49503004690.
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas 2.pamatskolu (direktors O.BICĀNS) noslēgt nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.MIHAĻOVAM.

Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs

_____________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmuma 27.punktu (prot.Nr.17) “Par zemes nomu, Saules ielā 15, Cēsīs” SIA “Brīze M” nodots nomā zemes gabals Saules ielā 15, Cēsīs, 3500 m2 platībā uz 5 gadiem. Uz tā atrodas maksas autostāvvieta.

Izskatījusi SIA “Brīze M” valdes locekļa Mārtiņa Ozoliņa un SIA “Deive” valdes locekļa Kārļa Andreja Cerbuļa kopīgu iesniegumu (reģ.Nr.219/1-23; 27.01.2006.) par nomas līguma ar SIA “Brīze M” pārtraukšanu un zemes gabala Saules ielā 15, Cēsīs, iznomāšanu SIA “Deive”, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 16.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmuma 27.punktu (prot.Nr.17) “Par zemes nomu Saules ielā 15, Cēsīs”;
 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Deive”, reģ.Nr. 40003744906, jurid. adrese Doma laukums 6, Rīga, par zemes gabalu Saules ielā 15, Cēsīs, uz 3 gadiem, autostāvvietas uzturēšanai, sākot ar 2006.gada 2.martu;
 3. Iznomājamā zemes gabala platība 3470 m2;
 4. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1107);
 5. Zemes nomu noteikt 1,5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;
 7. Pieņemt zināšanai, ka iznomājamais zemes gabals Saules ielā 15, Cēsīs, piekrīt valstij. Tas ir daļa vēsturiskās Vilku ielas trases un daļa no vēsturiskā zemes gabala Vaives ielā 6, Ata Kronvalda ielā 37 (446 F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas Valstij Tieslietu ministrijas personā.

Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs

_____________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmuma 4.punktu (prot.Nr.17) “Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā” zemes gabals Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķirts lietošanā Maksātnespējīgai privatizējamai valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Nafta”, kuras valdījumā esošas būves atrodas uz minētā zemes gabala.

Zemes gabals līdz šim zemesgrāmatā nav reģistrēts un, saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās“ 4.pantu, atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatījusi MPVAS “Latvijas Nafta” administratora Andra Markeviča iesniegumu (reģ.Nr.231/1-23; 30.01.2006.) par zemes lietošanas tiesību līguma noslēgšanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 16.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar MPVAS “Latvijas Nafta”, reģ.Nr. 40003003174, jurid. adrese Lubānas iela 66, Rīga, par zemes gabalu Lapsu ielā 36, Cēsīs, uz 3 gadiem, sākot ar 2006.gada 2.martu;
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 7885 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;
 6. Pieņemt zināšanai, ka iznomājamais zemes gabals Lapsu ielā 36, Cēsīs, piekrīt valstij, un, pēc zemes gabala nostiprināšanas zemesgrāmatā, nomas līgums ar pašvaldību pārtraucams.

Par pieminekli 5. Cēsu kājnieku pulkam

_______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Izskatījusi Valsts Robežsardzes priekšnieka G.Dāboliņa iesniegumu ( reģ.Nr. 2783/1-24;27.12.2005.) par pieminekļa „ Brīvības cīņās kritušajiem varoņiem” atjaunošanu un CPA „ VVTC” direktora M.Malcenieka 2006. gada 3. februāra iesniegumu par pieminekli 5. Cēsu kājinieku pulkam un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006. gada 16. februāra sēdes atzinumu (prot Nr. 3.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Atbalstīt Valsts Robežsardzes iniciatīvu par 5. Cēsu kājnieku pulka pieminekļa „ Brīvības cīņās kritušiem varoņiem” atjaunošanā;
2. Piedalīties Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Cēsu pilsētas domes pārstāvju darba grupas izveidošanā;
3. Izvirzīt darba grupas sastāvā Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Andri MIHAĻOVU.

Par Meža kapu un Bērzaines kapu nodošanu apsaimniekošanā

____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 16.02.2006. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj

 1. Atzīt par spēku zaudējušu 15.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumu (protokols Nr.26) „Par Kluso kapu, Meža kapu un Bērzaines kapu nodošanu apsaimniekošanā” punktu Nr.1.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. lēmumā „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot.Nr. 22, 25.p.)

_________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 11. panta 1. daļu, 12. panta 3. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 03.02.2006. vēstuli Nr. 1-18/Z-6/m/1304 un uz Cēsu pilsētas domes 16.02.2006. Finanšu komitejas (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Izslēgt no Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. lēmuma „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” nosaukuma un 1.,2. un 3. punktiem vārdus „teritorijas plānojuma grozījumu”.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas amata vienību sarakstā

__________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Pašvaldības policijas 12. 12. 2002.g. nolikuma 4. nod. 11.p., darba apjoma palielināšanos Pašvaldības policijā un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas /16.02.2006., prot. Nr.3/ atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Ar 2006.gada 1.martu :

1. Ar Nodarbinātības Valsts aģentūras atbalstu, noteiktām personu grupām ietvaros, izveidot Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā divas amata vienības – „dežurants”, Kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 5169 12.
2. Likvidēt Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā amata vienību – „priekšnieka vietnieks”.
3. Sakarā ar nepieciešamību uzlabot darba organizāciju Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā, izveidot Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā amata vienību – administratīvās uzraudzības nodaļas vadītājs, Kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru – 1231 04.

Par dežūrdaļas, administratīvās uzraudzības nodaļas un patruļdienesta izveidi Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā

___________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Pašvaldības policijas 12. 12. 2002.g. nolikuma 4. nod. 11.p., lai uzlabotu darba organizāciju Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas /16.02.2006., prot. Nr.3/ atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Ar 2006. gada 1.martu izveidot, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā, Dežūrdaļu /ar divām amata vienībām - dežurants/, Administratīvas uzraudzības nodaļu /ar divām amata vienībām – nodaļas priekšnieks; nepilngadīgo lietu inspektors/, un Patruļdienestu /ar astoņām amata vienībām – patruļnieks/.

Par publiska pasākuma izklaides un svētku pieteikšanas

un izskatīšanas kārtību Cēsu pilsētā

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu (20.07.2005.) un domes Finanšu komitejas 16.02.2006. (prot. Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.sēdes lēmumu (prot. Nr. 18; 5.p.) „Par publiska pasākuma izklaides un svētku pieteikšanas un izskatīšanas kārtību Cēsu pilsētā”.
 2. Izveidot Iesniegumu izskatīšanas komisiju publisku, izklaides un svētku pasākumiem šādā sastāvā :
 3. Komisijas priekšsēdētājs – Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

  Komisijas locekļi :
  Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks;
  Cēsu Kultūras centra direktore;
  Pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” saimnieciskās nodaļas vadītājs;
  Cēsu rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja policijas priekšnieks;

  Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs.

 4. Apstiprināt iesnieguma, atļaujas un lēmuma veidlapas atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai
 5. Saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu noteikt šādu iesniegumu iesniegšanas kārtību :
  1. Iesniegumam jāpievieno dokumenti saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta 2.punktā norādīto.
 6. Uzdot domes sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītājs A.Vanadziņš) nodrošināt lēmuma un pielikumā esošo veidlapu publicēšanu laikrakstā ”Cēsu Vēstis” un Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv.
 7. Uzdot publisku, izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisijai izstrādāt komisijas nolikumu.
 8. Pilnvarot komisijai pieņemt lēmumus par publisku, izklaides un svētku pasākumu atļauju izsniegšanu vai noraidīšanu.

Par finansiālu atbalstu Dacei Bužai

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta padomes lēmumu ( 23.01.2006., prot.Nr.1 ) un domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas ( 16.02.06., prot.Nr.3) un Finanšu komitejas atzinumiem (16.02.06., prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Piešķirt no sporta pasākumiem nesadalītajiem līdzekļiem Ls 50,- ( piecdesmit lati ) (funkcionālā kategorija 08.120 ) Dacei Bužai dalībai Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā( Slovākijā 24.04.06.- 29.04.06.), pārskaitot minēto summu Latvijas Orientēšanās federācijai pēc iesniegtā rēķina.

Par finansiālu atbalstu Cēsu sieviešu ( 30+) basketbola komandai

______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta padomes lēmumu ( 23.01.2006., prot.Nr.1 ) un domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas ( 16.02.06., prot.Nr.3) un Finanšu komitejas atzinumiem (16.02.06., prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Piešķirt Cēsu sieviešu ( 30+)basketbola komandai Ls 150 (viens simts piecdesmit lati) dalībai Eiropas Maksibasketbola čempionātā š.g. augusta mēnesī no sporta pasākumu nesadalītajiem līdzekļiem(funkcionālā kategorija 08.120 ) .

Par Saistošo noteikumu Nr.4
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos
Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu

_____________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 16.02.2006. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20“Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” , saskaņā ar pielikumu
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Administratīvajai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) Saistošos noteikumus triju dienu laikāpēc parakstīšanas nosūtīt pa pastu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Par šaubīgo debitoru parādu izslēgšanu no Cēsu pilsētas domes bilances

_______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas veikto norēķinu ar debitoriem salīdzināšanu pēc stāvokļa uz 01.01.2006. un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (16.02.2006. protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

  1. Izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances pēc stāvokļa uz 01.01.2006. sekojošus šaubīgos debitoru parādus LVL 4 988.10 (Četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi lati, 10 santīmi) apmērā:
   1. LVL 2 350.40 – norēķini par nekustamā īpašuma nodokli par zemi (pielikums );
   2. LVL 447.95 – norēķini par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm (pielikums );
   3. LVL 2 189.75 – norēķini ar pārējiem debitoriem (pielikums ).
  2. Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) nodrošināt šaubīgo debitoru parādu uzskaiti zembilances kontā „Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi” Civillikuma 1895.pantā noteiktajā noilguma termiņā.

Par domes priekšsēdētāja G.ŠĶENDERA atvaļinājumu

_____________________________________________________________

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA iesniegumu un LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, balsošanā nepiedalās G.Šķenders), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

  1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM no 2006.gada 20.marta līdz 2006.gada 26.martam daļu ikgadējā atvaļinājuma.
  2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.

Par Cēsu pilsētas domes delegācijas komandēšanu uz Franciju

_____________________________________________________________________

Ziņo: I.Malceniece, domes ārējo sakaru koordinētāja

Pamatojoties uz Cēsu 800-gades iekļaušanu UNESCO jubilejas notikumu kalendārā, Cēsu prezentācijas izstādes rīkošanu UNESCO galvenajā mītnē Parīzē (Francija) no š.g. 28. marta līdz 13. aprīlim, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Komandēt domes pārstāvjus izstādes sagatavošanai un atklāšanas pasākumam:
1.1. No š. g. 27. marta līdz 30. martam:
Gints Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs;
Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
Jolanta Borīte, Cēsu 800-gades organizatore;
Andris Vanadziņš, Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;
Mārtiņš Malcenieks, Pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” direktors;
Edgars Kuzmans, Pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”gids

1.2. No š.g. 24. marta līdz 9. aprīlim:
Ieva Malceniece , Cēsu pilsētas domes ārējo sakaru koordinētāja

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar domes nolikumu, veiks domes izpilddirektors J.Rozenbergs. 

Par būvniecības ieceres par apbūvi degvielas uzpildes stacija Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Zlaugotnis, Būvniecības, terit.plānoš.un nek.īpaš.nod.vadītājs

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta 1. un 3.apakšpunktiem, LR MK noteikumiem Nr.309 ’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 21.nodaļas 21.2.punktu un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par apbūvi degvielas uzpildes stacija Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs, (2006.gada 5.janvāra prot. Nr. 1, punkts Nr.1).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.16).
 3. Apstiprināt SIA ‘’LATVIJA STATOIL’’ (reģ. nr. 4000306404, juridiskā adrese Citadeles iela 12, Rīga) būvniecības ieceri par apbūvi degvielas uzpildes stacija Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA‘’LATVIJA STATOIL’’ Plānošanas un arhitektūras uzdevumu degvielas uzpildes stacijas Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs, projektēšanas darbu uzsākšanai.

Par uzaicinājumu investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei

__________________________________________________________

Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu pašvaldībai piederošo zemesgabalu apsaimniekošanu, kā arī sekmētu ražošanas attīstību Cēsu pilsētā, Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un 15.panta 1.daļas 10.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

  1. Izsludināt uzaicinājumu investīciju pieteikumiem (pielikums) šādos pašvaldībai piederošos neapbūvētos zemes gabalos:
   1. Eduarda Treimaņa Zvārguļa iela 16
   2. Ielejas iela 5
   3. Krasta iela 1
   4. Krūmiņu iela 7
   5. Lenču iela 38A
   6. Priekuļu iela 21
   7. Valmieras iela 24
   8. Zeltkalna iela 9
  2. Zemesgabaliem, kur pieteikušies vairāk par vienu pretendentu izsludināt konkursu par zemes nomu ar apbūves tiesībām; zemes gabaliem, kur pieteicies viens vai neviens pretendents, pagarināt investīciju pieteikumu termiņu
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. ROZENBERGAM

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada12.maija lēmuma 27.punktā (prot.Nr.12) “Par darba uzdevuma apstiprināšanu brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijas Cēsīs detālplānojumam un

sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Saskaņā ar priekšlikumiem Pirtsupītes gravas attīstībai, kuri saņemti no Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un dažādām interešu grupām - Pensionāru apvienības, Jauniešu domes, bērnudārzu pārstāvjiem, kā arī ievērojot to, ka zemes gabalam Viestura ielā 3 ir mainīta adrese uz Viestura iela 15, Cēsis (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0012 7443; 12.07.2005.) un Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ir apstiprināts kā saistošie noteikumi ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija sēdes lēmuma §39 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2005.gada12.maija lēmuma 27.punkta (prot.Nr.12) “Par darba uzdevuma apstiprināšanu brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijas Cēsīs detālplānojumam un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” pielikumā:

 1. Sadaļu “Detālplānojuma robežas” izteikt šādi:
 2. “Detālplānojums izstrādājams teritorijai, kura ietver pašvaldībai piederošus zemes gabalus

  Glūdas ielā 9, Viestura ielā 15, Mazā Lenču ielā 3 un Palasta ielā 27.”;

 3. Sadaļu “Detālplānojuma izstrādes uzdevumi” 1.punktu izteikt šādi:

“1. Detālplānojumā risināt:

  • teritorijas zonējumu;
  • saliekamas brīvdabas estrādes ar ne mazāk kā 10000 skatītāju vietām - 3000- pārvietojamām sēdvietām un 7000 stāvvietām - optimālu izvietojumu dotajā teritorijā, paredzot zonas, kurās perspektīvā iespējams palielināt stāvvietu skaitu;
  • nepieciešamo palīgobjektu (būvju un labiekārtojuma, tai skaitā automašīnu stāvvietu, to skaitu nosakot atbilstoši normatīvajām prasībām) sastāvu un izvietojumu;
  • ielu, celiņu tīkla struktūru (transporta, velosipēdistu un gājēju kustības organizāciju), izmantojamu arī ikdienas rekreācijai;
  • struktūru aktīvajai atpūtai - distanču slēpošanai un skeitbordam;
  • struktūru bērnu atpūtai - spēļu laukumus un kamaniņu nobrauktuves;
  • ūdensteču un ūdenstilpņu sistēmas izveidošanu;
  • inženierkomunikāciju shēmu;
  • ainavisko risinājumu;
  • apzaļumošanas koncepciju;
  • nepieciešamās zemes gabalu robežu izmaiņas;”
 1. Sadaļas “Izejas materiāli” pirmo daļu izteikt šādi:

“Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017., kurš apstiprināts kā saistošie noteikumi Nr.9 ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija sēdes lēmuma §39 (prot.Nr.14);”.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmuma 10.punktā (prot.Nr.18)
“Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma (prot.Nr.4, 34.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu un par nekustamā īpašuma daļu maiņu Gaujas ielā 56A, Cēsīs”

____________________________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmuma 10.punktu (prot.Nr.18) “Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma (prot.Nr.4, 34.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu un par nekustamā īpašuma daļu maiņu Gaujas ielā 56A, Cēsīs” pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 17.06.2005. izziņu Nr.2A-3.1C/65 noteikts, ka Cēsu pilsētas pašvaldības daļa (telpu grupa Nr.14) nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 56A, Cēsīs, pēc tā sadalīšanas saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 28.augusta lēmuma §16 (Prot .Nr.16) Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 56A, Cēsīs, sadalīšanu un adreses maiņu namīpašuma daļai”, ir 339/8537 domājamās daļas.

Veicot atkārtotu ēkas inventarizāciju, konstatēta kļūda iepriekšējā inventarizācijas lietā, un, saskaņā ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 16.02.2006. rakstu Vidzemes apgabaltiesas Cēsu zemesgrāmatu nodaļai (Nr.2A-3.1C/17), kurā norādīta telpu grupu domājamo daļu sadale, Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās telpu grupas 014 (neapdzīvojamās telpas Nr.603 saskaņā ar telpu grupu privatizācijas reģistru) domājamās daļas lielums namīpašumā ir 301/8476.

Ievērojot iepriekš minēto, lai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo namīpašuma Gaujas ielā 56A, Cēsīs, daļu pēc namīpašuma sadales reģistrētu zemesgrāmatā, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmuma 10.punkta (prot.Nr.18) “Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma (prot.Nr.4, 34.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu un par nekustamā īpašuma daļu maiņu Gaujas ielā 56A, Cēsīs” 2.punktu sekojoši:
 2. “Piekrist, ka Cēsu pilsētas pašvaldības daļa nekustamajā īpašumā - ēkā Gaujas ielā 56A, Cēsīs, pēc ēkas reālās daļas ar adresi Gaujas ielā 56C, Cēsīs, atdalīšanas, palielinās un tā ir 301/8476 domājamās daļas.”;

 3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt grozījumus 2005.gada 25.oktobra vienošanās ar SIA “REGANTS” par telpu grupas nodalīšanu no dzīvojamās mājas Gaujas ielā 56A, Cēsīs, tekstā (pielikums Nr.1).

 

Cēsu 2.pamatskolas direktors

_____________________

Ojārs Bicāns

2006.gada 6.februārī

Cēsu pilsētas

Cēsu 2.pamatskolas

Reģistrācijas Nr. 0512900331

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

PROGRAMMAS KODS: 0101 11 11

SASKAŅOTS
Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs

__________________

Gints Šķenders
2006.gada __ .februārī

 

I. Programmas galvenais mērķis

 1. Pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk tekstā – programma) galvenais mērķis ir pirmsskolas vecuma izglītojamo (turpmāk tekstā – bērnu) sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei.
 2. II. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi

 3. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi ir:
  1. veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām;
  2. nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
  3. attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas;
  4. veicināt katra bērna harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
  5. nodrošināt psiholoģisku sagatavošanu pamatizglītības apguves sākšanai;
  6. veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.

 

III. Programmas apguves plānotie rezultāti

 1. Programmas apguves plānotie rezultāti ir:
  1. bērns psiholoģiski un praktiski ir sagatavots sākt programmas apguvi pamatizglītības pakāpē;
  2. bērns spēj apzināties sevi, izzināt apkārtējo pasauli (dabu, lietas, parādības), sabiedriskās dzīves norises un veido sākotnējo pilsonisko apziņu par piederību Latvijas sabiedrībai.

 

IV. Prasības bērnu iepriekšējai izglītībai

 1. Pirms programmas apguves sākšanas bērns ģimenē ir apguvis elementārās uzvedības, higiēnas un pašapkalpošanās iemaņas un ir psiholoģiski sagatavots atrasties bērnu kolektīvā.
 2. V. Izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu satura kopums

 3. Programmas saturs akcentē bērna individualitāti, harmoniskas personības veidošanos un attīstību, veicina uzmanības, uztveres, domāšanas, atmiņas un iztēles attīstību.
 4. Tematiku izvēlas atbilstoši konceptuālajām nostādnēm pirmsskolas izglītībā, nodrošinot mācību saturu atbilstoši pirmsskolas vecuma bērna interesēm, vajadzībām, emociju un jūtu pasaulei.
 5. Programmā ietver uzdevumus sociālo iemaņu un personības attīstībai. Bērns apgūst prasmes un iemaņas, saistībā ar tuvāko apkārtni un norisēm sabiedrībā gūst sociālo pieredzi darbojoties un sadarbojoties. Apgūst saskarsmes kultūru, sadzīves iemaņas, iepazīstas ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, pozitīvu attieksmi pret kultūras mantojumu.
 6. Programmas mācību satura apguve atklājas dažādās jomās: tikumiskā, estētiskā, fiziskā un patstāvīgās darbības veidos (rotaļa, darbošanās dabā un sadzīvē).

 

VI. Programmas īstenošanas plāns

 1. Programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam. Programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ārsta komisijas atzinumu, atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības.
 2. Programmas neatņemama sastāvdaļa ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai programmas īstenošana.
 3. Programmas apguves organizācijas pamatnosacījums – mācību procesu organizēt tā, lai bērns iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (mācību priekšmetā), gan universālas, vispārējas prasmes un darbības pieredzi, kas nodrošina iespēju rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās situācijās.
 4. Mācību darbs organizējams visai bērnu grupai kopumā (frontāli), bērnu apakšgrupām, individuāli, pašnodarbībā un attīstošā vidē. Zināšanu, prasmju, iemaņu veidošana un pilnveidošana notiek visa pedagoģiskā procesa laikā un sadarbībā ar vecākiem.
 5. Bērnu attīstību un izglītošanu nodrošina visā pedagoģiskajā procesā, sniedzot jaunus priekšstatus un sistematizējot iegūtos.
 6. Pedagoģiskā procesa pamats ir rotaļa. Organizējamas rotaļas, spēles mācību vielas nostiprināšanai, bērnu fiziskās attīstības veicināšanai, kā arī saskarsmes iemaņu attīstīšanai, socializācijai un bērnu iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē un patstāvības veicināšanai.
 7. Intensīvo mācību darbu (rotaļnodarbības) visai bērnu grupai kopumā (frontāli) un bērnu apakšgrupām organizē katru dienu, ar vidējo rotaļnodarbību ilgumu no 20 līdz 30 minūtēm, paredzot 30 līdz 20 minūšu starplaikus. Nodarbības organizē katru dienu, nodrošinot vienmērīgu nodarbību slodzi nedēļā (trīs dienas nedēļā organizējot trīs nodarbības dienā un divas dienas nedēļā – četras nodarbības dienā).
 8. Bērna aktivitāti nodrošina:
  1. rotaļu metode;
  2. praktiskā metode;
  3. verbālā metode;
  4. modelēšana;
  5. eksperiments.
 9. Sevišķa vērība dienas laikā tiek veltīta bērnu kustību aktivitātei, fiziskai attīstībai, ko nodrošina kustību un citas rotaļas, pastaigas, darbs dabā, sporta, ritmikas un citas nodarbības, dažādi svētku un tematiskie pasākumi.
 10. Programmas īstenošana tiek reglamentēta mācību priekšmetu plānā, kura struktūra un saturs pakāpeniski mainās, bērnam augot un attīstoties.
 11. Mācību priekšmetu plāns programmas īstenošanai:

Nr.

p.

k.

Mācību

priekšmets

Nodarbību skaits nedēļā

Bērniem
līdz 2 gadu vecumam
Bērniem
no 2 līdz 3 gadu vecumam
Bērniem
no 3 līdz 4 gadu
vecumam
Bērniem
no 4 līdz 5 gadu vecumam
Bērniem
no 5 līdz 6 gadu vecumam
Bērniem
no 6 līdz
7 gadu
vecumam
1. Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm 0,5 1 1 1 1 1
2. Iepazīstināšana ar dabu 0,5 1 1 1 1 1
3. Literatūra 1 1 1 1 1 1
4. Runas attīstīšana (dzimtā valoda) 1 1 1 1 1 1
5. Matemātika - 1 1 1 1 1
6. Zīmēšana 0,5 1 1 1 1 1
7. Veidošana 0,5 1 1 1 1 1
8. Aplicēšana 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
9. Konstruēšana 1 0,5 05 0,5 1 1
10. Rokdarbi/mājturība - 1 1 1 1 1
11. Sports 5* 5* 5* 5* 5* 5*
12. Mūzika 2 2 2 2 2 2
13. Sensorā audzināšana 1 - - - - -

* Trīs reizes organizē sporta nodarbības un divas reizes sporta spēles telpā vai laukumā.

VII. Iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība

 1. Programmas apguves vērtējumu bērnam izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo, nozīmīgo viņa darbībā, rīcībā, sasniegumā un mudinot pilnveidot prasmes un iemaņas.
 2. VIII. Programmas īstenošanai nepieciešamo resursu noteikšana

 3. Cēsu 2.pamatskola ir pašvaldības mācību iestāde un pirmsskolas grupa ir šīs skolas sastāvdaļa. Maksu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi sedz no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 4. Programmas īstenošanai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei pedagoģisko darbinieku algu likmi – 0,8 (atbilst 29 stundām nedēļā) apmaksā no valsts budžeta mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pirmsskolas izglītības skolotāju darba samaksai. Skolotāja darba slodzes vienai darba likmei atbilst 36 stundas nedēļā.
 5. Izglītojamo skaitu grupā nosaka Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs”.
 6. Pedagogu amatus nosaka atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.367 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”.
 7. Prasības pedagogu izglītībai nosaka Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumi Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.
 1. Programmas īstenošanai nepieciešamās papildu pedagoģisko darbinieku, medicīnisko un tehnisko darbinieku amata vienības un likmes nosaka un finansē dibinātājs saskaņā ar likumu Par Pašvaldībām.
 2. Programmu īstenošanas izmaksu minimumu gadā uz vienu izglītojamo nosaka Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.381 “Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”.
 3. Pedagogu amatalgas (algas likmes), darba algas, darba likmi, slodzi un piemaksas nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
 4. Programmas īstenošanai ieteicamā mācību literatūra norādīta Izglītības satura un eksaminācijas centra izdevumos, kas tiek precizēti katru mācību gadu.
 5. Materiālo bāzi (pielikums) pašattīstības un radošās darbības veicināšanai programmas īstenošanas procesā nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

 

 

Pielikums Nr.1
Cēsu pilsētas domes sēdes
02.03.2006.,prot.Nr.5, 20.p.lēmums Nr. 108

 

Cēsu pilsētas domes bērnu projektu konkursa
“Bērniem piemērota vide - 2006”nolikums

1. Projektu konkursā var piedalīties Cēsu pilsētas skolu skolēni konsultanta vadībā.
2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt bērniem piemērotas vides veidošanu (spēļu, rotaļu laukumi un cita veida vides uzlabošana, kas tieši nav saistīta ar mācību procesa nodrošināšanu),
2.2. Iesaistīt bērnus un jauniešus sev piemērotas vides veidošanas procesā skolā, pašvaldībā.
3. Projekts jāiesniedz uz veidlapām, kas pievienotas nolikuma pielikumā NR1.
4. Projektu iesniegšanas laiks: līdz 2006.gada 31. martam (ieskaitot).
5. Projektu iesniegšanas vieta: Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs Raunas iela 4, Cēsis (ar norādi konkursam „Bērniem piemērota vide”)
6. Projektam jāpievieno garantijas vēstule, kurā , apliecināts projekta līdzfinansējums.
7. Projektu vērtēšanas kritēriji:
7.1. Nepieciešamo pārmaiņu aktualitāte;
7.2. finansu aprēķinu pamatojums un precizitāte;
7.3. pašvaldības vai citu finansētāju garantēta līdzdalība projekta realizēšanā;
7.4. bērnu un sabiedrības līdzdalība projekta realizēšanā;
7.5. darba rūpīgums.
8. Projekta realizācijas gaitā uzstādītajām ierīcēm jāatbilst drošības prasībām.
9. Projektu vērtēšana.
9.1. Projektus izvērtē ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā. Viens no komisijas locekļiem ir Cēsu pilsētas jauniešu domes pārstāvis.
9.2. Komisija projektus izvērtē līdz 2005.gada 15.aprīlim.
9.3. Komisija nosaka piešķirtā finansējuma apjomu no plānotajiem Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem. Maksimālā summa atbalstītajiem projektiem iespējama Ls 300.
9.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt ziņas par projektā plānoto uzstādāmo ierīču atbilstību drošības prasībām.
9.5. Projektus izvērtē 5 punktu sistēmā par katru kritēriju, kurš minēts nolikuma 7. punktā.
9.6. Komisija veic citas darbības, kas izriet no šī nolikuma un citiem tiesību aktiem.
9.7. Komisija 5 darba dienu laikā pēc konkursa informē atbalstīto projektu autorus.
10. Projektu realizēšanas termiņš līdz 2006.gada 20.decembrim.
11. Pēc atbalstīto projektu realizēšanas Cēsu pilsētas domē jāiesniedz:
11.1. Saturiskā atskaite uz 1(A4 formāta) lapas(norādot, kā īstenoti projekta mērķi) un 3 fotogrāfijas(kuras ataino projekta realizācijas rezultātu).
11.2 Finansu atskaite ar ieņēmumu un izdevumu daļas sīku atšifrējumu. 

Pielikumā NR.1: Projekta veidlapa uz 6 lpp.

 

Pielikums NR.1
projektu konkursam

“Bērniem piemērota vide”.

 

Projekta pieteikums konkursam
“Bērniem piemērota vide”.
 

Saskaņā ar nolikumu projekts jāiesniedz līdz 2006.gada 31.martam (ieskaitot ) Cēsu Pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs .

1.daļa.Projekta kopsavilkums.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzēja skola, iestāde
Projekta konsultanta vārds, uzvārds, tālruņa Nr.

 

Projekta autori:

Vārds, uzvārds, klase
Vārds, uzvārds, klase
Vārds, uzvārds, klase
Vārds, uzvārds, klase
Vārds, uzvārds, klase

Tabulu nepieciešamības gadījumā var papildināt

 

Projekta kopsavilkums

Norādiet, kā jums trūkst apkārtnē un ko jūs vēlaties izmainīt. Nepārsniedziet šeit atvēlēto laukumu – ne vairāk kā 13 līnijas.

 

2.daļa. Projekta apraksts.

Kāda ir problēma?

Aprakstiet to problēmu, kuru Jūs esat nolēmuši risināt.

Kādā veidā esat nolēmuši problēmu atrisināt un kāds būs rezultāts? Kas būs ieguvēji?

Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu.

Kas un ko darīs?

Miniet visus pasākumus, kādā veidā jūs domājat izmainīt risināmo problēmu. Norādiet atbildīgo par pasākumu un izpildes laiku. Atsevišķās darbības numurējiet.
Piemēram:

1.Krūmu izciršana skolas parkā.

N.p.k.

Pasākums

Atbildīgais

Laiks

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tabulu nepieciešamības gadījumā var papildināt

 

Kādi ir projekta realizēšanas paredzamie rezultāti?

Norādiet, kas būs mainījies, kad būsiet realizējuši projektu?

 

3.daļa. Projekta finansējums.

Norādiet, kādām vajadzībām un cik daudz naudas būs nepieciešams, lai projektu realizētu.

N.p.k. Naudas izlietošanas mērķis

Līdzfinansējums

Projekta iesniedzēju līdzfinansējums Prasītā summa no Cēsu pilsētas domes
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Pie projekta iesniedzēja līdzfinansējuma jānorāda gan summa, gan līdzfinansētājs.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
06.03.2006., Cēsīs 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
02.03.2006.,prot.Nr.5, 21.punkts
Lēmums Nr. 109

Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2006.gada vasaras nometņu organizēšanas konkursa

NOLIKUMS

1. Konkursa organizētājs
Cēsu pilsētas dome

2. Konkursa mērķis

Veicināt Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras mēnešos, organizējot vasaras nometnes.

3. Konkursa dalībnieki
Cēsu rajona un Cēsu pilsētas vispārizglītojošās skolas

4. Konkursa noteikumi

* Nometnes vadītājs : persona, kas apguvusi Izglītības un Zinātnes ministrijas akreditētu nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi attiecīgu apliecību.
* Organizējot nometni jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība”.
* Nometnes dalībnieki : Cēsu pilsētas skolēni no 7 – 18 gadu vecumam.
* Nometnes darbības laiks : no 2.jūnija līdz 24.augustam (vienas vai vairāku nedēļu nometnes, dienas vai diennakts nometnes).
* Nometnes veids : jaunrades, sporta un tūrisma, darba un atpūtas, atpūtas un piedzīvojumu u.c. saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība”.
Par nometni netiks uzskatīta nometne, kura organizēta atsevišķas skolas kora, deju kolektīva vai kādu cita pulciņa dalībniekiem.
* Dalības maksa obligāta katram nometnes dalībniekam.

5. Projekta pieteikums.
Projekta pieteikums sastāv no :

* Vasaras nometņu konkursa pieteikuma (veidlapa pielikumā).
* Projekta apraksta, budžeta tāmes un tās pamatojuma, norādot finansu avotus.
* Nometnes vadītāja un projektā iesaistīto personu CV.
* Nometnes vadītāja kursu apliecības kopija.

Projekta aprakstā nepieciešams ietver šādu informāciju :

* Nometnes mērķi un uzdevumi.
* Nometnes darbības programma.
* Paredzamie rezultāti,
* Nometnes izdevumu un ieņēmumu tāme

6. Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumi jāiesniedz Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs Iedzīvotāju apkalpošanas centrā līdz 2005.gada 31.martam.

7. Konkursa pieteikumu izskatīšanu veic komisija, kura izveidota ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.
Pieteikumi tiks izskatīti 10 dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

8. Atskaites :

* saturiskā atskaite uz 1 (A4 formāta) lapas iesniedzama Izglītības nodaļā 4 (četru) nedēļu laikā pēc nometnes.

* Finansu atskaite iesniedzama Finansu nodaļā 2 (divu) nedēļu laikā pēc nometnes.
Informācija pa tālruni 4121009.

Pielikums Nr.1
Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu
2006.gada vasaras nometņu
organizēšanas konkursa nolikumam

VASARAS NOMETŅU KONKURSA PIETEIKUMS

 1. Nometnes nosaukums
 2. Nometnes organizatora pilns nosaukums
 3. Nometnes vadītājs – vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, tālrunis, e-pasts
 4. Nometnes vadītāja pieredze
 5. Nometnes vadītāja apliecības izdošanas gads
 6. Nometnes norises laiks (konkrēti datumi)
 7. Nometnes norises vieta
 8. Plānotais dalībnieku skaits nometnē
 9. Mērķauditorija / norādīt arī dalībnieku vecumu/
 10. Dalības maksa vienam dalībniekam par visu nometnes laiku
 11. Nometnes veids /norādīt dienas vai diennakts/

Pielikums Nr.1
Cēsu pilsētas domes sēdes
02.03.2006.,prot.Nr.5, 45.punkts
Lēmums Nr. 133

Publiskās apspriešanas par apbūvi degvielas uzpildes stacija Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs’’, pieņemts 05.01.2006. , sēdes protokols Nr. 1, § 1.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 20.01.2006. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 17.02.2006.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;
5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.

REZULTĀTI. 

6.Pavisam kopā saņemti 11 (9 derīgi) viedokļi no
6.1.domes mājas lapas saņemti 10 viedokļi:

Jānis Vilders
Aiga Pētersone
Andris Pētermanis
Iveta Kire
Andris Jakovļevs
Viktors Jakovļevs
Dzintra Jakovļeva
Agnis Markitāns

no saņemtajiem 10 viedokļiem
2 – pozitīvi;

6-negatīvi;
1- ievietots divas reizes;
1- nav parakstīts

__________________

derīgi 8

6.2. atbildīgā sekretāra e-pastā viens negatīvs viedoklis;
6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām nav viedokļa;

7. 30.01.2006. saņemts VUGD galvenā ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes būvniecības uzraudzības nodaļas tehniskie noteikumi Nr. 22/1-33-6;
8. 01.02.2006. saņemts Valts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes vēstule Nr. 8.5.-5./346 sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums Nr. 420100-96-2006.
9. 14.02.2006. saņemts Vides pārraudzības Valsts biroja lēmums Nr. 90 ‘’Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.’’

SECINĀJUMI

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par apbūvi degvielas uzpildes stacijai Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs.
8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par apbūvi degvielas uzpildes stacija Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

2 pozitīvi - 22,22%
7 negatīvi - 77,78%

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs: Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS

 

Pielikums Nr. 1
Cēsu pilsētas domes sēdes
02.03.2006.,prot.Nr.5, 47.punkts
Lēmums Nr. 135

Uzaicinājums investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei

1. Cēsu pilsētas dome aicina juridiskas un fiziskas personas pieteikt attīstības projektus realizācijai un investīcijām šādos neapbūvētos zemes gabalos (sīkāku informāciju par zemes gabaliem skatīt pielikumā):

 • Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielā 16
 • Ielejas ielā 5
 • Krasta ielā 1/3
 • Krūmiņu ielā 7
 • Lenču ielā 38A
 • Priekuļu ielā 21
 • Valmieras ielā 24
 • Zeltkalna ielā 9
 1. Attīstības projektu idejas priekšlikumu atsevišķi par katru zemes gabalu iesniegt Cēsu pilsētas domē rakstiskā veidā (datordrukā) uz ne vairāk kā divām A4 formāta lapām, kurā nepieciešams iestrādāt šādus aspektus:
   1. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti (mērķis)
   2. Finansu piedāvājums (projektēšanas un plānoto būvdarbu izpildes laiks un plānoto investīciju apjomu un izpildes termiņi)
   3. Projekta atbilstība Cēsu pilsētas attīstības plānam un teritorijas plānojumam (kā plānotais projekts atbilst Cēsu pilsētas attīstības plānā noteiktajiem stratēģiskajiem virzieniem un kā atbilst teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas veidam)
   4. Vai un kādas ir paredzētas investīcijas apkārtējās teritorijas infrastruktūras attīstībā
   5. Cilvēkresursu piesaiste, nodarbinātības veicināšana (cik un kādas jaunas darba vietas paredzēts izveidot)
   6. Attīstības projektā izmantojamo tehnoloģiju apraksts un plānoto izejvielu un atkritumu apraksts (ja ir plānota ražošana, aprakstīt vai un kādas modernās tehnoloģijas projektā paredzēts izmantot un to atbilstība vides prasībām)
   7. Ainavas un pilsētas vizuālās kvalitātes uzlabošana (apzaļumošanas koncepcija un teritorijas izmantošanas eksplikācija, aprakstīt kā paredzēts nodrošināt projekta iekļaušanos pilsētas ainavā)
   8. Konspektīvs apraksts par pretendenta iepriekšējo pieredzi attīstības projektu īstenošanā;
 2. Pieteikumi tiks izskatīti katram zemes gabalam atsevišķi.
  1. Par zemes gabaliem, kur tiks iesniegts vairāk kā viens pieteikums tiks rīkots atklāts ideju konkurss par iespēju nomāt zemi ar apbūves tiesībām.
  2. Par zemes gabaliem, kur tiks iesniegts neviens vai viens pieteikums, pieteikumu laiks tiks pagarināts un attīstības piedāvājumu idejas tiks izskatītas individuāli.
 3. Piedāvājumu iesniegšana un noformēšana:
  1. dokumentiem jābūt vienā eksemplārā latviešu valodā un noformētam atbilstoši LR spēkā esošajām lietvedības prasībām.
  2. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: „Attīstības/investīciju piedāvājums zemes gabalam (adrese)”. Neatvērt līdz 2006.gada 2.jūnijam.
  3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2006. gada 2. jūnija plkst. 16.00 Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, LV-4101 Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.
 4. Cēsu pilsētas dome garantē, ka iesniegtais materiāls tiks izmantots darba vajadzībām un tajā iekļautā informācija netiks izpausta trešajām personām.

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
02.03.2006., prot.Nr. 5, 39.punkts
Lēmums Nr. 127 

Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 4
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 20
„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un likuma „Par pašvaldību budžetiem”

 

Izteikt Cēsu pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 20 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” 1., 2., 3., 4., 5., 6. punktus šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam ieņēmumos 7 552 007 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam izdevumos 7 509 327 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 52 706 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
 2. Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu no rajona padomes 94 467 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
 3. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 941 481 latu apmērā un izdevumos 1 922 645 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
 4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 4. „
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv