Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  -- Uzraudzības sistēma
  -- Esošās situācijas raksturojums
  -- Attīstības stratēģija
  -- Investīciju plāns
  -- Vides pārskats
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam> Esošās situācijas raksturojums> Komunālā saimniecība

- Izglītība un tālākizglītība
- Ievads
- Esošās situācijas raksturojums
- Iedzīvotāji
- Pilsētas pārvalde
- Kultūrvide
- Komunālā saimniecība
- Enerģētika
- Veselība
- Sociālā palīdzība un pakalpojumi
- Transports un satiksme
- Tūrisms
- Informācijas sabiedrība
- Valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijas
- Kopsavilkums
- Sports
- Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
- Dabas vide un vides infrastruktūra

Komunālā saimniecība


Ūdenssaimniecība

  Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsīs nodrošina Cēsu pilsētas SIA „Vinda“. Pilsētā ir divas neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas – viena apkalpo Cēsu pilsētas lielāko daļu, bet otra Cīrulīšu rajonu. Abās sistēmās lieto pazemes ūdeni, kuru iegūst no četrām lieljaudas artēziskām akām, ar kopējo debetu 417 m3/h. Pilsētas ūdens attīrīšanas iekārtas atklātas 2001.gadā. iekārtu jauda 10 200 m3/d un ūdens pēc attīrīšanas atbilst ES un Sabiedrības veselības aģentūras prasībām un kritērijiem.

  Ūdensvada tīkla kopgarums ir apmēram 72 km. Lielākā daļa cauruļu ir no ķeta un tērauda, jaunākās caurules ir no plastmasas. Ūdensvada cauruļvadi ir izbūvēti laika posmā no 1949.gada. atsevišķās ielās cauruļvadu tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts. Precīzs cauruļvadu stāvoklis un tīklu noslogotība ir noteikta veicot korodivitātes izpēti un modelējot ūdensvada tīklu. Pamatojoties uz izpētes datiem tiek īstenots ISPA projekta, kura ietveros tiek veikta ūdensvada rekonstrukcija un strupceļu likvidēšana ūdensvadā. Ir izstrādāts ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas tehniskais projekts, kurā paredzēts turpināt ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un attīstību.

  Mājsaimniecības, kas nav pieslēgtas centralizētās ūdensapgādes sistēmai, galvenokārt izmanto privātās gruntsūdens akas. Šīs akas parasti ir seklas, līdz ar to ūdenim ir augsts nitrātu saturs un tas ir ļoti neaizsargāts pret mikrobioloģisko piesārņojumu. Nereti cēsnieki kā dzeramo ūdeni izmanto avotu ūdeni. Koplietošanā esošo avotu izteces vietas netiek aizsargātas no piesārņojuma. Avotu ūdens kvalitāti laboratorijās periodisko pārbauda tikai skolēnu un studentu vides projektu laikā.

   Kanalizācijas sistēma

  Centralizētā kanalizācijas sistēma Cēsīs pašlaik apkalpo apmēram 82% no pastāvīgiem iedzīvotājiem. Cēsīs galvenokārt ir pašteces saimnieciskās kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 52,2 km. Kanalizācijas sistēmā darbojas divi spiedvadi un divas sūknētavas. Cēsīs darbojas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras tika nodotas ekspluatācijā 1996.gadā. tās darbojas ar aktīvajām dūņām, ietverot areāciju un nostādināšanu un to projektētā jauda ir 12 000 m3/dnn, bet faktiskais notekūdeņu daudzums ir mazāks. Pilsētas teritorijā ir vairākas decentralizētās NAI, kas savāc notekūdeņus no viena vai vairākiem rūpnieciskiem, sabiedriskiem vai dzīvojamajiem objektiem. Vairākos pilsētas savrupmāju rajonos un vietās, kur īpašumi nav pieslēgti kanalizācijas tīklam, tiek izmantoti izvedami krājrezervuāri vai nosēdakas. Nosēdaku nehermētiskums un krājrezervuāru sliktais tehniskais stāvoklis veicina gruntsūdeņu piesārņojumu.

   Kapsētas

   Cēsu pilsētā atrodas 5 kapsētas, no kurām trīs ir slēgtas un tikai vienā – Meža kapos – tiek ierādītas jaunas apbedīšanas vietas un Bērzaines kapos apbedījumi tiek veikti tikai ģimenes kapavietās un jaunas netiek ierādītas. Kopā kapu teritorijas aizņem 7,3 ha. Cēsīs 2005.gadā tika izveidota Sīkdzīvnieku kapsēta, kurā līdz 2008.gada sākuma ir veikti 82 apbedījumi.

   Atkritumu apsaimniekošana

   Cēsu pilsētā atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006. – 2013. gadam.

   Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu pilsētas teritorijā veic trīs operatori: SIA ZAOO, SIA Ragn Sells, SIA Jumis.

   Saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem datiem 2007.gadā Cēsu pilsētā savākti 48 515 m3 atkritumu, no tiem šķirotie 9916 m3. vidējais atkritumu daudzums no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir 1,3 m3 uz vienu iedzīvotāju gadā. Apmēram 40% no kopējiem atkritumiem sastāda atkritumi, kas savākti no ražošanas uzņēmumiem un apkalpojošās sfēras organizācijām.

   Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanu pilsētā ir izveidoti EKO laukumi un EKO punkti, kuros bez maksas ir iespējams nodot šķirotos atkritumus. Katru gadu pilsētā plaši tiek atzīmētas vides dienas, lielu akcentu liekot arī uz atkritumu šķirošanu un ilgtspējīgu atkritumu sistēmas ieviešanu.

   Kopumā atkritumu apsaimniekošanas sistēma normatīvajos aktos ir sakārtota, tomēr praktiski reālajā dzīvē ir mājsaimniecības, kurām nav noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, nav pietiekami sakārtota bīstamo atkritumu savākšana, u.c. Katru gadu tiek atklātas un likvidētas jaunas nelegālās, iedzīvotāju izveidotās, lokālās atkritumu izgāztuves. Tāpat ir nepieciešams izveidot organisko atkritumu savākšanas laukumu.

   
  © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv