Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 11.jūlijs   Vārda dienu svin: Leonora, Svens
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2


Cēsu pilsētas domes sēdē
2006.gada 19.janvārī

PROTOKOLS Nr. 2
PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

1. Par zemes gabala Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs, lietošanas mērķi
2. Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
3. Par Cēsu 2.pamatskoolas nolikuma apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.03.1999.sēdes lēmumā „Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrēšanas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšana (prot.Nr.5, lēmums Nr.153)

5. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
6. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.3 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
7. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.4 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
8. Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu
9. Par transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas atļauju izsniegšanas kārtību, preču iekraušanai un izkraušanai Cēsu pilsētā
10. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā
11. Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu
12. Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai.
13. Par individuālā darba reģistrāciju
14. Par publiskās – privātās partnerības pilotprojekta „Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti” realizēšanu
15. Par Cēsu 2.vidusskolas medicīnas māsu
16. Par ilgtermiņa aizņēmumu pilsētas ielu, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcijai
17. Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pamatskolas būvniecības pabeigšanai
18. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” apstiprināšanu.
19. Par pirmpirkuma tiesībām
20. Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, un Lāču ielas posmu sadalīšanu, apvienošanu un ielas posma nosaukuma maiņu.
21. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumā „Par Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas sastāvu”
22. Par domes priekšsēdētāja vietnieka A.MIHAĻOVA atvaļinājumu

 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.5
(prot.Nr.2)

Par zemes gabala Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs,
lietošanas mērķi

________________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1480 (02.09.2005.) uz Evas Staltmanes, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.720 (prot.Nr.18) zemes gabalam Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves uzturēšana.

2005.gada 19.decembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts zemes gabala Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs, īpašnieces Evas Staltmanes pilnvarotās personas Ineses Osītes, iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabalam lietošanas mērķi, jo daļu no namīpašuma aizņem veikals.

Izskatot I.Osītes iesniegumu (reģ.Nr.2432/1-23; 19.12.2005.), ievērojot to, ka izstrādāts vienģimenes dzīvojamās mājas Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs, daļas rekonstrukcijas projekts, kurā paredzētas tirdzniecības telpas šajā namīpašumā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 6.janvāra atzinumu Nr.2 (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

Noteikt zemes gabalam Lielā Skolas ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2111), sekojošus zemes lietošanas mērķus - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 109 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) -29 m².

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.6

(prot.Nr.2)

 

Par Cēsu ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.01.2006.,prot.Nr.1) sēdes atzinumu,

Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktorei atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.7
(prot.Nr.2)

Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu 2.pamatskolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.01.2006.,prot.Nr.1) sēdes atzinumu,

Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.8
(prot.Nr.2)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11. 03.1999. sēdes lēmumā ‘’Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrēšanas kārtību Cēsu pilsētā ‘’ apstiprināšana’’ (prot. Nr. 5, lēmums nr. 153)

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.01.2006. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
Grozīt Noteikumu ‘’Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrēšanas kārtību Cēsu pilsētā’’ šādus punktus un izteikt tos šādā redakcijā:

1.2.juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
2.1.Cēsu pilsētas domei un apsaimniekotājam (t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) adresēts iesniegums ar lūgumu atļaut ierīkot konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;
2.2. juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
2.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts;

3.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kurš atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā;

9.4.Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes atzinumu;
9.5.pilsētas SIA ‘’Vinda’’ atzinumu par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves atbilstību tehniskajiem normatīviem (noteikumiem);
9.7. Valsts aģentūras ‘’Sabiedrības veselības aģentūra’’ Valmieras filiāles atzinumu;
9.8. VAS ‘’Latvijas Valsts Ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas slēdziens, ja tas ir nepieciešams;
9.9.līgums ar juridisku personu, kurai ir Cēsu pilsētas domes atļauja atkritumu izvešanai Cēsu pilsētā ;
9.10.Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums, kur tas ir nepieciešams;
16.Juridiskās un fiziskās personas šajos noteikumos ietverto darbību realizēšanā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.9
(prot.Nr.2)

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmuma 19.punktu „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam, kas notika no 21.11.2005. līdz 31.12.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.01.2006. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.2 redakciju par galīgo redakciju, saskaņā ar pielikumu.
  2. Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumus Nr.2 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinumu saņemšanai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.10
(prot.Nr.2)

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.3 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmuma 20.punktu „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam, kas notika no 21.11.2005. līdz 31.12.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.01.2006. Tautsaimniecības komitejas (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.3 redakciju par galīgo redakciju, saskaņā ar pielikumu Nr.5
  2. Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumus Nr.3 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinumu saņemšanai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.11
(prot.Nr.2) 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.4 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmuma 21.punktu „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam, kas notika no 21.11.2005. līdz 31.12.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.01.2006. Tautsaimniecības komitejas (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.4 redakciju par galīgo redakciju, saskaņā ar pielikumu.
  2. Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumus Nr.4 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinumu saņemšanai.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.12
(prot.Nr.2)

 

Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu

_______________________________________________________

Izskatot Ēvalda Alkšņa iesniegumu (reģ.Nr.2516/1-23; 29.12.2005.) par zemes nomu Rīgas ielā 105, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsēta domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 5.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Iznomāt ĒVALDAM ALKSNIM, zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu, saskaņā ar klāt pievienoto skici , no 2006.gada 1.februāra līdz 2006.gada 31.decembrim;
 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 4000 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība (0105);
 4. Zemes nomu noteikt 2 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.13
(prot.Nr.2)

 

Par transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas atļauju izsniegšanas kārtību, preču iekraušanai un izkraušanai Cēsu pilsētā

________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas darba grupas 03.01.2006. (protokols Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.01.2006. (prot. Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieku izsniegt juridiskajām un fiziskajām personām apstāšanās un stāvēšanas atļaujas transporta līdzekļiem preču iekraušanai – izkraušanai līdz 30 minūtēm, ceļa zīmes 301., 326. ar papildzīmi 842. „Ar pašvaldības policijas atļaujām” darbības zonā, Cēsu pilsētā.
 2. Ikgadējās atļaujas tiek izsniegtas līdz esošā gada 31.decembrim, neatkarīgi no atļaujas izsniegšanas datuma.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.14
(prot.Nr.2)

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.01.2006. (sēdes prot. Nr.1) un domes Finanšu komitejas 05.01.2006. (sēdes protokols Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Ar 2006.gada 19.janvāri :

1. izveidot jaunas amata vienības šādās Cēsu pilsētas domes nodaļās :
1.1. Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā - vienu amata vienību – jurists . Kods pēc profesiju klasifikatora 2429 02.
1.2. Cēsu pilsētas domes Sociālajā nodaļā - vienu amata vienību – sociālais darbinieks darbam ar bērniem un ģimeni . Kods pēc profesiju klasifikatora 3460 04.
2. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas telpu uzkopšanai (07.12.2005.) lēmumu likvidēt Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļā 2 amata vienības - apkopējs.
3. Uzdot domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.ĶIEĢELE) veikt atbilstošus grozījumus domes amata vienību sarakstā.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.15
(prot.Nr.2)

 

Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu

___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.01.2006.., prot.Nr.1) un Finanšu komitejas (05.01.2006.., prot.Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumu „Par maksas pakalpojumu noteikšanu” (protokols Nr.4, §19).
 2. Apstiprināt izglītības iestāžu maksas pakalpojumus, saskaņā ar pielikumu .

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.18
(prot.Nr.2)

 

Par Publiskās – privātās partnerības pilotprojekta
„Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti „ realizēšanu

__________________________________________________________

Pamatojoties uz 2005.gada 13.oktobrī noslēgto sadarbības līgumu Nr. LIAA SAD-05/14, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi un V/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par publiskās - privātās partnerības pilotprojekta „Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti realizēšanu”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Konceptuāli atbalstīt SIA „Ernest & Young Baltic” izstrādāto pētījumu par projekta „Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti” realizēšanas iespējamajām publiskās – privātās partnerības shēmām.
 2. Sadarbībā ar LR Ekonomikas ministrijas V/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” meklēt iespējas saņemt iztrūkstošo finansējumu projekta „Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti” īstenošanai pēc publiskās - privātās partnerības modeļa: Projektē – būvē – finansē – apsaimnieko, kas augšminētajā Pētījumā identificēts kā ekonomiski pamatotākais publiskās - privātās partnerības veids.
 3. Ja neizdodas piesaistīt nepieciešamo finansējumu šī lēmuma 1.punktā minētā projekta īstenošanai, organizēt projekta īstenošanu pieejamā finansējuma ietvaros, šai nolūkā, organizējot projekta ieviešanai nepieciešamās procedūras un citas aktivitātes.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.20
(prot.Nr.2)

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu pilsētas ielu, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcijai

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 000 000,00 ( viens miljons lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Cēsu pilsētas ielu seguma, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcijai.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2023.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada janvārī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.21
(prot.Nr.2)

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pamatskolas būvniecības pabeigšanai

_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 430 000,00 (četri simti trīsdesmit tūkstoši lati) ar Valsts kases noteikto procentu likmi, lai nodrošinātu līdzfinansējumu jaunas pamatskolas būvniecības pabeigšanai.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2023.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.22
(prot.Nr.2)

Par saistošo noteikumu Nr.1
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” apstiprināšanu

___________________________________________________________________

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 7.pantu

Cēsu pilsētas dome nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.1” Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.24
(prot.Nr.2)

Par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, un Lāču ielas posmu sadalīšanu, apvienošanu un ielas posma nosaukuma maiņu

______________________________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder nekustamie īpašumi Lāču ielā 10, Cēsīs (sastāvošs no zemes gabala ar platību 5536 m2 un vienas nedzīvojamas ēkas - sporta nama, kad.nr.4201 004 0623), Lāču ielā 12, Cēsīs (sastāvošs no zemes gabala ar platību 3964 m2 un vienas nedzīvojamas ēkas - sporta ēkas, kad.nr.4201 004 0639), un divi Lāču ielas posmi (sastāvoši no zemes gabaliem ar platību 1056 m2 un 734 m2, kad.nr.4201 004 0640 un 4201 004 0644).

Ievērojot to, ka ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma 46.punktu (prot.Nr.20) nolemts risināt jautājumu par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, un Lāču ielas (kad.nr. 4201 004 0640 un 4201 004 0644) atsavināšanu kā vienotu objektu, kā arī to, ka ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra sēdes lēmuma 6.punktu (prot.Nr.2) Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.3, kas skar šo teritoriju, pirmā redakcija ir apstiprināta par galīgo redakciju, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 13.janvāra sēdes atzinumu Nr.11 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Veikt izmaiņas nekustamo īpašumu Lāču iela 10, Lāču iela 12 un Lāču iela (kad nr. 4201 004 0640 un 4201 004 0644) sastāvā un robežās saskaņā ar plāna skici (pielikums );
 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Lāču ielā 12 (kad.nr.4201 004 0639) divus zemes gabalus:
  1. Zemes gabalu ar jaunu adresi Lāču iela 12A, kurš perspektīvā paredzēts pievienošanai nekustamajam īpašumam Saulrītu ielā 13A;
   1. Zemes gabala platība 295 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
   2. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);
  2. Zemes gabalu ar jaunu pagaidu adresi Lāču iela 12B, kurš nepieciešams ielas izbūvei:
   1. Zemes gabala platība 140 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
   2. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
 3. Atdalīt no nekustamā īpašuma Lāču iela (kad.nr.4201 004 0644), zemes gabalu ar jaunu pagaidu adresi Lāču iela 12C, kurš paredzēts pievienošanai nekustamajam īpašumam Lāču ielā 10;
  1. Zemes gabala platība 325 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);
 4. Atlikušajai zemes gabala Lāču iela (kad.nr.4201 004 0644) daļai mainīt nosaukumu, piešķirot nosaukumu Saulrītu iela;
  1. Zemes gabala platība 409 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
  3. Pieņemt zināšanai, ka, pēc Saulrītu ielas pārējo posmu reģistrācijas zemesgrāmatā, tie apvienojami vienā zemes gabalā;
 5. Pievienot nekustamajam īpašumam Lāču ielā 10 (kad.nr.4201 004 0623), nekustamos īpašumus Lāču ielā 12, Lāču ielu - posmu ar kad.nr.4201 004 0640, un no Lāču ielas posma ar kad.nr. 4201 004 0644 atdalīto zemes gabalu ar pagaidu adresi Lāču iela 12C;
  1. Apvienotā zemes gabala platība 10446 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);
  3. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas Saulrītu ielā 13 daļa, zemes gabalu šķērso gāzes vads, kā arī dzīvojamā rajona “Vecozoli”, (Priekuļu pagastā) inženierapgādei projektētās komunikācijas, kuras kā konkrēti apgrūtinājumi zemes gabalam Lāču ielā 10 zemesgrāmatā ierakstāmi pēc to izbūves;
 6. Pievienot nekustamajam īpašumam - zemes gabala ar līdzšinējo nosaukumu Lāču iela - kad.nr.4201 004 0644 - daļai, tagad Saulrītu ielai, zemes gabalu ar pagaidu adresi Lāču iela 12B;
  1. Apvienotā zemes gabala platība 549 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.25
(prot.Nr.2)

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumā
„Par Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas

komisijas sastāvu”

_______________________________________________________

Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 05.01.2006. rakstu (Nr.2A-51/11), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Grozīt 26.05.2005. lēmuma „Par Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas sastāvu” 2.punktā apstiprināto komisijas sastāvu šādi:
   1. izslēgt no komisijas sastāva Maiju PRIEDĪTI, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes Cēsu biroja kadastra inženieri;
   2. iekļaut komisijas sastāvā Irmu ŠĪRANTI, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas zemes ierīcības inženieri.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 19.janvārī Nr.26
(prot.Nr.2)

 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka A.MIHAĻOVA atvaļinājumu

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dome priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA iesniegumu un LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.pnata 2.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM no 2006.gada 30.janvāra līdz 2006.gada 12.februārim (ieskaitot) ikgadējā atvaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedēļas .
  2. Domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumus šajā laikā saskaņā ar nolikumu pildīs domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
19.01.2006.,prot.Nr.2, punkts Nr.2
Lēmums Nr.6

CĒSU PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS

NOLIKUMS

I Vispārīgie noteikumi

 1. Cēsu pilsētas ģimnāzija (turpmāk tekstā – Skola) ir Cēsu pilsētas domes dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējā vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
 2. Skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar izglītības jautājumiem.
 3. Skolai ir zīmogi ar papildinātā mazā Valsts ģerboņa attēlu un Cēsu pilsētas mazo ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas.
 4. Skolai ir norēķinu konti bankā.
 5. Skolai ir sava simbolika – karogs, dziesma un logo.
 6. Skolas juridiskā adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, LV 4101.
 7. II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 8. Skolas darbības mērķis ir:
  1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām
 9. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
 10. Skolas galvenie uzdevumi ir:
  1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;
  2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;
  6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

  III Īstenojamās izglītības programmas

 11. Mācību un audzināšanas darbu reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts Vispārējās vidējās izglītības standarts.
 12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
  1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā (valodu) izglītības programma – kods 12012111;
  2. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programma – kods 12013111;
  3. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programma – kods 31012111;
  4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31011011;
  5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma – kods 31013011;
  6. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (ekonomikas un politikas) izglītības programma – kods 31012311;
  7. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma – kods 31014111.
 13. Skolas izstrādā savas izglītības programmas likumdošanā noteiktā kārtībā.
 14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē Skolas Metodiskā padome un apstiprina direktors.
 15. Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības programmām, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina direktors un saskaņo Izglītības pārvalde.
 16. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors.
 17. Pēc vecāku pieprasījuma Skola izstrādā speciālās izglītības programmas.
 18. IV Izglītības procesa organizācija

 19. Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek Ministru Kabineta noteiktā kārtībā.
 20. Skolēnu uzņemšana 7.klasēs notiek Ministru Kabineta noteiktā kārtībā, ņemot vērā viņu zināšanas Valsts pamatizglītības standarta apguvē, pamatojoties uz direktora apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem.
 21. Izglītojamā uzņemšana Cēsu pilsētas ģimnāzijas 10.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstu un iestājpārbaudījumu rezultātus pamatizglītības kursa apjomā atbilstoši izvēlētajai mācību programmai, pamatojoties uz direktora apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem.
 22. Izglītojamo uzņemšana Cēsu pilsētas ģimnāzijas 11., 12.klasēs notiek konkursa kārtībā ņemot vērā Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstu, skolēna sekmes iepriekšējā mācību gadā vai semestrī (pēc liecības) un iestājpārbaudījuma rezultātiem atbilstoši izvēlētajai programmai.
 23. Uzņemšanas komisiju ar rīkojumu nosaka ģimnāzijas direktors, kurš arī apstiprina komisijas lēmumu.
 24. Ar uzņemtajiem 10.-12.klašu skolēniem un viņu vecākiem skola slēdz trīspusēju līgumu.
 25. Otrā semestra pēdējā nedēļā tiek organizēti skolas noteiktie pārbaudes darbi 7., 8., 10., 11.klašu skolēniem. Tos pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma nosaka skolas direktors.
 26. Ja 10. – 12.klašu skolēniem semestrī vai gadā vairāk nekā 2 priekšmetos vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, nav vērtējuma vai arī neattaisnoti kavēto stundu skaits pārsniedz 20, pedagoģiskā padome var lemt par skolēna atskaitīšanu no Cēsu pilsētas ģimnāzijas, piedaloties skolēnam un viņa vecākiem, iepriekš informējot vecākus.
 27. Skolēna pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības programmas uz citu notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēna (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu, Pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu.
 28. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
 29. Saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 7. – 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.
 30. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums:
  1. 7.-8.klasē neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem un atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”;
  2. 10.-11.klasē atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.
 31. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts skolēna liecībā.
 32. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums klasē ir 40 minūtes.
 33. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 34. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.
 35. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
 36. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.
 37. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
 38. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.
 39. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
 40. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, Skola strādā vienā maiņā.
 41. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Metodiskā padome, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā.
 42. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama izglītošanās ārpus izglītības iestādes, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem “Par kārtību kādā notiek ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”.
 43. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām:
  1. 7. – 9. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā; ētikā, civilzinībās un veselības mācībā - ieskaitīts vai neieskaitīts;
  2. 10. – 12. klasēs skolēnu mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā, veselības mācībā vērtē “i” vai “ni”.
 44. 7.- 8. un 10.-11. klašu skolēni katra semestra beigās saņem normatīvajos aktos apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.
 45. 9. un 12. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā.
 46. Ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 3 mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu gadā, zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību un informē par turpmākās izglītības iespējām.
 47. Ja 12. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 2 mācību priekšmetos gadā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību un informē par turpmākās izglītības iespējām.
 48. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina Izglītības satura un eksaminācijas centra (turpmāk – ISEC) izdots sertifikāts.
 49. 9. un 12. klašu skolēni, kuri apguvuši izglītības programmu, saņem attiecīgi apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
 50. V Metodiskās komisijas

 51. Valsts pamatizglītības standartā, valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – Komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Komisiju nolikumu, Komisiju darbu vada direktora vietnieks mācību darbā un koordinē Metodiskā padome.
 52. Metodisko komisiju uzdevumi:
  1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt;
  2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c. grafiku mācību gadam;
  3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem;
  4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;
  5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību;
  6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt to rezultātus u.tml.;
  7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai ar rīkojumu izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.

  VI Metodiskā padome

 53. Metodisko padomi (turpmāk – Padome) veido: direktors, Komisiju vadītāji, Skolas bibliotekārs, psihologs, direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.
 54. Padomes darbu nosaka direktora apstiprināts nolikums.
 55. Padomes uzdevumi:
  1. koordinēt metodisko komisiju darbu;
  2. noteikt prioritāros metodiskā darba un skolotāju tālākizglītības virzienus;
  3. sagatavot priekšlikumus Skolas izglītības programmu satura pilnveidošanai.

  VII Pedagoģiskā padome

 56. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
 57. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, bibliotekāre un Skolas medmāsa.
 58. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
 59. Pedagoģiskā padome:
  1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
  2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
  3. lemj par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;
  4. lemj par pagarinātā mācību gada noteikšanu skolēniem, kuriem kādā no mācību priekšmetiem vērtējums ir zemāks par 4 ballēm;
  5. lemj par skolēnu atskaitīšanu Izglītības likumā un Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos;
  6. izvērtē skolēnu mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba rezultātus;
  7. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai;
  8. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus;
  9. saskaņo Pedagoģiskās padomes nolikumu, Metodiskās padomes nolikumu, Skolas mācību gada darba plānu un Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem.
 60. Pedagoģiskās padomes lēmumi par skolēnu pārcelšanu nākošajā klasē un par atskaitīšanu no Skolas ir saistoši direktoram. Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar direktora rīkojumu. Pārējiem Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
 61. VIII Skolas vadība

 62. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
 63. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.
 64. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:
  1. vadīt Skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
  2. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;
  3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
  4. nodrošināt Skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
  5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
  6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
  7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
  8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
  10. nodrošināt Skolas padomes un Skolēnu domes darbu;
  11. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
  12. nodrošināt Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par instrukciju apstiprināšanu” pielikuma Instrukcija Nr.2 „Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu (struktūrvienību, programmu) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu” ievērošanu.;
  13. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
  14. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu ;
  15. dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par pamatizglītību atestātiem par vidējo izglītību);
  16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;
  17. nodrošināt skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
  18. organizēt skolēnu ēdināšanu;
  19. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;
  20. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
  21. nodrošināt Skolas un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.
 65. Skolas direktora vispārīgās tiesības:
  1. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
  2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
  3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;
  4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
  5. noteikt saimniecisko darbinieku amata vienību skaitu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprināto štata vienību sarakstu;
  6. direktora īslaicīgas prombūtnes laikā (līdz 3 mēnešiem) direktora pienākumus pilda ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai vietnieka rīkojumu iecelta persona. Ilglaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākums pilda ar Cēsu pilsētas domes lēmumu iecelta persona;
  7. vasaras atvaļinājuma laikā par direktora pienākumu izpildītāju, saskaņojot ar Dibinātāju, var nozīmēt direktora vietnieku saimnieciskajā darbā vai pedagogu, nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību;
  8. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;
  9. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
  10. uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  11. noteikt pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai, darba samaksas lielumam un darba slodzei un izglītības iestādes licencētajā attiecīgās pakāpes un veida izglītības programmā norādītajam apmaksāto stundu skaitam;
  12. apstiprināt mācību priekšmetu programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Skolas darbību reglamentējošos dokumentus;
 66. Direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi:
  1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu;
  2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību;
  3. nodrošināt licencēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu Skolā;
  4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas izglītības procesā, ievērojot valsts izglītības standartu;
  5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;
  6. nodrošināt metodiskā darba vadību;
  7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli;
  8. koordinēt audzināšanas darbu Skolā;
  9. veicināt Skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu;
  10. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
  11. organizēt, vadīt, koordinēt Skolas organizētos pasākumus;
  12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus Skolas darba organizācijā, ārpusklases darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
  13. organizēt IZM un rajona noteiktos pārbaudes darbus;
  14. sekot 7. un 10. klases skolēnu adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
  15. noteikt interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
  16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem;
  17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu tālākizglītības reģistru;
  18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
  19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
  20. detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti darba līgumos.

  IX Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

 67. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
 68. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 69. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktors.
 70. X Skolas padome

 71. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
 72. Skolas padomes sastāvā ir:
  1. skolēnu vecāki (no katras klases viens), kuri vienlaicīgi nav Skolas darbinieki;
  2. seši pedagogi, kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki;
  3. direktors;
  4. divi skolēnu pārstāvji.
 73. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku vidus ievēlēts pārstāvis.
 74. Skolas padomes izveidošanas kārtība: vecākus – padomes locekļus ievēl atklātā balsošanā Skolas vecāku kopsapulcē (ievērojot visu vecumu skolēnu grupu intereses), pedagogus ievēl, atklāti balsojot, Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecāku un skolotāju darbības laiks Skolas padomē – 2 gadi.
 75. Skolas padomes uzdevumi:
  1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību Skolā;
  2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai, saskaņot Skolas attīstības plānu;
  3. piedalīties Skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
  4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties Skolas vecāku sapulcei;
  5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un vecākiem, saskaņot Skolēnu padomes nolikumu. Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem, grozījumiem;
  6. sniegt nepieciešamo palīdzību Skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā;
  7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;
  8. Skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs;
  9. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus IZM, Cēsu pilsētas domei un tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;
  10. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.
 76. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas padomes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu.
 77. Sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota.
 78. Ja kāds no Skolas padomes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.
 79. XI Skolēnu pašpārvalde

 80. Skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Skolēnu dome) ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija. Skolēnu domi ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē;
 81. Skolēnu dome darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru izstrādā pati pašpārvalde, saskaņo Skolas padome un apstiprina direktors;
 82. Skolēnu domes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā;
 83. Skolēnu dome sastāv no 7.-9. un 10.-12. klašu pārstāvjiem;
 84. Skolēnu domes locekļu skaits nav noteikts, tajā jābūt pa vienam pārstāvim no katras klases;
 85. Vienu un to pašu skolēnu par domes locekli var ievēlēt vairākas reizes;
 86. Skolēnu domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī (izņemot brīvlaiku un svētku laiku), un tās sasauc un vada Skolēnu domes prezidents;
 87. Skolēnu domes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Domes sēdē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta balss;
 88. Skolēnu domes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus;
 89. Skolēnu domes galvenie uzdevumi ir:
  1. izstrādāt Skolēnu domes nolikumu;
  2. pārstāvēt skolēnu viedokli Skolas padomē;
  3. saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus;
  4. veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un skolēniem;
  5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā;
  6. veicināt sadarbību ar citām skolām un iestādēm;
  7. piedalīties kārtības uzturēšanā skolā;
  8. sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina Skolas attīstību un augšupeju;
  9. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē;
  10. piedalīties Skolas darbības plānošanā;
  11. pieņemt lēmumus, kas saistoši visiem skolēniem;
  12. izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai;
  13. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem, atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem;
  14. informēt skolēnus par Skolēnu domes darbību;
  15. piedalīties Cēsu pilsētas skolēnu domes darbā un tās organizētajos pasākumos.

  XII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi

 90. Pedagogu vispārīgās tiesības:
  1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u.c. jautājumos;
  2. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c. komisijās;
  3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
  4. saglabājot pamatalgu, 36 stundas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;
  5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;
  6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 91. Pedagogu vispārīgie pienākumi:
  1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
  2. veikt klases audzinātāja pienākumus;
  3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
  4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;
  5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības;
  6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
  7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos;
  8. veikt dežūras Skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba kārtības noteikumiem un apstiprināto grafiku;
  9. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu uzskatus, viedokli, argumentus;
  10. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;
  11. laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;
  12. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;
  13. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos;
  14. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu.
  15. pildīt Skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
 92. Skolas saimnieciskie darbinieki:
  1. Skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Cēsu pilsētas dome;
  2. saimniecisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā “Darba pienākumi un tiesības”.

  XIII Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi

 93. Skolēnu vispārīgās tiesības:
  1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību un vidējo izglītību;
  2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu;
  3. atbilstoši Skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
  4. izveidot Skolēnu padomi, piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolēnu padomes nolikumam;
  5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Cēsu pilsētas skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē;
  6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
  7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
  8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
  10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
  11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas;
  12. saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas un palīdzību;
  13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību Skolā.
 94. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
  1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
  2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību;
  3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus skolas;
  4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;
  5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
  6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;
  7. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
  8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
  9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem;
  10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
  11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu;
  12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.
 95. Skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.
 96. Par sistemātiskiem, rupjiem pārkāpumiem obligātā izglītības vecuma skolēnu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi, var atskaitīt no Skolas ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes lēmumu, iepriekš brīdinot par to vecākus.
 97. XIV Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības un pienākumi

 98. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības:
  1. ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas padomes nolikumam;
  2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
  3. ierosināt veikt pārbaudes Skolā;
  4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus.
 99. Skolēnu vecāku vispārīgie pienākumi: .
  1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
  2. sadarboties ar Skolu un bērna pedagogiem;
  3. ievērot un īstenot bērna tiesības, t.sk. uz obligāto izglītību;
  4. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

  XV Skolas darbību reglamentējošie dokumenti

 100. Skolas nolikums, ko apstiprina Cēsu pilsētas dome;
 101. Skolas attīstības plāns un grozījumi, ko apstiprina Cēsu pilsētas dome;
 102. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina Cēsu pilsētas dome un licencē IZM. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
 103. Darba kārtības noteikumi un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrības vietējo komiteju;
 104. Iekšējās kārtības noteikumi un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu domi;
 105. Skolas padomes nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
 106. Pedagoģiskās padomes nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 107. Skolēnu domes nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
 108. Metodiskās padomes nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 109. Metodisko komisiju nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 110. Skolas bibliotēkas nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors;
 111. Nolikums par arhīvu un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors;
 112. Mācību priekšmetu autorprogrammas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina direktors;
 113. Gada darba plāns un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Cēsu pilsētas domi;
 114. Mācību stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksts, ko apstiprina direktors;
 115. Skolas lietvedības kārtība un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors;
 116. Skolas lietu nomenklatūra un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Arhīvu;
 117. Nolikums par “Vērtēšanas sistēmu 7.-9.klasēs” un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 118. Nolikums par “Ieskaišu sistēmu 10.-12.klasēs” un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 119. Nolikums par rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 120. Nolikums par mājas darbu sistēmu skolā un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 121. Nolikums skolotāju darba algas piemaksas noteikšanai un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 122. Līgums ar 10.klašu skolēniem un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors;
 123. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 124. Nolikums par darbinieku apbalvošanu un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar darba kolektīvu;
 125. Uzņemšanas noteikumi un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.
 126. XVI Skolas finansēšanas kārtība

 127. Skolas finanšu līdzekļus veido:
  1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
  2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
  3. citi finanšu līdzekļi.
 128. Citus finanšu līdzekļus veido:
  1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
  2. Cēsu pilsētas domes apstiprinātie maksas pakalpojumi.
 129. Interešu izglītības programmas tiek finansētas LR likumdošanas noteiktā kārtībā..
 130. Valsts budžeta mērķdotācija nodrošina:
  1. pedagogu darba algas;
  2. 10% kvalitātes piemaksu pie darba algas;
  3. mācību grāmatu iegādi.
 131. Cēsu pilsētas domes budžets nodrošina:
  1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
  2. saimnieciskā personāla darba samaksu.
 132. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.
 133. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.
 134. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
 135. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu, apstiprina direktors un Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomists.
 136. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti.
 137. XVII Skolas saimnieciskā darbība

 138. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
 139. Skolas direktors ir tiesīgs:
  1. slēgt īres un nomas līgumus;
  2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
 140. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultāta gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami tikai:
  1. Skolas attīstībai;
  2. mācību līdzekļu iegādei;
  3. aprīkojuma iegādei;
  4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
  5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai.
 141. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Cēsu pilsētas dome.
 142. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 143. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz Skolas bibliotēkas nolikumu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
 144. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 145. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldē un (vai) IZM.
 146. Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, Skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medmāsa.
 147. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai programmatūrai.
 148. XVII Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

 149. Skolu reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 150. XVIII Grozījumi Skolas nolikumā

 151. Grozījumus skolas nolikumā veic Cēsu pilsētas dome pēc direktora ierosinājumiem.
 152. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Cēsu pilsētas dome.

Cēsu pilsētas ģimnāzijas Nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2005.gada 21.decembrī (lēmums Nr.30).
Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktore G.Bērziņa
2005.gada 28.decembrī

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

19.01.2006.,prot.Nr.2, punkts Nr.3

Lēmums Nr.7

Cēsu 2. pamatskolas

NOLIKUMS

 

I Vispārīgie noteikumi

 1. Cēsu 2. pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Cēsu pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības izglītības programmu un interešu izglītības programmas.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un citi normatīvie akti, kas saistīti ar izglītības jautājumiem.
 3. Skolai ir divi zīmogi. Viens zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni, otrs zīmogs ar Cēsu pilsētas ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas.
 4. Skolai ir norēķinu konti bankā.
 5. Skolai ir sava simbolika - karogs un logo.
 6. Skolas juridiskā adrese: Bērzaines ielā 4, Cēsis, LV-4101

tālr./fakss 4122647

e – pasts: cesis2sk@cesis.edu.lv

 

II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 1. Skolas darbības mērķis ir:
  1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām
 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
 3. Skolas galvenie uzdevumi ir:
  1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmu;
  2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;
  6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

 

III Īstenojamās izglītības programmas

 1. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Skola īsteno Vispārējās pamatizglītības (1.-9.) izglītības programmu kods 21011111.
 2. Skola izstrādā savas mācību priekšmetu programmas likumdošanā noteiktā kārtībā.
 3. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu autorprogrammas. Pedagogu realizētās mācību priekšmetu programmas izvērtē Skolas Metodiskā padome un apstiprina direktors.
 4. Skolas mācību priekšmetu un stundu plāns tiek veidots saskaņā ar Skolas izglītības programmu, pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātiem pamatizglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina direktors.
 5. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors.
 6. Skola var izstrādāt un īstenot citas izglītības programmas, to saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.

 

IV Izglītības procesa organizācija

 1. Skolēnu uzņemšana Skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
 2. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākuma un beigu laikus nosaka Ministru kabinets.
 3. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka skolas direktors pēc saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi.
 4. Saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8.kl., ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.
 5. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē un skolas Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums:
  1. 1.-4.klasē neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”;
  2. 5.– 8.klasē atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.
 6. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts skolēna liecībā.
 7. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 8. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.
 9. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
 10. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks mācību darbā. Pedagogi un skolēni par izmaiņām stundu sarakstā tiek informēti iepriekšējā dienā.
 11. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
 12. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.
 13. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
 14. Skola strādā vienā maiņā. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Mācību stundas garums no 1.-9.klasei ir 40 minūtes.
 15. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.
 16. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Metodiskā padome, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā.
 17. 1.- 4.klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas (turpmāk – PG). PG darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
 18. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama izglītošanās ārpus izglītības iestādes , tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
 19. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām:
  1. 1.– 4. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē:
  2. *) 1.klasē – aprakstoši;

   *) 2.– 3.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā, pārējos priekšmetos – aprakstoši;

   *) 4.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, pārējos priekšmetos – aprakstoši;

  3. 5. – 9. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā; sociālajās zinībās - ieskaitīts vai neieskaitīts.
 20. 1.– 8.klašu skolēni katra semestra beigās saņem normatīvajos aktos apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.
 21. 9.klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā.
 22. Ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 3 mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu gadā zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību ar ierakstu „pamatizglītības apguve turpināma”.
 23. 1.– 9.klasēs skolēna dienasgrāmata ir dokuments, kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp skolēnu, vecākiem un skolotāju. Par tās aizpildīšanu ir atbildīgs skolēns. Klases audzinātājs izskata, veic ziņojumu, kavējumu ierakstus un paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā. 5.– 9.klasēs papildus dienasgrāmatai skolas noteiktais dokuments ir sekmju izraksts, kuru klases audzinātājs aizpilda reizi divās nedēļās.

 

V Metodiskās komisijas

 1. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – Komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Komisiju nolikumu, Komisiju darbu vada direktora vietnieks mācību darbā un koordinē Metodiskā padome.
 2. Metodisko komisiju uzdevumi:
  1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt;
  2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c. grafiku mācību gadam;
  3. izstrādāt rekomendācijas starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem;
  4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;
  5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību;
  6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt to rezultātus u.tml.;
  7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.

 

VI Metodiskā padome

 1. Metodisko padomi (turpmāk – Padome) veido: direktors, Komisiju vadītāji, Skolas bibliotekārs, psihologs, direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.
 2. Padomes darbu nosaka direktora apstiprināts nolikums.
 3. Padomes uzdevumi:
  1. koordinēt metodisko komisiju darbu;
  2. noteikt prioritāros metodiskā darba un skolotāju tālākizglītības virzienus;
  3. sagatavot priekšlikumus Skolas izglītības programmu satura pilnveidošanai.

 

VII Pedagoģiskā padome

 1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
 2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un Skolas medmāsa.
 3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
 4. Pedagoģiskā padome:
  1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
  2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
  3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
  4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;
  5. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu

 

VIII Skolas vadība

 1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs.
 2. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.
 3. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:
  1. vadīt Skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
  2. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;
  3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
  4. nodrošināt Skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
  5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši likumdošanā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
  6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
  7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
  8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
  10. nodrošināt Skolas domes un Skolēnu padomes darbu.
  11. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas domē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
  12. izstrādāt gada budžeta tāmi;
  13. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
  14. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu ;
  15. dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par pamatizglītību).
  16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;
  17. nodrošināt skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
  18. organizēt skolēnu ēdināšanu;
  19. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;
  20. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
  21. nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.
  22. ievērot normatīvos aktus izglītības iestādes darbībā
 4. Skolas direktora vispārīgās tiesības:
  1. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
  2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
  3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;
  4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
  5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;
  6. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
  7. apstiprināt Skolas darbību reglamentējošos dokumentus.
 5. Direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi:
  1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu;
  2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību;
  3. nodrošināt licencētās pamatizglītības programmas īstenošanas procesu Skolā;
  4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības pamatprincipus;
  5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;
  6. nodrošināt metodiskā darba vadību;
  7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli;
  8. koordinēt audzināšanas darbu Skolā;
  9. veicināt Skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu;
  10. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
  11. organizēt, vadīt, koordinēt Skolas organizētos pasākumus;
  12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus Skolas darba organizācijā, ārpusklases darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
  13. organizēt normatīvajos aktos noteiktos pārbaudes darbus;
  14. sekot 1., 5. klases skolēnu adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
  15. veidot interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norises sarakstu;
  16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem;
  17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu tālākizglītības reģistru;
  18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
  19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
  20. detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti darba līgumos.

 

IX Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

 1. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
 2. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 3. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.

 

X Skolas padome

 1. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
 2. Skolas padomes sastāvā ir:
  1. skolēnu vecāki (no katras klases viens), kuri vienlaicīgi nav Skolas darbinieki;
  2. 2 pedagogi, kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki;
  3. direktors;
  4. 2 skolēnu pārstāvji.
 3. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku vidus ievēlēts pārstāvis;
 4. Skolas padomes izveidošanas kārtība: vecākus – padomes locekļus ievēl atklātā balsošanā klašu vecāku sapulcēs, pedagogus ievēl, atklāti balsojot, Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecāku un skolotāju darbības laiks Skolas padomē – 2 gadi. Vecāku pārstāvjiem izglītības padomes sastāvā ir jābūt vairākumā.
 5. Skolas padomes uzdevumi:
  1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku līdzpārvalžu darbību Skolā;
  2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai, saskaņot Skolas attīstības plānu;
  3. piedalīties Skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
  4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties Skolas vecāku sapulcei;
  5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un vecākiem, saskaņot Skolēnu pašpārvaldes nolikumu. Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem, grozījumiem;
  6. sniegt nepieciešamo palīdzību Skolas un klašu skolēnu un vecāku līdzpārvalžu darbībā;
  7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;
  8. Skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs;
  9. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumu Izglītības un zinātnes ministrijai Cēsu pilsētas domei un tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;
  10. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus;
 6. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas padomes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu;
 7. Sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota.
 8. Ja kāds no Skolas padomes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.

 

XI Skolēnu līdzpārvalde

 1. Skolēnu līdzpārvalde (turpmāk tekstā – Līdzpārvalde) ir sabiedriska skolēnu institūcija. Līdzpārvaldi ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē;
 2. Līdzpārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru izstrādā pati Līdzpārvalde, saskaņo Skolas padome un apstiprina direktors;
 3. Līdzpārvaldes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā;
 4. Līdzpārvalde sastāv no 5. - 9. klašu pārstāvjiem;
 5. Līdzpārvaldes locekļu skaits nav noteikts, tajā jābūt pa vienam pārstāvim no katras klases;
 6. Vienu un to pašu skolēnu par Līdzpārvaldes locekli var ievēlēt vairākas reizes;
 7. Līdzpārvalde sēdes notiek vienu reizi mēnesī (izņemot brīvlaiku un svētku laiku), un tās sasauc un vada Līdzpārvaldes prezidents (vai priekšsēdētājs);
 8. Līdzpārvaldes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta (priekšsēdētāja) balss;
 9. Līdzpārvaldes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus;
 10. Līdzpārvaldes galvenie uzdevumi ir:
  1. izstrādāt Skolēnu līdzpārvaldes nolikumu;
  2. pārstāvēt skolēnu viedokli Skolas padomē;
  3. saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus;
  4. veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un skolēniem;
  5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā;
  6. veicināt sadarbību ar citām skolām un iestādēm;
  7. piedalīties kārtības uzturēšanā skolā;
  8. sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina Skolas attīstību;
  9. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē;
  10. piedalīties Skolas darbības plānošanā;
  11. izteikt priekšlikumus izskatīšanai, kas saistoši visiem skolēniem;
  12. izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai;
  13. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem, atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem;
  14. informēt skolēnus par Līdzpārvaldes darbību;
  15. piedalīties Cēsu pilsētas skolēnu domes darbā un tās organizētajos pasākumos.

 

XII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi

 1. Pedagogu vispārīgās tiesības:
  1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u.c. jautājumos;
  2. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c. komisijās;
  3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
  4. saglabājot pamatalgu, 36 stundas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;
  5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;
  6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 2. Pedagogu vispārīgie pienākumi:
  1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
  2. veikt klases audzinātāja pienākumus;
  3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
  4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;
  5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības;
  6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
  7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos;
  8. veikt dežūras Skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba kārtības noteikumiem
  9. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu uzskatus, viedokli, argumentus;
  10. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;
  11. laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo pedagogu un citiem speciālistiem, likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;
  12. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;
  13. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos;
  14. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu.
  15. pildīt Skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
 3. Skolas tehniskie darbinieki:
  1. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Cēsu pilsētas Dome;
  2. Tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos Skolas darba kārtības noteikumos, darba koplīgumā.

 

XIII Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi

 1. Skolēnu vispārīgās tiesības:
  1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību;
  2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu;
  3. atbilstoši Skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
  4. izveidot Skolēnu līdzpārvaldi, piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolēnu līdzpārvaldes nolikumam;
  5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Cēsu pilsētas skolēnu domē;
  6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
  7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
  8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
  10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
  11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus ;
  12. saņemt sociālā pedagoga konsultācijas un palīdzību;
  13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību Skolā.
 2. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
  1. apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
  2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību;
  3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus skolas;
  4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;
  5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
  6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;
  7. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
  8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
  9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem;
  10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
  11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu;
  12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību;
 3. Skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.

 

XIV Skolēnu vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) vispārīgās tiesības un pienākumi

 1. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības:
  1. ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas padomes nolikumam;
  2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
  3. ierosināt veikt pārbaudes Skolā;
  4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus;
 2. Skolēnu vecāku vispārīgie pienākumi:
  1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
  2. sadarboties ar Skolu un bērna pedagogiem;
  3. ievērot un īstenot bērna tiesības, t.sk. uz obligāto izglītību;
  4. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

 

XV Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

 1. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Skolas padomi.
 2. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
 3. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu līdzpārvaldi;
 4. Skolas padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
 5. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 6. Skolēnu līdzpārvaldes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
 7. Metodiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 8. Metodisko komisiju nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
 9. Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem un grozījumus tajā apstiprina direktors;
 10. Skolas bibliotēkas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
 11. Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
 12. Mācību priekšmetu autorprogrammas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina direktors;
 13. Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Cēsu pilsētas domi.
 14. Mācību stundu un nodarbību sarakstus, apstiprina direktors;
 15. Pagarinātās darba dienas grupas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
 16. Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajos apstiprina direktors;
 17. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.
 18. Izglītības iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Cēsu pilsētas dome. Izglītības iestādes izstrādātos administratīvos aktus var apstrīdēt likumdošanas noteiktā kārtībā, iesniedzot pretenziju skolas direktoram vai Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam.

 

XVI Skolas finansēšanas kārtība un avoti

 1. Skolas finanšu līdzekļus veido:
  1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
  2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
  3. citi finanšu līdzekļi;
 2. Citus finanšu līdzekļus veido:
  1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
  2. maksas pakalpojumi, kurus apstiprina Dibinātājs;
  3. ieņēmumi par nomu un īri;
 3. Valsts budžets nodrošina:
  1. pedagogu darba algas;
  2. 10% kvalitātes piemaksu pie darba algas;
  3. mācību grāmatu iegādi.
 4. Cēsu pilsētas domes budžets nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, kā arī nosaka kārtību, kādā skola sniedz pārskatus par skolas funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu.
 5. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.
 6. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas, piemaksas pie darba algas no pašvaldības budžeta sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.
 7. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
 8. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes apstiprina Cēsu pilsētas Dome.
 9. Iestādes budžeta un grāmatvedības uzskaiti veic Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas Izglītības iestāžu grāmatvedības galvenais speciālists, pamatojoties uz iestādes, atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, noformētiem iesniegtiem pirmdokumentiem, kuri kalpo par pamatu darba samaksas, saimniecības operāciju un citu izdevumu realizācijai atbilstoši tāmēm un budžeta programmām.

 

XVII Skolas saimnieciskā darbība

 1. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
 2. Skolas direktors ir tiesīgs:
  1. slēgt īres un nomas līgumus;
  2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
 3. Skolas saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi ieņēmumi īpašiem mērķiem neietekmē pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālā budžeta līdzekļu kontā un izmantojami tikai:
  1. īpašo mērķu īstenošanai;
  2. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
 4. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Cēsu pilsētas Dome.
 5. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 6. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz Skolas bibliotēkas nolikumu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
 7. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 8. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Cēsu pilsētas domē, Izglītības un zinātnes ministriju un Cēsu rajona padomē.
 9. Lai nodrošinātu skolēnu pirmās palīdzības sniegšanu, skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medicīnas māsa.
 10. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izstrādātajai programmatūrai.

 

XVII Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

 1. Skolu reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas Dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 2. XVIII Grozījumi Skolas nolikumā

 3. Grozījumus skolas nolikumā veic Cēsu pilsētas dome pēc skolas direktora ierosinājuma.

Cēsu 2.pamatskolas nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2006.gada 4. janvārī (protokols Nr. 1) un ar Skolas padomi 2005.gada 21.decembrī (protokols Nr. 3).

 

Direktors O.Bicāns

__ . ___ . 2006.
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēde
19.01.2006., prot. Nr.2, punkts Nr.5,

Lēmums Nr.9

 

Paskaidrojuma raksts.

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi sadaļā „Siltumavoti”, izstrādāti pēc SO „Zaļā zeme” ierosinājuma, saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
  3. „Cēsu pilsētas siltumapgādes koncepciju 2004.-2009.”
  4. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.

2. Teritorijas plānojuma sadaļas „Siltumavoti” patreizējais apraksts un grozījumu priekšlikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā sadaļā „Siltumavoti” pilnveidošanas perspektīvu 4. punktā ir noteikts „Rekonstruēt katlu māju Birzes ielā 31, izbūvējot koksnes biomasas-dabas gāzes koģenerācijas staciju”.

Ar Cēsu pilsētas domes sēdēs lēmumu „Informācija „Par siltumapgādes attīstības koncepciju 2004.-2009.gadam” izpildi” (28.07.2005., protokols Nr.18, punkts 8) attiecīgais punkts „rekonstruēt katlu māju Birzes ielā 31, izbūvējot koksnes biomasas-dabas gāzes koģenerācijas staciju” Cēsu siltumapgādes koncepcijā tika atzīts par spēkā neesošu.

Ņemot vērā to, ka Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļa „Siltumavoti” ir izstrādāta pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes apstiprināto (2004.gada 13.maijs Protokols Nr.11, punkts 13) „Cēsu siltumapgādes attīstības koncepciju 2004.-2009.” , nepieciešams veikt grozījumus Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā atbilstoši izmaiņām Cēsu siltumapgādes attīstības koncepcijai.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļā „Siltumavoti”, svītrot 4.punktu „rekonstruēt katlu māju Birzes ielā 31, izbūvējot koksnes biomasas – dabas gāzes koģenerācijas staciju”.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
19.01.2006., protokols Nr.2, punkts Nr.6
lēmums Nr.10

Paskaidrojuma raksts.

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai, kas ietver zemesgabalus Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmam, Cēsīs, izstrādāti pēc Tautsaimniecības komitejas ierosinājuma, saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.);
  3. Cēsu pilsētas sasitošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-1017.”.

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemesgabali Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posms, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”.

Teritorijā atrodas bijušās Cēsu sporta skolas ēkas un būves, kas patlaban netiek izmantotas. Teritorijas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām ir vidējs – līdzās atrodas elektrolīnijas, vidēja spiediena gāzes vads, ūdensvads un vietējā lietus kanalizācijas sistēma. Tomēr šajā teritorijā nav pieejams sadzīves kanalizācijas tīkls, teritorijai pieejamā ūdensvada diametrs ir nepietiekošs, lai nodrošinātu iespēju pievienot citus objektus un nodrošinātu ugunsdzēsības vajadzības un ir nepieciešams rekonstruēt vietējo lietus kanalizācijas sistēmu. Caur šo teritoriju paredzēts pievienot Priekuļu pagasta zemesgabala „Vecozoli” inženierkomunikācijas pie pilsētas inženierkomunikācijām.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar Cēsu rajona Priekuļu pagastu zemesgabalu „Vecozoli”, vietējās nozīmes ielu – Lāču ielu un zemesgabaliem, kuru zemes lietošanas mērķis Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā ir noteikts „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Lai šobrīd neizmantotā teritorija attīstītos un būtu pievilcīga investoriem, tai jānosaka zemes lietošanas veids atbilstoši izvietojumam pilsētas industriālajā daļā, kur atļautā izmantošana nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un potenciālā investora intereses.

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana un ekonomiskā attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes un ekonomiskās aktivitātes līmeni.
Teritoriju ieteicams attīstīt kā darījumu, komerciāla vai vieglās rūpniecības teritoriju, vienlaicīgi nodrošinot pilsētas apzaļumošanas un apstādījumu veidošanas programmu. 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija starp Jauno ielu, Piebalgas ielu un pilsētas robežu ir atvēlēta industriālai attīstībai un iekļauta zemes lietošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, izņemot Cēsu sporta skolas teritoriju. Ņemot vērā lietderības apsvērumus un teritorijas attīstības perspektīvu nepieciešams mainīt zemesgabalu zemes lietošanas veidu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmu no „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” uz „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Lāču ielas posms, kas perspektīvā savienotu Saulrītu ielu ar ceļu zemesgabalā „Vecozoli” Priekuļu pagastā, nošķir zemesgabalu Lāču ielā 25 no zemesgabaliem Lāču ielā 10 un Lāču ielā 12, tādejādi neveicinot šīs teritorijas kompleksu attīstību. Tāpēc ir nepieciešams likvidēt Lāču ielas posmu, nodrošinot šīs teritorijas vienotu attīstības perspektīvu.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kura ietver zemesgabalus Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un daļu Lāču ielas, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” (tumši zils svītrojums, apzīmējums R). Tās galvenais izmantošanas vieds ir ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievadceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas. No atļautajiem izmantošanas veidiem šo teritoriju nav iespējams izmantot dzelzceļa pievadceļiem, jo nav paredzēta dzelzceļa attīstība šajā virzienā.

Risinot Lāču ielas posma likvidēšanu, tiek izstrādāts alternatīvs variants vienģimeņu dzīvojamo māju rajona „Vecozoli” saslēgumam ar pilsētas ielu tīkliem, savienojot dzīvojamo māju rajona „Vecozoli” iekšējo ceļu ar Saulrītu ielu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
19.01.2006., protokols Nr. 2, punkts Nr.7

lēmums Nr.11

 

Paskaidrojuma raksts.

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai, kura ietver daļu no zemesgabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, izstrādāti pēc minētā zemesgabala nomnieka SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” īpašnieka Jura Žagara ierosinājuma, saskaņā ar:

  1. teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002);
  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
  3. Gaujas Nacionālā parka likumu (pieņemts 16.12.1999);
  4. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemesgabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonās „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve” un „dabas pamatne”. Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā zemesgabala daļa atrodas zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne”.

Cīrulīšu ielas 68A teritorija atrodas Gaujas Nacionālajā parkā un klāta ar dabiski veidojušos apaugumu – krūmājiem un mežu. Teritorija tiek izmantota laivu bāzei-kempingam un tajā ir izveidotas „Cīrulīšu dabas takas”.

Saskaņā ar inženierģeoloģiskās rajonēšanas faktisko materiālu karti (izstrādāta institūtā „Pilsētprojekts” 1987.gadā), zemes gabals atrodas Gaujas ielejas palienē. Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija no citām Gaujas ielejas palienes teritorijām atšķiras ar augstāku reljefu (augstuma atzīmes 26.10 teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā teritorijā, 22.82 līdz 23.33 pārējā Gaujas ielejas palieņu teritorijā).

Laika posmā no 1.06.2004. līdz 30.11.2004. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts izstrādāja Cēsu Dabas un Kultūrvēsturiskā parka teritorijas ekoloģisko novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu Cīrulīšu ielā 68A teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā teritorijā nav novēroti aizsargājamie biotopi.

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Teritorijas attīstības mērķis ir vides līmeņa celšana, vides pieejamības nodrošināšana un dažādu interešu saskarsmju teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
Teritoriju ieteicams attīstīt kā tūrisma objektu, dabas parku un aizsargājamu dabas teritoriju, kas būtu publiski pieejama. 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija tiek noteikta daļai teritorijas Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs – no tiltiņa pār strautu, ne tālāk par 100 metriem dienvidu virzienā (līdz nākamajam strautam), un no Gaujas austrumu virzienā līdz Gaujas senielejas 1.terases pakājei. Teritorijas plānojuma grozījumi paredz iepriekš minēto teritoriju Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve” (zaļš svītrojums ar dzeltenu šķērssvītrojumu, apzīmējums A). Tās galvenais izmantošanas veids – parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajās teritorijās atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, kultūras objektu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju apbūve, viesnīcu un pansiju apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vietējās nozīmes autostāvvietas un kempingi.

Ņemot vērā teritorijas tuvumu Gaujai, nav vēlama apskatāmajā teritorijā vietējas nozīmes autostāvvietas ierīkošana.

Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā teritorijā jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, atbilstoši 1998.gada 30.oktobra likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 12.punkta 4.apakšpunkta prasībām. (objekti, kam nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
19.01.2006.,prot.Nr.2, punkts Nr.11

Lēmums Nr.15

Maksas pakalpojumi izglītības iestādēs

 1. Izglītības iestādes skolēniem un audzēkņiem:
  1. Kopēšanas pakalpojumi:

- A4 formāta 1 lpp Ls 0,03
- A4 formāta 1 lpp no abām pusēm Ls 0,05
- A3 formāta 1 lpp Ls 0,08

vai A4 formāta kopēšanas vienreizēja maksa par mācību gadu Ls 2,00

1.2. Par reģistrēšanos (pieeju) internetā par 1 stundu (ārpus mācību laika)Ls 0,30
1.3. Mācību grāmatas nomas maksa (mācību gadā):
- par vienu mācību grāmatu Ls 0,30

vai vienreizēja maksa par mācību gadu pa klašu grupām:

1.kl. – 2.kl. Ls 1,00
3.kl. – 4.kl. Ls 1,50
5.kl. – 6.kl. Ls 2,00
7.kl. – 12.kl. Ls 3,00

1.3. Printēšanas pakalpojumi:

- 1 lappuse (melna izdruka) Ls 0,05
- 1 lappuse (krāsainu burtu izdrukas) Ls 0,15
- 1 lappuse krāsaina attēla , diagrammu, tabulu izdruka:

1/25 Ls 0,20
1/50 Ls 0,40
1/75 Ls 0,60
1/100 Ls 0,80

1.4. skenēšana 1 vienība (fotogrāfija, attēls, teksta lapa) Ls 0,20

2. Izglītības iestādes darbinieku kopēšanas pakalpojumi personīgām vajadzībām:

- A4 formāta 1 lpp Ls 0,03
- A4 formāta 1 lpp no abām pusēm Ls 0,05
- A3 formāta 1 lpp Ls 0,08

3. Noteikt telpu nomas maksu:
- par vienu stundu ne mazāk kā Ls 2,50
- par vienu telpu mēnesī ne mazāk kā Ls 19,00
- fakultatīvo nodarbību organizēšanai izglītības iestādē, ja tajās

piedalās attiecīgās izglītības iestādes skolēni, mēnesī Ls 5,00

4. Cēsu 1.pamatskolā šādu maksas pakalpojumu skolēniem:

- mūzikas instrumentu un aparatūras iegādei, remontiem un klavieru

skaņošanai mācību gadā Ls 2,00

5. Cēsu pilsētas ģimnāzijā šādu pakalpojumu:

- aktu zāles noma (izcenojumā ietverts- garderobes, trepju,

koridora un sanitārā mezgla izmantošana, elektrība, siltums)

1 stunda Ls 10,00

6. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā šādu pakalpojumu:

- kamīnzāles noma (izcenojumā iekļauta palīgtelpu un kamīna

izmantošana) 1 stunda Ls 15,00

7. Ar rīkojumu izglītības iestādes direktors var atbrīvot skolēnu no maksas pakalpojumiem.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks A.MIHAĻOVS

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
19.01.2006.,prot.Nr.2, punkts Nr.18

Lēmums Nr.22

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11

”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”

Izdoti pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 7.pantu

 

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.punktus šādā redakcijā:
„ 1.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2005.gadam ieņēmumos 7 269 522 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2005.gadam izdevumos 8 44 639 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3.Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 151 290 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4.Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 2 610 935 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

5.Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu no rajona padomes 78 809 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

6. Apstiprināt maksājumus no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 261 366 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
7.Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 2 720 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
8.Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 928 022 latu apmērā un izdevumos 931 404 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9.Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
10. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2005.gada budžeta paskaidrojuma rakstu.”

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
19.01.2006.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv